Byla e2-16839-466/2016
Dėl žalos atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės administracija

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjęs ieškovo ADB „Gjensidige“ ieškinį atsakovui UAB „Kerista“ dėl žalos atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės administracija,

Nustatė

2ieškovas ADB „Gjensidige“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Kerista“ 75,88 eurų žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-06-12 Vilniuje įvyko eismo įvykis, kurio metu, automobilio ratams pataikius į važiuojamojoje dalyje buvusią duobę, buvo apgadintas M. B. priklausantis automobilis Seat Altea. Automobilio vairuotojos kaltės nebuvo nustatyta, nes ji negalėjo numatyti, kad važiuojamojoje dalyje bus gili duobė. Automobilis Seat Altea eismo įvykio dieną buvo apdraustas ieškovo transporto priemonių draudimu, todėl buvo atlyginta eismo įvykio metu automobiliui padaryta žala – 75,88 eurų. Ieškovas išmokėjo draudėjui nurodyto dydžio draudimo išmoką ir pagal įstatymą įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į asmenį, kaltą dėl žalos atsiradimo. Trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės ir atsakovo UAB „Kerista“ sudaryta sutartimi atsakovui yra pavesta vykdyti kelių, dėl kurių trūkumų įvyko eismo įvykis, priežiūrą ir remontą, todėl atsakovas UAB „Kerista“ yra atsakingas už atsiradusią žalą ir privalo ją atlyginti.

3Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 124, 142 straipsniuose nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką bei terminus, atsakovas atsiliepimas į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovo prašymas, atsakovui nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių.

4Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad pagal sudarytą darbų atlikimo sutartį atsakovas yra gatvių ir kiemų dangos Vilniaus mieste valdytojas ir įsipareigojo nuolat vesti jam perduodamų eksploatuoti gatvių ir kiemų dangos stebėseną, nedelsiant šalinti defektus ir apie tai informuoti užsakovą, todėl privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto arba netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės.

5Ieškinys tenkintinas.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012-09-25 ieškovas ADB „Gjensidige“ (buvęs UAB DK „PZU Lietuva“) draudėjui M. B. išdavė transporto priemonių draudimo liudijimą Nr. PZULT 1466837, patvirtinantį, kad laikotarpiu nuo 2012-09-26 iki 2013‑09‑26 buvo apdrausta transporto priemonės Seat Altea, valst. Nr. ( - ), valdytojų civilinė atsakomybė. 2013-06-12 eismo įvykio metu vairuotojos J. B. vairuojamas automobilis Seat Altea įvažiavo į Pilaitės pr., Sidaronių g., Vilniuje, esančią nepažymėtą duobę, dėl ko buvo padaryta žala transporto priemonei. Automobilio vairuotojos kaltės nebuvo nustatyta, nes pastaroji negalėjo numatyti, kad kelio važiuojamojoje dalyje bus duobė, nurodytas aplinkybes patvirtina 2013-06-12 Vilniaus apskrities VPK pažyma, 2013-07-09 Vilniaus apskrities VPK pažyma Nr. 10R-2747745-13, 2013-07-03 Vilniaus apskrities nutarimas, 2013-06-12 tarnybinis pranešimas, 2013-06-12 eismo įvykio vietos schema, papildomi duomenys apie eismo įvykį, 2013-06-12 paaiškinimas. Dėl padarytos žalos ieškovas išmokėjo 75,88 eurų dydžio draudimo išmoką. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2016-02-29 raštu „Dėl padarytos žalos atlyginimo“ nurodė, kad 2011-05-27 su UAB „Kerista“ yra sudariusi sutartį Nr. A62-38 (3.10.21-UK) dėl Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbų, todėl už Pilaitės pr., Sidaronių g. remontą ir priežiūrą atsakinga UAB „Kerista“. Nustačius, kad atsakovas tinkamai neprižiūrėjo Pilaitės pr., Sidaronių g. kelio, dėl ko buvo apgadintas ieškovo draustas turtas, t. y. automobilis Seat Altea, ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 75,88 eurų žalos atlyginimą.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.280 straipsnio 1 dalį, atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį kitą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Lietuvos Respublikos CK 6.1015 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, o minėto straipsnio 2 dalis numato, kad draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius, t. y. subrogaciniam reikalavimui taikomos teisės normos, reglamentuojančios prievolę, siejančią nukentėjusį ir žalą padariusį asmenį. Taigi ieškovas, išmokėjęs draudimo išmokas už padarytą žalą, perėmė draudėjo teisę reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingo už žalą asmens.

9Žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.266 straipsnio 2 dalį atsakingu asmeniu gali būti ne tik objekto savininkas, bet ir jo valdytojas. Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos, įskaitant kelius, valdymas pagal CK 6.266 straipsnį suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju gali būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą. Nurodyta norma nustato objekto savininko ar valdytojo atsakomybę be kaltės.

10Pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalį, vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės, prie kurių priskiriama Gelvonų ir Paberžės gatvės Vilniaus mieste, kuriose įvyko eismo įvykis, nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Vilniaus miesto savivaldybė 2011-05-27 Sutartimi Nr. A62-38 (3.10.21-UK) Vakarinės Vilniaus miesto dalies gatvių ir kiemų, tame tarpe ir Pilaitės prospekto bei Sidaronių gatvės, priežiūrą, eksploatavimą ir tvarkymą perdavė atsakovui UAB „Kerista“. Sutarties 16.5 punkte nustatyta, kad rangovas UAB „Kerista“ įsipareigoja nuolat vesti jam perduodamų eksploatuoti gatvių ir kiemų dangos stebėseną, o defektus, kurie kelią grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių saugumui, šalinti (taisyti) nedelsiant ir apie šią aplinkybę informuoti užsakovą Vilniaus miesto savivaldybės administraciją bei atlyginti užsakovui ar tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir (arba) netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės. Taigi, atsakovas yra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl minėtų gatvių trūkumų ir privalo ją atlyginti visiškai, kaip asmuo, kuriam sutarties pagrindu savininkas yra pavedęs vykdyti gatvių priežiūrą, eksploatavimą ir remontą, todėl pripažintina, kad nagrinėjamu atveju jis turi pareigą atlyginti padarytą žalą. Iš esmės nesant ginčo dėl eismo įvykio aplinkybių bei padarytos žalos dydžio, iš atsakovo priteistinas 75,88 eurų žalos atlyginimas ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.).

11Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Tuo vadovaujantis iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (75,88 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-03-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 82 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo priteistinas 15,00 eurų žyminis mokestis ir 133,17 eurų išlaidos advokato teisinei pagalbai, iš viso – 148,17 eurų bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 eurų dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str., 285 – 288 str.,

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš atsakovo UAB „Kerista“, į. k. 122635779, 75,88 eurų žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (75,88 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-03-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 148,17 eurų bylinėjimosi išlaidas ieškovo ADB „Gjensidige“, į. k. 110057869, naudai.

17Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodyta: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su šia byla, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

18Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai