Byla e2-10598-584/2016
Dėl hipotekos pripažinimo pasibaigusia

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, sekretoriaujant Jūratei Verseckienei, Aistei Jungaitytei, dalyvaujant ieškovei S. R., ieškovės atstovui advokatui Sauliui Avižai, atsakovės atstovei advokatei Jolitai Urbienei,

2teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. R. ieškinį atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Viva Victoria“, trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Mėsuva“ dėl hipotekos pripažinimo pasibaigusia.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė prašo pripažinti sutartinę hipoteką Nr. 07120030000970 su visais vėlesniais papildymais ir pakeitimais, pasibaigusia nuo 2007 m. kovo 9 d. (2007 m. kovo 2 d. Kauno apygardos teismo priimtos nutarties c.b. Nr. B2-187-436/2007 patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo dienos) (bl.l.103-110, 2t.).

5Ieškovė paaiškino, kad jos tėvas maždaug už 1300000 Lt išpirko BUAB Mėsuva kreditorinius reikalavimus už pusę žemės sklypo ir 125000 Lt, atsakovė investavo į reikalavimų teisių pirkimą apie 800000 Lt. Pagal šias sąlygas sudarius taikos sutartį Kauno apygardos teisme, hipoteka turėjo netekti galios, todėl ieškovė ir siekia panaikinti hipoteką. Taikos sutarties sąlygos - susitarimas dėl novacijos. Novacija įvyko, kadangi pasikeitė prievolės įvykdymo būdas- prievolė iš piniginio pasikeitė į perdavimą turtu bei 125000 Lt perdavimą. BUAB Mėsuva vienintelis turtas yra žemės sklypas. Laiko, kad pinigai, gauti už parduotą turtą, turi būti padalinti visiems kreditoriams. Po susitarimo pasirašymo iš karto prasidėjo nesąžiningi V. J. veiksmai, bet ieškovės tėtis iki 2010 m. tikėjosi, jog sutartis bus įvykdyta. Vėliau ieškovės tėtis buvo įsitikinęs, kad hipoteką turėjo ginčyti bankroto administratorius, o jis to nepadarė. Bankroto byloje ieškovės reikalavimas pareikštas dėl 1303582,68 Lt iš trečiojo asmens priteisimo, nes kitaip to išreikšti nebuvo galima. Dėl reikalavimų teisių – ieškovė perėmė reikalavimo teises iš savo tėvo, atskiro reikalavimo nereiškė.

6Pagal CK 6.141str. 1d. atsakovės reikalavimas modifikavosi į 125000Lt ir ½ žemės sklypo. Sutartis laikoma įvykdyta, nes abu kreditoriai atsisako savo kreditorinių reikalavimų ir tai yra įvykę. Šalys sudarydamos taikos sutartį suvokė, kad hipoteka yra pasibaigusi, nes logikos nėra gauti apsunkintą sklypą. Kai iškeliama bankroto byla, nėra galimybės pareikšti reikalavimo natūra, todėl kreditorinis reikalavimas apskaičiuotas pagal pradinę supirktų reikalavimų sumą. Ieškovė reiškia ieškinį, kaip patvirtinta kreditorė pagal Kauno apygardos teismo 2014-11-26 nutartį.

7Pagal CK 6.141 str. turi būti prievolės dalykas ir būdas pasikeitęs, šiuo atveju pasikeitė būdas. Taikos sutartyje apie hipoteką nėra nieko pasakyta. CK 6.143 str. nurodo, kad jei neaptarė hipotekos susitarime, tai ji pasibaigė. V. J. ėmėsi nesąžiningų veiksmų, todėl pagal CK 1.67 str. 1d. sąlyga yra laikoma įvykusia. Nepanaikinus hipotekos ir neįžvelgus novacijos būtų pažeistas teisingumo principas.

8Atsakovė su ieškiniu nesutinka, pateikė atsiliepimą (bl.l.164-171, 2t.)

9Atsakovės atstovė nurodė, kad nesutinka, jog novacija įvyko, nes yra aiškus susitarimo tikslas - parengti restruktūrizacijos projektą, nutraukti bankroto bylą. Taigi taikos sutarties pasirašymo tikslas - nutraukti bankroto bylą, šalys susitarė dėl sąlyginės prievolės, t.y. perleidus sklypą lieka atsiskaičiusios, o jo neperdavus, grįš prie pradinių reikalavimų - bankroto bylos inicijavimo. Atsakovė savo reikalavimą, kaip kreditorė, kildina iš hipotekos sutarties. Ieškovė neįgijo reikalavimo teisės, nes S. R. inicijavęs bankroto bylą, nebeturėjo teisės reikalauti to, ką susitarė pagal taikos sutartį, todėl negalėjo jokių teisių perleisti ieškovei. Bankroto įstatymo 10 str. 7d. nurodo, kad kreditorius negali perleisti daugiau, nei pats turi. Bankroto byla inicijuota, kreditoriniai reikalavimai pareikšti ne pagal taikos sutartį. Ieškovės atstovas nurodė, kad novacija įvyko dėl prievolės būdo pakeitimo. Jei išlieka prievolė atgauti turtą, nes sutarta skolą grąžinti ne tik pinigais bet ir turtu, tai nereiškia, kad įvyko novacija. Pagrindinė prievolė išliko ta pati, novacija nebuvo aiškiai aptarta. Jei nėra aiškiai išreikštas susitarimas, reikia žiūrėti į šalių elgesį. Šalių elgesys parodo, kad novacijos nebuvo, nes ieškovės tėvas inicijavo UAB Mėsuva bankroto bylą. Šios taikos sutarties, bankroto proceso plotmėje, sudarymas šalina novaciją.

10Ieškinys tenkintinas.

11Nustatyta, kad trečiasis asmuo BUAB „Mėsuva“ ir AB bankas „NORD/LB Lietuva“ (toliau – „Bankas“) 2003 m. liepos 22 d. sudarė sutartinę hipoteką, kuria skolininkas BUAB „Mėsuva“ užtikrino savo prievoles kreditoriui Bankui pagal 2003 m. liepos 18 d. kreditavimo sutartį Nr. 133, įkeisdamas 3,2600 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (toliau – „Žemės sklypas“)( bl.l.2, t. 2). 2006 m. sausio 20 d. Kauno apygardos teismo nutartimi trečiajam asmeniui BUAB „Mėsuva“ iškelta bankroto byla. 2006 m. rugsėjo 19 d. S. K. R. ir atsakovė BUAB „Viva Victoria“ sudarė susitarimą (toliau – „Susitarimas“), kuriuo susitarė išpirkti visus kreditorių reikalavimus į trečiąjį asmenį BUAB „Mėsuva“, siekdami tapti vieninteliais trečiojo asmens BUAB „Mėsuva“ kreditoriais (bl.l.12, 1t.). Vykdamas aukščiau nurodytą susitarimą, S. K. R. išpirko smulkiųjų kreditorių reikalavimus, kurių bendra suma siekė 1303582,68 Lt, o atsakovė BUAB „Viva Victoria“ išpirko Banko turėtus kreditorinius reikalavimus, kurie siekė 800063,37 Lt ir kurie buvo užtikrinti Hipoteka. Dėl to atsakovė BUAB „Viva Victoria“ ir Bankas 2007 m. sausio 30 d. dieną sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kuria Bankas perleido atsakovei BUAB „Viva Victoria“ 800063,37 Lt kreditorinį reikalavimą ir teisę į hipoteką (b.l.24-31, 2t.). Pagal šią reikalavimo teisių perleidimo sutartį atsakovė BUAB „Viva Victoria“ 2007 m. vasario 27 d. atliko sutartinės hipotekos pakeitimą ir įsirašė kaip trečiojo asmens BUAB „Mėsuva“ kreditorius, kurio interesus užtikrina hipoteka. Kauno apygardos teismas 2007 m. kovo 2 d. nutartimi c. b. Nr. B2-187-436/2007 patvirtino taikos sutartį trečiojo asmens BUAB „Mėsuva“ bankroto byloje, sudarytą tarp trečiojo asmens BUAB „Mėsuva“, atsakovės BUAB „Viva Victoria“ ir S. K. R. (toliau – „Taikos sutartis“) (bl.l.20, 21, 1t.). 2010 m. lapkričio 11 d. Kauno apygardos teismas išdavė vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. B2-187-436/2007 ir pagal šį vykdomąjį raštą antstolė A. L. vykdė išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0140/10/03219 (bl.l.33,34, 2t. ). 2011-12-12 UAB „Mėsuva“ iškelta bankroto byla. 2014 m. lapkričio 19 d. S. K. R. ir ieškovė sudarė Neatlygintinę reikalavimų perleidimo sutartį, pagal kurią ieškovė įgijo S. K. R. turėtas reikalavimo teises į trečiąjį asmenį BUAB „Mėsuva“. Kauno apylinkės teismo 2016-05-04 nutartimi dalis civilinės bylos nr. e2-10598-584/2016 atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vitaitė“ atžvilgiu nutraukta (bl.l.136,137, 2t.)

12Atsižvelgiant į šioje byloje suformuluotą ieškinio dalyką dėl hipotekos pripažinimo pasibaigusia, yra sprendžiamas klausimas ar taikos sutartis, kurioje susitarta, kad „Abu kreditoriai iš dalies atsisako savo kreditorinių reikalavimų ir bet kokių pretenzijų atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mėsuva“ dėl bankroto bylos iškėlimo su sąlyga, kad bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Mėsuva“ per 3 mėnesius po šios taikos sutarties pasirašymo išmokės kiekvienam iš kreditorių po 125000 Lt (vieną šimtą dvidešimt penkis tūkstančius litų) ir perduos lygiomis dalimis abiems kreditoriams nuosavybės teisę į esamą 3,26 žemės sklypą <...>“, reiškia, jog tarp hipoteką turinčio kreditoriaus (atsakovo BUAB „Viva Victoria“ ) ir skolininko BUAB „Mėsuva“ įvyko novacija, kuria pradinė trečiojo asmens BUAB „Mėsuva“ prievolė kreditoriui buvo pakeista nauja prievole: išmokėti atsakovui BUAB „Viva Victoria“ 125000,00 Lt ir perleisti nuosavybės teisę į pusę žemės sklypo.

13Novaciją galima konstatuoti tik esant įrodymų, jog prievolės šalys aiškiai ir neabejotinai išreiškė savo valią pakeisti vieną prievolę kita. Nustatytina, kad minėtos šalys pradinę prievolę iš 800063,37 Lt sumokėjimo pakeitė į 125000 Lt sumokėjimą ir įkaito davėja įsipareigojo perduoti BUAB „Viva Victoria“ pusę jos naudai įkeisto žemės sklypo, taigi tokiu būdu pasikeitus prievolės įvykdymo objektui ir įvykdymo būdui įvyko novacija (CK 6.141 str.). Minėtoje taikos sutartyje nėra aptarti aspektai, susiję su žemės sklypo hipoteka, todėl atsižvelgiant į CK 6.143 str. 1 d. nuostatas, hipoteka novacijos atveju pasibaigė. Loginis taikos sutartyje aptartų veiksmų: kai įkaito davėjas -skolininkas įsipareigojo perduoti t. t. piniginę sumą ir hipoteka įkeisto žemės sklypo dalį įkaito turėtojui - kreditoriui, o įkaito turėtojas - kreditorius atsisakė savo kreditorinių reikalavimų, vertinimas, t. p. suponuoja išvadą, kad hipoteka žemės sklypui pasibaigė. Vertinant būtent šios bylos aplinkybes, susitarimas, kreditoriui perduoti jo naudai hipoteka apsunkinto turto dalį, t. p. sudaro pagrindą pripažinti hipoteką pasibaigusia (CK 6.126 str. 8d.). Kadangi tokiu susitarimu susitarta, jog kreditoriaus BUAB „Viva Victoria“ reikalavimai patenkinti, nėra prasmės manyti, jog išliko S. K. R. perduotinos pagal taikos sutartį žemės sklypo dalies hipoteka atsakovės naudai.

14Tai, kad minėta Kauno apygardos teismo nutartis nėra įvykdyta dėl t.t. BUAB „Mėsuva“ vadovo tyčinių veiksmų, kuriais padaryta žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-04-25 nutartis priimta c.b. nr. 2-1238/2013) ar įmonei iškeltos naujos bankroto bylos, neturi jokios įtakos klausimo, pripažinti hipoteką pasibaigusia, sprendimui. Kauno apygardos teismo nutartis yra galiojanti, todėl manyti, kad ji yra sąlyginė ar nevykdytina, nėra pagrindo. Aplinkybės, susijusios su ieškovės pareikštu BUAB „Mėsuva“ bankroto byloje kreditoriniu reikalavimu, jo dydžiu bei suformulavimo principais neturi jokios reikšmės šioje byloje, kadangi tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

15Atsižvelgiant į paminėtus aspektus, ieškinys yra tenkintinas pripažįstant sutartinę hipoteką Nr. 07/1/2003/0000970 su visais vėlesniais papildymais ir pakeitimais, pasibaigusia nuo 2007 m. kovo 9 d.

16Ieškinį patenkinus iš atsakovės priteistinos ieškovei jos patirtos bylinėjimosi išlaidos: 31 Eur žyminio mokesčio išlaidų.

17Vadovaudamasis CPK 259, 263, 264, 265, 268, 270str. teismas

Nutarė

18Ieškinį patenkinti.

19Pripažinti sutartinę hipoteką Nr. 07120030000970 su visais vėlesniais papildymais ir pakeitimais, pasibaigusia nuo 2007 m. kovo 9 d.

20Priteisti ieškovei S. R., asmens kodas ( - ) iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Viva Victoria“, į. k. 185611147, 31 Eur ( trisdešimt vieną eurą 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, sekretoriaujant Jūratei... 2. teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė prašo pripažinti sutartinę hipoteką Nr. 07120030000970 su visais... 5. Ieškovė paaiškino, kad jos tėvas maždaug už 1300000 Lt išpirko BUAB... 6. Pagal CK 6.141str. 1d. atsakovės reikalavimas modifikavosi į 125000Lt ir ½... 7. Pagal CK 6.141 str. turi būti prievolės dalykas ir būdas pasikeitęs, šiuo... 8. Atsakovė su ieškiniu nesutinka, pateikė atsiliepimą (bl.l.164-171, 2t.)... 9. Atsakovės atstovė nurodė, kad nesutinka, jog novacija įvyko, nes yra... 10. Ieškinys tenkintinas. ... 11. Nustatyta, kad trečiasis asmuo BUAB „Mėsuva“ ir AB bankas „NORD/LB... 12. Atsižvelgiant į šioje byloje suformuluotą ieškinio dalyką dėl hipotekos... 13. Novaciją galima konstatuoti tik esant įrodymų, jog prievolės šalys... 14. Tai, kad minėta Kauno apygardos teismo nutartis nėra įvykdyta dėl t.t. BUAB... 15. Atsižvelgiant į paminėtus aspektus, ieškinys yra tenkintinas pripažįstant... 16. Ieškinį patenkinus iš atsakovės priteistinos ieškovei jos patirtos... 17. Vadovaudamasis CPK 259, 263, 264, 265, 268, 270str. teismas... 18. Ieškinį patenkinti.... 19. Pripažinti sutartinę hipoteką Nr. 07120030000970 su visais vėlesniais... 20. Priteisti ieškovei S. R., asmens kodas ( - ) iš atsakovės bankrutavusios... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...