Byla 2-607-641/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, sekretoriaujant Ramonai Subačienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Šiaurinė lapė“ atstovui advokatui Andriui Kazakevičiui, atsakovui N. A., atsakovų N. A. IĮ ir atsakovo N. A. atstovui advokato padėjėjui Vitaliui Venckui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Šiaurinė lapė“ patikslintą ieškinį atsakovams N. A. IĮ ir atsakovui N. A. dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovės UAB „Šiaurinė lapė“ atstovas palaiko patikslintą ieškinį ir prašo priteisti ieškovės naudai iš subsidiarių atsakovų 38537,96 Lt nuostolių, 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant jas nuo teismo sprendimu priteistos sumos už laikotarpį nuo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei solidariai iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė N. A. IĮ 2011-02-01 pirkimo-pardavimo sutartimi (toliau tekste – sutartimi) įsipareigojo savo medžiagomis, neskaitant ieškovės duotos faneros, sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, pagaminti ir perduoti ieškovui sutartyje sutartos komplektacijos 4 komplektus (6 vietų) narvų bei 4 komplektus (6 vietų) voljerų, o ieškovė įsipareigojo sumokėti 20 000,00 Lt avansą, priimti narvus ir voljerus bei atsiskaityti su atsakove pagal sąskaitas-faktūras atitinkamai po 11565,00 Lt + PVM (neįskaičius faneros) už vieną narvą ir 16500,00 Lt + PVM už vieną voljerą. Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, t. y. ne tik sumokėjo sutartą 20 000,00 Lt avansą, perdavė 29,813 m3 faneros narvams gaminti, tačiau vėliau sutarties vykdymo metu, net ir atsakovei nespėjant pagaminti ir pristatyti narvų pagal sutartyje nustatytus terminus bei nustačius dalies atvežtų narvų trūkumus, norėdama atsakovei padėti įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, geranoriškai ir pasitikėdama atsakove, jos prašymu apmokėjo sąskaitas-faktūras už su trūkumais pagamintus narvus bei sumokėjo 9025,40 Lt avansą. Tačiau atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, 4 narvų komplektus pagamino ir pristatė ieškovei praleidusi sutartyje nustatytus terminus bei narvus pagamino nekokybiškai. Narvų trūkumai buvo fiksuoti priėmimo-perdavimo aktuose. Minėtų aktų surašymo metu buvo kviesta atvykti ir atsakovė, tačiau ji atvykti atsisakė, todėl aktai buvo surašyti vienašališkai dalyvaujant ieškovės atstovams. Teigia, jog atsakovė apie aktų turinį ir nustatytus narvų komplektų trūkumus buvo ne kartą informuota telefonu, su minėtais trūkumais sutiko ir žadėjo pašalinti, tačiau to nepadarė, išskyrus tai, jog 2011-08-09 atvežė ir perdavė 300 durelių ir 152 krepšelius. Teigia, jog dėl atsakovės netinkamo sutarties vykdymo, t. y. nepagaminimo ir nepristatymo sutartu laiku, bei dėl narvų netinkamo pagaminimo patyrė 38 537,96 Lt nuostolius, kuriuos sudaro: 19494,92 Lt išlaidos dėl narvų trūkumų pašalinimo, kuriuos atliko kitas rangovas; 9025,40 Lt atsakovei sumokėtas avansas, kurio atsakovė negrąžino; 10017,64 Lt nuostolių dėl to, jog atsakovė ieškovei negrąžino nepanaudotos 5,70 m3 dalies faneros. Nurodo, jog ieškinio argumentus pagrindžia bylos medžiaga bei liudytojų V. P., A. Š. ir R. K. parodymai.

3Atsakovės N. A. IĮ atstovas prašo patikslintą ieškinį atmesti ir nurodo, jog tarp šalių pasirašyta sutartis yra nepasibaigusi ir sutartiniai santykiai nenutraukti, kadangi reikalavimo nutraukti sutartį ieškovė nepareiškė, o sutarties 5.2 punkte nurodyta, kad sutartis yra sudaryta neapibrėžtam laikui. Kadangi sutartis nepasibaigusi, ieškovė neturi teisės reikalauti grąžinti pagal sutartį sumokėto avanso ir apmokėti už nepanaudotos faneros likutį. Taip pat teigia, jog nenutraukus sutarties ieškovė neturėjo jokios teisės kreiptis į kitą rangovą dėl narvų trūkumų pašalinimo, nes trūkumus galėjo pašalinti pati atsakovė, tačiau dėl trūkumų šalinimo ieškovė į atsakovę nesikreipė. Rašytinio pranešimo ieškovei apie trūkumų pašalinimą ir sutarties nutraukimą nėra, o ieškovė minėtą aplinkybę įrodinėja tik liudytojų parodymais, kurie yra tarpusavyje susiję. Mano, jog ieškovė neturėjo teisės reikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo nepasibaigus sutarčiai. Be to mano, jog reikalavimas dėl žalos atlyginimo už avansą yra nepagrįstas, nes buvo susitarimas dėl didesnio kiekio produkcijos pagaminimo ateityje.

4Atsakovas N. A. prašo patikslintą ieškinį atmesti, palaiko atsakovės ir savo atstovo nuomonę ir paaiškino, jog pradžioje žodžiu buvo tartasi dėl 2 sutarčių pasirašymo, o 2011-02-01 rašytinė sutartis buvo pasirašyta su ieškovės direktoriumi R. K.. Ieškovė perdavė fanerą narvams gaminti. Nurodo, jog jis vėlavo pagaminti sutartyje nurodytą narvų kiekį, t. y. sutartyje nustatytais terminais narvų nepagamino dėl gamybinio proceso ir dėl to, jog vėlavo mokėjimai. Teigia, jog pagaminus antrą narvų komplektą, jame nei krepšelių, nei durelių netrūko. Ieškovės pretenzijų raštu dėl narvų trūkumų negavo. Nurodo, jog pokalbiai su sutarties vykdymo klausimų su ieškove vykdavo telefonu. Tai pat nurodo, jog 2011-08-09 prekių priėmimo akte nurodytas 152 krepšelių trūkumas buvo nustatytas garantiniu laikotarpiu, apie tai jis buvo informuotas telefonu, ir minėtus trūkumus atsakovė pašalino, t. y. pats pagamino trūkstamas narvų dalis ir jas nuvežė ieškovei. Nurodo, jog 5,70 m3 ieškovo perduotos faneros buvo daugiau, nei reikėjo narvams pagal sutartį pagaminti, o šio faneros likučio negrąžino, nes ieškovė jam neapmoka už faneros išvežimą. Taip pat nurodo, jog minėtas faneros likutis buvo panaudotas gamyboje kitiems klientams. Mano, jog UAB „Minker“, kurį ieškovė pasamdė atsakovės pagamintų narvų trūkumams pašalinti, darbų atlikimo kaina yra per didelė.

5Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.

6Dėl ginčo santykio kvalifikavimo

7Įrodymų vertinimo taisyklės yra suformuluotos procesinio įstatymo normose, t. y. CPK 185 str. Šios teisės normos esmė yra ta, kad įrodymus, vadovaudamasis įstatymais, vertina tik teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu teismo posėdyje. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas tikėtinumo taisykle, kurios esmė - laisvo įrodymų vertinimo principas, reiškiantis, kad teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tiems įrodymams, kurie suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. Kodėl vienas įrodymas lemia didesnę tikimybę negu kitas, sprendžia teismas pagal CPK 185 str. suformuluotas įrodymų vertinimo taisykles, remdamasis tikimybių pusiausvyros principu (Lietuvos aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus 2001-03-26 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-260/2001; 2002-04-15 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-569/2002; 2002-06-12 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-862/2002; 2003-02-17 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-113/2003; 2006-11-06 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-563/2006; 2008-08-25 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-401-2008).

8Teismas, pagal ieškininiame pareiškime nurodytas aplinkybes, savarankiškai atlieka faktų teisinį kvalifikavimą, parenka ginčo santykius reguliuojantį įstatymą, teisiniais argumentais atskleidžia taikomo įstatymo nuostatos prasmę. Ieškovo nurodyti įstatymai ir faktinių aplinkybių teisinis vertinimas teismui nėra privalomas. Kasacinio teismo ne kartą nurodyta, kad ieškinio pagrindas yra faktinio pobūdžio aplinkybės, o ne įstatymai ar faktinių aplinkybių teisinė kvalifikacija. Teisinis ginčo santykio kvalifikavimas, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva.

9Ieškovė UAB „Šiaurinė lapė“ ginčą kildina iš 2011-02-01 pirkimo-pardavimo sutarties. Siekiant tinkamai išspręsti tarp šalių kilusį ginčą ir atsižvelgiant į pirkimo-pardavimo sutarties turinį, teismas pasisako dėl sutartinių teisinių santykių tarp ieškovės ir atsakovų kvalifikacijos.

10Iš sutarties turinio matyti, jog pardavėjas (N. A. IĮ) įsipareigojo pirkėjui (UAB „Šiaurinė lapė“) pagaminti ir perduoti tinkamos kokybės ir įpakavimo, naujus ir nenaudotus, atitinkančius ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus 4 komplektus (6 vietų) narvų ir 4 komplektus (6 vietų) voljerų, o pirkėjas (UAB „Šiaurinė lapė“) įsipareigojo patikrinti prekių kokybę, pervesti 20 000,00 Lt avansą narvų gamybos žaliavų įsigijimui ir pagal PVM sąskaitas-faktūras atsiskaityti su pardavėju, kas iš esmės atitinka ne pirkimo-pardavimo, tačiau rangos sutarties sampratą.

11Rangos sutarties esmė yra ta, kad rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti tam tikrą darbą ir jo rezultatą perduoti užsakovui, o užsakovas privalo priimti darbų rezultatą ir už jį apmokėti. Jos tikslas – sukurti ir perduoti darbų rezultatą. Tačiau jeigu atliekamų darbų pobūdis ir vertė palyginti su pagaminto, perkamo ar perdirbto daikto verte yra nedideli, tai sutartis pripažįstama ne rangos, o pirkimo-pardavimo sutartimi (CK 6.645 str.). Iš aptarto matyti, jog sutartimi šalys susitarė, kad atsakovė savo rizika ir medžiagomis (išskyrus ieškovą duotą fanerą) pagamins sutartyje sutartą kiekį narvų ir voljerų bei juos perduos ieškovei, o ieškovė įsipareigojo priimti pagamintą kiekį narvų ir voljerų bei už juos apmokėti, t. y. sutarties tikslas buvo atsakovei pagaminti ir perduoti narvus bei voljerus (darbo rezultatą) ieškovei. Be to pažymėtina, jog tiek iš sutartyje aptartos narvų komplektacijos (sutarties 2.4.1 p., 57 b.l.), tiek kainos, į kurią nebuvo įtraukta ieškovės perduotos faneros vertė (sutarties 3.1 p.), matyti, jog, apart krepšelių ir tvirtinimo detalių, narvų komplektų konstrukcija buvo gaminama pagrinde iš ieškovės duotos faneros, kuri nebuvo įtraukta į gaminio kainą, kas rodo, jog atliekamų darbų, gaminant narvus, kaina yra žymiai didesnė nei pačių gaminių vertė, ko pasekoje, iš anksčiau aptarto teismas daro išvadą, jog ginčo santykiai turi būti kvalifikuoti kaip rangos teisiniai santykiai ir šalių teisiniams santykiams yra taikomos CK XXXIII skyriaus bendrosios, rangos sutartį reglamentuojančios, nuostatos.

12Dėl užsakovo reikalavimo teisės

13Ginčo esmė – žalos (nuostolių) atlyginimas, ieškovo ieškinio reikalavimų kildinamas iš rangos teisinių santykių (dėl atliktų darbų kokybės – CK 6.663 str.).

14Iš atsakovų argumentų matyti, jog jie ginčija pačią ieškovės teisę reikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, teigdami, jog sutartis nėra nutraukta, atsakovė nebuvo informuota apie narvų trūkumus, todėl ieškovė neturi teisės reikalauti nuostolių atlyginimo.

15Pažymėtina, jog rangovas atsako už netinkamos kokybės, pavėluotai atliktus (per nustatytą terminą neatliktus) arba neatliktus darbus, netinkamos kokybės medžiagas, viršytą darbų sąmatą. Rangovo atsakomybės dydis priklauso nuo sutarties pažeidimo sunkumo ir suteikia teisę užsakovui reikalauti išieškoti nuostolius, netesybas, pašalinti trūkumus arba įpareigoti rangovą pagaminti kitą daiktą, teisę pavesti trečiajam asmeniui darbą pataisyti rangovo sąskaita, taip pat teisę atsisakyti priimti darbus ir teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Rangovo atsakomybę reglamentuoja CK 6.647, 6.648, 6.652, 6.658, 6.662, 6.665, 6.670, 6.671 str. Pagal CK 6.665 str. 1 d. esant neesminiams darbo trūkumams dėl netinkamos kokybės darbo užsakovas turi teisę reikalauti iš rangovo: neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą arba atitinkamai sumažinti darbų kainą, arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. Jeigu darbo atlikimo metu pasidaro aišku, kad jis nebus tinkamai atliktas, užsakovas turi teisę nustatyti rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti sutarties ir, arba reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui darbą pataisyti rangovo sąskaita (CK 6.658 str. 3 d.). Analogiška taisyklė dėl teisės reikalauti nuostolių atlyginimo (rangovo sutartinės civilinės atsakomybės taikymo pagrindu) atsiradimo įtvirtinta ir CK 6.665 str. 3 d. – jei rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius (CK 6.665 str. 3 d.). Esminiu darbo trūkumu laikytini ir tie trūkumai, kuriuos pašalinti įmanoma, tačiau tam padaryti reikalingos neprotingai didelės išlaidos. Atsakomybė dėl netinkamos kokybės darbo rangovui kyla, kai gautas darbo rezultatas savo savybėmis neatitinka sutartyje sulygto darbo rezultato arba atliktas darbas turi tokių trūkumų, kurie kliudo panaudoti tą darbo rezultatą tai paskirčiai, kuri numatyta sutartyje, arba įprastinei paskirčiai. Darbo trūkumai gali būti nustatyti per garantinį terminą, o jeigu jis nenustatytas - per protingą terminą, ne ilgesnį kaip dveji metai nuo rezultato perdavimo (CK 6.666 str.). Rangovas, pasirašydamas sutartį, tampa atsakingas už tai, kad visi darbai būtų atlikti laiku, t. y. per sutartyje numatytą terminą, arba kad atskiri darbai būtų atlikti dalimis per numatytus tarpinius terminus. Galutinio termino praleidimo pasekmės yra nustatytos CK 6.652 str. 4 d.: tokiu atveju užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktus darbus ir reikalauti atlyginti nuostolius iš užsakovo tik tuomet, kai dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui praranda prasmę. Tai reiškia, kad termino praleidimo formalus pobūdis automatiškai nesukelia rangovo atsakomybės, jei dėl tokio termino praleidimo faktiškai nenukenčia užsakovo turtiniai interesai. Paprastai ši taisyklė taikytina dėl nežymiai praleisto termino, kai užsakovo padėtis nepablogėja dėl tokio rangovo delsimo įvykdyti prievolę. Neabejotina, kad atliekant darbus gali atsirasti naujų aplinkybių, galinčių sutrukdyti arba pasunkinti rangovo užduotį atlikti darbus per numatytus terminus (tai priklauso nuo darbų sudėtingumo ir jų trukmės), tačiau, jei rangovas darbus atlieka neapdairiai lėtai arba nerūpestingai, tokie kalti rangovo veiksmai nėra pateisinami. Pagal CK 6.658 str. 2 d., jei rangovas nepradeda laiku vykdyti sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos tampa aiškiai neįmanoma, užsakovas turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

16Iš byloje surinktų rašytinių duomenų, atsakovo N. A. ir šalių atstovų paaiškinimų nustatyta, jog 2011-02-01 pasirašyta sutartimi tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai dėl 4 komplektų (6 vietų) narvų ir 4 komplektų (6 vietų) voljerų pagaminimo. Minėtame kontekste teismas pažymi, jog ieškovė reiškia reikalavimą subsidiariems atsakovams tik dėl nuostolių už nekokybiškus narvų komplektus, todėl dalyje dėl voljerų gaminimo šalių sutartiniai santykiai neanalizuotini ir teismas dėl jų pristatymo ar nekokybės nepasisako. Sutartimi šalys susitarė, kad atskiri darbai būtų atlikti dalimis per numatytus tarpinius terminus, būtent – atsakovė įsipareigojo pagaminti ir perduoti ieškovei prekes (sutartyje nustatytos komplektacijos narvų komplektus) sekančiais terminais: 1 komplektą (6 vietų) narvų iki 2011-04-10, 1 komplektą (6 vietų) narvų iki 2011-04-20; 1 komplektą (6 vietų) narvų iki 2011-05-01; 1 komplektą (6 vietų) narvų iki 2011-05-15 (sutarties 2.2.1 p., 2.4.1 p.), o ieškovė įsipareigojo pervesti atsakovei 20 000,00 Lt avansą narvų gamybos žaliavų įsigijimui, patikrinti perduodamų prekių kokybę, jas priimti ir apmokėti pagal sąskaitas-faktūras už vieną (6 vietų) narvų komplektą mokant 11 565,00 Lt + PVM (neįskaičius faneros) (sutarties 2.3 p., 3.1 p., 3.2 p., 3.3 p., 7-8 b.l.). Iš byloje esančių sąskaitų-faktūrų ir aktų kopijų matyti, jog atsakovė (rangovė) 2011-05-05 pateikė 2 narvų komplektus, 2011-05-17 pateikė 1 narvų komplektą ir 2011-06-06 pateikė 1 narvų komplektą, kurių priėmimo metu buvo nustatyti trūkumai – pirmame pristatytame narvų komplekte trūko 15 krepšelių, antro ir trečio narvų komplektacijoje – 600 durelių ir 600 krepšelių, trečiame – 600 durelių ir 600 krepšelių, t. y. narvai buvo pagaminti su trūkumais, nekokybiškai bei praleidus sutartyje nustatytus jų pagaminimo terminus (10, 11, 12, 13, 15, 16 b.l.). Tuo tarpu byloje pateikti mokėjimo nurodymai ir prekių perdavimo-priėmimo akto kopija patvirtina, jog ieškovė (užsakovė) ne tik tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, t. y. pervedė atsakovei 20 000,00 Lt avansą, perdavė narvų gamybai reikalingą kiekį faneros, apmokėjo atsakovės pateiktas sąskaitas-faktūras, tačiau, nors ir atsakovė savo sutartines prievoles vykdė netinkamai (nesilaikė sutartyje nustatytų narvų pagaminimo terminų), pervedė netgi 9025,40 Lt (65000,00 Lt – 55974,60 Lt = 9025,40 Lt) daugiau nebuvo buvo reikalinga 4 narvų komplektams pagaminti (9, 14, 17 b.l.).

17Bylos duomenimis pagrįsta, jog atsakovė (rangovė) savo sutartines pareigas atliko netinkamai, pažeisdama sutartyje nustatytus narvų pagaminimo terminus, į narvų priėmimo-perdavimo akto surašymą nevyko. Minėtas aplinkybes patvirtina byloje surinkti duomenys, bei teisme apklaustų liudytojų V. P., A. Š., R. K. parodymai (10, 11, 12, 13, 15, 16, 146-148 b.l.). Šių faktinių aplinkybių neginčijo ir pats atsakovas N. A. (146 b.l.). Nors iš bylos duomenų matyti, jog narvų priėmimo-perdavimo aktai, kuriuose fiksuoti pagamintų narvų trūkumai, buvo surašyti vienašališkai dalyvaujant tik ieškovės atstovams, tačiau liudytojai

18V. P., A. Š., K. S. ir R. K. teisme patvirtino, jog apie aktų surašymą ir nustatytus gaminių trūkumus atsakovė buvo informuota ir su nurodytais trūkumais sutiko (147-148 b.l.). Atsakovų argumentai, jog ieškovė jiems nepranešė apie nustatytus trūkumus, paneigiami ne tik teisme apklaustų liudytojų parodymais, jog apie narvų trūkumus atsakovės vadovas N. A. buvo informuojamas telefonu, tačiau ir paties atsakovo N. A. parodymais, jog jam buvo žinoma apie 152 krepšelių trūkumą, bei 2011-08-09 prekių perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo atsakovė ieškovei perdavė 300 narvų ir 152 krepšelius (21 b.l.). Faktas, jog atsakovė praėjus daugiau nei 2 mėnesiams po paskutinio narvų komplekto pristatymo (2011-06-06), t. y. 2011-08-09 perdavė ieškovei 300 narvų durelių ir 152 narvų krepšelius (146 b.l.), t. y. iš dalies šalino pagamintų narvų komplektų trūkumus, leidžia teismui labiau tikėti ieškovės nurodytomis įvykio aplinkybėmis, t. y., jog atsakovė apie narvų komplektų priėmimo aktus ir nustatytus jų trūkumus ieškovės buvo informuota bei jai buvo nustatyta pakankamai ilgas, t. y. protingas terminas gaminio trūkumams pašalinti. Atsižvelgus į rašytinių įrodymų turinį, faktinį sandorio šalių elgesį, kitus byloje esančius įrodymus bei jų visetą, teismas daro išvadą, jog, sutartiniai santykiai daugiau nei 1,5 metų tarp šalių yra pasibaigę, jie nutrūkę nuo 2011-08-09 dėl atsakovės netinkamo rangos sutarties vykdymo (neteisėto ir nerūpestingo neveikimo) – dėl to, jog atsakovė rangos darbus atliko neapdairiai lėtai, pažeisdama sutartyje nustatytus terminus, pagamino nekokybiškus gaminius, atsakovė (rangovė) sutarties pažeidimų ir gaminių trūkumų per ieškovės nustatytą protingą terminą tinkamai nepašalino, ko pasekoje, ieškovė (užsakovė) įgijo teisę reikalauti iš subsiadiarių atsakovų atlyginti dėl atsakovės neteisėto ir nerūpestingo neveikimo patirtus nuostolius CK 6.665 str. 3 d. pagrindu.

19Dėl ieškinio reikalavimo atlyginti nuostolius

20Iš patikslinto ieškinio bei teisme duotų ieškovės atstovo paaiškinimų matyti, jog ieškovės prašomus priteisti nuostolius ieškovės nuomone sudaro 9025,40 Lt – už atsakovei sumokėtą, nepanaudotą ir negrąžintą avansą, 10017,64 Lt – už negrąžintą 5,70 m3 atsakovei perduotos ir negrąžintos faneros likutį, bei 19494,92 Lt – ieškovės patirtos išlaidos dėl narvų trūkumų šalinimo. Atsakovai minėtus nuostolius ginčija, todėl pasisakytina dėl kiekvieno iš jų atskirai.

21Dėl ieškinio reikalavimų: 9025,40 Lt nuostolių (avanso) ir 10017,64 Lt nuostolių už negrąžintą fanerą priteisimo

22Kaip jau buvo minėta, teisinis ginčo santykio kvalifikavimas, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva. Kai teismas, spręsdamas ginčą pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes, nurodo teisinius argumentus ar taiko teisės normas, kuriais nesiremia šalys ar dalyvaujantys byloje asmenys, tai nėra ieškinio pagrindo keitimas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-101/2001; 2001 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-725/2001; 2005 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-355/2005). Tai yra teisės taikymas, kurį atlieka teismas savo nuožiūra pagal konstatuotas aplinkybes. Teismas, parinkdamas teisės normą ir ją aiškindamas, yra nepriklausomas nuo šalių nuomonės, pageidavimų ar nurodymų, todėl nėra varžomas teisinių argumentų, pateiktų ieškiniuose, atsiliepimuose į ieškinį, paaiškinimuose ir kituose šalių dokumentuose. Teismas žino įstatymą ir jam suteikta teisė konkrečioje byloje taikant teisės normą atskleisti jos tikrąjį turinį, tai yra ją aiškinti ir pagal jos prasmę parinkti teisinius argumentus, net ir tuos, kurių dalyvaujantys byloje asmenys nenurodė (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-494/2008).

23Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės jai sumokėtą, realiai nepanaudotą ir šios negrąžintą avansą. Atsižvelgus į byloje pateiktas sąskaitas-faktūras, aktus ir mokėjimo nurodymus matyti, jog atsakovė keturių ieškovei pagamintų narvų komplektų kainą įvertino 55 974,60 Lt (27987,30+13993,65+13993,65 = 55974,60 Lt) suma (10-13, 15-16 b.l.), o ieškovė atsakovei už 4 narvų komplektus sumokėjo iš viso 65 000,00 Lt (20000,00+15000,00+30000 = 65000,00 Lt) (9, 14, 17 b.l.), t. y. sumokėjo 9025,40 Lt avansą. Avanso sąvoka, nors ir nevartojama reglamentuojant civilinių santykių subjektų elgesį, tačiau suprantama kaip iš anksto duodamas atlyginimas dirbantiems ar lėšos šiaip kam nors ir jo paskirtis – pagrindinės prievolės mokėjimas, siejamas su šalių sudarytoje sutartyje nurodyta kaina. Avansas paprastai atlieka mokėjimo funkciją – jis įskaitomas į būsimas įmokas, taip pat jis gali atlikti ir įrodomąją funkciją. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš ieškovės atstovo ir liudytojų V. P., R. K. parodymų, avansas buvo sumokėtas rangos darbų atlikimo metu dėl to, jog atsakovė (rangovė) vėlavo įvykdyti sutartines prievoles, o ieškovė siekė, kad atsakovė kaip galima greičiau pagamintų narvų komplektus.

24Sutarties nutraukimas dėl kitos šalies nevykdymo negali būti pagrindas nukentėjusiai šaliai nepagrįstai praturtėti. Rangovas atsako už netinkamos kokybės, pavėluotai atliktus (per nustatytą terminą neatliktus) arba neatliktus darbus, netinkamos kokybės medžiagas, viršytą darbų sąmatą. Rangovo atsakomybės dydis priklauso nuo sutarties pažeidimo sunkumo ir suteikia teisę užsakovui reikalauti išieškoti nuostolius, netesybas, pašalinti trūkumus arba įpareigoti rangovą pagaminti kitą daiktą, teisę pavesti trečiajam asmeniui darbą pataisyti rangovo sąskaita, taip pat teisę atsisakyti priimti darbus ir teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Kaip jau minėta, pagal CK 6.665 str. 1 d., esant neesminiams darbo trūkumams dėl netinkamos kokybės darbo užsakovas turi teisę reikalauti iš rangovo: neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą arba atitinkamai sumažinti darbų kainą, arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. Jei nurodytų veiksmų rangovas neatlieka arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius (CK 6.665 str. 3 d.). Šiuo pagrindu užsakovui nutraukus vienašališkai sutartį rangovas privalo grąžinti užsakovui jo perduotas medžiagas ir kitokį turtą, jei to padaryti neįmanoma - atlyginti jų vertę pinigais (vienašalė restitucija). Tokiu atveju taikomos CK 6.670 ir 6.671 straipsnių restitucijos sąlygos (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-11-11 nutartis Nr. 2A-455/2011).

25Šalių startiniai santykiai nutrūko dėl atsakovės netinkamo rangos sutarties vykdymo – dėl to, jog atsakovė rangos darbus atliko neapdairiai lėtai, pažeisdama sutartyje nustatytus terminus, pagamino nekokybiškus gaminius ir per protingą terminą nustatytų trūkumų nepašalino, todėl ieškovė įgijo teisę reikalauti iš atsakovės atlyginti dėl atsakovės veikimo (neveikimo) patirtus nuostolius CK 6.665 str. 3 d. pagrindu. Ieškovė reikalauja grąžinti jai tik tai, ką atsakovė yra gavusi pagal rangos sutartį – avansu sumokėtą ir narvų komplektų gamybai nepanaudotą 9025,40 Lt avansą, t. y. iš aukščiau aptarto matyti, jog iš esmės ieškovė prašo ne atlyginti neteisėtais veiksmais padarytą žalą (nuostolius), o taikyti kitą prievolių teisėje nustatytą civilinių teisių gynybos būdą – vienašalę restituciją. Teismas mano, jog nutrūkus rangos sutarčiai ir remiantis 6.665 str. 3 d. nustatytais pagrindais rangovas privalo grąžinti užsakovui avansą (CK 6.670 str.), kadangi užsakovės (ieškovės) rangovei (atsakovei) sumokėta 9025,40 Lt suma nelaikytina nuostoliais, todėl nagrinėjamu atveju atsakovams taikytinos CK 6.670 str. nuostatos – atsakovė N. A. IĮ ir subsiadiarus atsakovas N. A. įpareigotini ieškovei grąžinti 9025,40 Lt avansą.

26Taip pat ieškovė teigia, jog atsakovė jai negrąžino 5,70 m3 faneros likučio, kuris liko po 4 narvų komplektų pagaminimo, todėl įvertinus faneros 1 m3 kainą (509 EUR), prašo priteisti 10017,64 Lt patirtus nuostolius. Bylos duomenimis ieškovė perdavė atsakovei 29,813 m3 faneros, iš kurios 11,232 m3 sunaudojo 4 narvų komplektų pagaminimui, nesunaudotos faneros 18,581 m3 likutį įformino 2011-06-06 prekių perdavimo-priėmimo aktu, o iš 2011-08-04 prekių perdavimo-priėmimo akto ir 2011-08-02 įgaliojimo Nr. 41 kopijų matyti, jog atsakovė ieškovei grąžino tik 12,8808 m3 narvų komplektų gamyboje nepanaudotos faneros dalį (18, 19, 20 b.l.). Atsakovas

27N. A. teisme pripažino, jog atsakovė N. A. IĮ ieškovei negrąžino 5,70 m3 narvų komplektų gamyboje nepanaudotos faneros dalies ir nurodė, jog ją yra atsakovė yra sunaudojusi gamyboje (146 b.l.). Šio ginčo prievoliniai santykiai tai pat atsirado iš rangos sutarties, kurios vykdymo sąlygas atsakovė pažeidė, todėl ieškovė reikalauja atlyginti pagal rangos sutartį perduotų medžiagų, t. y. nepanaudoto 5,70 m3 faneros likučio vertę – 10017,64 Lt. Iš aukščiau aptarto matyti, jog iš esmės ieškovė ir šiuo atveju prašo ne atlyginti neteisėtais veiksmais padarytą žalą (nuostolius), o taikyti kitą prievolių teisėje nustatytą civilinių teisių gynybos būdą – vienašalę restituciją CK 6.670 str. pagrindu. Iš atsakovo N. A. teisme duotų parodymų matyti, jog turtas neišlikęs (faneros likutis sunaudotas atsakovės gamybos procese), todėl atsižvelgus į anksčiau nustatytų faktinių aplinkybių visetą bei įstatymo normas, nagrinėjamu atveju atsakovams taikytinos CK 6.670 str. nuostatos – atsakovė N. A. IĮ ir subsiadiarus atsakovas N. A. įpareigotini ieškovei atlyginti atsakovei perduotų ir ieškovei negrąžintų medžiagų vertę – 10017,64 Lt.

28Dėl 19494,92 Lt nuostolių priteisimo

29Iš ieškinio matyti, jog ieškovės reikalaujamų priteisti nuostolių dalį sudaro ir 19494,92 Lt narvų komplektų trūkumų šalinimo išlaidos. Šie trūkumai siejami su darbų tinkamu neužbaigimu. Dėl aplinkybių, susijusių su prievolių pagal rangos sutartį vykdymo termino praleidimu, jau anksčiau pasisakyta šiame sprendime, todėl argumentų dėl šių aplinkybių teisinio vertinimo teismas nekartoja. Aptariamu atveju aktualu ištirti ir įvertinti, ar pagrįstai reikalaujama taikyti atsakovams civilinę teisinę atsakomybę už netinkamai atliktą darbą ir priteisti nuostolius už ieškovo nurodytų darbų kokybės defektų taisymą.

30Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 246 str. 1 d.). Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu (CK 6.247 str.). Nuostoliai – tai piniginė žalos (už turto netekimą ar sužalojimą, ar turėtas išlaidas (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautas pajamas) išraiška (CK 6.249 str.).

31Iš byloje esančių duomenų matyti, jog 2011-08-25 ieškovė iš UAB „Minker“ gavo komercinį pasiūlymą dėl 1063 krepšelių ir 900 durelių pagaminimo už 19494,92 Lt (22 b.l.), o 2011-09-15 ieškovė apmokėjo UAB „Minker“ už minėto kiekio krepšelių ir durelių pagaminimą (24, 25 b.l.). Minėtų aplinkybių kontekste ir atsižvelgęs į jau anskčiau aptartas aplinkybes, jog atsakovė ne tik narvus gamino praleisdama sutartyje nustatytus terminus, tačiau ieškovei pristatė nekokybiškus narvų komplektus (iš viso narvų komplektacijose trūko 1215 krepšelių ir 1200 durelių), į tai, jog po 2011-08-09 prekių perdavimo-priėmimo aktu atsakovės perduotų 300 narvų ir 152 krepšelių (21 b.l.), liko nepašalinti narvų komplektų trūkumai – trūko 1063 krepšelių ir 900 durelių, kurių atsakovė vėliau nebešalino, teismas daro išvadą, jog dėl atsakovės neteisėto neveikimo ieškovė buvo priversta ieškoti kitų galimų alternatyvų atsakovės nekokybiškai pagamintų gaminių trūkumams pašalinti savo iniciatyva, nes atsakovės veiksmai leido pagrįstai manyti, jog atsakovė tinkamai narvų trūkumų nepašalins. Minėtas aplinkybes patvirtina ir teisme apklaustų liudytojų parodymai (147, 148 b.l.), iš kurių matyti, jog ieškovė vertėsi žvėrelių veisimu, o jų jauniklius nuo suaugusiųjų sutartyje nustatyto termino pabaigoje buvo būtina atskirti, kad nesipjautų ir tokiu būdu įmonė nepatirtų finansinių nuostolių dėl žvėrelių kritimo. Šios faktinės aplinkybės rodo, jog atsakovei nepagrįstai vėluojant vykdyti sutartį ir pašalinti narvų komplektų trūkumus, ieškovė pagrįstai ėmėsi priemonių dėl gaminių trūkumų šalinimo savo iniciatyva, kadangi atsakovės neveikimas kėlė realią grėsmę ieškovei patirti finansinius nuostolius versle. Teismas pažymi ir tai, jog po dalinio trūkumų pašalinimo (2011-08-09) ieškovė tik praėjus dar vienam mėnesiui (2011-09-15) ėmėsi veiksmų dėl likusių nepašalintų narvų komplektų trūkumų šalinimo, kas rodo, jog atsakovei buvo suteiktas pakankamai ilgas laiko tarpas pašalinti ir likusius trūkumus, tačiau atsakovė to nepadarė su ieškove nebendradarbiavo, kas akivaizdžiai rodo, jog ieškovė galėjo pagrįstai manyti, kad atsakovė likusių trūkumų nebešalins. Atsakovės neteisėtas ir nerūpestingas neveikimas tiesiogiai sąlygojo tai, jog ieškovė buvo priversta narvų komplektų trūkumus šalinti savo iniciatyva. Atsakovės atstovo ir atsakovo N. A. argumentai dėl ieškovės ir UAB „Minker“ sąsajų ir priepriešinių reikalavimų atsiradimo 2000-09-05 sąskaitos-faktūros pagrindu bei dėl nuostolių dydžio, t. y. per didelės trūkumų šalinimo kainos yra atmestini kaip deklaratyvūs ir nepagrįsti jokiais įrodymais, kadangi nuostolių dydį ieškovė pagrindė mokėjimo dokumentais, tuo tarpu atsakovai savo argumentų teisminio nagrinėjimo metu neargumentavo, neįrodinėjo, priešieškinio dėl nuostolių dydžio nereiškė. Iš anksčiau aptarto teismas daro išvadą, jog ieškovės UAB „Minker“ sumokėti 19494,92 Lt yra tiesioginiai nuostoliai dėl atsakovės neteisto neveikimo, todėl iš subsiadiarių atsakovų ieškovės naudai priteistina 19494,92 Lt nuostolių atlyginimo.

32Dėl procesinių palūkanų priteisimo

33Sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai (CK 6.4 str., 6.38 str., 6.200 str.). Prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, o kai abi šalys yra verslininkai – mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu sutartis ar įstatymai nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1, 2 d.). Jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis. Taigi įstatymų leidėjas nustatė subsidiarią individualios (personalinės) įmonės savininko atsakomybę (CK 2.50 str. 4 d.). Remiantis aukščiau išdėstytu, iš atsakovės N. A. IĮ ir subsidiaraus atsakovo

34N. A. priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už visą priteistą sumą (38537,96 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-03-08) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

35Dėl bylinėjimo išlaidų priteisimo

36Kadangi patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai, iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos.

37Ieškovė prašo iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas priteisti solidariai. Teismas pažymi, jog atsakovai lygiais pagrindais naudojasi įstatymo suteiktomis procesinėmis teisėmis ir vykdo pareigas, todėl iš bylą pralaimėjusių proceso bendrininkų (bendraatsakovių) bylinėjimosi išlaidos, įskaitant laimėjusios šalies patirtų advokato atstovavimo išlaidų atlyginimas, turi būti priteistos lygiomis dalimis, ko pasekoje, bylinėjimosi išlaidos iš atsakovų N. A. IĮ ir N. A. priteistinos ne solidariai, o lygiomis dalimis.

38CPK 93 str. 1 d. numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (toliau tekste – rekomendacijos) maksimalaus dydžio, patvirtintos Lietuvos advokatų Tarybos 2004-03-26 nutarimu bei LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85, numato maksimalaus dydžio darbo užmokestį advokatams (advokato padėjėjams). Iš pateiktų duomenų matyti, jog už ieškinį ir patikslintą ieškinį ieškovė yra sumokėjusi 1153,00 Lt žyminį mokestį (6, 111 b.l.) bei patyrusi 1950,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (133-142 b.l.), kurias prašo priteisti iš atsakovų. Pagal rekomendacijų 9 p. susumavęs atstovavimo teisme laiką (2012-05-29 parengiamojo posėdžio trukmė – 5 min.; 2012-08-16 teismo posėdžio trukmė – 50 min., 2012-11-19 teismo posėdžio trukmė – 50 min., 2013-01-09 teismo posėdžio trukmė – 10 min., 2013-02-25 teismo posėdžio trukmė – 1 val. 55 min., t. y. sumoje 3 val. 45 min., suapvalinus pagal rekomendacijų 9 p. taisykles laikoma, jog atstovavimo teisme laikas yra 4 val.), kitų ieškovės atstovo suteiktų teisinių paslaugų apimtį (kliento konsultavimą, ieškinio, patikslinto ieškinio rengimą) bei įvertinęs rekomendacijų 8 p. numatytus advokato suteiktų teisinių paslaugų maksimalius dydžius, teismas daro išvadą, kad pagal rekomendacijas atsakovo patirtos 1950,00 Lt išlaidos už atstovavimą teisme nėra viršytos, todėl iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovei naudai priteistinos 1950,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti bei 1153,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 88 str., 93 str. 1 d., 98 str.), o valstybės naudai iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos 27,25 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 88 str., 96 str.).

39Iš bylos medžiagos matyti, jog Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012-03-26 nutartimi ir Šiaulių apylinkės teismo 2013-01-28 nutartimi matyti atsakovų atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (60-61, 113-114 b.l.). CPK 150 str. 2 d. numatyta, jog teismas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą turi išspręsti sprendimu. Jeigu ieškinys patekinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.), todėl atsižvelgiant į tai, jog ieškinys tenkintinas visiškai, laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimas šiuo sprendimu nespręstinas.

40Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.658 str., 6.663 str., 6.665 str. 3 d., 6.670 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 – 270 str., teismas

Nutarė

41Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

42Priteisti iš atsakovės N. A. individualios įmonės, juridinio asmens kodas 301537718, ir subsidiariai iš atsakovo N. A., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB „Šiaurinė lapė“, juridinio asmens kodas 167607955, naudai: 9025,40 Lt (devynių tūkstančių dvidešimt penkių litų 40 ct) avansą, 10017,64 Lt (dešimt tūkstančių septyniolika litų 64 ct) už negrąžintos faneros likutį, 19494,92 Lt (devyniolikos tūkstančių keturių šimtų devyniasdešimt keturių litų 92 ct) nuostolių atlyginimo bei 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 38537,96 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2012-03-08 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

43Priteisti iš atsakovės N. A. individualios įmonės, juridinio asmens kodas 301537718, bylinėjimosi išlaidas: ieškovės UAB „Šiaurinė lapė“, juridinio asmens kodas 167607955, naudai – 576,50 Lt (penkis šimtus septyniasdešimt šešis litus 50 ct) žyminio mokesčio bei 975,00 Lt (devynių šimtų septyniasdešimt penkių litų 00 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti, o valstybės naudai – 13,62 Lt (trylikos litų 62 ct) teismo patirtas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

44Priteisti iš atsakovo N. A., asmens kodas ( - ) bylinėjimosi išlaidas: ieškovės UAB „Šiaurinė lapė“, juridinio asmens kodas 167607955, naudai – 576,50 Lt (penkis šimtus septyniasdešimt šešis litus 50 ct) žyminio mokesčio bei 975,00 Lt (devynių šimtų septyniasdešimt penkių litų 00 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti, o valstybės naudai – 13,62 Lt (trylikos litų 62 ct) teismo patirtas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

45Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, sekretoriaujant Ramonai... 2. Ieškovės UAB „Šiaurinė lapė“ atstovas palaiko patikslintą ieškinį... 3. Atsakovės N. A. IĮ atstovas prašo patikslintą ieškinį atmesti ir nurodo,... 4. Atsakovas N. A. prašo patikslintą ieškinį atmesti, palaiko atsakovės ir... 5. Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Dėl ginčo santykio kvalifikavimo... 7. Įrodymų vertinimo taisyklės yra suformuluotos procesinio įstatymo normose,... 8. Teismas, pagal ieškininiame pareiškime nurodytas aplinkybes, savarankiškai... 9. Ieškovė UAB „Šiaurinė lapė“ ginčą kildina iš 2011-02-01... 10. Iš sutarties turinio matyti, jog pardavėjas (N. A. IĮ) įsipareigojo... 11. Rangos sutarties esmė yra ta, kad rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti... 12. Dėl užsakovo reikalavimo teisės... 13. Ginčo esmė – žalos (nuostolių) atlyginimas, ieškovo ieškinio... 14. Iš atsakovų argumentų matyti, jog jie ginčija pačią ieškovės teisę... 15. Pažymėtina, jog rangovas atsako už netinkamos kokybės, pavėluotai atliktus... 16. Iš byloje surinktų rašytinių duomenų, atsakovo N. A. ir šalių atstovų... 17. Bylos duomenimis pagrįsta, jog atsakovė (rangovė) savo sutartines pareigas... 18. V. P., A. Š., K. S. ir R. K. teisme patvirtino, jog apie aktų surašymą ir... 19. Dėl ieškinio reikalavimo atlyginti nuostolius... 20. Iš patikslinto ieškinio bei teisme duotų ieškovės atstovo paaiškinimų... 21. Dėl ieškinio reikalavimų: 9025,40 Lt nuostolių (avanso) ir 10017,64 Lt... 22. Kaip jau buvo minėta, teisinis ginčo santykio kvalifikavimas, teisės normų... 23. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės jai sumokėtą, realiai nepanaudotą... 24. Sutarties nutraukimas dėl kitos šalies nevykdymo negali būti pagrindas... 25. Šalių startiniai santykiai nutrūko dėl atsakovės netinkamo rangos... 26. Taip pat ieškovė teigia, jog atsakovė jai negrąžino 5,70 m3 faneros... 27. N. A. teisme pripažino, jog atsakovė N. A. IĮ ieškovei negrąžino 5,70 m3... 28. Dėl 19494,92 Lt nuostolių priteisimo... 29. Iš ieškinio matyti, jog ieškovės reikalaujamų priteisti nuostolių dalį... 30. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje... 31. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog 2011-08-25 ieškovė iš UAB... 32. Dėl procesinių palūkanų priteisimo ... 33. Sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai ( 34. N. A. priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už visą priteistą... 35. Dėl bylinėjimo išlaidų priteisimo ... 36. Kadangi patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai, iš ieškovės... 37. Ieškovė prašo iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas priteisti solidariai.... 38. CPK 93 str. 1 d. numatyta, kad šaliai, kurios naudai... 39. Iš bylos medžiagos matyti, jog Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012-03-26... 40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.658 str., 6.663 str.,... 41. Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.... 42. Priteisti iš atsakovės N. A. individualios įmonės, juridinio asmens kodas... 43. Priteisti iš atsakovės N. A. individualios įmonės, juridinio asmens kodas... 44. Priteisti iš atsakovo N. A., asmens kodas ( - ) bylinėjimosi išlaidas:... 45. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui,...