Byla 1-346-298/2012
Dėl padaryto gailisi. Nukentėjusiajam R. S. 525 litų ir Vilniaus miškų urėdijai 761,94 litų padarytą žalą atlygins per du metus

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas Karšulis, sekretoriaujant I. Mečkovskajai, dalyvaujant prokurorui K. Poplovuchinui, gynėjams adv. S. Proninai, A. Kviatkovskiui, nukentėjusiajam R. S., civilinio ieškovo ( - ) atstovui D. A., vertėjai G. Tijūnėlienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2T. K. (T. K.), a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ) klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, 3 kartus baustas administracine tvarka, neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. (dvi nusikalstamos veikos);

4T. B. (T. B.), a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), specialaus profesinio išsilavinimo, išsituokęs, nedirbantis, 4 kartus baustas administracine tvarka, neteistas,

5kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. (dvi nusikalstamos veikos)

Nustatė

6T. K. ir T. B. pagrobė svetimą turtą, o būtent jie:

71) laikotarpiu nuo 2010 m. rudens iki 2011 m. kovo 15 d., ( - )miško kvartale ( - ) miško sklype, ( - ) priklausančiame miške, kuris priskirtas ( - ) grupės miškui, veikdami kartu, tikslu pagrobti svetimą turtą, neteisėtai, be Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento raštiško leidimo, valstybinių miškų pareigūnams nepažymėjus medžių kirtimui, savavališkai nupjovė ir pagrobė 761,94 Lt vertės 44 žalius medžius, kurių tūris 5,83 ktm,

8t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d.

92) laikotarpiu nuo 2011 m. vasario mėn. pabaigos iki 2011 m. kovo 25 d., ( - ) miško kvartale ( - ) miško sklype, R. S. priklausančiame miške, kuris priskirtas ( - ) miško grupei, veikdami kartu, tikslu pagrobti svetimą turtą, neteisėtai, be Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento raštiško leidimo, valstybinių miškų pareigūnams nepažymėjus medžių kirtimui, savavališkai nupjovė ir pagrobė 525 Lt vertės 19 žalių medžių, kurių tūris 5,25 ktm,

10t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d.

11Kaltinamasis T. K. kaltu prisipažino visiškai, patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kurie teisiamojo posėdžio metu buvo balsu perskaityti (1 t., b. l. 105-106, 2 t., 47-48, 68-69), kad 2010 m. pabaigoje, jis kartu su T. B., neturėdami pinigų, nusprendė nukirsti medžių miške šalia ( - )ir parduoti kaip malkas. Kam priklauso šis miškas nežinojo ir nesidomėjo. Jis kartu su T. B. pirmą kartą rankiniu pjūklu nupjovė keturis medžius, juos sukapojo kaladėlėmis ir jo arkliu tempiamomis rogėmis nuvežę R. S. (R. S.) pardavė už 50 Lt. Gautus pinigus pasidalijo. Kai pinigai pasibaigė, vėl kartu su T. B. tame pačiame miške nukirto medžių. Per kelis kartus galėjo nukirsti 44 žalius medžius. 2010 m. pabaigoje, žiema, su T. B. nuėjo į netoli jo namo esantį mišką su tikslu pavogti medžių ir parduoti. Medžius pavogė, nes norėjo uždirbti pragyvenimui. Miške nupjovė apie 20 šviesių ir juodų alksnių. 121 medį nupjauti negalėjo, nes medžius pjovė rankiniu pjūklu. Nupjautus ir pavogtus medžius išvežė kartu rogėmis ir pardavė R. S.. Nežinojo, kad miškas priklauso R. S.. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad dėl padaryto gailisi. Nukentėjusiajam R. S. 525 litų ir Vilniaus miškų urėdijai 761,94 litų padarytą žalą atlygins per du metus.

12Savo parodymus T. K. patvirtino įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje metu (1 t., b. l. 111-120, 2 t., b. l. 53-64).

13Kaltinamasis T. B. kaltu prisipažino visiškai, patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (1 t., b. l. 128-129, 2 t., b. l. 76-77, 90-91), kurie buvo analogiški T. K. parodymams. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad dėl padaryto labai gailisi, žada atlyginti žalą per metus.

14Savo parodymus T. B. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (1 t., b. l. 134-138, 2 t., b. l. 82-86).

15Be visiško kaltinamųjų prisipažinimo, jų kaltė įrodyta tokiais įrodymais ir duomenimis:

16- nukentėjusiojo R. S. parodymais, kad patvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (2 t., b. l. 31-36), kad turi 2,20 hektarų mišką, ( - ) Kaltinamieji jam pažįstami. Iš jo buvo pavogta 121 medis. Vieno medžio kaina - 100 Lt;

17- liudytojo F. J. (F. J.) parodymais, kad dirba ( - ). 2011 m. kovo 15 d. tikrindamas valstybinį mišką ( - ), pastebėjo, kad ( - ) miško sklype, nukirsti medžiai. Matėsi rogių ir aklio pėdsakai iki kaltinamojo T. K. namų, esančių už 400 metrų. Paklausus T. K. prisipažino, kad nukirto medžius. Jis paskambino policijai ir pranešė apie neteisėtą miškų kirtimą. Važiuodamas pamatė malkas pas R. S., kuris pasakė, kad T. K. atvežė jam medieną, rasta 9,58 kubų medžių. Mediena buvo nukirsta per vieną, dvi savaites. Pas T. K. kieme stovėjo rogės, arklys. Aptiko ir R. S. miške medžių kirtimą ir jam pranešė;

18- liudytojo R. S. parodymais, kad 2010 m. pabaigoje - 2011 m. pradžioje, kaltinamasis T. K. atvažiavo su arkliu ir pasiūlė pirkti malkų. Jis gyvena netoliese. Pirmą kartą atvežė vežimu alksnio malkas, už kurias jis sumokėjo 25 litus už vežimą. T. K. kartais su T. B. jam vežė medieną 6-7 kartus. Jis galėjo parduoti jam per tą laiką apie kokius 5 kubinius metrus medienos. Jie sakė, kad medieną sugriaužė bebrai, todėl girininkas leido ją pasiimti. Pretenzijų kaltinamiesiems jis neturi. Medieną sunaudojo;

19- LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovės B. S. parodymais, kad nuo 2012-01-01 įsigaliojus Miškų įstatymo nuostatoms, visi miškų dokumentai ir bylos atiteko Miškų tarnybai. Miškų tarnybos inspektorius T. A. (T. A.) apskaičiavo žalą aplinkai. Žala aplinkai nenagrinėjama su baudžiamąją bylą, o per 20 dienų po administracinės bylos išnagrinėjimo. Administracinėje byloje negali būti sprendžiamas klausimas dėl žalos. Tai sprendžiama po to, kai įsiteisėja nutarimas. Žala aplinkai skaičiuojama, kai yra nukirsta mediena. Visi kiti klausimai dėl žalos nagrinėjami civilinio proceso tvarka;

20- civilinio ieškovo ( - ) atstovo D. A. parodymais, kad 2012-07-16 prokuratūrai pateiktas ieškinys. Prašo priteisti 1344,94 litus. Medienos vertė 761,94 litų. Taip pat padaryta 583 Lt žala miškui. Teisme paaiškėjo naujos aplinkybės dėl miško kirtimo, todėl medienos vertę - 761,94 litus - prašo priteisti iš kaltinamųjų, nagrinėjant baudžiamąją bylą, o miškui padarytą žalą atskirti;

21- ( - ) girininkijos girininko pranešimu, kad prie ( - ) įvykdytas savavališkas miško kirtimas bei medienos vagystė. Iškirsta apie 12 ktm, o pavogta mediena yra pas R. S.. Vagystę galėjo įvykdyti T. K. (1 t., b. l. 1);

22- ( - ) pranešimu, kad ( - ) girininkijos miške, ( - ) miško kvartalo ( - ) miško sklype nustatytas savavališkas miško kirtimas. Be Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento leidimo nukirsta 71 žalias medis, kurių tūris 9,58 m3, valstybei priklausančiam miškui padaryta 958 Lt žalos, aplinkai 249,08 Lt. Pagrobtos medienos vertė – 1305,23 Lt. ( - ) miškui, turtui bei aplinkai padaryta 2512,31 Lt žalos (1 t., b. l. 17-25);

23- įvykio vietos apžiūros protokolais ir nuotraukomis, kad buvo apžiūrėta įvykio vieta – ( - ) esantis miškas, kur rasta 71 šviežiai nupjautų medžių kelmas, rogių vėžės (1 t., b. l. 29-74); apžiūrėta įvykio vieta – kiemas ( - ), kur buvo rasta rąstelių, malkų (1 t., b. l. 75-83);

24- ( - ) pranešimu dėl nuostolių apskaičiavimo, kad neteisėtai nukirstų 26 medžių tūris sudaro 3,76 m3 medienos. Valstybei priklausančiam miškui padaryta 376 Lt žala, aplinkai – 97,76 Lt, pagrobtos medienos vertė vertintina 544,86 Lt. Likusių neteisėtai nukirstų 44 medžių tūris sudaro 5,83 m3 medienos. Valstybei priklausančiam miškui padaryta 583 Lt žala, aplinkai – 151,58 Lt žala, pagrobtos medienos vertė – 761,94 Lt (1 t., b. l. 85);

25- R. S. protokolu pareiškimu, kad 2011-03-25 nuvykus į jam priklausantį mišką ( - ), pastebėta, kad iškirsta ir pavogta 121 medis, materialinė žala 3288 Lt (2 t., b. l. 1, 2);

26- įvykio vietos apžiūros protokolu ir nuotraukomis, kad buvo apžiūrėta įvykio vieta – ( - ) esantis miškas (2 t., b. l. 5-6);

27- reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo, daiktų apžiūros protokolais, patvirtinančiais, kad T. K. pateikė rankinį pjūklą ir kirvį, kurie po apžiūros jam grąžinti (2 t., b. l. 7-11); T. B. pateikė apžiūrai nupjautų medžių kaladėles, (2 t., b. l. 12-18);

28- Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus regiono agentūros raštais, kad ( - ) girininkijos kv. ( - ) skl. ( - ) teritorijoje atlikto savavališko kirtimo metu nukirstas 121 medis, kas sudaro 32,88 ktm. (2 t., b. l. 19-23); ( - ) savavališkai nukirtus 19 žalių medžių žala aplinkai sudaro 126 Lt (2 t., b. l. 27);

29- nutarimais administracinių teisės pažeidimų bylose, kuriais T. K. paskirta administracinė nuobauda už tai, kad jis valstybiniame miške Vilniaus miškų urėdijos ( - )girininkijos kv. ( - ) skl. ( - ) savavališkai nukirto 71 augantį medį, T. B. paskirta administracinė nuobaudą už tai, kad jis privačiame miške Vilniaus miškų urėdijos ( - ) girininkijos kv. ( - ) skl. ( - ) savavališkai nukirto 19 žalių medžių (2 t., b. l. 154-157)

30Kaltinamiesiems T. K. ir T. B. buvo paskirtos administracinės nuobaudos atitinkamai pagal ATPK 62 str. 1 d. ir 621 str. 1 d. už medžių kirtimą valstybiniame ir privačiame miške. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad stačias miškas neatitinka vagystės dalyko požymio – jo atskirtumo nuo gamtinės aplinkos, o savavališkas svetimo ar nuosavo miško kirtimas nelaikytinas turto pagrobimu. Tokia veika, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, gali atitikti administracinio teisės pažeidimo požymius (ATPK 62, 621 straipsniai). Tačiau, tais atvejais, kai asmuo, svetimame miške neteisėtai iškirtęs medžius, kurių vertė rinkos kainomis viršija 1 MGL dydį, juos pasisavina, tokie veiksmai atitinka nusikalstamos veikos – vagystės požymius ir kvalifikuojami pagal BK 178 str. atitinkamą dalį (kasacinės nutartys Nr. 2K-83/2009, 2K-254/2010, Nr. 2K-54/2011). Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus bei teisminio nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, teismas pripažįsta neginčytinai įrodyta, kad T. K. ir T. B., veikdami grupe, ( - ) priklausančiame miške neteisėtai nupjovė ir pavogė 44 žalius medžius, ir R. S. priklausančiame miške neteisėtai savavališkai nupjovė ir pagrobė 19 žalių medžių, t. y. padarė dvi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d.

31Kaltinamųjų atsakomybę lengvina tai, kad jie prisipažino padarę nusikaltimus ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jų atsakomybę sunkina tai, kad veikė bendrininkų grupėje (BK 60 str. 1 d. 1 p.).

32Skiriant bausmę T. K. ir T. B. atsižvelgta į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kurios priskiriamos nesunkiems nusikaltimams (BK 11 str. 3 d.), į jų padarymo aplinkybes, motyvus ir tikslą, kaltės formą - tyčią, į pagrobto turto pobūdį ir vertę, į kaltinamųjų asmenybes, kad T. K. nedirba, nevedęs, 3 kartus baustas administracine tvarka, neteistas, o T. B. nedirba, išsituokęs, 4 kartus baustas administracine tvarka, neteistas, į tai, kad yra po vieną jų atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybę, todėl jiems skirtinos sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatytos bausmės – laisvės apribojimas, kurios bendrintinos jas iš dalies sudedant (BK 63 str. 1, 4 d.).

33( - ) byloje pareiškė 1344,94 Lt vertės civilinį ieškinį kaltinamiesiems dėl 583 Lt žalos miškui ir 761,94 Lt pagrobtos medienos vertės atlyginimo (2 t., b. l. 164). Teismo posėdžio metu civilinio ieškovo atstovas prašė priteisti iš kaltinamųjų 761,94 Lt. Civilinio ieškovo ( - ) civilinio ieškinio dalis dėl 761,94 Lt atlyginimo įrodyta ir pripažinta kaltinamųjų, todėl toje dalyje ieškinys tenkintinas (BPK 115 str. 1 d.).

34R. S. byloje pareiškė 3288 Lt vertės civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo iš kaltinamųjų (2 t., b. l. 38). Ieškinys dalyje dėl 525 Lt yra įrodytas ir pripažintas kaltinamųjų, todėl toje dalyje tenkintinas (BPK 115 str.).

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 304-305,307-308 str.

Nutarė

36T. K. (T. K.) pripažinti kaltu padarius du nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. ir skirti po 8 mėnesius laisvės apribojimo.

37Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d. bausmes subendrinti jas iš dalies sudedant ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams, įpareigojant per bausmės atlikimo laikotarpį atlyginti nusikaltimais padarytą turtinę žalą, per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

38Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus - panaikinti.

39T. B. (T. B.) pripažinti kaltu padarius du nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. ir skirti po 8 mėnesius laisvės apribojimo.

40Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d. bausmes subendrinti jas iš dalies sudedant ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams, įpareigojant per bausmės atlikimo laikotarpį atlyginti nusikaltimais padarytą turtinę žalą, per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

41Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus - panaikinti.

42Priteisti solidariai iš T. K. ir T. B. ( - ) 761,94 Lt ir R. S. (R. S.) 525 Lt turtinei žalai atlyginti.

43Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas... 2. T. K. (T. K.), a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. (... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. (dvi nusikalstamos... 4. T. B. (T. B.), a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. (... 5. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. (dvi nusikalstamos... 6. T. K. ir T. B. pagrobė svetimą turtą, o būtent jie:... 7. 1) laikotarpiu nuo 2010 m. rudens iki 2011 m. kovo 15 d., ( - )miško kvartale... 8. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str.... 9. 2) laikotarpiu nuo 2011 m. vasario mėn. pabaigos iki 2011 m. kovo 25 d., ( - )... 10. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str.... 11. Kaltinamasis T. K. kaltu prisipažino visiškai, patvirtino savo ikiteisminio... 12. Savo parodymus T. K. patvirtino įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje metu... 13. Kaltinamasis T. B. kaltu prisipažino visiškai, patvirtino savo ikiteisminio... 14. Savo parodymus T. B. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (1 t., b. l.... 15. Be visiško kaltinamųjų prisipažinimo, jų kaltė įrodyta tokiais... 16. - nukentėjusiojo R. S. parodymais, kad patvirtina ikiteisminio tyrimo metu... 17. - liudytojo F. J. (F. J.) parodymais, kad dirba ( - ). 2011 m. kovo 15 d.... 18. - liudytojo R. S. parodymais, kad 2010 m. pabaigoje - 2011 m. pradžioje,... 19. - LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento... 20. - civilinio ieškovo ( - ) atstovo D. A. parodymais, kad 2012-07-16... 21. - ( - ) girininkijos girininko pranešimu, kad prie ( - ) įvykdytas... 22. - ( - ) pranešimu, kad ( - ) girininkijos miške, ( - ) miško kvartalo ( - )... 23. - įvykio vietos apžiūros protokolais ir nuotraukomis, kad buvo apžiūrėta... 24. - ( - ) pranešimu dėl nuostolių apskaičiavimo, kad neteisėtai nukirstų 26... 25. - R. S. protokolu pareiškimu, kad 2011-03-25 nuvykus į jam priklausantį... 26. - įvykio vietos apžiūros protokolu ir nuotraukomis, kad buvo apžiūrėta... 27. - reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo, daiktų apžiūros protokolais,... 28. - Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus regiono agentūros... 29. - nutarimais administracinių teisės pažeidimų bylose, kuriais T. K.... 30. Kaltinamiesiems T. K. ir T. B. buvo paskirtos administracinės nuobaudos... 31. Kaltinamųjų atsakomybę lengvina tai, kad jie prisipažino padarę... 32. Skiriant bausmę T. K. ir T. B. atsižvelgta į padarytų nusikalstamų veikų... 33. ( - ) byloje pareiškė 1344,94 Lt vertės civilinį ieškinį kaltinamiesiems... 34. R. S. byloje pareiškė 3288 Lt vertės civilinį ieškinį dėl turtinės... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 304-305,307-308... 36. T. K. (T. K.) pripažinti kaltu padarius du nusikaltimus, numatytus Lietuvos... 37. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d. bausmes subendrinti jas iš dalies sudedant ir... 38. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 39. T. B. (T. B.) pripažinti kaltu padarius du nusikaltimus, numatytus Lietuvos... 40. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d. bausmes subendrinti jas iš dalies sudedant ir... 41. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 42. Priteisti solidariai iš T. K. ir T. B. ( - ) 761,94 Lt ir R. S. (R. S.) 525 Lt... 43. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...