Byla e2-1455-863/2020
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, sekretoriaujant Onai Virmauskienei, dalyvaujant ieškovui K. K., ieškovų atstovui advokato padėjėjui Pauliui Gaveliui, atsakovės atstovei G. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų I. K. – K., K. K. ir A. K. ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, su trečiuoju asmeniu byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracija, dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas

Nustatė

3ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus skyriaus 2019 m. vasario 28 d. raštą (sprendimą) dėl informacijos pateikimo Nr. 49SFN-663-(14.49.104.) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemes ūkio misterijos direktoriaus 2019 m. gegužės 10 d. sprendimą dėl K. K., I. K. – K. ir A. K. skundo išnagrinėjimo Nr. 1T-10-8.5) dalyje, kurioje nuspręsta: Skundo dalį dėl Vilniaus miesto skyriaus 2019 m. vasario 28 d. rašto Nr. 49SFN-662-(14.49.104) „Dėl informacijos pateikimo“ atmesti kaip nepagrįstą ir neparduoti 0,0375 ha valstybinės žemės ploto, esančio greta žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0045:15) bei įpareigoti atsakovę parduoti jiems jų naudojamą 0,0375 ha valstybinės žemės plotą, esantį greta 0,01 ha žemės sklypo M. K. P. g. 4A, Vilniuje, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ) (bendras žemės sklypo plotas 0,0475 ha) pagal UAB „Tiksli riba“ parengtą 2018 m. spalio 22 d. žemės sklypo planą.

4Ieškovai ieškinyje nurodė, jog jiems nuosavybės teise priklauso žemės sklypas su statiniais, registro Nr. 1/11259, adresu ( - ), Vilniuje. Nurodė, jog 2018 m. spalio 22 d. kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją su prašymu organizuoti žemės sklypo ( - ), Vilniuje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, tikslu įsigyti naudojamą namų valdos žemės sklypą iš valstybės. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019 m. sausio 17 d. rašte Nr. A51-5342/19(2.14.2.12-MP8) „Dėl žemės sklypo ( - ) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 2.15 papunktį namų valdų žemės sklypai formuojami pagal žemės sklypų planus, parengtus žemės sklypų planų, esančių gyvenamojo namo kadastro duomenų byloje, pagrindu, jeigu namų valdos žemės sklypo kadastro duomenų byla parengta ir pateikta apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritoriniam žemėtvarkos skyriui iki 2009 m. gruodžio 31 d. 1997 m. balandžio 10 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 678V buvo nustatytos ( - ) privačios namų valdos žemės sklypo ribos, pridedamame miesto plano ištraukoje pažymėtos raudonomis linijomis ir skaičiais 1-21. Vilniaus miesto savivaldybės administracija savo 2019 m. sausio 17 d. rašte taip pat nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad su jų (ieškovų) prašymu buvo pateiktas 1997 m. birželio 5 d. parengtas žemės sklypo ( - ) kadastrinių matavimų planas M1-500, kuris buvo pateiktas Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriui iki 2009 m. gruodžio 31 dienos (tai patvirtina plane esanti 1997 m. birželio 6 d. derinimo žyma), nėra pagrindo rengti kokį nors papildomą žemės sklypo, ( - ), Vilniuje, formavimo ir pertvarkymo projektą, o būtina vykdyti jau priimtą 1997 m. balandžio 10 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimą Nr. 678V. Dėl minėto, Vilniaus miesto savivaldybės administracija savo 2019 m. sausio 17 d. raštu Nr. A51-5342/19(2.14.2.12-MP8) pasiūlė kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl 1997 m. balandžio 10 d. Vilniaus miesto valdybos sprendime Nr. 678V nurodyto žemės sklypo pardavimo. Ieškovai paaiškina, jog 2019 m. sausio 23 d. kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos su prašymu parduoti naudojamą/naują kitos paskirties žemės sklypą, kuriuo prašė parduoti valstybinės žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniuje, kuriame yra jiems nuosavybės teise priklausantys statiniai, kurių unikalūs Nr. ( - ); ( - ); ( - ); ( - ); prašė prie jiems priklausančio 0,0100 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), leisti įsigyti 0,0375 ha papildomą žemės sklypo plotą, reikalingą žemės sklype esantiems statiniams eksploatuoti. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius 2019 m. vasario 28 d. raštu Nr. 49SFN-663-(14.49.104.) atmetė prašymą. Toks sprendimas buvo apskųstas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius išnagrinėjęs skundą priėmė 2019 m. gegužės 10 d. sprendimą „Dėl K. K., I. K. – K. ir A. K. skundo išnagrinėjimo Nr. 1T-10-(8.5), kuriuo nusprendė neparduoti 0,0375 ha valstybinės žemės ploto, esančio greta žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )). Mano, jog atsakovė nepagrįstai atsisakė parduoti ilgiau kaip 10 metų faktiškai naudojamą namų valdos žemės sklypą. Pažymėjo, kad atsakovė neginčija aplinkybės, jog prašomoje papildomai parduoti ginčo žemės sklypo dalyje yra teisėtai įrengti: dalis pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), kiti inžineriniai statiniai-atraminė sienutė, unikalus Nr. ( - ), kiti inžineriniai statiniai-aikštelė, unikalus Nr. ( - ), kiti inžineriniai statiniai - tvora. Visi minėti statiniai yra pripažinti tinkamais naudoti. Dalis gyvenamojo namo, esanti prašomoje papildomai priskirti žemės sklypo dalyje, tvora, aikštelė ir atraminės sienutės buvo įrengtos gavus 2003 m. rugsėjo 18 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos sutikimą Nr. P-02-27-1282. Šis planas, kuris vėliau tapo Vienbučio gyvenamojo namo rekonstrukcijos projekto pristatant priestatą (priestatas yra prašomoje parduoti žemės sklypo dalyje) dalimi, pagal kurį buvo išduotas 2005 m. balandžio 15 d. statybos leidimas. Gyvenamasis namas pripažintas tinkamu naudoti 2007 m. spalio 8 d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr. (101)-11/4-2295, o tvora, aikštelė ir atraminės sienutės - 2008 m. kovo 17 d. Linijinio inžinerinio statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr. (101)11.4-684. Visi statiniai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teise. Be to, prašomame suformuoti žemės sklype faktiškai yra Nekilnojamojo turto registre neregistruotini gyvenamojo namo šalto vandens tiekimo įvadas ir elektros tinklai. Kadangi ginčo žemės sklypo dalis yra užstatyta jiems nuosavybės teise priklausančiais teisėtai pastatytais statiniais, ieškovai mano, jog prašoma parduoti Žemės sklypo dalis yra būtina minėtiems statiniams eksploatuoti. Pažymėjo, jog tai jau buvo nustatyta ir Valdybos sprendimu, todėl ginčo žemės sklypo dalis gali būti parduodama ne aukciono tvarka. Taip pat pažymėjo, jog jiems priklausantys statiniai: dalis gyvenamojo namo pažymėto 1A2/p, varteliai ir tvora pažymėti t-1, t-2, t-3, t-4, t-5, terasa pažymėta 1A, aikštelės pažymėtos b-1, b-2; atraminės sienutės pažymėtos p patenka į prašomo išpirkti integralios namų valdos žemės sklypo ribas; jie natūraliai suformuoja sklypo ribas, todėl prašomas išpirkti žemes sklypas yra būtinas šiems statiniams eksploatuoti.

5Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko ir prašė juos atmesti kaip nepagrįstus. Nurodė, jog sprendimo priėmimo metu galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 987 patvirtinta valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarka, kurios 4 punktas numatė, kad jeigu privačių namų valdų žemės sklypas yra mažesnis kaip 0,2 ar 0,3 hektaro, o pirkėjas pageidauja didesnio sklypo, meras (valdyba) gali suprojektuoti ir techninės apskaitos bylos plano kopijoje pažymėtą išplėstą 0,2 ar 0,3 hektaro žemės sklypą, jeigu tai neprieštarauja nustatytąja tvarka patvirtintam detaliajam planui. Pareiškėjų vertinimu Tvarkos 7.1.1.3 papunktis negali būti taikomas, o turėtų būti taikomas Tvarkos 6 punktas, kadangi ginčo žemės sklypas buvo suformuotas namų valdai. Tvarkos 7.1.1.3 papunktyje buvo nurodyta, kad piliečiams ne aukciono tvarka parduodami valstybinės žemės sklypai ne žemės ūkio veiklai prie nustatytąją tvarka leistų statyti individualių automobilių garažų, bet ne didesni kaip 0,01 hektaro vienam garažo boksui. Potvarkiu pareiškėjui A. K. leista įsigyti 0,01 ha valstybinės žemės sklypą prie jam nuosavybės teise priklausančio garažo, esančio M. K. P. g. A. N. žemės tarnybos vertinimu, tai, kad Žemės sklype vietoje buvusio garažo šiuo metu pastatytas pastatas - gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )) nesudaro teisinio pagrindo šį žemės sklypą laikyti namų valda ir papildomai priskirti valstybinės žemės ploto, be to, pagal teisinį reglamentavimą, galiojusį sprendimo priėmimo metu, prie garažų galėjo būti parduodami valstybinės žemės sklypai, ne didesni kaip 0,01 ha vienam individualiam automobilio garažui. Atkreipė dėmesį, jog pareiškėjai taip pat pažymi, kad sprendimu prie esamo 0,01 ha buvo prijungta 0,0375 ha žemės sklypo dalis, šiuo atveju žemės sklypo suformavimui detalusis planas nereikalingas, o žemės sklypas formuojamas pagal taisyklių nuostatas ir tokios praktikos, pasak pareiškėjų, laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-28 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2007, kurioje teisėjų kolegija pažymėjo, kad „aplinkybė, jog didžioji dalis sklypo (0,2 ha) ieškovui jau anksčiau yra parduota, teisiškai netrukdo iš naujo suformuoti žemės sklypą ir į jo plotą įskaičiuoti ieškovo naudojamą 0,0970 ha sklypo dalį, namų valdos sklypą formuojant pagal techninės apskaitos bylą.“, tačiau cituojamoje civilinėje byloje naudojamoje žemėje, kuri nepateko į suformuotą žemės sklypą, buvo ieškovui nuosavybės teise priklausantis ūkinis pastatas, o nagrinėjamu atveju, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro centro išrašo duomenimis (Registro Nr. 1/11259) 11. Punktu „Registro pastabos ir nuorodos” nurodyta, kad „2008 m. birželio 30 d. kadastro duomenimis atraminė sienutė, dalis tvoros ir kiemo aikštelės stovi už žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) ribų“. Pažymėjo, jog nors pareiškėjai nurodo, kad Nacionalinė žemės tarnyba neginčija aplinkybės, jog ginčo žemės sklype yra įrengti: dalis gyvenamojo namo, kiti inžineriniai statiniai - atraminė sienutė, aikštelė, tvora; visi šie statiniai yra pripažinti tinkamais naudoti, o tam buvo gautas ir VAVA 2003 m. rugsėjo 18 d. sutikimas Nr. P-02-27-1282 „Dėl pastato rekonstrukcijos bei inžinerinių tinklų tiesimo“, tačiau minėtu sutikimu buvo neprieštaraujama dėl Žemės sklype esančio gyvenamojo namo rekonstrukcijos bei inžinerinių tinklų tiesimo valstybinėje žemėje, tačiau šia pažyma nebuvo pritarta inžinerinių statinių - atraminės sienutės, tvoros ir kiemo aikštelės įrengimui laisvoje valstybinėje žemėje. Dėl ieškovų reikalavimo įpareigoti parduoti pareiškėjams naudojamą 0,0375 ha valstybinės žemės plotą, paaiškino, jog klausimas dėl papildomo žemės sklypo šalia Žemės sklypo formavimo ir privatizavimo pagal Sprendimą buvo nagrinėjamas, kreipiantis į Vilniaus miesto savivaldybę, kuri 2000 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. 06-06-1034 „Dėl ( - ) gatvės detalaus suplanavimo“ nurodė, kad teritorijų planavimo registre ( - ) sklypo detalaus suplanavimo projektas neįregistruotas. VAVA Regioninės plėtros departamentas 2002 m. lapkričio 6 d. raštu Vilniaus miesto skyrių informavo, kad nėra duomenų apie parengtą ar rengiamą teritorijų planavimo dokumentą teritorijai, esančiai ( - ), Vilniuje, išskyrus Vilniaus miesto bendrąjį planą, kurio sprendinių nepakanka formuojant žemės sklypus įsigijimui nuosavybėn ar nuomai. Dėl minėto mano, jog nagrinėjamu atveju nėra parengtas detalus teritorijos suplanavimo projektas. Pažymėjo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad asmens subjektinė teisė įsigyti nuosavybėn be aukciono tokį valstybinį žemės sklypą, gali būti įgyvendinama, kai yra įvykdomos atitinkamos kumuliatyvios sąlygos: 1) žemės sklypas laikomas įsiterpusiu tarp privačių žemės sklypų; 2) žemės plotas turi nesiriboti su kitu, atskiru žemės sklypu nesuformuotu laisvos valstybinės žemės sklype plotu; 3) žemės sklypas neviršija 0,04 ha gyvenamosiose teritorijose arba 0,05 ha kitose teritorijose; 4) šiuose plotuose negalima suformuoti atskirų žemės sklypų. Ieškovų norimas prisijungti 0,0375 ha valstybinės žemės plotas:

61)

7šiaurinėje dalyje ribojasi su žemės sklypais (kadastro Nr. ( - ) ir Nr. ( - )), vakarinėje dalyje su žemės sklypu (kadastro Nr. ( - )), pietinėje dalyje su žemės sklypu (kadastro Nr. 0101/43:191) ir ( - ) gatve, o rytinėje dalyje ribojasi su nesuformuota valstybine žeme,

82)

9prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 papunkčiui, kuriame nurodyta, kad įsiterpusio žemės sklypo plotas negali būti didesnis už besiribojančio žemės sklypo, su kuriuo bus jungiamas įsiterpęs žemės sklypas, plotą.

10Atsižvelgiant į tai norimas prisijungti valstybinės žemės plotas neatitinka įsiterpusiam žemės sklypui keliamų reikalavimų, nes prie Žemės sklypo galėtų būti prijungtas ne didesnis nei 0,01 ha ploto įsiterpęs žemės sklypas.

11Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovų ieškinį nurodė, jog ieškovai 2018 m. spalio 22 d. kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją su prašymu organizuoti žemės sklypo ( - ), Vilniuje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, tikslu įsigyti naudojamą namų valdos žemės sklypą iš valstybės. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019 m. sausio 17 d. rašte Nr. A51-5342/19(2.14.2.12-MP8) „Dėl žemės sklypo ( - ) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pateikė informaciją, kad pagal 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 2.15 papunktį namų valdų žemės sklypai formuojami pagal žemės sklypų planus, parengtus žemės sklypų planų, esančių gyvenamojo namo kadastro duomenų byloje, pagrindu, jeigu namų valdos žemės sklypo kadastro duomenų byla parengta ir pateikta apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritoriniam žemėtvarkos skyriui iki 2009 m. gruodžio 31 d. Taip pat nurodė, kad Vilniaus miesto valdybos 1997 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 678V „Dėl privačių namų valdų žemės sklypų (Gelvadiškių g. 12, Saulės g. 7, Meškeriotojų g., Dvarčionių gyvenamųjų namų kvartalo Nr. 6, Antakalnio g. 26, ( - )) ribų nustatymo Antakalnio seniūnijoje“ buvo nustatytos ( - ) privačios namų valdos žemės sklypo ribos, pridedamoje miesto plano ištraukoje pažymėtos raudonomis linijomis ir skaičiais 1-21. Atsižvelgiant į tai, kad 1997 m. birželio 5 d. buvo parengtas žemės sklypo ( - ) kadastrinių matavimų planas M 1:500 (toliau – Planas), kuris buvo pateiktas derinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriui iki 2009 m. gruodžio 31 dienos (tai patvirtina plane esanti 1997 m. birželio 6 d. derinimo žyma), ir vadovaujantis Nutarimo nuostatomis, rašte konstatuota, kad rengti žemės sklypo ( - ) (kadastro Nr. ( - )) formavimo ir pertvarkymo projektą nėra pagrindo. Todėl pasiūlyta kreiptis dėl žemės sklypo suformavimo ir jo pardavimo. Pažymėjo, jog vadovaujantis Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 14 punktu, sprendimą nustatyti valstybinės žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą) pagal patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, taip pat žemės sklypo planą ir kadastro duomenų bylą, parengtus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka, priima Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas. Taip pat Nutarimo 2.1.3 p. nustatyta, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos – visais kitais atvejais parduoda ir išnuomoja naudojamus valstybinės žemės sklypus. Todėl būtent Nacionalinė žemės tarnyba šiuo konkrečiu atveju kompetentinga priimti sprendimą dėl sklypo pardavimo arba nuomos.

12Bylos nagrinėjimo iš esmės metu 2020 m. vasario 5 d. teismo posėdyje ieškovas A. K. paaiškino, jok kadaise vykdomasis komitetas jam skyrė 20 kv. m garažui pastatyti, vėliau gavo leidimą pastatyti ūkio pastatą. 1994 metais jam buvo suteiktas 100 kv. m žemės sklypas ir gavo leidimą jame pasistatyti namą. Pastatytą namą pridavė 1996 metais, tuo metu namas pateko į suteikto žemės sklypo ribas, buvo du aukštai ir rūsys, namas užėmė 62 kv. m žemės sklypo. Tuomet kreipėsi į seniūniją dėl žemės, būtinos namui ir statiniams eksploatuoti suteikimo. Prašymą seniūnija perdavė Vilniaus miesto savivaldybei, o pastaroji priėmė sprendimą dėl papildomo 375 kv. m ploto suteikimo, tačiau sprendimas dėl papildomo sklypo pardavimo nebuvo priimtas. Paaiškino, jog šiuo metu namas neįsitenka į sklypo ribas, be namo yra atraminė senutė (beveik 4 m), nes yra didelis sklypų aukščio skirtumas. Pažymėjo, jog nuo 2002 metų moka nuomos mokestį už naudojamą 375 kv. m sklypą, nors nuomos sutartis nesudaryta.

13Ieškovas K. K. papildomai paaiškino, jog namą, esantį ( - ) kartu su sutuoktine įsigijo 2002 metais, tuo metu namas nebuvo rekonstruotas ir tilpo į 1 aro žemės sklypą. Vėliau namas buvo rekonstruotas, gavus tam leidimą, todėl tikėjosi, jog žemės sklypo dalis bus perleista kaip naudojama. Paaiškino, jog kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl sklypo suformavimo, tačiau jam buvo atsakyta, jog sklypas jau suformuotas. Atkreipė dėmesį, jog pagal galiojantį teisinį reglamentavimą namų valdos sklypas negali būti mažesnis nei 4 arai, tuo tarpu jo namas stovi ant 1 aro namų valdos žemės sklypo.

14Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog ieškovai jau pasinaudojo teise išsipirkti valstybinės žemės dalį prie garažo, įstatymas nenumato, jog pakeitus pastato paskirtį ir pakeitus jo dydį, būtų galima dar dasipirkti valstybinės žemės sklypą, būtiną padidintam pastatui eksploatuoti.

15Ieškinys tenkintinas.

16Dėl nustatytų faktinių aplinkybių

17Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenimis 100 kv. m ploto žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )), esantis ( - ) Vilniuje (toliau - Žemės sklypas) nuosavybės teise priklauso A. K.. Žemės sklype yra pastatas - gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis I. K.- K. ir K. K.. Be to žemės sklype taip pat yra inžineriniai tinklai – fekalinės kanalizacijos vamzdynas bei kiti inžineriniai statiniai: atraminė sienutė, aikštelė ir tvora, kurie nuosavybės teise priklauso A. K.. Visi statiniai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, registro įrašo 11 punkte „Registro pastabos ir nuorodos“ inter alia nurodyta, kad: „Vilniaus miesto valdybos 1997 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 678V nustatytos ( - ) privačios namų valdos 375 kv. m papildomo žemės sklypo (bendras plotas – 475 kv. m) ribos; 2008 m. birželio 30 d. kadastro duomenimis atraminė sienutė, dalis tvoros ir kiemo aikštelės stovi už žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) ribų (el. b. t. I, l. 104-105). Tarp šalių nėra ginčo, jog paminėti statiniai neįsitenka į 100 kv. m ploto žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esantis ( - ) ribas.“

18Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų nustatyta tokios bylai reikšmingos aplinkybės chronologinė seka:

191982 m. birželio 3 d. Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto potvarkiu Nr. 287p A. K. nutarta skirti apie 20 kv. m sklypą mūriniam garažui statyti pridedamojoje miesto plano ištraukoje pažymėtoje vietoje (el. b. t. II, l. 133-134); Vieno bokso mūrinis garažas pastatytas ir pripažintas tinkamu naudoti 1984 m. lapkričio 30 d. Akto valstybiniam pastato priėmimui pagrindu (el. b. t. II, l. 145).

201991 m. balandžio 2 d. Vilniaus miesto Antakalnio seniūnijos valdybos potvarkiu „Dėl garažo rekonstrukcijos“ A. K. leista rekonstruoti jam priklausantį garažą pristatant tarp esamų garažų pagalbinę ūkio paskirties patalpą, pridedamoje miesto plano ištraukoje skaičiais 1-4 pažymėtoje vietoje (el. b. t. II, l. 126). Tą pačią dieną šiam ieškovui buvo išduotas statybos leidimas ūkinės pagalbinės patalpos statybai prie esamo garažo (el. b. t. II, l. 142).

21Vilniaus miesto Antakalnio seniūnijos valdyba 1992 m. lapkričio 4 d. pažyma Nr. K-581 pripažino, jog A. K. esamo garažo rekonstrukciją atliko pagal 1991 m. parengtą projektą bei išduotą 1991 m. balandžio 2 d. leidimą Nr. 3/91 ir gali juo naudotis (el. b. t. II, l. 141).

221993 m. rugsėjo 22 d. A. K. pateikė du Vilniaus miesto valdybai Žemėtvarkos tarnybai, Antakalnio seniūnijos valdybai, adresuotus prašymus, dėl lengvatine tvarka įsigijimo žemės sklypo ( - ). Ranka parašytame prašyme nurodyta, jog žemės sklype pastatyti individualus garažas ir ūkinis pastatas su uždaru kiemu; ant atspausdinto blanko nurodyta, jog prašoma įteisinti prie gyvenamojo namo naudojamą 0,0126 ha žemės sklypo (el. b. t. II, l. 128-129).

23Vilniaus miesto valdybos 1994 m. rugpjūčio 4 potvarkiu Nr. 1503V „Dėl žemės sklypo pardavimo pil. A. K. prie jam privatinės nuosavybės teise priklausančio garažo adresu ( - )” nuspręsta A. K. parduoti 0,01 ha žemės sklypą prie jam nuosavybės teise priklausančio garažo, esančio Žemės sklype. Minėto potvarkio pagrindu su A. K. 1994 m. rugsėjo 22 d. buvo sudaryta valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P01/94-0750 (el. b. t. II, l. 84, 122-123).

241994 m. rugsėjo 22 d. Vilniaus miesto Valdybos žemėtvarkos tarnyba išdavė Pažymą apie piliečio, įmonės, įstaigos ar organizacijos žemės sklypo registraciją Valstybinio žemės kadastro duomenų registre, kurijoje inter alia nurodyta, jog A. K. yra savininkas žemės sklypo ( - ), žemės sklypas suteiktas (įsigytas): gyvenamųjų namų statybai (namų valdos) (el. b. t. II, l. 71).

251996 m. kovo 15 d. A. K. išduotas statybos leidimas garažo su pagalbinėmis patalpomis, esančio M. P. g. 4A rekonstrukcijai, kurios tikslas – įruošti gyvenamas patalpas su kūrybinėmis dirbtuvėmis (el. b. t. II, l. 73-80).

26Vilniaus miesto valdybos 1997 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 678V „Dėl privačių namų valdų žemės sklypų (Gelvadiškių g. 12, Saulės g. 7, Meškeriotojų g., Dvarčionių gyvenamųjų namų kvartalo sklypo Nr. 6, Antakalnio g. 26, ( - ) ribų nustatymo Antakalnio seniūnijoje” nuspręsta nustatyti ( - ) privačios namų valdos 375 kv. m papildomo žemės sklypo (bendrasis sklypo plotas - 475 kv. m) ribas, naudojimo sąlygas ir apribojimus. Nustatytos ( - ) privačios namų valdos žemės sklypo ribos, pridedamoje miesto plano ištraukoje pažymėtos raudonomis linijomis ir skaičiais 1-21 (el. b. t. I, l. 13-15).

271997 m. birželio 5 d. parengtas 486 kv. m žemės sklypo ( - ) kadastrinių matavimų planas M 1:500, kuris buvo pateiktas derinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau VAVA) žemėtvarkos skyriui ir suderintas 1997 m. birželio 6 d. (uždėtas spaudas, (el. b. t. I, l. 17-18). Planas parengtas atlikus kadastrinius matavimus, nustatant žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinates Vilniaus vietinėje koordinačių sistemoje.

282003 m. rugsėjo 18 d. VAVA Vilniaus žemėtvarkos skyrius pažyma „Dėl pastato rekonstrukcijos bei inžinerinių tinklų statybos valstybės žemėje“ nurodė, jog neprieštarauja, kad ieškovai įstatymų nustatyta tvarka rekonstruotų nuosavybės teise I. K. K. ir K. K. valdomą gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), pažymėtą plane 1A2p, bei tiestų inžinerinius tinklus (el. b. t. I, l. 36).

292007 m. spalio 8 d. pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr.(101)-11.4-2295 pagrindu po rekonstrukcijos atlikimo 163,57 kv. m namas, unikalus Nr. ( - ), pripažintas tinkamu naudoti (el. b. l t. I, l. 38-39); 2008 m. kovo 17 d. Linijinio inžinerinio statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. (101) 11.4-684 pagrindu tinkamai naudoti pripažinti inžineriniai statiniai, esantys ( - ) (lauko vandentiekio tinklas, lauko elektros tinklas, atraminės sienutės, tvora ir takas, el. b. t. I, l. 40-43).

302018 m. spalio 22 d. ieškovų užsakymu UAB „Tiksli riba“ parengė žemės sklypo ( - ) planą M 1:500 LKS-94 koordinačių sistemoje, pagal Vilniaus miesto valdybos 1997 m. balandžio 10 d. sprendime Nr. 678V ir prie jo pridėtoje miesto plano ištraukoje pažymėto 475 kv. m žemės sklypo ribas, atsižvelgiant į tikslias po sprendimo priėmimo suformuotų gretimų žemės sklypų ribas (el. b. t. IV, l. 42-43).

312018 m. spalio 22 d. ieškovai kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją su prašymu organizuoti žemės sklypo ( - ) Vilniuje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, tikslu įsigyti naudojamą namų valdos žemės sklypą iš valstybės (el. b. t. I, l. 83).

32Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019 m. sausio 17 d. rašte Nr. A51-5342/19 (2.14.2.12-MP8) „Dėl žemės sklypo ( - ) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ (el. b. t. I, l. 11), jog atsižvelgiant į tai, kad 1997 m. birželio 5 d. buvo parengtas žemės sklypo ( - ) kadastrinių matavimų planas M 1:500, kuris buvo pateiktas derinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriui iki 2009 m. gruodžio 31 dienos (tai patvirtina plane esanti 1997 m. birželio 6 d. derinimo žyma), rengti žemės sklypo ( - ) (kadastro Nr. ( - )) formavimo ir pertvarkymo projektą nėra pagrindo. Todėl pasiūlyta kreiptis dėl žemės sklypo suformavimo ir jo pardavimo.

332019 m. sausio 29 d. ieškovai kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių su prašymu parduoti naudojamą kitos paskirties valstybinės žemės sklypą.

34Vilniaus miesto skyrius 2019 m. vasario 28 d. raštu Nr. 49SFN-663-(14.49.104.) „Dėl informacijos pateikimo“ informavo ieškovus, kad tenkinti jų prašymą nėra teisinio pagrindo (el. b. t. I, l. 20-21). Rašte nurodyta, jog atsižvelgiant į tai, jog yra prašoma parduoti papildomą žemės sklypą pagal Vilniaus miesto valdybos 1997 m. balandžio 10 d. sprendimą Nr. 678V, kuris nėra teritorijų planavimo dokumentas, o detalus teritorijos suplanavimo projektas nebuvo parengtas, prašymas negali būti patenkintas.

35D. N. žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2019 m. vasario 28 d. sprendimo ieškovai pateikė skundą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui (el. b. t. I, l. 23-28).

36Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius 2019 m. gegužės 10 d. sprendimu Nr. lT-10-(8.5) „Dėl K. K., I. K.- K. ir A. K. skundo išnagrinėjimo“ nusprendė skundo netenkinti ir neparduoti ieškovams 0,0375 ha ploto valstybinės žemės šalia jiems priklausančio žemės sklypo; taip pat pavedė Vilniaus miesto skyriui atlikti valstybinės žemės naudojimo kontrolę; nustačius, jog valstybinėje žemėje stovi statiniai, kuriems leidimas juos statyti valstybinėje žemėje nėra išduotas, imtis veiksmų dėl valstybinės žemės atlaisvinimo ir viešo intereso gynimo pašalinant valstybinėje žemėje esančius statinius, kuriems leidimas įrengti juos valstybinėje žemėje nėra išduotas. Sprendime nurodyta, jog žemės sklypai, suformuoti prie garažų, nėra priskiriami prie namų valdų, todėl tai, kad žemės sklype vietoj buvusio garažo pastatytas pastatas – gyvenamasis namas nesudaro teisinio pagrindo šį žemės sklypą laikyti namų valda ir papildomai priskirti valstybinės žemės ploto, nes A. K. įsigijo valstybinės žemės sklypą prie jam nuosavybės teise priklausančio garažo, o pagal įsigijimo metu galiojantį teisinį reglamentavimą prie garažų gali būti parduodami valstybinės žemės sklypai, bet ne didesni kaip 0,01 ha vieno individualaus automobilio garažui.

37Nesutikdami su tokiu Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus sprendimu ieškovai jį apskundė teismui.

38Dėl byloje pareikštų reikalavimų tenkinimo

39Byloje kilo ginčas dėl atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atsisakymo su ieškovais sudaryti 375 kv. m valstybinės žemės sklypo, esančio prie ieškovui A. K. nuosavybės teise priklausančio 100 kv. m žemės sklypo adresu ( - ), Vilniuje, pirkimo-pardavimo sutartį. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsisakė parduoti ginčo valstybinės žemės sklypą nurodydama dvi priežastis:

40·

41žemės sklypas neatitinka įsiterpusio žemės sklypo požymių, o Vilniaus miesto valdybos 1997 m. balandžio 10 d. sprendimas Nr. 678V nėra teritorijų planavimo dokumentas, todėl nesant detalaus teritorijos suplanavimo projekto, prašymas negali būti tenkinamas.

42·

43žemės sklypai, suformuoti prie garažų, nėra priskiriami prie namų valdų, todėl tai, kad žemės sklype vietoj buvusio garažo pastatytas pastatas – gyvenamasis namas nesudaro teisinio pagrindo šį žemės sklypą laikyti namų valda ir papildomai priskirti valstybinės žemės ploto.

44Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) ir kitų įstatymų bei lydimųjų teisės aktų nuostatos. Pagal CK 6.155 straipsnio 2 dalį atskirų rūšių sutarčių specialiosios normos gali būti nustatytos ir kituose įstatymuose, 6.305 straipsnio 3 dalyje taip pat įtvirtinta nuostata, kad atskirų rūšių daiktų pirkimo – pardavimo ypatumus gali nustatyti atitinkami įstatymai. Žemės įstatyme nurodyta, kad valstybinę žemę, išskyrus išvardytus žemės sklypus, parduoda ar kitaip privačion nuosavybėn perleidžia Nacionalinė žemės tarnyba, sprendimą parduoti valstybinės žemės sklypą priima ir valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartį sudaro Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas (10 straipsnio 1 dalis), Valstybinės žemės sklypų perleidimo privačių žemės sklypų savininkams be aukciono atvejus reglamentuoja Žemės įstatymo 10 straipsnis, kuriame be kitų atveju numatyti nagrinėjamai bylai išnagrinėti aktualūs atvejai, t. y.

45·

46jeigu žemės sklypai užstatyti fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais statiniais ar įrenginiais, išskyrus žemės sklypus, kuriuose yra pastatyti laikini statiniai, nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui. Valstybinės žemės sklypai parduodami tokio dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį (10 straipsnio 5 dalies 1 punktas);

47·

48jeigu žemės sklypai įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ir neviršija Vyriausybės nustatyto dydžio (10 straipsnio 5 dalies 4 punktas).

49Kreipdamiesi dėl valstybinės žemės sklypo pardavimo ieškovai savo prašymą grindė faktiniu sklypo naudojimu, nes jame yra jiems priklausančių pastatų, t. y. iš esmės prašymas buvo grindžiamas Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatomis. Būtent dėl minėtų aplinkybių – dėl pastatų buvimo žemės sklype, toks sklypas negali būti vertinamas kaip naujas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, kuris, tuo atveju, jei atitiktų įsiterpusios žemės sklypo reikalavimus, galėtų būti ieškovams perleistas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 patvirtintas Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisykles. Kadangi ginčo sklypas neatitinka minėtų Taisyklių 2.1.1. punkte numatytų reikalavimų, nėra jokio teisinio pagrindo jo perleidimui lengvatine (ne aukciono tvarka) kaip naujo valstybinės žemės sklypo, todėl teismas plačiau nepasisako dėl sklypo atitikimo įsiterpusio sklypo reikalavimams.

50Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimą reglamentuoja Žemės įstatymo, Žemės reformos, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo bei Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių nuostatos. Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, jog žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, 2.4. papunktyje įtvirtinta, kad žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas, kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Vadovaujantis Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punktu, valstybinės žemės sklypai išnuomojami ar parduodami be aukciono, jeigu jie užstatyti fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais statiniais ar įrenginiais, išskyrus žemės sklypus, kuriuose yra pastatyti laikini statiniai, nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 199 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.2.papunktyje nurodyta, jog pagal Taisykles parduodami ir išnuomojami valstybinės žemės sklypai, užstatyti statiniais ar įrenginiais ir naudojami šiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti, taip pat statiniais ar įrenginiais neužstatyti (nauji) valstybinės kitos paskirties žemės sklypai, kai tokių valstybinės žemės sklypų pardavimas ar nuoma be aukciono numatyti Lietuvos Respublikos įstatymuose.

51Nagrinėjamu atveju ginčo sklype yra gyvenamasis namas, inžinieriniai tinklai ir kiti inžinieriniais statiniai, dėl kurių statybos teisėtumo ginčas nėra keliamas.

52Pagal Žemės reformos įstatymo 9 straipsnio 3 dalį miesto gyvenamosiose vietovėse (iki 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtoje teritorijoje), išskyrus Neringos miestą, fiziniams asmenims, turintiems nuosavybės teise priklausančius gyvenamuosius namus, parduodami jų namų valdų naudojami žemės sklypai, pažymėti namų valdos techninės apskaitos bylose, teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytų ribų, bet ne didesni kaip 0,2 ha Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Druskininkuose, Palangoje, Birštone ir ne didesni kaip 0,3 ha – kituose miestuose. Parduodamo žemės sklypo plotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu gali būti padidintas, bet ne daugiau kaip atitinkamai iki 0,3 ha arba iki 0,4 ha ir parduotas visas naudojamas namų valdos žemės sklypas, jeigu šio žemės sklypo arba jo dalies pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus nenumatoma panaudoti miesto ūkio, visuomenės poreikiams ar individualiai statybai suformavus atskirą atidalijamą žemės sklypą.

53Nagrinėjamu atveju ieškovų prašomas parduoti sklypas neviršija įstatymo nustatyto dydžio ir ginčo dėl to nėra.

54Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 punkte numatyta, jog Namų valdų žemės sklypai formuojami pagal žemės sklypų planus, parengtus žemės sklypų planų, esančių gyvenamojo namo kadastro duomenų byloje, pagrindu, jeigu namų valdos žemės sklypo kadastro duomenų byla parengta ir pateikta apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritoriniam žemėtvarkos skyriui iki 2009 m. gruodžio 31 dienos.

55Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog prašomas parduoti žemės sklypas buvo suformuotas Vilniaus miesto valdybos 1997 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. 678V „Dėl privačių namų valdų žemės sklypų (Gelvadiškių g. 12, Saulės g. 7, Meškeriotojų g., Dvarčionių gyvenamųjų namų kvartalo sklypo Nr. 6, Antakalnio g. 26, ( - )) ribų nustatymo Antakalnio seniūnijoje” pagrindu. Sklypo planas buvo parengtas ir pateiktas derinti VAVA 1997 m. birželio 5 d., o 1997 m. birželio 6 dieną jam buvo pritarta. Patvirtintame plane naujai daformuoto 375 kv. m žemės sklypo paskirtis – namų valda (Vilniaus miesto valdybos 1997 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. 678V 6 punktas).

56Pažymėtina, jog ieškovo A. K. nuosavybės teise valdomo 0,01 ha žemės sklypo naudojimo pobūdis –mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kaip jau nustatyta, šis žemės sklypas ieškovo nuosavybe tapo 1994 m. rugsėjo 22 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu. Sutarties neatskiriamu priedu yra parduodamo žemės sklypo planas – nagrinėjamu atveju 1993 m. rugsėjo 14 d. Namų valdos žemės sklypo ribų planas M 1:500 (el. b. t. II, l. 99). Tiek iš plane užfiksuotų duomenų, tiek iš 1994 m. rugsėjo 22 d. Vilniaus miesto Valdybos žemėtvarkos tarnybos duomenų (el. b. t. II, l. 71) matyti, jog ieškovui buvo parduotas namų valdos žemės sklypas, kuriame, kaip nustatyta, valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sudarymo metu buvo teisėtai rekonstruotas garažo pastatas. Dėl minėto Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius 2019 m. gegužės 10 d. sprendime Nr. lT-10-(8.5) atmesdamas ieškovų prašymą nepagrįstai nurodė, jog ieškovui A. K. buvo parduotas žemės sklypas prie garažo, nes tuo metu garažas jau buvo rekonstruotas, o parduodamo žemės sklypo naudojimo paskirtis – namų valdos.

57Įvertinus tai, jog tiek ieškovų nuosavybės teise valdomame, tiek prašomame parduoti žemės sklype esantys pastatai, iš jų gyvenamasis namas yra ant dviejų minimų žemės sklypo dalių (turimos ir prašomos parduoti), buvo pastatyti ar rekonstruoti gavus valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, dėl pastatų statybos teisėtumo ginčo nėra, ieškovai atliko visus sklypo įsigijimui būtinus veiksmus, o jų prašomas parduoti faktiškai naudojamas žemės sklypas, yra būtinas jiems nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti, konstatuotina, jog yra visos įstatyme nustatytos teisinės prielaidos ieškovų reikalavimas tenkinti.

58Šiuo atveju aplinkybė, jog ieškovas A. K. jau pasinaudojo teise išsipirkti valstybinės žemės sklypo dalį, būtina jo pastato (rekonstruoto garažo) eksploatacijai, neturėtų būti vertinama kaip apribojanti jo teises išsipirkti papildomą valstybinės žemės sklypo dalį, nes tokia papildoma žemės sklypo dalis buvo suformuota nenuginčytu Vilniaus miesto valdybos 1997 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 678V, pati valstybinės žemės patikėtinė sutiko su statinių statyba ant valstybinės žemės, tuo sukurdama pagrįstus lūkesčius asmenims dėl galimybės žemės sklypo dalį, būtiną naujai pastatytiems statiniams eksploatuoti, išsipirkti lengvatine tvarka, kaip tai numato įstatymai.

