Byla 2S-1492-622/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Alvydo Žerlausko, rašytine apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolio Aleksandro Selezniovo atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Maritenas“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Aleksandras Selezniovas, UAB „Valikeda“, Klaipėdos apskrities VMI.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3pareiškėjas UAB „Maritenas“ kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su skundu dėl antstolio veiksmų ir prašė antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmus pripažinti neteisėtais, panaikinti antstolio Aleksandro Selezniovo 2010-01-19 priimtą patvarkymą Nr. 10-8171/09. Nurodė, jog antstolis Aleksandras Selezniovas, vykdydamas Klaipėdos apskrities VMI 2009-03-02 sprendimą Nr. 12.19-3055 dėl 99 277,10 Lt ir 2009-10-26 sprendimą Nr. 12.-19-6612 dėl 138 566,63 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Valikeda“ išieškotojo Klaipėdos apskrities VMI naudai bei Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą teismo įsakymą Nr. L2-4739-796/2009 dėl 4 722,16 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Valikeda“ išieškotojo UAB „Saugalita“ naudai, 2010-01-19 priėmė patvarkymą (patvarkymas pasirašytas antstolio padėjėjo A. M. vardu) areštuoti pinigines lėšas pagal UAB „Maritenas“ ir UAB ,,Valikeda“ Administracinių patalpų nuomos sutartį Nr. 09-09 ir Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį Nr. 06-24 išrašytas esamas ir/ar būsimas PVM sąskaitas faktūras, priklausančias išmokėti UAB ,,Valikeda“, esančias UAB ,,Maritenas“ žinioje, ir įpareigojo UAB „Maritenas“ areštuotas lėšas, suėjus išrašytų PVM sąskaitų faktūrų apmokėjimo terminui, pervesti į antstolio Aleksandro Selezniovo depozitinę sąskaitą banke. Lėšų arešto mastas 215 528,62 Lt, tarp jų vykdymo išlaidos 12 024,35 Lt. Su šiuo antstolio patvarkymu pareiškėjas nesutiko. Nurodė, kad UAB „Maritenas“ pagal Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį Nr. 06-24 yra skolingas UAB „Valikeda“ 75 770,05 Lt sumą, tačiau šio įsiskolinimo mokėjimą yra laikinai sustabdęs, iki bus išnagrinėta Klaipėdos apygardos teisme civilinė byla Nr. 2-760-123/2010 pagal UAB „Maritenas“ ieškinį atsakovui UAB „Valikeda“ su trečiuoju asmeniu, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje UAB „VG Seafood trading“, dėl 200 000 Lt nuostolių atlyginimo. Šioje byloje ieškinio įvykdymo užtikrinimui teismo 2009-09-14 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas UAB „Valikeda“ turtas. Išnagrinėjus minėtą civilinę bylą ir teismui patenkinus ieškinį, UAB „Valikeda“ skolinis įsipareigojimas UAB „Maritenas“ žymiai viršys pastarosios skolą UAB „Valikeda“, todėl remiantis CK 6.130 straipsniu bus pagrindas taikyti UAB „Maritenas“ ir UAB „Valikeda“ priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą. Visos šios aplinkybės prieš priimant patvarkymą antstoliui Aleksandrui Selezniovui buvo žinomos, tai patvirtina 2010-01-14 pareiškėjo atsakymas į antstolio patvarkymą dėl informacijos suteikimo. Nurodė, kad pareiškėjui įvykdžius antstolio patvarkyme nurodytus įpareigojimus, nurodytoje civilinėje byloje teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, nes akivaizdu, kad UAB „Valikeda“ savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims nėra pajėgus įvykdyti, nes faktiškai yra nemokus. Esant tokioms aplinkybėmis yra pagrindas antstolio patvarkymą panaikinti.

