Byla eA-1735-415/2019

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dainiaus Raižio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio mėsinė“ apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. vasario 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio mėsinė“ skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio mėsinė“ (toliau – ir pareiškėjas, RUAB „Pajūrio mėsinė“) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau – ir atsakovas, VSDFV Klaipėdos skyrius) 2016 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. ĮAS-6E-346 „Dėl UAB Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“; 2017 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. SHI-9 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“; 2017 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. SFI-11 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinio įkeitimo“; 2017 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. SHI-15 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“; 2017 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. SHI-16 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“; 2017 m. gegužės 2 d. sprendimą Nr. SHI-34 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“; 2) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VSDFV) 2017 m. gegužės 5 d. sprendimą Nr. (9.8) 1-2830 „Dėl skundo“; 2017 m. birželio 14 d. sprendimą Nr. (9.8) 1-3751 „Pakartotiniai skundai nenagrinėjami, papildomai prašomas panaikinti sprendimas paliekamas galioti“.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1203-777/2016 jam buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Teigė, kad skundžiamais VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimais buvo nustatyta priverstinė hipoteka pareiškėjo nuosavybės teise priklausančiam turtui, kurio bendra vertė – 301 705,00 Eur, o skundžiamais VSDFV sprendimais šie VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimai palikti galioti. Pareiškėjo vertinimu, skundžiamais sprendimais nepagrįstai nustatyti pertekliniai suvaržymai, nes bendra priverstine hipoteka suvaržyto pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio turto vertė ženkliai viršija skundžiamų sprendimų priėmimo metu pareiškėjo neįvykdytų einamųjų įsipareigojimų atsakovui sumą.

93.

10Teigė, kad netinkamai atliktas materialaus ilgalaikio įkeičiamo turto įkainojimas, nes nėra pagrįsta, kuo remiantis įkainota priverstinai įkeisto kilnojamojo pareiškėjos turto vertė. Atsakovui nepagrįstai suteiktas privilegijuoto kreditoriaus statusas. Pareiškėjo nuomone, skundžiamais sprendimais paneigta Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme (toliau – ir ĮRĮ) nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka ir pažeistas draudimas nustatyti priverstinę hipoteką po restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Teigė, kad skundžiami sprendimai neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

114.

12Atsakovas VSDFV Klaipėdos skyrius atsiliepime į pareiškėjo skundą teismo prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

135.

14Atsakovas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartimi patvirtintas 118 679,73 Eur (114 188,92 Eur valstybinio socialinio draudimo (toliau – ir VSD) įmokų ir 4 490,81 Eur delspinigių) VSDFV Klaipėdos skyriaus kreditorinis reikalavimas, užtikrintas pareiškėjo turto priverstine hipoteka. Nurodė, kad daliai pareiškėjo turto jau buvo nustatyta priverstinė hipoteka iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimo ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis, pareiškėjo įsiskolinimas 2016 m. liepos 21 d. sudarė 289 204,87 Eur (279 388,03 Eur įmokų ir 9 816,84 Eur delspinigių). Skola, susidariusi po nutarties iškelti pareiškėjui restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, yra 165 199,11 Eur einamųjų VSD įmokų už laikotarpį nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. iki 2017 m. birželio mėn. ir 5 326,03 Eur delspinigių. Nurodė, kad po restruktūrizavimo bylos iškėlimo taikyta pirminė priverstinė hipoteka ir įkeitimas turtui, kurio vertė 107 501,00 Eur, bei antrinė hipoteka (turto vertės ir pirminės hipotekos reikalavimų sumų skirtumas – 54 761,77 Eur). Skola, kurios išieškojimo užtikrinimui priimti sprendimai dėl priverstinės hipotekos įkeitimo, sudarė 161 482,94 Eur.

156.

16Nurodė, jog remiantis valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro išrašų duomenimis apie nekilnojamojo turto vidutinę rinkos vertę nustatyta nekilnojamojo turto vertė, o vidutinė transporto priemonių rinkos kaina nustatyta išanalizavus 2017 m. vasario 23 d. www.autoplius.lt duomenis.

177.

18Paaiškino, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1203-777/2016 dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Pajūrio mėsinė“ įsiteisėjo 2017 m. liepos 21 d., todėl nuo 2017 m. liepos 21 d. pareiškėjas privalo mokėti einamąsias VSD įmokas į VSD fondo biudžetą. Teigė, kad į kreditorių sąrašą įtraukiami tik tie kreditorių reikalavimai, kurie atsirado iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, o visi kiti reikalavimai, t. y. atsiradę jau iškėlus restruktūrizavimo bylą, turi būti tenkinami įprasta tvarka, o tokių reikalavimų netenkinančios įmonės atžvilgiu gali būti taikomi įstatymų numatyti skolų užtikrinimo būdai. Paaiškino, kad atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjo įsiskolinimas VSD fondo biudžetui nuolat didėjo, buvo priimti sprendimai dėl priverstinės hipotekos ir įkeitimo skolos VSD fondo biudžetui išieškojimo užtikrinimui. Pažymėjo, kad Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2017 m. liepos 20 d., civilinėje byloje Nr. B2-514-777/2017 pareiškėjo byla nutraukta. Nurodė, kad skundžiami VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimai yra pagrįsti objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės yra motyvuotos.

