Byla 2S-519-232/2015
Dėl baudos paskyrimo UAB „Vakonda group“ vadovui A. B. patenkintas iš dalies

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto UAB „Vakonda group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutarties, kuria antstolio V. M. prašymas dėl baudos paskyrimo UAB „Vakonda group“ vadovui A. B. patenkintas iš dalies,

Nustatė

2I. Ginčo esmė.

3A. V. M. kreipėsi į teismą prašydamas UAB „Vakonda group“ skirti iki 1 000 Lt baudą už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo ar kliudymo dieną išieškotojui UAB „Abiga“. Nurodė, kad jo kontoroje vykdomas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-06-10 išduotas vykdomasis dokumentas Nr. 2-27093-808/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkui UAB „Medžiaga“ išieškotojo UAB „Abiga“ naudai. 2014-06-20 patvarkymas areštuoti turtines teises įteiktas trečiajam asmeniui UAB „Vakonda group“, kuris pateikė atsakymą į šį patvarkymą, tačiau antstolio reikalavimas iki šiol nebuvo įvykdytas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies. Paskyrė UAB „Vakonda group“ vadovui A. B. 10 Lt baudą už kiekvieną antstolio V. M. reikalavimų nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo 2014-08-28. Išaiškino UAB „Vakonda group“ vadovui A. B., kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio 2014-06-20 Patvarkymą Nr. 0240/14/02500 areštuoti turtines teises - nedelsiant pervesti į antstolio V. M. depozitinę sąskaitą skolininkui UAB „Medžiaga“ priklausančias pinigines lėšas, neviršijant arešto mąsto – 38 520,26 Lt, bei pranešti kokiu pagrindu ir kokio dydžio turtinė teisė priklauso skolininkui UAB „Medžiaga“. Teismas nustatė, kad UAB „Vakonda group“ vadovas A. B. nevykdė antstolio 2014-06-20 Patvarkyme Nr. 0240/14/02500 areštuoti turtines teises nurodytų reikalavimų nedelsiant pervesti į antstolio V. M. depozitinę sąskaitą skolininkui UAB „Medžiaga“ priklausančias pinigines lėšas, neviršijant arešto mąsto – 38 520,26 Lt bei pranešti kokiu pagrindu ir kokio dydžio turtinė teisė priklauso skolininkui UAB „Medžiaga“, su antstoliu nebendradarbiavo. Teismas atsižvelgęs į antstolio reikalavimų nevykdymo laikotarpį, į tai, kad byloje nėra duomenų, kad UAB „Vakonda group“ vadovas anksčiau būtų baustas už antstolio reikalavimų nevykdymą, sprendė, jog UAB „Vakonda group“ vadovui A. B. skirtina už antstolio reikalavimų nevykdymą po 10 Lt už kiekvieną nevykdymo dieną bauda, skaičiuojant nuo antstolio kreipimosi į teismą dienos iki antstolio patvarkyme nurodytų reikalavimų visiško įvykdymo.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.

7Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Vakonda group“ direktorius A. B. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-09-15 nutartį panaikinti. Nurodė, kad UAB „Vakonda group“ įvykdė antstolio patvarkymą visoje apimtyje t.y. antstolis turi informaciją, jog bendrovė atsakovui, kurio turtinės teisės turtas ir/arba turtinės teisės areštuojamos ieškovo naudai, prievolė yra didesnė negu teismo paskirtų laikinųjų apsaugos priemonių bendras dydis. Antstolį informavo, kad bendrovės prievolė UAB „Medžiaga“ t.y. šios įmonės turtinio reikalavimo teisė aukščiau nurodytos apimties yra tarpusavio ūkinės veiklos sutarčių pagrindu. CPK 749 str. 4 d. numato, kad anstolis turi teisę įpareigoti prievolės skolininką per nustatytą terminą pranešti kokiu pagrindu ir kokio dydžio turtinė teisė priklauso skolininkui, iš kurio vykdomas išieškojimas ar į kurio turtines teises kiti asmenys reiškia pretenzijas, ar teisme vyksta bylų nagrinėjimas dėl turtinių teisių. Ši norma nenumato antstoliui teisės išreikalauti trečiojo asmens ir atsakovo ūkinės veiklos sutarčių kopijų. Bendrovė suteikė išsamią ir pilną antstolio reikalaujamą informaciją apie bendrovės įsipareigojimų UAB „Medžiaga“ naudai dydį. Bendrovės įsipareigojimai UAB „Medžiaga“ virš teismo paskirtų laikinųjų apsaugos priemonių apimties nėra nei šio ginčo, nei laikinųjų apsaugos priemonių, nei antstolio patvarkymo dalykas, todėl antstolio reikalavimas suteikti tokią informaciją yra perteklinis, nepagrįstas, todėl neteisėtas. Pažymėjo, jog antstolis pateikdamas savo patvarkymą dėl turtinių teisių UAB „Medžiaga“ naudai arešto, šią laikinąją apsaugos priemonę nepagrįstai sutapatino su iešieškojimu pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą. Antstolis reikalauti trečiųjų asmenų pervesti lėšas, kurios pagal prievoles turės būti išmokėtos atsakovui UAB „Medžiaga“ galėtų tik turėdamas įsiteisėjusį teismo sprendimą, kuriuo atitinkama suma priteista iš atsakovo UAB „Medžiaga“ ieškovo UAB „Abiga“ naudai. UAB „Vakonda group“ yra atsakinga už tai, kad iki antstolio atskiro patvarkymo ir/arba iki teismo sprendimo UAB „Abiga“ naudai nebūtų išmokėta UAB „Medžiaga“ 38 520,26 Lt turimų įsipareigojimų, tai ir yra arešto esmė.

8Suinteresuotas asmuo UAB „Medžiaga“ atsiliepimu sutiko su UAB „Vakonda group“ atskiruoju skundu. Nurodė, kad 2014-06-10 nutartimi, kuria skolininko atžvilgiu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, nustatė, kad visas areštuojamas turtas paliktas naudotis ir valdyti skolininkui. Teismo nutartimi antstolis įpareigotas pagal įstatymų reikalavimus paskirti areštuojamo turto saugotoją. Teismas nutartyje neišskiria atskirai nekilnojamojo turto, kilnojamojo ar turtinių teisių. Tai reiškia, kad visas turtas, kuris areštuotas, turėjo būti paliktas pas skolininką. Antstolis vykdydamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-06-10 nutartį išėjo už nutarties ribų tuo viršydamas savo kompetenciją.

9Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai iš dalies tenkino antstolio V. M. prašymą dėl baudos paskyrimo UAB „Vakonda group“ vadovui A. B..

12Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., LR CPK 585 str. 1 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (LR CPK 585 str. 2 d., 616 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-454/2009). Pagal LR CPK 585 str. 3 d. jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vydyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 d. numatyta baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui.

13Pagal bylos medžiagą nustatyta, kad antstolio V. M. kontoroje 2014-06-17 priimta vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkui UAB „Medžiaga“. 2014-06-20 patvarkymu Nr. 0240/14/02500 UAB „Vakonda group“ įpareigota, jeigu yra skolininkui UAB „Medžiaga“ priklausančių piniginių lėšų, jas nedelsiant pervesti į antstolio V. M. depozitinę sąskaitą, neviršijant arešto mąsto – 38 520,26 Lt bei per 3 dienas po šio rašto gavimo dienos pranešti kokiu pagrindu ir kokio dydžio turtinė teisė priklauso skolininkui UAB „Medžiaga“ bei pateikti sutarčių, sudarytų su UAB „Medžiaga“, kurių pagrindu atsiranda ar gali atsirasti skolininkui UAB „Medžiaga“ priklausančios turtinės teisės, nuorašus. Minėtas patvarkymas įteiktas trečiajam asmeniui UAB „Vakonda group“ 2014-06-27. 2014-06-30 raštu UAB „Vakonda group“ informavo antstolį, kad „Vakonda group“ įsipareigojimas UAB „Medžiaga“ viršija 38 520,26 Lt sumą, kad UAB „Vakonda group“ įsipareigojimai UAB „Medžiaga“ naudai kyla iš šių bendrovių tarpusavio ūkinės veiklos sutarčių, bei nurodė, kad bendrovės įsipareigojimas nebus vykdomas iki atskiro patvarkymo ir/arba teismo sprendimo ginčo klausimu. 2014-07-02 antstolis informavo UAB „Vakonda group“, kad antstolio įpareigojimas nedelsiant pervesti skolininkui priklausančias lėšas į antstolio V. M. depozitinę sąskaitą yra privalomas. Skundžiama 2014-09-15 teismo nutartimi už antstolio reikalavimų nevykdymą UAB „Vakonda group“ vadovui A. B. paskirta bauda.

14Apeliantas nesutinka su jam paskirta bauda, atskirąjį skundą grindžia argumentais, jog antstolio patvarkymą įvykdė visa apimtimi, antstoliui suteikė išsamią ir pilną jo reikalaujamą informaciją apie UAB „Vakonda group“ įsipareigojimų UAB „Medžiaga“ naudai dydį. Teigia, jog antstolio reikalavimas pervesti trečiųjų asmenų lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą, kurios pagal prievoles turės būti išmokėtos UAB „Medžiaga“, nepagrįstas, kadangi dar nėra priimtas galutinis teismo sprendimas.

15Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ir disponavimo – laikinas uždraudimas ar apribojimas (CPK 675 straipsnis). Šio instituto tikslas – laikinai apriboti skolininkui galimybes perleisti ar kitaip suvaržyti turtą, kad būtų išlaikomas skolininko turtas, iš kurio būtų galima išieškoti. Pažymėtina, kad sprendimų vykdymą reglamentuojančiose CPK normose neįtvirtinta taisyklių, skirtų atskirai reglamentuoti turtinių teisių areštui, t.y. kuriomis, atsižvelgiant į CPK 152 straipsnio 6 dalies reglamentavimą, antstolis, vykdydamas teismo nutartį, kuria, be kita ko, nuspręsta areštuoti turtines teises, turėtų vadovautis tiesiogiai. Kita vertus, tokiu atveju antstolis turi pagrindą vadovautis CPK LIV skyriuje „Išieškojimas iš turtinių teisių“ įtvirtintomis teisės normomis tiek, kiek jos reglamentuoja turtinių teisių areštą. Remiantis CPK 749 straipsnio 1 dalimi, turtinės teisės areštuojamos antstolio patvarkymu, kuris prilyginamas turto arešto aktui. Tokiame patvarkyme, be bendrųjų antstolio patvarkyme būtinų nurodyti duomenų, turi būti nurodyta skolininkui, kad jis neturi teisės priimti jokio reikalavimo įvykdymo arba valdyti ar disponuoti turtine teise, o prievolės skolininkui – kad jis turi įvykdyti prievolę antstoliui arba pervesti pinigus į antstolio depozitinę sąskaitą (CPK 749 straipsnio 3 dalis). Taigi pagal šią įstatymo nuostatą antstolio patvarkymu prievolė nustatoma ne tik skolininkui, bet ir prievolės skolininkui – patvarkymu nurodoma, kad šis (prievolės skolininkas) prievolę įvykdytų antstoliui arba pervestų pinigus į antstolio depozitinę sąskaitą.

16Nagrinėjamu atveju antstolis vadovaudamasis minėtomis įstatymo nuostatomis 2014-06-20 patvarkymu Nr. 0240/14/02500 areštavo UAB „Medžiaga“ priklausančias turtines teises į esamas ir būsimas lėšas bei turtą. Arešto mąstas - 38 520,26 Lt; uždraudė UAB „Medžiaga“ priimti reikalavimų įvykdymą, valdyti ar disponuoti minėtomis areštuotomis turtinėmis teisėmis; įpareigojo UAB „Vakonda group“ jeigu yra skolininkui UAB „Medžiaga“ priklausančių piniginių lėšų, jas nedelsiant pervesti į antstolio V. M. depozitinę sąskaitą, neviršijant arešto mąsto – 38 520,26 Lt bei per 3 dienas po šio rašto gavimo dienos pranešti kokiu pagrindu ir kokio dydžio turtinė teisė priklauso skolininkui UAB „Medžiaga“ bei pateikti sutarčių, sudarytų su UAB „Medžiaga“, kurių pagrindu atsiranda ar gali atsirasti skolininkui UAB „Medžiaga“ priklausančios turtinės teisės, nuorašus. Šis patvarkymas įteiktas trečiajam asmeniui. Apeliantas teigia, jog antstolio reikalavimas pervesti trečiųjų asmenų lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą nepagrįstas, kadangi jo manymu toks reikalavimas galėtų būti vykdomas tik esant įsiteisėjusiam sprendimui. Tačiau byloje duomenų, jog minėtas antstolio patvarkymas būtų apskųstas, kaip nepagrįstas ir neteisėtas nėra, t.y. nei UAB „Vakonda group“, nei UAB „Medžiaga“ minėto patvarkymo neskundė, todėl antstolio reikalavimai privalo būti vykdomi, o argumentai, kuriais iš esmės kvestionuojamas antstolio patvarkymo areštuoti turtines teises teisėtumas, nepatenka į bylos nagrinėjamos apeliacine tvarka dalyką. Be to byloje nėra pateikta įrodymų, jog turtinę teisę atitinkančią lėšų sumą savo sąskaitoje saugoti būtų paskirtas UAB „Vakonda group“.

17Apeliantas nepateikė teismui įrodymų, kad visa apimtimi 2014-06-20 antstolio patvarkymas yra įvykdytas. Byloje yra pateiktas tik UAB „Vakonda group“ 2014-06-30 raštas, kuriuo antstolis informuotas, kad „Vakonda group“ įsipareigojimas UAB „Medžiaga“ viršija 38 520,26 Lt sumą, kad UAB „Vakonda group“ įsipareigojimai UAB „Medžiaga“ naudai kyla iš šių bendrovių tarpusavio ūkinės veiklos sutarčių, bei nurodyta, kad bendrovės įsipareigojimas nebus vykdomas iki atskiro patvarkymo ir/arba teismo sprendimo ginčo klausimu. Todėl šių aplinkybių kontekste pagrindas paskirti UAB „Vakonda group“ vadovui baudą egzistuoja, taigi pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi pagrįstai UAB „Vakonda group“ vadovui skyrė baudą.

18Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį, dėl to skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. I. Ginčo esmė.... 3. A. V. M. kreipėsi į teismą prašydamas UAB „Vakonda group“ skirti iki 1... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartimi prašymą... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.... 7. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Vakonda group“ direktorius A. B. prašo... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „Medžiaga“ atsiliepimu sutiko su UAB „Vakonda... 9. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 11. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai... 12. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui.... 13. Pagal bylos medžiagą nustatyta, kad antstolio V. M. kontoroje 2014-06-17... 14. Apeliantas nesutinka su jam paskirta bauda, atskirąjį skundą grindžia... 15. Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko... 16. Nagrinėjamu atveju antstolis vadovaudamasis minėtomis įstatymo nuostatomis... 17. Apeliantas nepateikė teismui įrodymų, kad visa apimtimi 2014-06-20 antstolio... 18. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 19. Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartį palikti...