Byla 2-3803-965/2015
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolė Brigita Tamkevičienė

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. M. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolė Brigita Tamkevičienė,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu ir prašo nušalinti ekspertą G. T. ir ekspertu paskirti V. Š.. Nurodė, kad 2014-01-14 antstolė, gavusi jo skundą, 2015-01-16 priėmė patvarkymą, kuriuo įkainotas įkeistas A. M. ir R. M. jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis nekilojamasis turtas. Skunde antstolei jis nurodė, kad turto vertinimas buvo atliktas neatsižvelgiant į turto unikalumą bei jo rekonstrukcijai išleistas lėšas. Taip pat pažymėjo, kad turto vertintojas „Lituka ir Ko“ nėra įtrauktas į LR Teismo ekspertų sąrašą. Išnagrinėjusi jo skundą, antstolė neva jį patenkino, paskirdama ekspertą G. T. ir nurodydama pervesti 330 Eur į antstolės depozitinę sąskaitą. Nors savo patvarkyme antstolė pažymėjo, kad buvo užklausti visi teismo ekspertai dėl įvertinimo darbų kainos, tačiau jam pavyko išsiaiškinti, kad ne visi ekspertai buvo užklausti ir nebuvo paskirtas ekspertas, siūlantis mažiausią kainą. Jis pats antstolei paskambinęs siūlė eksperto V. Š. kandidatūrą atlikti įkeisto nekilnojamojo turto ekspertizę už 250 Eur, tačiau antstolė jo prašymo netenkino.

3Antstolė Brigita Tamkevičienė 2015-02-17 patvarkymu pareiškėjo A. M. skundo netenkino ir skundą perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui (CPK 510 str. 2 d.). Patvarkyme nurodė, kad atsižvelgiant į skolininko prašymus, dėl vertinimo darbų įkainių buvo užklausti Klaipėdos mieste veiklą vykdantys teismo ekspertai. Mažiausią turto vertinimo darbų kainą pasiūlė teismo ekspertas G. T.. Pažymėjo, kad užklausti visų Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančių ekspertų nėra tikslinga ir ekonomiškai nenaudinga, be to, to nereikalauja nei viena įstatymo norma. Nors pareiškėjas teigia, kad ekspertas V. Š. nekilnojamojo turto ekspertizę atliktų už 250 Eur, tačiau šių savo teiginių nepagrindžia jokiais įrodymais, be to, nepateikė įrodymų, kad siūlomas ekspertas sutinka atlikti turto vertinimą. Be to, šiuo atveju pareiškėjas neįvardijo jokio juridinio pagrindo dėl eksperto nušalinimo vykdymo procese.

4Suinteresuotas asmuo R. M. pateikė teismui atsiliepimą į skundą dėl antstolės veiksmų, kuriame nurodo, kad palaiko skunde išdėstytas aplinkybes dėl neteisėtų antstolės veiksmų.

5Skundas atmestinas.

6Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0005/14/02230 medžiagos nustatyta, kad antstolė Brigita Tamkevičienė vykdo 2014-11-19 Palangos miesto 2-ojo notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. JD-5600 dėl 521966,92 Lt išieškojimo iš skolininko A. M. išieškotojos Palangos kredito unijos naudai. 2015-01-06 patvarkymu Nr. S-15000307 dėl turto įkainojimo antstolė skolininkui priklausantį ir įkeistą nekilnojamąjį turtą – 35362/263539 dalį žemės sklypo, pastatą – gyvenamąjį namą, pastatą – ūkinį pastatą, kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius, esančius adresu ( - ) bei žemės sklypą, kurio plotas 2,8061 ha, esantį adresu ( - ), įkainojo 134 673,31 Eur. Antstolė minėto turto vertę nustatė atsižvelgdama į išieškotojos kooperatinės bendrovės Palangos kredito unijos pateiktą turto vertintojos UAB „Lituka ir Ko“ parengtą vertės nustatymo ataskaitą. Antstolė 2015-01-20 priėmė patvarkymą dėl skolininko A. M. 2015-01-06 skundo, kuriame nurodė, kad turto vertinimo darbams bus skiriamas teismo ekspertas G. T. bei prašė skolininko per penkias dienas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą 330 Eur sumą, reikalingą vertinimo darbų atlikimui bei informavo, kad per antstolės nustatytą terminą nepervedus lėšų reikalingų vertinimo darbams užsakyti, bus skelbiamos varžytynės įkeistam turtui parduoti.

7Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesutinka su patvarkyme nustatytu įkeisto turto įvertinimu, nes įvertinimas atliktas neatsižvelgiant į įkeisto turto unikalumą bei jo rekonstrukcijai išleistas lėšas, be to, UAB „Lituka ir Ko“ nėra įtrauktas į LR Teismo ekspertų sąrašą, taip pat pareiškėjas reiškia nušalinimą ekspertui G. T..

8Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, rinkos kaina – tai reliatyvus turto rinkos vertės patvirtinimas konkrečiame sandoryje; rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir neveikiamos kitų sandorių bei interesų. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvojoje rinkoje turto rinkos kaina. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008).

9Nagrinėjamu atveju skolininkas prieštarauja dėl antstolės nustatytos turto vertės. CPK 682 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, prieš skiriant ekspertizę turi sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą. Kaip minėta aukščiau, 2015-01-20 patvarkymu antstolė nurodė, kad turto vertinimo darbams bus skiriamas teismo ekspertas G. T. bei prašė skolininko per penkias dienas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą 330 Eur sumą, reikalingą vertinimo darbų atlikimui bei informavo, kad per antstolės nustatytą terminą nepervedus lėšų reikalingų vertinimo darbams užsakyti, bus skelbiamos varžytinės įkeistam turtui parduoti. Kadangi įstatymas numato jog skolininkas, prieštaraujantis dėl antstolio nustatytos turto vertės, prieš skiriant ekspertizę turi sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą, todėl antstolės 2015-01-20 priimtas patvarkymas yra pagrįstas (CPK 682 str. 3 d.).

10Pažymėtina ir tai, kad antstolė 2015-01-20 patvarkymu tik nurodė skolininkui sumokėti 330 Eur sumą reikalingą vertinimo darbų užsakymui, o ne paskyrė ekspertizę. Ekspertizės skyrimo klausimą reglamentuoja CPK 682 str. Pagal CPK 682 str. 1 d. antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. Patvarkyme turi būti nurodyta ekspertas ar ekspertizės įstaiga, kuriai pavedama atlikti ekspertizę. Patvarkymo kopijos išsiunčiamos vykdymo proceso šalims. Vykdymo proceso šalis (šalys) ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, šio Kodekso 598 straipsnyje nustatyta tvarka gali pareikšti ekspertui nušalinimą. Antstolis, nesutikdamas su ekspertui pareikštu nušalinimu, nušalinimo klausimą nedelsdamas perduoda spręsti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 598 straipsnio 5 dalis).

11Ekspertas turi būti nušalintas esant CPK 65 straipsnyje nurodytiems pagrindams, nušalinimą pareikšti gali skolininkas ir išieškotojas (CPK 636 straipsnio 1 dalis). Ekspertui pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti eksperto nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi. Įstatymas nustato baigtinį sąrašą aplinkybių, dėl kurių ekspertas gali ir turi būti nušalintas. Pažymėtina, kad visais atvejais abejonės dėl eksperto vykdymo procese nešališkumo ar suinteresuotumo turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais.

12Kaip nurodyta aukščiau, nagrinėjamu atveju ekspertizė vykdomojoje byloje dar nepaskirta, konkretus ekspertas ar ekspertinė įstaiga patvarkymu taip pat nenurodyta. Tik antstoliui priėmus patvarkymą dėl ekspertizės paskyrimo, pareiškėjas galės reikšti nušalinimą ekspertui, tačiau teismas atkreipia pareiškėjo dėmesį į tai, kad nušalinimas ekspertui gali būti pareikštas tik įstatymų numatytais pagrindais, t.y. pareiškėjas turi nurodyti konkrečias įstatyme numatytas priežastis, kodėl jis abejoja ar nepasitiki ekspertu. Pareiškėjas nagrinėjamu atveju byloje nepateikė įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti dėl nekilnojamojo turto eksperto G. T. nušalinimo. Pažymėtina, kad įstatymai vykdymo procese tik antstoliui suteikia teisę priimti sprendimą skirti ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti ir pavesti ją atlikti parinktai ekspertizės įstaigai (LR CPK 681, 682 str.). Be to, antstolei nepriėmus patvarkymo dėl ekspertizės skyrimo, jai nebuvo jokio pagrindo nurodyti jos patvarkymo dėl eksperto skyrimo apskundimo tvarkos (CPK 613 str. 2 d.).

13Teismas taip pat sutinka su antstolės patvarkyme nurodytais teiginiais, kad nei viena įstatymo norma nereikalauja antstolio užklausti visų teismo ekspertų dėl įvertinimo darbų kainos. Be to, užklausti visų Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančius ekspertus nėra nei tikslinga, nei ekonomiškai naudinga. Pažymėtina ir tai, kad vien didesnės kainos už ekspertizę sumokėjimas, nesudaro pagrindo ekspertui nušalinti, be to, CPK 682 str. 4 d. taip pat suteikia antstoliui teisę rašytiniu patvarkymu vykdymo proceso šalių motyvuotu prašymu atidėti ekspertizės išlaidų mokėjimą arba atleisti nuo šių išlaidų mokėjimo (iš dalies ar visiškai). Taigi, esant sunkiai pareiškėjo materialiniai padėčiai, jis gali teikti antstolei motyvuotą prašymą atidėti ekspertizės išlaidų mokėjimą arba iš dalies ar visiškai atleisti nuo šių išlaidų mokėjimo.

14Pareiškėjas skunde nurodė, kad siekdamas objektyvaus įkeisto turto įvertinimo, jis nori, kad turtą įvertintų ekspertas, negyvenantis Klaipėdoje ir kad nebūtų galimai susijęs su antstole B. Tamkevičiene. Pažymėtina, kad tiek antstolių, tiek ekspertų bei turto vertintojų veiklą reglamentuoja įstatymai ir kiti teisės aktai. Kiekvienam jų numatyta pareiga elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai nepažeidžiant įstatymų bei teisėtų asmenų interesų. Už įstatymų nesilaikymą numatyta atsakomybė. CPK 594 straipsnyje nustatyta, kad antstolio procesinę veiklą kontroliuoja apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, teisėjas. Taigi nagrinėjamu atveju tiek pagal pareiškėjo teikiamus nušalinimus, skundus, tiek teismui peržiūrėjus ir įvertinus vykdomosios bylos medžiagą, antstolio veikla yra kontroliuojama bei vertinama, todėl teigti, kad šiuo atveju antstolė B. Tamkevčienė, ar ekspertas G. T. gali būti šališki, nėra jokio pagrindo. Be kita ko, pareiškėjas turi teisę teikti antstolei savo siūlomo eksperto kandidatūrą, pateikdamas jo sutikimą atlikti ekspertizę bei ekspertizės kainą patvirtinančius dokumentus. Tokiu atveju pareiškėjos siūlomas ekspertas bus vertinamas įstatymų nustatyta tvarka, atsižvelgiant tiek į skolininko, tiek į išieškotojo interesus.

15Kitas pareiškėjo skunde nurodytas argumentas, kad jam priklausantis turtas buvo įvertintas remiantis turto vertintojo UAB „Lituka ir Ko“ ataskaita, kuris neturi tinkamos kvalifikacijos ekspertizei atlikti, nes nėra įrašytas į LR Teisingumo ministerijos tvirtinamą teismo ekspertų sąrašą, taip pat nesudaro pagrindo skundą tenkinti.

16Vykdymo proceso normų taikymo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 (Žin., 2005, Nr. 130-4682, toliau - Instrukcija). Instrukcijos 7 p. numato, kad turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 52-1672, toliau – Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas) nustatytus reikalavimus. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas numato, kad turto arba verslo vertinimo įmonė yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitos valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialai, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi turto arba verslo vertinimo veikla, o turto arba verslo vertintojas - Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, vertinantis turtą arba verslą, turintis turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą – turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių valstybinę priežiūrą LR Vyriausybės įgaliotos atlikti įstaigos fiziniam asmeniui išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama jo, kaip tam tikros srities turto arba verslo vertintojo, kvalifikacija (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 14, 17, 18 dalys).

17Taigi, teisės aktuose antstoliui nėra nustatytos pareigos vadovautis tik ekspertinių įstaigų ar ekspertą skirti tik iš LR Teisingumo ministerijos patvirtinto teismo ekspertų sąrašo, o pagrindo konstatuoti, kad UAB „Lituka ir Ko“ neatitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus, nėra. Be to, pažymėtina, kad pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą parengta turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią ir laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010, 2006 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2007).

18Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog antstolė, atlikdama vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0005/14/02230, nepažeidė jos veiklą reglamentuojančių teisės normų ir pripažinti neteisėtu 2015-01-20 antstolės Brigitos Tamkevičienės patvarkymą pareiškėjo skunde nurodytais motyvais ir argumentais nėra pagrindo, todėl skundas atmestinas (CPK 510 str.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

20pareiškėjo A. M. skundą dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų atmesti.

21Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0005/14/02230 grąžinti antstolei Brigitai Tamkevičienei.

22Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė, rašytinio... 2. pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu ir prašo nušalinti ekspertą G.... 3. Antstolė Brigita Tamkevičienė 2015-02-17 patvarkymu pareiškėjo A. M.... 4. Suinteresuotas asmuo R. M. pateikė teismui atsiliepimą į skundą dėl... 5. Skundas atmestinas.... 6. Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0005/14/02230 medžiagos nustatyta,... 7. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesutinka su patvarkyme nustatytu įkeisto... 8. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalyje nustatytose areštuoto... 9. Nagrinėjamu atveju skolininkas prieštarauja dėl antstolės nustatytos turto... 10. Pažymėtina ir tai, kad antstolė 2015-01-20 patvarkymu tik nurodė... 11. Ekspertas turi būti nušalintas esant CPK 65 straipsnyje nurodytiems... 12. Kaip nurodyta aukščiau, nagrinėjamu atveju ekspertizė vykdomojoje byloje... 13. Teismas taip pat sutinka su antstolės patvarkyme nurodytais teiginiais, kad... 14. Pareiškėjas skunde nurodė, kad siekdamas objektyvaus įkeisto turto... 15. Kitas pareiškėjo skunde nurodytas argumentas, kad jam priklausantis turtas... 16. Vykdymo proceso normų taikymo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija,... 17. Taigi, teisės aktuose antstoliui nėra nustatytos pareigos vadovautis tik... 18. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog antstolė,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513... 20. pareiškėjo A. M. skundą dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų... 21. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0005/14/02230 grąžinti... 22. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...