Byla B2-514-777/2017
Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – RUAB) Pajūrio mėsinės akcininkės UAB „Danės slėnis“ ir kreditorės UAB „Kretingalės mėsa“ (toliau – pareiškėjos) skundus dėl 2017-02-20 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo byloje

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditorės akcinės bendrovės (toliau – AB) Šiaulių banko prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – RUAB) Pajūrio mėsinės akcininkės UAB „Danės slėnis“ ir kreditorės UAB „Kretingalės mėsa“ (toliau – pareiškėjos) skundus dėl 2017-02-20 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo byloje,

Nustatė

3

 1. 2016-06-07 nutartimi UAB Pajūrio mėsinei iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratore paskirta UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ (toliau – administratorė), nutartis įsiteisėjo 2016-07-21. Nustatytas 6 mėnesių terminas, skaičiuojamas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, parengti ir pateikti teismui UAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai reikalingus dokumentus. 2016-11-25 rezoliucija patenkintas administratorės prašymas dėl termino planui pateikti pratęsimo, pratęstas RUAB Pajūrio mėsinės bendrovės restruktūrizavimo planas iki 2017-02-21. Kreditoriams nustatytas 45 dienų terminas, kreditiniams reikalavimams, atsiradusiems iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos, pareikšti. 2016-10-05 nutartimi patvirtinti RUAB Pajūrio mėsinės kreditiniai reikalavimai ir atidėtas nutarties rezoliucinėje dalyje nurodytų kreditorių reikalavimų (aštuoniolikos) patvirtinimo nagrinėjimas, restruktūrizavimo administratorė iki

  42016-10-15 įpareigota pateikti prašymą dėl šių kreditinių reikalavimų patvirtinimo.

  52016-10-28 nutartimi patvirtinti RUAB Pajūrio mėsinės kreditiniai reikalavimai (tarp jų ir kreditoriaus V. B.) ir ginčijami (šeši) administratorės kreditorių reikalavimai paskirti nagrinėti rašytinio proceso tvarka. 2016-11-25 nutartimi atmestas kreditorės AB „Omnitel“ 250,29 Eur pareikštas kreditinis reikalavimas, nutartis įsiteisėjo 2016-12-10.

  62016-11-25 nutartimi atmestas kreditorės D. M. 500 Eur kreditinis reikalavimas, nutartis įsiteisėjo 2016-12-09. 2016-12-02 nutartimi priimtas kreditorės „M. A. OU“ atsisakymas nuo dalies 7 186,26 Eur kreditinio reikalavimo ir patvirtintas 10 795,66 Eur kreditinis reikalavimas, nutartis įsiteisėjo 2016-12-17. 2016-12-09 nutartimi atmestas kreditorės Ž. T. 206,31 Eur kreditinis reikalavimas, nutartis įsiteisėjo

  72016-12-21. 2016-12-13 nutartimi patvirtintas papildomas kreditorės Uzvart – Strauti

  83 760,47 Eur kreditinis reikalavimas, nutartis įsiteisėjo 2016-12-23. 2016-12-20 nutartimi patvirtintas kreditorės AB SEB banko 7660 664,72 kreditinis reikalavimas, Lietuvos apeliacinio teismo 2017-03-14 nutartimi civilinė byla Nr. 2-586-798/2017, 2016-12-20 nutartis panaikinta ir klausimas dėl AB SEB banko prašymo dėl įtraukimo su 7 660 664,72 Eur dydžio finansiniu reikalavimu į RUAB Pajūrio mėsinės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą perduotas nagrinėti iš naujo. 2017-01-02 nutartimi patvirtintas patikslintas VMI finansinis reikalavimas. 2017-02-23 nutartimi atmestas kreditoriaus V. B. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių – draudimo sušaukti (įvykti) RUAB Pajūrio mėsinės kreditorių susirinkimus, iki kol įsiteisės teismo nutartis dėl AB SEB banko finansinio reikalavimo patvirtinimo (ši nutarties dalis apskųsta, atskirasis skundas priimtas 2017-03-27); atmestas RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo administratorės UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ prašymas dėl RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo plano pateikimo termino pratęsimo. 2017-03-06 (per EPP sistemą 2017-03-03 (penktadienį) 16.41 val.) teisme gautas RUAB Pajūrio mėsinės 2017-02-20 kreditorių susirinkimo protokolas, kuriuo nepatvirtintas RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo planas.

