Byla 2A-292-115/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Romualdos Janovičienės, Andžej Maciejevski, sekretoriaujant Inesai Ulevičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Jonui Kurlavičiui, atsakovui M. L.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) M. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2804-820/2010 pagal ieškovo UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ ieškinį atsakovams UAB „Prentas“ ir M. L. dėl skolos atlyginimo bei atsakovų UAB „Prentas“ ir M. L. priešieškinį ieškovui UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ dėl lizingo sutarties nutraukimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui UADB „Ergo Lietuva“.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ prašė priteisti solidariai iš atsakovų: 5 885,25 Lt nesumokėtas įmokas, 1421,49 Lt delspinigių, iš viso 7 306,74 Lt procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 40-44).

5Nurodė, kad 2008 m. vasario 22 d. lizingo sutartimi atsakovas UAB „Prentas“ įsipareigojo mokėti ieškovui mėnesines įmokas už lizinguojamą turtą. Ieškovas su atsakovu M. L. 2008 m. vasario 22 d. sudarė laidavimo sutartį, kuria laidavo už atsakovą UAB „Prentas“ Lizingo sutarties įvykdymą. Atsakovas UAB „Prentas“ neįvykdė Lizingo sutarties sąlygų mokėti už lizinguojamą turtą. Nevykdant Lizingo sutarties, laiduotojas taip pat neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Laidavimo sutartį.

6Atsakovai UAB „Prentas“ ir M. L. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (b.l.58). Nurodė, jog lizinguojamas turtas sudegė, todėl dėl trečiųjų asmenų kaltės žuvus lizinguojamam turtui, atsakovai nėra atsakingi dėl atsiradusios žalos. Teigė, kad lizinguojamas turtas yra apdraustas pas trečiąjį asmenį ieškovo naudai, todėl priteisus pinigus iš atsakovų vėliau ieškovas galėtų nepagrįstai praturtėti, taigi kol nėra išspręstas draudimo išmokos mokėjimo klausimas, negali būti išieškomi pinigai iš atsakovų.

7Atsakovai UAB „Prentas“ ir M. L. pateikė priešieškinį (b.l.73-74) , kuriame prašė nutraukti Lizingo sutartį nuo 2009 m. vasario 8 d. Nurodė, kad sudegus lizinguojamam turtui dėl trečiųjų asmenų kaltės, atsakovai nėra atsakingi pagal CK 6.498 str. ir CK 6.502 str. 1 d., nes lizinguojamas turtas tapo netinkamas naudoti dėl aplinkybių už kurias lizingo gavėjas neatsako.

8Ieškovas UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ atsiliepimu į priešieškinį (b.l.88-89) prašė priešieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovai netinkamai aiškina teisės normas, nes šiuo atveju taikytina speciali atsitiktinio daikto žuvimą reglamentuojanti teisės norma įtvirtinta CK 6.571 straipsnyje.

9Tretysis asmuo UADB „Ergo Lietuva“ ieškinį palaikė (b.l.97-98). Nurodė, jog pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sudeginimo, nagrinėjama ar dėl turto sudegimo nėra atsakovo M. L. kaltės.

10Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. kovo 23 d. sprendimu priešieškinį atmetė; ieškinį patenkino. Priteisė ieškovui UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ solidariai iš atsakovų UAB „Prentas“ ir atsakovo M. L. 885,25 Lt pradelstų įmokų; 1.421,49 Lt delspinigių; 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme (200-07-13) iki teismo sprendimo įvykdymo; 219 Lt sumokėto žyminio mokesčio. Priteisė valstybei iš atsakovų UAB „Prentas“ ir M. L. lygiomis dalimis 37,96 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. po 18,98 Lt iš kiekvieno atsakovo.

11Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovai priešieškinio reikalavimus nutraukti Lizingo sutartį nuo sudegimo dienos grindžia CK 6.498 str. 1 d. 2 p. , taip pat CK 6.502 str. 1 d. Teismas sprendė, kad atsakovų teiginiai, jog automobilis sudegė ir tapo netinkamas naudoti dėl trečiųjų asmenų kaltės, už kuriuos atsakovai neatsako, nepagrįsti. Ginčo tarp šalių, kad Lizingo sutarties pagrindu taro ieškovo ir atsakovo UAB „Prentas“ susiklostė lizingo (finansinės nuomos) teisiniai santykiai, nėra (CK 6.567 str.). CK XXX skyriaus normos yra specialiosios lizingo teisinių santykių normos, kurios taikomos reguliuojant tarp šalių susiklosčiusiems lizingo teisiniams santykiams, o bendrosios nuomos santykius reglamentuojančios normos galėtų būti taikomos tik tuomet, kai nereguliuoja specialiosios normos. Pagal CK 6.571 str. 1 d. daikto (lizingo sutarties dalyko) atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina lizingo gavėjui nuo daikto perdavimo jam, jeigu lizingo sutartis nenustato ko kita. Ginčo tarp šalių, kad lizinguojamas daiktas buvo perduotas atsakovui UAB „Prentas“ 2008-02-22, nėra, tai patvirtina ir perdavimo – priėmimo aktas. Lizingo sutartis nenustato, jog atsitiktinė daikto žuvimo rizika pereitų ieškovui, priešingai, Lizingo sutarties 4.3.6 p. nustato, jog nuo turto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo iki nuosavybės teisės perėjimo visa lizinguojamo daikto atsitiktinio žuvimo, praradimo, sugedimo, sugadinimo, priešlaikinio susidėvėjimo rizika, nepriklausomai nuo priežasties ir atstatymo galimybės, tenka klientui (pagal Lizingo sutartį klientu vadinamas lizingo gavėjas). Lizinguojamas daiktas žuvo perdavus jį lizingo gavėjui, todėl jam perėjo šio daikto žuvimo rizika. Teismas sprendė, nėra pagrindo nutraukti Lizingo sutartį atsitiktinai žuvus lizinguojamam daiktui (CK 6.571 str. 1 d.). Teismas pažymėjo, jog pagal Lizingo sutarties 3.1 punktą atsakovas UAB „Prentas“ įsipareigojo vykdyti mokėjimus grafike nustatyta tvarka. Pagal Lizingo sutarties 6.1.8 p. atsakovas UAB „Prentas“ įsipareigojo toliau vykdyti savo įsipareigojimus pagal Lizingo sutartį, jei dėl turto sunaikinimo, turto visiškai nebegalima naudoti. Atsakovas UAB „Prentas“ neginčijo, kad sudegus lizinguojamam daiktui nustojo mokėti lizingo įmokas, nors ir žuvus daiktui privalėjo mokėti Lizingo sutartimi sutartas įmokas, tačiau šios sutartinės savo prievolės nevykdė tinkamai (CK 6.567 str. 1 d.,6.245 str. 3 d.). Atsakovas M. L. Laidavimo sutartimi laidavo už atsakovą UAB „Prentas“, kad pastarasis tinkamai įvykdys Lizingo sutartį (Laidavimo sutarties 1.1 p.), visu savo turtu. Ginčo tarp šalių, kad atsakovas UAB „Prentas“ neatliko mokėjimų Lizingo sutartimi sutarta tvarka, nėra. Laiduotojas atsako solidariai (CK 6.81 str. 1 d.; Laidavimo sutarties 1.1 p.). Teismas atsakovų teiginį, kad lizinguojamas daiktas buvo apdraustas lizingo davėjo naudai, todėl lizingo davėjas gali iš draudimo bendrovės išsiieškoti draudimo išmoką, o ieškinio patenkinimo atveju ieškovas galėtų be pagrindo praturtėti, nes gautų ir lizingo įmokas iš lizingo davėjo ir draudimo išmoką iš draudimo bendrovės, laikė nepagrįstu. Pagal Lizingo sutarties 9.10 p., įvykus draudiminiam įvykiui, atsakovas UAB „Prentas“ įsipareigojo toliau laiku ir tinkamai vykdyti visus Lizingo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Todėl nepriklausomai nuo to, ar įvykis bus pripažintas draudiminiu, ar bus pripažintas ne draudiminiu, atsakovas UAB „Prentas“ privalo vykdyti visus Lizingo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, įskaitant, bet neapsiribojant, įsipareigojimą atlikti mokėjimus mokėjimų grafike nustatyta tvarka. Pagal Lizingo sutarties 9.11 p. šalys sutarė, kad turtą sunaikinus, iš draudimo kompanijos gautomis išmokomis bus dengiami visi atsakovo UAB „Prentas“ mokėjimai pagal Lizingo sutartį ieškovui, o likusias pinigines lėšas per 5 darbo dienas nuo įsiskolinimo padengimo ieškovas įsipareigojo pervesti į atsakovo UAB „Prentas“ sąskaitą. Teismas nurodė, kad atsakovai nepagrįstai teigia, kad ieškovas gaus dvigubą naudą, nes draudiminė išmoka, viršijanti atsakovo UAB „Prentas“ mokėjimus pagal Lizingo sutartį, per 5 darbo dienas bus pervesta atsakovui UAB „Prentas“. Ieškovui nevykdant ar netinkamai vykdant šią prievolę, atsakovas UAB „Prentas“ turės teisę kreiptis į teismą dėl jo galimai pažeidžiamų teisių gynimo, tačiau ieškovo galimybė gauti draudimo išmokas neatleidžia atsakovo nuo prievolės vykdyti įsipareigojimus prisiimtus Lizingo sutartimi.

12Atsakovas M. L. pateikė apeliacinį skundą (b.l.128-130), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti visiškai. Nurodo, jog nors apeliantas prašė, tačiau teismas atsisakė stabdyti šią bylą iki bus išnagrinėta baudžiamoji byla Nr.16-1-00110-09 dėl tyčinio padegimo, turinti prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje byloje, todėl nebuvo atskleista bylos esmė. Teigia, jog šioje byloje buvo nagrinėjamas klausimas, ar gali lizingo bendrovė po to, kai sudegė lizinguojamas automobilis, reikalauti mokėti lizingo įmokas, kurios susideda iš dviejų dalių: palūkanų ir automobilio vertės padengimo, kai tuo pat metu pastarąją lizingo įmokos dalį dėl automobilio vertės ieškovui privalo atlyginti draudimo bendrovė. Šiuo atveju dar nėra nustatyta, ar draudimo bendrovei jau yra kilusi prievolė mokėti draudimo išmoką ieškovui. Mano, kad teismas pažeidė materialinės teisės normas, išspręsdamas bylą kitaip, nei tarp ginčo šalių susimosčiusius santykius imperatyviai reglamentuoja įstatymas. Teigia, jog šioje neužtenka konstatuoti, kad pagal CK 6.571 str. 1 d., daikto žuvimo rizika tenka lizingo gavėjui (apeliantui), nes pastarasis šią riziką apdraudė ieškovo naudai (CK 6.191 str.). Todėl įvykus draudiminiam įvykiui, ieškovas įgijo naują reikalavimo teisę gauti automobilio vertės atlyginimą (CK 6.987 str.). Iš draudimo lėšų automobilis gali būti lizinguojamas, tačiau įstatymas nenumato, kad kai lizinguojamas daiktas žūva, turi būti perkamas ir lizingo gavėjui perduodamas naujas lizingo dalykas. Todėl tokiu atveju lizingo sutartis gali būti nutraukiama įstatymo nustatytais pagrindais. Apeliantas vadovaujasi CK 6.571 str. 4 ir 5 dalimis, 6.498 str. 2 d. ir pažymi, jog žuvus daiktui ir dėl to nutraukus lizingo sutartį, lizingo gavėjui nebereikia mokėti lizingo įmokų, nes CK 6.498 str. 2 p. tuo pačiu reiškia ir visų sutartinių prievolių pabaigą (CK 6.221 str. 1 d.), nebent iš specialių lizingo sutarties nuostatų išplauktų, kad turi būti atlyginti nuostoliai (CK 6.221 str. 2 d.). Apelianto nuomone, nutraukus lizingo sutartį minėtu įstatymo pagrindu, CK 6.571 str. 1 d. nuostatos dėl rizikos tenkančios lizingo gavėjui už daikto žūtį, lieka reikšmingos civilinės atsakomybės aspektu, nes vadovaujantis CK 6.206 str., lizingo gavėjas laikomas pažeidusiu sutartinę prievolę išsaugoti lizingo dalyką. Taigi lizingo davėjas tokiu atveju turi reikalauti iš lizingo gavėjo atlyginti nuostolius (CK 6.245 str.), o lizingo gavėjas savo ruožtu turi reikalauti iš už daikto žūtį kaltojo asmens, jeigu toks bus nustatytas. Tačiau šiuo atveju pagrindų kilti civilinei atsakomybei gali ir neatsirasti, nes lizingo dalykas buvo apdraustas ir jo vertę turi atlygiuoti draudimo kompanija. Pažymi, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad lizinguojamas automobilis sudegė. Nėra nustatyta, kad būtent lizingo gavėjas kaltas dėl lizingo dalyko žūties. Mano, jog teismas neteisingai vertino, kad CK 6.571 str. 1 d. numatanti lizingo gavėjui riziką už lizingo dalyko žūtį, neleidžia taikyti CK 6.498 str. 2 p. nuostatų. Mano, jog teismas pažeidė ir įstatymo nuostatas dėl nepagrįsto praturtėjimo (CK 6.237 str., 6.242 str.), nes ieškovui teismo sprendimu suteikiama galimybė žuvusio daikto vertę padengti ne tik iš draudimo išmokos, bet ir priverstinai ją išieškant iš apelianto.

13Ieškovas UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 134-135) prašo apeliacinį skundą atmesti, nurodo, jog iš byloje esančių matyti, kad tretysis asmuo dar nepriėmė sprendimo dėl turto sunaikinimo pripažinimo draudiminiu įvykiu, dėl to, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pažymi, kad nepagrįsto praturtėjimo instituto normos yra skirtos suinteresuotų asmenų teisėms ginti tokiose situacijose, kai skolininkas jų sąskaita jau įgijo (gavo) turtą ar praturtėjo. CK 6.237 str., 6.242 str. normos yra teisinis įrankis siekiant susigrąžinti be teisinio pagrindo kito asmens įgytą turtą. Nagrinėjamoje byloje draudimo išmoka už turto sunaikinimą ieškovei yra nesumokėta ir nėra pagrindo teigti, kad ieškovas nepagrįstai praturtės. Todėl ginčo teisiniams santykiams neturėtų būti taikomos CK XX skyriaus normos. Mano, jog CK 6.498 str. 2 d. nuostata netaikoma tarp šalių susiklosčiusiems teisiniams santykiams, nes CK įtvirtintas specialus straipsnis, reglamentuojantis, kam tenka atsitiktinio daikto žuvimo rizika – CK 6.571 str. Be to lizingo sutarties 9.10 p. yra numatyta, kad įvykus draudiminiam įvykiui, klientas privalo toliau laiku ir tinkamai vykdyti lizingo sutartyje numatytus įsipareigojimus, o 6.1.8 p. numatyta, kad klientas privalo toliau laiku ir tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal lizingo sutartį, jei dėl turto gedimo, sunaikinimo, nepriklausomai nuo priežasties (įskaitant Force Majeure aplinkybes), turto visiškai negalima naudoti. Šių lizingo sutarčių nuostatų apeliantas neginčijo. Mano, jog dėl to lizingo sutartis negali būti nutraukta.

14

15

16

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1 d.).

20Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

21Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

22Apeliantai (atsakovai) UAB“Prentas“ ir M. S. apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo yra patenkintas ieškovo UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ ieškinys jiems dėl skolos atlyginimo bei atmestas atsakovų priešieškinys dėl lizingo sutarties nutraukimo.

23Kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl paliktinas nepakeistas, o atsakovų argumentai atmestini.

24Nustatyta, kad ginčas tarp ieškovo ir atsakovų kilo dėl 2008-02-22 sudarytos lizingo sutarties (CK 6.567str.) vykdymo ir jos nutraukimo, žuvus (sudegus) lizinguojamam turtui (automobiliui).

25Apeliantai teigia, kad nei atsakovas UAB“Prentas“ (lizingo gavėjas), nei M. L. (laiduotojas) neprivalo mokėti jokių įmokų pagal lizingo sutartį po to, kai neliko lizinguojamo turto. Be to, sunaikinto automobilio vertę turi atlyginti draudimo bendrovė, todėl prašo skundžiamą sprendimą panaikinti, ieškinį atmesti, o priešieškinį patenkinti ir nutraukti lizingo sutartį. Tačiau kolegija šiuos apeliantų argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

26Kolegija pažymi, kad lizingo (finansinės nuomos) santykius reglamentuoja CK XXX skyriaus teisės normos, iš kurių CK 6.571str. 1d. numatyta, jog lizinguojamo daikto atsitiktinio žuvimo ir sugedimo rizika pereina lizingo gavėjui nuo daikto perdavimo jam, jeigu lizingo sutartis nenustato ko kita. Analogiškai nuostata yra numatyta ir šioje byloje pasirašytojoje Lizingo sutarties 4.3.6p. Įstatymas numato, kad nutraukti lizingo sutartį turi teisę lizingo davėjas, jeigu lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį (CK 6.574str.). Tuo tarpu lizingo gavėjas nutraukti sutartį gali tik tuomet, kai jam nėra perduodamas daiktas (CK 6.570str.2d.). Kadangi atsakovui UAB“Prentas“ (lizingo gavėjui) lizinguojamas automobilis buvo perduotas, nutraukti sutartį apeliantų nurodytų kitų teisės normų pagrindu negalima, nes šios normos šiuo atveju negali būti taikomos. Todėl kolegija sprendžia, kad apeliantų skundas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo šioje dalyje (lizingo sutarties nutraukimo) yra nepagrįstas.

27Kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais dėl patenkinto ieškinio, nes tiek pagal įstatymą, tiek pagal lizingo sutartį (Sutarties 3.1p., 3.11p., 6.1.8p., 9.10, 11.1p)., atsakovai UAB“Prentas“ turi pareigą vykdyti pagal sutartį ir grafiką numatytus mokėjimus, įskaitant palūkanas bei delspinigius (b.l. 11-19).

28Kadangi nustatyta, kad atsakovas UAB“Prentas“ pažeidė lizingo sutartį ir nėra ginčo dėl reikalaujamų priteisti sumų dydžio, o apeliantas pagal laidavimo sutartį prisiėmė solidarinę atsakomybę ieškovui (b.l. 20), kolegija sprendžia, kad ieškinys dėl 5885,25Lt įmokų, 14121,49Lt delspinigių ir 6 procentų metinių palūkanų priteisimo yra patenkintas pagrįstai (CK 6.37str.2d., 6.81str.1d., 6.210str.2d., 6.245str.3d., 6.256str. 1 ir 2d., 6.567str.1d.).

29Kolegija pažymi, kad apeliantų skunde nurodytos kitos aplinkybės (atliekamas ikiteisminis tyrimas, automobilio draudimas ir ieškovo galimas praturtėjimas) lizingo gavėjo nuo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo neatleidžia. Be to, lizinguojamo automobilio sunaikinimą pripažinus draudiminiu įvykiu ir ieškovui išmokėjus draudimo išmoką, gauta suma turi būti paskirstyta pagal Lizingo sutarties 9.11p. Susitarimo nevykdant, atsakovai turės teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą.

30Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino, taikė materialinės ir procesinės teisės normas, ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais pagrindo nėra (CPK 326 str.1d.1p.).

31Vadovaujantis CPK 88, 93, 96str,. iš apelianto priteistinos apeliacinėje teismo instancijoje patirtos advokato ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidos.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

34Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 23 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2804-820/2010 palikti nepakeistą.

35Priteisti iš atsakovų UAB“Prentas“ ir M. L. lygiomis dalimis ieškovui UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ 907,50Lt advokato pagalbos ir 11,40Lt valstybei procesinių dokumentų apeliacinėje teismo instancijoje siuntimo išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovas UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ prašė priteisti solidariai... 5. Nurodė, kad 2008 m. vasario 22 d. lizingo sutartimi atsakovas UAB... 6. Atsakovai UAB „Prentas“ ir M. L. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko... 7. Atsakovai UAB „Prentas“ ir M. L. pateikė priešieškinį (b.l.73-74) ,... 8. Ieškovas UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ atsiliepimu į... 9. Tretysis asmuo UADB „Ergo Lietuva“ ieškinį palaikė (b.l.97-98). Nurodė,... 10. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. kovo 23 d. sprendimu... 11. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovai priešieškinio... 12. Atsakovas M. L. pateikė apeliacinį skundą (b.l.128-130), kuriuo prašo... 13. Ieškovas UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ atsiliepimu į apeliacinį... 14. ... 15. ... 16. ... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. ... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 21. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 22. Apeliantai (atsakovai) UAB“Prentas“ ir M. S. apeliaciniu skundu nesutinka... 23. Kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad skundžiamas pirmosios... 24. Nustatyta, kad ginčas tarp ieškovo ir atsakovų kilo dėl 2008-02-22... 25. Apeliantai teigia, kad nei atsakovas UAB“Prentas“ (lizingo gavėjas), nei... 26. Kolegija pažymi, kad lizingo (finansinės nuomos) santykius reglamentuoja CK... 27. Kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais dėl... 28. Kadangi nustatyta, kad atsakovas UAB“Prentas“ pažeidė lizingo sutartį ir... 29. Kolegija pažymi, kad apeliantų skunde nurodytos kitos aplinkybės (atliekamas... 30. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 31. Vadovaujantis CPK 88, 93, 96str,. iš apelianto priteistinos apeliacinėje... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 34. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 23 d. sprendimą civilinėje... 35. Priteisti iš atsakovų UAB“Prentas“ ir M. L. lygiomis dalimis ieškovui...