Byla 2-1735-776/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant Svetlanai Anusevičienei, dalyvaujant pareiškėjai L. S., suinteresuotam asmeniui K. Ž., išvadą duodančios institucijos – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovė Aldonai Laukienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui K. Ž., išvadą duodančiai institucijai – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos VTAS, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. Ž., a.k. ( - ) miręs 2004 m. lapkričio 06 dieną, yra M. B., a.k. ( - ) gimusio ( - ), tėvas, o M. B. yra jo sūnus. Nurodo, kad su sūnaus M. B. tėvu A. Ž. kartu pradėjo gyventi 2000 m. liepos mėnesį. Gyveno ( - ) susituokę nebuvo, gyveno kaip sugyventiniai, vedė bendrą ūkį. Vaiko tėvas A. Ž. 2002 m. rugpjūčio mėnesį paliko šeimą ir apsigyveno kitoje vietoje. Sūnus M. B. gimė ( - ). Nors A. Ž. ir neneigė, kad M. B. yra jo tėvas, tačiau pripažinti tėvystę įstatymų nustatyta tvarka jis vis delsė. Nors ir po vaiko gimimo santykiai su A. Ž. buvo nutrūkę, savo sūnų jis lankydavo, retkarčiais duodavo ir pinigų sūnaus išlaikymui. 2004-11-06 A. Ž. mirė.

5Suinteresuotas asmuo K. Ž. su pareiškimu sutinka, nurodo, kad A. Ž. sakydavo, kad Mantas yra jo sūnus.

6Pareiškimas tenkintinas visiškai.

7Pareiškėja L. S. prašo teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. Ž., a.k. ( - ) miręs 2004 m. lapkričio 06 dieną, yra M. B., a.k. ( - ) gimusio ( - ), tėvas, o M. B. yra jo sūnus. Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, byloje esančiais ir ištirtais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad M. B. gimė ( - ), gimimo liudijime vaiko motina nurodyta L. B., o tėvas nenurodytas (2 b.l.), spėjamas pareiškėjos vaiko tėvas mirė 2004-11-06 (3 b.l.).

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 391 str. 1 d., jei iki bylos nagrinėjimo teisme, miršta spėjamas vaiko tėvas, teismas nagrinėja tėvystės nustatymo bylą CPK V dalies XXVI skyriuje nustatyta tvarka, t.y. ypatingosios teisenos tvarka - dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (CPK 444 str. 2 d. 9 p.).

9Nagrinėjant civilines bylas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kai kreipiamasi dėl tėvystės fakto nustatymo mirus spėjamam vaiko tėvui, turi būti vadovaujamasi vaiko gimimo metu galiojusiais įstatymais (Lietuvos Aukščiausio Teismo Senato 2005-12-29 nutarimas dėl teisės normų, reglamentuojančių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, taikymo teismų praktikoje Nr. 56, 14.4 punktas). Taigi šiuo atveju yra taikomos Lietuvos Respublikos Civilio kodekso (toliau – CK), kuris įsigaliojo nuo 2001-07-01, 3.146–3.148 str. nuostatos. CK 3.148 str. 1 d. nurodyta, jog pagrindu tėvystei nustatyti gali būti įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę: bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, taip pat ir kiti įrodymai.

10Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.).

11Nagrinėjamoje byloje pateikta rašytinių duomenų, įrodančių, jog pareiškėja ir spėjamas pareiškėjos vaiko tėvas A. Ž. bendrai gyveno, bendrai auklėjo vaiką, jį išlaikė. Teismo posėdžio metu pareiškėjos teiginius apie bendrą jų gyvenimą, bendrą vaiko auklėjimą bei jo išlaikymą patvirtino suinteresuotas asmuo K. Ž. (spėjamo vaiko tėvo – mirusiojo A. Ž. tėvas). Taip pat suinteresuotas asmuo K. Ž. patvirtino, jog mirusysis A. Ž. pripažino save vaiko M. B. tėvu.

12Teismas, atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, jog byloje yra duomenų, patikimai įrodančių bendrą vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimą, bendrą vaiko auklėjimą ir išlaikymą, todėl pareiškėjos pareiškimas tenkintinas.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktu,

Nutarė

14Pareiškimą tenkinti.

15Nustatyti, kad mirusysis A. Ž., asmens kodas ( - ) yra M. B., asmens kodas ( - ) tėvas, o M. B. yra mirusiojo A. Ž. sūnus.

16Įsiteisėjusį teismo sprendimą per tris darbo dienas išsiųsti civilinės metrikacijos įstaigai, įregistravusiai vaiko gimimą.

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį Šiaulių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai