Byla 2-94-305/2012
Dėl žemės sklypo ir pastatų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo bei nuostolių ir netesybų priteisimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas L. V., sekretoriaujant Ligijai Vosylienei, dalyvaujant ieškovo Kredito unijos „Sūduvos parama“ atstovui advokatui R. D., bei J. V., atsakovui V. B., nedalyvaujant atsakovei A. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo Kredito unijos „Sūduvos parama“ ieškinį atsakovams V. B. ir A. B., dėl žemės sklypo ir pastatų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo bei nuostolių ir netesybų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas Kredito unija „Sūduvos parama“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nutraukti 2009 m. spalio 20 d. tarp ieškovo ir atsakovų V. B. ir A. B. sudarytą žemės sklypo ir pastatų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį (notarinio registro Nr. 6147); taikyti restituciją ir grąžinti ieškovo nuosavybėn ( - ); priteisti ieškovo naudai iš atsakovų 10350 lt delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas

3Ieškovas nurodė, jog 2009 m. spalio 20 d. ieškovas su atsakovais V. B. ir A. B. sudarė Žemės sklypo ir pastatų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį, kurios pagrindu ieškovas pardavė, o atsakovai bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise išsimokėtinai nupirko: ( - ). Minėto žemės sklypo ir pastatų pardavimo kaina sudarė 30000 litų, kurią atsakovai pagal sutartį įsipareigojo sumokėti dalimis (išsimokėtinai) iki 2014 m. spalio 25 d., mokant kas mėnesį po 500 litų (3.1, 5.3 p.). Be to, atsakovų ir ieškovo pasirašyta sutartis yra kartu ir nuosavybės perdavimo-priėmimo aktas. Atsakovai, pasirašydami sutartį patvirtino, kad iki sutarties pasirašymo turėjo galimybę ir apžiūrėjo parduodamą žemės sklypą ir pastatus, susipažino su jų būkle, ir kad turtas pilnai atitiko jų, kaip pirkėjų, keliamus reikalavimus. Dėl žemės sklypo ir pastatų būklės bei kokybės neturi pardavėjui ir jo atstovui jokių pretenzijų, t.y. patvirtino, kad turto kokybė atitiko tokios rūšies daiktams keliamus reikalavimus, atsižvelgiant į normalų jų nusidėvėjimą taip pat atitiko šalių sutartą pardavimo kainą (5.1 p.). Atsakovai pagal sutartį iš viso yra sumokėję 1250 litų, o nuo 2010-10-28 savo įsipareigojimų nevykdo, įmokų už pagal sutartį nemoka.

4Atsakovas V. B. su ieškiniu nesutinka, atsiliepime (b.l. 52-53) nurodo, kad Pirkimo - pardavimo išsimokėtinai sutarties 7.5 punktas numato galimą sutarties nutraukimą šalių susitarimu arba teismine tvarka. Atsakovas ne kartą kreipėsi į ieškovą dėl sutarties nutraukimo, tačiau ieškovas sutarties nenutraukė, tikėjosi, kad atsakovo finansinė padėtis pagerės, žadėjo neskaičiuoti delspinigių. Atsakovas teismo prašo nutraukti 2009 m spalio 20 d. žemės sklypo ir pastatų pirkimo - pardavimo išsimokėtinai sutartį, taikyti restituciją ir grąžinti jo sumokėtas įmokas 1250 Lt, o ieškinio dalį dėl 10350 Lt delspinigių, 448 Lt bylinėjimosi išlaidų ir žyminio mokesčio, 5% metiniu palūkanų atmesi, kaip neteisėtą ir nepagristą. Atsakovė A. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, posėdyje nedalyvavo, teismui pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, byloje jai atstovaus sutuoktinis bendraatsakovas V. B..

5Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, kadangi prašė ieškovo susidariusią padėtį spręsti ne teisminiu būdu ir sutartį nutraukti, todėl atsakovai neturėtų mokėti delspinigių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Išnagrinėjus bylą, išklausius šalių ir jų atstovų paaiškinimų, išnagrinėjus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, nustatyta, kad 2009 m. spalio 20 d. Žemės sklypo ir pastatų pirkimo–pardavimo sutartimi ieškovas Kredito unija „Sūduvos parama“ atsakovams V. B. ir A. B. pardavė ( - ).

8Pagal 2009 m. spalio 20 d. Žemės sklypo ir pastatų pirkimo–pardavimo sutartį pirkėjai (atsakovai) įsipareigojo pardavėjui (ieškovui) sumokėti už perkamą nekilnojamąjį turtą bendrą 30000 Lt sumą, mokant kas mėnesį po 500 litų iki 2014 m. spalio 25 d., sumokėję dalį – 1250 Lt – kainos, bet nesumokėję likusios perkamo nekilnojamojo turto kainos pažeidė sutarties 3.1 ir 5.3 punktus. Pagal sutarties 3.4 punktą kad pirkėjai (atsakovai), praleidę sutartyje numatytus mokėjimo terminus, įsipareigoja mokėti pardavėjui (ieškovui) 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos kainos dalies, kurie skaičiuojami už kiekvieną termino praleidimo dieną (b.l. 11-18). Ieškovas pagal sutarties 3.4 p. ir LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p. yra priskaičiavęs 10350 litų delspinigių (28750x 0,2 % x 180 d. = 10350 lt). Sutarties 7.6 p. numatyta, kad jeigu sutartis nutraukiama dėl pirkėjų (atsakovų) kaltės, tai kaltoji šalis, t.y. pirkėjai (atsakovai) privalo atlyginti pardavėjui visas su šio sandorio sudarymu susijusias išlaidas.

9Kiekviena sutartimi šalys, laisvai suderindamos savo valią, siekia sukurti tam tikras teises ir pareigas. Sutarčių laisvės principas reiškia, kad šalys turi teisę ne tik sudaryti sutartį, bet ir susitarti dėl jos sąlygų, kurios galiojančios sutarties šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnis). Šalys, sudarydamos sutartį, paprastai siekia tam tikrų tikslų įgyvendinimo ir interesų patenkinimo. Nagrinėjamos bylos šalių ginčas vyksta dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimo. Esminės tokios sutarties sąlygos yra nekilnojamojo turto pardavėjo pareiga perduoti daiktą kitai šaliai nuosavybės teise, o pirkėjo – priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Taigi, kiekvienas pirkėjas, sudarydamas pirkimo–pardavimo sutartį, turi teisėtą ir pagrįstą lūkestį už parduodamą daiktą gauti sutartą pinigų sumą. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai, sąžiningai, nustatytais terminais pagal įstatymų ir sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje šalys susitarė dėl nekilnojamojo turto Peletrūnų k., Vilkaviškio r., pardavimo atsakovams už 30000 Lt ir nustatė šios kainos sumokėjimo terminą. Atsakovai neginčija fakto, kad nustatytais terminais pardavėjui sumų nemokėjo, taip pat tarp šalių nėra ginčo dėl sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo. Pirkėjui neįvykdžius prievolės laiku mokėti įmokas už perkamą turtą ar sumokėti likusią perkamo nekilnojamojo turto kainą, įvertinus atsakovų ieškinio reikalavimo dėl sutarties nutraukimo pripažinimą, teismui yra pagrindas padaryti išvadą, kad ieškinio reikalavimas dėl sutarties nutraukimo yra pagrįstas ir tenkintinas, pirkėjai iš esmės pažeidus sutartį (CK 6.217 str., CPK 140 str. 2 d., 178 str., 185 str.). CK 6.222 str. 1 d. numato, kai sutartis nutraukta, kad šalis gali reikalauti grąžinti jai viską, ką ji yra perdavusi kitai šaliai vykdydama sutartį. CK 6.146 straipsnyje nustatyta bendroji taisyklė, kad restitucija taikoma natūra. Atsižvelgiant į tai, jog Žemės sklypo ir pastatų pirkimo–pardavimo sutartis nutrauktina, darytina išvada, jog reikalavimas taikyti restituciją yra pagrįstas, tačiau pažymėtina, kad restitucijos taikymas turi būti abipusis ir abi šalys turi grąžinti viena kitai tai, ką yra perdavusios vykdant sutartį (CK 6.222 str. 1 d.). Iš bylos duomenų matyti, kad pagal pirkimo–pardavimo sutartį atsakovai yra sumokėję ieškovui 1250 Lt (b.l. 23), todėl konstatuotina, kad nutraukus pirkimo–pardavimo sutartį taikytina abipusė restitucija ir šalims grąžintina, ką jos yra perdavusios vykdant sutartį, t. y. atsakovai įpareigotini grąžinti ieškovui ( - ), ieškovas įpareigotinas grąžinti atsakovams 1250 Lt, sumokėtus už perkamą nekilnojamąjį turtą, (CK 6.222 str. 1 d., 177 str., 178 str., 185 str.). Taikant restituciją taip pat yra pagrindas panaikinti 2008-08-08 nekilnojamojo daikto priėmimo–perdavimo nuosavybės aktą, kuris yra 2009 m. spalio 20 d. Žemės sklypo ir pastatų pirkimo–pardavimo sutarties dalis.

10CK 6.258 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) teismas, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovų) sąskaita. Šalių sudarytos Sutarties 3.4 punkte nustatyta, kad pirkėjai, praleidę šioje sutartyje numatytus terminus, įsipareigoja mokėti pardavėjui 0,2 proc. delspinigius nuo nesumokėtos kainos dalies už kiekvieną pradelstą dieną.

11Ieškinio padavimo dienai atsakovai ieškovui pagal Sutartį turėjo būti sumokėję 13500 Lt, tačiau, atskaičius sumokėtą 1250 Lt sumą, uždelstų mokėjimų suma yra 12250 Lt. Laikytina, kad prašoma priteisti 10350 Lt delspinigių suma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 straipsnio 3 dalimi ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais netesybas mažina iki 4410 Lt.

12Kadangi i ieškovas įpareigotinas grąžinti atsakovams 1250 Lt, o iš atsakovų ieškovui priteistina 4410 Lt, subendrinus sumas tarpusavio užskaitymų būdu iš atsakovų ieškovui priteistina 3160 Lt. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovas privalo mokėti ieškovui 5 proc. metines palūkanas už teismo priteistą 3160 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-12-08) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

13Ieškovo naudai, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, iš atsakovų priteistina 269 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) (CPK 93 str. 2 d.).

14Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš šalių priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei susijusios su procesinių dokumentų įteikimu: iš ieškovo priteistina 17 Lt, iš atsakovų 12,04 Lt (CPK 93 str. 1 d. , 88 str. 1 d. 3 p., pažyma (b.l. 2).

15Vadovaudamasis LR CPK 263-265 str., 268 str.5 d., 270 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Nutraukti ( - ) Žemės sklypo ir pastatų pirkimo–pardavimo sutartį, patvirtintą Marijampolės 4-ojo notaro biuro notarės L. P. (notarinio registro Nr. ( - )), kuria Kredito unija „Sūduvos parama“ (įmonės kodas 110067062, buveinės adresas: Vytauto g. 19, Marijampolė), atstovaujama valdybos pirmininko-administratoriaus J. V. pardavė, o V. B. (asmens kodas ( - ) ir A. B. (asmens kodas ( - ) nupirko bendrosios jungtinės nuosavybės teise ( - ).

18Taikyti restituciją ir grąžinti ieškovui Kredito unijai „Sūduvos parama“ (įmonės kodas 110067062, buveinės adresas: Vytauto g. 19, Marijampolė) nuosavybės teise ( - ).

19Priteisti solidariai iš atsakovų V. B. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ir A. B. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) 3160 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt litų) delspinigių, 269 Lt ( du šimtus šešiasdešimt devynis litus ) bylinėjimosi išlaidų, 5 proc. metines palūkanas už teismo priteistą 3160 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-12-08) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ieškovui Kredito unijai „Sūduvos parama“ (įmonės kodas 110067062 buveinės adresas: Vytauto g. 19, Marijampolė).

20Priteisti iš atsakovų V. B. (asmens kodas ( - ) ( - )) ir A. B. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) 12,04 Lt (dvylika litų ir 4 ct) bylinėjimosi išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

21Priteisti iš ieškovo Kredito unijos „Sūduvos parama“ (įmonės kodas 110067062, buveinės adresas: Vytauto g. 19, Marijampolė) 17 Lt (septyniolika litų) bylinėjimosi išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas L. V., sekretoriaujant Ligijai... 2. Ieškovas Kredito unija „Sūduvos parama“ kreipėsi į teismą su... 3. Ieškovas nurodė, jog 2009 m. spalio 20 d. ieškovas su atsakovais V. B. ir A.... 4. Atsakovas V. B. su ieškiniu nesutinka, atsiliepime (b.l. 52-53) nurodo, kad... 5. Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Išnagrinėjus bylą, išklausius šalių ir jų atstovų paaiškinimų,... 8. Pagal 2009 m. spalio 20 d. Žemės sklypo ir pastatų pirkimo–pardavimo... 9. Kiekviena sutartimi šalys, laisvai suderindamos savo valią, siekia sukurti... 10. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad, įstatymai ar sutartis gali... 11. Ieškinio padavimo dienai atsakovai ieškovui pagal Sutartį turėjo būti... 12. Kadangi i ieškovas įpareigotinas grąžinti atsakovams 1250 Lt, o iš... 13. Ieškovo naudai, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, iš... 14. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš šalių priteistinos... 15. Vadovaudamasis LR CPK 263-265 str., 268 str.5 d., 270 str., teismas... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Nutraukti ( - ) Žemės sklypo ir pastatų pirkimo–pardavimo sutartį,... 18. Taikyti restituciją ir grąžinti ieškovui Kredito unijai „Sūduvos... 19. Priteisti solidariai iš atsakovų V. B. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ir A.... 20. Priteisti iš atsakovų V. B. (asmens kodas ( - ) ( - )) ir A. B. (asmens kodas... 21. Priteisti iš ieškovo Kredito unijos „Sūduvos parama“ (įmonės kodas... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...