Byla 2-1449/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Artūro Driuko ir Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų Plungės rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens „Plungės lagūna“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-1917-524/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų inžineriniai tinklai“ ieškinį atsakovui Plungės rajono savivaldybės administracijai, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Plungės lagūna“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Vikstata“, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ 2010 m. gegužės 17 d. Klaipėdos apygardos teismui paduotu ieškiniu prašė panaikinti atsakovo Viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo atmestas viešojo pirkimo „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Plungėje. I etapas“ Nr. 78468 jungtinės veiklos partnerių – ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Vikstata“ – 2009 m. gegužės 21 d. pasiūlymas, panaikinti atsakovo sprendimą dėl trečiojo asmens „Plungės lagūna“ pasiūlymo įrašymo į preliminarią pasiūlymų eilę (b. l. 2-5, 19-22). Taip pat prašė imtis laikinųjų apsaugos priemonių ir sustabdyti ginčijamo viešojo pirkimo procedūras, o jei pirkimo sutartis jau sudaryta, uždrausti ją vykdyti. Prašymą motyvavo tuo, kad jei būtų konstatuotas imperatyvių normų pažeidimas organizuojant bei vykdant konkursą ir jei pirkimo sutarčiai būtų taikytos imperatyvioms normoms prieštaraujančio sandorio teisinės pasekmės, sutartį įvykdžius sprendimo įgyvendinimas pasunkėtų ar taptų negalimas, o ieškovas prarastų valstybinį užsakymą.

4Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. gegužės 28 d. nutartimi (b. l. 44-45) ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad egzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas – grėsmė įvykdyti teismo sprendimą, jei ieškinys būtų patenkintas, - tuo atveju, jei pirkimo procedūros nebus sustabdytos ir baigsis sudarius pirkimo (preliminarią sutartį) arba nustačius konkurso laimėtoją (VPĮ 7 str. 3 d. 1 p.).

5Atsakovas Plungės rajono savivaldybės administracija atskiruoju skundu (b. l. 51-57) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti, o ieškovui skirti baudą.

6Atskirąjį skundą atsakovas grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis pažeidžia ekonomiškumo, proporcingumo, protingumo principus bei viešąjį interesą. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neadekvačios siekiamiems tikslams ir gali lemti didelius nuostolius atsakovui, jei dėl sustabdytų viešojo pirkimo procedūrų Aplinkos projektų valdymo agentūra, kaip nurodoma agentūros 2009 m. gruodžio 1 d. ir 2010 m. vasario 17 d. raštuose (b. l. 58-59), inicijuos projekto finansavimo sustabdymą, projekto finansavimo ir administravimo sutarties nutraukimą ar siūlys LR aplinkos ministerijai priimti sprendimą dėl išmokėtų lėšų (jų dalies) grąžinimo. Tokiu atveju neteks prasmės viešasis konkursas, kurį vykdyti vien tik savo lėšomis atsakovas nepajėgus (b. l. 109-110), ir kilęs teisinis ginčas dėl jo. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. birželio 25 d. nutartyje, kuri priimta civilinėje byloje Nr. 2-645/2009, nurodė, kad teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y., jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. gegužės 21 d. nutartyje, kuri priimta civilinėje byloje Nr. 2-576/2009, nurodė, kad pagal VPĮ pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas sustabdžius perkančioji organizacija patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas.

7Telšių visuomenės sveikatos centro laboratorija atliko Plungės kvartalų (apie 340 namų ūkių), kurių vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo projekto konkursą sustabdė pirmosios instancijos teismas, šulinių vandens mikrobiologinį tyrimą ir pateikė išvadas, kad tikrintas geriamas vanduo netinkamas vartoti, užterštas nitritais, nitratais ir mikrobais (b. l. 63-71). Geriamo vandens kokybe susirūpinę ir miesto gyventojai (b. l. 72-78). Reaguodamas į gyventojų pastabas ir pageidavimas, atsakovas pakeitė vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo prioritetines kryptis (b. l. 83-85). Apie geriamojo vandens kokybės problemas bei jų sprendimo būdus ir eigą rašo masinės informacijos priemonės (b. l. 79-82, 86). Taigi, atsižvelgiant į ketinamą pirkti objektą, viešojo pirkimo rezultatas glaudžiai susijęs su atitinkamos teritorijos gyventojų gerove, aplinkos apsauga - viešuoju interesu. Jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinis teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2007).

8Atsakovas taip pat prašo skirti ieškovui 1 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.). Piktnaudžiavimas procesu, atsakovo nuomone, pasireiškia tuo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 11 d. nutartimi tarp tų pačių proceso dalyvių dėl analogiškų laikinųjų apsaugos priemonių esant analogiškoms aplinkybėms išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-248/2010 atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 60-62), tačiau ieškovas inicijavo naują civilinę bylą (kitas ieškinio dalykas) ir vėl reiškia analogiškus nepagrįstus procesinius prašymus, kurie gali sužlugdyti projektą.

9Trečiasis asmuo UAB „Plungės lagūna“ atskiruoju skundu (b. l. 123-125) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti ir skirti ieškovui baudą, nurodydamas iš esmės tuos pačius argumentus, kuriuos atskirajame skunde išdėstė atsakovas.

10Atskirieji skundai tenkintini.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde, jei priimtas - atsiliepime į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

12Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

13Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi skundų bei atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas nepaisė laikinųjų apsaugos priemonių įtakos viešajam interesui, dėl ko priėmė neteisėtą nutartį. Skundžiama nutartis naikintina, klausimas išsprendžiamas iš esmės - ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas.

14CPK 145 straipsnio 1 dalyje yra išvardintas nebaigtinis sąrašas laikinųjų apsaugos priemonių rūšių. Vieną iš laikinųjų apsaugos priemonių rūšių, kurios taikomos tik bylose dėl viešojo konkurso, - pirkimo procedūrų sustabdymą, numato Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalies 1 punktas. Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 5 dalis sako, kad teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų taikymo neigiamos pasekmės viršytų netaikymo teikiamą naudą.

15Tiekėjo, kuris buvo eliminuotas iš viešojo konkurso ir pageidauja būti sugrąžintas į jį, teisės į teisminę gynybą požiūriu pirkimo procedūrų stabdymas yra svarbus procesine prasme, nes pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Nesustabdžius pirkimo procedūrų, tiekėjo pažeistų subjektinių teisių ar įstatymo saugomų interesų teisminės gynybos būdų, kuriais jis galėtų realiai pasinaudoti (CK 1.138 str.), skaičius sumažėtų, nes būtų pasikeitusi faktinė situacija. Bet taikyti laikinąsias apsaugos priemones gali būti atsisakyta, jeigu pripažįstant vieno asmens interesus būtų paneigti kito (-ų) asmens (-ų) interesai, kurie ne mažiau svarbūs nei tiekėjo teisė į teisminę gynybą.

16Atsakovas Plungės rajono savivaldybės administracija 2009 m. paskelbė supaprastintą atvirą viešąjį konkursą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Plungėje. I etapas“ (pirkimo Nr. 78468). Projekto tikslas – užtikrinti tinkamos kokybės geriamojo vandens tiekimą ir tinkamą nuotekų tvarkymą Plungėje, padidinti šių paslaugų prieinamumą gyventojams. Plungės mieste prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungę 86,4 %, o prie nuotekų sistemos – 79,5 % gyventojų. Prie centralizuotų sistemų neprisijungę gyventojai naudoja gruntinį kastinių šulinių vandenį, kuris neatitinka geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų, jiems neužtikrintas ir nuotekų tvarkymas (b. l. 63-69). Visos – išvalytos ir neišvalytos – nuotekos patenka į Babrungo, Minijos, Nemuno upes, kol galiausiai pasiekia Baltijos jūrą. Pagal Vyriausybės patvirtintą Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 m. plėtros strategiją viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams iki 2015 m. turėtų siekti ne mažiau kaip 95 % visų šalies gyventojų (b. l. 105).

17Įgyvendinus projektą bus išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tinklai Plungės r. savivaldybės teritorijoje, užtikrintas sveiko, atitinkančio ES reikalavimus geriamo vandens tiekimas gyventojams, racionalus ir efektyvesnis vandens išteklių naudojimas, rekreacijos potencialas, neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai prevencija, patikima atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsauga, vandens ekosistemų įvairovė, biologinis produktyvumas (b. l. 107).

18Nors projektas turėjo būti pradėtas 2009 m. rugsėjo mėnesį ir baigtas po pusantrų metų 2011 m. sausio mėnesį (b. l. 58), ginčijamos pirkimo procedūros užtruko jau 1 m., nepasirašyta rangos ar paslaugų teikimo sutartis, jau nekalbant apie sutarties vykdymą.

19Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo ketintos pirkti paslaugos ypač aktualios atitinkamos vietovės gyventojų daliai, augmenijai ir gyvūnijai, todėl galima teigti, kad jos susijusios su viešuoju interesu. Išgyventi kurį laiką neturint šių paslaugų (t. y. kaip ir iki šiol) įmanoma, tačiau tokiu atveju gyventojai būtų priversti neapibrėžtą laiko tarpą toliau kęsti nepatogumus, susijusius su geriamojo vandens ir nuotekų šalinimo nekokybiška sistema ar net centralizuotos geriamo vandens ir nuotekų šalinimo sistemos nebuvimu. Tokiomis elementariomis priemonėmis kaip kokybiškas geriamasis vanduo ir/ar centralizuota nuotekų šalinimo sistema galima efektyviai kovoti su daugeliu bakterinės (parazitinės) kilmės infekcinių ligų, pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas; mažiau užteršta augmenija ir gyvūnija taip pat prisideda prie sveikesnės aplinkos. Tad viešojo intereso, susijusio su kokybišku geriamu vandeniu bei nuotekų šalinimu, apsaugai turi būti teikiamas prioritetas lyginant su privačių asmenų (ieškovo) teisių gynyba.

20Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali sukelti ir neigiamų finansinių pasekmių. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2009 m. birželio 23 d. (b. l. 87-115). Joje numatyta, kad 92 % [(8 026 104,94 Lt ÷8 900 000 Lt) x 100 %] projekto išlaidų bus finansuojama iš ES struktūrinių fondų lėšų, likę 8 % - iš savivaldybės biudžeto lėšų (b. l. 110). Minėtos sutarties 5.1.1. punktu projekto vykdytojas (atsakovas) įsipareigojo laikytis pirkimų vykdymo plano. Antraip Aplinkos projektų valdymo agentūra gali inicijuoti projekto finansavimo mokėjimo sustabdymą, sutarties nutraukimą arba siūlyti LR aplinkos ministerijai priimti sprendimą dėl projekto vykdytojui išmokėtų lėšų (jų dalies) grąžinimo (Sutarties 5.2.1 p.). Aplinkos projektų valdymo agentūra 2009 m. gruodžio 1 d. ir 2010 m. vasario 17 d. raštais perspėjo atsakovą, kad pastarasis nukrypsta nuo pirkimų vykdymo plano, todėl kyla grėsmė, kad projektas nebebus finansavimas ES struktūrinės paramos lėšomis. Atkreiptinas dėmesys, kad perkančioji organizacija, siekdama sėkmingai ir laiku atlikti pirkimą, privalo taip planuoti vykdomo pirkimo procedūrų atlikimo laiką, kad jis apimtų tiek įstatymo reglamentuotus pirkimo vykdymo terminus, tiek ir pretenzijų pateikimo arba procedūrų sustabdymo laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-33/2009). Vis tik jeigu bylinėjimasis užsitęstų pernelyg ilgai ir atsakovas negaus numatyto finansavimo iš ES struktūrinių fondų, visas projektas žlugs, nes atsakovas vienas pats nepajėgs jo finansuoti. Jei nebebus vykdomas projektas, tuomet praras prasmę tiekėjo teisė į teisminę gynybą kaip tokią. Finansinis laikinųjų apsaugos priemonių aspektas sudaro papildomą pagrindą panaikinti skundžiamą nutartį ir atsisakyti taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

21Apeliantai, be kita ko, prašo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pakartotinai reiškiant nepagrįstą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir nuslepiant nuo bylą nagrinėjančio teismo Lietuvos apeliacinis teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartį, kuria panaikinta pirmosios instancijos teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmestas. Pažymėtina, kad ieškovas ieškinyje nurodė, jog Klaipėdos apygardos teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-986-265/2010 dėl to paties konkurso tarp tų pačių šalių, dėl ankstesnių atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimų ir prašė ją prijungti prie šios civilinės bylos. Minėtoje civilinėje byloje Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. lapkričio 25 d. ieškovo prašymu taip pat taikė laikinąsias apsaugos priemones, bet Lietuvos apeliacinis teismas, konstatavęs viešojo intereso, susijusio su gyventojų gerove, aplinkos apsauga, pažeidimą, panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutartį ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių išsprendė iš esmės – ieškovo prašymą atmetė (b. l. 60-62). Teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl apeliantų prašymo, nes atskirajame skunde negalima kelti reikalavimų, kurių nebuvo nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Draudimas kelti naujus reikalavimus paaiškinamas tuo, kad Lietuvos apeliacinis teismas, kaip apeliacinės instancijos teismas, yra pirmosios instancijos teismo sprendimų (nutarčių) teisėtumo ir/ar pagrįstumo kontrolės forma. Apeliacija reiškia ne naują arba pakartotinį bylos nagrinėjimą kitos instancijos teisme, o teismo priimto sprendimo (nutarties) patikrinimą teisės taikymo ir/ar faktų nustatymo aspektu (CPK 301 str., 338 str.). Apeliantų prašymo nagrinėjimas išsyk apeliacinės instancijos teisme prieštarautų apeliacinės instancijos teismo paskirčiai ir užkirstų byloje dalyvaujančių asmenų teisei į apeliaciją.

22Esant nurodytoms aplinkybėms, prašymą dėl baudos ieškovui skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis apeliantai visų pirma turėtų adresuoti pirmosios instancijos teismui, o būdami nepatenkinti pirmosios instancijos teismo priimtu procesiniu sprendimu – motyvus dėl tokio teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo gali įtraukti į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

24Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti iš esmės – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų inžineriniai tinklai“ prašymą stabdyti supaprastinto atviro viešojo konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Plungėje. I etapas“ (pirkimo Nr. 78468) procedūras atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. ieškovas UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ 2010 m. gegužės 17 d.... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. gegužės 28 d. nutartimi (b. l. 44-45)... 5. Atsakovas Plungės rajono savivaldybės administracija atskiruoju skundu (b. l.... 6. Atskirąjį skundą atsakovas grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismo... 7. Telšių visuomenės sveikatos centro laboratorija atliko Plungės kvartalų... 8. Atsakovas taip pat prašo skirti ieškovui 1 000 Lt baudą už... 9. Trečiasis asmuo UAB „Plungės lagūna“ atskiruoju skundu (b. l. 123-125)... 10. Atskirieji skundai tenkintini.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 12. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 13. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi... 14. CPK 145 straipsnio 1 dalyje yra išvardintas nebaigtinis sąrašas laikinųjų... 15. 16. Atsakovas Plungės rajono savivaldybės administracija 2009 m. paskelbė... 17. Įgyvendinus projektą bus išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tinklai... 18. Nors projektas turėjo būti pradėtas 2009 m. rugsėjo mėnesį ir baigtas po... 19. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo ketintos pirkti paslaugos ypač aktualios... 20. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali sukelti ir neigiamų... 21. Apeliantai, be kita ko, prašo skirti... 22. Esant nurodytoms aplinkybėms, prašymą dėl... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2... 24. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartį panaikinti ir...