Byla 2-276-357/2010
Dėl skolos priteisimo ir treciojo asmens ieškini uždarajai akcinei bendrovei DnB NORD lizingui del nepagristo praturtejimo

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Rasa Bartašiene sekretoriaujant Romutei Lengvenienei dalyvaujant ieškovui uždarosios akcines bendroves DnB NORD lizingas atstovui advokatui M. E., atsakovui V. L., treciojo asmens bankrutuojancios uždarosios akcines bendroves „Doseris“ administratoriaus igaliotam asmeniui Danguolei Volkovienei, viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo uždarosios akcines bendroves DnB NORD lizingas ieškini atsakovui V. L., treciajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais bankrutuojanciai uždarajai akcinei bendrovei „Doseris“ del skolos priteisimo ir treciojo asmens ieškini uždarajai akcinei bendrovei DnB NORD lizingui del nepagristo praturtejimo,

2Teismas, išnagrinejes byla,

3n u s t a t e:

4Ieškovas UAB DnB NORD lizingas pirminiu ieškinio reikalavimu praše priteisti iš V. L. 42.232,36 Lt, 5 proc. metines palukanas nuo priteistos sumos nuo civilines bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei visas ieškovo turetas bylinejimosi išlaidas UAB DnB NORD lizingo naudai. Patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. L. 93.631,53 Lt skolos ir nuostoliu, tame tarpe pradelstu mokejimu 36.944,02 Lt, delspinigiu 4.622,45 Lt ir priteisti 52.065,06 Lt bauda sutarties 10.6 p. pagrindu (b.l.72, t.2).

5Nurodo, kad 2007-09-14 Lizingo sutarties Nr. 200709F-1033 pagrindu, Lizingas suteike teise lizingo gavejui UAB „Doseris“ lizingo termino metu valdyti ir naudoti miškoveži su hidromanipuliatoriumi MAN 28.463.Lizingo gavejas isipareigojo moketi lizingo mokejimus, nustatytus mokejimu grafikuose (Lizingo sutarties bendruju salygu 1.1 p.), ir sutarties bendruju salygu 9.4 punkte šalys susitare už laiku nesumoketus mokejimus skaiciuoti 0,1 proc. delspinigiu nuo laiku nesumoketos sumos už kiekviena paveluota diena. Pasibaigus lizingo terminui ir Lizingo gavejui ivykdžius sutarties salygas, lizingo objektas butu perduotas UAB „Doseris". Netinkamai vykdant isipareigojimus pagal Lizingo sutarti, 2008-04-30 buvo sudaryta Isiskolinimo mokejimo sutartis Nr. 1, pagal kuria Lizingo gavejas isipareigojo dalimis padengti susidariusi isiskolinima ir lizingo gavejui veluojant moketi pagal Isiskolinimo mokejimo sutarti, buvo skaiciuojami 0,1 proc. delspinigiai (sutarties 2.4.1 p.). 2007-09-14 Sutartimi Nr. 200709F-1033-G1 laiduotojas V. L. isipareigojo atsakyti kaip solidarusis skolininkas tuo atveju, jei lizingo gavejas tinkamai neivykdys visu ar dalies prievoliu pagal 2007-09-14 Lizingo sutarti Nr. 200709F-1033 bei papildoma susitarima. Šiauliu apygardos teismui 2008-11-19 nutartimi iškelus UAB „Doseris" bankroto byla, iškelimo isiteisejimo diena BUAB „Doseris" prievoles Lizingui nebuvo tinkamai ivykdytos. Patikslinus neapmoketas sumas, delspinigiu dalyje ieškovas ieškini sumažino ir padidino pradelstu lizingo mokejimu suma pagal Lizingo sutarti iki 27.485,99 Lt, taip pat nurode, kad prašoma priteisti 52.065.06 Lt bauda kompensuotu ieškovo patirtus nuostolius del laiku neapmoketu imoku ir nutrauktos sutarties. Nurodo, kad laiduotojui V. L., kaip solidariam skolininkui, 2008-11-06 išsiusta pretenzija ir 2009-03-16 pranešimu buvo paragintas gražinti skola. Pagal CK 6.37 str. 2 d. bei 6.210 str. skolininkas privalo moketi istatymu ar sutarties nustatyto dydžio palukanas už priteistina suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, todel iš atsakovo prašo priteisti 5 proc. dydžio metines palukanas.

6Ieškovas prašo treciojo asmens BUAB „Doseris“ ieškini atmesti ir nurodo, kad 2007-09-14 Lizingo sutartis buvo nutraukta ne UAB DnB NORD lizingo iniciatyva ir ne del Lizingo kaltes. Administratorius pagal Imoniu bankroto istatymo 11 str. 13 p. turejo spresti ar pasinaudoti teise baigti vykdyti sutarti, ar sutarti nutraukti ir gražinti lizingo objekta atsakovui. Teismo nutarties del bankroto bylos iškelimo isiteisejimo diena BUAB „Doseris“ prievoles nebuvo tinkamai ivykdytos, todel ieškovas pareiške 47 742,02 Lt dydžio finansini reikalavima BUAB "Doseris" bankroto byloje. Atsižvelgiant i transporto priemones gražinima, Lizingas savo reikalavima patikslino 2009-09-30. Bankroto administratorius pripažino ieškovo skola pagal Lizingo sutarti ir atitinkami teisiniai santykiai ir faktai nebegali buti gincijami (CPK 279 str. 4d.). Nurodo, kad UAB „Doseris“ nepagristai Lizingo gautus 98 172,16 Lt prašo gražinti CK 6.237 str. pagrindu. Teisiniams santykiams del nepagristo praturtejimo atsirasti butini istatymo itvirtinti pagrindai ir tik juos nustates teismas gali taikyti šia materialine teises norma. Iš ieškovo argumentu matyti, kad jis faktiškai grindžia savo reikalavima tuo, kad atsakovas gavo pagal Lizingo sutarti neproporcingai daug negu jam priklausytu del atsiskaitymo pagal sutarti, t.y. keliamas klausimas del sutarties salygu vykdymo. Reikalavimui taikytinos teises normos del lizingo sutarciu, del sutarciu vykdymo (CK 6.574 str.), o ne del nepagristo praturtejimo. Lizingo davejas turi teise reikalauti gražinti jam sutarties dalyka bei išieškoti iš lizingo gavejo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo daveja gražintu i tokia padeti, kokia butu buvusi, jeigu lizingo gavejas butu tinkamai ivykdes sutarti. Jei daikto verte nebutu išmokama ir tas daiktas gražinamas Lizingui, tai pagal CK 6.574 str. tinkamas gražinimas i adekvacia sutarties vykdymui padeti butu tada, kai išmoketos daikto vertes dalis ir daikto gražinimo Lizingui metu daikto rinkos verte butu lygi to daikto isigijo išlaidoms t.y. neišmoketa verte butu lygi tikrajai turto vertei jo gražinimo Lizingui diena -305 000 Lt + PVM. Lizingo sutarties 10.9 p. šalys susitare, kad nutraukus ja prieš termina ieškoves sumoketi mokejimai negražinami. Ieškinio teiginiai del turto verciu skaiciavimo pagal ieškovo buhalterines apskaitos duomenis nera pagristi, nes apskaita skirta teisingai ivertinti faktinius duomenis. Buhalterines apskaitos istatymo 12 str. pagrindu, turtas turi buti apskaitomas realiomis kainomis, o ne vien pagal jo nusidevejima, pagal Imoniu finansines atskaitomybes istatymo 4, 12 str., Pelno mokescio istatymo 19 str. Nusidevejimo normatyvus nustato pati imone vidiniam naudojimui, todel jie negali buti naudojami kaip teisinis argumentas teisiniuose santykiuose su kitais asmenimis, ypac nustatant turto verte.

7A. V. L. prašo ieškini atmesti ir tenkinti treciojo asmens BUAB „Doseris“ ieškini. Procesiniuose dokumentuose ir teismo posedžio metu nurode, kad 2008m. lapkricio 19 d. Šiauliu apygardos teismo nutartimi UAB „Doseris“ iškelta bankroto byla ir patvirtintas ieškovo kreditorinis reikalavimas 47 742,02 Lt, ieškovas turta atgavo natura, pardave ir turejo galimybe pasidengti turto verte, todel ieškovas nepagristai reikalauja priteisti skola iš laiduotojo.

8Tretysis asmuo BUAB „Doseris“ ieškini prašo atmesti ir nurodo, kad 2009 m. balandžio 17 d. Šiauliu apygardos teismo nutartimi UAB DnB NORD lizingas patvirtintas BUAB „Doseris" kreditoriumi 47 742,02 Lt sumai. Bylos nagrinejimo metu nurode, kad ieškovas nepagristai reikalauja delspinigiu ir baudos po bankroto bylos iškelimo, PVM sumos, kuria bankas yra deklaraves ir susigražines. Savarankišku ieškiniu tretysis asmuo praše priteisti iš UAB DnB NORDlizingo 98.172,16 Lt ir nurode, kad 2007 m. rugsejo 14 d. lizingo sutarties Nr. 200709F-1033 pagrindu atsakovui UAB DnB išmoketos išmokos už lizinguojama turta ir 256 000,00 Lt vertes gražintas lizingu perduotas turtas, todel UAB DnB NORD lizingas nepagristai praturtejo 98 172,16 Lt suma.

9Teismo posedyje treciojo asmens UAB „Doseris“ atstove nurode, kad nepalaiko ir atsisako savo reikalavimo priteisti 98.172,16 Lt suma kaip nepagrista praturtejima ir šioje dalyje prašo byla nutraukti CPK pagrindais.

10Ieškovo UAB DnB N ORD lizingo ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Treciojo asmens BUAB „Doseris“ pareikšto ieškinio dalyje byla nutraukiama.

12Bylos dokumentais nustatyta, kad 2007 m. rugsejo 14 d. lizingo sutartimi Nr. 200709F-1033 (b.l.4-11) sudaryta tarp atsakovo UAB DnB NORD lizingo ir treciojo asmens UAB „Doseris“, lizingo gavejui naudoti ir valdyti perduotas miškovežis su hidromanipuliatoriumi už 359.000 Lt (305.000,00 litus plius PVM). 2007-09-14 Sutartimi Nr. 200709F-1033-G1 laiduotojas V. L. isipareigojo atsakyti kaip solidarusis skolininkas tuo atveju, jei lizingo gavejas UAB „Doseris“ tinkamai neivykdys visu ar dalies prievoliu pagal 2007-09-14 Lizingo sutarti Nr. 200709F-1033 bei visus jos pakeitimus.

132008m. lapkricio 19 d. Šiauliu apygardos teismo nutartimi, kuri isiteisejo 2008 m. lapkricio 29 d., iškelta bankroto byla UAB „Doseris", administratoriumi paskirta UAB „Atveika", 2008 m. gruodžio 31 d. lizingo sutartis buvo nutraukta administratoriaus pranešimu (b.l. 48,t.2).

14Iš bylos dokumentu matyti, kad 2007 m. rugsejo 14 d. lizingo sutarties pagrindu atsakovui UAB DnB NORD lizingas už lizinguojama turta UAB „Doseris“ iš viso sumokejo 170.251.18 Lt (pažyma b.l.76, t.2).2008 12 31 UAB DnB NORD lizingo išrašyta kreditine PVM saskaita-faktura 169.089.69 Lt sumai (143.296.35 plius PVM 25.793. 34 Lt). Pagal bylos dokumentus miškovežis buvo parduotas už 95.987.56 Lt (81.344.54 plius PVM).Ieškovas pareiške bankrutuojanciai UAB „Doseris" kreditorini reikalavima 47 742,02 Lt sumai t.y. 42.468.95 Lt pradelstos imokos su delspinigiais ir 5.273.07 Lt delspinigiu.

15Pagal LR CK 6.567 str. 1d. lizingo ( finansines nuomos) sutartis, tai yra sutartis, kuria viena jos šalis isipareigoja isigyti nuosavybes teise iš trecio asmens kitos šalies( lizingo gavejo) nurodyta daikta ir perduoti lizingo gavejui valdyti ir naudotis verslo tikslais už užmokesti, su salyga, kad sumokejus visa lizingo sutartyje numatyta kaina, daiktas pereis lizingo gavejui nuosavybes teise, jei sutartis nenumato ko kita. Iškelus bankroto byla UAB „Doseris“ ir teisetai nutraukus sutarti, LR CK 6.574 str. pagrindu atsiranda teise i lizingo objekto gražinima, be to atsiranda teise reikalauti ir nesumoketu imoku ir delspinigiu sumu išieškojimo.

16Sudarytos laidavimo sutarties pagrindu atsakovas V. L., kaip solidariaja prievole turintis bendraskolis CK 6.81 str., pagrindu atsako už UAB „Doseris“ prievoles ivykdyma. Todel ieškovas UAB DnB NORD lizingas kaip kreditorius turi teise reikalauti, kad prievole ivykdytu tiek visi skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš ju skyrium, be to, tiek ja visa, tiek jos dali (CK 6.6 str. 4 d.).

17Ieškovas UAB DnB NORD lizingas bylos nagrinejimo eigoje keleta kartu tikslino skolos ir delspinigiu dydžius. 2009 m. kovo 30 d. pažymoje (b.l. 17,t.1) apie skolos dydi bankroto bylos isiteisejimo dienai - 2008 m. gruodžio 1d. nurodoma, kad UAB „Doseris“ yra skolingas pagal 2007 09 14 lizingo sutarti - 24.485.99 Lt pradelstu mokejimu, 5 754.49 Lt delspinigiu; pagal 2008 04 30 isiskolinimo mokejimo sutarti - 9.458.03 pradelstu mokejimu ir 2533.85 Lt delspinigiu, viso 42.232.36 Lt .

18Patikslinta ieškini del baudos priteisimo iš V. L. ieškovas pareiške 2010 02 02 bei nurode, kad delspinigiai 2008 m. gruodžio 1d. pagal lizingo sutarti sudaro - 2.958.74 Lt; pagal 2008 04 30 isiskolinimo sutarti - 1663.71 Lt, viso 4.622,45 Lt ; pradelsti mokejimai 36.944,02 Lt ir 52.065,06 Lt bauda sutarties 10.6 p. pagrindu (b.l.72, t.2).

19Ieškinio del skolos priteisimo iš laiduotojo išsprendimui, butina ivertinti BUAB „Doseris“ neapmoketos prievoles kreditoriui UAB DnB NORD lizingas dydi, nes laiduotojas atsako ta apimtimi kaip ir skolininkas (CK 6.81 str.2d.).

20Teismas, ivertines irodymu visuma, daro išvada, kad UAB „Doseris“ prievole ieškovui bankroto bylos iškelimo diena sudaro: pagal Lizingo sutarti pradelsti mokejimai laikotarpiu nuo 2008 07 20 iki 2008 11 20 - 27.485.99 Lt, pagal Isiskolinimo sutarti pradelsti mokejimai - 9.458.03 Lt, ir delspinigiai pagal abi sutartis paskaiciuoti iki bankroto bylos iškelimo - 4.622.45 Lt, viso skola 41.566.47 Lt. Todel ši suma ir priteistina iš laiduotojo V. L., o likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

21Imoniu bankroto istatymo 10 straipsnio 7 dalies 2 ir 3 punktai nustato, kad isiteisejus teismo nutarciai iškelti bankroto byla imones valdymo organai netenka savo igaliojimu ir draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neivykdytas iki bankroto bylos iškelimo, iskaitant palukanu, netesybu, mokesciu ir kitu privalomuju imoku mokejima, nutraukiamas netesybu ir palukanu už visas imones prievoles skaiciavimas. 2007-09-14 Lizingo sutarties Nr. 200709F-1033 – 10.6 p. buvo salyga kai lizingo gavejas pažeidžia sutarti, lizingo davejas turi teise nutraukti sutarti ir reikalauti sumoketi 30 procentu neapmoketos lizingo objekto vertes dydžio bauda. Pažymetina, kad sutartis nutraukta ne lizingo davejo ir ne del lizingo gavejo sutarties pažeidimo t.y. ne sutarties 10.5 p. ar 10.6 p. pagrindais. Be to, lizingo gavejui UAB „Doseris“ iškelus bankroto byla, prievoliu vykdymas privalomai sustabdytas istatyminiu pagrindu, nesant skolininko (lizingo gavejo) kaltes. Tokiu budu, neatsiranda sutartines civilines atsakomybes pagal sutarties 10.6 punkta taikymo pagrindu ir ieškovo ieškinys del baudos išieškojimo iš treciojo asmens UAB „Doseris“ negali buti tenkinamas, todel atmetamas ir laiduotojo, atsakovo V. L. atžvilgiu.

22Treciojo asmens reikalavimo dalyje, kuriuo buvo prašoma priteisti iš UAB DnB NORD lizingas 98.172.16 Lt del nepagristo praturtejimo, byla nutrauktina, atsisakius nuo šio reikalavimo. CPK 294 str.nurodytos pasekmes šalims žinomos. Teismas pažymi, kad iš ieškovo UAB DnB NORD lizingas pateiktu irodymu akivaizdu, kad ieškovo reikalavimas priteisti gražinto miškovežio vertes skirtuma pareikštas nuo 305.000,00 Lt sumos (be PVM), iš kurios minusuota padengta lizingo dalis 170.251.18 Lt ir parduoto automobilio verte 95.987.56 Lt.

23Civilines bylos Nr.2-409/2010 ir Nr.2-276/2010 sujungtos ir bankrutuojanciai UAB „Doseris“ pareiškus savarankiška reikalavima del tos pacios prievoles dydžio, prijungtos prie bankroto bylos Nr.B2-97-357/2010. Tokiu budu, šalims taikytina CPK 83 straipsnio 9 dalies nuostata, kai ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys atleidžiami nuo žyminio mokescio bankroto bylose. Ieškovui UAB DnB NORD lizingas apmoketas žyminis mokestis – 2.809.00 litai i Vilniaus m. VMI saskaita mokejimo pavedimais Nr.M1-00513 (2009 03 25); M1-00558 (2009 03 31);M1-01985 (2010 02 01) gražintinas CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais

Nutarė

25Ieškini tenkinti iš dalies.

26Ieškovui uždarajai akcinei bendrovei DnB NORD lizingas priteisti iš atsakovo V. L. 41.566.47 Lt skolos, 5 proc. metines palukanas nuo priteistos sumos nuo civilines bylos iškelimo teisme 2009 04 08 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

27Likusioje dalyje ieškini atmesti.

28Ieškovui uždarajai akcinei bendrovei DnB NORD lizingas apmoketa žymini mokesti - 2.809.00 Lt (du tukstancius aštuonis šimtus devynis litus) gražinti.

29Priteisti iš atsakovo V. L. 19.61 Lt valstybei išlaidu susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

30Treciojo asmens BUAB „Doseris“ pareikšto ieškinio dalyje byla nutraukti.

31Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skunda Šiauliu apygardos teisme.

Ryšiai
1. Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Rasa... 2. Teismas, išnagrinejes byla,... 3. n u s t a t e:... 4. Ieškovas UAB DnB NORD lizingas pirminiu ieškinio reikalavimu praše priteisti... 5. Nurodo, kad 2007-09-14 Lizingo sutarties Nr. 200709F-1033 pagrindu, Lizingas... 6. Ieškovas prašo treciojo asmens BUAB „Doseris“ ieškini atmesti ir nurodo,... 7. A. V. L. prašo ieškini atmesti ir... 8. Tretysis asmuo BUAB „Doseris“ ieškini prašo atmesti ir nurodo, kad 2009... 9. Teismo posedyje treciojo asmens UAB „Doseris“ atstove nurode, kad nepalaiko... 10. Ieškovo UAB DnB N ORD lizingo ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Treciojo asmens BUAB „Doseris“ pareikšto ieškinio dalyje byla... 12. Bylos dokumentais nustatyta, kad 2007 m. rugsejo 14 d. lizingo sutartimi Nr.... 13. 2008m. lapkricio 19 d. Šiauliu apygardos teismo nutartimi, kuri isiteisejo... 14. Iš bylos dokumentu matyti, kad 2007 m. rugsejo 14 d. lizingo sutarties... 15. Pagal LR CK 6.567 str. 1d. lizingo ( finansines nuomos) sutartis, tai yra... 16. Sudarytos laidavimo sutarties pagrindu atsakovas 17. Ieškovas UAB DnB NORD lizingas bylos nagrinejimo eigoje keleta kartu tikslino... 18. Patikslinta ieškini del baudos priteisimo iš V. L.... 19. Ieškinio del skolos priteisimo iš laiduotojo išsprendimui, butina ivertinti... 20. Teismas, ivertines irodymu visuma, daro išvada, kad UAB „Doseris“ prievole... 21. Imoniu bankroto istatymo 10 straipsnio 7 dalies 2 ir 3 punktai nustato, kad... 22. Treciojo asmens reikalavimo dalyje, kuriuo buvo prašoma priteisti iš UAB DnB... 23. Civilines bylos Nr.2-409/2010 ir Nr.2-276/2010 sujungtos ir bankrutuojanciai... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 25. Ieškini tenkinti iš dalies.... 26. Ieškovui uždarajai akcinei bendrovei DnB NORD lizingas priteisti iš atsakovo... 27. Likusioje dalyje ieškini atmesti.... 28. Ieškovui uždarajai akcinei bendrovei DnB NORD lizingas apmoketa žymini... 29. Priteisti iš atsakovo V. L. 19.61 Lt valstybei išlaidu... 30. Treciojo asmens BUAB „Doseris“ pareikšto ieškinio dalyje byla nutraukti.... 31. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...