Byla B2-1848-275/2018

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo bankrutavusios VšĮ „Kultūra ir menas“ bankroto administratoriaus Dariaus Jasaičio prašymą pripažinti VšĮ „Kultūra ir menas“ bankrotą tyčiniu, suinteresuoti asmenys byloje - V. J., UAB „Motyvas“, VšĮ „Kultūra ir menas“ ,

Nustatė

3

 1. Pareiškėjas bankrutavusios VšĮ „Kultūra ir menas“ bankroto administratorius Darius Jasaitis pateikė teismui prašymą pripažinti VšĮ „Kultūra ir menas“ bankrotą tyčiniu. Administratorius pažymi, jog šiuo atveju yra ĮBĮ 20 str. 3 d. 1 p. numatyta prezumpcija, kada bankrotas pripažintinas tyčiniu. Šiuo atveju, vienu iš tyčinio VšĮ „Kultūra ir menas“ bankroto požymių, galima išskirti įmonės vadovo ir (arba) su juo susijusių asmenų sąmoningą netinkamą pareigų atlikimą (jų nevykdymą). Įmonės vadovas V. J. pagal kompetenciją, laiku neinicijavo įmonei bankroto bylos iškėlimo, t. y. nuo 2017 m. sausio 25 d. atsiradus prievolei sumokėti PVM už 2016 m. gruodžio mėn., nutraukė veiklą, 2017 m. sausio 20 d. atleido darbuotojus (tame tarpe ir vadovą (save)), veikė priešingai įmonės ir kitų kreditorių interesams (2017 m. vasario 7 d. sudarė trišalį susitarimą ir perkėlė veiklą).
 2. Remiantis objektyviais duomenimis, buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai. 2016 m. lapkričio 30 d. VšĮ „Kultūra ir menas“ sudarė trišalę sutartį dėl salės nuomos ir bilietų platinimo, pagal kurią VšĮ „Kultūra ir menas“ turėjo surengti atlikėjų Artick & Asti, M Band ir Maks Barskih koncertą, kuris turėjo įvykti 2017 m. kovo 17 d. Pagal sutartį su atlikėjais, VšĮ „Kultūra ir menas“ buvo įsipareigojusi atlikti antrą dalinį honoraro apmokėjimą atlikėjams, kuris siekė 12 000 Eur. Įstaigos vadovas V. J., suvokdamas, kad dėl prievolės sumokėti PVM (VMI apribojo įstaigos sąskaitą, priverstiniu lėšų nurašymu), savo įsipareigojimo atlikti negalės, nutarė 2017 m. vasario 7 d. sudaryti trišalį susitarimą, kuriuo visas savo teises ir pareigas, dėl minėto koncerto, perleido UAB „Motyvas“. Pažymėtina, kad minėta įmonė buvo įsteigta 2017 m. sausio 24 d. Vertinant chronologišką įvykių seką, akivaizdu, kad visi veiksmai atlikti siekiant sąmoningai pabloginti kreditorių situaciją: 2017 m. sausio 20 d. atleidžiami visi VšĮ „Kultūra ir menas“ darbuotojai. 2017 m. sausio 24 d. įkuriama UAB „Motyvas“. 2017 m. vasario 7 d. pasirašoma trišalė teisių ir pareigų perleidimo sutartis, faktiškai perkeliant įstaigos veiklą.
 3. VšĮ „Kultūra ir menas“ vadovas V. J. savo paaiškinime nurodė, kad gelbėdamas situaciją, įmonės reputaciją ir vengdamas dar didesnių nuostolių ateityje, perleido savo teises ir pareigas UAB „Motyvas“, nes to nepadarius, įstaiga būtų patyrusi didelių ir nepakeliamų nuostolių, būtų negrąžintos lėšos išleistos už reklamą, už atlikėjų logistiką ir bilietų platinimą, būtų suduotas nepataisomas smūgis tolesniai įstaigos veiklai, įstaiga būtų įtraukta į „juoduosius“ sąrašus ir vargu, ar būtų galėjusi ateityje rengti koncertus. Taigi, perleidus savo įsipareigojimus UAB „Motyvas“, įstaiga apsaugojo save nuo dar didesnių nuostolių, išsaugojo gerą vardą, kad galėtų toliau dirbti ir atsiskaityti ne tik su kreditoriais, bet ir su valstybe.
 4. Administratoriaus manymu, akivaizdu, kad VšĮ „Kultūra ir menas“ vadovui rūpėjo ne įstaigos, o jo paties reputacija. Juk iškėlus bankroto bylą, apie gerą įstaigos reputaciją, negali būti nė kalbos, tačiau, jis pats įkūręs kitą įmonę, gali ir toliau verstis koncertų organizavimu, kadangi VšĮ „Kultūra ir menas“ bankroto atveju, su visais partneriais (UAB „Universali arena“, UAB „Tiketa“ atlikėjais ir t.t. ) buvo atsiskaityta. Vienintelis kreditorius liko valstybė. Iki pat bankroto bylos iškėlimo 2017 m. rugpjūčio 21 d. V. J. nesiėmė jokių veiksmų įstaigos veiklai atstatyti ar kreditorinių reikalavimų dydžiui sumažinti. Be to, administratorius taip pat pažymi, kad 2017 m. vasario 7 d. pasirašyti trišalio susitarimo V. J. jau neturėjo teisės, nes jo kaip įstaigos vadovo, darbo santykiai buvo pasibaigę. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad VšĮ „Kultūra ir menas“ vadovas sąmoningai nemokėdamas mokesčių, atlieka tokius veiksmus, kad įstaigos lėšos būtų nukreiptos kitų kreditorių poreikių tenkinimui.
 5. Suinteresuotas asmuo V. J. atsiliepime į prašymą prašo jį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodo, kad VšĮ „Kultūra ir menas“, kuriai suinteresuotas asmuo vadovavo nuo šios įmonės įkūrimo datos, buvo kuriama koncertinei, reklaminei, viešųjų ryšių veiklai vystyti. Įmonė neskyrė savo lėšų neadekvačiai dideliems įmonėje dirbusių darbuotojų atlyginimams, neišmokėjo įmonės darbuotojams ar tretiems asmenims neaiškių honorarų, įmonės vedama buhalterija visada buvo aiški ir skaidri, visi dokumentai registruojami ir paprašius juos pateikti tokią teisę reikalauti turinčioms institucijoms visada buvo pateikiami. Per trejus įmonės gyvavimo metus VšĮ „Kultūra ir menas“ surengė per 10 žinomų užsienio ir Lietuvos muzikos atlikėjų koncertus, dirbo ir turėjo pasitikėjimą viešųjų ryšių projektuose. Įmonės partneriais tapo didžiausios Lietuvos arenos, tokios kaip: „Siemens arena“; „Švyturio arena“; „Šiaulių arena“ ir kitos. Įmonė sklandžiai dirbo ir su didžiausiomis Baltijos šalyje garso bei šviesos įrangos tiekėjais. Įmonė, visą savo veiklos periodą dirbo laikydamasi LR įstatymų ir laiku mokėdama visus nustatytus mokesčius bei teikdama veiklos ataskaitas. Įmonės prioritetai visada buvo tie patys ir labai aiškūs, tai yra: ne tik laiku mokėti mokesčius, bet ir laiku atsiskaityti su įmonės kreditoriais, o dėl force majeur aplinkybių vėluojant tai padaryti, įmonė dėdavo visas pastangas susitarti su kreditoriais dėl įmokų mokėjimo išdėstymo terminų pratęsimo ar atidėjimo. Šie veiksmai ir nuostatos lėmė tai, kad įmonė turėjo neginčijamą autoritetą ir įmonės kreditoriai ar partneriai visada pasitikėjo VšĮ „Kultūra ir menas“. Įmonė rinkoje gaudavo geriausias paslaugų kainas, paslaugų kokybę ir įmonės partneriai noriai dirbo su įmonę.
 6. Nurodo, jog jo vadovaujama įmonė rado būdų kaip pasiskolinti lėšų verslo plėtrai, įmonės darbuotojai keldami kvalifikaciją dalyvavo įvairiuose mokymuose, konferencijose bei užmezgė naujų kontaktų, su kur kas didesnėmis tokio pobūdžio kompanijomis visoje Europoje ir ne tik. Pažymi, jog norint organizuoti aukščiausio lygio koncertus, turi ne tik turėti tam lėšų, neretai kalba sukasi apie milijoną ir daugiau Eurų, bet ir reikalingų labai svarbių pažinčių, ir sėkmingos tokios patirties veiklos istoriją. Honorarai atlikėjams yra sumokami likus dar pusmečiui ar net daugiau iki paties renginio, iš anksto apmokamos arenų sąskaitos, reklama, logistika ir t.t. Tuo tarpu apskaičiuojamas ir sumokamas PVM mokestis, tik gavus ataskaitas iš bilietų platintojų ir deklaravus tai mokesčių inspekcijai įstatymo numatyta tvarka ir metu. Nurodo, kad verslo sėkmę lemia ne tik paminėti dalykai, bet ir didžiąja dalimi ir sėkmė, kurios įmonei pritrūko 2016 m. liepos mėn. Tuo metu, Klaipėdoje , VšĮ „Kultūra ir menas“, vasaros estradoje, po atviru dangumi nutarė surengti populiariausių 80-90 -ųjų pasaulio muzikos atlikėjų koncertą. Kruopščiai išanalizavus tokio koncerto galimybes, buvo nutarta jį surengti. Tačiau, netikėtai šaltas pavasaris ir labai lietinga to meto vasaros pradžia, turėjo milžiniškos įtakos žiūrovų pasirinkimui bei poilsiautojų kiekiui pajūryje, prieš koncerto dieną be perstojo lijo daugiau nei 7 dienas ir daugelis žiūrovų nusprendė likti namuose, ar rinktis kitokį laisvalaikio būdą. Milžiniškos įtakos prastiems rezultatams turėjo ir tais metais Lietuvoje įvestas Euras. Susiklosčius tokioms aplinkybėms, įmonė, kaip buvo paskaičiuota, patyrė per 55 000 Eurų nuostolių. Atšaukti šio koncerto nebuvo jokių galimybių: sutartys su atlikėjais
 7. pasirašomos likus pusmečiui iki koncerto datos, sumokėti honorarai atlikėjams, apmokėta visa logistika, garso ir šviesos įranga ir t.t. Nepaisant patirtų labai didelių nuostolių, įmonė tęsė darbą. Toliau buvo dirbama ieškant naujų realizacijos šaltinių, kuriami ir įgyvendinami nauji ir ankščiau suplanuoti projektai ir koncertai, sąžiningai mokami mokesčiai tiek VMI, tiek Socialinio draudimo įmokos. Nors ir su pavėlavimu, tačiau atsiskaitoma su tiekėjais ir kreditoriais, apmokant einamąsias sąskaitas.