59Įvertinus nustatytų aplinkybių ir padarytų išvadų visetą, ieškinys tenkintinas pilnai.

60Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis ( - )270 straipsniais, teismas

Nutarė

61ieškinį patenkinti.

62Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus skyriaus 2019 m. vasario 28 d. sprendimą dėl informacijos pateikimo Nr. 49SFN-663-(14.49.104.) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemes ūkio misterijos direktoriaus 2019 m. gegužės 10 d. sprendimą dėl K. K., I. K. – K. ir A. K. skundo išnagrinėjimo dalyje, kurioje nuspręsta neparduoti 0,0375 ha valstybinės žemės ploto, esančio greta žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0045:15).

63Į. N. žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, juridinio asmens kodas 188704927, sudaryti su ieškovais K. K., asmens kodas ( - ) I. K. – K., asmens kodas ( - ) ir A. K., asmens kodas ( - ) 0,0375 ha valstybinės žemės sklypo, esančio greta 0,01 ha žemės sklypo M. K. P. g. 4a, Vilniuje, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ) (bendras žemės sklypo plotas 0,0475 ha) pirkimo – pardavimo sutartį pagal UAB „Tiksli riba“ parengtą 2018 m. spalio 22 d. žemės sklypo planą M 1:500.

64Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami panaikinti... 4. Ieškovai ieškinyje nurodė, jog jiems nuosavybės teise priklauso žemės... 5. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į... 6. 1)... 7. šiaurinėje dalyje ribojasi su žemės sklypais (kadastro Nr. ( - ) ir Nr. ( -... 8. 2)... 9. prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo... 10. Atsižvelgiant į tai norimas prisijungti valstybinės žemės plotas... 11. Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovų ieškinį... 12. Bylos nagrinėjimo iš esmės metu 2020 m. vasario 5 d. teismo posėdyje... 13. Ieškovas K. K. papildomai paaiškino, jog namą, esantį ( - ) kartu su... 14. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog ieškovai jau... 15. Ieškinys tenkintinas.... 16. Dėl nustatytų faktinių aplinkybių ... 17. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenimis 100 kv. m ploto... 18. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų nustatyta... 19. 1982 m. birželio 3 d. Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo... 20. 1991 m. balandžio 2 d. Vilniaus miesto Antakalnio seniūnijos valdybos... 21. Vilniaus miesto Antakalnio seniūnijos valdyba 1992 m. lapkričio 4 d. pažyma... 22. 1993 m. rugsėjo 22 d. A. K. pateikė du Vilniaus miesto valdybai Žemėtvarkos... 23. Vilniaus miesto valdybos 1994 m. rugpjūčio 4 potvarkiu Nr. 1503V „Dėl... 24. 1994 m. rugsėjo 22 d. Vilniaus miesto Valdybos žemėtvarkos tarnyba išdavė... 25. 1996 m. kovo 15 d. A. K. išduotas statybos leidimas garažo su pagalbinėmis... 26. Vilniaus miesto valdybos 1997 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 678V „Dėl... 27. 1997 m. birželio 5 d. parengtas 486 kv. m žemės sklypo ( - ) kadastrinių... 28. 2003 m. rugsėjo 18 d. VAVA Vilniaus žemėtvarkos skyrius pažyma „Dėl... 29. 2007 m. spalio 8 d. pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr.(101)-11.4-2295... 30. 2018 m. spalio 22 d. ieškovų užsakymu UAB „Tiksli riba“ parengė žemės... 31. 2018 m. spalio 22 d. ieškovai kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės... 32. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019 m. sausio 17 d. rašte Nr.... 33. 2019 m. sausio 29 d. ieškovai kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie... 34. Vilniaus miesto skyrius 2019 m. vasario 28 d. raštu Nr. 49SFN-663-(14.49.104.)... 35. D. N. žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus... 36. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius... 37. Nesutikdami su tokiu Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 38. Dėl byloje pareikštų reikalavimų tenkinimo ... 39. Byloje kilo ginčas dėl atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 40. ·... 41. žemės sklypas neatitinka įsiterpusio žemės sklypo požymių, o Vilniaus... 42. ·... 43. žemės sklypai, suformuoti prie garažų, nėra priskiriami prie namų valdų,... 44. Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo santykius reglamentuoja Lietuvos... 45. ·... 46. jeigu žemės sklypai užstatyti fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės... 47. ·... 48. jeigu žemės sklypai įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ir neviršija... 49. Kreipdamiesi dėl valstybinės žemės sklypo pardavimo ieškovai savo... 50. Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimą... 51. Nagrinėjamu atveju ginčo sklype yra gyvenamasis namas, inžinieriniai tinklai... 52. Pagal Žemės reformos įstatymo 9 straipsnio 3 dalį miesto gyvenamosiose... 53. Nagrinėjamu atveju ieškovų prašomas parduoti sklypas neviršija įstatymo... 54. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl... 55. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog prašomas parduoti žemės sklypas buvo... 56. Pažymėtina, jog ieškovo A. K. nuosavybės teise valdomo 0,01 ha žemės... 57. Įvertinus tai, jog tiek ieškovų nuosavybės teise valdomame, tiek prašomame... 58. Šiuo atveju aplinkybė, jog ieškovas A. K. jau pasinaudojo teise išsipirkti... 59. Įvertinus nustatytų aplinkybių ir padarytų išvadų visetą, ieškinys... 60. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis ( - )270 straipsniais, teismas... 61. ieškinį patenkinti.... 62. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 63. Į. N. žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, juridinio asmens kodas... 64. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...