Byla 2-2140-260/2011

1Kauno apygardos teismo teisejas Raimondas Buzelis,

2sekretoriaujant Violetai Mažeikienei ir Editai Vazgienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui Rimantui Tamuleviciui, atsakovei H. J. M., jos atstovui advokatui J. K., atsakovui M. B.,

4teismo posedyje nagrinedamas civiline byla Nr. 2-2140-260/2011 del preliminarios sutarties nutraukimo ir nuostoliu atlyginimo pagal ieškovo R.Tamuleviciaus firmos „AKM“ ieškini atsakovams H. J. M. ir M. B., n u s t a t e :

5Ieškovas R.Tamuleviciaus firma „AKM“ 2011 03 18 pateiktu teismui ieškiniu (b.l. 5-10) praše nutraukti 2009 02 07 Preliminariaja sutarti del nekilnojamojo daikto pirkimo – pradavimo sutarties sudarymo, priteisti solidariai iš atsakovu H. J. M. ir M. B. pagal Preliminariaja sutarti sumoketa suma 166120 Lt, 16612 Lt nuostolius, 5 procentus metiniu palukanu, skaiciuojamu nuo priteistos sumos nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, taip pat bylinejimosi išlaidas.

6Bylos nagrinejimo metu šalys sudare taikos sutarti.

7Tvirtintina tarp šaliu 2011 11 21 sudaryta taikos sutartis. Teismas tvirtina tarp šaliu sudaryta Taikos sutarti, nes tokia teise šalims suteikia istatymas, t.y CPK 42 str. CPK 42 str. 2 d. leidžia teismui netvirtinti taikos sutarties tik tada, kai tokie veiksmai prieštarauja imperatyvioms istatymu nuostatoms ar viešajam interesui, taciau tai patvirtinanciu aplinkybiu teismas nenustate.

8Patvirtinus taikos sutarti, byla nutrauktina.

9Šalims nepareiškus nuomones del laikinuju apsaugos priemoniu tolimesnio galiojimo po taikos sutarties sudarymo, teismas laikinuju apsaugos priemoniu nenaikina.

10Kadangi šalys byloje sudare taikos sutarti, sutinkamai su CPK 87 str. antraja dalimi, ieškovui gražintina 75 procentai sumoketo žyminio mokescio sumos, t.y. 1933,50 Lt. Likusi dalis 644,50 Lt , t.y. 25 procentai ieškovo sumoketo žyminio mokescio, jam priteistina iš atsakovo, kaip kad šalys susitare taikos sutarties 5.1 punktu.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsniu, 88 straipsniu, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teismas

Nutarė

12Civilineje byloje Nr. 2-2140-260/2011 del preliminarios sutarties nutraukimo ir nuostoliu atlyginimo pagal ieškovo R.Tamuleviciaus firmos „AKM“ ieškini atsakovams H. J. M. ir M. B., patvirtinti tarp šaliu sudaryta tokio turinio Taikos sutarti :

„T A I K O S S U T A R T I S

Kauno apygardos teismo civilineje byloje Nr. 2-2140-260/2011

Du tukstanciai vienuoliktuju metu lapkricio 21 diena, Kaunas

16Ieškove R. Tamuleviciaus firma „AKM“, juridinio asmens kodas 126309282, buveines adresas Architektu g. 59-14, Vilnius, atsiskaitomoji saskaita ( - ), esanti AB SEB bankas, banko kodas 70440, atstovaujama savininko Rimanto Tamuleviciaus, asmens kodas ( - ),

17ir

18atsakove H. J. M., asmens kodas ( - ) gyvenanti ( - ), Kaunas,

19atsakovas M. B., asmens kodas ( - ) gyvenantis ( - ), Kaune,

20toliau kartu vadinami šalimis,

21atsižvelgdami i tai, kad Kauno apygardos teismas nagrineja civiline byla Nr. 2-2140-260/2011 (toliau – Civiline Byla) del preliminarios sutarties nutraukimo ir nuostoliu atlyginimo pagal ieškovo R. Tamuleviciaus firmos „AKM“ ieškini atsakovams H. J. M. (toliau H. J. M.) ir M. B. (toliau – M. B.), ir siekdami taikiai išspresti ginca Civilineje Byloje,

22susipažine bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso normomis, tarp ju – 6.983, 6.984, 6.985 str., ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normomis, tarp ju – 87 str. 1 d. 1 p., 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 294 str. 2 d., 439 str. 8 d., susitariame:

 1. Šalys susitaria nutraukti 2009 m. vasario 27 d. Preliminariaja sutarti del nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties nuo šios sutarties sudarymo dienos.
 2. Šalys pripažista, kad pagal šia sutarti M. B. iš R.Tamuleviciaus firmos „AKM“ gavo 166120 Lt (viena šimta šešiasdešimt šešis tukstancius viena šimta dvidešimt litu), o H. J. M. pagal 2009 m. vasario 25 d. susitarima (susitarimas pridedamas prie šios Sutarties) gavo iš M. B. 70 000 Lt (septyniasdešimt tukstanciu litu). Šias asmeniškai gautas sumas M. B. ir J.H. M. sugražina R. Tamuleviciaus firmai „AKM“ šios Sutarties 3 ir 4 punkte nurodytais dydžiais ir salygomis.
 3. H. J. M. isipareigoja:
  1. Per 20 kalendoriniu dienu nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši taikos sutartis (toliau – Sutartis) isiteisejimo dienos sumoketi R. Tamuleviciaus firmai „AKM“ 20000 Lt (dvidešimt tukstanciu litu) pervedant visa suma i šioje Sutartyje nurodyta R. Tamuleviciaus firmos „AKM“ banko saskaita.
  2. Ne veliau kaip per 24 ( dvidešimt keturis ) menesius nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši taikos sutartis, isiteisejimo dienos sumoketi R. Tamuleviciaus firmai „AKM“ 50000 Lt (penkiasdešimt tukstanciu litu), pervedant visa suma i šioje Sutartyje nurodyta R. Tamuleviciaus firmai „AKM“ banko saskaita.
 4. M. B. isipareigoja:
  1. Ne veliau kaip per 6 (šešis) menesius nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši taikos sutartis, isiteisejimo dienos R. Tamuleviciaus firmai „AKM“ sumoketi 48060 Lt (keturiasdešimt aštuonis tukstancius šešiasdešimt litu), pervedant visa suma i šioje Sutartyje nurodyta banko saskaita.
  2. Ne veliau kaip per 12 (dvylika) menesiu nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši taikos sutartis, isiteisejimo dienos sumoketi R. Tamuleviciaus firmai „AKM“ 48060 Lt (keturiasdešimt aštuonis tukstancius šešiasdešimt litu) pervedant visa suma i šioje Sutartyje nurodyta banko saskaita.
  3. Iki 2012 m. sausio 30 d. sumoketi R. Tamuleviciaus firmai „AKM“ 4000 Lt (keturis tukstancius litu) bylinejimosi išlaidu patirtu ieškovo, pervedant visa suma i šioje Sutartyje nurodyta banko saskaita.
  4. Iki 2012 m. sausio 30 d. nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši taikos sutartis, isiteisejimo dienos sumoketi R. Tamuleviciaus firmai „AKM“ 1163,75 Lt (viena tukstanti viena šimta šešiasdešimt tris litus 75 ct) sumoketo žyminio mokescio paduodant ieškini.
 5. M. B. pareiškia, kad Atsakovei H.J. M. ivykdžius šioje Sutartyje 3.1 ir 3.2 punktuose numatytus isipareigojimus, t. y. pervedus R. Tamuleviciaus firmai „AKM“ visus 70 000 (septyniasdešimt tukstanciu) Lt, daugiau jokiu pretenziju, reikalavimu jai netures.
 6. H. J. M. per 5 (penkias) dienas po teismo nutarties, kuria patvirtinta ši Sutartis, isiteisejimo panaikina 2009 m. vasario 25 d. M. B. duota igaliojima, kuri patvirtino Kauno miesto 10 notaro biuro notare O. M., (notarinio registro Nr.1109) atstovauti jai kaip 2005 m. lapkricio 15 d. mirusios B. K. testamentinei ipedinei, tvarkant žemes, valdytos A.V., nuosavybes teises atstatymo (gražinimo, perdavimo neatlygintinai nuosavyben) dokumentus pagal 2006 m. gegužes 30 d. Kauno apskrities viršininko administracijos išvada Nr.637 su teise ja parduoti ir atlikti kitus veiksmus. Šalys susitaria, kad šis igaliojimas ir 2009 m. vasario 25 d. susitarimas negalioja nuo ju sudarymo dienos, ir kad H.J. M. nebus taikomos 2009 m. vasario 25 d. H.J. M. ir M. B. sudarytame susitarime numatytos sankcijos.
