Byla e2-1850-273/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo pakeisti viešojo pirkimo sąlygas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Infes“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno vandenys” dėl perkančiosios organizacijos sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo pakeisti viešojo pirkimo sąlygas,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Infes” pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė:

31. Panaikinti 2015 m. balandžio 7 d. UAB

4„Kauno vandenys” sprendimo Nr. (34-18.02) 68-26/3) dalį dėl supaprastinto atviro pirkimo „Vičiūnų vandenvietės vandens gerinimo įrenginių projektavimo ir darbų pirkimo dokumentų parengimo paslaugos“ Nr. 223046 (1612255) (toliau –Konkursas arba Pirkimas) sąlygų 16.11 punkte nustatyto

5kvalifikacijos reikalavimo bei dalį dėl Konkurso sąlygų 4 priede nustatyto kvalifikacijos reikalavimo projekto vadovui ir pripažinti, kad UAB „Infes” 2015 m. kovo 27 d. pretenzija dalyje dėl Konkurso sąlygų 16.11 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo bei dalį dėl Konkurso sąlygų 4 priede nustatyto kvalifikacijos reikalavimo projekto vadovui pagrįsta ir tenkintina;

62. Panaikinus 2015 m. balandžio 7 d. UAB

7„Kauno vandenys” sprendimo Nr. (34-18.02) 68-26/3) dalį dėl Konkurso sąlygų 16.11 punkte nustatyto

8kvalifikacijos reikalavimo bei dalį dėl Konkurso sąlygų 4 priede nustatyto kvalifikacijos reikalavimo projekto vadovui, įpareigoti UAB „Kauno vandenys” :

92.1. pakeisti Konkurso sąlygų 16.11 punkte nurodytą kvalifikacinį reikalavimą ir išdėstyti jį taip: „Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per taiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metus, tai nuo jo įregistravimo) turi būti sėkmingai įvykdęs arba vykdo slėginio tipo vandens gerinimo įrenginių projektavimo paslaugų sutartį, pagal kurią: būtų suprojektuoti ne mažesnio kaip 5 000 kub. m. per parą našumo vandens gerinimo įrenginiai; projektavimo paslaugų suma būtų ne mažesnė kaip 100 000 Eur be PVM” bei

102.2.

11įpareigoti pakeisti Konkurso sąlygų 4 Priedo Projekto vadovui kvalifikacijos reikalavimą ir išdėstyti jį taip: „Projekto vadovas per pastaruosius 3 metus turi būti vadovavęs projektuojant bent vienus slėginio tipo vandens gerinimo įrenginius, statiniuose priskiriamuose ypatingų statinių kategorijai”;

123. Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

132015 m. kovo 20 d. atsakovė paskelbė apie Konkurso sąlygas, su kuriomis susipažinusi, ieškovė 2015 m. kovo 27 d. pateikė pretenziją dėl Konkurso sąlygų 16.10 ir 16.11 punktuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų bei Konkurso sąlygų 4 priede nurodytų kvalifikacijos reikalavimų specialistams. 2015 m. balandžio 7 d. pranešimu Nr. 3402618 atsakovė informavo apie priimtą sprendimą Nr. (34-18.02) 68-26/3, kuriuo pretenziją tenkino iš dalies: dėl Konkurso sąlygų 16.10 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo pretenziją atmetė, dėl Konkurso sąlygų 16.11 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo pretenziją atmetė, dėl Konkurso sąlygų 4 priede nustatyto kvalifikacijos reikalavimo projekto vadovui atmetė, o dėl Konkurso sąlygų 4 priede nustatyto kvalifikacijos reikalavimo konstrukcijų dalies vadovui - tenkino. Ieškovė, nesutinka su atsakovės sprendimu pretenziją, kuria netenkinti pretenzijos reikalavimai: 1) Konkurso sąlygų 16.11 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas, 2) bei Konkurso sąlygų 4 priede nurodytas kvalifikacijos reikalavimai projekto vadovui. Konkurso sąlygų 6.11 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas, kuriame nurodoma, kad „Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metus, tai nuo jo įregistravimo) turi būti sėkmingai įvykdęs arba vykdo slėginio tipo vandens gerinimo įrenginių projektavimo paslaugų sutartį, pagal kurią: 1)

14būtų suprojektuoti ne mažesnio kaip 12 000 kub. m. per parą našumo vandens gerinimo įrenginiai; 2) projektavimo paslaugų suma būtų ne mažesnė kaip 100 000 Eur be PVM“. Konkurso sąlygų 4 priedo „Reikalavimai specialistų kvalifikacijai ir patirčiai“ nustatytas kvalifikacijos reikalavimas projekto vadovui, t.y. Projekto vadovas „per pastaruosius 3 metus turi būti vadovavęs projektuojant bent vienus slėginio tipo vandens gerinimo įrenginius, kurių našumas ne mažesnis kaip 12 000 kub. m. per parą“. Ieškovės vertinimu, aukščiau nurodyti reikalavimas yra akivaizdžiai pertekliniai, neteisėtai ir dirbtinai ribojantys konkurenciją, pažeidžiantis viešųjų pirkimų proporcingumo principą, todėl turi būti panaikinti:

151) atsakovė nepagrįstai nurodo reikalavimą tiek tiekėjui, tiek projekto vadovui, būti suprojektavus būtent ne mažesnio kaip 12 000 kub. m. per parą našumo vandens gerinimo įrenginius, kadangi technologija projektuojant tiek 12 000 kub. m, tiek pvz. 6 000 kub. m., yra naudojama analogiška. Nuo nurodomų kub. m. skaičiaus priklauso kokį kiekį filtrų tiekėjui reikės suprojektuoti. Kvalifikacija nuo suprojektuotų filtrų skaičiaus (nurodomų kub. m.) nepriklauso. Reikalavimas būti suprojektavus/sėkmingi įvykdžius projektavimo sutartį būtent ne mažesnio kaip 12 000 kub. m. per parą našumo vandens gerinimo įrenginius prieštarauja proporcingumo principui. Ieškovė nesutinka su atsakovės sprendimo teiginiu, jog projektuojant skirtingo našumo vandens gerinimo įrenginius vandens gerinimo technologija gali sutapti, tačiau skiriasi iš esmės skirtingo našumo vandens gerinimo įrenginiuose esantis koštuvų skaičius, vandens srauto paskirstymo į koštuvus sprendiniai, vamzdynų diametras bei jų sujungimas, vandens rezervuarų dydis bei jų konstrukcijų sudėtingumas ir pan. Užsakovo techninių specifikacijų reikalavimuose yra nurodyta vandens gerinimui naudoti slėginius vandens nugeležinimo filtrus. Vandens nugeležinimo sistemoms naudojamų filtrų diametras (nugeležinimo sistemų našumui nuo 5 000 iki 40 000 m3/d) praktikoje nebūna didesnis kaip 3 000 mm. Skaičiuojama, kad užtikrinti 12 000 m3/d išvalomo vandens momentinį debitą yra reikalingi 7 vnt. 3 000 mm. skersmens filtrai, tuo tarpu užtikrinti 6 000 m3/d našumą reikalingi 4 vnt. 3000 mm. skersmens filtrai. Visa kita: vamzdynai, sklendės ir sklendžių kameros, vandens siurbliai yra analogiški. Vandens nugeležinimo procedūra yra analogiška, filtrų išdėstymas ir eksploatacija nesiskiria. Nepriklausomai nuo nugeležinimo įrenginių sistemos našumo, vandens nugeležinimo technologija nesikeičia (keičiasi tik analogiškų filtrų skaičius). Atitinkamai, Tiekėjas/projekto vadovas, tiek 12 000 kub. m, tiek pvz. 6 000 kub. m., suprojektavęs/ sėkmingai įvykdęs projektavimo sutartį, yra vienodai pajėgus įgyvendinti pirkimo objektą;

162) rinkoje yra vos keli tiekėjai/projektų vadovai, kurie atitiktų šį reikalavimą: UAB „Sweco Lietuva“, atlikęs Klaipėdos miesto vandens gerinimo įrenginius, bei UAB „Evikta“, atlikusi Vilniaus miesto Bukčių vandens gerinimo įrenginius, todėl šis kvalifikacijos reikalavimas pažeidžia sąžiningą konkurenciją.

17Ieškovės vertinimu ginčijami kvalifikaciniai reikalavimai prieštarauja proporcingumo principui ir neteisėtai riboja konkurenciją, todėl privalo būti panaikinti.

18Atsiliepime į ieškinį atsakovė prašė: 1) ieškinio dalies nesutampančios su ieškovės 2015 m. kovo 27 d. pretenzija nenagrinėti dėl privalomos viešuosiuose pirkimuose ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos nesilaikymo; 2) ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą; 3) iš ieškovės priteisti bylinėjimosi išlaidas (dokumentai pagrindžiantys bylinėjimosi išlaidas bus pateikti iki bylos išnagrinėjimo). Atsiliepime nurodė tokius motyvus:

191) ieškovė nesilaikė viešuosiuose pirkimuose privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos

20Ieškinio pagrindas nesutampa su pretenzijoje nurodytomis esminėmis faktinėmis aplinkybėmis. Pretenzijoje ieškovė nurodė, kad tiekėjui ir projekto vadovui nėra skirtumo kiek reikia suprojektuoti tokių pačių vandens gerinimo įrenginių tam, kad jų bendras našumas pasiektų 12 000 kub. m. per parą. Ieškinyje nurodo, kad nėra skirtumo kiek filtrų reikia suprojektuoti vienuose vandens gerinimo įrenginiuose, tam, kad pasiekti Pirkimo sąlygose reikalaujamą našumą. Ieškinyje ieškovė nenurodė jokių aplinkybių, dėl kurių ieškovė negalėjo jau pretenzijoje nustatyti, kad Pirkimo objekto sudedamoji dalis yra tik vienų, o ne kelių vandens gerinimo įrenginių projektavimas pagal Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 „Techninė specifikacija“ reikalaujamą galimą projektinį našumą - 35 600 kub. m. per parą. Atsakovė perka tik vienų vandens gerinimo įrenginių projektavimo paslaugas, kurias atliekant projekto vadovas ir projekto dalių vadovai pagal Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 nurodytą vandens gerinimo įrenginių našumą privalės apskaičiuoti koštuvų (filtrų) skaičių ir jų diametrą bei privalės pasiūlyti racionalų atitinkamų koštuvų išdėstymą bei tinkamą jų sujungimą vamzdžiais ir sklendėmis bei kitus techninius sprendinius. Dėl šios priežasties tiekėjas ir projektų vadovas, turintys patirties projektuojant kelis mažesnius vandens gerinimo įrenginius, kurių susumuotas bendras našumas siekia 12 000 kub. m. per parą nebus tokios aukštos kvalifikacijos kaip tiekėjas ir projektų vadovas, kurie yra suprojektavę vienus vandens gerinimo įrenginius, kurių našumas siekia Pirkimo sąlygų 16.11 punkte keliamą reikalavimą - 12 000 kub. m. per parą.

212) ieškovė neįrodė aplinkybių, kuriomis grindžia savo reikalavimus

22Ieškovė nepagrindė jokiais įrodymais teiginių, vandens nugeležinimo sistemoms naudojamų filtrų diametras (nugeležinimo sistemų našumui nuo 5 000 iki 40 000 m3/d) praktikoje nebūna didesnis kaip 3 000 mm; didesnio diametro filtrų eksploatacijos kaštai yra žymiai didesni, todėl praktikoje netaikomi. Nurodyto našumo nugeležinimui racionaliausia naudoti nuo 2 000 mm iki 3 000 mm skersmens filtrus; kad projektuojant tiek 12 000, tiek 6 000 kub. m. per parą našumo vandens gerinimo įrenginius, vamzdynai, sklendės ir sklendžių kameros, vandens siurbliai yra analogiški, filtrų išdėstymas ir eksploatacija nesiskiria.

233) nėra pagrindo teigti, kad Pirkimo sąlygų 16.11 punkte ir sąlygų priede Nr. 4 keliamas kvalifikacinis reikalavimas projekto vadovui riboja konkurenciją;

24Pirkimą laimėjęs tiekėjas turės suprojektuoti Vičiūnų vandens gerinimo įrenginius, kurių projektinis galimas našumas - 35 600 kub. m. per parą, ir kurie būtų vieni iš didžiausių vandens gerinimo įrenginių Lietuvoje. Projektuojant skirtingo našumo vandens gerinimo įrenginius vandens gerinimo technologija gali sutapti, tačiau, skirtingai nei teigia ieškovė, skiriasi iš esmės skirtingo našumo vandens gerinimo įrenginiuose esantis koštuvų (filtrų) skaičius, diametras, koštuvų išdėstymas, vandens srauto paskirstymo į koštuvus sprendiniai, vamzdynų diametras bei jų sujungimas, sklendės ir sklendžių kameros, vandens rezervuarų dydis bei jų konstrukcijų sudėtingumas ir pan. Projektuojant 12 000 kub. m. per parą našumo vandens gerinimo įrenginius, tiekėjas pirmiausiai turės pasirinkti kiek ir kokio diametro koštuvų bus vienuose vandens gerinimo įrenginiuose. Tiekėjas turės patirtį renkantis iš daugiau kaip 2 sprendinių kaip išdėstyti koštuvus, jeigu jis bus suprojektavęs bent 12 000 kub. m. per parą našumo vandens gerinimo įrenginius. Tuo tarpu 5 000 kub. m. per parą našumo vandens gerinimo įrenginiuose (ieškovė reikalauja tokį kvalifikacinį reikalavimą nustatyti), reikia suprojektuoti ne daugiau kaip 4 koštuvus ir dėl to yra tik dvi racionalios alternatyvos kaip juos išdėstyti - sustatyti į vieną eilę arba išdėstyti dviem eilėmis po du koštuvus. Koštuvų išdėstymas nulemia kokio diametro ir kokiais vamzdžiais koštuvai sujungiami tarpusavyje, atitinkamai parenkamos sklendės ir sklendžių kameros, suprojektuojami vandens rezervuarai. Pirkimo sąlygų 16.11 punkte ir Pirkimo sąlygų priedo Nr. 4 reikalavime projekto vadovui nustatytas pirkimo objektui (suprojektuoti 35 600 kub. m. per parą galimo projektinio našumo vandens gerinimo įrenginius) proporcingas reikalavimas - turėti patirties projektuojant vandens gerinimo įrenginius, kurių našumas ne mažesnis kaip 12 000 kub. m. per parą.

254) ieškovės teiginys, kad rinkoje yra nedaug tiekėjų, kurie galėtų suteikti Pirkimo paslaugas, neįrodo, kad kvalifikacinių reikalavimų neteisėtumo

265) ieškovė Pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus siekia pritaikyti savo turimai patirčiai. Ieškovė nenurodė argumentų, kodėl reikalauja nustatyti kvalifikacinį reikalavimą tiekėjui, pagal, kurį jis turi turėti patirties projektuojant vienokio našumo vandens gerinimo įrenginius (5 000 kub. m. per parą), o tiekėjo siūlomam projekto vadovui reikalauja nustatyti kvalifikacinį reikalavimą, pagal, kurį jis turėtų patirties projektuojant jau kitokio našumo vandens gerinimo įrenginius (300 kub. m. per parą našumo).

27Dublike ieškovė palaikė ieškinio reikalavimus visa apimtimi. Atsikirtimuose į atsiliepimo argumentus, nurodė, tokius motyvus:

281) faktinės aplinkybės tiek ieškinyje, tiek pretenzijoje yra tos pačios. Skirtingų sąvokų, t.y. vandens gerinimo įrenginių ir filtrų vartojimas negali sąlygoti skirtingų faktinių aplinkybių nurodymą;

292) didesnio kaip 3000 mm diametro filtrų eksploatacijos kaštai yra žymiai didesni. Šią aplinkybę patvirtina tai, kad dauguma didžiųjų Lietuvos miestų vandenviečių eksploatuoja iki 3000 mm skersmens slėginio tipo vandens filtrus, ką patvirtina didžiųjų vandenviečių vandens gerinimo įrenginių technologijos charakteristikos. Praktikoje slėginių filtrų rekomenduojama diametro riba yra apie 3000 mm, kurią viršijus neproporcingai didėja jų eksploatacijos išlaidos. Nepriklausomai nuo vandens gerinimo komplekso našumo, visa vandens nugeležinimo technologija yra vienoda, tik keičiasi instaliuotų filtrų (vandens gerinimo įrenginių) skaičius. Technologinių įrenginių projektuotojai atlieka sudėtingus skaičiavimus kad nustatytų reikalingą filtrų kiekį ir jų diametrą. Kiekvienu konkrečiu atveju išeitiniai duomenys yra skirtingi. Nepriklausomai nuo filtrų diametro (ribose nuo 2000 mm iki 3000 mm) paties filtro konstrukcinės sudedamosios dalys yra vienodos, todėl projektuotojas, suprojektavęs vieno diametro filtrus jau turi patirties ir gali savarankiškai suprojektuoti bent kokio kito diametro filtrus. Didesnio kaip 3000 mm skersmens diametro filtrai praktikoje retai taikomi. Priklausomai nuo komplekso našumo, vandens gerinimo technologija nesikeičia, keičiasi tik instaliuotų analogiškų filtrų skaičius su aprišimo vamzdynu ir uždarymo armatūra - kas visiškai neįtakoja tiekėjo kvalifikacijos.

303) visiškai nėra logiška ir teisinga Vičiūnų vandens gerinimo įrenginių projektinį galimą našumą (35 600 kub. m.) sieti su Pirkimo sąlygų 16.11 punkte ir Pirkimo sąlygų priedo Nr. 4 reikalavime projekto vadovui, keliamu reikalavimu būti suprojektavus/sėkmingai įvykdžius projektavimo sutartį būtent ne mažesnio kaip 12 000 kub. m. per parą našumo vandens gerinimo įrenginius. Atsakovė neįrodė pateisinamų priežasčių, pagrindžiančių tokių varžančių sąlygų būtinumą. Atsakovė savo siekiamus tikslus galėjo pasiekti mažiau varžančiomis priemonėmis. Atsakovės Pirkimo sąlygų 16.11 punkte ir Pirkimo sąlygų priedo Nr. 4 reikalavime projekto vadovui pažeidžia lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principus;

31Triplike atsakovė palaikė atsiliepimo reikalavimus, papildomai prašė paskirti ieškovei 2 896 Eur baudą, iš paskirtos baudos 50 procentų, t.y. 1 448 Eur paskirti atsakovei. Triplike papildomai nurodė tokius argumentus:

321) atsakovė nesutinka, kad vandens gerinimo įrenginiai ir filtrai yra tapačios sąvokos, kadangi vandens gerinimo įrenginiai apima visą projektuojamą objektą, filtrai yra sudėtinė vandens gerinimo įrenginių dalis;

332) ieškovė teigdama, kad praktikoje nebūna didesnio skersmens filtrų nei 3 000 mm, klaidina teismą. Rašte UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtina, kad jame nurodytuose objektuose yra suprojektuoti ir pastatyti 3 400 mm skersmens filtrai. Tuose pačiuose vandens gerinimo įrenginiuose padidinus filtrų diametrą sumažėja filtrų skaičius. Didesnio diametro filtrai, bet mažesnis jų skaičius lemia tai, kad filtrai yra plaunami rečiau, todėl nors ir didesnio diametro filtrams plauti naudojami galingesni, daugiau elektros energijos naudojantys siurbliai, tačiau jie naudojami rečiau. Suprojektavus mažesnio diametro filtrus, jų plovimui naudojami mažesnio galingumo ir mažiau elektros energijos naudojantys siurbliai, tačiau mažesnio diametro filtrai užsiteršia ir plaunami dažniau. Ilguoju laikotarpiu to paties našumo vandens gerinimo įrenginiuose su mažesnio diametro bet daugiau filtrų ir vandens gerinimo įrenginiuose su didesnio diametro, bet mažiau filtrų, elektros energijos suvartojimas yra iš esmės labai panašus, nesudarantis esminės

343) atsakovei negali būti primesta pareiga įrodinėti Pirkimo sąlygų 16.11 punkto ir Pirkimo sąlygų priede Nr. 4 keliamo kvalifikacinio reikalavimo projekto vadovui pagrįstumą, ieškovei nepateikus pagrįstų argumentų bei įrodymų, kurie pagrįstų Pirkimo sąlygų neteisėtumą;

354) ieškovė dublike nepateikė jokių įrodymų bei objektyvių faktų, kurie pagrįstų, kad rinkoje yra vos keli tiekėjai/projektų vadovai, kurie galėtų atitikti Pirkimo sąlygų 16.11 punkto ir Pirkimo sąlygų priede Nr. 4 keliamą kvalifikacinį reikalavimą projekto vadovui;

365) ieškinys ir dublikas sudaro pagrindą manyti, kad ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Ieškovė ieškinį pateikė nesilaikydama ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Ieškovė, turėdama galimybę ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus VPĮ V skyriuje nustatyta tvarka to tinkamai nepadarė. Ieškinio ir dubliko tikslas - laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas atsakovės atžvilgiu bei siekimas vilkinti Pirkimo procedūras bei neracionaliai naudoti atsakovės organizacijos finansinius ir žmogiškuosius išteklius, tokiu būdu sutrukdant Pirkimo procedūras bei pakenkiant tiek atsakovei, tiek ir kitiems pirkimo dalyviams. Ieškinys galimai, todėl vadovaujantis CPK 95 straipsnio 2 dalimi, ieškovei skirtina bauda, pusė baudos sumos paskiriant atsakovei.

37Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje dėl Pirkimo sąlygų 16.11 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo nurodė, kad nėra pagrindo manyti, kad šis reikalavimas neproporcingas Pirkimo objektui ir riboja konkurenciją bei pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ) nustatytus principus. Dėl Pirkimo sąlygų 4 priede nustatyto kvalifikacinio reikalavimo Tarnyba nurodė, kad minėtas reikalavimas nepažeidžia VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų viešojo pirkimo principų.

38Ieškinio pareiškimas netenkintinas.

392015 m. kovo 20 d. atsakovė paskelbė supaprastintą atvirą pirkimą „Vičiūnų vandenvietės vandens gerinimo įrenginių projektavimo ir darbų pirkimo dokumentų parengimo paslaugos“

40Apie Konkurso sąlygas, su kuriomis susipažinusi, ieškovė 2015 m. kovo 27 d. pateikė pretenziją dėl Konkurso sąlygų 16.10 ir 16.11 punktuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų bei Konkurso sąlygų 4 priede nurodytų kvalifikacijos reikalavimų specialistams. 2015 m. balandžio 7 d. pranešimu Nr. 3402618 atsakovė informavo apie priimtą sprendimą Nr. (34-18.02) 68-26/3, kuriuo pretenziją tenkino iš dalies: dėl Konkurso sąlygų 16.10 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo pretenziją atmetė, dėl Konkurso sąlygų 16.11 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo pretenziją atmetė, dėl Konkurso sąlygų 4 priede nustatyto kvalifikacijos reikalavimo projekto vadovui atmetė, o dėl Konkurso sąlygų 4 priede nustatyto kvalifikacijos reikalavimo konstrukcijų dalies vadovui - tenkino.

41Ieškovė, nesutinka su atsakovės sprendimu pretenziją, kuria netenkinti pretenzijos reikalavimai: 1) Konkurso sąlygų 16.11 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas, 2) bei Konkurso sąlygų 4 priede nurodytas kvalifikacijos reikalavimai projekto vadovui. Konkurso sąlygų 6.11 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas, kuriame nurodoma, kad „Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metus, tai nuo jo įregistravimo) turi būti sėkmingai įvykdęs arba vykdo slėginio tipo vandens gerinimo įrenginių projektavimo paslaugų sutartį, pagal kurią: 1)

42būtų suprojektuoti ne mažesnio kaip 12 000 kub. m. per parą našumo vandens gerinimo įrenginiai; 2) projektavimo paslaugų suma būtų ne mažesnė kaip 100 000 Eur be PVM“. Konkurso sąlygų 4 priedo „Reikalavimai specialistų kvalifikacijai ir patirčiai“ nustatytas kvalifikacijos reikalavimas projekto vadovui, t.y. Projekto vadovas „per pastaruosius 3 metus turi būti vadovavęs projektuojant bent vienus slėginio tipo vandens gerinimo įrenginius, kurių našumas ne mažesnis kaip 12 000 kub. m. per parą“. Ieškovės vertinimu, aukščiau nurodyti reikalavimas yra akivaizdžiai pertekliniai, neteisėtai ir dirbtinai ribojantys konkurenciją, pažeidžiantis viešųjų pirkimų proporcingumo principą, todėl turi būti panaikinti.

43Dėl išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos

44Atsakovė UAB „Kauno vandenys“ atsiliepime į ieškinio pareiškimą nurodė, kad palyginus ieškovės pretenzijoje nurodytas esmines faktines aplinkybes ir ieškinyje nurodytas esmines faktines aplinkybes, kuriomis ieškovė grindžia Pirkimo sąlygų 16.11 punkto kvalifikacinio reikalavimo ir Pirkimo sąlygų priede Nr. 4 keliamo kvalifikacinio reikalavimo projekto vadovui neteisėtumą, akivaizdu, kad šios aplinkybės nesutampa.

45Pretenzijoje ieškovė, kaip esminį argumentą, kuris neva, pagrindžia kvalifikacinio reikalavimo neteisėtumą, nurodo, kad technologija projektuojant tiek 12 000 kub. m., tiek pvz. 6 000 kub. m. yra naudojama analogiška. Realiai nuo nurodomų kub. skaičiaus priklauso kokį kiekį vandens gerinimo įrenginių tiekėjui reikės suprojektuoti. Akivaizdu, kad projektuotojui nėra skirtumo ar suprojektuoti pvz, 10 ar 11 vandens gerinimo įrenginių, t.y. jo kvalifikacija nuo suprojektuotų vandens gerinimo įrenginių skaičiaus (nurodomų kub. m. ) nepriklauso. Tuo tarpu ieškinyje ieškovė jau teigia: technologija projektuojant tiek 12 000 kub. m., tiek pvz. 6 000 kub. m., yra naudojama analogiška Realiai nuo nurodomų kub. m. skaičiaus priklauso kokį kiekį filtrų tiekėjui reikės suprojektuoti. Akivaizdu, kad projektuotojui nėra skirtumo ar suprojektuoti pvz, 10 ar 11 filtrų, t.y jo kvalifikacija nuo suprojektuotų filtrų skaičiaus (nurodomų kub. m.) nepriklauso. Atsakovės nuomone, ieškovės ieškinio pagrindas ne tik, kad remiasi visiškai klaidingais teiginiais, tačiau ir nesutampa su pretenzijoje nurodytomis esminėmis faktinėmis aplinkybėmis, nes Pretenzijoje ieškovė nurodė, kad tiekėjui ir projekto vadovui nėra skirtumo kiek reikia suprojektuoti tokių pačių vandens gerinimo įrenginių tam, kad jų bendras našumas pasiektų 12 000 kub. m. per parą, o jau ieškinyje nurodo, kad nėra skirtumo kiek filtrų reikia suprojektuoti vienuose gerinimo įrenginiuose, tam, kad pasiekti Pirkimo sąlygose reikalaujamą našumą.

46Teismas laiko, kad ieškovė laikėsi išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 4232 str.). Iš ieškovės pretenzijos turinio ir atsakovės atsakymo į pretenziją matosi, kad ieškovės pretenzijoje nurodytos esminės faktinės aplinkybės ir ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovė grindžia Pirkimo sąlygų 16.11 punkto kvalifikacinio reikalavimo ir Pirkimo sąlygų priede Nr. 4 keliamo kvalifikacinio reikalavimo projekto vadovui neteisėtumą iš esmės nesiskiria. Pretenzijoje, o taip pat ir ieškinio pareiškime nurodoma, kad tiek 12 000 kub. m, tiek 6 000 kub. m., suprojektavęs yra vienodai pajėgus įgyvendinti pirkimo objektą. Abiejuose ieškovo dokumentuose nurodoma, kad reikalavimas būti suprojektavus būtent ne mažesnio kaip 12 000 kub. m. per parą našumo vandens gerinimo įrenginius akivaizdžiai prieštarauja proporcingumo principui. Skirtingų sąvokų, t.y. vandens gerinimo įrenginių ir filtrų, vartojimas iš esmės nelaikytina skirtingų faktinių aplinkybių nurodymu. Esant šiems duomenims nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovė nesilaikė išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, nes ieškinyje nurodė kitas esmines faktines aplinkybes.

47Dėl Pirkimo sąlygų 16.11 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo

48Ieškovės nuomone, atsakovė nepagrįstai nurodo reikalavimą tiek tiekėjui, tiek projekto vadovui, būti suprojektavus būtent ne mažesnio kaip 12 000 kub. m. per parą našumo vandens gerinimo įrenginius, kadangi technologija projektuojant tiek 12 000 kub. m, tiek pvz. 6 000 kub. m., yra naudojama analogiška. Nuo nurodomų kub. m. skaičiaus priklauso kokį kiekį filtrų tiekėjui reikės suprojektuoti. Kvalifikacija nuo suprojektuotų filtrų skaičiaus (nurodomų kub. m.) nepriklauso. Reikalavimas būti suprojektavus/sėkmingi įvykdžius projektavimo sutartį būtent ne mažesnio kaip 12 000 kub. m. per parą našumo vandens gerinimo įrenginius prieštarauja proporcingumo principui.

49Atitinkamai, Tiekėjas/projekto vadovas, tiek 12 000 kub. m, tiek pvz. 6 000 kub. m., suprojektavęs/ sėkmingai įvykdęs projektavimo sutartį, yra vienodai pajėgus įgyvendinti pirkimo objektą. Rinkoje yra vos keli tiekėjai/projektų vadovai, kurie atitiktų šį reikalavimą: UAB „Sweco Lietuva“, atlikęs Klaipėdos miesto vandens gerinimo įrenginius, bei UAB „Evikta“, atlikusi Vilniaus miesto Bukčių vandens gerinimo įrenginius, todėl šis kvalifikacijos reikalavimas pažeidžia sąžiningą konkurenciją.

50Perkančiosios organizacijos Taisyklių 34 punkte nustatyta: „Siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, vadovaujantis VPĮ 87 straipsnio nuostatomis ir atsižvelgiant į VPT direktoriaus patvirtintas Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, pirkimo dokumentuose nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir vykdomas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio nuostatos reglamentuoja tiekėjų kvalifikacijos patikrinimą: „Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnių nuostatomis“ (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis). To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad „Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Parinkdama tiekėją, perkančioji organizacija, vadovaudamasi šio įstatymo 32-38 straipsniuose nustatytais reikalavimais, įsitikina, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį Taigi atsižvelgiant į minėtas teisės aktų nuostatas teigtina, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina inter alia pagal viešojo pirkimo dokumentuose nustatytas tiekėjų kvalifikacijos sąlygas (teisė verstis tam tikra veikla, ekonominis, finansinis, techninis, profesinis pajėgumas, tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimas ir pan.). Tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikiamos kompetencijos neturi.

51Pirkimo objektą, kaip nurodo atsakovas savo atsiliepime, sudaro kompleksinės paslaugos, kurių dalis yra techninio projekto parengimo paslauga t.y. Pirkimą laimėjęs tiekėjas turės suprojektuoti Vičiūnų vandens gerinimo įrenginius pagal Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 2 pirmajame skyriuje keliamus reikalavimus. Suprojektuoti Vičiūnų vandens gerinimo įrenginiai būtų vieni iš didžiausių vandens gerinimo įrenginių Lietuvoje.

52Pirkimo sąlygų 2 priede - Techninė specifikacija - nurodytas įrenginių Projektinis galimas našumas - 35600 m3 /d. t. y. tiekėjas turės suprojektuoti vandens gerinimo įrenginius, kurių projektinis galimas našumas 35 600 kub. m. per parą. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-12-30 įsakymo Nr. 1S-196 redakcija) (toliau - Rekomendacijos) 20 punkte nurodyti rekomenduotini kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą apibūdinantys kriterijai: „20.1. tiekėjų patirtis-per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų (ir) ar vykdomų pagrindinių panašių patiektų prekių ar suteiktų paslaugų pirkimo sutarčių (pirkimo sutarčių, kurių dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios), kurių kiekvienos rekomenduojama vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės skaičius. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės. Nurodydama laikotarpį metais, perkančioji organizacija turėtų atsižvelgti ir į einamuosius metus.

53Atsižvelgiant į Techninėje specifikacijoje nurodytą numatomą Pirkimo objekto projektinį galimą našumą - 35600 m3/d ir į tai, kad reikalaujama patirtis suprojektuoti ne mažesnio kaip 12 000 kub. m. per parą našumo įrenginių neviršija Pirkimo objekto numatomo projektinio našumo (35600 m3/d), nėra pagrindo manyti, kad šis reikalavimas neproporcingas Pirkimo objektui ir riboja konkurenciją bei pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus viešojo pirkimo principus.

54Dėl Pirkimo sąlygų su 4 priede nustatyto kvalifikacijos reikalavimo

55Ieškovas nurodo, jog Pirkimo sąlygų 6.11 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas bei Pirkimo sąlygų 4 priede nustatytas kvalifikacijos reikalavimas projekto vadovu būti suprojektavus / sėkmingai įvykdžius projektavimo sutartį būtent ne mažesnio kaip 12 000 kub. m. per parą našumo vandens gerinimo įrenginius, pažeidžia lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principus ir reikalauja įpareigoti pakeisti Konkurso sąlygų 4 priedo Projekto vadovui kvalifikacijos reikalavimą.

56Pirkimo sąlygų 4 priede nustatyti reikalavimai specialistų kvalifikacijai ir patirčiai rengiant techninį projektą. Projekto vadovui keliamas reikalavimas - ne mažesnė kaip 3 metų projekto vadovo patirtis. Per pastaruosius 3 metus turi būti vadovavęs projektuojant bent vienus slėginio tipo vandens gerinimo įrenginius, kurių našumas ne mažesnis kaip 12 000 kub. m. per parą “ (toliau - II kvalifikacinis reikalavimas). Šis kvalifikacinis reikalavimas yra susijęs su I kvalifikaciniu reikalavimu, t. y. su reikalavimu tiekėjui būti suprojektavusiam ne mažesnio kaip 12 000 kub. m. per parą našumo įrenginių. Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje nurodoma, kad Pirkime numatyti specifiniai darbai, kuriuos turėtų atlikti kvalifikuoti ir šioje srityje patirtį turintys specialistai, todėl atsižvelgiant į I kvalifikacijos reikalavimą tiekėjui (būti sėkmingai įvykdžiusiam ar vykdančiam slėginio tipo vandens gerinimo įrenginių projektavimo paslaugų sutartį, pagal kurią būtų suprojektuoti ne mažesnio kaip 12 000 kub. m. per parą našumo vandens gerinimo įrenginiai), projekto vadovui keliami kvalifikacijos reikalavimai, neriboja konkurencijos ir nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų viešojo pirkimo principų. Teismas sutinka su šia išvada ir sprendžia, kad naikinti šio kvalifikacinio reikalavimo ieškovo nurodytais argumentais nėra pagrindo. Pažymėtina, kad pats ieškovas nurodo, jog yra rinkoje keletas tiekėjų, galinčių atitikti Perkančiosios organizacijos keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams.

57Aukščiau aptartų duomenų pagrindu, teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimo tenkinti ieškinyje nurodytais argumentais nėra pagrindo. Ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

58Atsakovė UAB „Kauno vandenys“ patyrė byloje 762,30 Eur bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į ieškinio pareiškimą parengimą, kurios pagrįstos į bylą pateiktais dokumentais: PVM sąskaita faktūra IPP Nr. 15022, 2015-04-30 mokėjimo nurodymu Nr. 000000566, 2015-04-23 konsultavimo sutartimi Nr. SS-150423-1/5-86. Kadangi šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose rekomendacijose „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų dydžių, todėl yra pagrindas priteisti iš ieškovės atsakovei turėtas bylinėjimosi išlaidas – 762,30 Eur. (CPK 93 str.)

59Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais teismas

Nutarė

60UAB „Infes“ ieškinio pareiškimo netenkinti.

61Priteisti iš UAB „Infes“ į.k. 302947360 UAB „Kauno vandenys“ 762, 30 Eur (septynis šimtus šešiasdešimt du eurus 30 eurocentų) turėtų bylinėjimosi išlaidų.

62Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 16 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemonės – sustabdyti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ supaprastinto atviro konkurso „Vičiūnų vandenvietės gerinimo įrenginių projektavimo ir darbų pirkimo dokumentų parengimo paslaugos“ Nr. 223046 procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį, o jeigu tokia sutartis sudaryta – sustabdyti sutarties vykdymą, iki teismo procesinio sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

63Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. Ieškovė UAB „Infes” pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė:... 3. 1. Panaikinti 2015 m. balandžio 7 d. UAB... 4. „Kauno vandenys” sprendimo Nr. (34-18.02) 68-26/3) dalį dėl supaprastinto... 5. kvalifikacijos reikalavimo bei dalį dėl Konkurso sąlygų 4 priede nustatyto... 6. 2. Panaikinus 2015 m. balandžio 7 d. UAB... 7. „Kauno vandenys” sprendimo Nr. (34-18.02) 68-26/3) dalį dėl Konkurso... 8. kvalifikacijos reikalavimo bei dalį dėl Konkurso sąlygų 4 priede nustatyto... 9. 2.1. pakeisti Konkurso sąlygų 16.11 punkte nurodytą kvalifikacinį... 10. 2.2.... 11. įpareigoti pakeisti Konkurso sąlygų 4 Priedo Projekto vadovui kvalifikacijos... 12. 3. Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.... 13. 2015 m. kovo 20 d. atsakovė paskelbė apie Konkurso sąlygas, su kuriomis... 14. būtų suprojektuoti ne mažesnio kaip 12 000 kub. m. per parą našumo vandens... 15. 1) atsakovė nepagrįstai nurodo reikalavimą tiek tiekėjui, tiek projekto... 16. 2) rinkoje yra vos keli tiekėjai/projektų vadovai, kurie atitiktų šį... 17. Ieškovės vertinimu ginčijami kvalifikaciniai reikalavimai prieštarauja... 18. Atsiliepime į ieškinį atsakovė prašė: 1) ieškinio dalies nesutampančios... 19. 1) ieškovė nesilaikė viešuosiuose pirkimuose privalomos ikiteisminės... 20. Ieškinio pagrindas nesutampa su pretenzijoje nurodytomis esminėmis... 21. 2) ieškovė neįrodė aplinkybių, kuriomis grindžia savo reikalavimus... 22. Ieškovė nepagrindė jokiais įrodymais teiginių, vandens nugeležinimo... 23. 3) nėra pagrindo teigti, kad Pirkimo sąlygų 16.11 punkte ir sąlygų priede... 24. Pirkimą laimėjęs tiekėjas turės suprojektuoti Vičiūnų vandens gerinimo... 25. 4) ieškovės teiginys, kad rinkoje yra nedaug tiekėjų, kurie galėtų... 26. 5) ieškovė Pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus siekia... 27. Dublike ieškovė palaikė ieškinio reikalavimus visa apimtimi. Atsikirtimuose... 28. 1) faktinės aplinkybės tiek ieškinyje, tiek pretenzijoje yra tos pačios.... 29. 2) didesnio kaip 3000 mm diametro filtrų eksploatacijos kaštai yra žymiai... 30. 3) visiškai nėra logiška ir teisinga Vičiūnų vandens gerinimo įrenginių... 31. Triplike atsakovė palaikė atsiliepimo reikalavimus, papildomai prašė... 32. 1) atsakovė nesutinka, kad vandens gerinimo įrenginiai ir filtrai yra... 33. 2) ieškovė teigdama, kad praktikoje nebūna didesnio skersmens filtrų nei 3... 34. 3) atsakovei negali būti primesta pareiga įrodinėti Pirkimo sąlygų 16.11... 35. 4) ieškovė dublike nepateikė jokių įrodymų bei objektyvių faktų, kurie... 36. 5) ieškinys ir dublikas sudaro pagrindą manyti, kad ieškovė piktnaudžiauja... 37. Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje dėl Pirkimo sąlygų 16.11... 38. Ieškinio pareiškimas netenkintinas.... 39. 2015 m. kovo 20 d. atsakovė paskelbė supaprastintą atvirą pirkimą... 40. Apie Konkurso sąlygas, su kuriomis susipažinusi, ieškovė 2015 m. kovo 27 d.... 41. Ieškovė, nesutinka su atsakovės sprendimu pretenziją, kuria netenkinti... 42. būtų suprojektuoti ne mažesnio kaip 12 000 kub. m. per parą našumo vandens... 43. Dėl išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos... 44. Atsakovė UAB „Kauno vandenys“ atsiliepime į ieškinio pareiškimą... 45. Pretenzijoje ieškovė, kaip esminį argumentą, kuris neva, pagrindžia... 46. Teismas laiko, kad ieškovė laikėsi išankstinės ginčų sprendimo ne teisme... 47. Dėl Pirkimo sąlygų 16.11 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo... 48. Ieškovės nuomone, atsakovė nepagrįstai nurodo reikalavimą tiek tiekėjui,... 49. Atitinkamai, Tiekėjas/projekto vadovas, tiek 12 000 kub. m, tiek pvz. 6 000... 50. Perkančiosios organizacijos Taisyklių 34 punkte nustatyta: „Siekiant... 51. Pirkimo objektą, kaip nurodo atsakovas savo atsiliepime, sudaro kompleksinės... 52. Pirkimo sąlygų 2 priede - Techninė specifikacija - nurodytas įrenginių... 53. Atsižvelgiant į Techninėje specifikacijoje nurodytą numatomą Pirkimo... 54. Dėl Pirkimo sąlygų su 4 priede nustatyto kvalifikacijos reikalavimo... 55. Ieškovas nurodo, jog Pirkimo sąlygų 6.11 punkte nustatytas kvalifikacijos... 56. Pirkimo sąlygų 4 priede nustatyti reikalavimai specialistų kvalifikacijai ir... 57. Aukščiau aptartų duomenų pagrindu, teismas sprendžia, kad ieškovės... 58. Atsakovė UAB „Kauno vandenys“ patyrė byloje 762,30 Eur bylinėjimosi... 59. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 60. UAB „Infes“ ieškinio pareiškimo netenkinti.... 61. Priteisti iš UAB „Infes“ į.k. 302947360 UAB „Kauno vandenys“ 762, 30... 62. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio... 63. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...