Byla 2-1238/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. nutarties, kuria atsisakyta pripažinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Mėsuva“ bankrotą tyčiniu bankroto byloje Nr. B2-600-221/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus S. K. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. nutarties, kuria atsisakyta pripažinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Mėsuva“ bankrotą tyčiniu bankroto byloje Nr. B2-600-221/2013,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42011 m. gruodžio 22 d. nutartimi atsakovui UAB ,,Mėsuva“ buvo iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2012 m. kovo 29 d., įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB ,,Verslo administravimo centras“. Kauno apygardos teismas 2012 m. gegužės 15 d. ir 2012 m. liepos 18 d. nutartimis patvirtino kreditorinius reikalavimus BUAB „Mėsuva“ bankroto byloje.

5Įmonės administratorius pateikė ieškinį atsakovui V. J., prašydamas pripažinti, kad UAB „Mėsuva“ savininkas V. J. UAB „Mėsuva“ privedė prie bankroto tyčia; priteisti iš atsakovo 219 600 Lt nuostolių, 6 proc. metinių procesinių palūkanų.

6Nurodė, kad UAB ,,Mėsuva“ nuo 2007 m. kovo 9 d. neturėjo valdymo organo, kadangi 2006 m. sausio 20 d. Kauno apygardos teismas buvo iškėlęs UAB „Mėsuva“ bankroto bylą, kuri baigta taikos sutartimi (patvirtinta 2007 m. kovo 2 d. nutartimi). Nurodė, jog Kauno apygardos teismas 2007 m. kovo 13 d. nutartimi įpareigojo V. J. sušaukti UAB „Mėsuva“ visuotinį akcininkų susirinkimą, tačiau V. J., būdamas bendrovės savininku, iki šiol Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 2 d. ir 2007 m. kovo 13 d. nutarčių neįvykdė. Buvęs įmonės administratorius UAB „Vadybos apskaita“ visus UAB „Mėsuva“ dokumentus, spaudą ir turtą perdavė (grąžino) V. J.. Nurodė, jog kreipėsi į V. J., prašydamas nurodyti, kur yra įmonės dokumentai, spaudas bei turtas, tačiau atsakovas paaiškinimų nepateikė. Pažymėjo, jog V. J. 2012 m. birželio 20 d. Kauno apygardos teismo nutartimi pakartotinai įpareigotas perduoti teismo paskirtam administratoriui įmonės dokumentus ir spaudą arba pateikti informaciją apie UAB „Mėsuva“ dokumentais ir spaudu disponuojančius asmenis. V. J. ir šios Kauno apygardos teismo nutarties iki šiol neįvykdė. Nurodė, jog UAB ,,Mėsuva“ nuo 2007 m. kovo 15 d. neturi vadovo, o vienintelis akcininkas yra V. J., todėl dokumentų ir turto išsaugojimo pareiga bei atsakomybė už išsaugojimą tenka V. J., kaip šios bendrovės savininkui ir asmeniui Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 13 d. civilinėje byloje Nr. B2-187-436/2007 įpareigotam sušaukti UAB „Mėsuva“ visuotinį akcininkų susirinkimą.

7Nurodė, kad V. J. 2007 m. balandžio 6 d. neteisėtai pasisavino iš įmonės atsiskaitomosios sąskaitos 219 600 Lt sumą, nepateikdamas įrodymų kokiam tikslui panaudojo šias pinigines lėšas, įmonės dokumentus bei antspaudą ir šia veika padarė UAB „Mėsuva“ didelę žalą (nuostolius) bei sąmoningai sumažino įmonės kreditorių galimybes patenkinti savo kreditorinius reikalavimus pagal Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 13 d. nutartį civilinėje UAB „Mėsuva“ bankroto byloje Nr. B2-187-436/2007, t. y. tyčia privedė įmonę prie bankroto.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 11 d. nutartimi įmonės bankroto administratoriaus ieškinį tenkino iš dalies – priteisė iš V. J. 219 600 Lt nuostolių ir 5 procentų dydžio procesines palūkanas UAB ,,Mėsuva“ naudai, o ieškinį dalyje dėl bankroto pripažinimo tyčiniu atmetė.

10Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. gegužės 15 d. ir 2012 m. liepos 18 d. nutartimis patvirtino UAB „Mėsuva“ kreditorių finansinius reikalavimus, kurie sudarė daugiau nei 2 000 000 Lt, tuo tarpu atsakovo paimta pinigų suma iš įmonės atsiskaitomosios sąskaitos sudarė 219 600 Lt, t. y. įmonės įsipareigojimai kreditoriams yra ženkliai didesni nei paimta atsakovo pinigų suma. Teismas pripažino, kad atsakovas neteisėtai paėmė pinigų sumą iš įmonės atsiskaitomosios sąskaitos, taip dar labiau pablogindamas įmonės finansinę padėtį ir kartu įmonės atsiskaitymą su kreditoriais, tačiau nelaikė, kad šis jo veiksmas buvo priežastimi, lėmusia įmonės nemokumą. Pažymėjo, jog nėra duomenų, kad atsakovas pasisavintus įmonės pinigus panaudojo neteisėtiems sandoriams, kurie lėmė įmonės nemokumą, todėl sprendė, jog nėra pagrindo teigti, kad atsakovo atliktas veiksmas privedė įmonę prie bankroto tyčia, kadangi nėra priežastinio ryšio tarp neteisėtų atsakovo veiksmų ir teisinių padarinių (įmonės bankroto).

11Teismas, nustatęs, kad V. J. neperdavė UAB ,,Mėsuva“ dokumentų ir spaudo, šiuos atsakovo veiksmus pripažino netinkamais ir prieštaraujančiais įstatymų nuostatoms, tačiau sprendė, jog jų negalima laikyti veiksmais, nulėmusiais įmonės nemokumą ir privedusiais įmonę prie bankroto. Teismo vertinimu, pagal byloje nustatytas aplinkybes nėra pagrindo konstatuoti sąmoningo ir nuoseklaus siekimo privesti įmonę prie bankroto tyčia, t. y. bylos duomenys nepatvirtina esant tyčinio bankroto požymių, todėl įmonės administratoriaus prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu atmetė kaip nepagrįstą.

12Teismas pažymėjo, jog atsakovo bankroto administratorius gali ginčyti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, o priklausomai nuo sandorių teisėtumo įvertinimo rezultatų, taip pat surinkus naujų įrodymų, patvirtinančių esant tyčinio bankroto požymių, neužkertamas kelias pakartotinai kreiptis į teismą ir įrodinėti tyčinį įmonės bankrotą, be to, teismas atlikti tokį tyrimą bei konstatuoti tyčinį įmonės bankrotą turi įgaliojimus ir ex officio. Teismas taip pat pažymėjo, jog teismo nutartis bankroto byloje pripažinti bankrotą tyčiniu nesprendžia baudžiamosios atsakomybės klausimo ir nekliudo prokuratūrai bei teismui baudžiamojo proceso tvarka savarankiškai nagrinėti baudžiamosios atsakomybės klausimą.

13Teismas, nustatęs civilinės atsakomybės sąlygas, sprendė, jog yra pagrindas priteisti iš atsakovo V. J. 219 000 Lt nuostolių.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Atskiruoju skundu kreditorius S. K. R. prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. nutartį ir pripažinti, kad UAB ,,Mėsuva“ savininkas V. J. UAB ,,Mėsuva“ prie bankroto privedė tyčia.

16Nurodo, kad teismas nepagrįstai vertino aplinkybę tik dėl 219 000 Lt pasisavinimo, tačiau nevertino kitų faktinių aplinkybių visumos – atsakovas V. J. nevykdė 2007 m. kovo 13 d. nutartimi numatytos pareigos sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą; visą žemės sklypą, kurį 2007 m. kovo 2 d. patvirtinta taikos sutartimi UAB ,,Mėsuva“ buvo įsipareigojusi perduoti lygiomis dalimis apeliantui ir UAB ,,Viva victoria“, įkeitė paties vadovaujamai UAB ,,Viva victoria“, apeliantas kreipėsi į UAB ,,Mėsuva“ savininką V. J., prašydamas leisti įkeisti minėto sklypo ½ dalį apelianto naudai. Tačiau teismas šių aplinkybių nevertino. Be to, teismas klaidingai nurodė, jog 219 000 Lt pasisavinimas neprivedė įmonės prie bankroto, kadangi 2007 m. kovo 2 d. patvirtinta taikos sutartimi UAB ,,Mėsuva“ turėjo sumokėti abiem kreditoriams po 125 000 Lt, o šios sąlygos pažeidimas sudarytų sąlygas bankroto bylos pradžiai. Šias sąlygas V. J. pažeidė tyčia ir suprato arba turėjo suprasti, kad jo veiksmai gali sukelti UAB ,,Mėsuva“ bankrotą.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB ,,Mėsuva“ nurodo, jog su atskiruoju skundu ir jame nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisiniu aplinkybių kvalifikavimu sutinka.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija nurodo, kad nurodo, kad sutinka su atskirajame skunde nurodytomis aplinkybėmis, prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir perduoti apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas tenkintinas.

21Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atsisakyta pripažinti BUAB ,,Mėsuva“ bankrotą tyčiniu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

22Kaip minėta, UAB ,,Mėsuva“ bankroto byla, iškelta 2006 m. sausio 20 d. nutartimi, buvo nutraukta įmonės kreditoriams S. K. R. ir UAB ,,Viva Victoria“ 2007 m. vasario 28 d. sudarius taikos sutartį, kuri patvirtinta 2007 m. kovo 2 d. Kauno apygardos teismo nutartimi (1 t., b. l. 60-61). Taikos sutartimi UAB ,,Mėsuva“ kreditoriai UAB ,,Viva Victoria“ ir apeliantas S. K. R. iš dalies atsisakė savo finansinių reikalavimų ir bet kokių pretenzijų BUAB ,,Mėsuva“ dėl bankroto bylos iškėlimo su sąlyga, kad BUAB ,,Mėsuva“ per 3 mėnesius po minėtos taikos sutarties pasirašymo išmokės kiekvienam iš kreditorių po 125 000 Lt ir perduos lygiomis dalimis abiem kreditoriams nuosavybės teisę į 3,26 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ir jame esančius statinius adresu ( - ) (Taikos sutarties 1 p.).

23UAB ,,Mėsuva“ atsiskaitomosios sąskaitos išrašas patvirtina, kad 2007 m. balandžio 6 d. į UAB ,,Mėsuva“ sąskaitą pervesta 220 934,75 Lt suma (UAB ,,Žemės ūkio paskolų fondas“ grąžino garantinį užmokestį). Tą pačią UAB ,,Mėsuva“ akcininkas ir buvęs vadovas V. J. iš įmonės sąskaitos pasisavino 219 600 Lt sumą (2 t., b. l. 169).

24Iš bylos duomenų matyti, kad UAB ,,Mėsuva“ taikos sutarties sąlygų neįvykdė. Dėl šios priežasties kreditorius S. K. R. kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

25Teismas, atsisakydamas UAB ,,Mėsuva“ bankrotą pripažinti tyčiniu, konstatavo, kad 219 600 Lt sumos pasisavinimas iš įmonės sąskaitos nebuvo priežastimi UAB ,,Mėsuva“ iškelti bankroto bylą, kadangi minėta suma yra žymiai mažesnė už kreditorių šioje bankroto byloje patvirtintus reikalavimus, kurių bendra suma sudaro daugiau nei 2 000 000 Lt. Su tokia teismo išvada nesutiktina. Pagal taikos sutarties sąlygas, UAB ,,Mėsuva“ kreditoriams turėjo bendrai išmokėti 250 000 Lt sumą ir perleisti nuosavybės teisę į žemės sklypą. Tuo atveju, jei V. J. iš UAB ,,Mėsuva“ sąskaitos nebūtų pasisavinęs 219 600 Lt sumos, šios sumos būtų užtekę padengti didžiąją dalį kreditorių finansinių reikalavimų. Minėtas žemės sklypas priklauso UAB ,,Mėsuva“ nuosavybės teise, todėl ši taikos sutarties sąlyga taip pat galėjo būti įvykdyta. Įvykdžius taikos sutarties sąlygas, UAB ,,Mėsuva“ įsipareigojimai kreditorių atžvilgiu būtų pasibaigę. Ši nuostata įtvirtinta ir taikos sutartyje (Taikos sutarties 3 p.).

26Dėl nurodytų aplinkybių teismas nepagrįstai sprendė, kad nėra priežastinio ryšio tarp V. J. neteisėtų veiksmų pasisavinant įmonės lėšas ir įmonės bankroto. Įvykdžius taikos sutarties 1 punkte numatytus įsipareigojimus, kreditorių reikalavimo teisės į UAB ,,Mėsuva“ būtų pasibaigusios, todėl 219 600 Lt sumos pasisavinimas turėjo būti vertinamas taikos sutarties sąlygų įvykdymo kontekste.

27Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, akivaizdu, jog V. J., pasisavindamas įmonės lėšas, suprato, jog dėl jo veiksmų bus neįmanoma atsiskaityti su kreditoriais. Todėl tokie V. J. veiksmai sudaro pagrindą konstatuoti įmonės privedimą prie bankroto tyčia (ĮBĮ 2 str. 12 d.).

28Remiantis išdėstytu, skundžiama nutarties dalis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – BUAB ,,Mėsuva“ bankrotas pripažįstamas tyčiniu. (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

30Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta UAB ,,Mėsuva“ bankrotą pripažinti tyčiniu panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – BUAB ,,Mėsuva“ bankrotą pripažinti tyčiniu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2011 m. gruodžio 22 d. nutartimi atsakovui UAB ,,Mėsuva“ buvo iškelta... 5. Įmonės administratorius pateikė ieškinį atsakovui V. J., prašydamas... 6. Nurodė, kad UAB ,,Mėsuva“ nuo 2007 m. kovo 9 d. neturėjo valdymo organo,... 7. Nurodė, kad V. J. 2007 m. balandžio 6 d. neteisėtai pasisavino iš įmonės... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 11 d. nutartimi įmonės bankroto... 10. Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. gegužės 15 d. ir 2012 m.... 11. Teismas, nustatęs, kad V. J. neperdavė UAB ,,Mėsuva“ dokumentų ir spaudo,... 12. Teismas pažymėjo, jog atsakovo bankroto administratorius gali ginčyti... 13. Teismas, nustatęs civilinės atsakomybės sąlygas, sprendė, jog yra... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Atskiruoju skundu kreditorius S. K. R. prašo pakeisti Kauno apygardos teismo... 16. Nurodo, kad teismas nepagrįstai vertino aplinkybę tik dėl 219 000 Lt... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB ,,Mėsuva“ nurodo, jog su atskiruoju... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Valstybinė mokesčių... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas tenkintinas.... 21. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 22. Kaip minėta, UAB ,,Mėsuva“ bankroto byla, iškelta 2006 m. sausio 20 d.... 23. UAB ,,Mėsuva“ atsiskaitomosios sąskaitos išrašas patvirtina, kad 2007 m.... 24. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB ,,Mėsuva“ taikos sutarties sąlygų... 25. Teismas, atsisakydamas UAB ,,Mėsuva“ bankrotą pripažinti tyčiniu,... 26. Dėl nurodytų aplinkybių teismas nepagrįstai sprendė, kad nėra... 27. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, akivaizdu, jog V. J., pasisavindamas... 28. Remiantis išdėstytu, skundžiama nutarties dalis naikinama ir klausimas... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2... 30. Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta...