Byla e2-667-351/2020
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo, atsakovui R. M. už akių

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Virgina Pankauskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui R. M. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo, atsakovui R. M. už akių.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 679,10 Eur skolos, 112,14 Eur palūkanų, 41,73 Eur tarpininkavimo mokesčio, 16,36 Eur mokėjimo palūkanų, 14,09 Eur delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas ir nurodo, kad ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau ir – UAB) „Bendras finansavimas“ administruoja tarpusavio skolinimo platformą SAVY www.gosavy.com (toliau - platforma), kurioje vieni asmenys, kuriems reikalinga paskola (kredito gavėjai) gali elektroniniu būdu teikti paraiškas gauti vartojimo kreditą, o platformoje registruoti fiziniai asmenys investuotojai – skolintojai - dalyvauti aukcione ir investuoti į tokias paskolas. Ieškovė yra tarpusavio skolinimo platformos organizatorė, turinti Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo V skirsnyje įtvirtintas teises ir pareigas, ji yra įrašyta į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą ir jos veikla yra prižiūrima Lietuvos banko.

5Nurodo, kad atsakovas, kaip kredito gavėjas, 2017-05-25 elektroniniu būdu pateikė vartojimo kredito paraišką Nr. ( - ), norėdamas sudaryti vartojimo kredito sutartį su platformoje registruotu (-ais) skolintoju (-ais). Po atsakovo pateiktos vartojimo kredito paraiškos (ofertos), įvyko asmenų, norinčių skolinti pinigus (toliau – skolintojai) aukcionas, kurio pagrindu buvo sudaryta paskolos sutartis bei suformuotas vartojimo kredito mokėjimų grafikas, taip pat įskaityti pinigai iš skolintojų sąskaitų į atsakovės sąskaitą, t. y. tarp atsakovo ir skolintojų (53 asmenų) buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu atsakovui skolintojai suteikė 1500 Eur paskolą refinansavimui 36 mėnesių terminui už 25 proc. metines palūkanas, kurią atsakovas privalėjo skolintojams grąžinti vartojimo kredito mokėjimų grafike numatyta tvarka. Ieškovė nurodo, kad atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai neįvykdė, nepervedė lėšų pagal vartojimo kredito mokėjimų grafiką ir ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį 2019-10-25 išsiuntė atsakovei pranešimą dėl paskolos sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius. Nurodo, kad atsakovas iki šios dienos nėra įvykdęs savo sutartinių įsipareigojimų ieškovei. Nutraukus sutartį pagal Bendrųjų sąlygų 7.4 punktą bei sutarties 2.17 punktą, atsakovui atsirado pareiga grąžinti visą kredito sumą, palūkanas ir kitus pradelstus mokėjimus (baudas, delspinigius) ieškovei. Atsakovas skolingas 863,42 Eur: 679,10 Eur negrąžintos paskolos, 112,14 Eur nesumokėtų palūkanų, 41,73 Eur tarpininkavimo mokesčio, 16,36 Eur mokėjimo palūkanų ir 14,09 Eur nesumokėtų delspinigių, skaičiuojamų 0,05 proc. už kiekvieną pradelstą dieną ne daugiau kaip už 180 dienų.

6Atsakovas R. M. be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui, yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2017-05-25 atsakovas pateikė vartojimo kredito paraišką Nr. ( - ), 1500 Eur vartojimo kredito sumai portale www.gosavy.com, kurį administruoja ieškovė UAB „Bendras finansavimas“. Šios paraiškos pagrindu su atsakovu buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kuria atsakovui buvo paskolinta 1500 Eur vartojimo kredito suma 36 mėnesių terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kredito sumą pagal kredito mokėjimo grafiką ir sumokėti 25 proc. palūkanas už naudojimąsi kredito suma. 2019-10-25 pranešimu dėl paskolos sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius, ieškovė informavo atsakovą apie sutarties nutraukimą bei pareikalavo nedelsiant grąžinti pagal sutartį mokėtinas sumas. Proceso eigoje prieštaravimų dėl ieškovės reikalavimų pagrįstumo ar jų dydžio atsakovas nepareiškė. Byloje taip pat nėra duomenų, kad atsakovas atsiskaitė su ieškove (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir - CPK) 178 straipsnis). Todėl darytina išvada, kad atsakovas savo pareigos grąžinti paimtą kreditą ir mokėti sutartines palūkanas tinkamai neįvykdė, todėl iš atsakovo ieškovei yra priteisiama 679,10 Eur negrąžinto kredito ir 112,14 Eur apskaičiuotų palūkanų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 ir 2 dalys).

10Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 41,73 Eur tarpininkavimo mokesčio. Sudarydamas vartojimo kredito paraišką (ofertą), atsakovas įsipareigojo sumokėti vienkartinį sutarties sudarymo mokestį – 157,50 Eur ir kas mėnesį mokėti 3,30 Eur tarpininkavimo mokestį (ofertos 2.4 punktas, sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 punktas). Todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo apskaičiuotą administravimo mokestį taip pat pripažįstamas pagrįstu ir tenkinamas.

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo ne tik 14,09 Eur delspinigių (sutartines netesybas), bet ir 16,36 Eur mokėjimo (kompensacinių) palūkanų. Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo kreditoriaus patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno), o nuostolių kompensavimo funkciją ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-153-916/2016). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius.

12Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti kompensuojamos palūkanos yra didesnės už delspinigius, todėl ieškovės apskaičiuoti delspinigiai yra įskaitomi į kompensuojamų palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 straipsnis). Ieškovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių likusių nuostolių dydį, iš atsakovo yra priteisiama tik 16,36 Eur mokėjimo (kompensacinių) palūkanų, o papildomas reikalavimas dėl 14,09 Eur delspinigių (sutartinių netesybų) atmetamas kaip nepagrįstas (neįrodžius šių papildomų nuostolių).

13Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (vertinant, kad patenkinta 98,37 proc. reikalavimų): 19 Eur žyminio mokesčio, 318,72 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, t. y. iš viso 337,72 Eur ieškovei (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 2 dalis).

15Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (nauja redakcija nuo 2020-01-23 (TAR, 2020, Nr. 2020-00970)) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 270 straipsniu, 285 - 287 straipsniais,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.

18Priteisti iš atsakovo R. M., asmens kodas ( - )

19- 679,10 Eur skolos,

20- 112,14 Eur palūkanų,

21- 41,73 Eur tarpininkavimo mokesčio,

22- 16,36 Eur mokėjimo palūkanų,

23- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 849,33 Eur sumą nuo 2020-01-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

24- 337,72 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527.

25Kitą ieškinio dalį atmesti.

26Atsakovas R. M. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Sprendimas per 20 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Virgina Pankauskienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 679,10 Eur skolos, 112,14... 5. Nurodo, kad atsakovas, kaip kredito gavėjas, 2017-05-25 elektroniniu būdu... 6. Atsakovas R. M. be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė... 7. Teismas... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui, yra pagrindas... 10. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 41,73 Eur tarpininkavimo mokesčio.... 11. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo ne tik 14,09 Eur delspinigių... 12. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti kompensuojamos palūkanos... 13. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5... 14. Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų... 15. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.... 18. Priteisti iš atsakovo R. M., asmens kodas ( - )... 19. - 679,10 Eur skolos,... 20. - 112,14 Eur palūkanų,... 21. - 41,73 Eur tarpininkavimo mokesčio,... 22. - 16,36 Eur mokėjimo palūkanų,... 23. - 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 849,33 Eur sumą nuo 2020-01-29... 24. - 337,72 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei... 25. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 26. Atsakovas R. M. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 27. Sprendimas per 20 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...