Byla 2S-1473-613/2017
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Seselskytė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ vadovės V. P. atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2017-06-19 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Andželos Tamašauskienės pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. P., uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl baudos skyrimo,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. pareiškėja antstolė A. Tamašauskienė kreipėsi į teismą su pareiškimu suinteresuotiems asmenims A. P., uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „( - )“ dėl baudos skyrimo. Pareiškėja nurodė, kad vykdo vykdomąsias bylas Nr. 0153/13/00379 ir 0153/13/00380 dėl 1 241,92 Eur ir 245,31 Eur išieškojimo iš skolininko A. P. išieškotojo R. B. naudai.
 2. Pareiškėja paaiškino, kad į skolininko darbovietę UAB „( - )“ buvo išsiųsti antstolės 2016-06-23 ir 2016-07-01 patvarkymai dėl skolos išieškojimo, tačiau patvarkymuose nurodyto dydžio išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio nebuvo daromos. Pareiškėja nurodė ir tai, kad 2017-04-19 į UAB „( - )“ išsiųstas antstolės patvarkymas Nr. 3.5-17-00839 dėl skolų išieškojimo nevykdymo, laiškas įteiktas 2017-04-24, tačiau išieškojimai ir toliau nevykdomi.
 3. Pareiškėja teismo prašė UAB „( - )“ vadovei V. P. už antstolės reikalavimo nevykdymą skirti iki 289 Eur dydžio baudą už kiekvieną patvarkymo nevykdymo dieną.
 1. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė
 1. Šilutės rajono apylinkės teismas 2017-06-14 nutartimi pareiškimą patenkino ir UAB „( - )“ vadovei V. P. paskyrė 15 Eur baudą už kiekvieną patvarkymo nevykdymo dieną.
 2. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog UAB „( - )“ vadovė V. P. nevykdo antstolės reikalavimo išieškoti skolą iš skolininko A. P. darbo užmokesčio, antstolės prašymą dėl baudos UAB „( - )“ vadovei skyrimo tenkino.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai
 1. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „( - )“ vadovė V. P. prašo pakeisti Šilutės rajono apylinkės teismo 2017-06-19 nutartį ir paskirti jai už antstolės patvarkymo nevykdymą vienkartinę 15 Eur baudą.
 2. Suinteresuotas asmuo skunde nurodė, kad sutinka, kad pažeidė savo pareigą vykdyti antstolės reikalavimą kas mėnesį pervesti skolininko A. P. darbo užmokesčio dalį. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismui bylą nagrinėjant nedalyvaujant V. P., teismui nebuvo pateikti bylai teisingai išspręsti būtini duomenys. Pažymi, jog patvarkymas yra vykdomas ne kas mėnesį, nes išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio yra labai mažos, todėl įmonė patirtų didelius kaštus kiekvieną mėnesį pervesdama šias išskaitas antstolei. Pažymi, kad antstolės kreipimosi į teismą dėl baudos skyrimo dieną UAB „( - )“ pervedė iš skolininko darbo užmokesčio atliktas išskaitas į antstolės sąskaitą. Pažymi, jog paskirta bauda daugiau negu dvigubai viršija antstolės išieškomą sumą, todėl toks baudos dydis laikytinas neprotingu ir neproporcingu. Pažymi, kad antstolė į teismą dėl baudos skyrimo kreipsi tik praėjus metams nuo dienos, kai UAB „( - )“ privalėjo vykdyti atskaitymus iš skolininko darbo užmokesčio. Nurodo, jog tokiu atveju bauda turi būti priteisiama nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos. Be to, skiriant baudą teismas privalo atsižvelgti į asmens turtinę padėtį, į tai, ar asmuo anksčiau buvo baustas už analogišką pažeidimą, į pažeidimo sunkumą (pasekmes), ar apeliantas, nors ir netinkamai, pavėlavęs, bet visgi vykdė antstolės patvarkymą ar ne.
 3. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

4Teismas konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (LR CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329, 338 straipsniai).
 2. Iš vykdomosiose bylose Nr. 0153/13/00379 ir 0153/13/00380 esančių duomenų nustatyta, jog antstolė A. Tamašauskienė Šilutės rajono apylinkės teismo 2013-03-14 vykdomojo rašto Nr. 2-5-385/2012 (v. b. Nr. 0153/13/00379, v. b. l. 2) pagrindu iš skolininko A. P. išieško 1 241,92 Eur (4 288,10 Lt) skolą R. B. bei Šilutės rajono apylinkės teismo 2013-03-01 vykdomojo rašto Nr. 2-5-385/2012 (v. b. Nr. 0153/13/00380, v. b. l. 1) pagrindu išieško iš skolininko A. P. 245,31 Eur (847 Lt) skolą R. B..
 3. Iš Siuntų sąrašo (v. b. Nr. 0153/13/00379, v. b. 94) matyti, jog antstolės 2016-06-23 patvarkymas Nr. S-16-153-16193 „Dėl skolos išieškojimo“ UAB „( - )“ įteiktas 2016-07-27; iš Siuntų sąrašo (v. b. Nr. 0153/13/00380, v. b. 67) matyti, jog antstolės 2016-07-01 patvarkymas Nr. S-16-153-16715 „Dėl skolos išieškojimo“ UAB „( - )“ įteiktas 2016-07-04. Pažymėtina, jog apeliantė neneigia, jog minėtus antstolės patvarkymus yra gavusi.
 4. CPK 585 straipsnio 2 dalis (redakcija, galiojusi iki 2017-07-01) nustato, jog asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Apeliantė nurodo, jog nevykdė antstolės reikalavimo dėl to, kad iš skolininko darbo užmokesčio išskaitos yra labai mažos, todėl netikslinga kiekvieną mėnesį jas pervesti į antstolės sąskaitą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog įstatymas nenustato išimčių dėl išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio dydžių, t. y. UAB „( - )“ vadovė turėjo pareigą iš skolininko darbo užmokesčio atliktas išskaitas pervesti į antstolės nurodytą sąskaitą, nepaisant to, kad atliktos išskaitos nėra didelės. Be to, antstolė tiek 2016-06-23 patvarkyme Nr. S-16-153-16193, tiek 2016-07-01 patvarkyme Nr. S-16-153-16715 pažymėjo, jog jeigu pinigus bus vėluojama pervesti daugiau kaip 15 dienų, privaloma apie tai pranešti antstolei ir nurodyti vėlavimo priežastis, tačiau UAB „( - )“ šios pareigos nevykdė. Pažymėtina ir tai, jog antstolė abiejuose patvarkymuose nurodė už antstolio reikalavimo nevykdymą gresiančią atsakomybę, t. y , kad gali būti paskirta iki 289 Eur bauda už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną.
 5. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, į tai, jog apeliantė neneigia, kad nevykdė pareigos pervesti antstoliui iš skolininko darbo užmokesčio atliktas išskaitas, į tai, jog neinformavo antstolio, kokios priežastys sąlygojo antstolio reikalavimo nevykdymą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai už antstolio reikalavimo nevykdymą apeliantei skyrė baudą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog aplinkybė, kad šiai dienai antstolio reikalavimas yra vykdomas, neeliminuoja apeliantės padaryto pareigos atlikti išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ir jas pervesti į antstolio sąskaitą pažeidimo, taip pat nepašalina CPK 585 straipsnio 2 dalyje nustatytos apeliantės atsakomybės už trukdymą antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus.
 6. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, kad už antstolio reikalavimų nevykdymą pagal LR CPK 585 straipsnio 2 dalies nuostatas teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, kad vykdymo procese skiriamų baudų pagrindinis tikslas yra garantuoti kuo efektyvesnį ir greitesnį išieškotojo interesų patenkinimą, tuo užtikrinant greitą ir efektyvų vykdymo proceso tikslų pasiekimą. Kartu apeliacinės instancijos teismas pažymi ir tai, kad vykdymo proceso metu skiriamos baudos negali neproporcingai apsunkinti asmens turtinės padėties, todėl sprendžiant dėl skiriamos baudos dydžio visais atvejais turi būti atsižvelgiama į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad skolininko A. P. darbo užmokestis sudaro apie 14,58 Eur per mėnesį (b. l. 16). Bylos duomenys patvirtina ir tai, kad vykdant išieškojimą yra areštuotas skolininkui priklausantis turtas. Įvertinęs nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad V. P. paskirtą 15 Eur dydžio baudą tikslinga sumažinti iki 3 Eur už kiekvieną patvarkymo nevykdymo dieną.
 7. Pažymėtina, jog įstatyme nėra įtvirtinta galimybė skirti vienkartinę baudą, dėl to apeliantės reikalavimas skirti jai vienkartinę 15 Eur baudą netenkintinas. Be to, apeliacinės instancijos teismo nuomone, pagrindinis baudos tikslas nėra pareigos vykdyti antstolio reikalavimą pažeidžiančio asmens nubaudimas, baudos tikslas tokiu atveju yra skatinti antstolio reikalavimo nevykdantį asmenį kuo operatyviau antstolio reikalavimą įvykdyti, kad būtų apgintos išieškotojo teisės ir interesas kuo greičiau atgauti skolą vykdymo procese.
 8. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas iš dalies netinkamai taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimą, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis keistina (LR CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).
 9. Pirmosios instancijos teismas taip pat nenurodė nuo kada skaičiuojama bauda už antstolės reikalavimų nevykdymą. Atsižvelgiant į tai, kad antstolė skirtingomis datomis (2016-06-23 ir 2016-07-01) priėmė du patvarkymus, patvarkymai UAB „( - )“ taip pat įteikti skirtingais momentais (atitinkamai 2017-06-27 ir 2016-07-04), apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į aplinkybę, jog antstolė prašo skirti baudą už abiejų patvarkymų nevykdymą, į tai, jog vėlesnis 2016-07-01 patvarkymas UAB „( - )“ įteiktas tik 2016-07-04, nurodo, jog bauda apeliantei skirtina nuo 2016-07-04.

6Vadovaudamasis LR CPK 335-339 straipsniais, teismas

Nutarė

7Šilutės rajono apylinkės teismo 2017-06-19 nutartį pakeisti ir uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ vadovei V. P., asmens kodas ( - ) paskirtą 15 Eur dydžio baudą sumažinti iki 3 Eur už kiekvieną patvarkymo nevykdymo dieną, terminą skaičiuojant nuo 2016-07-04.

Proceso dalyviai
Ryšiai