4Antstolis atsiliepime nurodė, jog skundas nepagrįstas, todėl atmestinas. Teigė, jog skundžiamas patvarkymas buvo priimtas vadovaujantis UAB „Maritenas“ 2010-01-14 raštu, kuriuo UAB „Maritenas“ nurodė, kad turi skolininkui priklausančius 75 770,05 Lt. Antstolio padėjėjas, gavęs atsakymą iš trečiojo asmens apie tai, kad jo žinioje yra skolininkui priklausančios piniginės lėšos, surašė patvarkymą dėl piniginių lėšų arešto ir nurodė pervesti šias pinigines lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą. Prie UAB „Maritenas“ 2010-01-14 rašto buvo pridėta Klaipėdos apygardos teismo 2009-09-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2231-123/2009. Peržiūrėjus turto areštų akto registro duomenis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2009-09-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2231-123/2009 nėra registruota, todėl UAB „Maritenas“ teiginiai apie areštuotas pinigines lėšas turėtų būti vertinami kritiškai.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-06-10 nutartimi pareiškėjo UAB „Maritenas“ skundą tenkino. Teismas panaikino antstolio Aleksandro Selezniovo 2010-01-19 patvarkymą „Dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą“, kuriuo nutarta areštuoti pinigines lėšas, esančias UAB ,,Maritenas“ žinioje ir priklausančias išmokėti UAB ,,Valikeda“ pagal tarp UAB „Maritenas“ ir UAB ,,Valikeda“ sudarytas Administracinių patalpų nuomos sutartį Nr. 09-09 ir Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį Nr. 06-24.

6Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad vykdymo proceso metu antstolis turi nepažeisti ne tik išieškotojo ir skolininko, bet ir trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog UAB „Maritenas“ pagal Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį Nr. 06-24 yra skolinga UAB „Valikeda“ pagal PVM sąskaitas faktūras 75 770,05 Lt sumą. Taip pat nustatyta, jog dėl minėtos Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutarties kilusį ginčą nagrinėjo Klaipėdos apygardos teismas, kurio 2010-04-06 sprendimu UAB „Maritenas“ iš UAB „Valikeda“ priteistas 200 000 Lt nuostolių atlyginimas. Iš to darytina išvada, kad neįsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu iš UAB „Valikeda“ UAB „Maritenas“ priteista pinigų suma beveik tris kartus viršija UAB „Maritenas“ skolą UAB „Valikeda“. Teismas pažymėjo, jog CK 6.130 straipsnis numato galimybę įskaityti priešpriešinius vienarūšius reikalavimus. Antstolio 2010-01-19 priimtas patvarkymas užkerta kelią priešpriešinių vienarūšių reikalavimų tarp UAB „Maritenas“ ir UAB „Valikeda“ įskaitymui, t. y. esant minėtam patvarkymui šalys negalėtų prievolės baigti įskaitymu, nors tokią galimybę numato CK 6.130 straipsnis.

7Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo antstolis Aleksandras Selezniovas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-06-10 nutartį ir pareiškėjo UAB „Maritenas“ skundą atmesti. Nurodo, kad teismo nutartis yra nepagrįsta bei prieštaraujanti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai teismų praktikai. Skundžiama nutartis pažeidžia išieškotojo Klaipėdos apskrities VMI interesus, nes atlikus įskaitymą nurodytos piniginės lėšos bus panaudotos tik išimtinai UAB „Maritenas“ skolai padengti, jos nebus paskirstytos proporcingai visiems tos pačios eilės išieškotojams, kaip numato CPK 759 straipsnio 1 dalis ir teismų praktika. Vykdymo procese negalima vieną išieškotoją išskirti į dominuojančią padėtį ir sudaryti jam galimybę netrukdomai atlikti įskaitymą, kuriuo būtų pažeisti kitų išieškotojų interesai. Mano, kad šiuo atveju piniginės lėšos, kurios areštuotos ir yra UAB „Maritenas“ žinioje, turėtų būti paskirstytos proporcingai tarp tos pačios eilės išieškotojų. Paskirstymo veiksmą atlieka antstolis, todėl ir šiuo atveju ginčytino patvarkymo panaikinimas pažeistų tiek UAB „Valikeda“, tiek ir Klaipėdos apskrities VMI interesus, nes antstolis negalėtų paskirstyti piniginių lėšų, o UAB „Valikeda“ negalėtų dengti skolų visiems išieškotojams, o išimtinai vienam.

8Pareiškėjas UAB „Maritenas“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-06-10 nutartį palikti nepakeistą ir priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

11Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis 2009-11-02 priėmė vykdyti 2009-10-26 Klaipėdos apskrities VMI sprendimą Nr. 12.-19-6612/2009 dėl 138 566,63 Lt išieškojimo iš UAB „Valikeda“ išieškotojo Klaipėdos apskrities VMI naudai (vykdomosios b. l. 2). Antstolis Aleksandras Selezniovas 2010-01-19 priėmė patvarkymą areštuoti pinigines lėšas pagal UAB „Maritenas“ ir UAB ,,Valikeda“ Administracinių patalpų nuomos 2009-01-08 sutartį Nr. 09-09 ir Prekių saugojimo muitinės sandėlyje 2006-01-18 sutartį Nr. 06-24 išrašytas esamas ir/ar būsimas PVM sąskaitas faktūras, priklausančias išmokėti UAB ,,Valikeda“, esančias UAB ,,Maritenas“ žinioje, ir įpareigojo UAB „Maritenas“ areštuotas lėšas, suėjus išrašytų PVM sąskaitų faktūrų apmokėjimo terminui, pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą banke. Lėšų arešto mastas – 215 528,62 Lt, tarp jų ir vykdymo išlaidos 12 024,35 Lt (b. l. 5). Byloje kilo ginčas, ar antstolio Aleksandro Selezniovo 2010-01-19 priimtas patvarkymas yra pagrįstas ir teisėtas.

12Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XLV skyriuje reglamentuota vykdomųjų dokumentų pateikimo ir priėmimo vykdyti tvarka. CPK 650 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdomąjį raštą ar teismo įsakymą antstoliui vykdyti gali pateikti išieškotojas ar jo atstovas. Antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (CPK 651 straipsnio 2 dalis).

13CPK 634 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus.

14Antstolio procesinę veiklą kontroliuoja apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolis, teisėjas. Šios kontrolės metu patikrinami ir patvirtinami CPK VI dalyje nurodyti antstolio surašyti vykdymo proceso dokumentai (CPK 594 straipsnio 1 dalis). Tai yra teismas nagrinėdamas skundą dėl antstolio veiksmų, patikrina antstolio veiksmų teisėtumą, atsižvelgiant į antstolio veiksmų atlikimo metu vykdomojoje byloje buvusius duomenis ir nustatytas aplinkybes.

15Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad antstolis Aleksandras Selezniovas 2010-01-19 priimdamas patvarkymą nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų, todėl apylinkės teismas nepagrįstai panaikino antstolio Aleksandro Selezniovo 2010-01-19 patvarkymą „Dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą“, kuriuo nutarta areštuoti pinigines lėšas, esančias UAB ,,Maritenas“ žinioje ir priklausančias išmokėti UAB ,,Valikeda“ pagal tarp UAB „Maritenas“ ir UAB ,,Valikeda“ sudarytą Administracinių patalpų nuomos sutartį

16Nr. 09-09 ir Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį Nr. 06-24.

17Apylinkės teismas panaikindamas antstolio Aleksandro Selezniovo 2010-01-19 patvarkymą „Dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą“ nutartyje nurodė, jog antstolio veiksmai vertinami atsižvelgiant į tai, ar antstolio padaryti pažeidimai sudaro pagrindą juos pripažinti neteisėtais, tačiau nenurodė jokios vykdymo procesą reglamentuojančios teisės normos, kurią antstolis būtų pažeidęs. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad vykdymo proceso metu antstolis turi nepažeisti ne tik išieškotojo ir skolininko, bet ir trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų. Tačiau tokie argumentai (motyvai) yra deklaratyvaus pobūdžio ir nesudaro pagrindo antstolio 2010-01-19 priimtą patvarkymą pripažinti neteisėtu. Todėl darytina išvada, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-06-10 nutartis yra nepagrįsta.

18Teisėjų kolegija mano, kad antstolis vykdydamas CPK 634 straipsnio 2 dalyje numatytą pareigą ir vadovaudamasis CPK 689 straipsnio 4 dalimi, pagrįstai 2010-01-19 patvarkymu areštavo pinigines lėšas pagal išrašytas esamas ir/ar būsimas PVM sąskaitas faktūras, priklausančias išmokėti UAB „Valikeda“, esančias UAB „Maritenas“ žinioje, ir įpareigojo UAB „Maritenas“ areštuotas lėšas – 215 528,62 Lt, suėjus išrašytų PVM sąskaitų faktūrų apmokėjimo terminui, pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą.

19CPK 756 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu yra keli išieškotojai ir neužtenka išieškotos iš skolininko pinigų sumos visiems reikalavimams visiškai patenkinti, antstolis, laikydamasis nustatytos išieškojimų tenkinimo eilės ir proporcingumo principo, parengia pinigų paskirstymo išieškotojams patvarkymą ir pateikia jį tvirtinti teisėjui. Todėl teisėjų kolegija sutinka su atskirajame skunde nurodytu argumentu, kad ginčytino patvarkymo panaikinimas pažeistų tiek UAB „Valikeda“, tiek ir Klaipėdos apskrities VMI interesus, nes antstolis negalėtų paskirstyti piniginių lėšų, o UAB „Valikeda“ negalėtų dengti skolų visiems išieškotojams, o ne išimtinai vienam.

20Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad antstolio 2010-01-19 priimtas patvarkymas užkerta kelią priešpriešinių vienarūšių reikalavimų tarp UAB „Maritenas ir UAB „Valikeda“ įskaitymui, t. y. esant minėtam patvarkymui šalys negalėtų prievolės baigti įskaitymu, nors tokią galimybę numato CK 6.130 straipsnis. Tačiau toks apylinkės teismo teiginys yra nepagrįstas. Klaipėdos apygardos teismo 2010-04-06 sprendimas, kuriuo UAB „Maritenas“ iš UAB „Valikeda“ yra priteistas 200 000 Lt nuostolių atlyginimas, yra neįsiteisėjęs. Todėl negalima teigti, kad priimtas patvarkymas užkerta kelią priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymui. Be to, teismas nagrinėdamas skundą dėl antstolio veiksmų, patikrina antstolio veiksmų teisėtumą, atsižvelgiant į antstolio veiksmų atlikimo metu (2010-01-19) vykdomojoje byloje buvusius duomenis ir nustatytas aplinkybes, t. y. antstolis skundžiamą patvarkymą priėmė anksčiau nei buvo priimtas minėtas Klaipėdos apygardos teismo sprendimas. Dėl išvardytų motyvų atskirasis skundas yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

21Esant byloje tokiems įrodymams bei aplinkybėms naikintina neteisėta ir nepagrįsta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-06-10 nutartis ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjo UAB „Maritenas“ skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas (CPK 337 straipsnio 2 dalis).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

23panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-06-10 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo UAB „Maritenas“ skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 3. pareiškėjas UAB „Maritenas“ kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės... 4. Antstolis atsiliepime nurodė, jog skundas nepagrįstas, todėl atmestinas.... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-06-10 nutartimi pareiškėjo UAB... 6. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad vykdymo proceso metu antstolis... 7. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo antstolis Aleksandras Selezniovas prašo... 8. Pareiškėjas UAB „Maritenas“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo... 9. Atskirasis skundas tenkintinas.... 10. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis 2009-11-02 priėmė vykdyti... 12. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XLV skyriuje reglamentuota... 13. CPK 634 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva... 14. Antstolio procesinę veiklą kontroliuoja apylinkės teismo, kurio veiklos... 15. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad antstolis... 16. Nr. 09-09 ir Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį Nr. 06-24.... 17. Apylinkės teismas panaikindamas antstolio Aleksandro Selezniovo 2010-01-19... 18. Teisėjų kolegija mano, kad antstolis vykdydamas CPK 634 straipsnio 2 dalyje... 19. CPK 756 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu yra keli išieškotojai ir... 20. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad antstolio... 21. Esant byloje tokiems įrodymams bei aplinkybėms naikintina neteisėta ir... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339... 23. panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-06-10 nutartį ir klausimą...