Byla 2-2188-413/2011

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Nomedai Sireikytei, Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui S. A., atsakovo atstovei advokatei D. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Europos nekilnojamas turtas“ ieškinį atsakovui BUAB „Liteksta“ (buvęs pavadinimas - UAB „Kabantys sodai“), tretysis asmuo BAB „BSA Construction“ (buvęs pavadinimas - UAB „Statybų priežiūros agentūra“) dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

3Ieškovas bankrutuojanti UAB „Europos nekilnojamas turtas“ kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovui bankrutuojančiai UAB „Liteksta“ (buvęs pavadinimas UAB „Kabantys sodai“), prašydamas pripažinti negaliojančia 2007 m. sausio 10 d. laidavimo sutartį (toliau – Laidavimo sutartis), sudarytą tarp ieškovo ir atsakovo.

4Ieškovas nurodė, kad Laidavimo sutartimi ieškovas įsipareigojo solidariai atsakyti atsakovui, jeigu tretysis asmuo bankrutuojanti AB „BSA Construction“ (buvęs pavadinimas „Statybos priežiūros agentūra“) neįvykdys ar netinkamai įvykdys prievolę ar jos dalį, kilusią ar kilsiančią iš 2007 m. sausio 10 d. Generalinės rangos sutarties. CK 6.66 straipsnyje numatyta, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliano). Ieškovas nurodo, kad pripažinti Laidavimo sutartį negaliojančia nurodytu CK 6.66 straipsnio pagrindu yra visos tam būtinos sąlygos. Visų pirma, nagrinėjamu atveju ieškinį reiškia įmonės bankroto administratorius, tokiu būdu gindamas visų bankroto byloje patvirtintų kreditorių interesus, kadangi ginčijamas sandoris pažeidžia ne tik kreditorių interesus, bet prieštarauja ir įmonės tikslams. Antra, Laidavimo sutartis ieškovui buvo ekonomiškai nenaudinga, kadangi prisiimti įsipareigojimai beveik tris kartus viršijo į ieškovo balansą įrašytą turto vertę, kas reiškia, jog vykdant atsakovo reikalavimus, ieškovas taptų nemokus ir negalėtų vykdyti savo kreditorių reikalavimų. Trečia, šalys ginčijamos Laidavimo sutarties sudaryti neprivalėjo. Generalinės rangos sutarties, sudarytos tarp Užsakovo (atsakovo) ir Genrangovo (trečiojo asmens), 12.8 punkte buvo numatyta, kad „genrangovas arba jo pasamdyti subrangovai <...> pateikia Užsakovui UAB „Kabantys sodai“ jam priimtinos draudimo bendrovės arba banko laidavimo arba garantinius raštus bendrai 2 000 000 Lt sumai“. Ketvirta, neatlygintinis sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu nepaisant trečiojo asmens sąžiningumo ar nesąžiningumo (CK 6.66 str. 2 d.). Laidavimo sutartis buvo neatlygintinė, nors ieškovas prisiėmė įsipareigojimus, viršijančius 40 000 000 Lt. Be to, pagal sutarties sąlygas, ieškovas negalėjo reikšti atsakovui jokių prieštaravimų, o reikalaujamą sumą sumokėti per neprotingą 50 kalendorinių dienų terminą, kas nesuderinama su sąžininga verslo praktika. Penkta, ieškovui bankroto byla iškelta 2008 m. gruodžio 10 d. Įmonės administratorius ieškinį teismui pateikė 2009 m. gruodžio 1 d. Taigi CK 6.66 straipsnio 3 dalyje nustatyto 1 metų ieškinio senaties termino ieškovas nepraleido.

5Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsikirtimas į ieškinį, visų pirma, grindžiamas tuo, kad dėl Laidavimo sutarties sudarymo ieškovas netapo nemokus, taigi nėra pagrindo teigti, kad buvo pažeisti kreditorių interesai (CK 6.66 str. 1 d.). Antra, sudarydamas ginčijamą sandorį ieškovas kartu su trečiuoju asmeniu, vystydami statybinį projektą „Smiltės gyvenvietė“, siekė sau ekonominės naudos, todėl Laidavimo sutartis buvo atlygintinė. Šia sutartimi ieškovas siekė gauti (uždirbti) pelną ir tokiu atveju jis nežinojo ir negalėjo žinoti, kad Laidavimo sutartis pažeis kreditorių interesus. Trečia, atsakovas nurodytoje situacijoje elgėsi sąžiningai, kadangi trečiojo asmens pasiūlytas laiduotojas ir pasiūlymo forma neprieštaravo Generalinės rangos sutarties 12.8 punktui ir atitiko CK 6.77 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Taigi, nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatytos visos CK 6.66 straipsnyje numatytos sąlygos, todėl sandoris actio Pauliano pagrindu negali būti pripažintas negaliojančiu.

6Ieškinys tenkintinas

7Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad CK 6.66 straipsnyje įtvirtinto actio Pauliana instituto paskirtis yra apsaugoti kreditorių ne tik nuo tokių skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas, bet ir nuo kitokių veiksmų, kuriais pažeidžiamos kreditoriaus teisės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-619/2006). Actio Pauliana instituto taikymo sąlygos yra šios: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti. Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo sandorio pripažinti negaliojančiu.

8Dėl ieškinio senaties termino

9CK 6.66 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad šio straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu (actio Pauliana) ieškinį dėl skolininko sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu kreditorius turi teisę pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Tuo atveju, kai bankrutuojančios įmonės administratorius, atstovaudamas kreditorių interesams, ginčija įmonės sudarytą sandorį actio Pauliana pagrindu, nustatant, ar nepraleistas vienerių metų ieškinio senaties terminas, taikytinas Įmonių bankroto įstatymo (toliau ir ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas. Paminėto įstatymo 3 dalies 8 punkte nustatyta, kad administratorius apie sandorius sužino nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Pagal bylos rašytinus įrodymus ieškovui bankroto byla iškelta 2008 m. gruodžio 10 d., o ieškinys teismui pateiktas 2009 m. gruodžio 1 d. (t.1, b.l. 5, 13). Taigi nagrinėjamoje byloje šis terminas nepraleistas.

10Dėl kreditoriaus neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės

11Teismas sutinka su ieškovo motyvais, grindžiamais suformuota kasacinio teismo praktika, kad įmonei iškėlus bankroto bylą, įmonės administratorius veikia visų jos kreditorių vardu. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte nustatyta, kad įmonės administratorius patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareiškia ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Ieškovas 2008 m. gruodžio 10 d. stoviui (bankroto bylos iškėlimo diena) turėjo 11 120 088 Lt dydžio finansinius įsipareigojimus savo kreditoriams (t.1, b.l. 13). Tokia įmonės finansinė būklė sąlygojo bankroto bylos iškėlimą ir tolimesnes bankroto procedūras, susijusias su įmonės kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimu. Taigi aptariamu atveju yra ir kita actio Pauliano ieškiniui pareikšti būtina sąlyga – kreditoriaus neabejotina ir galiojanti reikalavimo teisė.

12Dėl ginčijamais sandoriais pažeistų kreditorių teisių

13Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jei skolininkas sandorio sudarymo metu tampa nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui arba kitaip pažeidžia kreditoriaus teises. Ginčijama 2007 m. sausio 10 d. Laidavimo sutartimi ieškovas (skolininkas) įsipareigojo solidariai atsakyti atsakovui (kreditoriui), jeigu tretysis asmuo bankrutuojanti AB „BSA Construction“ (UAB „Statybos priežiūros agentūra“) neįvykdys ar netinkamai įvykdys prievolę ar jos dalį, kilusią ar kilsiančią iš 2007 m. sausio 10 d. Generalinės rangos sutarties. Finansiniais Laidavimo sutarties sudarymo metais ieškovo turtas sudarė 14 709 534 Lt, kai tuo pačiu metu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams siekė 15 857 753 Lt (t.1, b.l. 64). Ieškovas laidavo atsakovui pilna trečiojo asmens prisiimtų įsipareigojimų pagal 2007 m. sausio 10 d. Generalinės rangos sutartį, sudarytą su atsakovu, apimtimi, t.y. 40 633 508 Lt paminėtos sutarties kainos ribose (Sutarties 12.1 p., t.1, b.l. 25, Laidavimo sutarties 1, 2 p., t.1, b.l. 60). Taigi, kaip teisingai nurodė ieškovas, UAB „Europos nekilnojamas turtas“ sudarė ginčijamą sandorį, kurį faktiškai įvykdyti buvo nepajėgus. Sudarytas ginčijamas sandoris buvo ieškovui ne tik ekonomiškai nenaudingas, bet finansiškai pražūtingas, kadangi atsakovui pareikalavus sandorį įvykdyti, ieškovas būtų priverstas skelbti įmonės bankrotą. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad ieškovo bankrotas pripažintas tyčiniu (Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-278-343/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-888/2011). Teismai konstatavo, kad įmonės vadovai akivaizdžiai blogai organizavo įmonės darbą arba apskritai jo neorganizavo, buvo sudarinėjami nuostolingi įmonei sandoriai (pasirašinėjamos sutartys prekėms įsigyti ar paskoloms paimti, prievolių įvykdymas užtikrinamas laidavimu ar garantija, prisiimami kitokie finansiniai įsipareigojimai), žinant, kad įmonė negalės tų sandorių įvykdyti (sumokėti už gautas prekes ar grąžinti paimtų paskolų, atsakyti pagal laidavimo ar garantijos sutartis ir panašiai). Šių požymių buvimą rodo ir tai, kad akivaizdžiai gresiant bankrotui buvo paslėptas, iššvaistytas, perleistas kitiems asmenims turtas, kuris galėjo būti pateiktas skoloms padengti. Taigi, aukščiau paminėtomis aplinkybėmis ir įsiteisėjusiais teismų sprendimais konstatuotas šiai bylai reikšmingas faktas, kad ieškovas, faktiškai būdamas nemokus, sudarinėjo sandorius, prieštaraujančius tiek įmonės tikslams, tiek kreditorių turtinėms teisėms ir interesams (CPK 1852 str. 2 p.). Atsakovo argumentai, kad ginčijama Laidavimo sutartimi ieškovas siekė ekonominės naudos ir dėl jos sudarymo netapo nemokus, aptartų aplinkybių kontekste laikytini teisiškai nereikšmingais, kadangi, pirma, įsiteisėjusiais teismų sprendimais konstatuotas įmonei nuostolingų, o ne atvikščiai, sandorių sudarymas, pasireiškęs turto paslėpimu, išvaistymu ir perleidimu kitiems asmenims. Antra, prieš sudarydamas ginčijamą sutartį ieškovas pagal įmonės buhalterinius duomenis ĮBĮ prasme buvo faktiškai nemokus, o po sandorio sudarymo - ir aiškiai nepajėgus vykdyti finansinius įsipareigojimus ne tik atsakovui, bet ir kitiems kreditoriams. Trečia, atsakovo argumentai grindžiami samprotavimais ir nepagrįsti jokiais realiais skaičiavimais bei juridiniais faktais.

14Dėl sandorio neprivalomumo ir skolininko (ieškovo) bei trečiųjų asmenų (atsakovo) nesąžiningumo

15CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta galimybė kreditoriui ginčyti tik tuos skolininko sandorius, kurių šis sudaryti neprivalėjo. Skolininko pareiga sudaryti sandorį gali kilti iš įstatymo, teismo sprendimo, skolininko vienašališko įsipareigojimo (sandorio). Sprendžiant dėl sandorio sudarymo privalomo pobūdžio, yra svarbu byloje tinkamai nustatyti ir įvertinti faktines aplinkybes, t.y., kada ir kokiu tikslu buvo sudarytas sandoris, ar apie jo sudarymą ir tikslus žinojo kreditorius, ar jį buvo būtina sudaryti tam, kad būtų įvykdytos kitų sutarčių sąlygos ir visiškai atsiskaityta su kreditoriumi, ar nebuvo galimybės reikalavimų, kylančių iš kitų sutarčių, įvykdymui užtikrinti įkeisti kitą turtą ir pan. Tam tikros faktinės aplinkybės, pvz., įmonei gresiantis bankrotas, sunki materialinė padėtis, skola kitam kreditoriui ir pan., kurios gali turėti įtakos skolininko elgesiui, negali būti traktuojamos kaip pareiga sudaryti sandorį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 21 d. Praktikos dėl actio Pauliana, netiesioginio ieškinio, sulaikymo teisės ir prevencinio ieškinio institutų taikymo apžvalga, Teismų praktika Nr. 29).

16Taigi, sprendžiant ar nagrinėjamu atveju buvo privaloma sudaryti ginčijamą Laidavimo sutartį, būtina nustatyti, kokios aplinkybės sąlygojo tokio sandorio sudarymą, ar jo sudarymui buvo teisinės prielaidos, ar sandorių šalys buvo sąžiningos ir kt. Sąžiningumas konkrečioje situacijoje yra fakto klausimas, tačiau reikalavimai jo turiniui gali skirtis, priklausomai nuo to, kokie sandoriai yra sudaromi ir kokioje situacijoje asmenys veikia. Tokiu atveju turi būti nustatinėjami faktai, patvirtinantys skolininko nesąžiningumą, kurį būtina įrodyti ne galimomis prielaidomis, o konkrečiais faktais. Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, kad kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip. Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas, kai ginčijamas atlygintinis sandoris (CK 6.66 straipsnio 1, 2 dalys). CK 6.66 straipsnio taikymo prasme ginčijamo sandorio šalys laikytinos nesąžiningomis, jeigu jos žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromi sandoriai pažeidžia kitų kreditorių teises.

17Generalinės rangos sutarties, sudarytos tarp atsakovo (Užsakovo) ir trečiojo asmens (Genrangovo) 12.8 punkte buvo numatyta, kad „genrangovas arba jo pasamdyti subrangovai <...> pateikia Užsakovui UAB „Kabantys sodai“ jam priimtinos draudimo bendrovės arba banko laidavimo arba garantinius raštus bendrai 2 000 000 Lt sumai“. Taigi, pagal sutartį garantu (laiduotoju) galėjo būti kreditoriaus pasirinkimu arba draudimo bendrovė arba bankas (CK 6.77 str. 4 d.). Ieškovui sudaryti ginčijamą sandorį nebuvo nei įstatyminio, nei sutartinio pagrindo. Be to, kaip jau buvo minėta, ieškovas negalėjo įvykdyti Laidavimo sutarties sąlygų ne tik dėl prastos finansinės būklės ir prisiimtų įsipareigojimų neadekvatumo įmonės finansiniam pajėgumui, bet šios sąlygos buvo akivaizdžiai nenaudingos, neprotingos ir prieštaraujančios imperatyvioms įstatymų nuostatoms (pvz. Sutarties 7 punktas ir CK 6.82 str. 2 d.). Ieškovo 2007 m. sausio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo ir tos pačios dienos Laidavimo sutarties turinys leidžia daryti išvadą, kad Laidavimo sutartis buvo neatlygintinė (t.1, b.l. 60-61). Ieškovo tikslai, nors ir tokie, kuriuos nurodo atsakovas, savaime sandorio atlygintiniu nedaro. Pažymėtina, kad asmens sąžiningumas teisėje vertinamas pagal asmens informatyvumą apie tam tikrus faktus. Protingu ir apdairiu, t. y. sąžiningu, gali būti laikomas tas teisių įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Tai daroma iš dalies jo paties interesais, todėl iš turto įgijėjo pagal sandorį gali būti reikalaujama domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sandoriui sudaryti, nepažeidžiant įstatymų. Toks elgesys pripažintinas įgijėjo pareiga, kurią sustiprina šio asmens statusas, pvz., verslininkas ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007). Minėta, kad ginčijamos Laidavimo sutarties sudarymo metu ieškovas faktiškai buvo nemokus, taigi užtikrinti trečiojo asmens prievolės pagal Generalinės rangos sutartį, kurių dydis sutarties pasirašyumo metu sudarė 40 633 508 Lt, įvykdymą jis negalėjo. Sudarydamas ginčijamą sandorį atsakovas nebuvo nei apdairus, nei rūpestingas, kadangi sudarė sandorį su asmeniu, kuris nuo sutarties sudarymo nebuvo pajėgus vykdyti sutarties sąlygų.

18Aptartų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad nepriklausomai nuo sandorio neatlygintinimo ar atlygintinumo, ginčijamos sutarties šalys – ieškovas ir atsakovas – buvo nesąžiningos, kadangi viena šalis (ieškovas) akivaizdžiai suprato, kad prisiimtų sutartinių įsipareigojimų negalės įvykdyti, kita šalis (atsakovas), prieš sudarydama sandorį, nepasidomėjo, ar ieškovas bus pajėgus vykdyti sandorį, ar toks sandoris nepažeis kitų kreditorių interesų (CK 6.66 str. 2 d.).

19Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas pripažinti ginčijamą Laidavimo sutartį negaliojančia pagal actio Pauliana taisykles pagrįstas, kadangi tam yra visas būtinų sąlygų visetas, numatytas CK 6.66 straipsnyje.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Šalys yra bankrutuojančios įmonės, todėl nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei atleistos pagal įstatymą (CPK 83 str, 1 d. 8 p.). Kitų išlaidų ieškovas iš atsakovo priteisti neprašė. Todėl bylinėjimosi išlaidos nagrinėjamoje byloje nepriteistinos.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, teismas

Nutarė

23ieškinį tenkinti.

24Pripažinti negaliojančia 2007 m. sausio 10 d. laidavimo sutartį, sudarytą tarp ieškovo bankrutuojančios UAB „Europos nekilnojamas turtas“, į.k. 300073396, ir atsakovo bankrutuojančios UAB „Liteksta“, į.k. 300139946.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Nomedai... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 3. Ieškovas bankrutuojanti UAB „Europos nekilnojamas turtas“ kreipėsi į... 4. Ieškovas nurodė, kad Laidavimo sutartimi ieškovas įsipareigojo solidariai... 5. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsikirtimas į ieškinį, visų pirma,... 6. Ieškinys tenkintinas... 7. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad CK 6.66 straipsnyje... 8. Dėl ieškinio senaties termino... 9. CK 6.66 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad šio straipsnio 1 dalyje... 10. Dėl kreditoriaus neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės... 11. Teismas sutinka su ieškovo motyvais, grindžiamais suformuota kasacinio teismo... 12. Dėl ginčijamais sandoriais pažeistų kreditorių teisių... 13. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jei... 14. Dėl sandorio neprivalomumo ir skolininko (ieškovo) bei trečiųjų asmenų... 15. CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta galimybė kreditoriui ginčyti tik tuos... 16. Taigi, sprendžiant ar nagrinėjamu atveju buvo privaloma sudaryti ginčijamą... 17. Generalinės rangos sutarties, sudarytos tarp atsakovo (Užsakovo) ir trečiojo... 18. Aptartų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad nepriklausomai nuo sandorio... 19. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas pripažinti... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Šalys yra bankrutuojančios įmonės, todėl nuo bylinėjimosi išlaidų... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-270... 23. ieškinį tenkinti.... 24. Pripažinti negaliojančia 2007 m. sausio 10 d. laidavimo sutartį, sudarytą... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...