 2. 2017-02-22 teisme gautas kreditorės AB Šiaulių banko prašymas nutraukti restruktūrizavimo bylą Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 28 str. 1 d. 1 p. pagrindu – nustatytais terminais nepateikus restruktūrizavimo plano. Nurodė, kad 2017-02-20 įvyko RUAB Pajūrio mėsinės kreditorių susirinkimas, kreditorių susirinkime restruktūrizavimo planui kreditoriai nepritarė. Nurodė ir tai, kad įstatymų leidėjas yra aiškiai reglamentavęs restruktūrizavimo plano tvirtinimo tvarką, kai dalis kreditinių reikalavimų nėra patvirtinta.
 3. Pažymėtina, kad AB SEB bankas 2017-02-22 atsiliepime į V. B. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, kad banko pozicija RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo byloje yra aiški. 2016 metais keliant RUAB Pajūrio mėsinei restruktūrizavimo bylą bankas nurodė, kad RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo procesui nepritaria. RUAB Pajūrio mėsinės kreditoriai yra nubalsavę už RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo proceso pabaigą, su kuo bankas sutiktų, jei jo kreditinis reikalavimas nebūtų ginčijamas.
 4. 2017-03-07 (per EPP sistemą atitinkamai 2017-03-06 (pirmadienį) 19.04 val. ir 19.12) teisme gauti kreditorės UAB „Kretingalės mėsa“ ir RUAB Pajūrio mėsinės akcininkės UAB „Danės slėnis“ skundai dėl 2017-02-20 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Prašė pripažinti 2017-02-20 kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą neteisėtu ir negaliojančiu; Lietuvos apeliaciniam teismui patvirtinus AB SEB banko kreditinį reikalavimą, įpareigoti sušaukti kreditorių susirinkimą iš naujo per 20 darbo dienų; atnaujinti terminą prašymui dėl termino restruktūrizacijos planui pateikti ir pratęsti terminą planui pateikti iki 2017-04-06; skundą nagrinėti skubos tvarka.
 5. Visų pirma nurodė, kad 2017-02-20 vykusiame kreditorių susirinkime nutarimas dėl restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo / netvirtinimo negalėjo būti priimtas, nes tokiam kreditorių susirinkimui pateiktam restruktūrizavimo plano projektui nebuvo pritarta visuotiniame akcininkų susirinkime. Restruktūrizavimo plano projektas buvo parengtas ir pasirašytas bendrovės vadovo. Restruktūrizavimo plano projektas įstatymo nustatyta tvarka buvo pateiktas visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti, tačiau 2017-02-09 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta netvirtinti plano, iki nebus išspręstas klausimas dėl AB SEB banko kreditinio reikalavimo tvirtinimo RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo byloje. RUAB Pajūrio mėsinės direktorius A. P. buvo įpareigotas kreiptis į restruktūrizavimo administratorių dėl termino restruktūrizavimo planui pratęsimo. 2017-02-20 kreditorių susirinkimo protokole užfiksuota, kad RUAB „Kretingalės mėsa“ ir RUAB Pajūrio mėsinės atstovai informavo, jog, kol negautas restruktūrizuojamos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas dėl plano patvirtinimo, nėra galimybės balsuoti dėl restruktūrizavimo plano projekto. Dėl šios priežasties 2017-02-20 kreditorių susirinkimo nutarimai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir yra neteisėti.
 6. Antra, nurodė, kad 2017-02-20 10.00 val. buvo numatytas RUAB Pajūrio mėsinės kreditorių susirinkimas, kuriame neturėjo teisės dalyvauti ir balsuoti galbūt didžiausią kreditinį reikalavimą turintis kreditorius (AB SEB bankas), o kreditorių susirinkime, veikiausiai, turėjo teisę dalyvauti ir balsuoti tik kreditorių mažuma, kurių bendra visų kreditinių reikalavimų vertė tesiekė 34,86 proc. balsų. Planas negali būti atmestas vien dėl to, kad jam nepritarė dalis kreditinių reikalavimų mažumos turinčių kreditorių. Kreditorių susirinkime būtina sudaryti galimybę dalyvauti potencialiai stambiausiam kreditoriui, išklausyti sąlygas, kuriomis potencialiai stambiausias kreditorius sutiktų pritarti restruktūrizacijai. RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo planas parengtas iš esmės nevertinant potencialios kreditorės AB SEB banko kreditinių reikalavimų. AB SEB banko ginčijamas kreditinio reikalavimo dydis restruktūrizuojamai įmonei turi esminės reikšmės kreditorių susirinkimui priimant sprendimus dėl restruktūrizacijos.
 7. Trečia, nurodė, kad tik išsprendus galbūt didžiausio kreditoriaus reikalavimo teisės tvirtinimo klausimą, gali būti parengtas ekonomiškai tvarus restruktūrizavimo planas.
 8. Ketvirta, nurodė, kad restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimas gali būti svarstomas tik tada, jei likusi neišspręstų kreditorių reikalavimų dalis pagal balsų skaičių neturėtų lemiamos įtakos priimant sprendimą dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo. Todėl, kol nepriimtas sprendimas dėl AB SEB banko reikalavimų tvirtinimo, negalima įvertinti įvykusio susirinkimo teisėtumo ir jame priimtų sprendimų juridinės galios.
 9. Penkta, nurodė, jog tuo atveju, jei bus priimtas sprendimas dėl AB SEB banko reikalavimų patvirtinimo, restruktūrizuojama bendrovė yra pasirengusi bendradarbiauti, derinti, koreguoti ir patikslinti restruktūrizavimo plano projektą, prioritetiškai atsižvelgiant į banko, kaip didžiausio kreditoriaus, pasiūlymus dėl restruktūrizavimo plano. Todėl tikėtina, kad AB SEB banko išankstinė pozicija dėl restruktūrizavimo plano gali pasikeisti.
 10. Šešta, nurodė, kad įvertinus šios restruktūrizavimo bylos aplinkybes, terminas restruktūrizacijos planui pateikti turi būti atnaujintas ir pratęstas iki 2017-04-06.
 11. AB SEB banko atsiliepimu prašė pareiškėjų skundus atmesti. Nurodė, kad priešingu atveju, juos patenkinus, RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo procesas bus sustabdytas neapibrėžtam terminui, t. y. kol nesibaigs banko ir RUAB Pajūrio mėsinės ginčas dėl laidavimo sutarties (Vilniaus apygardos teismas civilinė byla Nr. e2-862-467/2017), iš kurios kildinamas banko kreditinis reikalavimas. Toks restruktūrizavimo procedūrų stabdymas neapibrėžtam terminui prieštarautų restruktūrizavimo tikslams ir pažeistų viešą interesą, t. y. galbūt restruktūrizavimo siekiančią įmonę privestų prie bankroto. Nurodė ir tai, kad bankas sutinka su RUAB Pajūrio mėsinės kreditorių balsavimo rezultatais, ir jei jo kreditinis reikalavimas nebūtų ginčijamas, būtų balsavęs, kaip nubalsavo absoliuti RUAB Pajūrio mėsinės kreditorių dauguma, t. y. už RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo plano nepatvirtinimą. Tai yra nuosekli banko pozicija, kurios bankas nesiruošia keisti. Analogiškos pozicijos – dėl išieškojimo tęsimo ir restruktūrizavimo procesų nutraukimo netvirtinant restruktūrizavimo planų, bankas nuosekliai laikosi ir UAB „Agrovet“ bei UAB „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo bylose. Nurodė ir tai, kad negalima leisti RUAB Pajūrio mėsinei naudotis restruktūrizavimo procese suteikiamomis lengvatomis, kai tam nepritaria absoliuti jos kreditorių dauguma. Nurodė, kad skundus padavusių asmenų pozicija yra nenuosekli, prieštaringa. Iš vienos pusės, UAB „Kretingalės mėsa“ ginčija banko kreditinius reikalavimus, kylančius iš tos pačios pagrindinės sutarties, ir bylinėjasi su banku, iš kitos pusės – sako, kad reikia ginti banko teises ir stabdyti restruktūrizavimą iki tol, kol bus baigti ginčai, kuriuos inicijuoja tie patys suinteresuoti asmenys. Tokie veiksmai vertintini kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, už kuriuos būtų pagrindo skirti baudą pagal CPK 95 str.
 12. AB Šiaulių bankas atsiliepimu prašė: pareiškėjų prašymus atnaujinti praleistą terminą restruktūrizavimo planui pateikti atmesti kaip nepagrįstus; pareiškėjų skundus atmesti kaip nepagrįstus; pareiškėjų ir administratoriaus veiksmus pripažinti piktnaudžiavimu teise ir skirti CPK 95 str. nustatytą maksimalią baudą. Nurodė, kad veikimas Pajūrio mėsinės ir kitose susijusių įmonių restruktūrizavimo bylose vertinamas kaip piktnaudžiavimas teise, siekiant ne apginti pažeistą teisę, o pasinaudojant procesinėmis teisėmis vilkinti restruktūrizavimo bylų nutraukimą, turint tikslą naudotis restruktūrizavimo proceso teikiamomis lengvatomis ir vengti bankroto bylos iškėlimo. Pasinaudojant procesinėmis teisėmis (teikiant skundus, ieškinius ir prašymus) yra sukuriama schema, kuria siekiama vilkinti restruktūrizavimo bylos nutraukimą. Nurodė ir tai, kad administratorius vengia pateikti informaciją kreditoriams, restruktūrizavimo procesas vyksta pažeidžiant ĮRĮ nustatyta tvarką, o pažeidimu naudojamasi kaip priemone vilkinti restruktūrizavimo bylos nutraukimą. Administratorius byloje veikia išimtinai restruktūrizuojamos įmonės interesais ir nepaiso kreditorių interesų, galbūt prisideda prie dokumentų klastojimo, pasinaudojant galbūt suklastotais dokumentais siekia inicijuoti teisminius ginčus ir vilkinti restruktūrizavimo bylos nutraukimą. 2017-02-13 gautas restruktūrizavimo plano projektas yra pasirašytas Pajūrio mėsinės vadovo, ant restruktūrizavimo plano projekto titulinio lapo nurodyta, kad jis patvirtintas

  92017-02-09 visuotiniame akcininkų susirinkime. 2017-02-14 administratoriaus pateiktoje išvadoje nurodyta, kad restruktūrizavimo planas yra patvirtintas Pajūrio mėsinės visuotinio akcininkų susirinkimo. Nurodė ir tai, kad per nustatytus terminus nepateikus teismui tvirtinti restruktūrizavimo plano, visi skundai dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, susijusių su restruktūrizavimo plano tvirtinimu, teisėtumo turėtų būti nagrinėjami kartu su prašymu nutraukti restruktūrizavimo bylą per ĮRĮ 14 str. 6 d. nustatytus terminus. Nurodė, kad restruktūrizavimo planas iki 2017-02-21 nebuvo pateiktas, todėl nereikšminga, ar kreditorių susirinkimo, kuriame nepatvirtintas restruktūrizavimo plano projektas, nutarimai yra ginčijami ar ne, ar teisėti, ar neteisėti. ĮRĮ 12 str. 1 d. 3 p. yra reglamentuota restruktūrizavimo plano rengimo tvarka, kai dalies kreditorių reikalavimų pagrįstumo klausimas nėra išnagrinėtas teisme. Bendrovės valdymo organai, administratorius, teismas neturi teisės nukrypti nuo ĮRĮ nustatytos tvarkos ir nuspręsti, kad restruktūrizavimo planas turėtų būti parengtas ir svarstomas tik pasibaigus visiems teisminiams ginčams dėl kreditinių reikalavimų patvirtinimo. Juolab, kad AB SEB banko pozicija sutampa su daugumos kreditorių, kurie balsavo prieš restruktūrizavimo plano projekto patvirtinimą, poziciją. Kreditoriams aiškiai išreiškus savo valią dėl tolesnės restruktūrizavimo proceso eigos bet kokie kreditorių valios neatitinkantys sprendimai ir delsimas nutraukti restruktūrizavimo bylą pažeistų kreditorių teises, neatitiktų ĮRĮ nustatytų restruktūrizavimo proceso tikslų ir principų, būtų nesuderinami su viešuoju interesu. Nurodė ir tai, kad pareiškėjos nėra asmenys, turintys teisę teikti prašymą dėl termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimo. Atnaujinti praleistą terminą tam, kad būtų pateiktas prašymas dėl termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimo, yra neįmanoma, nes terminas jau buvo pratęstas maksimaliam terminui.

 13. RUAB Pajūrio mėsinė restruktūrizavimo administratorė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ atsiliepimu į AB Šiaulių banko prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo nurodė, kad įvertinusi tai, kad kilo teisminis ginčas dėl 2017-02-20 kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, AB Šiaulių bankas prašymo pagrįstumo klausimą prašė spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad administratorei buvo pateiktas restruktūrizavimo plano projektas su žyma apie jo patvirtinimą įmonės dalyvių susirinkime. Suderinus su RUAB Pajūrio mėsinės valdymo organais, 2017-02-03 buvo sušauktas kreditorių susirinkimas, kurio data –

  102017-02-20. RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo planui nepritarė ĮRĮ 14 str. 3 d. numatyta kvalifikuota balsų dauguma. Vykdant ĮRĮ 22 str. 1 d. 10 p. teismas buvo informuotas apie tai, kad atsakovės restruktūrizavimo planas nebus pateiktas šio įstatymo nustatytais terminais.

 14. RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo administratorė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ atsiliepimu į pareiškėjų skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, skundų pagrįstumo klausimą paliko spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad RUAB Pajūrio mėsinė pateikė administratorei restruktūrizavimo planą, kuriame patvirtintas jos apsvarstymas ir patvirtinimas RUAB Pajūrio mėsinės dalyvių susirinkime (su žyma apie plano patvirtinimą įmonės dalyvių susirinkime). Todėl administratorė neturėjo teisinio pagrindo abejoti atsakovės dalyvių pritarimu kreditorių susirinkime tvirtintam planui, nes be dalyvių pritarimo administratorei planas neturėjo būti teikiamas. Su RUAB Pajūrio mėsine suderinta susirinkimo data

  11(2017-02-20), susirinkimas sušauktas 2017-02-03. Kreditorių susirinkimo sušaukimo ir organizavimo pažeidimų nebuvo padaryta. Kreditorių susirinkimas RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo planui nepritarė ĮRĮ 14 str. 3 d. numatyta kvalifikuota kreditorių balsų dauguma. Vykdant ĮRĮ 22 str. 1 d. 10 p., teismas buvo informuotas apie tai, kad atsakovės restruktūrizavimo planas nebus pateiktas ĮRĮ nustatytais terminais.

 15. RUAB Pajūrio mėsinė atsiliepimu į kreditorės AB Šiaulių banko prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo prašė netenkinti kreditorės prašymo. Nurodė, kad vien ta aplinkybė, jog restruktūrizavimo planas nebuvo patvirtintas iki 2017-02-21, nėra pakankama, nes toks terminas jam pasibaigus dėl svarbių aplinkybių gali būti atnaujinamas. Restruktūrizavimo plano projektas teismui nepateiktas dėl to, jog nebuvo išspręstas esminis klausimas dėl potencialiai pačios didžiausios restruktūrizuojamos bendrovės kreditorės – AB SEB banko – reikalavimo. Artimiausiu metu klausimas dėl AB SEB banko reikalavimo tvirtinimo turėtų būti galutinai išspręstas, todėl nutraukti restruktūrizavimo bylą šiuo metu nėra pagrindo. Kreditorės prašymas nutraukti restruktūrizavimo bylą prieštarauja esminiams nagrinėjama restruktūrizavimo byla siekiamiems ir viešąjį interesą atitinkantiems tikslams. Tik suteikus restruktūrizuojamai bendrovei galimybę susitarti su reikšmingiausią reikalavimų sumos dalį turinčiais kreditoriais dėl restruktūrizavimo plano parengimo ir tvirtinimo, būtų galima efektyviai ir sėkmingai pabaigti pradėtą restruktūrizavimo bylą. Nurodė ir tai, kad kreditorė neturi teisės kreipti į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo (ĮRĮ 25 str. 1 d. 8 p.).
 16. RUAB Pajūrio mėsinė atsiliepimu į RUAB Pajūrio mėsinės akcininkės UAB „Danės slėnis“ skundą sutiko su skunde nurodytais argumentais ir prašė skundą tenkinti. Papildomai nurodė, kad nuo pat restruktūrizavimo bylos iškėlimo iki atsiliepimo pateikimo restruktūrizuojama bendrovė sėkmingai atliko daug pozityvių darbų, skirtų įmonės veiklos efektyvumo didinimui bei finansinių sunkumų išvengimui, todėl labai tikėtina, kad pasiūlius pakoreguotą restruktūrizavimo plano projektą jis bus patvirtintas.
 17. RUAB Pajūrio mėsinė atsiliepimu į kreditorės UAB „Kretingalės mėsa“ skundą sutiko su skunde nurodytais argumentais ir prašė skundą tenkinti. Atkartojo tuos pačius argumentus, išdėstytus atsiliepime į RUAB „Pajūrio mėsinė“ akcininkės UAB „Danės slėnis“ skundą.
 18. 2017-03-27 nutartimi 2017-04-18 14.00 val. paskirtas teismo posėdis rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje Nr. B2-514-777-2017 pagal kreditorės AB Šiaulių banko prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, RUAB „Pajūrio mėsinė“ akcininkės UAB „Danės slėnis“ ir kreditorės UAB „Kretingalės mėsa“ skundus dėl 2017-02-20 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais. Byloje dalyvaujantiems asmenims pasiūlyta iki 2017-04-13 pateikti visus turimus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai, taip pat nurodyti visus įrodymus, kurių jie negali pateikti teismui, kartu nurodant aplinkybes, trukdančias tai padaryti, išaiškinta įrodinėjimo pareiga (LR CPK 178 str.).
 19. Nustatytu terminu RUAB „Pajūrio mėsinė“ pateikė duomenis ir dokumentus, anot jos, patvirtinančius, kad RUAB Pajūrio mėsinė nėra nutraukusi veiklos, dirba ir efektyviai atlieka kryptingus veiksmus, siekdama perorientuoti savo gaminamos produkcijos eksportą, didinti gamybos apimtis, optimizuoti sąnaudas ir didinti uždarbį.
 20. 2017-04-18 13.36 val. teisme el. paštu buvo gautas RUAB Pajūrio mėsinės prašymas atidėti AB Šiaulių banko prašymo dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo nagrinėjimą iki tol, kol bus išspręstas 2017-02-20 kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo klausimas (pagal UAB „Danės slėnis“ ir UAB „Kretingalės mėsa“ pateiktus skundus). Nurodė, jog tam, kad būtų galima nagrinėti banko prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, būtina sulaukti galutinio restruktūrizuojamos bendrovės akcininkės UAB „Danės slėnis“ ir kreditorės UAB „Kretingalės mėsa“ skundų išnagrinėjimo. Skundų galutinis išsprendimas yra neatsiejamai susijęs su banko prašymo dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo nagrinėjimu. Nurodė ir tai, kad 2017-04-13 administratorė pranešė apie atsistatydinimą iš administratorės pareigų.

  122017-04-14 vykusiame restruktūrizuojamos bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo svarstyta ir nutarta nutraukti atlygintinų paslaugų teikimo sutartį su administratore bei įpareigoti restruktūrizuojamos bendrovės direktorių įforminti ir pasirašyti visus paslaugų teikimo sutarties nutraukimo dokumentus. Dėl šios priežasties artimiausiu metu bus būtina suderinti visus reikalingus atlikti iki administratorės atstatydinimo veiksmus.

13Restruktūrizavimo byla nutrauktina. Skundai dėl 2017-02-20 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais atmestini.

 1. Imperatyvaus draudimo restruktūrizavimo byloje kartu nagrinėti skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ir restruktūrizavimo bylos nutraukimo nėra, todėl RUAB Pajūrio mėsinės prašymas atidėti AB Šiaulių banko prašymo dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo nagrinėjimą iki tol, kol bus išspręstas 2017-02-20 kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo klausimas, atmestinas. Juolab, kad kreditoriams išreiškus valią dėl tolesnės restruktūrizavimo proceso eigos bet kokie kreditorių valios neatitinkantys sprendimai ir delsimas nutraukti restruktūrizavimo bylą pažeistų kreditorių teises, neatitiktų ĮRĮ nustatytų restruktūrizavimo proceso tikslų ir principų, būtų nesuderinami su viešuoju interesu.
 2. ĮRĮ 14 str. 5 d. nustatyta, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę vieną kartą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą. Nutartis, kuria UAB Pajūrio mėsinei iškelta restruktūrizavimo byla, įsiteisėjo

  142016-07-21. 2016-11-25 rezoliucija patenkintas administratorės prašymas dėl termino planui pateikti pratęsimo, pratęstas RUAB Pajūrio mėsinės bendrovės restruktūrizavimo planas iki

  152017-02-21. Nustatytu terminu RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo plano projektas nepateiktas tvirtinti teismui. Esant nurodytoms aplinkybėms yra pagrindas nutraukti RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.).

 3. AB SEB bankas nurodė, kad sutinka su RUAB Pajūrio mėsinės kreditorių balsavimo rezultatais, ir jei jos kreditinis reikalavimas nebūtų ginčijamas, būtų balsavęs, kaip nubalsavo absoliuti RUAB Pajūrio mėsinės kreditorių dauguma, t. y. už RUAB Pajūrio mėsinės plano nepatvirtinimą. Tai yra nuosekli banko pozicija, kurios bankas nesiruošia keisti. Analogiškos pozicijos – dėl išieškojimo tęsimo ir restruktūrizavimo procesų nutraukimo netvirtinant restruktūrizavimo planų, bankas nuosekliai laikosi ir UAB „Agrovet“ bei UAB „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo bylose. Esant nurodytoms aplinkybėms kreditorės UAB „Kretingalės mėsa“ ir RUAB Pajūrio mėsinės akcininkės UAB „Danės slėnis“ skunduose nurodytos aplinkybės, kad kreditorių susirinkime būtina sudaryti galimybę dalyvauti potencialiai stambiausiam kreditoriui, išklausyti sąlygas, kuriomis potencialiai stambiausias kreditorius sutiktų pritarti restruktūrizacijai, yra teisiškai nereikšmingos. AB SEB banko pozicija yra aiški, nuosekli ir byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad bankas ruošiasi ją pakeisti.
 4. 2017-02-23 nutartimi atmestas RUAB „Pajūrio mėsinė“ restruktūrizavimo administratorės UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ prašymas dėl RUAB Pajūrio mėsinė restruktūrizavimo plano pateikimo termino pratęsimo. Įvertinus minėtoje nutartyje nurodytus argumentus ir šios nutarties 23 p. nurodytus argumentus dėl AB SEB banko pozicijos teismas neturi pagrindo tenkinti kreditorės UAB „Kretingalės mėsa“ ir RUAB Pajūrio mėsinės akcininkės UAB „Danės slėnis“ prašymų atnaujinti terminą prašymui dėl termino restruktūrizacijos planui pateikti ir pratęsti terminą planui pateikti. Juolab, kad pareiškėjos nėra asmenys, turintys teisę teikti prašymą dėl termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimo (ĮRĮ 14 str. 5 d.).
 5. Teismas, įvertinęs tai, kad administratorė, suderinusi su RUAB Pajūrio mėsinės valdymo organais, 2017-02-03 sušaukė kreditorių susirinkimas, kurio data – 2017-02-20, administratorei buvo pateiktas restruktūrizavimo plano projektas su žyma apie jo patvirtinimą įmonės dalyvių susirinkime, RUAB Pajūrio mėsinės kreditoriams buvo pateiktas siūlymas pritarti RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo planui, kreditoriai išreiškė valią dėl tolesnės restruktūrizavimo proceso eigos, nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, kad kreditorių susirinkimui pateiktam restruktūrizavimo plano projektui nebuvo pritarta visuotiniame akcininkų susirinkime. Šiuo konkrečiu atveju vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais visos abejonės traktuojamos RUAB Pajūrio mėsinės kreditorių, o ne RUAB Pajūrio mėsinės akcininkų naudai. Todėl pareiškėjų skundai dėl 2017-02-20 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais atmestini.
 6. RUAB Pajūrio mėsinės teismui pateikti duomenys ir dokumentai, anot jos, patvirtinantys, kad RUAB Pajūrio mėsinė nėra nutraukusi veiklos, dirba ir efektyviai atlieka kryptingus veiksmus, siekdama perorientuoti savo gaminamos produkcijos eksportą, didinti gamybos apimtis, optimizuoti sąnaudas ir didinti uždarbį, nagrinėjamu atveju yra teisiškai nereikšmingi, nes šiuo konkrečiu momentu RUAB „Pajūrio mėsinė“ kreditoriai, o ne teismas sprendžia dėl tolimesnės restruktūrizavimo proceso eigos.
 7. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pateikė nepagrįstą procesinį dokumentą arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą, gali būti pripažįstamas piktnaudžiaujančiu savo procesinėmis teisėmis. Teismų praktikoje išaiškinta, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-346/2012; kt.). Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Taigi vien procesinių dokumentų (skundų, ieškinių ir prašymų) pareiškimas negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjos UAB „Danės slėnis“ ir UAB „Kretingalės mėsa“ bei administratorė veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą, todėl AB Šiaulių banko prašymas pareiškėjų ir administratorės veiksmus pripažinti piktnaudžiavimu teise ir skirti CPK 95 str. nustatytą maksimalią baudą atmestinas kaip nepagrįstas.
 8. AB SEB bankas prašymo dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nesuformulavo, todėl teismas dėl AB SEB banko argumentų, susijusių su piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, atskirai nepasisako.
 9. Dėl kitų byloje dalyvaujančių asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytų argumentų teismas atskirai nepasisako, nes jie yra teisiškai nereikšmingi.
 10. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog yra pagrindas nutraukti RUAB „Pajūrio mėsinė“ restruktūrizavimo bylą ir atmesti pareiškėjų skundus dėl

  162017-02-20 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais.

17Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

18nutraukti RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo bylą.

19Atmesti pareiškėjų skundus dėl 2017-02-20 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais.

20Nutarties kopiją išsiųsti kreditorei UAB „Kretingalės mėsa“ ir RUAB Pajūrio mėsinės akcininkei UAB „Danės slėnis“, AB SEB bankui, AB Šiaulių bankui,, RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo administratorei UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, pastarąją įpareigojant su nutartimi supažindinti kitus RUAB Pajūrio mėsinės kreditorius.

21RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo administratorę UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ apie teismo nutartį dėl RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo bylos nutraukimo per

225 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti ĮRĮ 7 str. 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditorės akcinės... 3.
 1. 2016-06-07 nutartimi UAB Pajūrio... 4. 2016-10-15 įpareigota pateikti prašymą dėl šių kreditinių reikalavimų... 5. 2016-10-28 nutartimi patvirtinti RUAB Pajūrio mėsinės kreditiniai... 6. 2016-11-25 nutartimi atmestas kreditorės D. M. 500 Eur... 7. 2016-12-21. 2016-12-13 nutartimi patvirtintas papildomas kreditorės Uzvart –... 8. 3 760,47 Eur kreditinis reikalavimas, nutartis įsiteisėjo 2016-12-23.... 9. 2017-02-09 visuotiniame akcininkų susirinkime. 2017-02-14 administratoriaus... 10. 2017-02-20. RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo planui nepritarė ĮRĮ... 11. (2017-02-20), susirinkimas sušauktas 2017-02-03. Kreditorių susirinkimo... 12. 2017-04-14 vykusiame restruktūrizuojamos bendrovės neeiliniame visuotiniame... 13. Restruktūrizavimo byla nutrauktina. Skundai dėl 2017-02-20 kreditorių... 14. 2016-07-21. 2016-11-25 rezoliucija patenkintas administratorės prašymas dėl... 15. 2017-02-21. Nustatytu terminu RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo plano... 16. 2017-02-20 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo... 17. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,... 18. nutraukti RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo bylą.... 19. Atmesti pareiškėjų skundus dėl 2017-02-20 kreditorių susirinkimo nutarimų... 20. Nutarties kopiją išsiųsti kreditorei UAB „Kretingalės mėsa“ ir RUAB... 21. RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo administratorę UAB „Klaipėdos... 22. 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti ĮRĮ 7 str. 11 ir... 23. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali...