Byla e2A-557-241/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Alvydo Poškaus,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „REMCO LT“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 20 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Enginera“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „REMCO LT“ dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu ir pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „REMCO LT“ priešieškinį ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Enginera“ dėl sandorio pripažinimo niekiniu,

Nustatė

3ieškovė BUAB „Enginera“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiu 2016 m. gegužės 23 d. susitarimą tarp ieškovės ir atsakovės dėl skolos užskaitymo, priteisti ieškovei iš atsakovės 75 449,97 Eur skolą, 8 procentų procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė UAB „REMCO LT“ pateikė priešieškinį, kuriame prašė 2016 m. gegužės 23 d. susitarimą pripažinti niekiniu ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 20 d. sprendimu ieškinį tenkino ir pripažino negaliojančiu atsakovės UAB „REMCO LT“ ir ieškovės BUAB „Enginera“ 2016 m gegužės 23 d. pasirašytą susitarimą dėl skolos dalies užskaitymo, priteisė ieškovei BUAB „Enginera“ iš atsakovės UAB „REMCO LT“ 75 449,97 Eur skolą, 8 procentų procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, atsakovės priešieškinį atmetė.

5Atsakovė UAB „REMCO LT“ padavė apeliacinį skundą, kuriame prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti.

62018 m. kovo 19 d. ieškovė pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui bylos šalių 2018 m. kovo 19 d. sudarytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti. Taikos sutartyje šalys patvirtino, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo teisme teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 294 straipsnio 2 dalyje, t. y. bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

7Prašymas tenkintinas.

8Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys turi teisę baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidų, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė atsižvelgiant į įstatymo nustatytas ribas laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis.

9Pagal pateiktos taikos sutarties turinį, šalys sutarė tarp jų kilusį ginčą užbaigti bendru taikiu sutarimu. Taikos sutartimi atsakovė perleidžia ieškovei 35 133,41 Eur gautiną sumą, patvirtintą Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Vilsta“ bankroto byloje, atsisako 22 436,10 Eur pirmos eilės finansinio reikalavimo, patvirtinto Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartimi UAB „Enginera“ bankroto byloje, atsisako Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartimi UAB „Enginera“ bankroto byloje patvirtinto 18 235,97 Eur trečios eilės finansinio reikalavimo. Ieškovė atsisako kitų iš ieškinio kildinamų reikalavimų. 2018 m. kovo 8 d. ieškovės kreditorių susirinkimas pritarė taikos sutarčiai.

10Pateikta tvirtinti taikos sutartis atitinka šalių valią taikiai išspręsti teisminį ginčą. Taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir/ar viešajam interesui; byloje nenustatyta aplinkybių, kurios galėtų būti kliūtimi tvirtinti šalių valią atitinkančią taikos sutartį, todėl taikos sutartis tvirtintina (CK 6.983 straipsnis, CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis).

11Ieškovei ir atsakovui taikiai užbaigus apeliacine tvarka nagrinėjamą ginčą ir teismui patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, skundžiamas teismo sprendimas naikinamas ir civilinė byla nutraukiama (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

12Taikos sutartimi šalys susitarė, kad kiekvienai atitenka jų turėtos bylinėjimosi išlaidos. Pirmosios instancijos teisme buvo patirtos 0,58 Eur bylinėjimosi išlaidas, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, apeliacinės instancijos teisme tokių išlaidų nebuvo. Kadangi procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl jos iš šalių nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

13Ieškovės ieškiniui užtikrinti Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovei priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant ar nepakankant, piniginių lėšų, turtinių teisių, esančių pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, areštas už 75 449,97 Eur sumą (Turto arešto akto identifikavimo kodas: 2017065319). Bylą baigiant taikos sutartimi, laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos (CPK 149 straipsnio 1 dalis).

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

15panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 20 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje pagal ieškovės BUAB „Enginera“ ieškinį atsakovei UAB „REMCO LT“ dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu ir pagal atsakovės UAB „REMCO LT“ priešieškinį ieškovei BUAB „Enginera“ dėl sandorio pripažinimo niekiniu.

16Patvirtinti ieškovės BUAB „Enginera“, j. a. k. 302507286, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ direktoriaus E. K., ir atsakovės UAB „REMCO LT“, j. a. k. 302875377, atstovaujamos direktoriaus T. G., 2018 m. kovo 19 d. sudarytą taikos sutartį, kuria šalys sutarė išspręsti tarp šalių kilusį teisminį ginčą abipusių nuolaidų būdu pasiektu bendru susitarimu, tokiomis sąlygomis:

  1. Atsakovė UAB „REMCO LT“ perleidžia ieškovei 35 133,41 Eur gautiną sumą, patvirtintą Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Vilsta“ bankroto byloje Nr. B2-1758-345/2015 (dabartinis bylos Nr. B2-2628-345/2018).
  2. Atsakovė UAB „REMCO LT“ atsisako 22 436,10 Eur pirmos eilės finansinio reikalavimo, patvirtinto Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartimi UAB „Enginera“ bankroto byloje Nr. B2-408-781/2018.
  3. Atsakovė UAB „REMCO LT“ atsisako Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartimi UAB „Enginera“ bankroto byloje Nr. B2-408-781/2018 patvirtinto 18 235,97 Eur trečios eilės finansinio reikalavimo.
  4. Ieškovė BUAB „Enginera“ atsisako kitų iš šio ieškinio kildinamų ir šia sutartimi neaptartų reikalavimų.
  5. Šalys įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos sudaryti reikalavimo perleidimo sutartį į 35 133,41 Eur gautiną sumą iš BUAB „Vilsta“.
  6. Šalys susitaria, kad kiekvienai jų atitenka jos turėtos bylinėjimosi išlaidos.
  7. Kompensacijos sumokėjimas (gautinos sumos perleidimas ir ieškovės finansinių skolų atsisakymas) jokiais atvejais negali būti laikomas ieškovės byloje reiškiamo reikalavimo (jo dalies) ar atsakovės kaltės pripažinimu, taip pat pripažinimu ieškovės nurodytų aplinkybių, neteisėtų veiksmų ar pan.
  8. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad joms yra žinomos civilinės bylos nutraukimo pasekmės, nustatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalyje, t. y. bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.
  9. Šalims yra žinoma, kad teismo nutartis patvirtinti taikos sutartį turės galutinio teismo sprendimo galią ir bus vykdoma nustatyta tvarka per antstolį, teismui išdavus vykdomąjį raštą, jei bet kuri iš šalių nevykdys arba netinkamai vykdys savo įsipareigojimus.

17Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Enginera“ ieškinį atsakovei UAB

18„REMCO LT“ dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu ir pagal atsakovės UAB „REMCO LT“ priešieškinį ieškovei BUAB „Enginera“ dėl sandorio pripažinimo niekiniu.

19Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1362-178/2017 taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovei UAB „REMCO LT“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo, kilnojamojo turto, piniginių lėšų ir turtinių teisių areštą (Turto arešto akto identifikavimo kodas: 2017065319).

20Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama... 3. ieškovė BUAB „Enginera“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti... 4. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 20 d. sprendimu ieškinį tenkino... 5. Atsakovė UAB „REMCO LT“ padavė apeliacinį skundą, kuriame prašo teismo... 6. 2018 m. kovo 19 d. ieškovė pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui bylos... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys turi teisę baigti bylą taikos... 9. Pagal pateiktos taikos sutarties turinį, šalys sutarė tarp jų kilusį... 10. Pateikta tvirtinti taikos sutartis atitinka šalių valią taikiai išspręsti... 11. Ieškovei ir atsakovui taikiai užbaigus apeliacine tvarka nagrinėjamą... 12. Taikos sutartimi šalys susitarė, kad kiekvienai atitenka jų turėtos... 13. Ieškovės ieškiniui užtikrinti Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m.... 14. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 15. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 20 d. sprendimą,... 16. Patvirtinti ieškovės BUAB „Enginera“, j. a. k. 302507286, atstovaujamos... 17. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Enginera“ ieškinį... 18. „REMCO LT“ dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu ir pagal... 19. Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartimi... 20. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir turto arešto...