Byla 2A-926-538/2010
Dėl prievolės įvykdymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Almantas Padvelskis, kolegijos teisėjai Rimvida Zubernienė, Irma Čuchraj, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos konteinerių terminalo (buvusi UAB „Klaipėdos terminalo grupė“) atstovams administracijos direktoriui A. B., advokatui R. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės akcinės bendrovės „Lytagra“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lytagra“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Klaipėdos konteinerių terminalas dėl prievolės įvykdymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė AB „Lytagra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės UAB Klaipėdos konteinerių terminalas 27353,50 Lt nuostoliams atlyginti, 5 procentų procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad šalys 2007-12-17 sudarė sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo pagal ieškovės paraiškas atlikti perkrovimo darbus ir teikti krovinių sandėliavimo paslaugas. 2008-02-20 į Klaipėdos uostą iš Kinijos uosto buvo atgabenti 9 konteineriai su karšto liejimo galvanizuotais plieno lakštais ritiniuose. Konteineriuose turėjo būti 43 ritiniai (po 4-5 ritinius) kiekviename konteineryje. Atsakovė pagal ieškovės 2008-02-21 išduotą paskyrą-įgaliojimą krovinio perkrovimui 2008-02-22 nukirpo konteinerio FCIU 2753240 plombą Nr. EMCDYD8207, atidarė konteinerį ir konstatavo krovinio trūkumą, kad konteineryje vietoje 4 metalo rulonų (20052 kg) buvo tik 2 rulonai (10035 kg). Atsakovė neturėjo teisės atidaryti konteinerio be ieškovės atstovo ir priimti krovinio be krovinio savininko leidimo (sutikimo). Atsakovė pažeidė sutartį ir privalo atlyginti dėl krovinio trūkumo patirtus nuostolius.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-02-22 priėmė sprendimą, kuriuo ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės 17,95 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą bei panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-11-04 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad pripažinti, jog atsakovė perkraudama krovinį ieškovės paskyroje-įgaliojime nurodytu laiku nedalyvaujant ieškovės atstovui, būtų pažeidusi savo sutartinius įsipareigojimus nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Be to, atsakovė, vadovaujantis bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių 20 p., neatsako už prekių trūkumą bei nuostolius, išskyrus atvejus, kai klientas (šiuo atveju ieškovė) įrodo, kad tie trūkumai, praradimai ar žala buvo padaryti atsakovės ar jos tiesioginių pavaldinių aplaidumo ar neteisėtų veiksmų . Šiuo atveju nutarimu atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad UAB „Klaipėdos terminalo grupė“ darbuotojai jokių neteisėtų veiksmų neatliko. Ieškovei neįrodžius atsakovės neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio, taip pat esant pagrįstoms abejonėms dėl žalos fakto, paneigiama ir atsakovės kaltės prezumpcija. Nesant būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, atsakovei civilinė atsakomybė negali būti taikoma.

5Apeliaciniu skundu ieškovė AB „Lytagra“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-01-25 sprendimą ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškinį patenkinti ir priteisti ieškovei 27353,50 Lt nuostolių, išlaidas advokato pagalbai apmokėti, 1 641,60 Lt žyminio mokesčio, 5 procentų dydžio metinių palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovės UAB Klaipėdos konteinerių terminalas. Nurodo, kad nesutinka su teismo sprendime išdėstytais motyvais dėl dalyvaujančių byloje asmenų ir pažymi, kad jei pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai išsprendė pareikštą teisinį materialinį reikalavimą ir plombą nuo konteinerio buvo galima nuimti be krovinio gavėjo atstovo dalyvavimo, sprendimas turėtų būti naikintinas dėl procesinės teisės normų pažeidimo, kadangi frachtuotojas, atmesdamas pretenziją tuo motyvu, kad nebuvo galima nuimti plombos nuo konteinerio be krovinio gavėjo atstovo, neturėjo pagrindo jos netenkinti ir įsiteisėjus teismo sprendimui jis taptų atsakovu. Ieškovė taip pat nesutinka su teismo motyvais dėl neteisėtų veiksmų bei nurodo, kad teismas iš viso neaptarė atsakovės pažeidimo bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai, todėl jau vien dėl to teismo išvada, kad atsakovė nepažeidė sutartinių įsipareigojimų, nepagrįsta, o sprendimas naikintinas. Be to, teismas atskirai neaptarė tokios atsakomybės sąlygos kaip kaltė ir ieškovė mano, kad teismas sutapatino neteisėtų veiksmų ir kaltės sąvokų aptarimą. Ieškovė pažymi, jeigu atsakovė savo rizika nuėmė plombas be ieškovės atstovo dalyvavimo, tai ir turi atsakyti už savo neteisėtus veiksmus.

