Byla e2-472-881/2020
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2020 m. sausio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-138-278/2020, kuria uždaroji akcinė bendrovė „Aimasta“ buvo išbraukta iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sventovis“ kreditorių sąrašo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Vilijos Mikuckienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Astos Radzevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Mobetos komercijos grupė“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2020 m. sausio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-138-278/2020, kuria uždaroji akcinė bendrovė „Aimasta“ buvo išbraukta iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sventovis“ kreditorių sąrašo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Aimasta“ kreipėsi į teismą su pareiškimu išbraukti ją iš BUAB „Sventovis“ kreditorių sąrašo. Nurodė, kad 2020 m. sausio 2 d. sužinojo, jog Panevėžio apygardos teismo 2019 m. spalio 11 d. nutartimi buvo įtraukta į BUAB „Sventovis“ kreditorių sąrašą. Kreditorė paaiškino, kad 2019 m. gegužės 29 d. skolos perleidimo sutartimi 28 000 Eur skolą, palūkanas, bylinėjimosi išlaidas į BUAB „Sventovis“ perleido UAB „Mobestos komercijos grupė“. Be to, prašymo patvirtinti finansinį reikalavimą BUAB „Sventovis“ bankroto byloje apskritai nebuvo pateikusi.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

102.

11Panevėžio apygardos teismas 2020 m. sausio 7 d. nutartimi nutarė patikslinti BUAB „Sventovis“ kreditorių sąrašą ir išbraukti UAB „Aimasta“ iš atsakovės BUAB „Sventovis“ kreditorių sąrašo.

123.

13Teismas nustatė, kad 2019 m. spalio 11 d. nutartimi patvirtintas atsakovės kreditorių sąrašas, į kurį buvo įtraukta UAB „Aimasta“ su 33 219,08 Eur finansiniu reikalavimu.

144.

15Įvertinęs UAB „Aimasta“ pateiktus duomenys, teismas nustatė, kad reikalavimą į atsakovės skolą, UAB „Aimasta“ 2019 m. gegužės 29 d. reikalavimo perleidimo sutartimi pardavė UAB „Mobestos komercijos grupė“, kuri 2019 m. birželio 6 d. yra sumokėjusi už perleistą reikalavimą 5 000 Eur sumą.

165.

17Teismas, nenustatęs duomenų, kad minėta reikalavimo perleidimo sutartis būtų pripažinta negaliojančia, darė išvadą, kad UAB „Aimasta“ nėra BUAB „Sventovis“ kreditorė, todėl išbraukė ją iš bankrutavusios įmonės kreditorių sąrašo.

18III.

19Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

206.

21Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Mobestos komercijos grupė“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2020 m. sausio 7 d. nutartį ir UAB „Aimasta“ pareiškimą dėl finansinio reikalavimo atsisakymo netenkinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

226.1.

23Kreditorė UAB „Aimasta“ yra nesąžininga ir piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. UAB „Aimasta“ bankroto byloje buvo trečiuoju asmeniu, aktyviai dalyvavo procese, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, per EPP teikė procesinius dokumentus. Be to, jai atstovavo profesionalus advokatas.

246.2.

25Atsakovės kreditorių sąrašas pirmą kartą patvirtintas 2019 m. spalio 11 d. nutartimi ir UAB „Aimasta“ šią nutartį gavo per EPP, nes ji iš proceso nebuvo išbraukta. UAB „Aimasta“ atsisakymą nuo finansinio reikalavimo ar atskirąjį skundą galėjo teikti per 2019 m. spalio 11 d. nutartyje nustatytą terminą, tačiau šia teise nesinaudojo.

266.3.

27Atsakovės nemokumo administratorė UAB „Aimasta“ siuntė 2019 m. lapkričio 12 d. pranešimą dėl 2019 m. lapkričio 18 d. šaukiamo pirmojo kreditorių susirinkimo, kurio balsų dauguma buvo skaičiuojama pagal 2019 m. spalio 11 d. nutartimi patvirtinto kreditorių sąrašo duomenis. Tačiau UAB „Aimasta“ savo finansinio reikalavimo atsisakymą pateikė tik 2020 m. sausio 6 d., t. y. po pirmojo kreditorių susirinkimo. Nurodytos aplinkybės patvirtina UAB „Aimasta“ nesąžiningumą.

287.

29Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Sventovis“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2020 m. sausio 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodomi šie argumentai:

307.1.

31Atsakovės nemokumo administratorė apie UAB „Aimasta“ finansinį reikalavimą sužinojo iš antstolio L. J. į bankroto bylą pateikto 2019 m. birželio 20 d. patvarkymo Nr. S-19-53-12097 dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo, kurioje buvo vykdomas išieškojimas UAB „Aimasta“ naudai iš UAB „Sventovis“.

327.2.

33UAB „Aimasta“ finansinio reikalavimo BUAB „Sventovis“ bankroto byloje nepateikė. Administratorė susisiekė su antstoliu, kuris informavo, kad vykdymo procese skola iš UAB „Sventovis“ nebuvo išieškota ir UAB „Sventovis“ yra skolinga UAB „Aimasta“ patvarkyme nurodytą sumą. Atsakovės nemokumo administratorei nebuvo žinoma aplinkybė, kad UAB „Aimasta“ finansinį reikalavimą perleido UAB „Mobetos komercijos grupė“.

347.3.

35Byloje nėra duomenų, kad skolos perleidimo sutartis būtų teismine tvarka nuginčyta ar kitais pagrindais negaliojanti. Nemokumo administratorė, susipažinusi su UAB „Aimasta“ prašyme nurodytomis aplinkybėmis, sutiko, kad UAB „Aimasta“ nėra BUAB „Sventovis“ kreditorė, todėl ji pagrįstai išbraukta iš kreditorių sąrašo.

36Teismas

konstatuoja:

37IV.

38Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

398.

40Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį ribų.

419.

42Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pareiškėja UAB „Aimasta“ buvo išbraukta iš atsakovės BUAB „Sventovis“ kreditorių sąrašo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4310.

442020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ), neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas su visais pakeitimais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus tam tikras išvardytas šio įstatymo nuostatas. Nagrinėjamu atveju UAB „Aimasta“ prašymas išbraukti ją iš BUAB „Sventonis“ kreditorių sąrašo gautas įsigaliojus JANĮ, todėl ginčo klausimo sprendimui taikomos JANĮ nuostatos.

4511.

46Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai.

4712.

48Bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas yra vienas bankroto byloje būtinų spręsti klausimų. JANĮ 42 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas.

4913.

50Kaip yra išaiškinta teismų praktikoje, galimybė tikslinti kreditoriaus reikalavimus siejama su būtina sąlyga – patikslinimai turi būti susiję su bankroto procesu, t. y. bankroto bylos nagrinėjimo eigoje pakitusiu kreditoriaus reikalavimo dydžiu (iš dalies atsiskaičius su kreditoriumi ar jam perleidus reikalavimą jo reikalavimo dydis turi būti sumažintas, išaugus kreditorių reikalavimui jo dydis turi būti padidintas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-414/2012).

5114.

52Byloje nustatyta, kad BUAB „Sventovis“ bankroto byla iškelta 2019 m. balandžio 8 d., pareiškėja UAB „Aimasta“ 2019 m. gegužės 29 d. skolos perleidimo sutartimi savo reikalavimą į atsakovę perleido UAB „Mobestos komercijos grupė“, 2019 m. spalio 11 d. nutartimi teismas patvirtino atsakovės kreditorių finansinių reikalavimo sąrašą, įtraukdamas į jį UAB „Aimasta“ su 33 219,08 Eur reikalavimu. BUAB „Sventovis“ nemokumo administratorė atsiliepime į atskirąjį skundą patvirtino, kad pareiškėją UAB „Aimasta“ į atsakovės kreditorių sąrašą įtraukė savo iniciatyva, atsižvelgusi į iš antstolio gautą patvarkymą. Pareiškėja prašymo dėl reikalavimo tvirtinimo nei nemokumo administratorei, nei teismui neteikė. Pareiškėja 2020 m. sausio 6 d. kreipėsi į teismą, prašydama ją išbraukti iš atsakovės kreditorių sąrašo, nes savo reikalavimo teisę yra perleidusi. Taip pat pareiškėja prašyme dėl reikalavimo atsisakymo nurodė, kad jai yra žinomos atsisakymo nuo reikalavimo pasekmės, numatytos CPK 140 straipsnyje.

5315.

54Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai išbraukė UAB „Aimasta“ iš atsakovės BUAB „Sventovis“ kreditorių sąrašo, konstatuodamas, jog pareiškėja nebėra atsakovės kreditorė. Pirmosios instancijos teismui, tenkinus UAB „Aimasta“ prašymą dėl finansinio reikalavimo atsisakymo, buvo patikslintas BUAB „Sventovis“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris siejamas su bankroto bylos nagrinėjimo eigoje pakitusiomis aplinkybėmis.

5516.

56Apeliantės skundo argumentai, kad pareiškėjos prašymas dėl finansinio reikalavimo negalėjo būti tenkintas, nes ji yra nesąžininga, nėra pagrįsti. Visų pirma, UAB ,,Aimasta“ finansinis reikalavimas yra kilęs iš antstolio L. J. į bankroto bylą pateikto 2019 m. birželio 20 d. patvarkymo Nr. S-19-53-12097 dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo, todėl nemokumo administratorė jį įtraukė į finansinių reikalavimų sąrašą, kuris buvo pateiktas tvirtinti teismui. Antra, vien aplinkybė, kad UAB ,,Aimasta“ prašymą išbraukti ją iš kreditorių sąrašo pateikė jau po pirmojo kreditorių susirinkimo, nepatvirtina UAB ,,Aimasta“ nesąžiningumo. Trečia, atsisakyti finansinio reikalavimo kreditorius turi teisę bet kurioje bankroto proceso stadijoje. Skunde nurodomos aplinkybės, kad pareiškėja aktyviai dalyvavo atsakovės BUAB „Sventovis“ bankroto bylos iškėlimo procese, taip pat nepaneigia jos teisės, perleidus reikalavimo teisę UAB ,,Mobestos komercijos grupė“, teikti teismui prašymą dėl reikalavimo atsisakymo.

5717.

58Kita vertus, apeliantė šioje byloje iš esmės siekia, kad BUAB „Sventovis“ kreditorių sąraše liktų patvirtintas pareiškėjos UAB „Aimasta“ finansinis reikalavimas. Tačiau pareiškėjai UAB „Aimasta“ perleidus savo finansinį reikalavimą į BUBA „Sventovis“ UAB ,,Mobestos komercijos grupė“ jį turėjo teisę kreiptis į teismą dėl finansinio reikalavimo atsisakymo, kuria ir pasinaudojo. Tuo tarpu apeliantė UAB „Mobestos komercijos grupė“, perėmusi iš UAB „Aimasta“ finansinį reikalavimą į BUAB „Sventovis“, turi teisę teikti prašymą dėl jos finansinio reikalavimo, įsigyto reikalavimo ribose, padidinimo BUAB „Sventovis“ bankroto byloje.

5918.

60Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

61Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies punktu,

Nutarė

62Panevėžio apygardos teismas 2020 m. sausio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Aimasta“ kreipėsi... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 2.... 11. Panevėžio apygardos teismas 2020 m. sausio 7 d. nutartimi nutarė patikslinti... 12. 3.... 13. Teismas nustatė, kad 2019 m. spalio 11 d. nutartimi patvirtintas atsakovės... 14. 4.... 15. Įvertinęs UAB „Aimasta“ pateiktus duomenys, teismas nustatė, kad... 16. 5.... 17. Teismas, nenustatęs duomenų, kad minėta reikalavimo perleidimo sutartis... 18. III.... 19. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. 6.... 21. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Mobestos komercijos grupė“ prašo... 22. 6.1.... 23. Kreditorė UAB „Aimasta“ yra nesąžininga ir piktnaudžiauja procesinėmis... 24. 6.2.... 25. Atsakovės kreditorių sąrašas pirmą kartą patvirtintas 2019 m. spalio 11... 26. 6.3.... 27. Atsakovės nemokumo administratorė UAB „Aimasta“ siuntė 2019 m.... 28. 7.... 29. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Sventovis“ prašo Panevėžio... 30. 7.1.... 31. Atsakovės nemokumo administratorė apie UAB „Aimasta“ finansinį... 32. 7.2.... 33. UAB „Aimasta“ finansinio reikalavimo BUAB „Sventovis“ bankroto byloje... 34. 7.3.... 35. Byloje nėra duomenų, kad skolos perleidimo sutartis būtų teismine tvarka... 36. Teismas... 37. IV.... 38. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 39. 8.... 40. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 41. 9.... 42. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pareiškėja UAB... 43. 10.... 44. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 45. 11.... 46. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 47. 12.... 48. Bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas yra... 49. 13.... 50. Kaip yra išaiškinta teismų praktikoje, galimybė tikslinti kreditoriaus... 51. 14.... 52. Byloje nustatyta, kad BUAB „Sventovis“ bankroto byla iškelta 2019 m.... 53. 15.... 54. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes,... 55. 16.... 56. Apeliantės skundo argumentai, kad pareiškėjos prašymas dėl finansinio... 57. 17.... 58. Kita vertus, apeliantė šioje byloje iš esmės siekia, kad BUAB... 59. 18.... 60. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 61. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 62. Panevėžio apygardos teismas 2020 m. sausio 7 d. nutartį palikti nepakeistą....