Byla 2K-533/2014
Dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 25 d. nuosprendžio, kuriuo G. V. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 201 straipsnio 1 dalį šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme, 22 straipsnio 1 dalį, 201 straipsnio 3 dalį šešių mėnesių laisvės apribojimo bausme

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aldonos Rakauskienės, Jono Prapiesčio ir pranešėjo Vladislovo Ranonio, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo G. V. kasacinį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 25 d. nuosprendžio, kuriuo G. V. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 201 straipsnio 1 dalį šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme, 22 straipsnio 1 dalį, 201 straipsnio 3 dalį šešių mėnesių laisvės apribojimo bausme.

2Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunkčiu, bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir G. V. paskirta subendrinta aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

3Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, ši bausmė subendrinta su Prienų rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 23 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi ir G. V. paskirta galutinė subendrinta vienerių metų septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos namuose.

4Skundžiama ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 27 d. nutartis, kuria nuteistojo G. V. apeliacinis skundas atmestas.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6G. V. nuteistas pagal BK 201 straipsnio 1 dalį už tai, kad 2013 m. sausio mėnesio pradžioje, tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, negyvenamoje sodyboje Prienų rajone, Jiezno seniūnijoje, Žideikonių kaime, pasigamino du aparatus neteisėtam namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gaminimui ir juos laikė iki 2013 m. vasario 21 d. 15.00 val., kol apžiūros metu juos surado ir paėmė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato pareigūnai.

7Be to, G. V. nuteistas pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 201 straipsnio 3 dalį už tai, kad jis pasikėsino pasigaminti naminės degtinės, neturėdamas tikslo jos realizuoti, t. y. 2013 m. vasario 20 d. iš kvietruginių miltų, mielių ir vandens negyvenamoje sodyboje Prienų rajone, Jiezno seniūnijoje, Žideikonių kaime, pasigamino 590 l 5,0-9,5 proc. stiprumo raugalo, tinkamo naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti ir turinčios 51,05 l absoliutaus (100 proc.) etilo alkoholio, t. y. pasikėsino pasigaminti ne mažiau 51,05 l naminės degtinės, tačiau savo nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, nes raugalą naminei degtinei gaminti 2013 m. vasario 21 d. 15.00 val. surado ir sunaikino Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato pareigūnai.

8Kasaciniu skundu nuteistasis G. V. prašo panaikinti teismų sprendimus ir baudžiamąją bylą jam nutraukti.

9Kasaciniame skunde teigiama, kad teismai bylą išnagrinėjo vienpusiškai, neišsamiai, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, padarė esminių baudžiamojo proceso pažeidimų.

10Skunde teigiama, kad buvo pažeistas BPK 20 straipsnis, nes kasatorius mano esąs nekaltas, daiktiniai įrodymai iš esmės nepatvirtina, kad jis padarė nusikalstamas veikas. Teismai nepasisakė, kodėl atmetė G. V. teisinančius parodymus. Jis pripažintas kaltu remiantis tik jo paties parodymų pagrindu, taip pažeidžiant nekaltumo prezumpciją. Apklausti policijos pareigūnai tik perpasakojo tai, ką esą grindėjo iš paties G. V. įvykio vietoje, t. y. jų visų informacijos šaltinis yra pats nuteistasis, tačiau jis tyrimo metu užfiksuotus parodymus neigia ir teigia, kad jie buvo išprovokuoti pasinaudojant jo patiklumu. Kasatorius nesutinka su apeliacinės instancijos teismo teiginiu, kad jis net keletą kartų ikiteisminio tyrimo metu prisipažino kaltu, taip pat dalyvaujant gynėjui, o tai rodo, kad parodymus davė niekieno neverčiamas. Liudytojas D. J. teisme posėdžio metu patvirtino, kad jeigu G. V. nebūtų parodęs tos vietos, tai neaišku, kuo viskas būtų pasibaigę. Taigi pats policijos komisariato viršininkas patvirtino, kad, be kasatoriaus geranoriškų veiksmų ir bendradarbiavimo su policijos pareigūnais, naminės degtinės aparatai bei raugalas net nebūtų buvę rasti.

11Kasatorius nurodo, kad D. J. nežinojo, kur konkrečiai gaminama naminė degtinė, pasiūlė G. V. bendradarbiauti, šis sutiko, nes žinojo, kur S. P. laiko jo pasigamintus naminės degtinės aparatus bei uždraustą raugalą. Kasatorius teigia nesupratęs, kad ir pats gali būti apkaltintas naminės degtinės gaminimu; pareigūnus į sodybą nuvedęs, nes buvo jų suklaidintas; įtariamojo apklausos protokolą pasirašė neskaitęs, antrosios apklausos metu pasiliko prie savo duotų parodymų, nes tyrėjas nurodė, kad tai tik formalumas, niekas nesikeičia.

12Kasatorius teigia, kad pas jį į namus buvo atėjęs tik vienas pareigūnas D. J., todėl pareigūnų parodymai, kad G. V. prisipažino gaminęs degtinę, neteisingi, nes niekas apie tai negalėjo kalbėti. Policijos pareigūnai, apklausti ikiteisminio tyrimo metu, net neužsiminė, kad G. V. tariamai prašė nusikalstamą veiką forminti kitam asmeniui, tokie pareigūnų parodymai atsirado tik bylos nagrinėjimo teisme metu, po to, kai G. V. buvo apklaustas teisme ir įvardijo tikrąjį naminės degtinės aparatų savininką bei naminės degtinės gamintoją. Kasatorius nesutinka su teismų išvada, kad neverta tikėti S. P. parodymais, pasak jo, byloje nėra duomenų, kodėl S. P. turėtų motyvą pats save apkalbėti arba prisiimti kaltę už G. V.. Liudytojas R. U. patvirtino tiek G. V., tiek ir S. P. parodymus apie tai, kad aparatai ir naminė degtinė V. S. B. sodyboje buvo būtent S. P.. Šis liudytojas jokio suinteresuotumo neturi, todėl neaišku, kodėl jo parodymai buvo vertinti kritiškai, vien dėl to, kad jis ne dažnai lankosi sodyboje.

13Pirmosios instancijos teismo nuosprendis neatitinka BPK 305 straipsnio 1, 2, 3 dalių reikalavimų. Be to, teismas buvo šališkas, neobjektyvus, turėjo išankstinį nusistatymą G. V. duodamiems parodymams teismo posėdžio metu, nevertino rimtai G. V. parodymų apie tai, kad jis buvo išprovokuotas Prienų rajono policijos komisariato viršininko D. J., ir juo pasitikėdamas parodė sodybą. Apeliacinis skundas atmestas iš esmės to neargumentuojant (BPK 320 straipsnio 3 dalies pažeidimas).

14Kasatorius nesutinka su teismų išvadomis, kad nesvarbu tas faktas, jog vieno aparato detalė-spiralė buvo laikoma atskirai nuo kitos detalės, taip vadinamos „bačkos“, nes šios detalės buvo pagamintos, abi skirtos naminės gamybos alkoholinio gėrimo gamybai, kartu sudarė vientisą aparatą. Tačiau kasatorius pabrėžia, kad abi detalės buvo rastos visiškai skirtingose vietose, įvykio vietoje buvo rastas tik vienas vientisas aparatas, skirtas naminės gamybos alkoholinių gėrimų gamybai. Antrojo aparato įvykio vietoje nebuvo, „bačka“ specialiai buvo vežama į įvykio vietą, kad būtų pridėta prie spiralės ir nufotografuota kaip vientisas aparatas, o tai yra daiktinių įrodymų klastojimas. Kasatorius nurodo, kad nėra jo parodymų apie tai, kaip ir kada jis pasigamino aparatus, kur gavo reikiamų dalių aparatų gamybai, nėra parodymų apie naminės degtinės gaminimo būdą, t. y. iš kokių medžiagų buvo gaminama, kiek trunka procesas ir pan., nes kasatoriui tai tiesiog nėra žinoma.

15Atsiliepimu į kasacinį skundą Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė S. M. prašo nuteistojo G. V. kasacinį skundą atmesti.

16Prokurorė teigia, kad kasaciniame skunde iš esmės atkartojami apeliacinio skundo argumentai, nurašomi atitinkami BPK straipsniai, neigiamas kaltumas, taigi iš esmės yra ginčijamas įrodymų vertinimas.

17Pirmosios instancijos teismas išvadą dėl G. V. kaltumo grindė įvykio vietos ir daiktų apžiūros protokolais, liudytojų D. J., D. I., E. A., R. S., M. B. parodymais, specialistų išvadomis, patvirtinančiais, kad įvykio vietoje rasti skysčiai yra raugalas, tinkamas naminiams stipriesiems alkoholiniams gėrimams gaminti, o daiktų, paimtų 2013 m. vasario 21 d., visuma sudaro du aparatus naminiams stipriesiems alkoholiniams gėrimams gaminti. Prokurorei pirmosios instancijos teismo nuosprendžio išvados abejonių nekelia. Apeliacinės instancijos teismas išsamiai patikrino nuosprendžio pagrįstumą ir teisėtumą, atliko papildomą įrodymų tyrimą ir dar kartą įvertino įrodymus, nenustatė pirmosios instancijos teismo įrodymų vertinimo, veikos kvalifikavimo klaidų.

18Teismų sprendimuose išdėstyti pagrįsti motyvai, kuriais vadovaudamiesi teismai atmetė liudytojų parodymus. Apeliacinės instancijos teismas atsakė į esminius G. V. apeliacinio skundo argumentus, jo skundą išnagrinėjo tinkamai. Teiginiai apie šališkumą yra deklaratyvaus pobūdžio, neatitinka bylos duomenų.

19Nuteistojo kasacinis skundas atmestinas.

20Dėl kasacinio skundo argumentų

21Kasaciniame skunde nurodoma, kad buvo padaryti BPK 20 straipsnio, 305 straipsnio 1, 2,

223 dalių pažeidimai vertinant bylos įrodymus bei surašant nuosprendį, kuris neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų, ir BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimų pažeidimai nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme. Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su šiais kasacinio skundo argumentais neturi pagrindo sutikti. Kasacinės instancijos teisme įrodymų vertinimo klausimas analizuojamas tik teisės taikymo aspektu, t. y. sprendžiama, ar teismams darant išvadas dėl aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai, nebuvo pažeisti baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimai (BPK 369 straipsnis). Iš G. V. kasacinio skundo turinio matyti, kad nuteistasis ginčija žemesnių instancijų teismų sprendimus dėl esminių BPK pažeidimų ir netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo, tačiau netinkamą BK normų taikymą, nuteisiant jį už inkriminuotas nusikalstamas veikas, kasatorius argumentuoja tuo, kad teismai netinkamai vertino bylos įrodymus, ir skunde pateikia savą jų vertinimą. Klausimas, ar pakanka įrodymų, ar teisingai jie įvertinti ir ar pagrįstai nustatytos faktinės bylos aplinkybės, galutinai išsprendžiamas apeliacinės instancijos teisme.

23Kolegija sprendžia, kad teismai nėra padarę esminių BPK pažeidimų.

24Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip įtariamasis G. V. kaltas prisipažino ir paaiškino negyvenamoje sodyboje pasigaminęs aparatą naminei degtinei gaminti bei ją gaminęs. Kadangi nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės buvo aiškios, prokuroras kreipėsi į apylinkės teismą su pareiškimu dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka. Teisme kaltinamasis G. V. nesutiko, kad bylos nagrinėjimas vyktų tuojau pat, gynėja, motyvuodama tuo, kad dalyvavo tik antroje įtariamojo G. V. apklausoje, kurioje G. V. patvirtino pirmiau duotus parodymus, su kuriais ji nėra susipažinusi, prašė skirti laiką pasirengti gynybai. Teismas paskyrė kitą bylos nagrinėjimo teisme dieną. Teisiamajame posėdyje G. V. kaltas neprisipažino ir iškėlė versiją, kad jam inkriminuotą veiką yra padaręs ne jis, o kitas asmuo S. P., prašė jį apklausti. Teismas apklausė ne tik šį asmenį, bet ir visus policijos pareigūnus bei kitus asmenis, kurie buvo atvykę pas nuteistąjį G. V. ir kartu su juo nuvyko į negyvenamą sodybą bei aptiko daiktinius įrodymus, ištyrė bylos dokumentus.

25Taigi yra nepagrįstas kasatoriaus teiginys, esą jis yra nuteistas remiantis vien tik jo paties parodymais. Pagal BPK 276 straipsnio 4 dalį byloje esantiems įrodymams patikrinti gali būti perskaitomi ikiteisminio tyrimo pareigūnui duoti kaltinamojo parodymai, o apklausą ikiteisminio tyrimo metu atlikęs pareigūnas gali būti apklaustas kaip liudytojas. Pagal šias nuostatas teismas paskelbė įtariamojo G. V. parodymus, apklausė liudytoja D. I., kuri atliko įtariamojo G. V. apklausą, o prieš tai su kitais pareigūnais buvo nuvykusi į negyvenamą sodybą bei atliko įvykio vietos apžiūrą bei kitus procesinius veiksmus. Teismas nustatė, kad G. V. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai patvirtina visus kitus byloje esančius įrodymus ir būtent šiame kontekste panaudojo jo apklausos duomenis. Taigi BPK nuostatos nebuvo pažeistos, nėra duomenų, kad pareigūnai būtų naudoję prieš G. V. psichologinę prievartą, o tai, kad jis teigia pasirašęs protokolus jų neskaitęs, nėra pagrindas konstatuoti buvus pareigūnų apgaulę ar prievartą duoti parodymus prieš save.

26Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas nuteistojo apeliacinį skundą, atliko įrodymų tyrimą, apklausė specialistą, tenkino gynėjos prašymą, iškvietė ir apklausė liudytojais sodybos šeimininką V. S. B., netoliese gyvenantį S. U. bei nuteistojo sugyventinę R. Č.. Įvertinęs šiuos ir pirmosios instancijos teismo ištirtus įrodymus, apeliacinės instancijos teismas priimtoje nutartyje išdėstė motyvuotas išvadas dėl apeliacinio skundo esmės, paaiškindamas, kodėl apeliacinis skundas atmetamas, o nuosprendis pripažįstamas teisingu. Taip pat atsakyta ir į kasatoriaus kartojamą argumentą dėl nuteistojo atskirai turėtos aparato detalės. Remdamasis specialisto išvada ir paaiškinimais teisme, apeliacinės instancijos teismas patvirtino pirmosios instancijos teismo išvadą, kad ši detalė ir įvykio vietoje rastos dalys sudaro vientisą aparatą ir kad iš viso buvo rasti du aparatai. Apeliacinės instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad veikos kvalifikavimui neturi reikšmės ta aplinkybė, kiek tokio pobūdžio aparatų buvo pagaminta ir laikoma. Vien tai, kad teismo išvados netenkina nuteistojo, nereiškia, kad jo skundas tinkamai neišnagrinėtas.

27Nuteistojo teiginys dėl teismo šališkumo iš esmės grindžiamas tuo, kad, pasak nuteistojo, teismas rimtai nevertino jo parodymų. Toks argumentas susijęs su jau aptartu įrodymų vertinimu ir neduoda pagrindo laikyti teismą buvus šališku.

28Dėl išdėstytų argumentų nėra įstatyminio pagrindo tenkinti nuteistojo G. V. kasacinį skundą ir naikinti žemesnės instancijos teismų sprendimus bei nutraukti bylą.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

30Atmesti nuteistojo G. V. kasacinį skundą.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 3 punkto b... 3. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, ši bausmė subendrinta su Prienų... 4. Skundžiama ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 5. Teisėjų kolegija... 6. G. V. nuteistas pagal BK 201 straipsnio 1 dalį už tai, kad 2013 m. sausio... 7. Be to, G. V. nuteistas pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 201 straipsnio 3 dalį... 8. Kasaciniu skundu nuteistasis G. V. prašo panaikinti teismų sprendimus ir... 9. Kasaciniame skunde teigiama, kad teismai bylą išnagrinėjo vienpusiškai,... 10. Skunde teigiama, kad buvo pažeistas BPK 20 straipsnis, nes kasatorius mano... 11. Kasatorius nurodo, kad D. J. nežinojo, kur konkrečiai gaminama naminė... 12. Kasatorius teigia, kad pas jį į namus buvo atėjęs tik vienas pareigūnas D.... 13. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis neatitinka BPK 305 straipsnio 1, 2, 3... 14. Kasatorius nesutinka su teismų išvadomis, kad nesvarbu tas faktas, jog vieno... 15. Atsiliepimu į kasacinį skundą Generalinės prokuratūros Baudžiamojo... 16. Prokurorė teigia, kad kasaciniame skunde iš esmės atkartojami apeliacinio... 17. Pirmosios instancijos teismas išvadą dėl G. V. kaltumo grindė įvykio... 18. Teismų sprendimuose išdėstyti pagrįsti motyvai, kuriais vadovaudamiesi... 19. Nuteistojo kasacinis skundas atmestinas.... 20. Dėl kasacinio skundo argumentų... 21. Kasaciniame skunde nurodoma, kad buvo padaryti BPK 20 straipsnio, 305... 22. 3 dalių pažeidimai vertinant bylos įrodymus bei surašant nuosprendį, kuris... 23. Kolegija sprendžia, kad teismai nėra padarę esminių BPK pažeidimų.... 24. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip įtariamasis G. V. kaltas prisipažino... 25. Taigi yra nepagrįstas kasatoriaus teiginys, esą jis yra nuteistas remiantis... 26. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas nuteistojo apeliacinį skundą,... 27. Nuteistojo teiginys dėl teismo šališkumo iš esmės grindžiamas tuo, kad,... 28. Dėl išdėstytų argumentų nėra įstatyminio pagrindo tenkinti nuteistojo G.... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 30. Atmesti nuteistojo G. V. kasacinį skundą....