Byla 2S-1290-619/2013

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė, rašytinio proceso tvarka apeliacine tvarka išnagrinėjo apelianto J. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutarties civilinėje byloje, kurioje buvo sprendžiamas atsakovo J. B. prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo civilinėje byloje pagal N. B. ieškinį atsakovui J. B., valstybės institucija teikianti išvadą byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius dėl santuokos nutraukimo esant abiejų sutuoktinių kaltei bei su tuo susijusių klausimų išsprendimo ir

Nustatė

2Vilniaus miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 10 d. sprendimu ieškovės ieškinį dėl santuokos nutraukimo ir kitų su santuoka susijusių klausimų išsprendimo tenkino iš dalies. Nutraukė santuoką, sudarytą 2011-01-14 Vilniaus miesto CMS, akto įrašo Nr.90), tarp N. B., a.k. ( - ) ir J. B., a.k. ( - ) dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Po santuokos nutraukimo N. B. paliko ikisantuokinę pavardę – R.. Nustatė nepilnamečio vaiko K. B., gim. 2011-05-08 gyvenamąją vietą su motina N. B. (R.). Priteisė iš atsakovo J. B. dukros K. B., gim. 2011-05-08 išlaikymui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 400 Lt nuo 2012-02-29 iki jos pilnametystės išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatytą tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Paskyrė dukros išlaikymui skirtas lėšas uzufrukto teise tvarkyti jos motiną N. B. (R.). Likusią ieškinio dalį atmetė. Priteisė iš atsakovo J. B. ieškovės N. B. naudai 639 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 155,16 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžeto pajamas. Teismo sprendimas įsiteisėjo.

3Atsakovas J. B. pateikė teismui prašymą dėl dalies sprendimo vykdymo išdėstymo ir prašė: 1) išdėstyti susikaupusios 2500 Lt išlaikymo skolos sumokėjimą 61 mėnesiui, įpareigojant šią skolą padengti pirmą mėnesį sumokant 100 Lt, paskesnius mėnesius- po 40 Lt; 2) išdėstyti susikaupusios 639 Lt bylinėjimosi išlaidų skolos sumokėjimą, įpareigojant šią skolą padengti per 11 mėnesių, pirmą mėnesį sumokant 39 Lt, paskesnius- po 60 Lt. Nurodė, kad jo gaunamos pajamos nėra pakankamos, kad jis vienu mokėjimu padengtų susidariusį išlaikymo įsiskolinimą bei sumokėtų ieškovei 639 Lt bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 29 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino iš dalies, nustatė, kad atsakovas J. B., a.k. ( - ), 2012-10-10 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimu priteistas 639 Lt bylinėjimosi išlaidas moka tokia tvarka: 2013 m. balandžio mėnesį- 39 Lt, o kitus mėnesius po 60 Lt. Likusioje dalyje prašymą atmetė. Teismas nutartyje konstatavo, kad nutartis dėl išlaikymo priteisimo yra skubiai vykdytina, sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl yra privalomas ir turi būti vykdomas (CPK 18 str.). Nurodė, jog šalių turtinė padėtis naujai nevertinama, nes ji buvo vertinama priimant sprendimą ir iš esmės nėra pasikeitusi, todėl šioje dalyje prašymas atmestinas. Atsižvelgdamas į į atsakovo turtinę padėtį, teismas laikė tikslingu išdėstyti sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pradedant nuo 2013-04-29, sumokant ieškovei 39 Lt, o kitus mėnesius po 60 Lt.

5Apeliantas J. B. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, priimant nutartį tenkinti atsakovo prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo (b.l. 70). Nurodo, kad skubaus vykdymo klausimas turi būti išspręstas teismo sprendimu, leidžiant skubiai vykdyti teismo sprendimą. Jeigu teismas nenurodė, kad sprendimas vykdytinas skubiai, jam netaikomas CPK 284 str. 1 d. draudimas išdėstyti teismo sprendimą. Iš CPK 282 str. seka, kad skubiai vykdytini tik sprendimai, kurių tikslas patenkinti skubius, neatidėliotinus poreikius, skolos priteisimas vaikui nepilnamečiui nėra einamųjų poreikių tenkinimo, t.y. skubaus vykdymo objektas.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė N B. (b.l. 173-174) prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas piktybiškai nevykdo teismo sprendimo, jos finansinė padėtis yra pablogėjusi, ji buvo atleista iš darbo, nesutinka, kad skola būtų išdėstyta 61 mėnesiui, nes vaiko išlaikymui lėšų reikia dabar.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

9Lietuvos Respublikos CPK 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Lietuvos Respublikos CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, o sprendžiant tokį klausimą taip pat yra aktualūs Lietuvos Respublikos CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011, 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-594/2006).

10Sprendimo įvykdymo išdėstymą reglamentuoja CPK 284 straipsnis, pagal kurio pirmąją dalį teismas turi teisę išdėstyti sprendimo vykdymą, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes. Taigi minėta norma nustato, kad išdėstyti sprendimo įvykdymą yra teismo teisė, o ne pareiga, ši teismo teisė reiškia lengvatinio termino skolininkui įvykdyti prievolę suteikimą. Sprendimo įvykdymą išdėstyti galima tik išimtinais atvejais, kai yra sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti teismo sprendimą. Skubiai vykdytino sprendimo ar jo dalies įvykdymą atidėti ar išdėstyti negalima (CPK 284 str. 1 d.). Sprendžiant dėl sprendimo vykdymo išdėstymo reikia remtis teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principu, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, būtina nustatyti, ar išdėsčius sprendimo vykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas jo įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats sprendimas ir ar nebus pažeisti teisėti ieškovo interesai.

11Teismas, susipažinęs su atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą, skundžiamos teismo nutarties argumentacija, pripažįsta, kad įvertinus abiejų šalių turtinę padėtį, šalių interesų pusiausvyros principas, efektyvaus teismo sprendimo įvykdymo principas nagrinėjamu atveju neleidžia išdėstyti sprendimo vykdymo kaip prašo atsakovas. Pažymėtina tai, kad atsakovas prašo išdėstyti teismo sprendimą dalyje, kurioje iš jo buvo priteistas išlaikymas nepilnamečiui vaikui. CPK 282 str. 2 d. 1 p. nustato, kad skubiai vykdytini sprendimai yra dėl išlaikymo išieškojimo, o jeigu teismas skubaus vykdymo klausimo neišsprendė teismo sprendimu ar nutartimi, sprendimą priėmęs teismas dalyvaujančių asmenų prašymu arba savo iniciatyva gali, kol sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, jį nukreipti skubiam vykdymui. Teismo sprendime nėra šiuo atveju nurodyta, kad teismo sprendimas šioje dalyje nukreiptas skubiam vykdymui. Tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad nėra teisinio pagrindo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą dalyje dėl išlaikymo išieškojimo, nes tam nėra nustatyta pagrindų – sunkios atsakovo turtinės padėties. Be to, toks teismo sprendimo išdėstymas iš esmės pažeistų nepilnamečio vaiko interesus, kuriam išlaikymo išieškojimas yra reikalingas kasdieniam ir nuolatiniam jo poreikių tenkinimui. Nesutiktina su skundo argumentu, kad išlaikymo išieškojimas nepilnamečiui vaikui nėra einamųjų poreikių tenkinimas, priešingai, nepilnametis vaikas privalo gauti sistemingą, kasdienį ir nuolatinį išlaikymą iš tėvų. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamoje situacijoje neturi pagrindo vertinti susiklosčiusią faktinę situaciją apie atsakovo turtinę padėtį kitaip nei ją įvertino pirmosios instancijos teismas, nes ją paneigiančių įrodymų nėra pateikta.

12Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir išsamiai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą, kurį atsakovo skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo, todėl atsakovo atskirasis skundas dėl skundžiamos teismo nutarties atmestinas.

13Teisėja, vadovaujantis LR CPK 372 str., 290-292 str.

Nutarė

14Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai