Byla 2-576/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Donato Šerno ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 31 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,15 minučių“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-3399-258/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,15 minučių“ ieškinį atsakovui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl supaprastinto atviro konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir įpareigojimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas UAB „15 minučių“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiomis atsakovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Socialinės aiškinamosios informacijos spausdinimas šalies laikraščiuose paslaugų pirkimas“ sąlygas, įpareigoti nutraukti viešojo pirkimo procedūras, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti supaprastinto atviro konkurso procedūras. Nurodė, kad konkurso sąlygos, nustatančios reikalavimus pirmąja ir antrąja pirkimo dalimis perkamoms paslaugoms ir minimalius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, prieštarauja imperatyvioms viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, todėl tolesnis konkurso vykdymas pagal šias sąlygas yra neteisėtas. Teigė, jog tęsiant konkurso procedūras konkurso pirmajai ir antrajai pirkimo dalims, tiekėjams taptų žinomos pasiūlytos kainos, būtų pažeisti ne tik ieškovo, bet ir kitų tiekėjų interesai. Sudarius paslaugų pirkimo sutartį, ieškovo reikalavimus tenkinančio teismo sprendimo įvykdymas būtų nebeįmanomas, nebūtų įmanoma įpareigoti atsakovą nutraukti konkurso procedūras konkurso pirmajai ir antrajai pirkimo daliai.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 31 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino ir sustabdė atsakovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomo atviro supaprastinto konkurso „Socialinės aiškinamosios informacijos spausdinimas šalies laikraščiuose paslaugų pirkimas“ pirkimo procedūras. Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatymas (VPĮ) numato galimybę stabdyti pirkimo procedūras (95 str. 3 d.). To paties įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Ieškinio reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su atsakovo vykdomomis viešo pirkimo procedūromis. Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali toliau vykdyti pirkimo procedūras ir jas užbaigti bei sudaryti su konkurso laimėtoju pirkimo sutartį, dėl ko galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti nebeįmanomas.

5Atskiruoju skundu atsakovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 31 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Skunde nurodo:

61. Ieškovas nenurodė, kokia žala jam būtų padaryta nesustabdžius konkurso procedūrų, prašymą grindė tik prielaidomis.

72. Siekdamas sustabdyti pirkimo procedūras ir kartu dalyvaudamas konkurse, ieškovas piktnaudžiauja savo teisėmis (VPĮ 93 str., 95 str. 1 d., CPK 7 str. 2 d., 42 str.).

83. Skundžiama nutartis pažeidžia teisingumo, proporcingumo principus. Teismas neįvertino, kad konkursas suskaidytas į tris dalis, ieškovas pasiūlymą pateikė tik antrajai konkurso daliai, todėl sustabdžius procedūras dėl visų trijų dalių, nepagrįstai varžomi kitų dalyvaujančių tiekėjų interesai.

94. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovo vykdoma veikla, taip pat ir paskelbtas konkursas yra susiję su viešuoju interesu. Teismas nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos analogiškose bylose, nes sustabdžius konkurso procedūras bus pažeistas viešasis interesas.

105. Teismas nesuteikė atsakovui teisės pateikti atsiliepimą į ieškovo prašymą, nepareikalavo iš ieškovo atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

11Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB „15 minučių“ prašo skundą atmesti. Atsiliepime išdėsto šiuos argumentus:

121. Teismas pagrįstai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendė nepranešęs atsakovui.

132. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, jei jų nesiėmus teismo sprendimas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, todėl atsakovas nepagrįstai teigia, kad ieškovas nenurodė žalos.

143. Ieškiniu ir laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama apsaugoti ne tik ieškovo bet ir kitų tiekėjų interesus.

154. Atsakovo vykdomų funkcijų visuomeninė reikšmė nepaneigia atsakovo pareigos vykdyti viešuosius pirkimus įstatymų nustatyta tvarka. Be to, reikiamą informaciją atsakovas gali platinti ir kitais visuomenės informavimo būdais.

165. Skunde nurodyta suma negali būti laikoma atsakovo nuostoliais dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

17Atskirasis skundas netenkinamas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

19Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.).

20Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas (VPĮ 95 str. 3 d.). Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 95 straipsnio 3 dalyje, nes toks procesinis veiksmas pasidarytų teisiškai bereikšmis.

21Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ar būtų pažeistas viešasis interesas.

22Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

23Iš byloje esančių duomenų matyti, jog teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones sustabdė atsakovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomą atvirąjį konkursą ,,Socialinės aiškinamosios informacijos spausdinimas šalies laikraščiuose“ (pirkimo Nr. 73521). Teisėjų kolegija sutinka, su apeliantu, jog socialinės aiškinamosios informacijos, susijusios su atsakovo vykdoma veikla, platinimas yra svarbus visuomenei daliai, tačiau atsakovas nenurodė, kokia žala ar sunkūs padariniai gali kilti laikinai sustabdžius viešinimo paslaugų pirkimą. Be to, pagal esamą viešųjų pirkimų teisinį reglamentavimą ginčai, kylantys iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, nagrinėjami operatyviau, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamų pasekmių tikimybė yra mažesnė (VPĮ 95 str. 4 d.).

24Ekonomiškumo principo svarba viešųjų pirkimų procedūrų stabdymo atveju yra išskirtinai pabrėžta VPĮ 95 straipsnio 3 dalyje, kurioje nurodyta, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę - pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Taigi, įstatymų leidėjas, vykdant viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų procedūrų stabdymą, be bendrųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų, susiejo su išskirtine sąlyga – ekonomiškumo principu. Tai reiškia, kad pirkimo procedūrų sustabdymas turi būti ekonomiškai tikslingas. Pagal VPĮ pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas sustabdžius perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas, t.y. jei sustabdymas ekonomiškai netikslingas. Apeliantas atskirajame skunde nepateikė duomenų apie tai, kokią informaciją ketina skelbti spaudoje sudarius viešinimo paslaugų pirkimo sutartį, neįrodė, kad ginčo nagrinėjimo laikotarpiui sustabdžius konkurso procedūras, neturės kitų galimybių pateikti visuomenei reikšmingą informaciją susijusią su viešuoju interesu. Tokiu atveju, nėra pagrindo teigti, kad pirkimų procedūrų sustabdymas yra ekonomiškai netikslingas ir pažeidžiantis ekonomiškumo principą.

25Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad įstatymas neįpareigoja teismo besąlygiškai reikalauti, jog asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, asmenys, kurių atžvilgiu jos pritaikytos, gali prašyti užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti dėl tokių priemonių, atlyginimą (CPK 147 str. 1 d.). Toks prašymas turi būti argumentuotas ir pagrįstas objektyvia nuostolių atsiradimo tikimybe. Pirmosios instancijos teisme toks atsakovo prašymas nebuvo pareikštas ir svarstytas. CPK 147 straipsnio norma atsakovui suteikia teisę dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo su motyvuotu prašymu kreiptis ne į apeliacinės instancijos teismą, o į pirmosios instancijos teismą, todėl apelianto argumentai, kad teismas turėjo pareikalauti, jog ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, laikytini nepagrįstais. Pažymėtina, kad atskirajame skunde nurodytas nuostolių dydis nėra tinkamai motyvuotas. Atsakovo nurodyta suma 199 275 Lt yra tik numatoma bendra sutarties su konkurso laimėtoju kaina, todėl negali būti laikoma nuostoliais kuriuos patirs apeliantas (CK 6.249 str.). Tai, jog atsakovui nebuvo suteikta galimybė pateikti atsiliepimą į ieškovo prašymą nėra pagrindas skundžiamą nutartį pripažinti neteisėta, nes prašymą dėl galimų nuostolių užtikrinimo galima pareikšti ir po laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, o pats prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių turi būti išspręstas per tris dienas nuo jo gavimo (CPK 148 str. 1 d.).

26Ieškovas prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti pirkimo procedūras, neišskyrė pirkimo dalies (-ių) kurios turėtų būti sustabdytos. Apelianto vykdomo ginčo konkurso vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra įvyko 2009 m. kovo 31 d. 10.00 val., t. y. iki skundžiamos nutarties priėmimo. Todėl teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neturėjo atskirajame skunde pateikiamų duomenų apie tai kokiose pirkimo dalyse dalyvauja ieškovas. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas ginčija konkurso sąlygas, kuriose, ieškovo teigimu, nustatyti reikalavimai, nepagrįstai ribojantys tiekėjų konkurenciją, įskaitant ir ieškovo, dalyvauti konkurse. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, atmestini atsakovo argumentai dėl nepagrįsto teismo sprendimo sustabdyti pirkimo procedūras visose trijose konkurso dalyse. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita ar sumažinti pritaikytos priemonės mastą (CPK 146 str. 1 d.). Vadinasi atsakovas, pateikdamas pagrindžiančius dokumentus, gali prašyti teismo leisti tęsti dalį pirkimo procedūros.

27Spręsdamas ieškovo prašymą pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinį įstatymą ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovas UAB „15 minučių“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 31 d. nutartimi ieškovo prašymą... 5. Atskiruoju skundu atsakovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos... 6. 1. Ieškovas nenurodė, kokia žala jam būtų padaryta nesustabdžius konkurso... 7. 2. Siekdamas sustabdyti pirkimo procedūras ir kartu dalyvaudamas konkurse,... 8. 3. Skundžiama nutartis pažeidžia teisingumo, proporcingumo principus.... 9. 4. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovo vykdoma veikla, taip pat ir... 10. 5. Teismas nesuteikė atsakovui teisės pateikti atsiliepimą į ieškovo... 11. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB „15 minučių“... 12. 1. Teismas pagrįstai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą... 13. 2. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, jei jų nesiėmus... 14. 3. Ieškiniu ir laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama apsaugoti ne tik... 15. 4. Atsakovo vykdomų funkcijų visuomeninė reikšmė nepaneigia atsakovo... 16. 5. Skunde nurodyta suma negali būti laikoma atsakovo nuostoliais dėl... 17. Atskirasis skundas netenkinamas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 20. Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų... 21. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų... 22. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama... 23. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog teismas taikydamas laikinąsias... 24. Ekonomiškumo principo svarba viešųjų pirkimų procedūrų stabdymo atveju... 25. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad įstatymas neįpareigoja... 26. Ieškovas prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti... 27. Spręsdamas ieškovo prašymą pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 31 d. nutartį palikti nepakeistą....