Byla 2A-460-425/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko pranešėjo Laimanto Misiūno, kolegijos teisėjų: Romualdo Januškos, Birutės Jonaitienės, sekretoriaujant Rimutei Markelevičienei, dalyvaujant: ieškovui A. B. įmonės „Namudė“ savininkui A. B., įmonės atstovui advokatui Gintarui Putvinskui,

2atsakovui D. V.,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo D. V. apeliacinį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-13-228/2011 pagal ieškovo A. B. įmonės „Namudė“ ieškinį atsakovui D. V. dėl atlyginimo pagal pavedimą priteisimo bei pagal atsakovo D. V. priešieškinį ieškovui A. B. įmonei „Namudė“ dėl sutarties pripažinimo iš dalies negaliojančia; institucija, teikianti išvadą, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, ir

Nustatė

4Ieškovas A. B. įmonė „Namudė“ 2010-03-26 ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo D. V. 5 000 Lt atlyginimą pagal pavedimo sutartį, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo. Ieškovas nurodė, jog 2009-09-08 su atsakovu D. V. buvo sudaryta pavedimo sutartis, pagal kurią ieškovas įsipareigojo reklamuoti ir vesti derybas su trečiaisiais asmenimis dėl atsakovui nuosavybės teise priklausančio 0,53 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ). Ieškovas sąžiningai vykdė sutartinius įsipareigojimus, tai yra reklamavo atsakovui priklausantį turtą informacinėje sistemoje, spaudoje. Pagal sutarties sąlygas įgaliotojas įsipareigojo įgaliotiniui sumokėti 5 000 Lt dydžio atlyginimą nuo sutartos pardavimo kainos ir 50 procentų nuo skirtumo tarp sutartos kainos ir pardavimo kainos, atlyginimą sumokant per 30 dienų po įgaliotojo atliktų pavedimų. Atsakovas 2010-02-03 pardavė žemės sklypą ieškovo surastam pirkėjui. Atsakovas 2010-01-25 nutraukė pavedimo sutartį, tačiau nenurodė jokių konkrečių sąlygų ar priežasčių, dėl kurių turėtų būti nutraukta pavedimo sutartis, tuo pažeisdamas LR CK 6.764 str.

5Atsakovas D. V. 2010-09-28 pateikė priešieškinį ieškovui A. B. įmonei „Namudė“, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiomis su ieškovo A. B. įmone „Namudė“ 2009-09-08 sudarytos pavedimo sutarties 3 str. 4 d., 4 str. 1 d., 3 d., 5 str. 1 d. sąlygas nuo jos sudarymo momento bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad sudarytos sutarties 3 str. 4 d. neteisėtai apribotos jo kaip savininko teises sudaryti pavedimo sutartis su kitais asmenimis dėl sklypo pardavimo, kartu nustatant neadekvačiai didelę baudą – 5 000 Lt, tuo trukdant įmanomai greitesniu būdu pasiekti sutartyje numatytą tikslą. Sutarties 4 str. 1 d. ir 3 d., numačius ieškovui 5 000 Lt nuo sutartos pardavimo kainos ir 50 % nuo didesnės ir sutartos kainos skirtumo buvo nustatytas neadekvačiai didelis lyginant su parduodamu turtu atlyginimas, jis nesusietas su atsakovo paslaugomis, jų kiekiu ir kokybe, liko neaiškios apmokėjimo sąlygos. Sutarties 5 str., nenumačius atsakovui teisės vienašališkai atsisakyti ar nutraukti sutartį, neteisėtai buvo apribotos atsakovo teisės disponuoti jam priklausančiu turtu, todėl atsakovo nuomone, nurodyti sutarties punktai turi būti pripažinti nesąžiningomis sąlygomis, nes pažeidžia LR CK 6.188 str. 2 d. 2 p., 3 p., 5 p., 9 p., 16 p., 18 p.

6Utenos rajono apylinkės teismas 2011-04-15 sprendimu ieškovo ieškinį tenkino iš dalies, atsakovo priešieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo D. V. ieškovo A. B. įmonės „Namudė“ naudai 771 Lt turėtų sutarties vykdymo išlaidų, 5 proc. dydžio palūkanas už priteistą 771 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-04-06) iki visiško sprendimo įvykdymo, 23,10 Lt žyminio mokesčio ir 92,40 Lt advokato pagalbos išlaidų. Pripažino 2009-09-08 sutarties, sudarytos tarp ieškovo A. B. įmonės „Namudė“ ir atsakovo D. V., 3 str. 4 d., 4 str. 3 d. ir 4 d. sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis nuo sutarties sudarymo momento, priteisė iš ieškovo A. B. įmonės „Namudė“ atsakovo D. V. naudai 605 Lt advokato atstovavimo išlaidų ir 66,50 Lt žyminio mokesčio. Likusias ieškovo ieškinio ir atsakovo priešieškinio dalis atmetė. Priteisė iš ieškovo A. B. įmonės „Namudė“ valstybės biudžeto naudai 26,61 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, iš atsakovo D. V. valstybės biudžeto naudai 14 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

7Teismas konstatavo, kad tarp šalių buvo sudaryta atlygintinė paslaugų sutartis, ieškovas savo pareigas pagal sutartį vykdė. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovo žemės sklypui pirkėją L. M. surado jis, ir, remdamasis liudytojų parodymais, nustatė, jog tarp šalių sudaryta 2009-09-08 paslaugų teikimo sutartis iš esmės ieškovo liko neįvykdyta. Teismas nurodė, kad nenustačius ir neįrodžius, jog ieškovui buvo teikiamos neatlygintinos skelbimų talpinimo laikraščiuose „Utenos diena“, „Utenis“, „Utenos apskrities žinios“, „Reikia“ paslaugos, padarė išvadą, kad ieškovo skelbimai spaudoje yra mokami. Ieškovo prašoma priteisti suma susideda iš 1 850 Lt bendrųjų įmonės veiklos sąnaudų ir 3 150 Lt negautų pajamų. Vienašališkai nutraukęs sutartį atsakovas privalo sumokėti paslaugų kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, t. y. už tas paslaugas, kurios yra faktiškai suteiktos, ir atlyginti protingas išlaidas, kurias turėjo paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį. Teismas vertino, kad pagal sutarties sąlygas šalys buvo sutarę 5 000 Lt atlyginimą, sutartis buvo sudaryta vienerių metų laikotarpiui, ieškovas reklamavo ir skelbė skelbimus dėl atsakovo sklypo pardavimo beveik penkis mėnesius, taigi faktinės per penkis mėnesius suteiktų paslaugų išlaidos sudaro 771 Lt (1850:12x5). Galimybė reikalauti atlyginti negautas pajamas pagal paslaugų teikimo sutartį įstatyme neįtvirtinta, o atsakovo D. V. kaltė, dėl ko nebuvo įvykdyta sutartis, ieškovo neįrodyta, todėl iš D. V. ieškovo naudai priteisė 771 Lt bei 5 proc. palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme. Teismas toliau vertino, jog tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos sutarties 3 str. 4 d. ir 4 str. 4 d. įgaliotojui nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, kai tuo tarpu ieškovui atsakomybė už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą nėra numatyta visiškai, sutarties 4 str. 3 d. numatytos sąlygos įpareigojo vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties, todėl 3 str. 4 d. ir 4 str. 4 d. bei 4 str. 3 d. pripažino nesąžiningomis sutarties sąlygomis ir laikė negaliojančiomis nuo jos sudarymo momento. Teismas netenkino atsakovo priešieškinio reikalavimo pripažinti sutarties 4 str. 1 d. ir 5 str. 1 d. sąlygas negaliojančiomis ir nurodė, kad D. V. turėjo suprasti sutarties 4 str. 1 p. reglamentuojantį atlyginimo už atliktas paslaugas dydį ir tvarką, nes šis punktas išdėstytas aiškiai ir suprantamai, o paslaugų gavėjo teisė vienašališkai nutraukti sutartį yra besąlyginė ir negali būti apribota jokių aplinkybių nustatymu, kaip pvz. 5 str. 1 d. numatytas sutarties nutraukimas bendru šalių sutikimu, juolab, kad atsakovas taip ir pasielgė, 2010-01-28 įteikdamas prašymą nutraukti su ieškovu sutartį. Teismas nusprendė, kad ieškovo ieškinys patenkintas 15,40%, atmestas 84,60%, ir iš atsakovo ieškovo naudai proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteisė 23,10 Lt žyminio mokesčio ir 92,40 advokato pagalbos išlaidų. Atsakovo priešieškinis patenkintas 50%, atmestas 50%, todėl iš ieškovo atsakovo naudai priteisė 605 Lt advokato atstovavimo išlaidų ir 66,50 Lt žyminio mokesčio.

8Atsakovas D. V. apeliaciniu skundu, apeliacinės instancijos teisme prašė panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2011-04-15 sprendimą dalyje dėl patenkintų ieškovo ieškinio reikalavimų ir atmestų atsakovo priešieškinio reikalavimų, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir priimti ginčijamoje dalyje naują sprendimą – atmesti ieškovo A. B. įmonės „Namudė“ ieškinį ir atsakovo priešieškinį tenkinti visiškai, taip pat apeliantas prašė priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas. D. V. apeliaciniame skunde, apeliacinės instancijos teisme nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi ieškovo buhalterės parengtais skaičiavimais apie įmonės patirtas išlaidas, kurie atlikti netiesioginiu išlaidų paskaičiavimo būdu, o ne konkrečios sutarties vykdymui. Kiekviena sutartis ir jos vykdymas yra individualus, nėra pagrindo tapatinti kitų ieškovo klientų ir atsakovo, pagal CK 6. 721 str. klientas turi atlyginti realiai paslaugos teikėjo patirtas sutarties vykdymo išlaidas, o ne išlaidas, apskaičiuotas remiantis bendromis įmonės veiklos išlaidomis per metus. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie išlaidas, patirtas skelbimams spaudoje skelbti, todėl teismas nepagrįstai darė išvadą, kad skelbimai spaudoje buvo mokami, kadangi atsakovas neįrodė priešingai, t. y. perkėlė įrodinėjimo pareigą atsakovui. Teismas nesirėmė atsakovo pateikta UAB „Finotika“ išduota pažyma, kaip neatitinkančia įrodymams keliamų reikalavimų, tačiau šios savo išvados niekaip nepagrindė. Apeliantas pažymėjo, kad skundžiamu sprendimu priteistos 771 Lt sutarties vykdymo išlaidos yra kitokio pobūdžio reikalavimas, nei ieškovas pateikė teismui, t. y. teismas išėjo už ieškinio reikalavimo ribų. Kadangi ieškovas neprašė priteisti sutarties vykdymo išlaidų, teismas pažeidė sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo reikalavimus. Atsakovas taip pat teigė, kad ieškovui nepriklauso sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas, kadangi jis veikė nesąžiningai. Nurodė, kad teismas turėjo pripažinti sutarties 5 str. 1 d. ir 4 str. 1 d.. nesąžiningomis sutarties sąlygomis, kadangi jomis ieškovas siekė naudos sau, o ne kliento interesams, pardavinėjo sklypą žymiai didesne kaina. Sutarties 4.1 p. nurodyta apmokėjimo tvarka (atlyginimas lygus 5 000 Lt nuo sutartos pardavimo kainos ir 50 % nuo didesnės ir sutartos kainos skirtumo) sukelia akivaizdų interesų konfliktą ir yra neteisėta. Sutarties nutraukimo sąlygos prieštarauja CK 6.721 str. numatytai vartojimo sutarties nutraukimo laisvei. Apeliantas D. V. pažymėjo, kad teismas nurodė tenkinęs 50 proc. priešieškinio reikalavimų, nors iš tiesų tenkino 75 proc., todėl turi būti perskaičiuotas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas tarp šalių. Bylinėjimosi išlaidos, kurias patyrė šalys apėmė ne tik ieškinio, bet ir priešieškinio nagrinėjimą, todėl išlaidos turi būti skaičiuojamos ne tik atsižvelgiant į tenkintų ir atmestų reikalavimų visumą, bet ir bylų sudėtingumą, teismas turėjo nustatyti, kiek procentų išlaidų teko nagrinėjant kiekvieną iš bylų ir tik tada spręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą.

9Ieškovas A. B. įmonė „Namudė“ atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teisme kartu su atstivu prašė Utenos rajono apylinkės teismo 2011-04-15 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-13-228/2011 palikti nepakeistą ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas, jo atstovas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai paskaičiavo ir teisingai pagrindė, jog A. B. įmonė „Namudė“ patyrė 771 Lt faktinių sutarties vykdymo išlaidų. Apeliantas nepagrįstai teigė, kad minėtas faktinių išlaidų apskaičiavimas yra netinkamas. Pasirašyta vartojimo atlygintinių paslaugų sutartis yra pagal standartines sąlygas parengta tipinė pavedimo sutartis, sudaryta prisijungimo būdu, t. y. paslaugų teikimo sąlygas ir įkainius nustatė paslaugų teikėjas, kas leidžia manyti, kad nustatyti tarifai ir paslaugų teikimo sąlygos yra ekonomiškai pagrįstos. Reklamos laikraščiuose sutartys yra sudaromos metų laikotarpiui, o ne konkrečiam objektui parduoti. Sudarytos pavedimo sutarties vykdymo būdas nebuvo individualus, todėl išlaidų apskaičiavimui pagrįstai taikytas būdas, taikomas įmonėje veiklos išlaidoms, kaip ekonominės veiklos rezultatui paskaičiuoti. Ieškovas nurodė, kad tai, jog už skelbimus spaudoje ir internete reikia mokėti ir tai preziumuojama pagal įstatymus, todėl šių aplinkybių įrodinėti nereikia. Galiojančios prezumpcijos paneigimo našta tenka tai neigiančiai šaliai, t.y. apeliantui D. V.. Ieškovas pažymėjo, kad apelianto argumentas, jog teismas išėjo už ieškinio reikalavimo ribų yra nepagrįstas, kadangi šiuo atveju teismas pagal faktinį ieškinio pagrindą pats jį teisiškai kvalifikavo ir savo iniciatyva nusprendė, kad apeliantas privalo sumokėti sutarties vykdymo išlaidas. Teismo veikla, nustatant teisinį ieškinio pagrindą, nelaikoma ieškinio ribų peržengimu. Atsiliepime taip pat ieškovas nurodė, kad nepriklausomai nuo paslaugų teikėjo sąžiningumo sutartiniuose santykiuose, paslaugų teikėjui priklauso atlyginimas už suteiktas paslaugas. Sudarytos sutarties sąlygos buvo nurodytos aiškiai ir suprantamai, aptartos individualiai su apeliantu, todėl apelianto argumentai dėl sutarties nesąžiningumo yra nepagrįsti. Akivaizdu, kad apeliantas žinojo apie savo teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir šia teise pasinaudojo, nors ji tiesiogiai sutartyje ir nebuvo numatyta. Ieškovas pažymėjo, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nesąžiningomis pripažino tik minėtos pavedimo sutarties 3 str. 4 d., 4 str. 3 d., 4 str. 4 d. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad teismas tenkino 75 % priešieškinio reikalavimų, kadangi teismas tenkino du atsakovo reikalavimus pripažinti nesąžiningomis sutarties 3 str. 4 d., 4 str. 3 d., bei atmetė du reikalavimus dėl sutarties 4 str. 1 d. ir 5 str. 1 d. pripažinimo nesąžiningomis. Ieškovas nurodė, kad bylos sudėtingumas yra svarbus tik bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo ir dydžio klausimui, o remiantis LAT išaiškinimu, abiejų šalių advokatų darbas toje pačioje byloje vertintinas vienodai.

10Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis keistina (CPK 326 str.1d.3p.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

12Faktinės bylos aplinkybės: 1.2009-09-08 Pavedimo sutartimi D. V. (įgaliotojas) susitarė su A. B. įmone „Namudė“ (įgaliotiniu) dėl įgaliotojui priklausančio ir norimo parduoti 0,53 ha žemės sklypo, esančio ( - ) reklamavimo, supažindinimo trečiosios šalies su parduodamu turtu, vesti derybas su trečiąja šalimi, siekiant parduoti žemės sklypą, sudaryti avansinę sutartį, susijusią su žemės sklypo pardavimu ir paimti avansinę įmoką už parduodamą turtą. Sutarties 1str.3p. nurodyta, turto pardavimo kaina 21 000 Lt. Sutarties 3.2p. įgaliotojas įsipareigojo tinkamai ir laiku sumokėti atlyginimą už pavedimų vykdymą. Sutarties 4str.1p. įgaliotojas įsipareigojo sumokėti įgaliotiniui atlyginimą, kuris lygus 5 000 Lt nuo sutartos pardavimo kainos ir 50 proc. nuo didesnės ir sutartos kainos skirtumo. 4.2p. nurodyta, kad atlyginimas yra mokamas iš kart po to, kai įgaliotinis atlieka pavedimus arba per 30 dienų po įgaliotinio atliktų pavedimų. 2. Ieškovas reklamavo parduodamą sklypą laikraščiuose „Utenos diena“, „Utenis“, „Utenos apskrities žinios“, internetinėse svetainėse Edodomus. LT, Aruodas.lt, Nekilnojamasis turtas, Namudė (b.l.6-10, 39-73). 3. D. V. per antstolę Aistę Mikulėnienę 2010-01-28 persiuntė A. B. įmonei „Namudė“ prašymą dėl 2009-09-08 Pavedimo sutarties nutraukimo (b.l. 13-14). 4. D. V. jam priklausantį 0,53 ha žemės sklypą, esantį ( - ), 2010-02-03 Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė L. M. už 20 000 lt (b.l.31-36). 5. valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2010-06-22 Nutarimu patvirtino išvadą nagrinėjamoje byloje, kuria pripažino nesąžiningomis 2009-09-08 Pavedimo sutarties 3str.4p., 4str.3d. (b.l.80-85). 6. A. B. įmonė „Namudė“ savo patirtus nuostolius įrodinėja 2011-01-18 Pažyma, kurioje teigiama, kad iš pardavimo žemės sklypo, esančio ( - ), negautoms pajamoms įmonės patirtos išlaidos yra 1 850 Lt, kad 2009. Įmonė uždirbo 703 564 Lt tipinės veiklos pajamų ir patyrė 260 382 lt bendrųjų išlaidų. Vienam pajamų litui tenka 0,37 Lt bendrųjų veiklos išlaidų (b.l. 122).

13Šalių ginčas kilo dėl atsakovui D. V. 2010-02-03 pardavus jam priklausantį žemės sklypą L. M., 2010-01-28 pareiškimu nutraukus 2009-09-08 Pavedimo sutartį su ieškovu A. B. įmone „Namudė“, tačiau neatsiskaičius už suteiktas paslaugas.

14Šalių 2009-09-08 sudaryta Pavedimo sutartis pripažintina vartojimo sutartimi, kuriai taikytini vartojimo sutarčių sąlygų ypatumai. Civilinio kodekso 1.39 straipsnio 1 dalyje vartojimo sutartis yra apibrėžiama kaip sutartis dėl prekių ar paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Kvalifikuojamieji vartojimo sutarties požymiai yra trys: pirma, prekes ar paslaugas perka fizinis asmuo; antra, fizinis asmuo prekes ar paslaugas perka savo asmeniniams (ne verslo ar profesiniams) poreikiams; trečia, prekes ar paslaugas parduoda verslininkas (asmuo, veikiantis verslo ar profesiniais tikslais). Identifikavus šiuos požymius šalių sudaryta sutartis šalia kitų kvalifikavimo pagrindų turi būti kvalifikuojama ir kaip vartojimo sutartis, nes tai lemia atitinkamų materialinės teisės normų, sudarančių vartojimo sutarties institutą, taikymą ginčo teisiniams santykiams. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje N. Č. v. UAB „Makveža“, bylos Nr. 3K-3-256/2009).

15Kaip jau buvo pasisakyta, nagrinėjamoje apeliacine tvarka civilinėje byloje šalių 2009-09-08 sudaryta Pavedimo sutartis yra vartojimo sutartis, kuriai taikytini vartojimo sutarčių sąlygų ypatumai, numatyti CK 6.188str. CK 6.188str.6d. numato, kad bet kuri vartojimo sutarties rašytinė sąlyga turi būti išreikšta aiškiai ir suprantamai. Jei kyla abejonių dėl sutarties sąlygų, taikoma šio kodekso 6.193str.4d. nustatyta sutarčių aiškinimo taisyklė (sutartis aiškinama sutarties sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai). Aiškinantis šalių 209-09-08 pavedimo sutarties turinį apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad sutarties šalys pakankamai aiškiai ir suprantamai sutarties 1 str. nurodė kokius veiksmus atliks įgaliotinis, tačiau sutarties 4str. numatyta atlyginimo už pavedimų vykdymą tvarka yra labai nekonkreti ir neaiški. Iš 4str.1d. redakcijos, kad įgaliotojas įsipareigojo sumokėti įgaliotiniui atlyginimą, kuris lygus 5 000 Lt nuo sutartos pardavimo kainos ir 50 proc. nuo didesnės ir sutartos kainos skirtumo, neaišku ar šią sumą įsipareigoja sumokėti įgaliotiniui suradus sklypo pirkėją ar iki sutarties pabaigos 2010-09-08. Sutartyje nėra nurodyta suteiktų paslaugų, vykdant pavedimo sutartį, apmokėjimo tvarka sutartį nutraukus, ar per sutarties laikotarpį nesuradus pirkėjo atsakovo žemės sklypui. Ieškovui įgaliotiniui A. B. įmonei „Namudė“ per sutartimi nustatytą terminą nesuradus žemės sklypo pirkėjo, sutarties 4str.1d. nustatytas 5 000 lt atlyginimo suma, sudaranti apie 25 proc. parduodamo objekto kainos, negali būti pripažįstama sąžininga ir ekonomiškai pagrįsta. Galima sutarties 4str. nustatytą 5 000 lt atlyginimą už pavedimų vykdymą vertinti ir kaip „sekmės mokestį“, mokėtiną tiktai tuo atveju, kai įgaliotinis ieškovui suras žemės sklypo pirkėją. Aptartais motyvais apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad 2009-09-08 sudarytos Pavedimo sutarties 4str. nustatyta atlyginimo už pavedimų vykdymą tvarka yra nekonkreti ir neaiški, todėl vadovaujantis CK 6. 193str.4d., ši sutarties sąlyga aiškintina vartotojo atsakovo naudai. Aptartais motyvais tenkintina apeliacinio skundo dalis pripažinti 2009m. rugsėjo 8d. Pavedimo sutarties, sudarytos tarp ieškovo A. B. įmonės „Namudė“ ir atsakovo D. V. 4str. sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis nuo sutarties sudarymo momento (CK 6.188str.7d.) dėl sąlygų nekonkretumo, neaiškumo, sudarančių galimybę paslaugos teikėjui savo nuožiūra nurodyta sąlyga disponuoti.

16Pirmosios instancijos teismas apelianto skundžiamu sprendimu padarė išvadą, kad ieškovo prašomos priteisti pavedimo vykdymo išlaidos susideda iš 1 850 Lt bendrųjų įmonės veiklos sąnaudų ir 3 150 Lt negautų pajamų. Atsakovas D. V., vienašališkai nutraukęs Pavedimo sutartį, turi pareigą sumokėti jam suteiktų paslaugų kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, t. y. už tas paslaugas, kurios yra faktiškai suteiktos, ir atlyginti protingas išlaidas, kurias turėjo paslaugų teikėjas ieškovas, vykdydamas Pavedimo sutartį. Pagal Pavedimo sutarties 4str. sąlygas šalių sutartas 5 000 Lt atlyginimas vienerių metų laikotarpiui, per kurį ieškovas reklamavo ir skelbė skelbimus dėl atsakovo sklypo pardavimo beveik penkis mėnesius, taigi faktinės per penkis mėnesius suteiktų paslaugų išlaidos sudaro 771 Lt (1850:12x5). Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada pilnai sutikti negalima, vien dėl to, kad ieškovo įgaliotinio A. B. įmonės „Namudė“ 2011-01-18 Pažyma apie patirtus nuostolius yra visiškai nekonkreti ir nesusijusi su 2009-09-08 sudarytos Pavedimo sutarties vykdymo išlaidomis. Ieškovas, teigdamas, kad atsakovo žemės sklypo reklamavimo paslaugos laikraščiuose ir internetinėse svetainėse buvo apmokėtos, nepateikė jokių įrodymų apie atsakovui priklausančio žemės sklypo reklamavimo išlaidas, taip pat nepateikė jokių įrodymų ir apie patirtas kitas išlaidas, susijusias su 2009-09-08 sudarytos Pavedimo sutarties vykdymu, todėl darytina išvada, kad ieškovas neįrodė jo turėtų išlaidų, vykdant Pavedimo sutartį. CPK 178str. numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus.

17Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovas ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo 5 000 Lt sumą, šį reikalavimą motyvavo aplinkybe, kad jis surado Įgaliotojui atsakovui pirkėją, su kuriuo 2010-02-03 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, todėl „tuo pagrindu atsakovas turi sumokėti ieškovui 5 000 Lt atlyginimą pagal pavedimo sutartį“, t.y. ieškovas teigė, kad jis įvykdė pavedimo sutartį (b.l. 3). Jokių kitokių aplinkybių apie turėtas kokias nors išlaidas, vykdant pavedimo sutartį, ieškovas ieškinyje nenurodė.

18Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šalių ginčą, pagrįstai padarė išvadą, kad D. V. jam priklausančio žemės sklypo pirkėją L. M. susirado ne ieškovo įgaliotinio pastangų dėka, o kitais būdais. Teismo posėdyje pirkėja L. M. patvirtino, kad žemės sklypo pardavėją D. V. susirado pati asmeniniais ryšiais, tačiau ne per A. B. įmonę „Namudę“. Ieškovas nepateikė jokių objektyvių, abejonių nekeliančių įrodymų, kad A. B. įmonė „Namudė“ perdavė L. M. informaciją apie žemės sklypo pardavėją D. V.. Liudytoja E. Š. dirbo ieškovo įmonėje administratore, o L. M. neturi jokių asmeninių sąsajų nė su viena iš nesibylinėjančių šalių, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jos parodymus vertino kaip patikimesnius, ir jais remdamasis padarė jau aptartas išvadas.

19CK 6. 721str.1d. numato, kad klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento. Kaip jau buvo nurodyta, ieškovas neįrodė jo turėtų išlaidų, vykdant 2009-09-08 sudarytą Pavedimo sutartį su atsakovu. Apeliacinės instancijos teisme atsakovas pripažino galėjusias būti 300 Lt dydžio išlaidas, reklamuojant atsakovui priklausantį sklypą masinės informacijos priemonėse.

20Apeliacinės instancijos teismas, įvertindamas atsakovo apelianto pripažinimą ieškovą A. B. įmonę „Namudę“ turėjus 300 Lt išlaidų, vykdant 2009-09-08 Pavedimo sutartį, ir ieškovui, kaip paslaugos teikėjui, tai yra juridiniam asmeniui, kuriam keliami padidinti profesinio atidumo ir rūpestingumo reikalavimai (CK 6. 256str.) nepateikus jokių objektyvių įrodymų apie patirtas išlaidas, vykdant 2009-09-08 Pavedimo sutartį atsakovo naudai, daro išvadą, kad nagrinėjamoje byloje yra pagrindas ieškovui priteisti 300 Lt jo turėtų išlaidų, vykdant Pavedimo sutartį. Aptartais motyvais pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, priteista suma mažintina iki 300 Lt.

21Netenkintinas apeliacinio skundo prašymas, pripažinti Pavedimo sutarties 5 str. 1 d. sąlygas nesąžiningomis sutarties sąlygomis. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas nurodytus priešieškinio reikalavimus, pagrįstai nurodė, kad pats apeliantas atsakovas 2009-09-08 Pavedimo sutartį nutraukė, tai yra pasinaudojo CK nuostata dėl įgaliotojo teisės vienašališkai pavedimo sutarties nutraukti.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies trečiu punktu,

Nutarė

23Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 15 d. sprendimo dalį, kuria iš D. V. priteista 771 Lt „Pavedimo sutarties“ vykdymo išlaidų A. B. įmonei „Namudė“ naudai pakeisti, priteistą sumą sumažinti iki 300 Lt. Pripažinti 2009m. rugsėjo 8d. Pavedimo sutarties, sudarytos tarp ieškovo A. B. įmonės „Namudė“ ir atsakovo D. V., 4str.1d. sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis nuo sutarties sudarymo momento. Kitą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą. Priteisti iš A. B. įmonės „Namudė“ (įmonės kodas 187911086) 40 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą D. V. (a.k. ( - ) bei 5,40 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą.

Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. atsakovui D. V.,... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Ieškovas A. B. įmonė „Namudė“ 2010-03-26 ieškiniu prašė priteisti... 5. Atsakovas D. V. 2010-09-28 pateikė priešieškinį ieškovui A. B. įmonei... 6. Utenos rajono apylinkės teismas 2011-04-15 sprendimu ieškovo ieškinį... 7. Teismas konstatavo, kad tarp šalių buvo sudaryta atlygintinė paslaugų... 8. Atsakovas D. V. apeliaciniu skundu, apeliacinės instancijos teisme prašė... 9. Ieškovas A. B. įmonė „Namudė“ atsiliepime į atsakovo apeliacinį... 10. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Faktinės bylos aplinkybės: 1.2009-09-08 Pavedimo sutartimi D. V.... 13. Šalių ginčas kilo dėl atsakovui D. V. 2010-02-03 pardavus jam priklausantį... 14. Šalių 2009-09-08 sudaryta Pavedimo sutartis pripažintina vartojimo... 15. Kaip jau buvo pasisakyta, nagrinėjamoje apeliacine tvarka civilinėje byloje... 16. Pirmosios instancijos teismas apelianto skundžiamu sprendimu padarė išvadą,... 17. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovas ieškiniu... 18. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šalių ginčą, pagrįstai padarė... 19. CK 6. 721str.1d. numato, kad klientas turi teisę vienašališkai nutraukti... 20. Apeliacinės instancijos teismas, įvertindamas atsakovo apelianto... 21. Netenkintinas apeliacinio skundo prašymas, pripažinti Pavedimo sutarties 5... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 15 d. sprendimo dalį, kuria...