6Atsakovė UAB Klaipėdos konteinerių terminalas pateikė atsiliepimą, kuriuo nesutinka su apeliaciniu skundu ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad atsakovė turėjo teisę atidaryti konteinerį nedalyvaujant ieškovės atstovui tam, kad galėtų krovinį perkrauti iš konteinerio į transporto priemonę, ir tokie atsakovo veiksmai negali būti laikomi sutarties ar bendrųjų principų pažeidimu. Be to, ieškovė konteinerius su juose esančiomis prekėmis priėmė dar krovinio išsiuntimo uoste. Ieškovei priėmus krovinius, atsakovė jokios krovinio priėmimo funkcijos nevykdė ir negalėjo vykdyti. Taip pat nutarimu atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą konstatuota, kad konteineris Nr.FCIU 2753240 į atsakovės terminalą atgabentas pakrautas dviem, o ne keturiais, kaip nurodyta krovinį lydinčiuose dokumentuose, rulonais. Ieškovė šio nutarimo neskundė. Ieškovui neįrodžius, kad prekių trūkumas atsirado dėl atsakovo veiksmų, atsakovas neatsako ieškovui dėl patirtų nuostolių.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl kolegija pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė AB „Lytagra“ ir atsakovė UAB Klaipėdos konteinerių terminalas 2007-12-17 sudarė sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo pagal ieškovės paraiškas atlikti perkrovimo darbus ir teikti krovinių sandėliavimo paslaugas pagal UAB Klaipėdos konteinerių terminalo bendrąsias paslaugų teikimo taisykles (b.l. 8, 9-16). Pagal ieškovės išduotą 2008-02-21 paskyrą-įgaliojimą atsakovė 2008-02-22 13.00 val. turėjo perkrauti cinkuotą skardą iš 3 konteinerių Nr. FCIU 2753240, FCIU 3239405, FSCU 7466704 į ieškovės nurodytą autotransportą (I t., b.l. 90). Krovinio perkrovimo aktu konteineryje Nr. FCIU 2753240 užfiksuotas 2 rulonų 10017 kg krovinio trūkumas (I t., b.l. 18), dėl kurio tarp šalių kilo ginčas.

11Esant šioms aplinkybėms matyti, kad tarp šalių kilo ginčas dėl turtinės žalos atlyginimo. Savo reikalavimą atlyginti jai padarytą žalą apeliantė grindžia sutartinės civilinės atsakomybės nuostatomis (CK 6.245 str. 3 d.).

12Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas visiškai neaptarė tokio atsakovės pažeidimo kaip bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai bei neaptarė atsakomybės sąvokos „kaltė“, todėl sprendimas turėtų būti naikintinas. Teisėjų kolegija, nesutinka su tokiais apeliantės argumentais.

13CK 6.245 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

14Aiškindamas ir taikydamas CK normas, Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.). Sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas nėra preziumuojamas (CK 6.246 str., 6.256 str.), todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti ieškovas, reikalaujantis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę. Tuo tarpu skolininko kaltė, kaip sutartinės civilinės atsakomybės prielaida, yra preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus (CK 6.248 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2004; 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2008). Sprendžiant, ar žalą padaręs asmuo yra kaltas, būtina vertinti jo elgesį, remiantis apdairaus, rūpestingo, atidaus asmens elgesio standartu.

15Iš byloje esančių duomenų matyti, kad nei 2007-12-17 sutartyje Nr.3-459 dėl perkrovimo darbų, nei 2008-02-21 paskyroje-įgaliojime krovinio perkrovimui, sąlygos dėl to, jog plombos turi būti nuimamos ir konteineriai atidaromi, dalyvaujant AB „Lytagra" atstovui, nėra. Be to, minėtoje paskyroje-įgaliojime krovinio perkrovimui nurodyta, kad krovinys turi būti perkrautas iš konteinerio į autotransportą. Akivaizdu, kad atsakovė UAB Klaipėdos konteinerių terminalas nebūtų galėjusi atlikti perkrovimo darbų t.y. tinkamai vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, neatidarius konteinerio. Taip pat, pažymėtina, kad, perkrovimo darbai buvo vykdomi, laikantis UAB Klaipėdos konteinerių terminalas bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių su kuriomis ieškovė AB „Lytagra" susipažino ir įsipareigojo vykdyti. Ikiteisminio tyrimo metu, taip pat buvo konstatuota, kad konteinerio plombos nukirpimas, nedalyvaujant ieškovės atstovui vertintinas kaip atitinkantis UAB Klaipėdos konteinerių terminalo bendrąsias paslaugų taisykles, o krovinio vagystės faktas apskritai nebuvo nustatytas bei įrodytas. 2008-06-10 Klaipėdos m. VPK Jūrų uosto policijos skyriaus nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą apskųstas nebuvo.

16Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovė atlikdama minėtus veiksmus elgėsi nerūpestingai ir neatidžiai (CK 6.246 str. 1 d.). Įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovė elgėsi apdairiai ir rūpestingai t. y. atsakovės UAB Klaipėdos konteinerių terminalo atstovui nuėmus konteinerio plombą, atidarius konteinerį ir pastebėjus dviejų metalo rulonų trūkumą, vadovaudamasis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, nedelsiant informavo AB „Lytagra" atstovą apie konteineryje aptiktą trūkumą. Bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių 20 punkte nurodyta, kad atsakovė neatsako už prekių trūkumą, neatsižvelgiant į tai, kada ir kokiu būdu jis atsirado, išskyrus tuos atvejus, kai įrodoma, kad tas trūkumas atsirado dėl atsakovo ar jo pavaldinių aplaidumo ar neteisėtų veiksmų. Be to, atsakovas neatsako už prekių trūkumą, kuris atsirado dėl vagystės ar tyčinių veiksmų (nebent įrodyta, kad tokius veiksmus padarė atsakovo darbuotojas) ar dėl trečiųjų asmenų veiksmų (Taisyklių 21 p., CK 6.248 str. 3 d.).

