Byla 2-1602-769/2015
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, šalims nedalyvaujant, viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovei S. B., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

22014-12-17 teisme priimtas ieškovo AB SEB bankas ieškinys, kuriuo ieškovas prašo iš atsakovės S. B. priteisti 10431,41 Lt skolos, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 235 Lt žyminio mokesčio. Ieškovas nurodė, jog su atsakove S. B. (ankstesnė pavardė P.) 2009-10-28 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), atsakovei suteiktas 5290,75 Lt vartojimo kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus ir galutinį kredito grąžinimo terminą iki 2014-10-27. Nuo 2011-08-28 atsakovė nemoka dalinių kredito grąžinimų ir palūkanų, todėl ieškovas 2014-11-05 siuntė atsakovei įspėjimą dėl kredito sutarties nutraukimo reikalaudamas pašalinti sudarytos sutarties pažeidimus. Atsakovė šio reikalavimo nevykdė, todėl ieškovas, vadovaudamasis kredito sutarties Bendrosios dalies 6.1 punktu, 2014-12-06 nutraukė sutartį su atsakove. Ieškovas nurodo, kad atsakovė negrąžino 10431,41 Lt skolos, kurią sudaro 4348,96 Lt negrąžinto kredito, 2543,99 Lt priskaičiuotų palūkanų ir 3538,46 Lt delspinigių. Ieškovo atstovas teisme nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

3Atsakovė atsiliepimo byloje nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai viešo paskelbimo būdu. Teismo posėdyje atsakovė nedalyvavo, nedalyvavimo priežastys teismui nežinomos. Byla nagrinėjama iš esmės šalims nedalyvaujant.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

6Iš teismui pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2009-10-28 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), atsakovei suteiktas 5290,75 Lt vartojimo kreditas (b.l. 2-8). 2014-11-05 ieškovas kreipėsi į atsakovę įspėdamas, kad ji nevykdo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, nurodė, kad iki 2014-12-06 nepadengus pradeltų mokėjimų, sutartis nuo 2014-12-06 bus nutraukta (b.l. 1). Ieškovas 2014-12-10 pažymoje nurodo, kad atsakovės skola bankui sudaro 10431,41 Lt. Teismui pateiktos sutarties 5.3 punkte nurodyta, kad už kiekvieną uždelstą kredito grąžinimo dieną mokami 0,1 procento dydžio delspinigiai, už vėlavimą mokėti palūkanas-0,1 procento dydžio delspinigiai ( 5.4. p.). Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta palūkanų norma-17,40 procentų, bendra palūkanų norma-18,86 procento. Iš pateiktos 2015-02-03 Skolos ir sukauptų delspinigių ataskaitos nustatyta, kad atsakovei laikotarpiu nuo 2009-10-28 iki 2014-12-08 paskaičiuota 3538,46 Lt (1024,81 Eur) delspinigių, lentelėje nurodant, kad delspinigių norma-36 procentai. Iš pateiktos palūkanų detalizacijos nustatyta, kad atsakovei laikotarpiu nuo 2009-10-28 iki 2014-12-08 buvo paskaičiuota 3992,95 Lt palūkanų, sumokėta 1448,98 Lt, likusi skola sudaro 2543,98 Lt (736,79 Eur).

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). Duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi prievolę, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 4348,96 Lt (1259,55 Eur) negrąžinto kredito, kaip pagrįstas, tenkintinas. Ieškovas paskaičiavo atsakovei 3992,95 Lt palūkanų, bei nurodė, kad 1448,98 Lt paskaičiuotų palūkanų yra sumokėta, todėl iš atsakovės ieškovui priteistina 736,79 Eur nesumokėtų palūkanų.

8CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, jog už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Už laiku negrąžintą kreditą ir palūkanas ieškovas sutartyje numatė 0,1 procento dydžio delspinigius. Delspinigių skaičiavimo lentelėje delspinigių norma nurodyta 36 procentai. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 3538,46 Lt delspinigių, paskaičiuotų nuo 2009-11-30, už daugiau kaip 5 metus. Paskaičiuota delspinigių suma beveik tolygi nesugrąžintam kreditui, delspinigiai paskaičiuoti už ilgesnį nei šešių mėnesių terminą, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės prašomus delspinigius yra tenkintinas iš dalies. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2009-09-14 apžvalgoje dėl vartotojų teisių apsaugos vartojimo sutartiniuose santykiuose yra nurodęs, kad vartotojų teisių apsauga yra konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas ir Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės, su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojo teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet kartu ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei. Vartotojų teisių gynimo bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese. CK 6.881 str. 2 d. įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios CK normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Specialiosios teisės normos, reglamentuojančios vartojimo kredito teisinius santykius, yra nustatytos Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme (toliau – Įstatymas), kurio 11 str. 8 d. numatyta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, o jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Šia Įstatymo norma siekiama sukurti teisinį aiškumą dėl vartojimo kredito gavėjo civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę įstatyme nustatyta ir iš anksto žinoma pinigų suma. Atsižvelgiant į tai, jog pateiktas ieškinys kilęs iš vartojimo sutartinių teisinių santykių, skolininkas, kuris yra vartotojas ir vartojimo kredito sutartį sudarė prisijungimo būdu, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, skolos faktinio egzistavimo laikotarpis iš dalies užsitęsė ir dėl ieškovo neveikimo, šiam ilgą laiko tarpą nesikreipus dėl priverstinio skolos kartu su netesybomis išieškojimo, atsižvelgus į CK 1.124 straipsnyje nustatytą sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senatį, siekiant šalių teisių ir teisėtų interesų protingos pusiausvyros ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant delspinigius už šešis mėnesius, taikant įstatyme nustatytą normą,-t.y., 179,67 Lt (52,04 Eur) ( (1259,55+736,79 Eur)*,05/100*180).

9CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovo prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2014-12-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

10Patenkinus iš dalies ieškinį iš atsakovės ieškovui priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, laikant, kad patenkinta 66 procentų visų reikalavimų iš atsakovės ieškovui priteistinas 155,10 Lt ( 44,92 Eur) žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., 265 str., 268- 270 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti ieškovui AB SEB bankui, j. a. k. 112021238, buveinė - Gedimino pr. 12, Vilnius, iš atsakovės S. B., a.k( - ) gyv. ( - ), 1259,55 Eur (vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt devyni eurai ir 55 ct) negrąžinto kredito, 736,79 Eur (septyni šimtai trisdešimt šeši eurai ir 79 ct) palūkanų, 52,04 Eur (penkiasdešimt du eurai ir 04 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2014-12-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 44,92 Eur ( keturiasdešimt keturi eurai ir 92 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai