Byla 2S-1982-555/2014
Dėl deliktinės atsakomybės

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ atstovo T. D. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1819-615/2014 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „City Service“ su trečiuoju asmeniu Gintare Balčiūnaite dėl deliktinės atsakomybės.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3ieškovė pareiškė atsakovui ieškinį dėl žalos atlyginimo priteisimo. Ieškinyje nurodė, kad bylą ves per advokatą T. D. ir pateikė tai patvirtinantį išrašą iš teisinių paslaugų sutarties.

4Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas. Teismo šaukimas ieškovę atstovaujančiam advokatui įteiktas asmeniškai pasirašytinai (CPK 118 straipsnis), ieškovės ar civilinėje byloje jį atstovaujančio advokato prašymai atidėti bylos nagrinėjimą, prašymai bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant, prašymai perskirti teismo posėdžio datą, jokie ieškovę civilinėje byloje atstovaujančio advokato neatvykimo į teismo posėdį priežastis patvirtinantys dokumentai iki teismo posėdžio pradžios negauti, teismas apie ieškovės atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis iki teismo posėdžio pradžios taip pat neinformuotas ir jokia kita forma.

5II. Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2014 m. birželio 20 d. nutartimi ieškovės ieškinį paliko nenagrinėtą.

7Teismas nurodė, kad į teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvyko apie posėdžio vietą ir laiką tinkamai informuotas ieškovės atstovas. Teismas pažymėjo, kad ieškovės atstovas iki teismo posėdžio pradžios nepateikė dokumentų, pateisinančių ieškovės atstovo neatvykimą, o teismo posėdyje dalyvavusi atsakovo atstovė sprendimo už akių byloje priimti neprašė, be to, teismas nurodė, kad sprendimo už akių priėmimas nagrinėjamoje civilinėje byloje nėra galimas, kadangi civilinėje byloje yra pateikti abiejų šalių įrodymai (CPK 285 straipsnio 2 dalis), todėl ieškinį paliko nenagrinėtu (CPK 246 straipsnio 1 dalis).

8III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

9Ieškovės atstovas advokatas T. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

10Atskirajame skunde nurodoma, kad Kauno apylinkės teismas paskyrė teismo posėdį, kuris turėjo įvykti 2014 m. birželio 20 d. 11 val. Apeliantas pripažįsta, kad apie nurodytą teismo posėdį buvo informuotas tinkamai. Šiame posėdyje sprendžiant bylą ieškovės atstovas ketino dalyvauti, kadangi tądien nebuvo paskirtų kitų bylų, kurias sprendžiant dalyvauja ieškovės atstovas, posėdžių, tačiau dėl jo naudojamos „MS Office 2013 Home and Business“ gedimo jo telefone ir kompiuterio kalendoriuje esantys duomenys apie teismo posėdžius nesusinchronizavo. Dėl šios problemos pašalinimo ieškovės atstovas kreipėsi į UAB „Proservis“, kuri išsprendė problemą. Apeliantas nurodo, kad veda apie vieną šimtą bylų, todėl be techninių priemonių pagalbos prisiminti visų nagrinėjamų bylų posėdžius neįmanoma.

11Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Byloje iškilo klausimas dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu ieškovo atstovui, kuriam apie teismo posėdį buvo tinkamai pranešta, teisėtumo ir pagrįstumo.

15Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo pasirinkta poveikio priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus. Ieškinio palikimo nenagrinėto instituto paskirtis – užkirsti galimybes vilkinti procesą.

16CPK 246 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, jei ieškovas, neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Tai reiškia, kad teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą, kai yra dvi sąlygos: pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2009). Pažymėtina, kad CPK 1622 straipsnio 1 dalyje, 246 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kokios neatvykimo į teismo posėdį priežastys paprastai nelaikomos svarbiomis, tačiau konkrečiu atveju diskrecijos teisė spręsti dėl priežasčių svarbumo suteikta teismui. Tokia teisė nereiškia absoliučios teismo laisvės pasirinkti, kokį sprendimą dėl pateikto prašymo atidėti bylos nagrinėjimą priimti. Ši teismo teisė turi tarnauti bendriesiems civilinio proceso tikslams ir užtikrinti tinkamą civilinio proceso principų įgyvendinimą.

17Nagrinėjamoje byloje teismas ieškinį paliko nenagrinėtą vadovaudamasis CPK 246 straipsnio 1 dalies, 296 straipsnio 1 dalies 5 punktu, kuris taikomas tuomet, jeigu ieškovas (jo atstovas), kuriam tinkamai pranešta, į teismo posėdį neatvyksta be svarbių priežasčių, ir nėra gautas prašymas bylos nagrinėjimą atidėti, nagrinėti bylą nedalyvaujant, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Byloje nėra ginčo, kad ieškovės atstovas apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo informuotos tinkamai, kad į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių. Byloje keliamas klausimas, ar faktinės nagrinėjamos bylos aplinkybės sudaro pagrindą taikyti ieškinio palikimo nenagrinėto institutą.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovės atstovas apie 2014 m. birželio 20 d. teismo posėdį buvo informuotas tinkamai, tačiau į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių teismui nenurodė. Atsakovo atstovas prašė bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant (b. l. 74). Kadangi apie teismo posėdžio vietą ir laiką ieškovės atstovas buvo informuotas tinkamai, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą teismui nepateikė, atsakovas nepageidavo, kad būtų priimtas sprendimas už akių, spręstina, kad formaliai egzistavo visos sąlygos ieškinį palikti nenagrinėtą.

19Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęstinumą. Šis ir kiti Konstitucijoje įtvirtinti konstituciniai principai neatskiriamai susiję ir iš jų kylančia maksima, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų. Bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų - sprendimų analogiškose bylose; žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimų - precedentų tų kategorijų bylose; aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai, peržiūrėdami žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimus, privalo tuos sprendimus vertinti vadovaudamiesi visuomet tais pačiais teisiniais kriterijais; tie kriterijai turi būti aiškūs ir ex ante žinomi teisės subjektams, inter alia žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismams (vadinasi, bendrosios kompetencijos teismų jurisprudencija turi būti prognozuojama) (Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 4, 165 straipsnių (2002 m. vasario 28 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai).

20Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad kai bylos nagrinėjimas jau yra pasiekęs nagrinėjimo teismo posėdyje stadiją ir ieškovas viso proceso metu sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis, tokioje situacijoje ieškinio palikimas nenagrinėto neatitinka pagrindinių proceso tikslų – greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 straipsnis). CPK normas būtina aiškinti ir taikyti remiantis civilinio proceso teisės principais, aiškinamos normos turiniui reikia suteikti tokią reikšmę, kad ji atitiktų principų dvasią ir jiems neprieštarautų, todėl visos CPK normos turi būti aiškinamos sistemiškai, siejant su CPK įtvirtintais principais. Esant konkrečioms situacijoms, kai bylos nagrinėjimas jau toli pažengęs, prioriteto suteikimas formaliesiems aspektams paneigtų esminius civilinio proceso principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2010, 2012 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2012).

21Iš bylos medžiagos matyti, kad byla nagrinėjama nuo 2013 m. lapkričio 20 d., t. y. byla nagrinėjama daugiau kaip pusę metų. Per šį laikotarpį iki 2014 m. birželio 20 d. teismo posėdžio dienos atsakovė pateikė teismui atsiliepimą, ieškovė pateikė dubliką, atsakovė pateikė tripliką, t. y. bylos nagrinėjimui iš esmės buvo pasirengta. Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad jis atstovauja daugiau nei viename šimte bylų, todėl apie teismo posėdžius atsižymi telefono kalendoriuje, o šie duomenys, jo naudojamos „MS Office 2013 Home and Business“ dėka, sinchronizuojasi jo darbiniame kompiuteryje programoje „Outlook“, tačiau dėl „MS Office 2013 Home and Business“ programos gedimo nurodyto teismo posėdžio duomenys nesusinchronizavo, ko pasėkoje ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad tokio pobūdžio aplinkybės negali būti laikomos svarbiomis neatvykimo į teismo posėdį priežastimis, nes jos įvyko dėl paties ieškovės atstovo kaltės (neapsižiūrėjimo). Kita vertus, teismas atkreipia dėmesį, jog duomenų, leidžiančių teigti, kad ieškovės atstovas nesąžiningai naudojosi ir piktnaudžiavo jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, byloje nėra. Todėl negalima teigti, kad ieškovė (jos atstovas) nesirūpino bylos eiga, vilkino bylos nagrinėjimą ar piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Šiuo konkrečiu atveju palikus ieškinį nenagrinėtu, ieškovė būtų priversta kreiptis į teismą su analogiškais reikalavimais iš naujo. Taigi tokia situacija neatitiktų teismo procesui keliamų tikslų, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau (CPK 7 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad ieškovės atstovui neatvykus į teismo posėdį be svarbios priežasties, teismas galėjo tokiam asmeniui taikyti piniginę sankciją, numatytą CPK 246 straipsnio 3 dalyje.

22Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškinio palikimo nenagrinėtu institutas buvo taikytas nepagrįstai, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į faktines bylos aplinkybes, dėl to priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Todėl skundžiama nutartis naikintina, o civilinė byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

23Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

24Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartį palikti panaikinti, bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. I. Ginčo esmė... 3. ieškovė pareiškė atsakovui ieškinį dėl žalos atlyginimo priteisimo.... 4. Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas. Teismo šaukimas ieškovę... 5. II. Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2014 m. birželio 20 d. nutartimi ieškovės ieškinį... 7. Teismas nurodė, kad į teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvyko apie... 8. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 9. Ieškovės atstovas advokatas T. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 10. Atskirajame skunde nurodoma, kad Kauno apylinkės teismas paskyrė teismo... 11. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Byloje iškilo klausimas dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu ieškovo... 15. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo... 16. CPK 246 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas palieka ieškinį... 17. Nagrinėjamoje byloje teismas ieškinį paliko nenagrinėtą vadovaudamasis CPK... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovės atstovas apie 2014 m. birželio 20... 19. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog konstitucinis teisinės... 20. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad kai bylos nagrinėjimas jau yra pasiekęs... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad byla nagrinėjama nuo 2013 m. lapkričio 20... 22. Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas... 23. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 24. Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartį palikti panaikinti,...