 7. M. B. pareiškia, kad veikdamas pagal 2009 m. vasario 25 d. Kauno m. 10-ojo notaro biuro patvirtinta igaliojima Nr.1109 buvo išdaves tik viena perigaliojima D. J., a. k. ( - ) patvirtinta 2009 m. gegužes 11 d. Vilniaus miesto 44-ojo notaro biuro notares I. D., notarinio registro Nr.1037, kuris 2011 m. spalio 28 d. pareiškimu Klaipedos miesto 11-ojo notaro biuro notarei V. K. „Del perigaliojimo panaikinimo“ buvo panaikintas (pridedama).
 8. M. B. pareiškia, kad jo perigaliotas asmuo D. J. pagal 2009 m. gegužes 11 d. Vilniaus miesto 44-ojo notaro biuro notares I. D. patvirtinta igaliojima, notarinio registro Nr.1037 nera atlikes jokiu veiksmu. Tai patvirtina pridedamas D. J., asmens kodas (duomenys neskelbtini) 2011 m. lapkricio 9 d. pareiškimas, patvirtintas Vilniaus rajono 3 notaru kontoros notaro T. P. V., notarinio registro Nr. 6184.
 9. Šalys susitaria, kad užtikrinant šios Sutarties ivykdyma Ieškovo naudai per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties pasirašymo bus ikeista ne mažiau kaip 20 procentu UAB „Pamario jegaines“ akciju (juridinio asmens kodas 302315282).
 10. R. Tamuleviciaus firma „AKM“ atsisako visu kitu reikalavimu, susijusiu su papildomomis prievolemis, t. y. atsisako reikalavimo priteisti nuostoliu atlyginima, bendroje 16612 Lt (šešiolikos tukstanciu šešiu šimtu dvylikos litu) sumoje ir reikalavimo priteisti 5 proc. procesiniu metiniu palukanu nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo dienos.
 11. H. J. M. ir/ar M. B. nesilaikant savo sutartiniu isipareigojimu, t.y. praleidus nors viena Sutartyje numatyta termina, R. Tamuleviciaus firma „AKM“ turi teise kreiptis i teisma del vykdomojo rašto, visai tai dienai esamai skolos sumai, išdavimo.
 12. Šalys kitu bylinejimosi išlaidu, nei numatyta Sutarties 4.3 ir 4.4 punktuose viena kitai nekompensuoja ir pretenziju del ju neturi.
 13. Šalys, vadovaudamosi CPK 87 str. 2 d., prašo gražinti ieškovui 75 % sumoketo žyminio mokescio, t.y. 3491,25 Lt (tris tukstancius keturis šimtus devyniasdešimt viena lita 25 ct).
 14. Pašto išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu, isipareigoja apmoketi atsakovas M. B..
 15. Šalys yra susipažinusios su LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d. bei 294 str. 2 d. ir supranta, kad teismui patvirtinus šia Sutarti, ji šalims tures galutinio teismo sprendimo (res judicata) galia, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir ne vienai iš šaliu nebus leidžiama vel kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu, to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu bei prašo Kauno apygardos teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti Sutarti ir Civiline Byla nutraukti.
 16. Sutartis sudaroma šaliu gera valia 4 (keturiais) egzemplioriais – po viena Sutarties šalims ir teismui.
PRIDEDAMA:
 1. M. B. 2011 m. spalio 28 d. pareiškimo Klaipedos miesto 11-ojo notaro biuro notarei V. K. „Del perigaliojimo panaikinimo“ kopija.
 2. D. J. 2011 m. lapkricio 9 d. pareiškimo kopija.
 3. 2009 m. vasario 25 d. susitarimas tarp M. B. ir H. J. M. (originalas).
Sutarties šalys pareiškia, kad ši sutartis yra perskaityta, suprasta del teisiniu pasekmiu, priimta ir pasirašyta, kaip atitinkanti ju valia. Sutarties šalims buvo sudaryta galimybe del sutarties teisiniu pasekmiu pasikonsultuoti su savo teises patareju ir jos šia galimybe pasinaudojo, o jei nepasinaudojo, tai padare samoningai. R. Tamuleviciaus firmos “AKM” atstovas

23H. J. M. Rimantas Tamulevicius:

24/parašas/ /parašas; antspaudas/ M. B.: /parašas/ “

25Byla nutraukti.

26Priteisti iš atsakovo M. B. (asmens kodas ( - )) 15,14 Lt (penkiolika litu ir 14 centu) procesiniu dokumentu iteikimo išlaidas i valstybes biudžeta. (Moketi Valstybinei mokesciu inspekcijai prie Finansu ministerijos (i.k. 188659752) i biudžeto surenkamaja saskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB bankas „Swedbank“ (banko kodas 7300), imokos kodas 5660).

27Gražinti ieškovui R.Tamuleviciaus firmai „AKM“ (imones kodas 126309282) 75 procentus, t.y. 3491,25 Lt (tris tukstancius keturis šimtus devyniasdešimt viena lita ir 25 centus) jo 2011 03 17 sumoketo i Valstybines mokesciu inspekcijos prie Finansu ministerijos saskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 žyminio mokescio.

28Del šios nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali buti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisejas Raimondas Buzelis,... 2. sekretoriaujant Violetai Mažeikienei ir Editai Vazgienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui Rimantui Tamuleviciui, atsakovei 4. teismo posedyje nagrinedamas civiline byla Nr. 2-2140-260/2011 del... 5. Ieškovas R.Tamuleviciaus firma „AKM“ 2011 03 18 pateiktu teismui ieškiniu... 6. Bylos nagrinejimo metu šalys sudare taikos sutarti.... 7. Tvirtintina tarp šaliu 2011 11 21 sudaryta taikos sutartis. Teismas tvirtina... 8. Patvirtinus taikos sutarti, byla nutrauktina.... 9. Šalims nepareiškus nuomones del laikinuju apsaugos priemoniu tolimesnio... 10. Kadangi šalys byloje sudare taikos sutarti, sutinkamai su CPK 87 str. antraja... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsniu, 88... 12. Civilineje byloje Nr. 2-2140-260/2011 del preliminarios sutarties nutraukimo ir... 16. Ieškove R. Tamuleviciaus firma „AKM“, juridinio asmens kodas 126309282,... 17. ir... 18. atsakove H. J.... 19. atsakovas M. B., asmens kodas ( - )... 20. toliau kartu vadinami šalimis,... 21. atsižvelgdami i tai, kad Kauno apygardos teismas nagrineja civiline byla Nr.... 22. susipažine bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso normomis,... 23. H. J. M.... 24. /parašas/ /parašas; antspaudas/ M. B.: /parašas/ “... 25. Byla nutraukti.... 26. Priteisti iš atsakovo M. B. (asmens kodas 27. Gražinti ieškovui R.Tamuleviciaus firmai „AKM“ (imones kodas 126309282)... 28. Del šios nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali buti paduotas...