Byla e2-1876-236/2018
Dėl perkančiojo organizacijos sprendimų panaikinimo ir viešojo pirkimo nutraukimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui WTE Wassertechnik GmbH

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Utenos vandenys“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. spalio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arginta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Utenos vandenys“ dėl perkančiojo organizacijos sprendimų panaikinimo ir viešojo pirkimo nutraukimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui WTE Wassertechnik GmbH,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „Arginta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Utenos vandenys“, prašydama pripažinti neteisėtais ir panaikinti UAB „Utenos vandenys“ 2018-09-18 rašte Nr. SD-574 „Dėl paklausimų“ atsakymuose Nr. 18.1, 18.2, 18.3, 19.1, 19.4, 19.5, 19.6, 21.1, 21.5, 22.2, 23.1, 23.2, 24-36, 38, 40, 47 nurodytus pirkimo dokumentų paaiškinimus, nutraukti UAB „Utenos vandenys“ vykdomą Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbų pirkimą, pirkimo Nr. 396827, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti UAB „Utenos vandenys“ vykdomo Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbų pirkimo, pirkimo Nr. 396827 (toliau – ir Pirkimas), viešojo pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Panevėžio apygardos teismas 2018-10-12 nutartimi nutarė ieškovės UAB „Arginta“ prašymą tenkinti, sustabdyti UAB „Utenos vandenys“ vykdomo pirkimo „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 396827) procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti pirkimo sutarties iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje.

114.

12Teismo vertinimu, bylos aplinkybės ir bylos medžiaga leidžia daryti išvadą, jog UAB „Arginta“ reikalavimo akivaizdus nepagrįstumas nenustatytas, o ieškovė teigdama, kad atsakovės tolesni veiksmai sukelia grėsmę ieškinio reikalavimų įvykdymui ir sudaro pakankamą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, šias aplinkybes preliminariai įrodė (CPK 12 ir 178 str.).

135.

14Teismas darė išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, nagrinėjamu atveju įvertinus, jog UAB „Utenos vandenys“ vykdomas pirkimas nėra skubus, tai yra dumblas yra apdorojamas ir tvarkomas ir šiuo metu, nesąlygoja didesnių neigiamų pasekmių atsakovei, nei neigiamos pasekmės, galinčios atsirasti nepritaikius procesinių teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonių, bei nevaržo atsakovės teisių labiau, nei būtina laikinųjų apsaugos priemonių tikslui pasiekti, dėl to prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkintinas.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

166.

17Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018-10-12 nutartį, atmesti ieškovės UAB „Arginta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepanaikinus Panevėžio apygardos teismo 2018-10-12 nutarties – įpareigoti ieškovę UAB „Arginta“ pateikti banko garantiją, kurios vertė ne mažesnė kaip 12 631 000,68 Eur, arba pervesti 12 631 000,68 Eur dydžio depozitą į teismo depozitinę sąskaitą atsakovės galimiems nuostoliams atlyginti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, leisti skubiai vykdyti teismo nutartį dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, pripažinti konfidencialia ir nevieša bylos medžiaga atskirojo skundo priedą Nr. 3 ir priedą Nr. 4 bei neteikti kitiems asmenims šių priedų susipažinti ir/ar kopijuoti. Atskirajame skunde nurodo:

186.1.

19Sustabdžius Pirkimo procedūras bei įpareigojus atsakovę nesudaryti pirkimo sutarties, žala visuomenei būtų kur kas didesnė, nei galima žala dėl ieškovės nurodomų tariamų pažeidimų. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir Pirkimo procedūrų sustabdymas bei įpareigojimas atsakovę nesudaryti pirkimo sutarties neigiamai paveiktų visuomenės interesus Pirkimo objektu.

206.2.

21Neįsigijus Pirkimo objekto numatomais terminais ir neužbaigus darbų iki nurodyto ES struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020?m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos pabaigos, iš esmės Pirkimo procedūromis būtų nepasiektas atsakovės tikslas įsigyti jos poreikius atitinkančias paslaugas ir darbus bei dėl ieškovės piktnaudžiavimo procedūromis ir procesu būtų pažeistas visuomenės interesas, į kurį nukreiptas pats Pirkimo objektas.

226.3.

23Šio projekto įgyvendinimas nepradedamas jau 8 metus dėl tariamai pažeistų tiekėjų interesų.

246.4.

25Viešojo intereso svarba Pirkimo objektu yra svarbesnė už ieškovės subjektyvų interesą, kuris, teismui nustačius pažeidimus, laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju galėtų būti ginamas kitomis priemonėmis – reikalaujant žalos atlyginimo dėl tariamų viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų.

266.5.

27Ieškovės ieškinys yra nepagrįstas, kadangi ieškovė, 2018-09-25 teikdama pretenziją dėl Pirkimo sąlygų, iš esmės nesilaikė PĮ 108 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto termino teikti pretenziją dėl Pirkimo sąlygų per 10 dienų nuo jų paskelbimo. Pirkimo sąlygos paskelbtos 2018-08-23, todėl ieškovė turėjo teisę teikti pretenziją ir ginčyti Pirkimo sąlygų teisėtumą ne vėliau kaip iki 2018-09-03. Dėl to pretenzija palikta nenagrinėta.

286.6.

29Sustabdžius pirkimo procedūras, atsakovė patirtų finansinius nuostolius – 12 631 000,68 Eur, kuriuos atsakovė numato gauti Pirkimo objektui finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020?m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, tačiau šio finansavimo neteks nepanaikinus nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

307.

31Atsiliepimu į atsakovės UAB „Utenos vandenys“ atskirąjį skundą trečiasis asmuo WTE Wassertechnik GmbH prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018-10-12 nutartį, ieškovės UAB „Arginta“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Atsiliepime nurodo:

327.1.

33Ieškovės ieškinys yra prima facie nepagrįstas, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo metu nėra būtinas, siekiant užtikrinti būsimo galutinio teismo sprendimo įvykdymą.

347.2.

35Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo metu nėra būtinas, siekiant užtikrinti būsimo galutinio teismo sprendimo įvykdymą.

367.3.

37Egzistuoja reikalingumas Pirkime užtikrinti viešąjį interesą, susijusį su Pirkimo objektu, operatyviai vykdant Pirkimo procedūras, o ieškovės privatus interesas gali būti apgintas ir kitu būdu.

388.

39Atsiliepimu į atsakovės UAB „Utenos vandenys“ atskirąjį skundą ieškovė UAB „Arginta“ prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti ir palikti Panevėžio apygardos teismo 2018-10-12 nutartį nepakeistą, atmesti UAB „Utenos vandenys“ prašymą užtikrinti galimų atsakovės nuostolių dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimą. Atsiliepime nurodo:

408.1.

41Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ atskirajame skunde nepagrįstai teigia, jog byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės neigiamai paveiktų visuomenės interesus Pirkimo objektu.

428.2.

43Atsakovės teigimu, šio projekto įgyvendinimas nepradedamas jau 8 metus dėl tariamai pažeistų tiekėjų interesų. Tačiau ankstesni pirkimai yra neįvykę ne dėl tiekėjų piktnaudžiavimo ir nepagrįstų reikalavimų, o dėl neteisėtų UAB „Utenos vandenys“ veiksmų ir sprendimų, nustatant Pirkimo sąlygas ir vertinant tiekėjų pasiūlymus.

448.3.

45Dėl ieškinio pagrįstumo bus pasisakytina nagrinėjant bylą iš esmės.

468.4.

47Byloje nėra pagrindo taikyti atsakovės nuostolių atlyginimo užtikrinimą dėl byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes atsakovė gali netekti Europos Sąjungos fondų finansavimo ne dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, bet dėl savo neteisėtų veiksmų ir sprendimų, dėl kurių jau 4 kartus buvo nutraukti to paties objekto – Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbų, pirkimai.

48IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

499.

50Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

5110.

52Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria patenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

53Dėl naujų įrodymų

5411.

55Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-05-05 įsakymo Nr. D1-376 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0001, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ kopiją, pažymos dėl projekto „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ kopiją, pažymos dėl esamų Utenos nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginių kopiją, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2018-08-30 rašto Nr. (29-2-3)-APVA-1793 kopiją), kuriuos prašo priimti į bylą.

5612.

57Ieškovė kartu su atskiruoju skundu taip pat pateikė naują įrodymą (VPT patikrinimų duomenų kopiją), kurį prašo priimti į bylą.

5813.

59Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą šalių pateiktus naujus įrodymus ir juos vertina.

60Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

6114.

62Teismas bylose dėl viešųjų pirkimų, įskaitant ginčus dėl pirkimo sąlygų teisėtumo, ieškovo prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tikėtinai pagrindžiami ieškinio reikalavimai ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąją apsaugos priemonę - viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą (CPK 4237 str. 2 d. 1 p.), vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.).

6315.

64Apeliacinis teismas pažymi, kad preliminarus ieškovės pareikšto reikalavimo vertinimas nereikalauja bylos nagrinėjimo iš esmės ir joje pateiktų įrodymų įvertinimo pagal CPK nustatytas įrodinėjimo taisykles. Ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimo tikslas – paties teismo, sprendžiančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procesinį klausimą, įsitikinimas, ar ieškinys yra bent tikėtinai pagrindžiamas.

6516.

66Nagrinėjamu atveju, bylos duomenys patvirtina, kad pagal Pirkimo sąlygų 3.1 punktą, projektą numatoma įgyvendinti pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“, projekto finansavimo šaltinis – ES fondų šiai priemonei skiriamomis lėšos ir užsakovo lėšos.

6717.

68Pirkimo objektui finansuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-05-05 įsakymu Nr. D1-376 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0001, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ pagal projektą Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0001 pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ skirtos valstybės lėšos.

6918.

70Be to, iš viešai internetinėje erdvėje skelbiamų duomenų matyti, kad po 2020 metų parama Lietuvai gali mažėti 10-15 proc.

7119.

72Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad dar 2014 metais atliktos UAB „Sweco Lietuva“ studijos „Utenos miesto nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių technologijos pagrindimo studija“ metu buvo nustatyta, kad Utenos nuotekų valykloje eksploatuojama dumblo apdorojimo įrenginių grandis yra kritiškos būklės. Siekiant finansavimo šiam projektui bei atliekant viešuosius pirkimus praėjo 4 metai, per kuriuos esama įranga dar labiau nusidėvėjo, gedo, todėl, apeliacinio teismo vertinimu, toliau eksploatuojant tokius įrenginius, kyla reali ekologinės katastrofos grėsmė.

7320.

74Dėl to apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagrįsti apeliantės atskirojo skundo argumentai, kad neįsigijus Pirkimo objekto numatomais terminais ir neužbaigus darbų iki nurodyto ES struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020?m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos pabaigos, iš esmės Pirkimo procedūromis būtų nepasiektas atsakovės tikslas įsigyti jos, visuomenės ir viešojo intereso poreikius atitinkančias paslaugas ir darbus bei būtų pažeistas visuomenės interesas, į kurį nukreiptas pats Pirkimo objektas.

7521.

76Apeliacinis teismas taip pat laiko pagrįstais apeliantės teiginius, kad ginčo projekto dėl Pirkimo įgyvendinimas nepradedamas jau 8 metus.

7722.

78Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad ginčai dėl Pirkimo teismine tvarka vyksta nuo 2010 metų.

7923.

80Apeliacinės instancijos teismas taip pat nustatė, kad ieškovė ieškiniu, prašydama panaikinti UAB „Utenos vandenys“ 2018-09-18 rašte Nr. SD-574 „Dėl paklausimų“ atsakymuose Nr. 18.1, 18.2, 18.3, 19.1, 19.4, 19.5, 19.6, 21.1, 21.5, 22.2, 23.1, 23.2, 24-36, 38, 40, 47 nurodytus pirkimo dokumentų paaiškinimus, nutraukti UAB „Utenos vandenys“ vykdomą Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbų pirkimą, pirkimo Nr. 396827, pateikė pasiūlymą ginčo Pirkime. Dėl to apeliacinis teismas sprendžia, kad ieškovės veiksmai rodo, kad ieškovės teisės dalyvauti Pirkime iš esmės nėra pažeistos. Kiti suinteresuoti asmenys Pirkimo sąlygų neginčija.

8124.

82Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Dėl to darytina išvada, jog viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais.

8325.

84Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad sustabdžius Pirkimo procedūras bei įpareigojus atsakovę nesudaryti pirkimo sutarties, žala visuomenei būtų didesnė, nei galima žala dėl ieškovės nurodomų tariamų pažeidimų. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir Pirkimo procedūrų sustabdymas bei įpareigojimas atsakovę nesudaryti pirkimo sutarties neigiamai paveiktų visuomenės interesus Pirkimo objektu.

8526.

86Apeliacinio teismo vertinimu, 8 metus trunkantys ginčai dėl Pirkimo neturi pažeisti visuomenės intereso Pirkimo objektui.

8727.

88Be to, sutiktina su apeliantės atskirojo skundo teiginiais, kad viešojo intereso svarba Pirkimo objektu yra svarbesnė už ieškovės subjektyvų interesą, kuris, teismui nustačius pažeidimus, laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju galėtų būti ginamas kitomis priemonėmis – reikalaujant žalos atlyginimo dėl tariamų viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų.

8928.

90Apeliacinis teismas pažymi, kad pasikeitus, paaiškėjus aplinkybėms dėl Pirkimo esminių klaidų ar trūkumų galimas pakartotinas kreipimasis su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu.

9129.

92Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

93Dėl atsakovės nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo

9430.

95Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytą, sprendžia dėl atskirojo skundo reikalavimo dėl atsakovės nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo nepasisakytina.

96Dėl procesinės baigties

9731.

98Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės ir ieškovės UAB „Arginta“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

99Dėl informacijos pripažinimo konfidencialia

10032.

101Apeliacinis teismas nustatė, kad Panevėžio apygardos teismas 2018-10-19 nutartimi nutarė atsakovės UAB „Utenos vandenys” prašymą atskirojo skundo priedus Nr. 3 – 4 pripažinti ne vieša bylos medžiaga, tenkinti.

102Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

103Panevėžio apygardos teismo 2018 m. spalio 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės UAB „Arginta“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Arginta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Panevėžio apygardos teismas 2018-10-12 nutartimi nutarė ieškovės UAB... 11. 4.... 12. Teismo vertinimu, bylos aplinkybės ir bylos medžiaga leidžia daryti... 13. 5.... 14. Teismas darė išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas,... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 16. 6.... 17. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 18. 6.1.... 19. Sustabdžius Pirkimo procedūras bei įpareigojus atsakovę nesudaryti pirkimo... 20. 6.2.... 21. Neįsigijus Pirkimo objekto numatomais terminais ir neužbaigus darbų iki... 22. 6.3.... 23. Šio projekto įgyvendinimas nepradedamas jau 8 metus dėl tariamai pažeistų... 24. 6.4.... 25. Viešojo intereso svarba Pirkimo objektu yra svarbesnė už ieškovės... 26. 6.5.... 27. Ieškovės ieškinys yra nepagrįstas, kadangi ieškovė, 2018-09-25 teikdama... 28. 6.6.... 29. Sustabdžius pirkimo procedūras, atsakovė patirtų finansinius nuostolius –... 30. 7.... 31. Atsiliepimu į atsakovės UAB „Utenos vandenys“ atskirąjį skundą... 32. 7.1.... 33. Ieškovės ieškinys yra prima facie nepagrįstas, o laikinųjų apsaugos... 34. 7.2.... 35. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo metu nėra būtinas, siekiant... 36. 7.3.... 37. Egzistuoja reikalingumas Pirkime užtikrinti viešąjį interesą, susijusį su... 38. 8.... 39. Atsiliepimu į atsakovės UAB „Utenos vandenys“ atskirąjį skundą... 40. 8.1.... 41. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ atskirajame skunde nepagrįstai teigia, jog... 42. 8.2.... 43. Atsakovės teigimu, šio projekto įgyvendinimas nepradedamas jau 8 metus dėl... 44. 8.3.... 45. Dėl ieškinio pagrįstumo bus pasisakytina nagrinėjant bylą iš esmės.... 46. 8.4.... 47. Byloje nėra pagrindo taikyti atsakovės nuostolių atlyginimo užtikrinimą... 48. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 49. 9.... 50. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 51. 10.... 52. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 53. Dėl naujų įrodymų ... 54. 11.... 55. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus Lietuvos... 56. 12.... 57. Ieškovė kartu su atskiruoju skundu taip pat pateikė naują įrodymą (VPT... 58. 13.... 59. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą šalių... 60. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 61. 14.... 62. Teismas bylose dėl viešųjų pirkimų, įskaitant ginčus dėl pirkimo... 63. 15.... 64. Apeliacinis teismas pažymi, kad preliminarus ieškovės pareikšto reikalavimo... 65. 16.... 66. Nagrinėjamu atveju, bylos duomenys patvirtina, kad pagal Pirkimo sąlygų 3.1... 67. 17.... 68. Pirkimo objektui finansuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-05-05... 69. 18.... 70. Be to, iš viešai internetinėje erdvėje skelbiamų duomenų matyti, kad po... 71. 19.... 72. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad dar 2014 metais atliktos UAB „Sweco... 73. 20.... 74. Dėl to apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagrįsti apeliantės... 75. 21.... 76. Apeliacinis teismas taip pat laiko pagrįstais apeliantės teiginius, kad... 77. 22.... 78. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 79. 23.... 80. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nustatė, kad ieškovė ieškiniu,... 81. 24.... 82. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas... 83. 25.... 84. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad sustabdžius Pirkimo... 85. 26.... 86. Apeliacinio teismo vertinimu, 8 metus trunkantys ginčai dėl Pirkimo neturi... 87. 27.... 88. Be to, sutiktina su apeliantės atskirojo skundo teiginiais, kad viešojo... 89. 28.... 90. Apeliacinis teismas pažymi, kad pasikeitus, paaiškėjus aplinkybėms dėl... 91. 29.... 92. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodyti... 93. Dėl atsakovės nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 94. 30.... 95. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytą,... 96. Dėl procesinės baigties ... 97. 31.... 98. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes,... 99. Dėl informacijos pripažinimo konfidencialia ... 100. 32.... 101. Apeliacinis teismas nustatė, kad Panevėžio apygardos teismas 2018-10-19... 102. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 103. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. spalio 12 d. nutartį panaikinti ir...