19II.

208.

21Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2018 m. vasario 28 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

229.

23Teismas nustatė, jog Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-514-777/2017 (buvęs bylos Nr. B2-1203-777/2016) (toliau – ir restruktūrizavimo byla) 2016 m. birželio 7 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2016 m. liepos 21 d., pareiškėjui iškelta restruktūrizavimo byla, administratore restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui paskirta UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. spalio 5 d. nutarties dalimi patvirtino iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusius kreditinius reikalavimus pareiškėjui, iš kurių VSDFV Klaipėdos skyriui (hipoteka) 114 188,92 Eur skolą ir 4 490,81 Eur netesybas (nutartis įsiteisėjusi 2016 m. spalio 13 d.). Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi restruktūrizavimo bylą nutraukė (nutartis įsiteisėjusi 2017 m. liepos 20 d.). VĮ Registrų centro duomenimis pareiškėjo teisinis statusas – restruktūrizuojama (įgijimo data 2016 m. liepos 21 d., įregistravimo data 2016 m. rugpjūčio 9 d., statusas – restruktūrizuojama, nėra išregistruotas).

2410.

25Byloje esančiais duomenimis teismas nustatė, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus:

2610.1.

272016 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. ĮAS-6E-346 „Dėl UAB Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ 85 752,43 Eur skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui nustatyta priverstinė hipoteka pareiškėjos turtui, kurio vertė 46 050,00 Eur, t. y. žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - );

2810.2.

292017 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. SHI-9 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ 25 821,12 Eur skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui nustatyta priverstinė hipoteka pareiškėjos turtui, kurio bendra vertė 15 422,00 Eur, t. y.: žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 354,00 Eur); pastatui-kiaulidei, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 5 358,00 Eur); pastatui-sandėliui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 3 823,00 Eur); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 739,00 Eur); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 434,00 Eur); ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ) (13/100 priklauso butui Nr. ( - ) iš registro ( - )), ( - ) (vertė 1 456,00 Eur) (pažymėtina, kad hipoteka įregistruota 13/100 ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ) yra pastato-gyvenamojo namo); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 1 642,00 Eur); inžineriniams tinklams-vandentiekio gręžiniui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 1 616,00 Eur);

3010.3.

312017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. SFI-11 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinio įkeitimo“ 19 792,67 Eur skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui nustatytas priverstinis įkeitimas pareiškėjos turtui, kurio bendra vertė 36 791,00 Eur, t. y. transporto priemonei IVECO 70C17, identifikavimo numeris ( - ), valstybinis registracijos numeris ( - ) (vertė 20 000,00 Eur); transporto priemonei RENAULT TRAFIC, identifikavimo numeris ( - ), valstybinis registracijos numeris ( - ) (vertė 4 533,00 Eur); transporto priemonei RENAULT TRAFIC, identifikavimo numeris ( - ), valstybinis registracijos numeris ( - ) (vertė 4 533,00 Eur); transporto priemonei VW POLO, identifikavimo numeris ( - ), valstybinis registracijos numeris ( - ) (vertė 1 550,00 Eur); transporto priemonei MERCEDES BENZ S430, identifikavimo numeris ( - ), valstybinis registracijos numeris ( - ) (vertė 6 175,00 Eur);

3210.4.

332017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. SHI-15 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ 85 752,43 Eur skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui nustatyta priverstinė hipoteka pareiškėjos turtui, kurio bendra vertė 129 926,00 Eur, t. y.: žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 33 598,00 Eur); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 55 028,00 Eur); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 41 300,00 Eur);

3410.5.

352017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. SHI-16 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ 25 821,12 Eur skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui nustatyta priverstinė hipoteka pareiškėjos turtui, kurio bendra vertė 64 278,00 Eur, t. y.: žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ), (vertė 9 210,00 Eur); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 3 041,00 Eur); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 4 895,00 Eur); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 2 722,00 Eur); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 2 983,00 Eur); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 24 820,00 Eur); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 1 373,00 Eur); pastatui-sandėliui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 15 234,00 Eur);

3610.6.

372017 m. gegužės 2 d. sprendimą Nr. SHI-34 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ 30 116,72 Eur skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui nustatyta priverstinė hipoteka pareiškėjos turtui, kurio bendra vertė 9 238,00 Eur, t. y.: pastatui-gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 3 504,00 Eur); kitiems inžineriniams statiniams-kiemo statiniams (1/1 priklauso pastatui Nr. ( - )), unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 5 734,00 Eur).

3811.

39Taip pat teismas nustatė, kad VSDFV:

4011.1.

412017 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. (9.8) 1-2830 „Dėl skundo“ atsisakyta tenkinti skundą dėl sprendimų Nr. ĮAS-6E-346, SHI-9, SFI-11, SHI-15, SHI-16;

4211.2.

432017 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. (9.8) 1-3751 „Pakartotiniai skundai nenagrinėjami, papildomai prašomas panaikinti sprendimas paliekamas galioti“ atsisakyta iš naujo nagrinėti skundus dėl sprendimų Nr. ĮAS-6E-346, SHI-9, SFI-11, SHI-15, SHI-16 bei tenkinti pareiškėjo skundą dėl sprendimo Nr. SHI-34.

4412.

45Teismas, pasisakydamas dėl teisės taikyti priverstinę hipoteką ir įkeitimą po restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pažymėjo, jog Skundžiami VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimai, kuriais nustatyta priverstinė hipoteka ir įkeitimas, priimti po nutarties iškelti pareiškėjai restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Byloje pateikti valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai (registro Nr. ( - )) patvirtina, jog pareiškėjos skundžiamuose VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimuose nurodytam nekilnojamajam turtui priverstinė hipoteka buvo įregistruota taip pat jau po nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos (daliai turto įregistruota pirminė hipoteka iki nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos).

4613.

47Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) nuostatomis, reglamentuojančiomis hipoteką bei įkeitimą, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – ir VSDĮ), Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatomis.

4814.

49Teismas konstatavo, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos yra privalomosios, tai einamosios valstybinio socialinio draudimo įmokos privalo būti mokamos nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Nei ĮRĮ, nei CK, nei VSDĮ nenustato draudimo reikalavimus, kurie atsirado po to, kai įsiteisėja nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą, tenkinti įprasta tvarka, o netenkinus tokių reikalavimų – įmonės atžvilgiu taikyti įstatymų numatytus skolų užtikrinimo būdus.

5015.

51Teismas pažymėjo, jog byloje nėra ginčo, kad įsiskolinimai, kurių užtikrinimui skundžiamais VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimais nustatyta priverstinė hipoteka ir įkeitimas, atsirado po restruktūrizavimo bylos iškėlimo nemokant einamųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad pareiškėja neteisingai interpretuoja ĮRĮ nuostatas, teigdama, jog pareiškėjo nuosavybės teise valdomam turtui VSDFV Klaipėdos skyrius negalėjo taikyti priverstinės hipotekos ir įkeitimo po to, kai jai įsiteisėjusia nutartimi buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Pareiškėjui buvo nustatyta skola VSD fondo biudžetui, VSDFV Klaipėdos skyrius pagal jam suteiktą kompetenciją turėjo teisę priimti ginčijamus sprendimus nustatyti priverstinę hipoteką nekilnojamajam turtui ir įkeitimą kilnojamajam turtui. Nustatydamas privertinę hipoteką ir priverstinį turto įkeitimą, VSDFV Klaipėdos skyrius nepažeidė CK, ĮRĮ bei VSDĮ nustatytų reikalavimų, įskaitant ir ĮRĮ 8 straipsnio 1 punkte įtvirtintą draudimą, todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovas šiuo aspektu elgėsi nesąžiningai kitų kreditorių atžvilgiu. Šie atsakovo veiksmai nelaikytini netinkamu jo teisių įgyvendinimu ar kitų kreditorių interesų pažeidimu. Be to, kaip minėta, šiuo metu situacija apskritai yra pasikeitusi, nes pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis restruktūrizavimo byla nutraukta.

5216.

53Teismas, pasisakydamas dėl pareiškėjo argumentų, kad ginčijamuose sprendimuose įkeisto turto vertė yra didesnė už hipoteka ir įkeitimu užtikrinamų reikalavimų sumą ir, kad nėra duomenų, patvirtinančių, kaip buvo nustatyta turto vertė, nustatė, kad iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų (registro Nr. ( - )), atsakovo atsiliepimo bei kitų byloje pateiktų dokumentų matyti, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus 2016 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. ĮAS-6E-346, 2017 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. SHI-9, 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. SFI-11, 2017 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. SHI-34 nustatyta priverstinė hipoteka ir įkeitimas yra pirminiai, t. y. 161 482,94 Eur (85 752,43 Eur + 25 821,12 Eur + 19 792,67 Eur + 30 116,72 Eur) bendros skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui nustatyta priverstinė pirminė hipoteka ir įkeitimas pareiškėjos turtui, kurio bendra vertė 107 501,00 Eur (46 050,00 Eur + 15 422,00 Eur + 36 791,00 Eur + 9 238,00 Eur). Taigi, pirmine hipoteka ir įkeitimu įkeisto turto bendra vertė yra mažesnė už užtikrinamų reikalavimų bendrą sumą, ir tik sprendimu Nr. SFI-11 priverstinai įkeisto kilnojamojo turto bendra vertė (36 791,00 Eur) yra didesnė už užtikrinamų reikalavimų bendrą sumą (19 792,67 Eur).

5417.

55Taip pat teismas nustatė, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. SHI-15 ir 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. SHI-16 nustatyta priverstinė hipoteka yra antrinė, t. y. 111 573,55 Eur (85 752,43 Eur + 25 821,12 Eur) bendros skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui nustatyta priverstinė antrinė hipoteka pareiškėjos turtui, kurio bendra vertė 194 204,00 Eur (129 926,00 Eur + 64 278,00 Eur). Taigi, šiais sprendimais antrine hipoteka įkeisto turto vertė (tiek bendrai, tiek atskirai pagal sprendimus) yra didesnė už užtikrinamų reikalavimų sumą, tačiau atsakovas atsiliepime nurodo šiam turtui jau anksčiau nustatyta priverstinė hipoteka VSDFV direktoriaus pavaduotojo 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. ĮAS-6E-83, 2016 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. ĮAS-6E-131, 2016 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. ĮAS-6E-206 139 442,23 Eur (65 608,79 Eur + 26 181,02 Eur + 47 652,42 Eur) bendros skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui. Šias aplinkybes patvirtina ir minėti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai.

5618.

57Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – ir TVVPĮ) 2 straipsnio 10, 11, 20 punktais, CK 4.192 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 718, 722 straipsniais, priėjo išvadą, kad priverstinės hipotekos ir įkeitimo nustatymo metu nėra galimybių nustatyti tikslios įkeisto turto būsimos pardavimo kainos. Tiksli įkeisto daikto vertė paaiškėja tik pardavus jį varžytynėse. Kreditoriaus (atsakovo) interesams esminę reikšmę turi iš varžytinių parduodamo turto reali kaina ir užtikrintų reikalavimų suma. Taigi, vykdymo proceso eigoje, kai kurio turto (pvz., automobilių) vertė gali ir mažėti, tuo pačiu mažėti ir gauta kaina. Pažymėjo, jog byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjo skola VSDFV kiekvieną mėnesį didėjo.

5819.

59Teismas vertino, jog atsakovas, nustatydamas antrinę hipoteką bei nustatydamas įkeitimą kilnojamam turtui (automobiliams) ir pasirinkęs turtą, kurio rinkos vertė yra didesnė nei užtikrinami reikalavimai, šiuo atveju nepažeidė imperatyvių teisės aktų nuostatų, nes įkeisto turto vertė iš esmės nėra ženkliai didesnė (galbūt yra net mažesnė) nei užtikrinamų reikalavimų suma. Šiuo atveju skolininko (pareiškėjo) teisės ir teisėti interesai inter alia (be kita ko) nėra pažeidžiami. Įvertinęs visumą nustatytų aplinkybių ir taikytiną teisinį reguliavimą, teismas konstatavo, jog dalyje skundžiamų sprendimų (sprendimai Nr. SFI-11, SHI-15, SHI-16) nurodyta turto vertė yra didesnė už priverstine hipoteka ir įkeitimu užtikrinamų reikalavimų sumą, tačiau šis dydžio neatitikimas laikytinas formaliu ir iš esmės nepažeidžiančiu pareiškėjo teisių ir jos teisėtų interesų.

6020.

61Pažymėjo, kad byloje pateikti valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai (registro Nr. ( - )) patvirtina, jog pareiškėjo skundžiamuose VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimuose nurodytos nekilnojamojo turto vertės atitinka nurodytas šiuose išrašuose. VSDFV Klaipėdos skyrius atsiliepime nurodė, jog kilnojamojo turto (automobilių) vertė buvo nustatyta pagal pareiškėjos restruktūrizavimo plano projekte nurodytą transporto priemonių likutinę vertę ir atsižvelgus į duomenis interneto svetainėje www.autoplius.lt. Nėra pagrindo netikėti atsakovu, kad buvo remiamasi transporto priemonių rinkos kainomis, nustatytomis iš viešųjų šaltinių. Toks pareiškėjo turto vertės nustatymo būdas neprieštarauja teisės aktų normoms, todėl pripažįstamas tinkamu. Atsakovo atsiliepime nurodyta, kad pareiškėjos restruktūrizavimo plano projekte pateiktais duomenimis kai kurio įkeisto kilnojamojo turto (automobilių) likutinės vertės yra ženkliai mažesnės nei nurodytos skundžiamuose sprendimuose. Pažymėtina, jog Lietuvos teismų informacinėje sistemoje matyti, kad restruktūrizavimo bylos procese 2017 m. balandžio 18 d. nurodyta pastaba, jog restruktūrizavimo plano projektas ir jo priedai pripažinti nevieša bylos medžiaga, nes šie duomenys atitinka komercinės (gamybinės) informacijos apibrėžimą, šių dokumentų neteikti susipažinti ar kopijuoti su bylą susipažįstantiems asmenims. Pareiškėjas nenurodė kito objektyvaus būdo nustatyti jos turto vertę ir nepateikė duomenų, pagrindžiančių tai, kad priverstinai įkeičiamų objektų rinkos vertės yra žymiai didesnės nei nurodytos skundžiamuose sprendimuose.

6221.

63Teismas, įvertinęs ginčijamų sprendimų turinį, pažymi, kad šiuose individualiuose administraciniuose aktuose yra duomenys, kurių reikalauja įstatymų normos: sprendimuose nurodyti visi reikšmingi duomenys apie mokesčių mokėtoją (skolininką), apie kreditorių, apie priverstinės hipotekos (įkeitimo) objektą ir apie užtikrinamą reikalavimų sumą, taip pat teisinis tokio sprendimo priėmimo pagrindas. Kadangi visi ginčijami sprendimai yra elektroniniai dokumentai, tai iš į elektroninės bylos medžiagą pateiktų detalių metaduomenų matyti dokumento sudarytojas, dokumento pavadinimas (antraštė), dokumento registravimo data ir numeris, parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė, pareigos bei kiti duomenys. Tai, kad sprendimuose nėra duomenų, kokiais šaltiniais rėmėsi atsakovas, nurodydamas priverstinai įkeičiamo turto kainas (vertes), ir tai, kad juose yra nurodytas didesnės vertės turtas nei hipoteka užtikrinamų reikalavimų suma, teismo vertinimu, nėra pagrindas juos pripažinti neatitinkančių VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

6422.

65Teismas konstatavo, kad skundžiami VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimai, kuriais nustatyta priverstinė hipoteka ir įkeitimas, bei VSDFV sprendimai, kurie priimti išnagrinėjus ginčą neteismine tvarka, yra teisėti ir pagrįsti, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo. Teismas netenkino pareiškėjo reikalavimo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo.

66III.

6723.

68Pareiškėjas RUAB „Pajūrio mėsinė“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. vasario 28 d. sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

6923.1.

70Nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad VSDFV Klaipėdos skyrius turėjo teisę taikyti priverstinę hipoteką. Nurodo, jog ginčijami sprendimai buvo priimti tuo metu, kai pareiškėjui buvo nustatytas restruktūrizuojamos bendrovės teisinis statusas, t. y. laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 21 d. iki 2017 m. liepos 20 d. Tai pažeidžia ĮRĮ 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatą.

7123.2.

72Nesutinka su teismo argumentu, kad VSDFV Klaipėdos skyrius turėjo teisę taikyti priverstinę hipoteką pareiškėjo turtui, remiantis ĮRĮ 8 straipsnio 1 dalies 4 punktu. Pažymi, kad restruktūrizavimas gali būti pradėtas tik jeigu įmonė nėra nutraukusi veiklos. ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad įstatymas taikomas tik tiems juridiniams asmenims, kurie nenutraukė ūkinės komercinės veiklos. Ši sąlyga reiškia siekį išsaugoti įmonę, kuri realiai plėtoja ar gali plėtoti atitinkamą veiklą.

7323.3.

74Teismas netyrė ir nesiaiškino, iš kokių nepriemokų susidarė įsiskolinimas VSDFV, kuriam VSDFV Klaipėdos skyrius taikė priverstinę hipoteką pareiškėjui priklausančiam turtui. Teismas nenustatė per kokį laikotarpį susidarė įsiskolinimas biudžetui, neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjo įsiskolinimo suma VSDFV buvo įtraukta į Klaipėdos apygardos teismo patvirtintą pareiškėjo kreditorinių reikalavimų sąrašą.

7523.4.

76Nesutinka su teismo vertinimu, kad VSDFV Klaipėdos skyrius, nustatydamas priverstinę hipoteką bei priverstinį įkeitimą ir pasirinkdamas turtą, kurio rinkos vertė yra didesnė nei užtikrinami reikalavimai, nepažeidė imperatyvių teisės aktų nuostatų. Pareiškėjo įsitikinimu, negali būti suvaržyta turto daugiau, nei reikalinga skoliniam įsipareigojimui užtikrinti.

7723.5.

78Teismas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjas su VSDFV Klaipėdos skyriumi buvo sudaręs įsiskolinimo sumokėjimo sutartį Nr. AD-38 bei vykdė savo įsipareigojimus pagal sutartyje šalių suderintą grafiką ir laiku mokėjo einamuosius mokėjimus.

7923.6.

80Teismas nevertino reikšmingų aplinkybių, jog VSDFV Klaipėdos skyrius tą patį skolinį įsipareigojimą užsitikrino papildomais įkeitimais. Nors teismas nustatė, kad priverstine hipoteka įkeisto turto vertė yra 301 705,00 Eur, tačiau neatsižvelgė, kad papildomai priverstine hipoteka VSDFV įsiskolinimui užtikrinti jau buvo įkeista turto už 493 089,00 Eur, taigi skolinis įsipareigojimas yra užtikrintas 794 794,00 Eur suma, kas yra neproporcinga ir ženkliai viršija įsiskolinimo sumą.

8124.

82Atsakovas VSDFV Klaipėdos skyrius bei trečiasis suinteresuotas asmuo VSDFV (iš esmės nurodydamas tuos pačius argumentus) atsiliepimuose nesutinka su pareiškėjo apeliaciniu skundu ir prašo jį atmesti. Atsiliepimuose nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

8324.1.

84Pareiškėjas nepagrįstai skunde nurodo, kad teismas netyrė ir nesiaiškino, iš kokių nepriemokų susidarė įsiskolinimas VSDFV, nenustatė, per kokį laikotarpį susidarė įsiskolinimas biudžetui. Nurodo, jog teismas sprendime pagrįstai nurodė, kad priverstinė hipoteka ir įkeitimas, atsirado po restruktūrizavimo bylos iškėlimo nemokant einamųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų. Pažymi, kad VSDFV sprendimų pagrindu UAB „Pajūrio mėsinė“ priklausančiam turtui (nekilnojamajam/kilnojamajam) įregistruota priverstinė hipoteka/įkeitimas, siekiant užtikrinti einamųjų VSD įmokų skolos, susidariusios už 2016 m. liepos – gruodžio mėn., ir 2017 m. sausio mėn., t. y. po restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Pajūrio mėsinė“.

8524.2.

86Nors pareiškėjas teigia, kad nustatant priverstinę hipoteką, turi būti tinkamai nustatyta turto, kuriam taikoma priverstinė hipoteka ar priverstinis įkeitimas, tačiau teismui nenurodo jokių argumentų, kuo remiantis UAB Pajūrio mėsinės įkeisto turto vertė yra ženkliai didesnė nei ji nurodyta skundžiamuose Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus sprendimuose. Atsakovo teigimu, Hipoteka įkeisto UAB Pajūrio mėsinei priklausančio turto vertė nustatyta pagal VĮ Registrų centro duomenis, o kilnojamojo turto vertė buvo nustatyta pagal UAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo plano projekte nurodytą transporto priemonių likutinę vertę ir atsižvelgus į duomenis interneto svetainėje www.autoplius.lt. Atsakovo nuomone, teismas pagrįstai konstatavo, kad turto vertės nustatymo būdas neprieštarauja teisės aktų normoms, todėl pripažįstamas tinkamu.

8724.3.

88Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad priverstinės hipotekos ir įkeitimo mastas yra neproporcingas ir ženkliai viršija įsiskolinimo sumą. Atsakovo nuomone, teismas tinkamai vadovavosi Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nuostatomis, kuriose reglamentuota sąvokų „rinkos vertė“ ir „kaina“ reikšmė, be to, pagrįstai teigė, kad priverstinės hipotekos nustatymo metu nėra galimybių nustatyti tikslios įkeisto turto būsimos pardavimo kainos. Tiksli įkeisto daikto vertė paaiškėja tik pardavus jį varžytynėse.

8924.4.

90Nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad teismas visiškai nevertino reikšmingų aplinkybių, jog Fondo valdybos Klaipėdos skyrius tą patį skolinį įsipareigojimą užtikrino papildomais įkeitimais. Atsakomas mano, kad teismas pagrįstai nevertino Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2017 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. SHI-44 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“, 2017 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. SHI-46 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ bei 2017 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. SHI-65 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“, kadangi tai nebuvo/nėra šios bylos dalykas.

9124.5.

92Nesutinka su teiginiu, kad nebuvo atsižvelgta į tai, jog bendrovė su VSDFV Klaipėdos skyriumi yra sudariusi įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį bei vykdė savo įsipareigojimus pagal sutartyje šalių suderintą grafiką ir laiku mokėjo einamuosius mokėjimus. Pažymi, kad įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutarties sudarymo faktas nepanaikina skolos buvimo fakto, todėl nėra pagrindo panaikinti VSDFV Klaipėdos skyriaus priimtus sprendimus.

93Teisėjų kolegija

konstatuoja:

94IV.

9525.

96Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti. Šio punkto apribojimai netaikomi gavus teismo leidimą šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais.

9726.

98Pagal ĮRĮ 8 straipsnio 4 punktą restruktūrizuojama įmonė moka visas einamąsias įmokas.

9927.

100Restruktūrizuojamos įmonės einamosios įmokos (toliau – ir einamosios įmokos) – visi įmonės ūkinei komercinei veiklai užtikrinti reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant ir privalomąsias, kurie (kurios) mokami (mokamos) įmonės restruktūrizavimo metu, pradedant nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos (ĮRĮ 2 str. 9 d.).

10128.

102Šis teisinis reglamentavimas suponuoja, kad einamąsias įmokas, tarp jų ir privalomąsias VSD įmokas, restruktūrizuojama įmonė pradeda mokėti nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos.

10329.

104Įstatyme nėra nustatyta draudimo po restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo susidarančių privalomųjų mokėjimų įsiskolinimo – neįvykdytos esamos prievolės įvykdymui užtikrinti taikyti priverstinę hipoteką pagal CK 4.175 straipsnio 3, 4 dalių, 4.176 straipsnio ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatas.

10530.

106Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1203-777/2016 dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Pajūrio mėsinė“ įsiteisėjo 2016 m. liepos 21 d. Nuo tos dienos pareiškėja UAB „Pajūrio mėsinė“ turėjo pareigą mokėti einamąsias VSD įmokas į Fondo biudžetą.

10731.

108Dėl nutarties 23.3 punkte nurodytų apeliacinio skundo argumentų. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, pats pareiškėjas nesiekė paneigti atsakovo VSDFV Klaipėdos skyriaus argumentų dėl įsiskolinimų laikotarpio ir jų dydžio, pirmosios instancijos teismui neteikė duomenų, nors tai turėjo galimybę daryti, su detalizuotais skolų socialinio draudimo fondui, jų susidarymo dydžių ir laikotarpių paskaičiavimais, taigi neįrodė, kad atsakovo VSDFV Klaipėdos skyriaus argumentai, jog ginčijamais sprendimais užtikrintas prievolių, atsiradusių 2016 m. liepos – gruodžio mėn., ir 2017 m. sausio mėn., t. y. po restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Pajūrio mėsinė“, įvykdymas, yra nepagrįsti (ABTĮ 56 str. 4 d.).

10932.

110Todėl konstatuotina, kad pareiškėjo nuosavybės teise valdomam turtui VSDFV Klaipėdos skyrius pagrįstai ir teisėtai taikė priverstinę hipoteką ir įkeitimą prievolių, atsiradusių po teismo nutarties dėl įmonės restruktūrizavimo įsiteisėjimo, įvykdymo užtikrinimui.

11133.

112Dėl nutarties 23.4, 23.5 ir 23.6 punktuose nurodytų apeliacinio skundo argumentų.

11333.1.

114Pareiškėjas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų, kuriais remdamasis teigia, kad UAB „Pajūrio mėsinė“ įkeisto turto vertė yra ženkliai didesnė, nei ji nurodyta skundžiamuose VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimuose, nors aplinkybių, kuriomis grindžia savo argumentus, įrodinėjimo pareiga pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles tenka būtent pareiškėjui (ABTĮ 56 str. 2 ir 4 dalys).

11533.2.

116Hipoteka – daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, kuria užtikrinamas esamos ar būsimos turtinės prievolės įvykdymas (CK 4.170 straipsnio 1 dalis). Hipoteka įkeisto UAB „Pajūrio mėsinė“ priklausančio nekilnojamojo turto vertė nustatyta remiantis VĮ Registrų centro duomenis. Kilnojamojo turto vertė, kaip spręstina iš byloje pateiktų įrodymų, buvo nustatyta pagal UAB „Pajūrio mėsinė“ restruktūrizavimo plano projekte nurodytą transporto priemonių likutinę vertę ir atsižvelgus į duomenis interneto svetainėje www.autoplius.lt. Tokie verčių nustatymo būdai nepažeidžia jokių imperatyvių reikalavimų, kylančių iš įstatymų, o kitais įrodymais jų pagrįstumas pareiškėjo nepaneigtas.

11733.3.

118Pasisakydama dėl pareiškėjo apeliacinio skundo argumentų, kad prievolių užtikrinimo mastas viršijo prievolės dydį ir tai, jog pareiškėjas vykdė sutartinius įsipareigojimus ir laiku mokėjo einamuosius mokėjimus, teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjimo dalykas yra faktinės ir teisinės situacijos, buvusios ginčijamų sprendimų dėl priverstinės hipotekos taikymo priėmimo metu, vertinimas.

11933.4.

120Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus 2016 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. ĮAS-6E-346 „Dėl UAB Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“, 2017 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. SHI-9 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“, 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. SFI-11 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinio įkeitimo“, 2017 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. SHI-34 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ nustatyta priverstinė hipoteka ir įkeitimas yra pirminiai, t. y. 161 482,94 Eur (85 752,43 Eur + 25 821,12 Eur + 19 792,67 Eur + 30 116,72 Eur) bendros skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui nustatyta priverstinė pirminė hipoteka ir įkeitimas pareiškėjos turtui, kurio bendra vertė 107 501,00 Eur (46 050,00 Eur + 15 422,00 Eur + 36 791,00 Eur + 9 238,00 Eur). Taigi, pirmine hipoteka ir įkeitimu įkeisto turto bendra vertė yra mažesnė už užtikrinamų reikalavimų bendrą sumą. Pažymėta, kad tik sprendimu Nr. SFI-11 priverstinai įkeisto kilnojamojo turto bendra vertė (36 791,00 Eur) yra didesnė už užtikrinamų reikalavimų bendrą sumą (19 792,67 Eur). VSDFV Klaipėdos skyriaus 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. SHI-15 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ ir 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. SHI-16 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ nustatyta priverstinė hipoteka yra antrinė, t. y. 111 573,55 Eur (85 752,43 Eur + 25 821,12 Eur) bendros skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui nustatyta priverstinė antrinė hipoteka pareiškėjos turtui, kurio bendra vertė 194 204,00 Eur (129 926,00 Eur + 64 278,00 Eur). Pagrįstai konstatuota, kad šiais sprendimais antrine hipoteka įkeisto turto vertė (tiek bendrai, tiek atskirai pagal sprendimus) yra didesnė už užtikrinamų reikalavimų sumą, tačiau atsakovas atsiliepime nurodo šiam turtui jau anksčiau nustatyta priverstinė hipoteka VSDFV direktoriaus pavaduotojo 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. ĮAS-6E-83, 2016 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. ĮAS-6E-131, 2016 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. ĮAS-6E-206 139 442,23 Eur (65 608,79 Eur + 26 181,02 Eur + 47 652,42 Eur) bendros skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui.

12133.5.

122Sutiktina su pirmosios instancijos teismo sprendime pateiktu teisės taikymo vertinimu kalbant apie CK 4.192 straipsnio 7 dalies nuostatas dėl hipotekos kreditoriaus teisių įgyvendinimo ir CPK 681, 718, 722 straipsniuose įtvirtintą teisinį reglamentavimą, nustatantį turto pardavimo iš viešųjų varžytinių taisykles parduodamo turto kainos formavimo aspektu. Tai suponuoja, kad nustatytieji skirtumai negali būti vertinami kaip neproporcingi prievolių dydžiui ir pažeidžiantys skolininko teises.

12334.

124Dėl nurodytų argumentų pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (ABTĮ 144 str. 1 d. 1 p.).

125Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

126Pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio mėsinė“ apeliacinį skundą atmesti.

127Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

128Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 7 d.... 9. 3.... 10. Teigė, kad netinkamai atliktas materialaus ilgalaikio įkeičiamo turto... 11. 4.... 12. Atsakovas VSDFV Klaipėdos skyrius atsiliepime į pareiškėjo skundą teismo... 13. 5.... 14. Atsakovas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 5 d.... 15. 6.... 16. Nurodė, jog remiantis valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro... 17. 7.... 18. Paaiškino, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 7 d. nutartis... 19. II.... 20. 8.... 21. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2018 m. vasario 28... 22. 9.... 23. Teismas nustatė, jog Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr.... 24. 10.... 25. Byloje esančiais duomenimis teismas nustatė, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus:... 26. 10.1.... 27. 2016 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. ĮAS-6E-346 „Dėl UAB Pajūrio mėsinės... 28. 10.2.... 29. 2017 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. SHI-9 „Dėl uždarosios akcinės... 30. 10.3.... 31. 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. SFI-11 „Dėl uždarosios akcinės... 32. 10.4.... 33. 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. SHI-15 „Dėl uždarosios akcinės... 34. 10.5.... 35. 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. SHI-16 „Dėl uždarosios akcinės... 36. 10.6.... 37. 2017 m. gegužės 2 d. sprendimą Nr. SHI-34 „Dėl uždarosios akcinės... 38. 11.... 39. Taip pat teismas nustatė, kad VSDFV:... 40. 11.1.... 41. 2017 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. (9.8) 1-2830 „Dėl skundo“ atsisakyta... 42. 11.2.... 43. 2017 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. (9.8) 1-3751 „Pakartotiniai skundai... 44. 12.... 45. Teismas, pasisakydamas dėl teisės taikyti priverstinę hipoteką ir... 46. 13.... 47. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK)... 48. 14.... 49. Teismas konstatavo, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos yra... 50. 15.... 51. Teismas pažymėjo, jog byloje nėra ginčo, kad įsiskolinimai, kurių... 52. 16.... 53. Teismas, pasisakydamas dėl pareiškėjo argumentų, kad ginčijamuose... 54. 17.... 55. Taip pat teismas nustatė, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus 2017 m. vasario 27 d.... 56. 18.... 57. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo... 58. 19.... 59. Teismas vertino, jog atsakovas, nustatydamas antrinę hipoteką bei... 60. 20.... 61. Pažymėjo, kad byloje pateikti valstybės įmonės Registrų centro... 62. 21.... 63. Teismas, įvertinęs ginčijamų sprendimų turinį, pažymi, kad šiuose... 64. 22.... 65. Teismas konstatavo, kad skundžiami VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimai,... 66. III.... 67. 23.... 68. Pareiškėjas RUAB „Pajūrio mėsinė“ apeliaciniame skunde prašo... 69. 23.1.... 70. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad VSDFV Klaipėdos... 71. 23.2.... 72. Nesutinka su teismo argumentu, kad VSDFV Klaipėdos skyrius turėjo teisę... 73. 23.3.... 74. Teismas netyrė ir nesiaiškino, iš kokių nepriemokų susidarė... 75. 23.4.... 76. Nesutinka su teismo vertinimu, kad VSDFV Klaipėdos skyrius, nustatydamas... 77. 23.5.... 78. Teismas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjas su VSDFV Klaipėdos skyriumi... 79. 23.6.... 80. Teismas nevertino reikšmingų aplinkybių, jog VSDFV Klaipėdos skyrius tą... 81. 24.... 82. Atsakovas VSDFV Klaipėdos skyrius bei trečiasis suinteresuotas asmuo VSDFV... 83. 24.1.... 84. Pareiškėjas nepagrįstai skunde nurodo, kad teismas netyrė ir nesiaiškino,... 85. 24.2.... 86. Nors pareiškėjas teigia, kad nustatant priverstinę hipoteką, turi būti... 87. 24.3.... 88. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad priverstinės hipotekos ir... 89. 24.4.... 90. Nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad teismas visiškai nevertino... 91. 24.5.... 92. Nesutinka su teiginiu, kad nebuvo atsižvelgta į tai, jog bendrovė su VSDFV... 93. Teisėjų kolegija... 94. IV.... 95. 25.... 96. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 1... 97. 26.... 98. Pagal ĮRĮ 8 straipsnio 4 punktą restruktūrizuojama įmonė moka visas... 99. 27.... 100. Restruktūrizuojamos įmonės einamosios įmokos (toliau – ir einamosios... 101. 28.... 102. Šis teisinis reglamentavimas suponuoja, kad einamąsias įmokas, tarp jų ir... 103. 29.... 104. Įstatyme nėra nustatyta draudimo po restruktūrizavimo bylos įmonei... 105. 30.... 106. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje... 107. 31.... 108. Dėl nutarties 23.3 punkte nurodytų apeliacinio skundo argumentų. Kaip matyti... 109. 32.... 110. Todėl konstatuotina, kad pareiškėjo nuosavybės teise valdomam turtui VSDFV... 111. 33.... 112. Dėl nutarties 23.4, 23.5 ir 23.6 punktuose nurodytų apeliacinio skundo... 113. 33.1.... 114. Pareiškėjas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos... 115. 33.2.... 116. Hipoteka – daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, kuria... 117. 33.3.... 118. Pasisakydama dėl pareiškėjo apeliacinio skundo argumentų, kad prievolių... 119. 33.4.... 120. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus 2016 m.... 121. 33.5.... 122. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo sprendime pateiktu teisės taikymo... 123. 34.... 124. Dėl nurodytų argumentų pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, o... 125. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 126. Pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio... 127. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. vasario 28... 128. Nutartis neskundžiama....