17Apeliantė taip pat teigia, kad iš Kinijos gauta fotografija, kurioje matyti, kad išsiųstame iš Kinijos konteineryje buvo keturi metalo rulonai ir šio įrodymo pakanka žalos fakto nustatymui. Teisėjų kolegija nesutinka ir su šiuo apeliantės argumentu.

18Žala yra būtinas civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas, nes nesant žalos civilinės atsakomybės teisinis santykis yra neįmanomas. Atitinkamai pažymėtina, jog, remiantis CK 6.249 str. 1 d., žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Žala nėra preziumuojama, todėl ją ir jos dydį privalo įrodyti ieškovas.

19Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė įsigijo atitinkamą krovinio t.y. cinkuotų plieno lakštų kiekį, kurio kaina apskaičiuota pagal krovinio svorį tonas, o ne už ritinių vienetus. Faktinis atgabento krovinio svoris nebuvo nustatytas, nes ieškovė nepageidavo, kad prieš iškraunant krovinį iš laivo jis būtų pasvertas. Toks ieškovės elgesys vertintinas kaip neatidus ir nerūpestingas. Atitinkamai ieškovė ir prisiėmė riziką dėl krovinio masės neatitikimo. Be to, teismui pateikta fotonuotrauka neįrodo bei nepagrindžia ieškovės nurodytos aplinkybės, kad konteineris iš Kinijos buvo išsiųstas su keturiais metalo rulonais. Minėtoje fotonuotraukoje matyti vienas, o ne keturi rulonai skardos, o matomas rulonas yra pritvirtintas prie konteinerio galo, o ne kaip nurodo apeliantė, prie konteinerio durų. Atsižvelgiant į tai, nėra jokio pagrindo teigti, kad minėta fotografija patvirtina keturių rulonų buvimą/išsiuntimą iš Kinijos (CK 6.249 str. 1 d.).

20Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovė neįrodė atsakovės neteisėtų veiksmų ar aplaidumo atliekant krovos darbus, bei neįrodė priežastinio ryšio tarp atsakovės veiksmų ir atsiradusios žalos, todėl atsakovei nekyla pareiga atlyginti ieškovei jos patirtus nuostolius (CK 6.245 str. 1 d.,3 d., 6.256 str. 2 d.) .

21Apeliantė taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškovės prašymo įtraukti krovinio siuntėją Kinijos bendrovę bei laivo savininko atstovą UAB „Baltijos transporto grupė" į nagrinėjamą civilinę bylą trečiaisiais asmenimis, todėl sprendimas turėtų būti naikintinas.

22LR CPK 329 str. 1 d. įtvirtinta, kad procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta bylą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas bylą iš esmės išsprendė teisingai, o teismo sprendime nurodyti motyvai dėl krovinio siuntėjo Kinijos bendrovės, laivo savininko ar jo atstovo UAB „Baltijos transporto grupė" neįtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, yra pagrįsti. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas sprendime iš esmės nepasisakė ir nesprendė dėl šių neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų, todėl neįtraukdamas šių asmenų į bylą, procesinės teisės normų reikalavimų nepažeidė.

23Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nenustačius visų atsakovės sutartinės civilinės atsakomybės sąlygų, pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 22 d. sprendimo pakeisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

25Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-02-22 sprendimą palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė AB „Lytagra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-02-22 priėmė sprendimą, kuriuo... 5. Apeliaciniu skundu ieškovė AB „Lytagra“ prašo panaikinti Klaipėdos... 6. Atsakovė UAB Klaipėdos konteinerių terminalas pateikė atsiliepimą, kuriuo... 7. Apeliacinis skundas atmestinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė AB „Lytagra“ ir atsakovė UAB... 11. Esant šioms aplinkybėms matyti, kad tarp šalių kilo ginčas dėl turtinės... 12. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas visiškai neaptarė tokio... 13. CK 6.245 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad sutartinė civilinė atsakomybė... 14. Aiškindamas ir taikydamas CK normas, Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra... 15. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad nei 2007-12-17 sutartyje Nr.3-459... 16. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 17. Apeliantė taip pat teigia, kad iš Kinijos gauta fotografija, kurioje matyti,... 18. Žala yra būtinas civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas, nes nesant... 19. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė įsigijo atitinkamą... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovė neįrodė atsakovės... 21. Apeliantė taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 22. LR CPK 329 str. 1 d. įtvirtinta, kad procesinės teisės normų pažeidimas... 23. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nenustačius... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–330... 25. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-02-22 sprendimą palikti nepakeistą...