 8. 2016 m. lapkričio 30 d. VšĮ „Kultūra ir menas” pasirašė sutartį su kompanija „Booking Stars”, dėl galimybės 2017 m. kovo 10 d. surengti Vilniuje, „Siemens arenoje”, atlikėjų „Artik ir Asti”, „Maks Barskih” ir grupės „M Band” koncertą. Įmonė atliko visus pagal sutartį numatytus pirminius honorarų apmokėjimus, buvo sumokėti ir avansiniai mokėjimai pagal sutartį “Siemens arenai”, apmokėta dalis reklamos paslaugų. Tačiau laukto žiūrovų susidomėjimo minėtas koncertas nesulaukė. Bilietų prekyba vyko gana vangiai, nepaisant palankaus koncertų organizatoriams Kalėdinės prekybos meto. Tuo pačiu, įmonė negavo planuotų piniginių įplaukų ir nebeliko jokių galimybių atlikėjams sumokėti antrosios honoraro dalies. 2017 m. sausio pradžioje, prasidėjo derybos su atlikėjus atstovaujančia kompanija „Booking Stars“ dėl galimybės atidėti mokėjimus pagal sutartį ar apskritai koncertą perkelti į 2017 m. rudenį. Visos derybos buvo bevaisės ir buvo nurodyta laikytis sutarties sąlygų, priešingų atveju neįvykdžius sutarties reikalavimų ar pavėlavus sumokėti antrąją honoraro dalį, kompanija grasino apskritai nutraukti sutartį ir prisiteisti visas netesybas. Tuomet kilo mintis šį koncertą perparduoti kitiems koncertų organizatoriams ir 2017 m. sausio viduryje žodinis susitarimas buvo pasiektas, o tų pačių metų vasario 7 d. pasirašyta ir trišalė sutartis. 2017 m. sausio mėn., gavus visas galutines ataskaitas iš bilietų platintojų už 2016 m. surengtus VŠĮ „Kultūra ir menas“ koncertus, suskaičiavus visų mokėtinų mokesčių sumas už 2016 m., tapo aišku, kad laiku sumokėti PVM įmonė nepajėgs. Įmonės pečius dar slėgė ir 2016 m. vasara patirti nuostoliai.
 9. 2017 m. sausio 25 d. didžiausias įmonės kreditorius buvo ne, kaip teigia bankroto administratorius, Valstybinė mokesčių inspekcija, o UAB „Vabalo filmai“, pagal 2016 m. spalio 12 d. pasirašytą sutartį, ši įmonė VšĮ „Kultūra ir menas” paskolino 50 000 Eurų. Šie pinigai buvo investuoti į galimybę pasirašyti sutartį su viena didžiausių Europos koncertų agentūra „Talent Concert International” dėl galimybės Lietuvoje ar kitose šalyse surengti žymiausių muzikos atlikėjų koncertus. Pagal 2016 m. gruodžio 5 d. pasirašytą sutartį, VšĮ „Kultūra ir menas“, įsipareigojo pervesti 50 000 Eurų, kaip užstatą, užtikrinantį, kad įmonei „Talent Concert International” pasirašius preliminarias sutartis su atlikėjais, pagal VšĮ „Kultūra ir menas“ pateiktą pageidaujamų atlikėjų sąrašą, ir jų koncertų rengimo teises perleidus VšĮ „Kultūra ir menas“ įmonė nepersigalvos ir rengs koncertus, apmokės sutartus honorarus ir kitas iš anksto sutartas išlaidas, tuo pačiu metu pervestą užstatą užskaitant kaip pirmą įnašą už atlikėjo honorarą. Kompanijai „Talent Concert International“ nepavykus įgyvendinti susitarimo su VšĮ „ Kultūra ir menas“, pervesta suma turi būti grąžinta užsakovui, tai yra VšĮ „Kultūra ir menas“. Kaip tokiais atvejais būna, prasidėjo laukimo ir derybų periodas. Tokios derybos gali trukti ir labai trumpai ir labai ilgai ( nuo kelių mėnesių iki metų), tačiau sulaukus bent vieno, iš taip vadinamo A sąrašo užsienio atlikėjo teigiamo atsakymo (A sąrašas – pirmo ryškumo užsienio muzikos žvaigždės, į kurių koncertus bilietai parduodami kelių dienų bėgyje) ir pasirašius sutartį, įmonė organizuojanti tokio atlikėjo koncertą beveik neabejotinai sulaukia pelno, mat tokio lygio atlikėjai renka jau nebe tik sausakimšas arenas, o net stadionus gerbėjų visame pasaulyje. Sutartis su „Talent Concert International“ buvo terminuota. Ji galiojo iki 2017 m. kovo 9 d. Kaip numatyta sutartyje, nepavykus pasiekti abiem pusėms reikiamo rezultato, kompanija grąžino gautas užstato lėšas į VšĮ „Kultūra ir menas“ sąskaitą, o aš jas pervedžiau atgal įmonės kreditoriui UAB „Vabalo filmai“.
 10. Visgi per šį bendradarbiavimo laikotarpį su kompanija „Talent Concert International“ suinteresuotam asmeniui, kaip VšĮ „Kultūra ir menas“ direktoriui pavyko užmegzti glaudžius ryšius su jos vadovais, atsirado abipusis pasitikėjimas ir buvo kuriami platūs bendradarbiavimo planai, atsisakant įprastinio piniginio užstato. Tai yra kompanija ir toliau ieškojo atlikėjų, kuriuos galėtų pasiūlyti mūsų kompanijai ir derino būsimų kontraktų detales, mat per sutarties galiojimo laikotarpį, jo tiesiog buvo per mažai, kompanija nespėjo susitarti su atlikėjais, dėl faktiškai pasibaigusio laiko įtraukti naują koncertą į 2017 m. koncertinių turų grafiką. 2017 m. liepos 4 d. VšĮ „Kultūra ir menas“ bei „Talent Concert International“ pagaliau sulaukė to momento, dėl kurio buvo įdėta tiek darbo ir pastangų. Mus informavo, jog tiesiogines derybas yra pasiruošęs pradėti vienas garsiausių pasaulio muzikos atlikėjų Robbie Williams. Tačiau, jei ankščiau VŠĮ „Kultūra ir menas“ turėjo patikimą partnerį/kreditorių UAB „Vabalo filmai“, tai atėjus momentui pagaliau pradėti derybas su atlikėju bei faktiškai pasirašyti sutartį, visi darbai sustojo ir automatiškai baigėsi, kreditoriui atsisakius finansuoti minėtą sandorį, dėl lėšų trūkumo. Darbas su „Talent Concert International“ vyko iki pat 2017 m. rugpjūčio mėn., iki to momento vyko ir galimo finansavimo šaltinio paieškos. Deja, nesėkmingai. Dar kartą pasvėrus visus argumentus ir įsitikinus, kad tolesnė įmonės veikla nesant tinkamam finansavimui pasidarė neįmanoma, buvo nutarta kreiptis į teismą, dėl įmonės bankroto.
 11. 2017 m. gegužės mėn. Valstybinė mokesčių inspekcija atliko operatyvinį VšĮ „Kultūra ir menas“ veiklos patikrinimą. Praėjus trims mėnesiams nuo išvados pateikimo datos, VMI nutarė kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydama pripažinti VMI nukentėjusiąja ir priteisti iš suinteresuoto asmens asmeniškai, VŠĮ „Kultūra ir menas“ įmonės vadovo, V. J. 14 251,59 Eurų nuostolių atlyginimą VMI naudai. VMI nurodė, kad įstaiga aptariamu laikotarpiu atliko atsiskaitymus su kitais kreditoriais, pažeisdama LR civilinio kodekso nustatyta atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumo tvarką. 2017 m. lapkričio 15 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimu, suinteresuotas asmuo V. J. nubaustas už tai, kad, būdamas VšĮ „Kultūra ir menas“ vadovu, žinodamas, kad ši įstaiga nevykdo įsipareigojimų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir turi mokestinę nepriemoką valstybės ir savivaldybės biudžetams, 2017-01-26, 2017-02-10, 2017-03-13 ir 2017-03-14 nesilaikė CK 6.9301 str. 1 d. numatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos. Teismui pateiktuose argumentuose, suinteresuotas asmuo nurodė, kad minėtomis datomis pažeidė atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumą, siekdamas nepabloginti įmonės padėties, nes 2017-03-14 d. įmonei UAB „Vabalo filmai“ buvo grąžinti įmonei VšĮ „Kultūra ir menas“ paskolinti 50 000 Eurų. Norint tęsti veiklą, buvo būtina laikytis pasirašytos pinigų skolinimo sutarties, su pagrindiniu įmonės kreditoriumi. 2017-02-10 d. buvo atsiskaityta su vienu stambiausiu įmonės klientu VšĮ „Pramogų sala”. Iš 9000 Eurų sumokėtos sumos, daugiau kaip 6000 Eurų buvo suinteresuoto asmens paties asmeninės lėšos. Teismas atsižvelgęs į šią situaciją, skyrė minimalią tokiais atvejais baudą. Be to, pirmosios instancijos teismas taip pat konstatavo byloje nenustačius, kad V. J., būdamas įmonės vadovu ir nemokėdamas mokestinės prievolės VMI, siekė pažeisti būtent tik VMI interesus.
 12. Suinteresuotas asmuo taip pat pažymi, jog nei jis, nei kiti kada nors buvę įmonės darbuotojai ar jų artimieji UAB „Motyvas“ niekada nedirbo ir neturėjo jokių darbinių santykių. Tartis su šia įmone pasiūlė koncertą administruojanti įmonė „Booking Stars“, argumentuodama, jog šios įmonės vadovė taip pat siekė rengti šį koncertą ir konkuravo su VšĮ „Kultūra ir menas“ dėl koncerto teisių įsigijimo. Priešingai, iš šio sandorio VšĮ „Kultūra ir menas“ turėjo ir tiesioginės ir netiesioginės naudos. Ne tik pavyko išsaugoti gerą įmonės vardą, bet įmonė nepatyrė ir didelių nuostolių. Pati surengti renginio kovo 10 d. VšĮ „Kultūra ir menas“ buvo jau finansiškai nepajėgi, VMI apribojo įmonės sąskaitas priverstiniam lėšų nurašymui, antra, suinteresuoto asmens žiniomis UAB „Motyvas“ surengęs minėtą koncertą visgi patyrė nemažų nuostolių.
 13. Suinteresuotas asmuo pripažįsta, jog buvo pažeistas atsiskaitymų su kreditoriais eiliškumas, bet tai savaime nėra pakankamas pagrindas bankrotą pripažinti tyčiniu.
 14. Suinteresuotas asmuo UAB „Motyvas“ atsiliepimo į prašymą per teismo nustatytą terminą nepateikė.
 15. 2018 m. balandžio 25 d. teisme gautas administratoriaus pranešimas, kuriuo informuojama, kad V. J. perkėlė koncertų organizavimo veiklą į kitą įmonę – Matthew Stannford. Iš internetinio puslapio matyti, kad elektroninio pašto adresas ir telefono numeris tie patys. Pažymi, kad šalia nurodytas ir kito darbuotojo kontaktas, kas sutampa su buvusios VšĮ „Kultūra ir menas“ darbuotojos L. P. kontaktais. Akivaizdu, kad tai atitinka tyčinio bankroto požymį, kai veikla perkeliama kartu su darbuotojais, o skolos lieka bankrutuojančioje įmonėje.
 16. Suinteresuotas asmuo V. J. atsiliepime į pranešimą nurodo, kad administratorius sąmoningai klaidiną teismą, pateikdamas ne tik neteisingą informaciją, bet ir iš anksto žinodamas, jog tai ką rašo pranešime nesunkiai patikrinama ir paneigiama informacija.
 17. Įmonės „Matthew Stannford“ pavadinimu – nėra ir niekada nebuvo. „Matthew Stannford“, tai prekinis ženklas, įregistruotas Lietuvos respublikos patentų biure, 2015 m. sausio 27 d ir galiojantis iki 2023-12-16. Bankrutuojanti įmonė VŠĮ „Kultūra ir menas“, įmonei UAB „Interneto vizija“ mokėjo nustatytą mokestį už sukurtą domeną stannford.eu bei elektroninių pašto adresų, susijusių su šiuo domenu, palaikymą ir administravimą. Sukurti minėtą prekinį ženklą, buvo įmonės strategija, ieškant partnerių užsienyje ir Lietuvoje. Lietuvos verslininkai, įkurdami naują įmonę Lietuvoje, dažnai susiduria su įmonės pavadinimo problema, todėl, kad gražiai lietuviškai skambantis įmonės vardas, dažnai tampa neištariamu užsienyje ir tai tampa sunkinančiu faktoriumi įmonei įsitvirtinti užsienio rinkoje.
 18. Internetiniame puslapyje www.stannford.eu visada buvo nurodyti suinteresuoto asmens, kaip įmonės vadovo kontaktai ir įmonėje dirbusios L. P. duomenys. Buvusi įmonės darbuotoja L. P. jau antri metai gyvena ir mokosi Šveicarijoje ir jokių sąsajų su koncertinę veikla neturi. Pažymi, jog su koncertine veikla neturi nieko bendro ir suinteresuotas asmuo. Nurodo, kad šiuo metu dirba įmonėje UAB „All media Lithuania“ sporto komentatoriumi: komentuoja dailųjį čiuožimą, auto sporto šakas.
 19. Įmonės administratorius Darius Jasaitis, teismui pateiktame prašyme taip pat teigė, jog bankrutuojančios įmonės VŠĮ „Kultūra ir menas“ veiklą, suinteresuotas asmuo V. J., kartu su darbuotojais perkėlė į kitą įmonę – UAB „Motyvas“ ir taip pat teismui pateikė neva įrodymus apie tai. Bankroto administratorius vieną dieną teigia, kad neva tai įmonės veikla, kartu su visais darbuotojais buvo perkelta į vieną įmonę, kitą dieną jis jau teigia, jog įmonės veikla buvo perkelta į visiškai kitą įmonę, tik paskutinį kartą, bankroto administratorius, net nesiteikė patikrinti, ar „Matthew Stannford“ apskritai yra įmonė.

4Prašymas atmestinas.

 1. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 12 dalis nustato, kad tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto, sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus.
 2. Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad esant šio įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems požymiams, teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu. Nurodyto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, jog yra bent vienas iš šioje dalyje nurodytų požymių, dėl kurių kilo bankrotas, tarp jų: 1) įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu; 2) buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai; 5) teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas.
 3. Kasacinis teismas, aiškindamas ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje ir 20 straipsnyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, susijusį su bankroto pripažinimu tyčiniu, yra nurodęs, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, nustatęs bent vieną iš ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų požymių, dėl kurio kilo įmonės bankrotas; be to preziumuojama, kad bankrotas yra tyčinis, jeigu nustatomas bent vienas iš ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalyje numatytų atvejų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-352-690/2017). Tačiau pagal kasacinio teismo praktiką visi ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtinti tyčinio bankroto nustatymo kriterijai yra ne savarankiški, o taikomi tik kartu su ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje pateikiamu tyčinio bankroto apibrėžimu. Tai reiškia, kad jei nėra priežastinio ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo arba ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo, atskiri tyčinio bankroto nustatymo požymiai (įtvirtinti kasacinio teismo praktikoje, o vėliau ir ĮBĮ 20 straipsnio 2, 3 dalyse) gali būti įvertinti naudojant kitas teisės priemones (neteisėtų sandorių pripažinimą negaliojančiais, civilinę atsakomybę, baudžiamąją atsakomybę ir kt.), bet neturi lemti konstatavimo, kad įmonė privesta prie bankroto tyčia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017). Bankrotas pripažįstamas tyčiniu vertinant aplinkybių, susijusių su įmonės veikla, visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-194-313/2017).
 4. Vilniaus apygardos teismas pagal įmonės vadovo V. J. pareiškimą 2017 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi iškėlė VšĮ „Kultūra ir menas“ bankroto bylą. Iš bankroto bylos medžiagos, nustatyta, kad nuo pat 2014 m. įmonės įregistravimo, įmonės pagrindinė veikla buvo koncertinės, visuomeninės, kultūrinės, sportinės, socialinės, turizmo, viešųjų ryšių, reklamos veiklos ir paslaugų organizavimas ir kita. Bylos medžiaga taip pat nustatyta, kad suinteresuotas asmuo V. J. nuo 2014 m. buvo VšĮ „Kultūra ir menas“ vieninteliu direktoriumi iki bankroto bylos iškėlimo. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam įmonės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas jai atstovauja, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus - rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3- 298/2006).
 5. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius pareiškęs prašymą pripažinti VšĮ „Kultūra ir menas“ bankrotą tyčiniu iš esmės išskiria du pagrindinius argumentus: 1. buvęs įmonės vadovas V. J. perkėlė įmonės veiklą į kitą naujai įsteigta įmonę UAB „Motyvas“ (LR ĮBĮ 20 str. 3 d. 1 p.); 2. buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai (2017 m. vasario 7 d. teisių ir pareigų perleidimo sutartis).
 6. ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta prezumpcija, pagal kurią bankrotas yra tyčinis, jeigu įmonės veikla ir turtas buvo perkelti į kitą įmonę, įmonę reorganizavus arba įmonės dalį atskyrus, kai veiklą vykdo ir finansinius įsipareigojimus prisiima turto nevaldanti įmonė, kita veikianti ar naujai įsteigta įmonė perėmė įmonės nebaigtas vykdyti sutartis ir (arba) reikalavimo teises ir į šią įmonę perėjo dirbti darbuotojai ir (arba) vadovai ir (arba) su jais susiję asmenys. Pažymėtina, kad esminis IBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytą prezumpciją charakterizuojantis požymis yra tas, jog veikla perkeliama kitiems subjektams, kurie dėl egzistuojančio ūkio subjektų ar jų valdymo organų sąsajumo (pvz., kuomet veikla perkeliama į nuo skolininko - juridinio asmens atskirtą įmonę (naujai įkurtą įmonę), kuomet veikla perduodama juridiniam asmeniui, kuriam vadovauja (ar pereina vadovauti) įmonės skolininkės valdymo organai ar su jais susiję asmenys) ir tokiu būdu visi skoliniai įsipareigojimai paliekami įmonei skolininkei, o reikalavimo teisės ir vykdyta veikla – kitai (susijusiai) įmonei.
