Byla eB2-1884-657/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Rastameda“

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė, susipažinusi su ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Rastameda“,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme gautas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Rastameda“. Pareiškime ieškovas nurodė, kad UAB „Rastameda“ vadovui registruotu paštu 2015-02-25 išsiuntė pranešimą dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė per nustatytą terminą neatsiskaitys.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.). Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis šia teise naudojasi tinkamai.

5Įmonių bankroto įstatyme yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis, prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Ši tvarka yra skirta tam, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, t. y. ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos sampratą. Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atveju ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje kreditoriui nustatyta pareiga pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus pateikti įmonei. Pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka yra įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, bei minėto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.).

6Klausimas dėl ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų įvykdymo tinkamumo turi būti sprendžiamas įvertinus šio reikalavimo tikslus. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio antrąją dalį, kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu, o pranešime nurodyti įmonės neįvykdytus įsipareigojimus bei įspėti, kad jei jie nebus įvykdyti per ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Ši nuostata yra skirta skolininko, tai yra bendrovės, kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių, arba kreiptis į teismą dėl kreditoriaus reikalavimo nuginčijimo ir pan. Šia norma siekiama, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų bendrovei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią bendrovės veiklą, todėl norma turi būti aiškinama bei taikoma atsižvelgiant į tokią jos funkciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1062/2009).

7Susipažinus su ieškovo pareiškimu ir jo priedais nustatyta, kad ieškovė kartu su pareiškimu teismui pateikė 2015-02-24 pranešimą UAB „Rastameda“, kuriuo įmonė įspėta apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos jai iškėlimo, jei UAB „Rastameda“ su ieškovu per nustatytą terminą neatsiskaitys. Kartu pateiktas 2015-02-25 Registruotų siuntų, pateiktų UAB „Greitasis kurjeris“ sąrašas, tačiau duomenų, patvirtinančių minėto pranešimo įteikimą UAB „Rastameda“ ar pakartotinio pranešimo išsiuntimą įmonės buveinės adresu, jeigu pirminio pranešimo įmonei įteikti nepavyko, kaip tokiu atveju numato ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies normos, teismui nėra pateikta. Pažymėtina, kad ieškovo 2009-07-10 pranešimas UAB „Rastameda“ dėl prievolės atsiskaityti su ieškovu nelaikytinas atitinkančiu ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje pranešimui nustatytus reikalavimus.

8Įvertinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad byloje nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad UAB „Rastameda“ apie jos atžvilgiu ketinamą inicijuoti bankroto procesą, jei neatsiskaitys su ieškovu, buvo tinkamai informuota, taigi, ieškovas nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų imperatyvių reikalavimų. Darytina išvada, kad ieškovas nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnyje nustatytos privalomos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos, todėl, vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Rastameda“ iškėlimo atsisakytinas priimti ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

9Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu neužkerta kelio ieškovui kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Rastameda“ iškėlimo, tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka.

10Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 137 straipsnio 5 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

11Atsisakyti priimti ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Rastameda“ ir pareiškimą bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

12Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovui.

13Nutartis gali būti skundžiama per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai