Byla 1-557-953/2014
Dėl šių jo veiksmų, nukentėjusioji paskambino į policiją. Nuo šių jo veiksmų nukentėjusioji galėjo jausti skausmą. Jo veiksmams alkoholis turėjo įtakos, nes būdamas blaivus, nebūtų taip pasielgęs. Po įvykio su nukentėjusiąja kalbėjo apie įvykį, atsiprašė jos. Dėl padaryto nusikaltimo labai gailisi. Be to, jis pripažįsta ir 2014-02-10 padarytą nusikalstamą veiką

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Martynas Galvičius, sekretoriaujant Eglei Jurgeliūnienei, dalyvaujant prokurorui Jonui Trumpuliui, kaltinamajam A. V., jo gynėjui advokatui Modestui Švažui, nukentėjusiajai V. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3A. V., asmens kodas ( - ) gimęs ( - )rajone, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, profesinio išsilavinimo, gyvenantis ( - ), nedirbantis, 2014-02-25 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu, už padarytą nusikaltimą, numatytą LR BK 140 str. 2 d., atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, vadovaujantis LR BK 38 str. 1 d., jam susitaikius su nukentėjusiąja V. P. ir baudžiamoji byla nutraukta, neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje ir 140 straipsnio 2 dalyje.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5A. V., 2014 m. vasario 10 d., apie 00 val. 50 min., bute, esančiame Šiaulių rajone, Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje, ( - ) kaime 2-10, smurtaudamas bei mušdamas savo šeimos narį – sugyventinę V. P., suduodamas jai ranka į šonus ne daugiau kaip 3 kartus ir į galvą ne daugiau kaip 3 kartus, tempdamas už plaukų ir spirdamas 1 kartą į sėdmenis, sukėlė nukentėjusiajai V. P. fizinį skausmą.

6Be to, A. V., 2014-03-21 apie 09:15 val., Šiaulių rajone, ( - ) kaime 2-10, bute išgertuvių metu kilus tarpusavio konfliktui, savo šeimos nariui - sugyventinei V. P. vieną kartą ranka sudavė į krūtinę, bei suėmęs abejomis rankomis jai už kaklo smaugė, kas nukentėjusiajai V. P. sukėlė fizinį skausmą.

7Kaltinamasis A. V. teisiamojo posėdžio metu pagal jam pareikštą kaltinimą pagal LR BK 140 straipsnio 2 dalį kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad įvykis galėjo būti 2014 m. kovo 21 dieną, apie 9.00 val. ryte ( - ) k., nukentėjusiosios name adresu ( - ) k. 2-10. Jis su nukentėjusiąja V. P., gėrė alkoholinius gėrimus. Išgertuvių metu jis sudavė V. P. vieną smūgį į krūtinę ir nestipriai suėmė už kaklo. Dėl šių jo veiksmų, nukentėjusioji paskambino į policiją. Nuo šių jo veiksmų nukentėjusioji galėjo jausti skausmą. Jo veiksmams alkoholis turėjo įtakos, nes būdamas blaivus, nebūtų taip pasielgęs. Po įvykio su nukentėjusiąja kalbėjo apie įvykį, atsiprašė jos. Dėl padaryto nusikaltimo labai gailisi. Be to, jis pripažįsta ir 2014-02-10 padarytą nusikalstamą veiką.

8Kaltinamasis A. V. 2014-02-21 teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai dėl 2014-02-10 padarytos nusikalstamos veikos ir paaiškino, kad 2014 m. vasario 9 d. jis ir sugyventinė su draugais išgėrė alaus pirtyje. Vakare grįžo į namus ( - ) k. 2 – 10, Šiaulių r. ir su Vilma nusprendė dar išgerti alaus. Konfliktas įvyko bekalbant virtuvėje, spontaniškai. Konflikto metu nukentėjusiajai tris kartus sudavė į galvą, tris kartus sudavė į šoną ir spyrė į užpakalį. Prieš spiriant į sėdmenis, buvo suėmęs nukentėjusiajai už plaukų. Įvykio metu buvo neblaivus. Neblaivumas turėjo įtakos jo veiksmams, blaivus nebūtų naudojęs fizinio smurto. Dėl jo veiksmų nukentėjusioji galėjo jausti fizinį skausmą. Jis atsiprašė nukentėjusiosios ir susitaikė su ja. Dėl padaryto nusikaltimo labai galisi. (Baudžiamoji byla Nr. 1-448-953/2014, b.l. 72)

9Kadangi kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 str., įrodymų tyrimas buvo nutrauktas, nes kaltinamasis nebuvo kaltinamas labai sunkaus nusikaltimo padarymu, nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės nekėlė abejonių ir su tokiu įrodymų tyrimu sutiko kaltinamasis, jo gynėjas advokatas, nukentėjusioji ir prokuroras. Nagrinėjimo teisme dalyviai pareiškė, jog jie su visais byloje esančiais įrodymais yra susipažinę ir nepageidauja, kad tai teisme būtų tiriama ir skelbiama, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 str. 2 d., teisme įrodymai nebuvo tiriami, o tik apsiribota šių įrodymų išvardijimu.

10Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė dėl 2014-03-21 padaryto nusikaltimo įrodyta ir ikiteisminio tyrimo metu surinktais įrodymais.

11Nukentėjusioji V. P. paaiškino, kad A. V. yra sugyventinis. Kartu su juo gyvena apie 8 mėnesius laiko. Bendrų vaikų neturi. Turi du savo jau suaugusius ir atskirai gyvenančius vaikus. 2014-03-21 dviese su sugyventiniu per visą naktį vartojo alkoholį- alų 7,5 laipsnių stiprumo. Abu buvo jau labai stipriai girti. Begerdami abu su sugyventiniu dėl kažko susipyko- jis pradėjo erzinti. Abu susistumdė. Jis gana stipriai ranka pastūmė už krūtinės, stūmimas buvo kaip smūgis, tikrai gana stiprus ir dėl to skaudėjo krūtinės srityje. Nuo to jo smūgio nenugriuvo Po to jis suėmė abejomis rankomis už kaklo, suspaudė, ji muistėsi, bet jis laikė už kaklo. Kaklą taip pat skaudėjo. Jokių žymių nei ant krūtinės nei ant kaklo neliko. Dėl sugyventinio veiksmų buvo sukeltas fizinis skausmas. Pas jokius medikus nesikreipė, pas teismo medicinos ekspertus nėjo, nes kaip minėjo jokių žymių ant kūno neliko. Sugyventinis jokių tiesioginių smūgių nesudavė. Išaiškinta civilinio ieškinio pateikimo tvarka, ją suprato, jokio civilinio ieškinio nereikš ir nereiškia, nes jokia turtinė žala nepadaryta. To viso konflikto priežastis buvo didelis pavartoto alkoholio kiekis. (b. 1. 11-12).

12Tarnybiniame pranešime apie įvykį nurodyta, kad 2014-03-21 09.18.val., gautas V. P. telefoninis pranešimas, kad prieš ją smurtauja girtas sugyventinis A. V., jis 2014-03-21 apie 09.15. val., ( - ) kaime 2-10, Šiaulių raj., sudavė vieną smūgį ranka į krūtinę, smaugė, sukėlė fizinį skausmą. (b.l. 2).

13Tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje nustatyta, kad girtas sugyventinis A. V., 2014-03-21 apie 09.15. val., ( - ) kaime 2-10, Šiaulių r., sudavė vieną smūgį ranka į krūtinę, smaugė, sukėlė fizinį skausmą sugyventinei V. P.. (b.l. 15-17).

14Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota įvykio vieta, adresu ( - ) kaime 2-10, Šiaulių raj.. (b.l. 7-9).

15Išdėstyti įrodymai, t. y. kaltinamojo A. V. prisipažinimas, nukentėjusiosios V. P. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai apie A. V. prieš ją panaudotą fizinį smurtą, įvykio vietos apžiūros protokolo duomenys, tarnybiniame pranešime apie įvykį ir dėl smurto artimoje aplinkoje užfiksuoti duomenys neginčijamai patvirtina, jog A. V. kaltinime nurodytu laiku, bute, esančiame ( - ) kaime 2-10, Šiaulių rajone, savo šeimos nariui - sugyventinei V. P. vieną kartą ranka sudavė į krūtinę, bei suėmęs abejomis rankomis jai už kaklo smaugė, kas nukentėjusiajai V. P. sukėlė fizinį skausmą. Kaltinamasis A. V. suprato savo veiksmų pobūdį, numatė dėl tokių jo veiksmų galinčius atsirasti pavojingus padarinius ir jų norėjo, todėl veikė tiesiogine tyčia (LR BK 15 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Kaltinamojo A. V. smurtinio pobūdžio tyčiniai veiksmai prieš nukentėjusiąją, kaip šeimos narį, pagal atsiradusius padarinius teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 140 straipsnio 2 dalį.

16Kadangi A. V. Šiaulių apylinkės teismo 2014-02-25 nuosprendžiu buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, vadovaujantis LR BK 38 str., susitaikius su nukentėjusiąja ir per vienerius metus (2014-03-21) padarė naują tyčinį nusikaltimą, sprendimas atleisti A. V. nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir teismas sprendžia dėl A. V. baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas (LR BK 38 str. 4 d.).

172014-02-25 įsiteisėjusiu Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu neginčijamai įrodyta, kad A. V., 2014 m. vasario 10 d., apie 00 val. 50 min., bute, esančiame Šiaulių rajone, Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje, ( - ) kaime 2-10, smurtaudamas bei mušdamas savo šeimos narį – sugyventinę V. P., suduodamas jai ranka į šonus ne daugiau kaip 3 kartus ir į galvą ne daugiau kaip 3 kartus, tempdamas už plaukų ir spirdamas 1 kartą į sėdmenis, sukėlė nukentėjusiajai V. P. fizinį skausmą. A. V. nusikalstami veiksmai tinkamai kvalifikuoti pagal LR Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį.

18Kaltinamojo A. V. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir dėl tokio savo elgesio nuoširdžiai gailėjosi. Atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamas veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholinio ir tai turėjo įtakos jo veiksmams.

19Skirdamas bausmes A. V. už nusikalstamų veikų padarymą, teismas atsižvelgia į veikų pavojingumo laipsnį, kaltininko kaltės formą ir rūšį, padarytų veikų motyvus ir tikslus, į kaltinamojo asmenybę bei atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybę, į tai, kad A. V. anksčiau neteistas (b.l. 28), įvykdė du nesunkius tyčinius nusikaltimus, nedirba (b.l. 34), darbo biržoje neregistruotas (b.l. 36), baustas administracine tvarka (b.l. 37-38).

20Esant išdėstytoms aplinkybėms, įvertinus tai, kad kaltinamasis nusikalto būdamas neteistu, todėl už kiekvieną nusikalstamą veiką, jam skirtina viena iš švelnesnių sankcijoje numatytų bausmių rūšių – viešieji darbai, nustatant jų trukmę artimą sankcijos vidurkiui (BK 46 str.). Paskirtas bausmes subendrinti vadovaujantis LR BK 63 str. 4 d. nuostatomis.

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirta subendrinta bausmė mažintina vienu trečdaliu, kadangi baudžiamoji byla išnagrinėta pagreitinto proceso tvarka ir atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, be to, kaltinamasis prisipažįsta esąs kaltas.

22Vadovaujantis LR BK 66 str. 2 d. į paskirtą bausmę įskaitytinas laikas išbūtas laikinajame sulaikyme nuo 2014-03-21 iki 2014-03-22 (1 para).

23Kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti – nuosprendžiui įsiteisėjus, naikintina.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-299 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304-305 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi, 308 straipsniu

Nutarė

25A. V. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį (dėl 2014-02-10 nusikalstamos veikos padarymo) ir paskirti jam bausmę – viešuosius darbus 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 40 valandų kas mėnesį visuomenės labui, iš viso 240 (du šimtus keturiasdešimt) valandų.

26A. V. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį (dėl 2014-03-21 nusikalstamos veikos padarymo) ir paskirti jam bausmę – viešuosius darbus 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 40 valandų kas mėnesį visuomenės labui, iš viso 240 (du šimtus keturiasdešimt) valandų.

27Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes subendrinti tarpusavyje dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės iš dalies pridedant švelnesnę bausmę ir subendrintą bausmę A. V. skirti viešuosius darbus 9 (devyniems) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 40 valandų kas mėnesį visuomenės labui, iš viso 360 (tris šimtus šešiasdešimt) valandų.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 1 straipsniu, A. V. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti viešuosius darbus 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 40 valandų kas mėnesį visuomenės labui, iš viso 240 (du šimtus keturiasdešimt) valandų.

29Vadovaujantis LR BK 66 str. 2 d. į paskirtą bausmę įskaityti laiką išbūtą laikinajame sulaikyme nuo 2014-03-21 iki 2014-03-22 (1 parą) ir laikyti, kad A. V. atliko 6 (šešias) viešųjų darbų valandas.

30Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

31Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Martynas Galvičius, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. A. V., asmens kodas ( - ) gimęs ( - )rajone, lietuvis, Lietuvos Respublikos... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. A. V., 2014 m. vasario 10 d., apie 00 val. 50 min., bute, esančiame Šiaulių... 6. Be to, A. V., 2014-03-21 apie 09:15 val., Šiaulių rajone, ( - ) kaime 2-10,... 7. Kaltinamasis A. V. teisiamojo posėdžio metu pagal jam pareikštą kaltinimą... 8. Kaltinamasis A. V. 2014-02-21 teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino... 9. Kadangi kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai... 10. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė dėl 2014-03-21 padaryto nusikaltimo... 11. Nukentėjusioji V. P. paaiškino, kad A. V. yra sugyventinis. Kartu su juo... 12. Tarnybiniame pranešime apie įvykį nurodyta, kad 2014-03-21 09.18.val.,... 13. Tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje nustatyta, kad girtas... 14. Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota įvykio vieta, adresu ( - )... 15. Išdėstyti įrodymai, t. y. kaltinamojo A. V. prisipažinimas,... 16. Kadangi A. V. Šiaulių apylinkės teismo 2014-02-25 nuosprendžiu buvo... 17. 2014-02-25 įsiteisėjusiu Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu... 18. Kaltinamojo A. V. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs... 19. Skirdamas bausmes A. V. už nusikalstamų veikų padarymą, teismas... 20. Esant išdėstytoms aplinkybėms, įvertinus tai, kad kaltinamasis nusikalto... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 22. Vadovaujantis LR BK 66 str. 2 d. į paskirtą bausmę įskaitytinas laikas... 23. Kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti – nuosprendžiui... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 25. A. V. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140... 26. A. V. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140... 27. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes subendrinti... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 1 straipsniu, A. V.... 29. Vadovaujantis LR BK 66 str. 2 d. į paskirtą bausmę įskaityti laiką... 30. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti –... 31. Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka nuo paskelbimo dienos gali būti...