Byla 3K-3-553/2007
Dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Aloyzo Marčiulionio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Kryževičiaus ir Egidijaus Laužiko,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus UAB ,,Versenta“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 12 d. nutarties, priimtos UAB ,,Ekama“ bankroto byloje dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, peržiūrėjimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kauno apygardos teismo 2002 m. spalio 24 d. nutartimi UAB ,,Ekama“ iškelta bankroto byla.

6Kreditorius UAB ,,Versenta“ pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė jį įtraukti į bankrutuojančios UAB ,,Ekama“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti finansinį reikalavimą, kurį sudaro: 738 572,97 Lt negautų pajamų, 1 444 767,90 Lt tiesioginių nuostolių ir 4 928 519,90 Lt delspinigių, iš viso 7 111 860,77 Lt. Kreditorius nurodė, kad jis būdamas užsakovas sudarė su rangovu UAB ,,Ekama“ 2001 m. balandžio 11 d. Kapitalinės rangos statybos sutartį, pagal kurią rangovas įsipareigojo iki 2001 m. lapkričio 12 d. pastatyti ir perduoti užsakovui statinį-objektą ,,Ledo rūmus“. Rangovas numatytu laiku nebaigė statybos darbų. 2002 m. sausio 2 d. įvyko objekto dalies griūtis. Rangovas 2002 m. kovo 30 d. visiškai nutraukė statybos darbus. Todėl UAB ,,Versenta“ savo lėšomis užbaigė statybos darbus. Kreditoriaus skaičiavimu, jo tiesioginius nuostolius sudaro lėšos, skirtos statybos trūkumams pašalinti ir darbams, tinkamai neatliktiems rangovo pagal sutartį, užbaigti. UAB ,,Versenta“ teigimu, rangovui laiku užbaigus statybas, užsakovas būtų gavęs pajamų iš objekto eksploatavimo, tačiau jų negavo. Objektas buvo užbaigtas ir pripažintas tinkamu naudoti 2002 m. rugpjūčio 28 d. Pagal sutarties 8.2 punktą atsakovas, laiku neužbaigęs statybos, moka 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Esant pradelstoms 289 dienoms ir užsakovui gavus 1 000 000 Lt draudiminę išmoką, iš rangovo priteistini likę 4 928 519,90 Lt.

7Be to, kreditorius UADB ,,ERGO Lietuva“ prašė įtraukti į bankrutuojančios UAB ,,Ekama“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti 1 000 000 Lt finansinį reikalavimą. Šią sumą kreditorius 2002 m. kovo 28 d. išmokėjo UAB ,,Versenta“ naudai pagal 2001 m. balandžio 10 d. draudimo sutartį, kurioje draudikas įsipareigojo sumokėti po pirmojo raštiško draudėjo reikalavimo sumą, neviršijančią 1 000 000 Lt, jei nebus įvykdyti UAB ,,Ekama“ įsipareigojimai užsakovui UAB ,,Versenta“ pagal 2001 m. balandžio 11 d. Kapitalinės rangos statybos sutartį.

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

9Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutartimi patvirtinti kreditorių UAB ,,Versenta“ 25 695,50 Lt ir UADB ,,ERGO Lietuva“ 1 000 000 Lt finansiniai reikalavimai.

10Teismas nustatė, kad kreditorius UAB ,,Versenta“ su rangovu UAB ,,Ekama“ 2001 m. balandžio 11 d. pasirašė Kapitalinės statybos rangos sutartį, pagal kurią rangovas įsipareigojo iki 2001 m. lapkričio 12 d. pastatyti ir perduoti užsakovui statinį-objektą ,,Ledo rūmus“. Rangovas numatytu laiku nebaigė statybos darbų, 2002 m. sausio 2 d. sugriuvo objekto dalis. Kreditorius UADB ,,ERGO Lietuva“ 2002 m. kovo 28 d. išmokėjo UAB ,,Versenta“ naudai pagal 2001 m. balandžio 10 d. draudimo sutartį 1 000 000 Lt draudimo išmoką. Pagal šalių Kapitalinės statybos rangos sutarties 8.2 punktą atsakovas įsipareigojo, laiku neužbaigęs statyti objekto, mokėti užsakovui 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo objekto statybos kainos ir atlyginti užsakovui šio patirtus nuostolius. Nėra aplinkybių, dėl kurių atsakovas galėtų būti atleistas nuo civilinės atsakomybės. Teismas nustatė, kad atsakovas kaltas dėl darbų atlikimo termino pažeidimo laikotarpiu iki statinio griūties, nes tyrimą dėl objekto sugriuvimo atlikusi komisija konstatavo, jog atsakovas neatsakingas dėl statinio sugriuvimo – tai lėmė projektavimo klaidos, atsakovas po objekto sugriuvimo negalėjo baigti statybos darbų. Atsižvelgdamas į delspinigių 1 025 695,50 Lt sumą ir į tai, kad kreditoriui UAB ,,Versenta“ UADB ,,ERGO Lietuva“ išmokėjo 1 000 000 Lt, taip pat į tai, jog netesybos turi būti įskaitomos į nuostolių dydį, teismas patvirtino UAB ,,Versenta“ 25 695,50 Lt reikalavimą. Be to, teismas patvirtino UADB ,,ERGO Lietuva“ 1 000 000 Lt reikalavimą, nes draudikas šią sumą išmokėjo apdraudęs UAB ,,Ekama“ prievoles.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 12 d. nutartimi kreditoriaus UAB ,,Versenta“ atskirasis skundas netenkintas, kreditoriaus UADB ,,ERGO Lietuva“ atskirasis skundas tenkintas iš dalies ir nutarta: pakeisti Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutarties dalį, kuria patvirtinti UAB ,,Versenta“ finansinis reikalavimas, ir dėl šios dalies UAB ,,Versenta“ reikalavimą atmesti; panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus UADB ,,ERGO Lietuva“ finansinis reikalavimas, ir šią dalį perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

12Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pagal sutartį atsakovas įsipareigojo baigti statyti objektą iki 2001 m. lapkričio 12 d. Atsakovas 2001 m. gruodžio 21 d. raštu prašė organizuoti kreditorių UAB ,,Versenta“ objekto priėmimą, tačiau šis nepradėjo vykdyti priėmimo darbų, nesurašė neatliktų darbų akto iki treniruočių salės griūties. 2001 m. gruodžio 11 d. savitarpio suderinimo aktu UAB ,,Versenta“ atsisakė atlikti dalį darbų, dėl to kreditorius tokių darbų neturėjo teisės reikalauti. UAB ,,Versenta“ nepateikė visų reikalingų projektinių sprendimų, kai kurie pateikti projektiniai sprendimai buvo klaidingi, todėl yra kalta dėl termino baigti statybos darbus praleidimo. Taigi atsakovas atleistinas nuo atsakomybės už šio termino nuo 2001 m. lapkričio 12 d. iki 2001 m. gruodžio 21 d. praleidimą (CK 6.64 straipsnio 3 dalis, 6.259 straipsnio 1 dalis). Kadangi atsakovas darbus pavėlavo priimti dėl ieškovo veiksmų, delspinigiai neskaičiuotini. Atsakovo statybos darbai baigti 2001 m. gruodžio 21 d. ir nuo šios dienos turėjo būti skaičiuojamas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas ieškiniui dėl delspinigių pareikšti (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Ieškovas pareiškė ieškinį dėl delspinigių praleidęs šį senaties terminą, todėl teismas privalėjo taikyti senatį. Įsiteisėjusiais teismų sprendimais civilinėje byloje Nr. 240-33/2003 nustatyta, kad nėra bankrutuojančios UAB ,,Ekama“ kaltės dėl objekto dalies griūties. Ieškovas nepagrįstai prašo atlyginti atsakovui patikėto turto neišsaugojimo nuostolius, nes nenurodoma, koks turtas buvo patikėtas ir neišsaugotas. Dėl UADB ,,ERGO Lietuva“ finansinio reikalavimo teisėjų kolegija nurodė, kad šis kreditorius išmokėjo laidavimo sumą kreditoriui UAB ,,Versenta“. Pagal CK 6.78 straipsnio 2 dalį negali būti laiduojama už didesnę sumą, negu skolininkas yra skolingas. Byloje nėra įrodymų apie skolininko bankrutuojančios UAB ,,Ekama“ skolos dydį, už kurį buvo sumokėta laidavimo suma. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad dėl šiuo aspektu bylos dalies esmė neatskleista, dėl to šis klausimas turi būti nagrinėjamas iš naujo pirmosios instancijos teisme.

13III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

14Kasaciniu skundu kreditorius UAB ,,Versenta“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 12 d. nutarties dalį dėl UAB ,,Versenta“ kreditorinių reikalavimų atmetimo ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui. Kasacinio skundo prašymas grindžiamas šiais argumentais:

151. Viena esminių rangovo pareigų yra tiksliai ir laiku atlikti rangos darbus, už darbų termino praleidimą rangovas prisiima atsakomybę (CK 6.652 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005, išaiškinimus, kad rangovas bankrutuojanti UAB ,,Ekama“ neįvykdė įsipareigojimo ir nebaigė statybos darbų iki rangos sutartyje nustatyto termino.

162. Apeliacinės instancijos teismas pagal CK 6.64 straipsnio 3 dalį atleisdamas nuo atsakomybės rangovą dėl to, kad šiam buvo pateikti netinkami statinio projektiniai sprendimai, neįvertino, kiek užsakovo tam tikrų projektinių sprendimų nepateikimas turėjo įtakos rangos darbų neužbaigimui nustatytu laiku. Teismas turėjo įvertinti abiejų šalių sutarties pažeidimus ir kaltę, tik tada spręsti dėl atsakomybės sumažinimo arba atleidimo. Byloje nėra įrodymų, kad projektuotojus samdė užsakovas.

173. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai atleido nuo atsakomybės rangovą įvykus statinio dalies griūčiai CK 6.696 straipsnio 3 dalies pagrindu. Pagal 2002 m. sausio 31 d. Statybinių konstrukcijų griūties tyrimo aktą statinys sugriuvo tiek dėl projektuotojo, tiek dėl statybos techninio prižiūrėtojo, tiek dėl rangovo kaltės.

184. Rangovas turėjo įspėti užsakovą, kad darbams atlikti užsakovo perduotas turtas yra netinkamos arba blogos kokybės (CK 6.659 straipsnio 1 dalis). To nepadaręs rangovas turi atsakyti už darbo trūkumus.

195. Ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl delspinigių turėjo būti pradėtas skaičiuoti nuo 2002 m. rugpjūčio 28 d., kai statinys buvo pripažintas tinkamu naudoti, dėl to kreditoriaus ieškiniui dėl delspinigių reikšti senatis nepraleista, o apeliacinės instancijos teismas neturėjo pagrindo taikyti senatį.

20Atsiliepimu į kreditoriaus UAB ,,Versenta“ kasacinį skundą atsakovas bankrutuojanti UAB ,,Ekama“ prašo kasacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 12 d. nutartį. Atsiliepime išdėstyti tokie nesutikimo su kasaciniu skundu argumentai:

211. CK 6.64 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kreditoriui pažeidus prievolę skolininkas laikomas jos nepažeidęs. Užsakovas pažeidė prievolę iki statinio statybos pabaigos termino 2001 m. lapkričio 12 d. pateikti tinkamus projektinius sprendimus, dėl to rangovas negali būti laikomas pažeidusiu savo prievolę laiku atlikti statybos darbus. Žala atsirado daugiausia dėl užsakovo kaltės.

222. Dėl treniruočių salės griūties kaltas tik projektuotojas UAB ,,Elvora“, nes Statybinių konstrukcijų griūties tyrimo akte kaip griūties priežastys nurodytos tik projektavimo klaidos. UAB ,,Elvora“ yra užsakovo pasirinktas projektuotojas CK 6.696 straipsnio 3 dalies prasme, nes ši įmonė buvo UAB ,,A.D.S.“, su kuria projektavimo sutartį sudarė UAB ,,Versenta“, subrangovė.

233. Pagal CK 1.127 straipsnio 2 dalį, jeigu prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. Pagal šalių sudarytos sutarties 3.1 punktą rangovas statybos darbus įsipareigojo baigti iki 2001 m. lapkričio 12 d., o UAB ,,Versenta“ ieškinys dėl delspinigių priteisimo teismui įteiktas 2002 m. rugsėjo 9 d., t. y. praleidus įstatyme nustatytą šešių mėnesių ieškinio senatį.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

262001 m. balandžio 11 d. buvo sudaryta šalių UAB ,,Versenta” ir UAB ,,Ekama” kapitalinės statybos rangos sutartis, pagal kurią rangovas UAB ,,Ekama” įsipareigojo pagal sutartyje nustatytomis sąlygomis, savo jėgomis ir priemonėmis pastatyti ir perduoti užsakovui statinį ,,Ledo rūmai” Vilniuje, Ąžuolyno g. 5. Sutarties 3.1 punktu rangovas įsipareigojo statybos darbus baigti ne vėliau kaip iki 2001 m. lapkričio 11 d. Rangovas vykdė statybos darbus iki 2001 m. gruodžio 21 d. 2002 m. sausio 2 d. įvyko pastatyto objekto dalies griūtis, statinio konstrukcijoms neišlaikius sniego apkrovos ant stogo. 2002 m. sausio 31 d. Vilniaus apskrities viršininko patvirtintame griūties akte statinio griūtis įvyko dėl projektuotojų klaidų apskaičiuojant sniego apkrovas ant stogo ir sudarant pastato erdvinio standumo sistemą, neišsamios techninio projekto projektinės dokumentacijos ir kitų projektuotojų darbo klaidų. 2002 m. rugpjūčio 28 d. aktu ,,Ledo rūmai” buvo pripažinti tinkamais naudoti.

27V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

28Byloje kilo šalių ginčas dėl ieškovo UAB ,,Versenta“ 7 111 860,77 Lt kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo bankrutuojančios UAB ,,Ekama“ bankroto byloje. Ieškovas savo reikalavimą grindė tuo, kad atsakovas, būdamas rangovu, laiku neįvykdė šalių sudarytos 2001 m. balandžio 11 d. kapitalinės statybos rangos sutarties ir dėl to ieškovas negavo numatytų pajamų iš statinio naudojimo, o 2002 m. sausio 2 d. įvykus statinio dalies griūčiai, ieškovas turėjo išlaidų statybos trūkumams pašalinti ir darbams užbaigti.

29CK 6.652 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad rangovas privalo atlyginti užsakovui nuostolius dėl galutinio darbo atlikimo termino praleidimo, jei įstatyme ar sutartyje nenustatyta kitaip. Rangovas yra atsakingas už nuostolius, jeigu juos nulėmė rangovo neatlikti ar netinkamai atlikti veiksmai, vykdant sutartį. Pagal CK 6.691 straipsnio 1 dalį statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti; jei kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti; šalis, nevykdanti šios pareigos, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą. Tais atvejais, kai rangovas negali įvykdyti sutartinės prievolės dėl nepakankamo užsakovo bendradarbiavimo su rangovu arba kitos užsakovo kaltės, rangovas nėra atsakingas už prievolės nevykdymą atsiradusius nuostolius užsakovui, kurio nerūpestingumas sukelia šiuos nuostolius (CK 6.64 straipsnio 3 dalis).

30Ieškovo prašomų priteisti nuostolių atsiradimo metu galiojusio Statybos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu užsakovas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą, suderintą ir patvirtintą statinio projektą pagal normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Užsakovas UAB ,,Versenta“ ir UAB ,,A. D. S.“ 2001 m. sausio 30 d. sutartimi susitarė, kad UAB ,,A. D. S.“ parengs statinio projektą, jį suderins, vykdys statybos autorinę priežiūrą, atliks techninį ir darbo projektus. Pagal UAB ,,A. D. S.“ ir UAB ,,Elvora“ 2000 m. rugsėjo 29 d. Tyrimo ir projektavimo darbų sutartį statinio konstrukcinės dalies projektą parengė UAB ,,Elvora“ konstrukcinės dalies vadovas J. M. Kadangi užsakovas samdė statinio projektavimo darbus, tai rangovas nėra atsakingas už kokybiškų projektinių darbų parengimą laiku. Dėl to samdęs projektuotoją užsakovas UAB ,,Versenta“ turėjo pateikti rangovui UAB ,,Ekama“ tinkamą projektinę dokumentaciją statybos darbams atlikti. Bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas įvertino bylos įrodymus, pagal kuriuos rangovas įsipareigojo baigti darbus iki 2001 m. lapkričio 12 d., kaip tai numatyta kapitalinės statybos rangos sutartyje, tačiau 2001 m. spalio ir lapkričio mėnesiais negalėdamas tęsti darbų dėl užsakovo laiku nepateiktos dalies projektinių sprendimų ir pateiktų klaidingų projektinių sprendimų faktiškai baigė darbų atlikimą 2001 m. gruodžio 21 d., raštu prašydamas užsakovo organizuoti darbų priėmimą. Dėl to apeliacinės instancijos teismas padarė teisiškai pagrįstą išvadą, kad dėl termino baigti statybos darbus pagal kapitalinės statybos rangos sutartį praleidimo esant užsakovo UAB ,,Versenta“ kaltei, rangovas bankrutuojanti UAB ,,Ekama“ nėra atsakingas dėl termino baigti statybos darbus praleidimo (CK 6.64 straipsnio 3 dalis). Darydamas šią išvadą apeliacinės instancijos teismas įvertino byloje surinktų įrodymų visumą ir nepažeidė CPK 176-185 straipsniuose nustatytų įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklių.

31Ieškovo kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad statinys 2002 m. sausio 2 d. sugriuvo tiek dėl projektuotojo, tiek dėl statybos techninio prižiūrėtojo, tiek dėl rangovo kaltės. Iš byloje esančio 2002 m. sausio 31 d. Statybinių konstrukcijų griūties tyrimo akto šio įvykio priežastys yra projektuotojų klaidos, padarytos apskaičiuojant sniego apkrovas ant stogo, netinkamai suprojektuoti statinio konstrukciniai elementai ir neišsami techninio projekto projektinė dokumentacija. Akte aiškiai nurodyta, kad griūties priežasčių susiformavimui įtakos turėjo statinio projektuotojo UAB ,,Elvora“ direktoriaus J. M. aplaidi veikla rengiant techninį projektą ir vykdant autorinę priežiūrą dėl jo menkos metalo konstrukcijų projektavimo patirties (T. XI, b. l. 23-29). Esant tokioms nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą atleisti rangovą nuo atsakomybės dėl statinio sugriuvimo, taikydamas CK 6.696 straipsnio 3 dalį, pagal kurią rangovas gali būti atleistas nuo atsakomybės, įrodžius objekto sugriuvimą dėl projektuotojo ar statybos techninio prižiūrėtojo, kuriuos pasirinko užsakovas, kaltės.

32Išdėstytų motyvų pagrindu konstatuotina, kad kasacine tvarka skundžiamai apeliacinės instancijos teismo nutarčiai panaikinti nėra teisinio pagrindo, todėl ši nutartis paliekama nepakeista (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

33Išnagrinėjus kasacinę bylą CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyta tvarka yra paskirstomos bylinėjimosi išlaidos. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš bylą pralaimėjusios šalies. Atsakovas bankrutuojanti UAB ,,Ekama“ advokatei Kristinai Balevičienei už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą sumokėjo 2124 Lt, tai patvirtinama pridėtame banko sąskaitos išraše. Atsakovui bankrutuojančiai UAB ,,Ekama“ iš ieškovo UAB ,,Versenta“ priteistina bylinėjimosi išlaidų kasaciniame teisme suma mažintina iki 1400 Lt (teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teisinę pagalbą maksimalaus dydžio 8.14 punktas).

34Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93 straipsnio 1, 3 dalimis, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

35Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

36Priteisti atsakovui bankrutuojančiai UAB ,,Ekama“ iš ieškovo UAB ,,Versenta“ 1400 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

37Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kauno apygardos teismo 2002 m. spalio 24 d. nutartimi UAB ,,Ekama“ iškelta... 6. Kreditorius UAB ,,Versenta“ pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė jį... 7. Be to, kreditorius UADB ,,ERGO Lietuva“ prašė įtraukti į... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė... 9. Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutartimi patvirtinti kreditorių... 10. Teismas nustatė, kad kreditorius UAB ,,Versenta“ su rangovu UAB ,,Ekama“... 11. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 12. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pagal sutartį atsakovas... 13. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 14. Kasaciniu skundu kreditorius UAB ,,Versenta“ prašo panaikinti Lietuvos... 15. 1. Viena esminių rangovo pareigų yra tiksliai ir laiku atlikti rangos darbus,... 16. 2. Apeliacinės instancijos teismas pagal CK 6.64 straipsnio 3 dalį... 17. 3. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai atleido nuo atsakomybės... 18. 4. Rangovas turėjo įspėti užsakovą, kad darbams atlikti užsakovo... 19. 5. Ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl delspinigių turėjo būti... 20. Atsiliepimu į kreditoriaus UAB ,,Versenta“ kasacinį skundą atsakovas... 21. 1. CK 6.64 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kreditoriui pažeidus prievolę... 22. 2. Dėl treniruočių salės griūties kaltas tik projektuotojas UAB... 23. 3. Pagal CK 1.127 straipsnio 2 dalį, jeigu prievolei įvykdyti yra nustatytas... 24. Teisėjų kolegija... 25. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 26. 2001 m. balandžio 11 d. buvo sudaryta šalių UAB ,,Versenta” ir UAB... 27. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 28. Byloje kilo šalių ginčas dėl ieškovo UAB ,,Versenta“ 7 111 860,77 Lt... 29. CK 6.652 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad rangovas privalo atlyginti... 30. Ieškovo prašomų priteisti nuostolių atsiradimo metu galiojusio Statybos... 31. Ieškovo kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad statinys 2002 m. sausio... 32. Išdėstytų motyvų pagrindu konstatuotina, kad kasacine tvarka skundžiamai... 33. Išnagrinėjus kasacinę bylą CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyta tvarka... 34. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 35. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 36. Priteisti atsakovui bankrutuojančiai UAB ,,Ekama“ iš ieškovo UAB... 37. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...