 7. Byloje nustatyta, jog bankrutavusi VšĮ „Kultūra ir menas“ 2016 m. lapkričio 30 d. su kompanija „Booking Stars“ pasirašė sutartį dėl galimybės 2017 m. kovo mėn. surengti Vilniuje, Siemens arenoje koncertą atlikėjų „Artik ir Asti“, Maks Barskih ir grupės „M Band“. Su UAB „Tiketa“ ir UAB „Universali arena“ buvo sudaryta trišalė sutartis dėl salės nuomos ir bilietų platinimo. Remiantis suinteresuoto asmens paaiškinimais, įmonė atliko visus pagal sutartį numatytus pirminius honorarų apmokėjimus, buvo sumokėti ir avansiniai mokėjimai pagal sutartį Siemens arenai, apmokėta dalis reklamos paslaugų. Tačiau bilietų prekyba vyko vangiai, dėl to įmonė negavo planuotų piniginių įplaukų ir nebeliko jokių galimybių atlikėjams sumokėti antrosios honoraro dalies, kuri siekė 12 000 Eur. Byloje taip pat nustatyta, jog buvęs įmonės vadovas suvokdamas, kad įmonė minėto įsipareigojimo atlikti negalės, nutarė 2017 m. vasario 7 d. sudaryti trišalį susitarimą, kuriuo visas įmonės teises ir pareigas dėl minėto koncerto, perleido UAB „Motyvas“. Bankroto administratorius teigia, jog šis veiksmas buvo atliktas siekiant sąmoningai pabloginti kreditorių situaciją. Teismas susipažinęs su šalių argumentais, išanalizavęs bylos medžiagą, sprendžia, jog nėra pagrindo sutikti su minėtais administratoriaus argumentais, nenustačius buvusio įmonės vadovo veiksmuose jokio nesąžiningumo ar tai siekio sąmoningai pabloginti įmonės veiklą ar ją perkelti.
 8. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad esminis tyčinio bankroto elementas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningais veiksmais, todėl turi būti nustatytas ryšys tarp sąmoningai blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo – jei nebūtų buvę sąmoningų į įmonės padėties bloginimą nukreiptų veiksmų, įmonė nebūtų tapusi nemoki. Jau nemoki tapusi įmonė nebegali dar sykį būti privesta prie nemokumo, tačiau nemokios įmonės padėtis tyčia gali būti dar labiau pabloginta. Todėl net jei įmonės nemokumas ir nėra neteisėtų veiksmų rezultatas, vėlesni veiksmai tyčia bloginant jau nemokios tapusios įmonės turtinę padėtį gali esmingai pažeisti kreditorių teises. Atsižvelgiant į tai, tyčiniu bankrotu laikomi taip pat ir atvejai, kai faktiškai nemokioje įmonėje tyčiniais veiksmais dar labiau esmingai pabloginama įmonės turtinė padėtis, t. y. nėra ryšio tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir anksčiau atsiradusio nemokumo, bet yra ryšys tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir tolesnio nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo ( žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017 29 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).
 9. Nagrinėjamu atveju pastebėtina tai, jog kaip ir pripažįsta pats suinteresuotas asmuo V. J., įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais po to, kai jai dėl netinkamų oro sąlygų nepavyko Klaipėdos mieste suorganizuoti koncerto ir ji patyrė apie 55 000 Eur nuostolių, todėl jau 2016 m. liepos mėn. VšĮ „Kultūra ir menas“ susidūrė su finansiniais sunkumais, tačiau nepaisant to buvęs įmonės vadovas ir toliau ieškojo išeičių iš susidariusios sunkios finansinės situacijos ir tai patvirtina byloje esantis 2016 m. gruodžio mėn. pasirašytas susitarimas su Europos koncertų agentūra „Talent Concert International“ dėl galimybės Lietuvoje ar kitose šalyse surengti žymiausių muzikos atlikėjų koncertus. Darbas su „Talent Concert International“ vyko iki pat 2017 m. rugpjūčio mėn., kuomet, remiantis buvusio įmonės vadovo teiginiais, nepavykus surasti finansavimo, buvęs įmonės vadovas kreipėsi į teismą su pareiškimu ir paprašė iškelti bankroto bylą VšĮ „Kultūra ir menas“. Teismas atsižvelgdamas į šias byloje nustatytas aplinkybes, taip pat į suformuotą teismų praktiką, konstatuoja, jog 2017 m. vasario 7 d. pasirašytas susitarimas, kuris bankroto administratoriaus teigimu buvo sudarytas sąmoningai pabloginti kreditorių situaciją, negali būti vertinamas kaip nuostolingas ar ekonomiškai nenaudingas, o taip pat ir kaip veiklos perkėlimas į UAB „Motyvas“.
 10. Teismo vertinimu, aplinkybė, jog UAB „Motyvas“ buvo įsteigta tik 2017 m. sausio 24 d. nesudaro pagrindo teigti, jog VšĮ „Kultūra ir menas“ perleidusi koncerto „Artik ir Asti“, Maks Barskih ir grupės „M Band“ organizavimą, visiškai perkėlė savo veiklą į šią įmonę. Nei VĮ „Registrų centras“, nei kitais byloje esančiais duomenimis nenustatyta, jog buvęs įmonės vadovas V. J. būtų kaip nors susijęs su šia įmone, o administratorius duomenų iš kurių teismas galėtų daryti kitą išvadą, nepateikė. Dėl to, argumentai, jog V. J. įkūrė kitą įmonę, kad galėtų verstis koncertų organizavimu, vertintini tik kaip nepagrįstos prielaidos. Teismas šiuo atveju sutinka su suinteresuoto asmens argumentais, jog minėtas koncertas buvo perleistas tam, kad įmonė nepatirtų dar didesnių nuostolių, kadangi byloje liko nepaneigta aplinkybė, kad šis koncertas nesulaukė didelio susidomėjimo. Teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju, buvęs įmonės direktorius priėmė teisingą sprendimą, nutaręs įmonės įsipareigojimus perleisti kitam juridiniam asmeniui, nes kitu atveju VšĮ „Kultūra ir menas“ neturėdama galimybių įvykdyti savo įsipareigojimų, privalėjo atšaukti koncertą ir grąžinti pinigus žiūrovams, kurie iki to momento jau buvo įsigiję bilietus, sumokėti netesybas kitoms įmonėms dalyvavusiems koncerto organizavime bei įvykdyti kitus su šiuo koncertu susijusius įsipareigojimus, o tai, teismo vertinimu, sukeltų žymiai didesnių nuostolių nei buvo patirti ir galimai net įtakotų tai, jog iškėlus įmonei bankroto bylą, jos kreditorių sąrašą sudarytų ne du kreditoriai (VĮ „Turto bankas ir UAB „Tele2“), o ir kiti asmenys.
 11. Šiuo atveju pažymėtina ir tai, jog 2017 m. sausio 20 d. buvo atleisti visi VšĮ „Kultūra ir menas“ darbuotojai, tame tarpe ir vadovas V. J., tačiau nepaisant to, jis ir toliau stengėsi išlaikyti įmonę rinkoje, kadangi tęsė derybas su kompanija „Talent Concert International“, o 2017 m. liepos mėn. gavus pasiūlymą, jog vienas garsiausių pasaulio muzikos atlikėjų Robbie Williams yra pasiruošęs pradėti tiesiogines derybas, tačiau UAB „Vabalo filmai“ atsisakius finansuoti minėtą sandorį, o kito finansavimo šaltinio paieškos buvo nesėkmingos, 2017 m. rugpjūčio mėn. buvo nutarta kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto. Nors nagrinėjamu atveju bankroto administratorius teigia, kad kadangi V. J. nuo 2017-01-20 buvo atleistas iš vadovo pareigų ir nebedirbo VšĮ „Kultūra ir menas“, todėl neturėjo teisės pasirašyti 2017 m. vasario 7 d. susitarimo, tačiau pastebėtina tai, jog CK 2.82 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kiekvienas juridinis asmuo turi turėti vienasmenį ar kolegialų valdymo organą ir dalyvių susirinkimą, jeigu steigimo dokumentuose ir juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose neįtvirtinta kitokia organų struktūra. Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrovė turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą. Iš to darytina išvada, kad šios įstatymų nuostatos reiškia tai, jog bendrovėje privalo nuolat būti sudaryti ir veikti du organai: aukščiausias organas – visuotinis akcininkų susirinkimas, ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas. Tai yra imperatyviosios įstatymų normos, nes nesant nurodytų organų, juridiniai asmenys negalėtų įgyti civilinių teisių, prisiimti civilinių pareigų ir jų įgyvendinti, t. y. įgyvendinti juridinio asmens teisnumo (CK 2.81 straipsnio 1 dalis). Be to, nesant juridinio asmens organų, atitinkamas susivienijimas net negalėtų būti juridinis asmuo, nes neturėtų vienų iš svarbiausių juridinio asmens požymių: galėjimo įgyti teises ir pareigas savo vardu, tam tikros valdymo organų sistemos (organizacinio vieningumo). Dėl to pagrindinis bendrovės valdymo organas yra bendrovės vadovas, nes jis, jeigu nesudaroma vadyba, atlieka valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas, vienvaldiškai veikia bendrovės vardu bendrovės santykiuose su kitais asmenimis (Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 4, 6 dalys). Dėl nurodytų priežasčių teismas konstatuoja, kad VšĮ „Kultūra ir menas“ privalėjo nuolat būti asmuo, einantis direktoriaus pareigas ir atliekantis bendrovės vadovo funkcijas. Į bylą nebuvo pateiktas akcininko sprendimas apie naujo vadovo paskyrimą, taip pat nebuvo pateikti įrodymai, jog tokių veiksmų būtų imtasi. Teismas taip pat pažymi, kad Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Byloje nėra duomenų, kad valstybės įmonei Registrų centrui buvo pranešta apie direktoriaus V. J. įgaliojimų pabaigą, taip pat naujo bendrovės vadovo išrinkimą.
 12. Bankroto administratorius įrodinėdamas, jog VšĮ „Kultūra ir menas“ bankrotas yra tyčinis, pateikė į bylą pranešimą, kuriuo informuoja, kad V. J. perkėlė koncertų organizavimo veiklą į kitą įmonę- Matthew Stannford, nes kaip matyti iš internetinio puslapio www.stannford.eu elektroninio pašto adresas ir telefono numeris tie patys. Pažymi, kad minėtame puslapyje nurodyti ir VšĮ „Kultūra ir menas“ buvusios darbuotojos L. P. kontaktai. Suinteresuotas asmuo V. J. pateikęs atsiliepimą į šį pranešimą kartu pateikė ir įrodymus, pagrindžiančius, jog Matthew Stannford nėra įmonė, o yra prekinis ženklas, įregistruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure 2015 m. sausio 27 d. ir galioja iki 2023 m. gruodžio 16 d. Teismui patikrinus šiuos duomenis, nustatyta, jog jie yra teisingi, todėl nėra pagrindo jais abejoti, o administratoriaus argumentai atmestini, kaip nepagrįsti.
 13. Administratorius taip pat akcentuoja ir tai, jog VšĮ „Kultūra ir menas“ vadovas V. J. sąmoningai netinkamai atliko pareigas, laiku neinicijavo įmonei bankroto bylą, t.y. nuo 2017 m. sausio 25 d. atsiradus prievolei sumokėti PVM už 2016 metus gruodžio mėn., nutraukė veiklą, 2017 m. sausio 20 d. atleido darbuotojus, veikė priešingai įmonės ir kitų kreditorių interesams- 2017 m. vasario 7 d. sudarė susitarimą ir perkėlė veiklą. Suinteresuotas asmuo buvęs VšĮ „Kultūra ir menas“ vadovas V. J. pateikęs atsiliepimą į prašymą išsamiai paaiškino visą įmonėje susidariusią situaciją, kuri susidarė nuo 2016 m. liepos mėnesio, kuomet, buvusio vadovo teigimu, įmonėje ir prasidėjo finansiniai sunkumai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo; tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį. Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, neturi teisinio pagrindo sutikti su aukščiau nurodytais administratoriaus argumentais, kadangi vienareikšmiškai teigti, jog įmonės vadovas nutraukė VšĮ „Kultūra ir menas“ veiklą nuo 2017 m. sausio mėnesio, negalima. Nagrinėjamu atveju, teismas laikosi pozicijos, jog tai, kad VšĮ „Kultūra ir menas“ dėl savo negalimumo suorganizuoti atlikėjų „Artik ir Asti“, Maks Barskih ir grupės „M Band“ koncerto, 2017 m. vasario 7 d. susitarimu perleido jo organizavimą UAB „Motyvas“, nelaikytina, jog buvo perkelta veikla. Teismas sutinka su administratoriaus argumentais, jog įmonės vadovas privalėjo anksčiau, negu 2017 m. rugpjūčio mėnesį, inicijuoti įmonei bankroto bylą, tačiau byloje nenustačius, jog po 2017 m. sausio mėnesio, kuomet buvo atleisti visi įmonės darbuotojai, o 2017 m. vasario 7 d. susitarimu perleistas minėto koncerto organizavimas, įmonės vadovas kryptingai sudarė ir kitus įmonei nepalankius sandorius ar tai perleido kažkokį jai priklausiusį turtą, nėra pagrindo teigti, kad VšĮ „Kultūra ir menas“ tapus faktiškai nemokia, jos veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį. Kaip jau minėta, byloje nustatyta, jog tuo laikotarpiu nuo 2017 m. sausio mėnesio iki 2017 m. rugpjūčio mėnesio VšĮ „Kultūra ir menas“ vedė derybas su kompanija „Talent Concert International“, tačiau nepavykus susitarti ir VšĮ „Kultūra ir menas“ nepavykus surasti finansuotojo, darbas su „Talent Concert International“ nutrūko, ko pasekoje ir buvo kreiptasi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, jog buvęs įmonės vadovas iš tikrųjų stengėsi išlaikyti VšĮ „Kultūra ir menas“ rinkoje, tačiau deja nesėkmingai.
 14. Nagrinėjamu atveju pažymėtina ir tai, jog suinteresuotam asmeniui V. J. už tai, kad jis būdamas VšĮ „Kultūra ir menas“ vadovu, žinodamas, kad ši įstaiga nevykdo įsipareigojimų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir turi mokestinę nepriemoką valstybės ir savivaldybės biudžetams, 2017-01-26, 2017-02-10, 2017-03-13 ir 2017-03-14 nesilaikė CK 6.9301 str. 1 d. numatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos, 2017 m. lapkričio 15 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimu paskirta 1 400 Eur nuobauda (administracinė byla Nr. A6.-4982-893/2017). Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eAN2-27-870/2018 paliko Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-11-15 nutarimą nepakeistą. Teismai nenustatė, jog V. J. neteisėtas veikimas VMI atžvilgiu būtų pasireiškęs mokesčių administratoriaus klaidinimu, apgaulingos informacijos jam teikimu, VšĮ „Kultūra ir menas” sudarant sutartis su konkrečiu kreditoriumi ar kitais į kreditorių nukreiptais nesąžiningais veiksmais. Vilniaus miesto apylinkės teismas administracinėje byloje nenustatė, kad V. J., būdamas įmonės vadovu ir nemokėdamas mokestinės prievolės VMI, siekė pažeisti būtent tik minėtos institucijos interesus. Su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija sutiko ir skundą nagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, jog kadangi V. J. veiksmuose nebuvo nustatyti kažkokie tai nesąžiningi veiksmai kreditorių atžvilgiu, o tik siekis išlaikyti savo įkurtą organizaciją, tęsti jos veiklą, tai yra taip pat pagrindas pripažinti, jog šiuo konkrečiu atveju nėra tyčinio bankroto požymių.
 15. Taigi, teismo vertinimu, nenustačius aukščiau nurodytų aplinkybių, t. y. sąmoningai blogo įmonės valdymo; priežastinio ryšio tarp sąmoningai blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo arba ryšio tarp sąmoningai blogo įmonės valdymo ir nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo (ĮBĮ 2 str. 12 d.), nėra pagrindo vertinti įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalių kontekste, kadangi įmonės bankroto pripažinimas tyčiniu vertintinas tik esant ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalies ir ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir/ar 3 dalies punkto (-ų) sąlygų visetui.
 16. Esant aukščiau nurodytos aplinkybėms, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo nustatyti tyčinio bankroto požymių, nurodytų ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalies ir ĮBĮ 20 straipsnio 2, 3 dalies.

5Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 str., Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 20 str.,

Nutarė

6Atmesti bankrutavusios VšĮ „Kultūra ir menas“ bankroto administratoriaus Dariaus Jasaičio prašymą pripažinti VšĮ „Kultūra ir menas“ bankrotą tyčiniu.

7Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai