Byla 2S-1286-590/2018
Dėl antstolio R. K. nušalinimo, suinteresuoti asmenys byloje antstolis R. K. ir bankrutavusi UAB „FF lizingas“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Admivita“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vidas Stankevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (pareiškėjo) Z. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 8 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo Z. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Z. V. pareiškimą dėl antstolio R. K. nušalinimo, suinteresuoti asmenys byloje antstolis R. K. ir bankrutavusi UAB „FF lizingas“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Admivita“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėjas (skolininkas) Z. V. kreipėsi į antstolį R. K. su pareiškimu dėl jo nušalinimo. Pareiškime nurodė, kad skolininkas nesutinka su antstolio veiksmais vykdant vykdomąją bylą Nr. 0055/16/00697, o konkrečiai su tuo, jog antstolis, gavęs skolininko 2017 m. liepos 25 d. skundą dėl antstolio D. K. ir R. K. veiksmų, nepateikė jokio savo patvarkymo nei skolininkui, nei Vilniaus miesto apylinkės teismui, taip pat nenurodė jokių skundo trūkumų, todėl pareiškėjas mano, jog antstolis yra akivaizdžiai šališkas, sąmoningai pažeidė CPK reikalavimus persiųsti teismui pareiškėjo skundą. Antstolis R. K. 2017 m. lapkričio 7 d. patvarkymu atsisakė pareiškimą dėl antstolio nušalinimo tenkinti ir persiuntė nušalinimo klausimą spręsti teismui.
 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 16 d. nutartimi pareiškėjo Z. V. pareiškimą dėl antstolio R. K. nušalinimo atmetė. Nurodė, kad nutartis neskundžiama.
 3. Pareiškėjas Z. V. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 16 d. nutarties.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 8 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo Z. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 16 d. nutarties. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju tokio pobūdžio nutarčių apskundimo teisė nėra numatyta CPK, todėl ji negali būti skundžiama atskiruoju skundu.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Pareiškėjas Z. V. atskiruoju skundu prašo: 1. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 8 d. nutartį ir bylą grąžinti pirmos instancijos teismui; 2. Kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl išaiškinimo, ar formuojama teismų praktika dėt to, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmetamas pareiškimas dėl antstolio nušalinimo, atitinka Konstitucijos 30 straipsnio reikalavimus ir Konstitucinio Teismo išaiškinimus dėl asmens teisės į skundą dėl bendrosios kompetencijos ar pagal Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalyje įsteigto specializuoto pirmosios instancijos teismo baigiamąjį aktą bent vienos aukštesnės instancijos teismui (Konstitucinio Teismo 2006-01-16, 2006- 03-28, 2006-09-21, 2006-11-27, 2007-10-24,1998-12-09 nutarimams); 3. Teismo sprendimo užtikrinimui, siekiant užkirsti kelią tolimesniam antstolio R. K. ir UAB „FF Lizingas“ atstovo UAB „Admivita“ galimai nusikalstamoms veikoms (sukčiavimui ir piktnaudžiavimui tarnybinėmis padėtimis), taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdomąją bylą Nr.0055/16/00697 iki įsiteisės teismo sprendimas šioje civilinėje byloje; 4. Dėl netinkamos Vilniaus miesto apylinkės teismo praktikos priimant identiškas ir be motyvų nutartis civilinėse bylose dėl antstolio nušalinimo ir priiminėjimo identiškų teismo nutarčių dėl tokio pobūdžio ginčų, šią bylą, civilines bylas Nr. e2VP-47907-854/2017 ir Nr. e2VP-49021-294/2017, kitas šio pobūdžio civilines bylas šiame teisme patikrinti administracine tvarka, nustatyti, ar tokia teismo praktika šiame teisme taikoma tik dėl Z. V., šio tikrinimo medžiagą perduodant Lietuvos apeliaciniam teismui.
 2. Nurodo, kad teismo argumentai, jog pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu atskirai nuo teismo sprendimo numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolimesnei bylos eigai, yra nepagrįsti. Skundžiama nutartis yra ne tarpinė teismo nutartis šioje civilinėje byloje, o baigiamoji, t. y. pirmosios instancijos teismo baigiamasis sprendimas. Teismas nepagrindė, o ir įstatymo leidėjas nenurodo, kad CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindas taikomas tik tarpinei procesinei teismo nutarčiai, o ne baigiamajai pirmosios instancijos teismo nutarčiai civilinėje byloje, todėl nėra jokių teisinių kliūčių taikyti CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindus skųsti 2017-11-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį. 2017-11-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis užkerta galimybę bylos eigai, nes įsiteisėjus 2017-11-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarčiai, šios civilinės bylos nagrinėjimas lieka baigtas. Nemotyvuotas teismo teiginys, kad 2017-11-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis neužkerta galimybės tolesnei vykdomosios bylos eigai. Tuo atveju, jei pareiškimas dėl antstolio nušalinimo yra tenkinamas, o antstolis nušalinamas, vykdomoji byla yra baigiama, o ne tęsiama.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. Apeliantas skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl teismo nutarties netenkinti pareiškimo dėl antstolės nušalinimo. Apeliantas teigė, kad teismui priėmus neskundžiamą nutartį, kuria netenkintas jo pareiškimas dėl antstolio nušalinimo, pareiškėjui buvo užkirstas kelias tolesnei proceso eigai. Su šia skundo nuostata negalima sutikti.
 3. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad pareiškėjas Z. V. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 16 d. nutarties, kuria buvo netenkintas jo pareiškimas dėl antstolio R. K. nušalinimo nuo vykdomosios bylos Nr. 0055/16/00697. CPK 612 straipsnyje nustatyta, kad vykdymo procese numatyti klausimai sprendžiami teismo nutartimi arba CPK nustatytais atvejais – teisėjo rezoliucija. Šiame straipsnyje taip pat nurodyta, kad teismo nutartis neskundžiama, jeigu CPK nenumato kitaip. Antstolio nušalinimo tvarką ir pagrindus reglamentuoja CPK 636 straipsnio nuostatos, o CPK 637 straipsnyje nustatyta antstolio nušalinimo ir nusišalinimo klausimų sprendimo tvarka. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nei CPK 636 straipsnio, nei CPK 637 straipsnio nuostatose nenumatyta, jog teismo nutartis dėl antstolio nušalinimo arba atsisakymo jį nušalinti būtų skundžiama atskiruoju skundu. Dėl to galima daryti išvadą, kad teismo nutartis, kuria yra išsprendžiamas antstolio nušalinimo klausimas, nėra skundžiama atskiruoju skundu ir neužkerta kelio tolesnei vykdomosios bylos eigai (CPK 612 straipsnis). CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektu. Pažymėtina, kad šios nuostatos taikomos ir nagrinėjant atskiruosius skundus (CPK 338 straipsnis). Įvertinęs nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 16 d. nutarties. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, jog teismo nutartis dėl antstolio nušalinimo ar atsisakymo jį nušalinti atskiruoju skundu nėra skundžiama (Vilniaus apygardos teismo 2013-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-813-798/2013, Kauno apygardos teismo 2015-08-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1685-527/2015, Šiaulių apygardos teismo 2014-08-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-864-372/2014, Kauno apygardos teismo 2015-03-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1032-254/2015 ir kt.).
 4. Pareiškėjas atskiruoju skundu taip pat prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl išaiškinimo, ar formuojama teismų praktika dėl to, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmetamas pareiškimas dėl antstolio nušalinimo, atitinka Konstitucijos 30 straipsnio reikalavimus ir atitinkamus Konstitucinio Teismo išaiškinimus. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnyje yra nurodyta, kad Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai – neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Taigi, pačioje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra labai aiškiai apibrėžta dėl ko gali būti kreipiamasi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą – tik dėl įstatymų, Seimo, Prezidento ir Vyriausybės aktų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Nei šiame, nei kituose Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsniuose bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatyme nėra numatyta galimybė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl teismų praktikos atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Taigi, šis pareiškėjo prašymas nepagrįstas, todėl netenkinamas.
 5. Pareiškėjas taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0055/16/00697 iki įsiteisės teismo sprendimas šioje civilinėje byloje. Kadangi byla apeliacinės instancijos teisme jau yra išnagrinėta ir ši nutartis įsiteisėja iš karto, nebėra pagrindo taikyti apelianto prašomų laikinųjų apsaugos priemonių.
 6. Apeliantas taip pat prašo patikrinti tam tikras bylas administracine tvarka. Šios bylos nagrinėjimo dalykas buvo tik patikrinti ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 16 d. nutarties, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi teisės pasisakyti dėl kitose bylose priimtų nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo. Pažyminėtina, kad prašymo dėl administracinio patikrinimo nagrinėjimas yra vykdomas remiantis kita tvarka, o ne CPK normomis, reglamentuojančiomis atskirųjų skundų nagrinėjimą. Taigi ir šis pareiškėjo prašymas atmetamas.
 7. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, nustatė visas reikšmingas aplinkybes ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, todėl naikinti arba keisti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

11atmesti pareiškėjo Z. V. atskirąjį skundą.

12Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 8 d. nutartį.

13Atmesti pareiškėjo Z. V. prašymus dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir dėl civilinių bylų patikrinimo administracine tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai