Byla 2-13-228/2011

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant Vaidai Umbrasienei, dalyvaujant ieškovui A. B. įmonės ( - ) savininkui A. B., ieškovo atstovei advokatei J.Umbrasienei, atsakovui D. V., jo atstovui advokatui A. Biguzui, institucijos, teikiančios išvadą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovui nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, viešame teismo posėdyje išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo A. B. įmonės ( - ) ieškinį atsakovui D. V. dėl atlyginimo pagal pavedimą priteisimo bei pagal atsakovo D. V. priešieškinį ieškovui A. B. įmonei ( - ) dėl sutarties pripažinimo iš dalies negaliojančia; institucija, teikianti išvadą, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba,

Nustatė

2Ieškovas A. B. įmonė ( - ) ieškinyje ir posėdžių metu prašė priteisti iš atsakovo D. V. 5000 Lt atlyginimą pagal pavedimo sutartį, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo.

3Ieškovas nurodė, jog 2009-09-08 su atsakovu D. V. buvo sudaryta pavedimo sutartis, pagal kurią ieškovas įsipareigojo reklamuoti ir vesti derybas su trečiaisiais asmenimis dėl atsakovui nuosavybės teise priklausančio 0,53 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ). Ieškovas sąžiningai vykdė sutartinius įsipareigojimus, tai yra reklamavo atsakovui priklausantį turtą informacinėje sistemoje, spaudoje. Pagal sutarties sąlygas įgaliotojas įsipareigojo įgaliotiniui sumokėti 5000 Lt dydžio atlyginimą nuo sutartos pardavimo kainos ir 50 procentų nuo skirtumo tarp sutartos kainos ir pardavimo kainos, atlyginimą sumokant per 30 dienų po įgaliotojo atliktų pavedimų. Atsakovas 2010-02-03 pardavė žemės sklypą ieškovo surastam pirkėjui L. M., be to atsakovas 2010-01-25 nutraukdamas pavedimo sutartį, nenurodė jokių konkrečių sąlygų ar priežasčių, dėl kurių turėtų būti nutraukta pavedimo sutartis, tuo pažeisdamas LR CK 6.764 str. nuostatas, todėl atsakovas turi ieškovui sumokėti sutartą 5000 Lt atlyginimą pagal pavedimo sutartį, o LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. pagrindu 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas D. V. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad su ieškovu sudaryta pavedimo sutartis buvo nutraukta, kadangi jos turinys neatitiko žodžiu sutartų sąlygų. Žemės sklypo pirkimo – pardavimo sandoris buvo sudarytas po pavedimo sutarties nutraukimo, o paties pardavėjo asmeninės pastangos kuo skubiau parduoti nekilnojamąjį daiktą negali būti traktuojama kaip kliudymas įgaliotiniui atlikti veiksmus. Atsakovas taip pat nurodė, kad žemės sklypo pirkėjas buvo rastas jo šeimos narių dėka, nes jį su pirkėja suvedė atsakovo tėvas L. V., o ieškovas nuo sutarties pasirašymo dienos nei karto neinformavo atsakovo apie susidomėjusius sklypo pardavimu klientus.

5Atsakovas taip pat pateikė priešieškinį ieškovui A. B. įmonei ( - ), kuriuo prašė pripažinti negaliojančiomis su ieškovo A. B. įmone ( - ) 2009-09-08 sudarytos pavedimo sutarties 3 str. 4 d., 4 str. 1 d., 3 d., 5 str. 1 d. sąlygas nuo jos sudarymo momento bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas priešieškinyje nurodė, jog jo su ieškovu sudaryta sutartis pagal savo prigimtį yra vartojimo atlygintinų paslaugų sutartis. Atsakovas taip pat nurodė, kad sudarytos sutarties 3 str. 4 d. neteisėtai apribotos jo kaip savininko teisės sudaryti pavedimo sutartis su kitais asmenimis dėl sklypo pardavimo, kartu nustatant neadekvačiai didelę baudą – 5000 Lt, tuo trukdant įmanomai greitesniu būdu pasiekti sutartyje numatytą tikslą. Sutarties 4 str. 1 d. ir 3 d., numačius ieškovui 5000 Lt nuo sutartos pardavimo kainos ir 50 % nuo didesnės ir sutartos kainos skirtumo, taip pat jo mokėjimą, pasibaigus sutarčiai, buvo nustatytas neadekvačiai didelis lyginant su parduodamu turtu atlyginimas, jis nesusietas su atsakovo paslaugomis, jų kiekiu ir kokybe, liko neaiškios jo mokėjimo sąlygos. Sutarties 5 str. nenumačius atsakovui teisės vienašališkai atsisakyti ar nutraukti sutartį, vėlgi tuo neteisėtai buvo apribotos atsakovo teisės disponuoti jam priklausančiu turtu, todėl atsakovo nuomone nurodyti sutarties punktai turi būti pripažinti nesąžiningomis sąlygomis, nes pažeidžia LR CK 6.188 str. 2 d. 2 p., 3 p., 5 p., 9 p., 16 p., 18 p.

7Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog šalių sudaryta sutartis yra priskirtina vartojimo atlygintinų paslaugų sutartims. Sutarties 3 str. 4 d. bei 4 str. 4 d. atitinka LR CK 6.188 str. 2 d. 5 p. sutarties nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, nes nustato neproprocingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, sutarties 4 str. 3 d. atitinka LR CK 6.188 str. 2 d. 18 p. sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, nes vartotojas yra įpareigojamas neapibrėžtą laiko tarpą vykdyti sutartinius įsipareigojimus bendrovei ir iš šio punkto nėra aišku, kada ši vartotojo pareiga bus laikoma pasibaigusia, tai yra įpareigoja vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, be teisės jų atsisakyti.

8Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, atsakovo priešieškinis tenkintinas iš dalies.

9Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2009 m. rugsėjo 8 d. tarp ieškovo A. B. įmonės ( - ) ir atsakovo D. V. buvo sudaryta sutartis (5 b.l.), kurios galutinis galiojimo terminas iki 2010-09-08, ir pagal kurios 1 str. ieškovas kaip įgaliotinis įsipareigojo atlikti atsakovo – įgaliotojo vardu sutartyje nustatytus veiksmus: reklamuoti, vesti derybas su trečiąja šalimi ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su atsakovo nekilnojamojo turto – 0,53 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ), pardavimu, o pagal 4 str. 1 d. įgaliotojas įsipareigojo sumokėti įgaliotiniui atlyginimą, kuris lygus 5000 Lt, ir 50 % nuo didesnės ir sutartos kainos skirtumo. Bylos nagrinėjimo metu taip pat nustatyta, kad 2010-01-28 antstolė A. M. persiuntė ieškovui atsakovo D. V. prašymą nutraukti 2009-09-08 sudarytą pavedimo sutartį (13-14 b.l.), 2010-02-03 atsakovas D. V. sudarė to paties žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį (31-36 b.l.) su pirkėja L. M..

10Kaip jau buvo minėta, ieškovas teigė, jog jis sąžiningai ir rūpestingai vykdė pasirašytą sutartį su atsakovu, reklamavo parduodamą atsakovo turtą, surado pirkėją, o atsakovas pateikė 2010-01-25 prašymą nutraukti sutartį, nenurodydamas jokių konkrečių priežasčių, dėl kurių būtų nutraukta pavedimo sutartis, bei nesumokėjo ieškovui už jo darbą sutarto 5000 Lt atlyginimo.

11Ši tarp ginčo šalių sudaryta sutartis vertintina kaip atlygintų paslaugų teikimo sutartis, kuri pagal savo požymius yra konsensualinė, dvišalė, atlygintinė sutartis. Šalių sudarytos paslaugų teikimo sutarties dalykas – nematerialaus pobūdžio paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu. Nustačius, kad ginčo sutartis yra priskirtina atskirai sutarčių rūšiai - atlygintinų paslaugų teikimo sutarčiai, bendrosios prievolių bei sutarčių teisės nuostatos taikomos tik tiek, kiek tai neprieštarauja teisės normoms, nustatančioms šios rūšies sutarčių ypatumus. Remiantis LR CK 6.718 str., pažymėtina, kad atlygintinų paslaugų teikimo sutartis turi būti vykdoma, laikantis kliento interesų prioriteto principo, įpareigojančio paslaugų teikėją veikti sąžiningai ir protingai. Be to, LR CK 6.721 str. 1 d. įtvirtinta kliento teisė bet kada nutraukti atlygintinų paslaugų sutartį, t. y. klientui suteikta teisė vienašališkai nutraukti sutartį, ši norma yra imperatyvaus pobūdžio, todėl tiek ieškovo, tiek atsakovo nurodytos aplinkybės dėl sutarties nutraukimo laikytinos teisiškai nereikšmingomis. Kartu tai yra ir vartojimo sutartis, todėl taikytinos vartojimo sutartis reglamentuojančios normos.

12Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovas reklamavo atsakovo parduodamą sklypą vietiniuose ir Utenos apskrities laikraščiuose, savo įmonės internetinės svetainės skelbimuose (6-10, 39-73 b.l.), tai yra atliko veiksmus, sutartus 2009-09-08 sutartyje.

13Ieškovas teigė, kad pirkėją L. M. surado jis ir tuo pagrindu prašė priteisti iš atsakovo sutartą 5000 Lt atlyginimą, atsakovas nepripažino šio fakto ir nurodė, kad pirkėją jam surado jo tėvas. Ieškovas šias aplinkybes įrodinėjo savo paaiškinimais ir liudytojos E. Š. ( 149 b.l.) parodymais, atsakovas nurodytas aplinkybes įrodinėjo savo paaiškinimais ir liudytojų L. V. ir L. M. parodymais (118, 150-151 b.l.). Teismas vertina, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovo žemės sklypui pirkėją L. M. surado jis, kadangi kaip pripažino pats įmonės savininkas A. B., jog L. M., kuri atėjusi į jo įmonę, domėjosi parduodamu D. V. žemės sklypu, tačiau žemės sklypo pardavėjo D. V. duomenų jis nedavė, todėl šalių pateiktų įrodymų pagrindu laikytina nustatyta, kad tarp šalių sudaryta 2009-09-08 paslaugų teikimo sutartis iš esmės ieškovo liko neįvykdyta, o pirkėją parduodamam žemės sklypui giminių pagalba surado pats D. V..

14Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo visą sutartą 5000 Lt atlyginimą pagal sutartį, atsakovas nesutiko su šiuo prašymu. Pateikti ieškovo įrodymai pažymos apie patirtas išlaidas (122 b.l.) duomenys bei liudytojos V. S. parodymai (150 b.l.). patvirtino, kad pagal A. B. įmonėje ( - ) atliekamą netiesioginį išlaidų paskaičiavimo būdą, taikomą tarpininkavimo išlaidoms paskaičiuoti, 2009 metų netiesioginių išlaidų skaičiavimui nustatyta tvarka išvestas koeficientas sudaro 0,37 Lt, kas reiškia, kad 1 litui uždirbti patiriamos 0,37 Lt bendrosios veiklos sąnaudos. Ieškovo pateiktoje pažymoje nurodyta, kad negautoms įmonės 5000 Lt pajamoms patirtos 1850 Lt išlaidos (5000 x 0,37). Atsakovas nesutiko su šiuo paskaičiavimu, nurodė, kad neaišku, ar ieškovas skelbė mokamus skelbimus spaudoje, pateikė UAB „Finotika“ pažymą (138 b.l.) dėl išlaidų apskaičiavimo. Nors ieškovas nurodė, kad visos skelbimų paskelbimo paslaugos yra mokamos, ir nepateikė konkrečių įrodymų, patvirtinančių sutarčių sudarymą su laikraščių, kuriuose buvo talpinami skelbimai apie atsakovo žemės sklypo pardavimą, redakcijomis, taip pat sąskaitų apie suteiktų paslaugų dydį, tačiau atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovą su laikraščių redakcijomis sietų ypatingi santykiai, kurie leistų daryti išvadą, kad ieškovui yra teikiamos neatlygintinos skelbimų talpinimo laikraščiuose „Utenos diena“, „Utenis“, „Utenos apskrities žinios“, „Reikia“ paslaugos, teismas vertina, kad ieškovo skelbimai spaudoje yra mokami, nes atsakovas teigdamas, kad ieškovas nemokamai talpino skelbimus spaudoje, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad bent vienas ieškovo skelbimas apie atsakovo žemės sklypo pardavimą buvo paskelbtas nemokamai.

15Kaip jau buvo nurodyta, ieškovas prašė priteisti iš atsakovo sutartą 5000 Lt atlyginimą, pateikė pažymą, patvirtinančią, kad įmonei 2009 metais uždirbti 5000 Lt reikia patirti 1850 Lt bendrųjų veiklos sąnaudų. Taigi ieškovo prašoma priteisti suma susideda iš 1850 Lt bendrųjų įmonės veiklos sąnaudų ir 3150 Lt negautų pajamų. Atlygintinų paslaugų sutartis tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta vienerių metų laikotarpiui, ieškovas atsakovo žemės sklypo nepardavė, todėl pagal LR CK 721 str. 1 d. nuostatas, kurios yra imperatyvaus pobūdžio, ir kurių šalys savo susitarimu negali pakeisti ar panaikinti, vienašališkai nutraukęs sutartį, atsakovas privalo sumokėti paslaugų kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, t. y. už tas paslaugas, kurios yra faktiškai suteiktos, ir atlyginti protingas išlaidas, kurias turėjo paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį.

16Sprendžiant klausimą dėl ieškovo suteiktų paslaugų kainos dydžio, teismas vertina, kad pagal sutarties sąlygas šalys buvo sutarę 5000 Lt atlyginimą, sutartis buvo sudaryta vienerių metų laikotarpiui, tai yra iki 2010-09-08, ieškovas reklamavo ir skelbė skelbimus dėl atsakovo sklypo pardavimo nuo sutarties sudarymo momento, tai yra nuo 2009-09-08 (5 b.l.) iki sutarties nutraukimo momento 2010-01-28 (13 b.l.), tai yra beveik penkis mėnesius. Remdamasis liudytojos V. S., kuri tvarko ieškovo apskaitą, parodymais, kad 0,37 Lt vienam litui uždirbti paskaičiuotas koeficientas yra metinis 2009 m. koeficientas, kuris nuo laiko nepriklauso (150 b.l.), teismas vertina, kad ieškovas būtų patyręs 1850 Lt per metus, kad uždirbtų 5000 Lt, todėl faktinės per penkis mėnesius suteiktų paslaugų išlaidos sudaro 771 Lt (1850:12x5) proporcingai laikui, kurį ieškovas vykdė atlygintinų paslaugų sutarties sąlygas, tai yra laikant, jog ieškovas reklamavo atsakovo žemės sklypo pardavimą ir skelbė skelbimus spaudoje apie sklypo pardavimą 5 mėnesius, o likusi suma vertintina kaip negautos ieškovo pajamos, todėl ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 771 Lt ieškovo suteiktų paslaugų atlyginimui, nes galimybė reikalauti atlyginti negautas pajamas pagal paslaugų teikimo sutartį įstatyme neįtvirtinta, o atsakovo D. V. kaltė, dėl ko nebuvo įvykdyta sutartis, ieškovo neįrodyta. Taip pat pažymėtina, kad atsakovo pateikta UAB „Finotika“ pažyma (138 b.l.) neatitinka LR CPK 176-224 str. teikiamiems įrodymams keliamų reikalavimų, todėl teismas ja nesiremia.

17Už priteistą 771 Lt sumą priteistinos iš atsakovo ieškovo naudai 5 procentų dydžio palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-04-06) iki visiško sprendimo įvykdymo (LR CK 6.37 str., 6.210 str.).

18Likusioje dalyje ieškovo ieškinys atmestinas.

19Atsakovas priešieškiniu prašo pripažinti dalį sutarties sąlygų negaliojančiomis. Ieškovas prašo priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

202009-09-08 sutartis tarp ieškovo ir atsakovo vertintina kaip vartojimo atlygintinų paslaugų sutartis, kur atsakovas D. V. yra vartotojas, o ieškovas A. B. įmonė ( - ) paslaugų, susijusių su vartotojo parduodamu nekilnojamuoju turtu asmeniniam poreikiams tenkinti, teikėju. Todėl šiai sutarčiai taikomos LR CK 6.188 str. nuostatos. Pagal LR CK 6.188 str. bet kuri pardavėjo ar paslaugų teikėjo ir vartotojo sudarytos pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties sąlyga (kuri nebuvo aptarta individualiai) gali būti pripažinta nesąžininga vartotojo atžvilgiu, jeigu ji iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus.

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką tokio pobūdžio bylose, yra nurodęs, kad vartotojas yra silpnesnė sutarties šalis, priversta priimti jam primetamas stipraus kontrahento sutarties sąlygas, todėl įstatymuose nustatyta stipresnė vartotojo interesų apsauga (2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006). Be to teisiniai sąžiningumo ir protingumo principai reikalauja, kad sutartyse nustatyti ribojimai ir sankcijos būtų proporcingi ir pagrįsti.

222009-09-08 tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos sutarties 3 str. 4 d. numatyta atsakovo atsakomybė 5000 Lt dydžio nuobauda už šiame straipsnyje numatytų apribojimų įgaliotojui nevykdymą, taip pat ir 4 str. 4 d. už pavėluotą atsiskaitymą numatyti 0,04 % dydžio delspinigiai įgaliotojui nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, kai tuo tarpu ieškovui atsakomybė už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą nėra numatyta visiškai. Teismas pripažįsta, kad nurodytos sutarties sąlygos atitinka LR CK 6.188 str. 2 d. 2 p. ir 5 p. sutarties nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus, todėl 2009-09-08 tarp šalių sudarytos sutarties 3 str. 4 d. ir 4 str. 4 d. pripažintinos nesąžiningomis sutarties sąlygomis ir laikytinos negaliojančiomis nuo jos sudarymo momento (LR CK 6.188 str. 8 d.).

23Taip pat nesąžiningomis sutarties sąlygomis pripažintinos ir tarp šalių sudarytos sutarties 4 str. 3 d. numatytos sąlygos, numatančios, kad jei įgaliotojo rastas ir atvestas klientas perka 1.2 str. numatytą turtą, pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui, įgaliotojas privalo sumokėti įgaliotiniui tą patį atlygį, kaip ir sutarties galiojimo laikotarpiui - 5000 Lt, kas atitinka LR CK 6.188 str. 2 d. 9 p. sąlygas, tai yra įpareigoja vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties, todėl 4 str. 3 d. sąlyga laikytina negaliojančia nuo sutarties sudarymo momento (LR CK 6.188 str. 8 d.).

24Atsakovas taip pat prašė pripažinti nesąžiningomis sutarties 4 str. 1 d., pagal kurią numatyta, jog įgaliotojas įsiapareigoja sumokėtui įgaliotiniui 5000 Lt nuo sutartos pardavimo kainos ir 50 % nuo didesnės ir sutartos kainos skirtumo, kadangi nustatytas neadekvačiai didelis lyginant su parduodamu turtu atlyginimas, nesusietas su paslaugomis, jų kiekiu ir kokybe, liko neaiškios mokėjimo sąlygos, taip pat 5 str. 1 d. sąlygas, kur numatyta, kad sutartis gali būti nutraukta bendru šalių susitarimu, kadangi atsakovui nenumatyta teisė vienašališkai atsisakyti ar nutraukti sutartį, tuo neteisėtai apribojant atsakovui teisę disponuoti jam priklausančiu turtu.

25Atsakovo reikalavimas šioje dalyje atmestinas. Sutarties sąlygų aiškumas ir suprantamumas turi būti vertinamas pagal konkrečias bylos aplinkybes, apibūdinančias vartotojo sugebėjimus suprasti tikrąjį sutarties sąlygų turinį bei atsižvelgiant į vidutiniškai gerai informuoto, protingai atidaus ir apdairaus vartotojo suvokimo standartą, tai yra, ar esminės sutarties nuostatos išdėstytos suprantamai normalių gebėjimų asmeniui, ar daug nuostatų apima sąlyga, ar kiekviena iš jų detaliai aptarta.

26Teismas vertina, kad atsakovas D. V., sutarties sudarymo metu būdamas 41 metų amžiaus, ir turintis specialųjį vidurinį išsilavinimą, kaip nurodė pats (149 b.l.), pasirašydamas sutartį turėjo suprasti 4 str. 1 p. reglamentuojantį atlyginimo už atliktas paslaugas dydį ir tvarką, nes šis punktas išdėstytas aiškiai ir suprantamai.

27LR CK 6.721 str. 1 d. įtvirtinta imperatyvaus pobūdžio norma, kuri nustato, kad klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų tiekėjas jau pradėjo ją vykdyti, kas reiškia, kad tokia paslaugų gavėjo teisė yra besąlyginė ir negali būti apribota jokių aplinkybių nustatymu, juolab, kad atsakovas taip ir pasielgė, 2010-01-28 įteikdamas prašymą nutraukti su ieškovu sutartį.

28Nurodytų aplinkybių pagrindu atsakovo priešieškinis likusioje dalyje atmestinas.

29Ieškovas šioje byloje patyrė išlaidas: ieškinį apmokėjo 150 Lt dydžio žyminiu mokesčiu (16 b.l.), už advokato pagalbą sumokėjo 600 Lt (25 b.l.). Atsakovas priešieškinį apmokėjo 133 Lt dydžio žyminiu mokesčiu (108 b.l.), už advokato pagalbą sumokėjo 1210 Lt (114 b.l.). Taip pat atsakovas pateikė kitas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas patvirtinančius dokumentus: už dokumentų per antstolį įteikimą ieškovui (114 b.l.) ir už UAB „Finotika“ pažymą (136-137 b.l.).

30Iš dalies patenkinus ieškovo ieškinį (ieškinys patenkintas 15,40%, atmestas 84,60%), iš atsakovo ieškovo naudai proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis – 23,10 Lt (150x15,40:100) ir 92,40 Lt (600x15,40:100) advokato pagalbos išlaidų (LR CPK 79 str., 80 str., 93 str., 98 str.).

31Iš dalies patenkinus atsakovo priešieškinį (priešieškinis patenkintas 50%, atmestas 50%) iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 605 Lt (1210x50:100) advokato atstovavimo išlaidų ir 66,50 Lt (133x50:100) žyminio mokesčio (LR CPK 79 str., 80 str., 93 str., 98 str.).

32Laikytina, kad atsakovo išlaidos, susijusios su atsakovo prašymo dėl sutarties nutraukimo ieškovui įteikimu 2010-01-28 per antstolį (5, 114 b.l.), tiesiogiai su byla nesusijusios, taip pat teismas pripažino, kad atsakovo pateikta UAB „Finotika“ pažyma (138 b.l.) neatitinka LR CPK 176-224 str. teikiamiems įrodymams keliamų reikalavimų, teismas ja nesirėmė, todėl atsakovo prašymas priteisti iš ieškovo šias išlaidas atmestinas (LR CPK 79 str., 88 str.).

33Iš dalies patenkinus ieškovo ieškinį ir atsakovo priešieškinį, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, iš ieškovo ir atsakovo valstybės biudžeto naudai priteistinos teismo turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, kurios sudaro šioje byloje 41,61 Lt (LR CPK 79 str., 88 str., 96 str.).

34Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 259 , 263 – 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

35Ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies, atsakovo priešieškinį patenkinti iš dalies.

36Priteisti iš atsakovo D. V. ieškovo A. B. įmonės ( - ) naudai 771 Lt turėtų sutarties vykdymo išlaidų, 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą 771 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-04-06) iki visiško sprendimo įvykdymo, 23,10 Lt žyminio mokesčio ir 92,40 Lt advokato pagalbos išlaidų.

37Pripažinti 2009-09-08 sutarties, sudarytos tarp ieškovo A. B. įmonės ( - ) ir atsakovo D. V., 3 str. 4 d., 4 str. 3 d. ir 4 d. sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis nuo sutarties sudarymo momento.

38Priteisti iš ieškovo A. B. įmonės ( - ) atsakovo D. V. naudai 605 Lt advokato atstovavimo išlaidų ir 66,50 Lt žyminio mokesčio.

39Likusioje dalyje ieškovo ieškinį ir atsakovo priešieškinį atmesti.

40Priteisti iš ieškovo A. B. įmonės ( - ) valstybės biudžeto naudai 26,61 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, iš atsakovo D. V. valstybės biudžeto naudai 14 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, sumokant į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą Nr.24 7300 0101 1239 4300, esančią Swedbank, AB, banko kodas 73000, 180 Lt žyminio mokesčio (įmokos kodas 5660).

41Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas A. B. įmonė ( - ) ieškinyje ir posėdžių metu prašė priteisti... 3. Ieškovas nurodė, jog 2009-09-08 su atsakovu D. V. buvo sudaryta pavedimo... 4. Atsakovas D. V. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad su ieškovu sudaryta... 5. Atsakovas taip pat pateikė priešieškinį ieškovui A. B. įmonei ( - ),... 6. Atsakovas priešieškinyje nurodė, jog jo su ieškovu sudaryta sutartis pagal... 7. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą, kurioje... 8. Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, atsakovo priešieškinis tenkintinas... 9. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2009 m. rugsėjo 8 d. tarp ieškovo A.... 10. Kaip jau buvo minėta, ieškovas teigė, jog jis sąžiningai ir rūpestingai... 11. Ši tarp ginčo šalių sudaryta sutartis vertintina kaip atlygintų paslaugų... 12. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovas reklamavo atsakovo... 13. Ieškovas teigė, kad pirkėją L. M. surado jis ir tuo pagrindu prašė... 14. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo visą sutartą 5000 Lt atlyginimą... 15. Kaip jau buvo nurodyta, ieškovas prašė priteisti iš atsakovo sutartą 5000... 16. Sprendžiant klausimą dėl ieškovo suteiktų paslaugų kainos dydžio,... 17. Už priteistą 771 Lt sumą priteistinos iš atsakovo ieškovo naudai 5... 18. Likusioje dalyje ieškovo ieškinys atmestinas.... 19. Atsakovas priešieškiniu prašo pripažinti dalį sutarties sąlygų... 20. 2009-09-08 sutartis tarp ieškovo ir atsakovo vertintina kaip vartojimo... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką tokio pobūdžio... 22. 2009-09-08 tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos sutarties 3 str. 4 d. numatyta... 23. Taip pat nesąžiningomis sutarties sąlygomis pripažintinos ir tarp šalių... 24. Atsakovas taip pat prašė pripažinti nesąžiningomis sutarties 4 str. 1 d.,... 25. Atsakovo reikalavimas šioje dalyje atmestinas. Sutarties sąlygų aiškumas ir... 26. Teismas vertina, kad atsakovas D. V., sutarties sudarymo metu būdamas 41 metų... 27. LR CK 6.721 str. 1 d. įtvirtinta imperatyvaus pobūdžio norma, kuri nustato,... 28. Nurodytų aplinkybių pagrindu atsakovo priešieškinis likusioje dalyje... 29. Ieškovas šioje byloje patyrė išlaidas: ieškinį apmokėjo 150 Lt dydžio... 30. Iš dalies patenkinus ieškovo ieškinį (ieškinys patenkintas 15,40%,... 31. Iš dalies patenkinus atsakovo priešieškinį (priešieškinis patenkintas... 32. Laikytina, kad atsakovo išlaidos, susijusios su atsakovo prašymo dėl... 33. Iš dalies patenkinus ieškovo ieškinį ir atsakovo priešieškinį,... 34. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 259 , 263 – 268, 270... 35. Ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies, atsakovo priešieškinį patenkinti... 36. Priteisti iš atsakovo D. V. ieškovo A. B. įmonės ( - ) naudai 771 Lt... 37. Pripažinti 2009-09-08 sutarties, sudarytos tarp ieškovo A. B. įmonės ( - )... 38. Priteisti iš ieškovo A. B. įmonės ( - ) atsakovo D. V. naudai 605 Lt... 39. Likusioje dalyje ieškovo ieškinį ir atsakovo priešieškinį atmesti.... 40. Priteisti iš ieškovo A. B. įmonės ( - ) valstybės biudžeto naudai 26,61... 41. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio...