Byla 2-1954/2013
Dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos automatika“ iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „Rizikos cesija“ ir antstolės B. P. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutarties, kuria atsisakyta patikslinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. B2-4340-431/2013 pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Lietuvos automatika“ vadovo A. D. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos automatika“ iškėlimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi priėmė pareiškėjo AB „Lietuvos automatika“ vadovo A. D. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui AB „Lietuvos automatika“ iškėlimo, sustabdė atsakovo turto, turtinių teisių ir lėšų realizavimą ir (ar) išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus, nustatė, kad iš atsakovo banko sąskaitos gali būti mokami visi įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingi mokėjimai ir privalomosios įmokos, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai.

5Antstolė B. P. kreipėsi į teismą su prašymu patikslinti minėta nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir netaikyti išieškojimo sustabdymo turtui, kuris 2013 m. gegužės 13 d. parduodas iš varžytynių Nr. 06158. Nurodė, kad ji vykdo išieškotojo, hipotekos kreditoriaus UAB „SLO Lithuania“ pateiktus vykdomuosius raštus dėl 388 503,28 Lt skolos, 15 000 Lt delspinigių ir 4 996 Lt nuostolių išieškojimo iš skolininko AB „Lietuvos automatika“, priverstinai parduodant iš varžytynių įkeistus pastatą-sandėlį ir žemės nuomos teisę. 2013 m. gegužės 6 d. buvo paskelbtos skolininkui AB „Lietuvos automatika“ nuosavybės teise priklausančio minėto turto antrosios varžytynės Nr. 06158. 2013 m. gegužės 13 d. pasibaigusios antrosios varžytynės Nr. 06158 įvyko ir paskelbtam laimėtojui UADBB „Rizikos cesija“ parduotas skolininkui AB „Lietuvos automatika“ nuosavybės teise priklausantis pirmiau nurodytas turtas. 2013 m. gegužės 28 d. antstolių kontoroje buvo gauta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-24398-937/2013, kuria teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdė antstolės veiksmus vykdomosiose bylose ir uždraudė antstolei atlikti bet kokius vykdymo veiksmus iki bus išspręstas skundas dėl antstolės veiksmų ir įsiteisės nutartis šiuo klausimu. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 12 d. nutartimi. Dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių buvo patenkintas pirkėjo UADBB „Rizikos cesija“ prašymas dėl sumokėjimo už nupirktą turtą termino pratęsimo. 2013 m. birželio 14 d. pirkėjas UADBB „Rizikos cesija“ sumokėjo į antstolės depozitinę sąskaitą visą nupirkto turto 553 554 Lt sumą ir 2013 m. birželio 17 d. buvo pasirašytas Turto pardavimo iš varžytynių aktas, kuriuo šiam pirkėjui už 553 554 Lt buvo parduotas skolininkui AB „Lietuvos automatika“ nuosavybės teise priklausantis aukščiau minėtas turtas. Kadangi pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 88 punktą antstolis gautas lėšas išieškotojams išmoka per 3 darbo dienas nuo turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo, 2013 m. birželio 18 d. hipotekos kreditoriams buvo pervestos iš skolininko AB „Lietuvos automatika“ išieškotos lėšos. Antstolės nuomone, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gugužės 24 d. nutartis neturėtų daryti įtakos varžytynėms, įvykusioms iki šios nutarties priėmimo. Priimdamas minėtą nutartį teismas neturėjo duomenų apie jau įvykusį turto pardavimą iš varžytynių, todėl antstolė teikia informaciją ir įrodymus, kad priverstinis hipotekos kreditoriui įkeisto turto pardavimas įvyko anksčiau nei buvo priimtas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Antstolė pažymėjo, kad dėl esamos situacijos pirkėjas UADBB „Rizikos cesija“ negali disponuoti nei savo lėšomis, kadangi jos įmokėtos į antstolės depozitinę sąskaitą, nei nupirktu turtu, kadangi draudžiamas nuosavybės teisių įregistravimas. Antstolės nuomone, tai pažeidžia protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, teisėtus pirkėjo lūkesčius bei sąlygoja žalos atsiradimą.

6Pareiškėjas (suinteresuotas asmuo) UADBB „Rizikos cesija“ taip pat kreipėsi į teismą su analogišku prašymu, papildomai nurodydamas, kad pateikus 2013 m. birželio 17 d. pasirašytą Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, nuosavybes teises buvo atsisakyta įregistruoti dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarties vykdymo. Pareiškėjas nurodė, kad nors jis laimėjo varžytynes, sumokėjo turto pirkimo kainą, įgijo nuosavybės teisę, tačiau negali jos įregistruoti. Pareiškėjo teigimu, vadovaujant CPK 716 straipsniu varžytynes laimėjęs ir jos turtą nusipirkęs asmuo neprivalo varžytynių kainos sumokėti visos iš karto. Pareiškėjas varžytynėse turtą įsigijo dar 2013 m. gegužės 13 d., kuomet Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. teismo nutartis nebuvo priimta, taip pat tuo metu nebuvo nei bankroto, nei restruktūrizavimo procesų skolininkui AB „Lietuvos automatika“. Pareiškėjo nuomone, nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones restruktūrizavimo byloje gali turėti įtakos tik kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumui (pardavimo kainos varžytynėse paskirstymui), tačiau ne nuosavybės teisės perėjimui pirkėjo atžvilgiu. Remiantis analogija su ĮBĮ 33 straipsnio 4 dalimi, laikytina, kad antstolė privalėjo baigti varžytynių procedūrą. Pareiškėjas pažymėjo, kad minėtos varžytynės buvo vykdomos parduodant hipotekos kreditoriui įkeistą turtą. Pareiškėjo nuomone, restruktūrizavimo proceso, kuris pradėtas vėliau nei jau įvykusios varžytynės, taikymas nagrinėjamoje situacijoje pažeistų esminius teisingumo ir protingumo principus, o taip pat sudarytų galimybę skolininkams piktnaudžiauti įmonių restruktūrizavimo institutu. Tai yra, esant skolininkui nepalankiai situacijai (jo turtą pardavus iš varžytynių), ir jam po to kreipusis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, varžytynes laimėjęs pirkėjas negalėtų realizuoti savo nuosavybės teisės. Be to, susidariusi situacija pažeidžia pareiškėjo turtinius interesus ir sąlygoja didelę turtinę žalą, nes pagal laimėtas varžytynes pareiškėjas jau yra sumokėjęs 553 554 Lt kainą, tačiau negali atlikti nekilnojamojo turto registravimo. Pareiškėjo nuomone, būtų neteisinga teigti, kad vien tik registravimo laikas gali lemti teisines pasekmes, t. y. jei pagal 2013 m. gegužės 13 d. vykusias varžytynes registravimas bitų atliktas iki 2013 m. gegužės 24 d., pareiškėjo turtinės teisės nebūtų buvusios suvaržytos.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi atmetė prašymus. Nurodė, kad pagal ĮRĮ 7 straipsnio 3 dalį, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, teismui priėmus nutartį dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi priėmė pareiškėjo AB „Lietuvos automatika“ vadovo A. D. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui AB „Lietuvos automatika“ iškėlimo, sustabdė atsakovo turto, turtinių teisių ir lėšų realizavimą ir (ar) išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus, nustatė, kad iš atsakovo banko sąskaitos gali būti mokami visi įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingi mokėjimai ir privalomosios įmokos, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai. Teismas nustatė, kad iki šios nutarties priėmimo įvyko antrosios varžytynės Nr. 06158. CPK 713 straipsnis numato, kad varžytynių laimėtoju pripažįstamas tas varžytynių dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina. Pasibaigus varžytynėms, antstolių informacinės sistemos varžytynių posistemyje skelbiama, už kokią kainą turtas parduotas. Taigi, pagal minėtą reglamentavimą nustatomas pirkėjas ir parduodamo turto kaina. CPK 713 ir CPK 716 straipsniai nustato tolimesnius vykdymo veiksmus po to, kai yra nustatytas varžytynes laimėjęs pirkėjas ir parduodamo turto kaina, t. y. varžytynes organizavusiam antstoliui per vieną darbo dieną elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomi CPK 710 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nustatyti varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio duomenys ir į antstolio depozitinę sąskaitą pervedamas varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis, varžytynes laimėjusiam varžytynių dalyviui išsiunčiamas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos pranešimas apie laimėtas varžytynes. Varžytynes laimėjęs dalyvis privalo į varžytynes organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytynių dalyvio mokesčio skirtumui. Antstolis per tris darbo dienas po visos turto kainos sumokėjimo surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos kiekvieno iš varžytynių parduodamo turto pardavimo iš varžytynių aktą (CPK 724 str.). CPK 715 straipsnis, reglamentuojantis iš varžytynių parduoto turto nuosavybės teisės perėjimo momentą, nustato, kad nuo turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo momento laikoma, kad yra tinkamai įvykdyta pareiga perduoti turtą pirkėjui ir jam pereina nuosavybės teisė į iš varžytynių parduotą turtą. Teismas nustatė, kad visą nupirkto turto kainą pirkėjas UADBB „Rizikos cesija“ sumokėjo 2013 m. birželio 14 d., o Turto pardavimo iš varžytynių aktas buvo pasirašytas 2013 m. birželio 17 d., t. y. jau galiojant teismo draudimui realizuoti turtą ir vykdyti išieškojimą. Teismas atmetė pareiškėjų argumentus, kad turtas iš varžytynių buvo parduotas iki Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarties, nes minėtos teisės normos nustato, jog turto realizavimo jį priverstinai parduodant iš varžytynių teisinės pasekmės yra sukuriamos nuo turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo momento, t. y. tik po akto pasirašymo pirkėjui pereina nuosavybės teisės, o iki tol yra atliekami priverstinio pardavimo vykdymo procese veiksmai. Kadangi ĮRĮ 7 straipsnio nuostata imperatyviai nustato įmonės turto realizavimo ir (ar) išieškojimo sustabdymą nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, teismo vertinimu, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų prašymus ir padaryti išimtį, t. y. netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių dėl realizavimo ir (ar) išieškojimo turtui, dėl kurio buvo pradėtas priverstinis pardavimas vykdymo procese, nes turtas nebuvo perduotas pirkėjo nuosavybėn iki Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarties priėmimo.

9III. Atskirųjų skundų argumentai

10Atskiruoju skundu pareiškėjas UADBB „Rizikos cesija“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartį ir jo prašymą patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Nagrinėjamos bylos atveju varžytynės laikomos įvykusiomis nuo 2013 m. gegužės 13 d., t. y. iki Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. priėmimo. Apeliantas varžytynes laimėjo teisėtai ir šis veiksmas nėra panaikintas ar kitokiu būdu suvaržytas.

122. Apeliantas nesutinka su teismo vertinimu, kad turi būti taikoma ĮRĮ 7 straipsnio imperatyvi nuostata, kadangi apeliantui nuosavybės teisė neperėjo iki 2013 m. gegužės 24 d. Teismas nepagrįstai nurodė skirtingų teisinių santykių pasekmių taikymą esant dviems momentams: 1) kuomet nuosavybės teisė pereina, t. y. pardavimo iš varžytynių aktas įforminamas iki 2013 m. gegužės 24 d.; 2) kuomet nuosavybės teisė nepereina iki 2013 m. gegužės 24 d., nors teisėtai atlikti kiti varžytynių vykdymo veiksmai. Teismo vertinimu, pirmuoju atveju apeliantui ĮRĮ 7 straipsnyje numatytas ribojimas negaliotų, nes turtas būtų laikomas realizuotu, o antruoju atveju – tolimesnis turto realizavimas negalėtų vykti. Apelianto nuomone, remiantis tokiu išaiškinimu, paneigiamas varžytynių eiliškumas ir varžytynių laimėjimo faktas. Turto pardavimo iš varžytynių akto surašymas yra tik teisinė pasekmė ankstesnių teisinių veiksmų – laimėjimo, dalyvio mokesčio, varžytynių kainos sumokėjimo ir kt. atlikimo. Nenustačius pirminių veiksmų neteisėtumo teisėtai veikusiam asmeniui negali kilti neigiamos teisinės pasekmės. Varžytynių procedūros turėjo būti tęsiamos.

133. Tokio teismo aiškinimo (susiejimo išimtinai su varžytynių akto data) nepagrįstumą patvirtina ir įstatymų leidėjo įtvirtinta galimybė turto pardavimo kainą sumokėti vėliau nei tą pačią varžytynių dieną. Tuo metu, kai apeliantas sumokėjo 53 640 Lt dalyvio mokestį, kuris yra įskaitomas į turto kainą, apskritai neegzistavo jokie suvaržymai. Asmuo, teisėtai sumokėjęs kainą ar jos dalį, įgyja teisėtus lūkesčius įsigyti perkamą turtą. Vėlesnės aplinkybės negali sukelti teisinių pasekmių atgal.

144. Nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones restruktūrizavimo byloje gali turėti įtakos tik kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumui (pardavimo kainos varžytynėse paskirstymui), tačiau ne nuosavybės teisės perėjimui pirkėjo atžvilgiu. Remiantis analogija su ĮBĮ 33 straipsnio 4 dalimi, laikytina, kad antstolė privalėjo baigti varžytynių procedūrą. Varžytynės buvo vykdomos parduodant hipotekos kreditoriui įkeistą turtą. Net ir skirstant lėšas restruktūrizavimo procese, tokio kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą.

15Atskiruoju skundu pareiškėja antstolė B. P. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartį ir jos prašymą patenkinti. Nurodo, kad teismas rėmėsi ĮRĮ 7 straipsniu, kuris nagrinėjamu atveju įvykusioms antrosioms turto varžytynėms negaliotų, jeigu pirkėjas UADBB „Rizikos cesija“ nepasinaudotų CPK 716 straipsnio 3 dalyje numatyta nuostata dėl termino pratęsimo ir Turto iš varžytynių aktas būtų pasirašytas iškart po varžytynių pasibaigimo, t. y. 2013 m. gegužės 14 d., arba bet kurią kitą dieną iki 2013 m. gegužės 24 d. Teismo aiškinimas, netenkinant pareiškėjų prašymų, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas buvo pasirašytas 2013 m. birželio 17 d., t. y. jau galiojant Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartyje nustatytam draudimui realizuoti ir vykdyti išieškojimą, pažeidžia teisėtus pirkėjo lūkesčius įsigyti iš varžytynių perkamą turtą, taip pat hipotekos kreditoriaus interesus gauti lėšas iš jau išvaržyto turto. Apeliantės nuomone, įvykęs įkeisto turto pardavimas iš varžytynių apsaugojo hipotekos kreditoriaus interesus ir nepažeidė kitų skolininko AB „Lietuvos automatika“ kreditorių interesų. Iš gautų lėšų buvo padengti hipotekos kreditorių 216 229,28 Lt reikalavimai, o likusi suma (394 124,72 Lt), skirta kitų skolininko kreditorių reikalavimams patenkinti, saugoma antstolės depozitinėje sąskaitoje. Apeliantės nuomone, nagrinėjamu atveju yra tikslinga užbaigti turto pardavimo iš varžytynių procedūrą surašant Turto pardavimo iš varžytynių aktą. Apeliantė atkreipia dėmesį į tai, kad priverstiniai vykdymo veiksmai skolininko atžvilgiu pradėti nuo 2012 m. rugpjūčio 17 d. Antstolės įvykdytų turto pardavimo iš varžytynių kaštai yra dideli, todėl, vadovaujantis ekonomiškumo, protingumo ir sąžiningumo principais, visiškai netikslinga visą turto vertinimo ir pardavimo procedūrą kartoti skolininko restruktūrizavimo etape. Pakartotinės išlaidos žymiai padidintų įkeisto turto realizavimo išlaidas. Skolininkas AB „Lietuvos automatika“ sistemingai siekė trukdyti įkeisto turto realizavimo procesui. Nagrinėjamu atveju buvo tinkamai atliktas įkeisto turto vertinimas, varžytynės vyko teisėtai, visi skolininko skundai dėl įkeisto turto pardavimo iš varžytynių buvo atmesti, todėl jokių abejonių dėl varžytynių neteisėtumo nekyla. Apeliantės teigimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio reglamentavimo kaip užbaigti jau pradėtas turto varžytynes, likus baigiamajai įkeisto turto realizavimo stadijai – akto pasirašymui, kai teisme priimamas skolininko pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Esant tokiai įstatymo spragai, apeliantės nuomone, būtina taikyti analogiją su ĮBĮ 33 straipsnio 4 dalimi.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Byloje nustatyta, kad 2013 m. gegužės 13 d. įvyko varžytynės Nr. 06158, iš kurių antstolė B. P. pirkėjui UADBB „Rizikos cesija“ pardavė skolininkui AB „Lietuvos automatika“ nuosavybės teise priklausantį turtą: pastatą-sandėlį ir žemės nuomos teisę (b. l. 13, 21). Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi priėmė pareiškėjo AB „Lietuvos automatika“ vadovo A. D. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui AB „Lietuvos automatika“ iškėlimo, sustabdė atsakovo turto, turtinių teisių ir lėšų realizavimą ir (ar) išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus, nustatė, kad iš atsakovo banko sąskaitos gali būti mokami visi įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingi mokėjimai ir privalomosios įmokos, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai (b. l. 8-9). Pirkėjas UADBB „Rizikos cesija“ 2013 m. birželio 14 d. sumokėjo visą sumą už nupirktą iš varžytynių turtą ir 2013 m. birželio 17 d. pasirašė Turto pardavimo iš varžytynių aktą (b. l. 13). Antstolė iš pirkėjo UADBB „Rizikos cesija“ sumokėtų lėšų už nupirktą iš varžytynių skolininko turtą 2013 m. birželio 18 d. padengė skolininko kreditorių, kurių naudai buvo realizuojamas skolininko turtas, 216 229,28 Lt reikalavimus, o likusi suma (394 124,72 Lt) liko antstolės depozitinėje sąskaitoje (b. l. 14-15). VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 2013 m. birželio 19 d. atsisakė įregistruoti juridinius faktus apie minėtą turto pardavimo aktą Nekilnojamojo turto registre, kadangi parduotų iš varžytynių nekilnojamųjų daiktų registro įrašuose Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarties pagrindu įregistruotas juridinis faktas apie įsiteisėjusį teismo sprendimą, turintį įtakos minėtų nekilnojamųjų daiktų teisiniams statusui, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas AB „Lietuvos automatika“ turto, turtinių teisių ir lėtų realizavimas ir (ar) išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus (b. l. 16). Taigi, nagrinėjamu atveju susidarė situacija, kai, įvykus varžytynėms ir paskelbus laimėtoją, dėl skolininko kreipimosi į teismą su pareiškimu iškelti jam restruktūrizavimo bylą bei teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių – skolininko turto, turtinių teisių ir lėšų realizavimo ir (ar) išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus, sustabdymo pirkėjas UADBB „Rizikos cesija“, sumokėjęs visą sumą už nupirktą iš varžytynių skolininko turtą jau po šio teismo apribojimo taikymo, negali įregistruoti nuosavybės teisių į šį turtą.

18Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad turto realizavimo jį priverstinai parduodant iš varžytynių teisinės pasekmės yra sukuriamos nuo turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo momento, t. y. tik po akto pasirašymo pirkėjui pereina nuosavybės teisės, o iki tol yra atliekami priverstinio pardavimo vykdymo procese veiksmai. Todėl, vadovaudamasis ĮRĮ 7 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, teismui priėmus nutartį dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas, antstolės ir pirkėjo UADBB „Rizikos cesija“ teismui pateikus prašymus netaikyti išieškojimo sustabdymo skolininko turtui, kuris 2013 m. gegužės 13 d. parduodas iš varžytynių Nr. 06158, atmetė.

19Sutiktina su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad, nustatant iš varžytynių parduoto turto nuosavybės teisės perėjimo momentą, pagal CPK 715 straipsnį nuosavybės teisės perėjimo momentu laikomas turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo momentas. Tačiau nagrinėjant pareiškėjų prašymus vadovautis vien iš varžytynių parduoto turto nuosavybės teisės perėjimo momentu yra pernelyg formalu. Pagal CPK 713 straipsnio 7 dalį varžytynių laimėtoju pripažįstamas tas varžytynių dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą, kuri kartu yra ir turto kainą, o pagal CPK 713 straipsnio 8 dalį, pasibaigus varžytynėms, skelbiama, už kurią kainą turtas parduotas. Taigi, nagrinėjamu atveju varžytynių laimėtojas buvo paskelbtas ir varžytynės pasibaigė 2013 m. gegužės 13 d. (b. l. 21). Tuo metu Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartis dar nebuvo priimta, be to, pagal bylos duomenis nebuvo taikomi kiti apribojimai realizuoti skolininko AB „Lietuvos automatika“ turtą. Byloje taip pat nenustatyta, kad vykusios varžytynės būtų pripažintos neteisėtomis ir negaliojančiomis (b. l. 37-41). CPK 716 straipsnis suteikia varžytynes laimėjusiam dalyviui teisę sumokėti visą turto kainą ne iš karto, o per 10, 20 ar 30 dienų po varžytynių pabaigos, priklausomai nuo turto kainos. Nagrinėjamu atveju pirkėjas UADBB „Rizikos cesija“ už nupirktą turtą visą sumą sumokėjo 2013 m. birželio 14 d., t. y. jau galiojant Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi nustatytam draudimui (b. l. 13). Sutiktina su apelianto UADBB „Rizikos cesija“ argumentais, kad tokiu atveju jis neturėtų nukentėti dėl to, kad kainą už varžytynėse nupirktą turtą sumoka remdamasis CPK nustatyta tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo neleisti pirkėjui UADBB „Rizikos cesija“, sumokėjusiam visą iš varžytynių nupirkto turto kainą, įregistruoti nuosavybės teisę į minėtą turtą. Minėta ĮRĮ 7 straipsnio 2 dalies minėta nuostata yra skirta apsaugoti kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumą, todėl nagrinėjamu atveju šios nuostatos taikymas labiau aktualus sprendžiant klausimą dėl antstolės veiksmų, t. y. po Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarties priėmimo antstolės atliktų mokėjimų skolininko AB „Lietuvos automatika“ hipotekos kreditoriams, teisėtumo, bet lėšų sumokėjimo už iš varžytynių nupirktą turtą teisėtumui. Pažymėtina, kad savo pobūdžiu panašius teisinius santykius reglamentuojančio ĮBĮ nuostatos analogišką nagrinėjamoje byloje susidariusią situaciją reglamentuoja kitaip. Pagal ĮBĮ 33 straipsnio 4 dalį, jeigu apie įkeisto turto pardavimą paskelbta iki bankroto bylos iškėlimo dienos, antstolis baigia vykdyti turto pardavimą CPK nustatyta tvarka ir pardavus turtą iš varžytynių gautą pinigų sumą perveda į bankrutuojančios įmonės sąskaitą. Be to, kaip teisingai nurodo apeliantė antstolė B. P., įvykdytų turto pardavimo iš varžytynių kaštai yra dideli, todėl, vadovaujantis ekonomiškumo, protingumo ir sąžiningumo principais, visiškai netikslinga visą turto vertinimo ir pardavimo procedūrą kartoti skolininko restruktūrizavimo etape.

20Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjų prašymai yra pagrįsti, o pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl materialinių teisės normų pažeidimo ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 330, 338 str., 337 str. 1 d. 2 p.). Pareiškėjų prašymai tenkintini – Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės patikslintinos – netaikytinas draudimas realizuoti AB „Lietuvos automatika“ turtą, kuris 2013 m. gegužės 13 d. parduodas iš varžytynių Nr. 06158 pirkėjui UADBB „Rizikos cesija“.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 336-339 straipsniais,

Nutarė

22panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

23Patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – netaikyti draudimą realizuoti AB „Lietuvos automatika“ (juridinio asmens kodas 221972310) nuosavybės teise priklausantį turtą: pastatą-sandėlį, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir žemės nuomos teisę (žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - )), kylančią iš 1997 m. balandžio 22 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 117 (N01/97-13031), kuris 2013 m. gegužės 13 d. parduotas iš varžytynių Nr. 06158 pirkėjui UADBB „Rizikos cesija“ (juridinio asmens kodas 126231645).

24Nutarties nuorašą išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi priėmė... 5. Antstolė B. P. kreipėsi į teismą su prašymu patikslinti minėta nutartimi... 6. Pareiškėjas (suinteresuotas asmuo) UADBB „Rizikos cesija“ taip pat... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi atmetė prašymus.... 9. III. Atskirųjų skundų argumentai... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjas UADBB „Rizikos cesija“ prašo panaikinti... 11. 1. Nagrinėjamos bylos atveju varžytynės laikomos įvykusiomis nuo 2013 m.... 12. 2. Apeliantas nesutinka su teismo vertinimu, kad turi būti taikoma ĮRĮ 7... 13. 3. Tokio teismo aiškinimo (susiejimo išimtinai su varžytynių akto data)... 14. 4. Nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones restruktūrizavimo byloje... 15. Atskiruoju skundu pareiškėja antstolė B. P. prašo panaikinti Vilniaus... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Byloje nustatyta, kad 2013 m. gegužės 13 d. įvyko varžytynės Nr. 06158,... 18. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad turto realizavimo jį... 19. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad, nustatant iš... 20. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjų... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK... 22. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartį ir... 23. Patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi... 24. Nutarties nuorašą išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui –...