Byla e2FB-6848-814/2020

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Lina Šafronienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančio asmens J. B. bankroto administratoriaus UAB „Bankroto Valdymas“ prašymą nutraukti bankroto bylą; suinteresuoti asmenys (kreditoriai): M. M., N. M., R. B., A. B., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, UAB „Būsto paskolų draudimas“, AB SEB bankas, Akcinė bendrovė „Kauno energija“, UAB „Ignitis“, UAB „Būsto valda“.

2Teismas

Nustatė

3Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartimi J. B. buvo iškelta fizinio asmens bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto Valdymas“. 2018 m. gegužės 17 d. d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo planas.

4Bankroto administratorius UAB „Bankroto Valdymas“ prašo nutraukti J. B. bankroto bylą. Nurodo, kad bankrutuojantis asmuo nevykdo patvirtinto mokumo atkūrimo plano. 2019 m. lapkričio 21 d. pranešimu J. B. buvo nurodyta nedelsiant padengti pagal mokumo atkūrimo planą numatytų įmokų įsiskolinimą (250 Eur vienkartinę įmoką bankroto administravimo išlaidoms laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, ir po 160 Eur/mėn. įmokos, nurodytos teismo 2018 m. gegužės 17 d. nutartimi patvirtintame mokumo atkūrimo ir kreditorių finansinių reikalavimų plane). Nuo bankroto bylos iškėlimo į J. B. vardu atidarytą depozitinę sąskaitą turėjo būti įnešta 2 970,00 Eur (250,00 Eur + 17 mėn. x 160 Eur). Per visą bankroto bylos laikotarpį J. B. įnešė 1 460 Eur. Paskutinis mokėjimas buvo atliktas 2019 m. rugpjūčio 1 d., įsiskolinimas yra 1 620,00 Eur. J. B. ne kartą buvo raginta vykdyti mokumo atkūrimo planą ir į depozitinę sąskaitą pervesti plane numatytas lėšas. Bankroto administratorius, siekdamas kuo sklandesnės bankroto proceso eigos, pagal bankrutuojančios J. B. pateiktus duomenis parengė pradinį mokumo atkūrimo planą, o 2019 m. lapkričio 21 d. pranešimu nurodė jai pateikti informaciją, reikalingą mokumo atkūrimo plano tikslinimui (nes 2019 m. spalio 18 d. teismo nutartimi buvo patikslintas kreditorių sąrašas, taip pat paaiškėjo naujos aplinkybės dėl bankrutuojančiam asmeniui priklausančio turto), arba pateikti bankroto administratoriui pačios patikslintą mokumo atkūrimo planą. Nei plano tikslinimui reikalinga informacija, nei patikslintas planas iki šiol nėra pateikti. Bankroto administratoriui taip pat nepateikti duomenys apie bankrutuojančio asmens vykdomą individualią veiklą, nėra žinomos gaunamos pajamos bei patiriamos išlaidos, dėl ko bankroto administratorius negali įvertinti vykdomos individualios veiklos tikslingumo. SoDra telefonu informavo bankroto administratorių, jog J. B., vykdydama individualią veiklą, nemoka jai privalomų mokėti mokesčių, iš ko darytina išvada, kad bankrutuojantis asmuo galimai elgiasi nesąžiningai ir toliau didina savo įsiskolinimus. Nėra pateikti duomenys, kokiomis priemonėmis bankrutuojantis asmuo siekia atstatyti savo mokumą. Taip pat galimai yra nuslėpta informacija apie bankrutuojančio asmens turtą – transporto priemones. J. B. neteikiant bankroto administratoriui informacijos, šis negali užtikrinti sklandžios bankroto proceso eigos. Bankrutuojantis asmuo neteikia informacijos ir nebendradarbiauja su bankroto administratoriumi parduodant nekilnojamą turtą, dėl ko yra apsunkinamas ir vilkinamas turto pardavimo procesas. Bankroto administratorius užsakė J. B. priklausančio turto - 410/960 dalių žemės sklypo, ½ dalies pastato – gyvenamojo namo, ½ dalies kitų inžinerinių statinių, esančių adresu ( - ), vertinimo paslaugą. Vertintojai nuvykus apžiūrėti vertinamo objekto, paaiškėjo, kad ant J. B. priklausančios žemės sklypo dalies stovi kitiems asmenims priklausančio naujai pastatyto namo dalis. J. B. bankroto administratoriui telefonu paaiškino, kad klausimas dėl užstatymo buvo sprendžiamas teisme ir tuo klausimu yra priimta teismo nutartis, tačiau tuo metu ji negalėjo pateikti informacijos, nei apie nutarties datą, nei kuris teismas priėmė šią nutartį. J. B. buvo įpareigota pateikti bankroto administratoriui jos žinioje esančią minėtą teismo nutartį arba surinkti ir pateikti išsamius duomenis, kokiame teisme ir kada buvo sprendžiamas šis klausimas. Šios informacijos J. B. administratoriui nėra pateikusi, dėl ko turto vertinimo procesas yra sustabdytas. Bankrutuojantis asmuo nėra motyvuotas vykdyti patvirtintą mokumo atkūrimo planą, nededa jokių pastangų, kad būtų užtikrinta sklandi bankroto procedūrų eiga. Bankroto administratorius šiai dienai neturi visos reikiamos informacijos plano tikslinimui. Be to, planas negali būti teikiamas svarstyti kreditoriams ar tvirtinti teismui jo nesuderinus su bankrutuojančiu asmeniu. Bankrutuojantis asmuo niekaip nereaguoja į bankroto administratoriaus jam siunčiamus raginimus. Iki šiol visus dokumentus, kuriuos turi pareigą rengti bankrutuojantis asmuo, yra parengęs bankroto administratorius, pats bankrutuojantis asmuo jokių pastangų nededa, nustatyta tvarka neteikia informacijos ir nevykdo plano, su bankroto administratoriumi nebendradarbiauja, į bankroto administratoriaus raginimus neatsiliepia, neteikia siūlymų dėl plano vykdymo, iš ko yra akivaizdu, kad bankrutuojantis asmuo bankroto procese nesiekia teisingos ir sąžiningos savo ir kreditorių interesų pusiausvyros, nevykdo pareigų, taip pat kreditorių susirinkimų sprendimų bei teismo patvirtinto plano. Kreditoriai susirinkime pritarė J. B. bankroto bylos nutraukimui.

5Pareiškėjai J. B. procesiniai dokumentai buvo išsiųsti paštu paskutiniu jos žinomu gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau pašto siunta buvo grąžinta teismui neradus pareiškėjos nurodytu adresu. Papildomai procesiniai dokumentai buvo išsiųsti pareiškėjai nurodytais elektroninio pašto adresais (( - )), tačiau atsiliepimas į bankroto administratoriaus pareiškimą teisme nebuvo gautas.

6Suinteresuoti asmenys kreditoriai UAB „Būsto paskolų draudimas“, AB SEB bankas ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė atsiliepimus, kuriuose palaiko bankroto administratoriaus prašymą nutraukti bankroto bylą.

7Atsižvelgiant į nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją, į tai, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje yra paskelbtas karantinas, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

8Teismas

konstatuoja:

9Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau - FABĮ) 1 straipsnio 1 dalis nustato, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ar kitokio fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Kaip nurodo kasacinis teismas, fizinio asmens bankroto procesas suteikia galimybę fiziniams asmenims, kurie dėl pablogėjusios finansinės padėties nebegali vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, grįžti į aktyvią ekonominę veiklą, netapti našta valstybės socialinei sistemai, taip apsaugant asmens orumą, o kreditoriams suteikiant galimybę atgauti bent dalį skolų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014).

10FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad pasinaudoti fizinio asmens bankroto procedūra gali tik sąžiningi asmenys. Siekiančių bankrutuoti asmenų sąžiningumas aktualus ne tik fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo stadijoje, kurioje pagal įstatymą asmens sąžiningumas yra būtina bankroto bylos iškėlimo sąlyga, bet ir viso bankroto proceso metu. Tas pats laiko atžvilgiu pasakytina ir apie bankrutuojančio asmens ir kreditorių bendradarbiavimo, interesų derinimo principų taikymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-52-248/2018).

11Fizinio asmens bankroto instituto paskirtis ne apskritai atleisti sąžiningą fizinį asmenį nuo skolų grąžinimo kreditoriams, bet, taikant reabilitacijos, atkūrimo priemones, civilizuotai išspręsti išieškojimo iš nemokaus asmens turto problemas, subalansuoti ir apsaugoti visų jo kreditorių interesus. Dėl to FABĮ aiškiai suformuluotos ir įtvirtintos bankrutuojančio fizinio asmens pareigos, tarp jų – atsakingai valdyti ir naudoti savo turtą, tinkamai organizuoti ir vykdyti bankroto procedūras, derinti savo ir kreditorių interesus (ieškoti skirtingų interesų pusiausvyros), rūpintis, kad mokumo atkūrimo planas būtų vykdomas nepriekaištingai ir nustatytais terminais, o kilus sunkumų vykdant planą, bendradarbiaujant su administratoriumi, rengti ir teikti plano pakeitimo projektus (FABĮ 16 straipsnis). Būtent nuo asmens, kuriam iškelta bankroto byla, sąžiningų pastangų priklauso bankroto plano įvykdymo sėkmingumas, kartu fizinio asmens bankroto tikslų įgyvendinimas. Tokiam asmeniui nebendradarbiaujant ir nesiekiant maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų tenkinimo, bankroto procesas nebus rezultatyvus, nebus užtikrintas kreditorių interesų gynimas, kartu bus pažeista skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015; 2019 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-144-219/2019). Dėl to, paaiškėjus, kad asmuo, kuriam jau iškelta bankroto byla, neatitinka reikalavimų, įstatyme keliamų siekiančiam bankrutuoti asmeniui, arba bankrutuojančiam asmeniui nevykdant įstatyme jam nustatytų pareigų ar mokumo atkūrimo plane prisiimtų įsipareigojimų, bankroto byla gali būti nutraukta – FABĮ 10 straipsnis nustato sąlygas, kurių nors vieną konstatavęs teismas priima nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą.

12Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartimi J. B. buvo iškelta fizinio asmens bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto Valdymas“. 2018 m. gegužės 17 d. d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo planas. Plane numatyta, kad bankrutuojantis asmuo planuoja kas mėnesį iš vykdomos individualios veiklos gauti po 450 Eur pajamų, iš kurių: 290 Eur skiriama pareiškėjos būtiniesiems poreikiams tenkinti, 100 Eur – kreditorių reikalavimams ir 60 Eur – administravimo išlaidoms dengti. Hipoteka įkeistas ir kitas turtas numatytas parduoti varžytinėse už 26 730,62 Eur.

132019 m. lapkričio 19 d. vykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime buvo nutarta bankrutuojančios J. B. mokumo atkūrimo plano vykdymo 2019 m. spalio 24 d. ataskaitą laikyti pateikta, tačiau kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“ kartu su balsavimo biuleteniu pateikė pastabas ir nurodė bankrutuojančiai J. B. pateikti papildomus dokumentus ir informaciją. Bankroto administratorius 2019 m. lapkričio 20 d. visiems bankrutuojančios J. B. kreditoriams ir J. B. išsiuntė savo žinioje turimą informaciją, paaiškinimus ir dokumentus, o J. B. 2019 m. lapkričio 21 d. papildomai išsiuntė pranešimą dėl informacijos pateikimo ir mokumo atkūrimo plano tikslinimo bei vykdymo. Šis pranešimas J. B. buvo išsiųstas registruotu paštu adresu: ( - ), bei el. paštu ( - ). Tokiu būdu bankrutuojantis asmuo buvo informuotas apie pareigą pateikti informaciją ir dokumentus, taip pat žinojo apie pasekmes, jų nepateikus, bei buvo įpareigotas vykdyti mokumo atkūrimo planą. Minėtu pranešimu J. B. buvo įpareigota:

141. Pateikti paaiškinimą ir rašytinius įrodymus, kokių priemonių buvo imtasi atstatyti mokumą;

152. Pateikti pažymas iš AB SEB banko ir Luminor Bank AS apie J. B. šiuose bankuose turėtas ar turimas sąskaitas, bei lėšų likučius šiose sąskaitose;

163. Pateikti VĮ Registrų centro pažymas apie T. B. ir A. B. turimą/turėtą nekilnojamąjį turtą laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2019-10-30;

174. Pateikti informaciją apie J. B. vykdomą individualią veiklą, tam, kad bankroto administratorius galėtų įvertinti bankrutuojančio fizinio asmens vykdomos individualios veiklos tikslingumą. Su bankroto administratoriumi susisiekė SoDros darbuotoja, kuri nurodė, jog J. B., kaip individualią veiklą vykdantis asmuo, nemoka privalomų mokėti mokesčių. Veiklai įvertinti, J. B. buvo nurodyta pateikti duomenis apie visas jos gaunamas pajamas iš individualios veiklos, neatskaičius mokėtinų mokesčių, pateikti individualios veiklos mokėtinų mokesčių detalizaciją, pateikti kitus svarbius duomenis apie vykdomą individualią veiklą, o kartu įrodymus, jei privalomi mokėti mokesčiai yra sumokėti;

185. Pateikti informaciją apie J. B. vardu registruotos transporto priemonės Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ) įsigijimą. J. B. taip pat buvo įpareigota kreiptis į VĮ „Regitra“ su prašymu išregistruoti jai priklausiusią transporto priemonę Mercedes Benz pagal pateiktą 2015 m. sausio 30 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį ir pateikti bankroto administratoriui tai liudijančią VĮ „Regitra“ pažymą. Taip pat įpareigota nedelsiant kreiptis į AB „Lietuvos Draudimas“ ir išsiaiškinti, kodėl jos vardu 2019 m. rugpjūčio 14 d. bendrovėje buvo sudaryta transporto priemonės draudimo sutartis Nr. ( - )/01 bei pateikti bankroto administratoriui paaiškinimą raštu dėl šių aplinkybių. Taip pat J. B. nurodyta pateikti paaiškinimą, kodėl jai priklausiusios transporto priemonės Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ) pirkimo pardavimo sutartis sudaryta 2015 m. sausio 30 d., o prie sutarties pridėtas transporto priemonę įsigijusio asmens pasas, kuris išduotas 2017 m. rugpjūčio 19 d.;

196. Pateikti informaciją dėl J. B., priklausančio turto - 410/960 dalių žemės sklypo, ½ dalies pastato – gyvenamojo namo, ½ dalies kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių, esančių adresu ( - ).

20Bankroto administratoriaus paaiškinimu, jis dar 2019 m. spalio 2 d. ir 2019 m. spalio 9 d. siuntė J. B. pranešimus pateikti informaciją apie jos gaunamas pajamas, vykdomą individualią veiklą, tačiau bankrutuojantis asmuo į šiuos pranešimus nereagavo.

21Byloje nustatyta, kad dalis mokumo atkūrimo plane nustatytų kreditorių reikalavimų buvo patenkinta bankroto procese pardavus bankrutuojančio asmens turtą: žemės sklypą ir pastatus bei statinius, esančius ( - ). Kitam J. B. turtui - 410/960 dalims žemės sklypo, ½ daliai pastato-gyvenamojo namo ir statinių, esančių ( - ), bankroto administratorius buvo užsakęs vertinimą, tačiau turto vertintojui nuvykus į vietą, paaiškėjo, kad J. B. žemės sklype yra kitiems asmenims priklausančio nekilnojamojo daikto dalis. Kaip nurodė bankroto administratorius, J. B. telefonu paaiškino, kad dėl šio žemės sklypo užstatymo yra priimta teismo nutartis. Todėl aukščiau minėtu pranešimu bankrutuojantis asmuo buvo įpareigotas pateikti visą informaciją, susijusią su šiuo nekilnojamuoju turtu ir žemės sklypo užstatymu bei kokiame teisme ir kokioje byloje buvo sprendžiamas klausimas.

22Byloje taip pat nustatyta, kad bankrutuojantis asmuo teismo patvirtinto mokumo atkūrimo plane nustatyta tvarka privalėjo kas mėnesį pervesti į depozitinę sąskaitą po 160 Eur kreditoriniams reikalavimams ir administravimo išlaidoms padengti. Bankroto administratoriaus paskaičiavimu iki 2019 m. lapkričio 21 d. į sąskaitą turėjo būti pervesta 2 490 Eur (250 Eur + 2 240 Eur (14 mėn. x 160 Eur)). Teismui pateikto depozitinės sąskaitos Nr. ( - ) išrašo duomenimis nustatyta, kad per visą bankroto bylos laikotarpį į šią sąskaitą buvo pervesta iš viso 1 460 Eur suma, paskutinis mokėjimas atliktas 2019 m. rugpjūčio 1 d. Iki 2019 m. lapkričio 21 d. susidaręs įsiskolinimas buvo 1 030 Eur. Atsižvelgiant į tai, minėtu 2019 m. lapkričio 21 d. pranešimu bankrutuojantis asmuo taip pat buvo įpareigotas nedelsiant pervesti į asmens depozitinę sąskaitą iki 2019 m. lapkričio 21 d. susidariusį 1 030 Eur įsiskolinimą (mokėtinų įmokų pagal patvirtintą mokumo atkūrimo planą).

232019 m. lapkričio 21 d. pranešime J. B. buvo priminta apie bankrutuojančio asmens pareigas, numatytas FABĮ 16 straipsnyje ir ji taip pat buvo informuota, kad iki 2020 m. sausio 2 d. nepateikus aukščiau nurodytos informacijos, taip pat nepervedus visų privalomų mokėti įmokų pagal patvirtintą mokumo atkūrimo planą, kreditorių susirinkimui bus teikiamas svarstyti klausimas dėl bankroto bylos nutraukimo.

24Iki nustatyto termino bankrutuojantis asmuo bankroto administratoriaus prašomos informacijos nepateikė, į pranešimą visiškai nereagavo. Aukščiau minėtos depozitinės sąskaitos išrašo duomenimis taip pat nustatyta, kad susidariusio įsiskolinimo (1 030 Eur) ji nepadengė. Atsižvelgiant į tai, 2020 m. vasario 4 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime buvo priimtas sprendimas nutraukti J. B. bankroto bylą FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatytu pagrindu.

25Pažymėtina, kad J. B. ir iki pareiškimo teismui dėl bankroto bylos nutraukimo pateikimo dienos susidariusio įsiskolinimo, kuris padidėjo iki 1 510 Eur, į depozitinę sąskaitą nepervedė, bankroto reikalaujamo informacijos nepateikė, dėl ko bankroto administratorius neturėjo galimybės atlikti likusio bankrutuojančio asmens turto vertinimo ir jo realizavimo, kad galėtų patenkinti bent dalį kreditorių reikalavimų.

26FABĮ 8 straipsnio 12 dalis nustato, kad už teismo patvirtinto mokumo atkūrimo plano įgyvendinimą atsako fizinis asmuo ir administratorius pagal savo kompetenciją. Tai reiškia, kad bankrutuojantis asmuo atsakingas už plano vykdymą ir privalo vykdyti šiuo planu prisiimtus įsipareigojimus. Plane nustatytų įsipareigojimų nevykdymas reiškia, kad bankrutuojantis asmuo nevykdo FABĮ nustatytų reikalavimų, o jų nevykdymas sudaro savarankišką teisinį pagrindą (įstatyme nustatytą sąlygą) fizinio asmens bankroto bylą nutraukti (FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

27Be to, įstatymas nustato, kad jei bankroto proceso metu atsirado aplinkybių, kurios sunkina plano, juo prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimą, bankrutuojantis asmuo turi teisę parengti ir pateikti bankroto administratoriui plano patikslinimą (FABĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Šiuo atveju J. B. 2019 m. lapkričio 21 d. pranešimu buvo pasiūlyta pateikti patikslintą mokumo atkūrimo planą, tačiau ji neparengė ir nepateikė plano patikslinimo.

28Nagrinėjamu atveju visiškai akivaizdu, jog bankrutuojantis fizinis asmuo J. B. visiškai nevykdo FABĮ jai nustatytų įpareigojimų, o būtent: J. B. nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nevykdo mokumo atkūrimo plano, t. y. pareigos periodiškai kas mėnesį pervesti į depozitinę sąskaitą mokumo atkūrimo plane nurodytą lėšų sumą (160 Eur/mėn.) kreditorių reikalavimams tenkinti ir bankroto administravimo išlaidoms padengti plane nustatyta tvarka; ji neteikia bankroto administratoriui jo prašomos informacijos, reikalingos mokumo atkūrimo plano tikslinimui; neteikia informacijos apie vykdomą individualią veiklą, nėra žinomos jos gaunamos pajamos bei patiriamos išlaidos, dėl ko bankroto administratorius negali įvertinti vykdomos individualios veiklos tikslingumo; neteikia informacijos apie registruotiną turtą (transporto priemonę ir likusį nekilnojamąjį turtą), dėl ko bankroto administratorius negali užtikrinti sklandžios bankroto proceso eigos ir turto realizavimo procedūros; visiškai nereaguoja į bankroto administratoriaus siunčiamus raginimus ir pranešimus. Kaip nurodė bankroto administratorius, visus dokumentus, kuriuos turi pareigą rengti bankrutuojantis asmuo, faktiškai yra parengęs bankroto administratorius, pats bankrutuojantis asmuo nededa jokių pastangų, neteikia informacijos ir nevykdo plano, su bankroto administratoriumi nebendradarbiauja, todėl darytina išvada, kad bankrutuojantis asmuo bankroto procese nesiekia teisingos ir sąžiningos savo ir kreditorių interesų pusiausvyros, nevykdo įstatymo nustatytų pareigų, taip pat kreditorių susirinkimų sprendimų bei teismo patvirtinto plano. Kreditoriai susirinkime pritarė J. B. bankroto bylos nutraukimui.

29Teismas pažymi, kad tik nuo asmens, kuriam yra iškelta bankroto byla, sąžiningų pastangų priklauso bankroto plano įvykdymo sėkmingumas, o tuo pačiu fizinių asmenų bankroto įstatymu siekiamų tikslų įgyvendinimas. Tai pirmiausiai reiškia, jog pats fizinis asmuo, kuris kreipiasi, kad jam būtų iškelta bankroto byla, privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymo suteiktomis teisėmis, o tuo pačiu ir sąžiningai vykdyti įstatymo jam nustatytas pareigas (FABĮ 16 str.). Asmeniui, kuriam iškelta bankroto byla, nebendradarbiaujant ir nesiekiant maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų patenkinimo, bankroto procesas negali būti rezultatyvus, iš esmės nėra užtikrintas kreditorių interesų gynimas, o tuo pačiu pažeista skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra.

30Bankroto bylos iškėlimo tikslas FABĮ prasme yra ne nurašyti ar anuliuoti fizinio asmens skolas, bet atkurti fizinio asmens mokumą, kad jis, vykdydamas patvirtintą mokumo atkūrimo planą, galėtų patenkinti kreditorių reikalavimus. Nors įstatymas nenumato pareigos bankrutuojančiam asmeniui patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus pilna apimtimi, tačiau jis turi imtis aktyvių veiksmų siekdamas maksimalaus galimo kreditorių reikalavimo patenkinimo.

31Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad remiantis FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 6 ir 8 punktais yra pagrindas nutraukti J. B. bankroto bylą.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 ir 8 punktais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais,

Nutarė

33Nutraukti bankrutuojančio fizinio asmens J. B., asmens kodas ( - ) bankroto bylą.

34Nutarčiai įsiteisėjus ne vėliau kaip kitą darbo dieną jos patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai - Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės įmonei „Registrų centras“ Kauno filialui, kredito įstaigoms.

35Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliams jų pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš J. B..

36Išaiškinti bankroto administratoriui, kad bankroto administratorius privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti fiziniam asmeniui saugotinus dokumentus, susijusius su fizinio asmens bankroto procesu ir pervesti depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į fizinio asmens asmeninę sąskaitą.

37Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Lina Šafronienė rašytinio... 2. Teismas... 3. Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartimi J. B. buvo... 4. Bankroto administratorius UAB „Bankroto Valdymas“ prašo nutraukti J. B.... 5. Pareiškėjai J. B. procesiniai dokumentai buvo išsiųsti paštu paskutiniu... 6. Suinteresuoti asmenys kreditoriai UAB „Būsto paskolų draudimas“, AB SEB... 7. Atsižvelgiant į nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos)... 8. Teismas... 9. Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau - FABĮ) 1 straipsnio 1 dalis... 10. FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad pasinaudoti fizinio... 11. Fizinio asmens bankroto instituto paskirtis ne apskritai atleisti sąžiningą... 12. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartimi J.... 13. 2019 m. lapkričio 19 d. vykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime buvo... 14. 1. Pateikti paaiškinimą ir rašytinius įrodymus, kokių priemonių buvo... 15. 2. Pateikti pažymas iš AB SEB banko ir Luminor Bank AS apie J. B. šiuose... 16. 3. Pateikti VĮ Registrų centro pažymas apie T. B. ir A. B. turimą/turėtą... 17. 4. Pateikti informaciją apie J. B. vykdomą individualią veiklą, tam, kad... 18. 5. Pateikti informaciją apie J. B. vardu registruotos transporto priemonės... 19. 6. Pateikti informaciją dėl J. B., priklausančio turto - 410/960 dalių... 20. Bankroto administratoriaus paaiškinimu, jis dar 2019 m. spalio 2 d. ir 2019 m.... 21. Byloje nustatyta, kad dalis mokumo atkūrimo plane nustatytų kreditorių... 22. Byloje taip pat nustatyta, kad bankrutuojantis asmuo teismo patvirtinto mokumo... 23. 2019 m. lapkričio 21 d. pranešime J. B. buvo priminta apie bankrutuojančio... 24. Iki nustatyto termino bankrutuojantis asmuo bankroto administratoriaus... 25. Pažymėtina, kad J. B. ir iki pareiškimo teismui dėl bankroto bylos... 26. FABĮ 8 straipsnio 12 dalis nustato, kad už teismo patvirtinto mokumo... 27. Be to, įstatymas nustato, kad jei bankroto proceso metu atsirado aplinkybių,... 28. Nagrinėjamu atveju visiškai akivaizdu, jog bankrutuojantis fizinis asmuo J.... 29. Teismas pažymi, kad tik nuo asmens, kuriam yra iškelta bankroto byla,... 30. Bankroto bylos iškėlimo tikslas FABĮ prasme yra ne nurašyti ar anuliuoti... 31. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto... 33. Nutraukti bankrutuojančio fizinio asmens J. B., asmens kodas ( - ) bankroto... 34. Nutarčiai įsiteisėjus ne vėliau kaip kitą darbo dieną jos patvirtintą... 35. Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliams jų pateiktus vykdomuosius... 36. Išaiškinti bankroto administratoriui, kad bankroto administratorius privalo... 37. Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu...