Byla e2-23596-433/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilnius, Laisvės pr. 79A 2018 m. lapkričio mėn. 23 d.

2Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui A. P.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Multitransportas“ ieškinį atsakovui UAB „Eganta“ dėl skolos priteisimo

Nustatė

4Ieškinyje nurodoma, kad 2017-12-19 ir 2018-01-17 tarp ieškovo ir Atsakovo buvo sudarytos krovinio pervežimo sutartys Nr. 1712-0581 ir 1801-0018, kuriomis ieškovas įsipareigojo nugabenti atsakovo krovinius į sutartą paskirties vietą, o atsakovas už suteiktas paslaugas įsipareigojo su ieškove tinkamai atsiskaityti. Ieškovas pagal sutartis savo įsipareigojimus įvykdė, atsakovas dėl suteiktų paslaugų jokių pretenzijų nereiškė. Atsakovas neginčija, kad ieškovas suteikė vežimo paslaugas atsakovei, ką patvirtina pačio atsakovo pateikti į bylą prieštaravimai dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo priimto teismo įsakymo. Ieškovui tinkamai įvykdžius pagal sutartis savo įsipareigojimus, suteiktoms paslaugoms apmokėti atsakovui buvo išrašytos šios PVM sąskaitos-faktūros: 2018-01-02 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. MT1801001 - 683,65 Eur sumai; 2018-01-29 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. MT1801024 - 179,08 Eur sumai. PVM sąskaitos faktūros turėjo būti apmokėtos atitinkamai iki 2018-02-01 ir 2018-02-28 imtinai. PVM sąskaitos-faktūros nėra apmokėtos iki šiol, o pagal jas nepadengta skolos suma sudaro 862,73 Eur. LR CK 6.38 str. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. LR CK 6.210 str. ir 6.262 str. numato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos. Taigi, palūkanų mokėjimą reglamentuoja LR CK bei specialus norminis aktas LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas. Kadangi tarp šalių nebuvo aptartas kompensuotinų palūkanų, kaip minimalių šalių nuostolių, dydis, o ieškovo ir atsakovo sandoris patenka į LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo reguliavimo sritį, nustatinėjant terminus atsiskaityti praleidusios šalies atsakomybę, taikytinos minėto įstatymo nuostatos. Vadovaujantis LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis, prievolėms, atsiradusioms 2018 m. pirmąjį pusmetį, taikytina 2018 m. sausio 1 d. galiojusi 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Kadangi 2018-01-01 Europos centrinio banko refinansavimo operacijoms buvo taikytina 0 proc. dydžio palūkanų norma, ją padidinus 8 procentiniais punktais, gautųsi, kad už atsakovo pradelstas ieškovui sumokėti sumas skaičiuotinos 8,00 proc. dydžio palūkanos. Viso iki kreipimosi į teismą dėl skolos iš atsakovo priteisimo, t. y. iki 2018-06-06 imtinai susikaupusios bei ieškiniu prašytinos priteisti palūkanos, kurios pagal LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 2 d. skaičiuotinos už kiekvieną prievolei įvykdyti praleistą dieną, sudarė 22,58 Eur. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. birželio 29 d. konsultacija „Dėl kai kurių Civilinio kodekso normų taikymo" Nr. A3 - 130, yra išaiškinta, jog jei šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, teismas, nustatęs, kad sandoris atitinka Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nurodytus komercinių sandorių požymius, ir jei kreditorius to reikalauja, turi būti taikomos minėtame įstatyme nustatytos palūkanos, tarp jų ir nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo. Į priteistą sumą įskaičiuojamas pagrindinis įsiskolinimas kreditoriui ir (arba) kreditoriaus patirti nuostoliai, ir (arba) palūkanos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, ir (arba) netesybos. Atsižvelgiant į tai, remiantis Civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. bei minėta Aukščiausiojo teismo konsultacija, prašytina priteisti iš atsakovo 8,00 proc. metines procesines palūkanas nuo susidariusios ir priteistinos sumos, palūkanas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Prašo priteisti iš atsakovo 862,73 Eur skolą, 22,58 Eur palūkanų, 8,00 % metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas pateiktame atsiliepime nurodo, jog ieškovas nutyli, kad aukščiau nurodytos krovinių pervežimo sutartys nebuvo sudarytos, o pervežimai buvo atlikti vadovaujantis krovinių važtaraščiu, nes šalys nesusitarė dėl krovinio pervežimo sąlygų dėl sekančių priežasčių. Ieškovas vykdydamas krovinių pervežimą, krovinius pervežė ypatingai ilgai vėluodama, kas atsakovui turėjo neigiamų pasekmių ne tik santykiuose su savo partneriais (nes atsakovas verčiasi statybų darbais), o vėluoti pristatyti kroviniai lėmė nustatytų ir susitartų darbų užbaigimo terminų nepagrįstą užsitęsimą, kuris buvo dėl ieškovo kaltės, ir dėl kurių atsakovas turėjo nuostolių. Esant tokioms aplinkybėms, su ieškovu buvo deramasi dėl kompensacijų, ir todėl nors ir buvo vykdomi vežimai, tačiau nebuvo sudarytos ieškovo pasiūlytos krovinio pervežimo sutartys su jose numatytomis sąlygomis, nes netiko ne tik įsipareigojimai, bet visiškai netiko kaina, ir dėl jos susitarta nebuvo. Kadangi tarp šalių nebuvo sudaryta krovinių pervežimo sutarčių, kuriose šalys buvo sutarę krovinio pervežimo kainą, todėl ieškovas turi pagrįsti kainos atitikimą rinkai, įvertinant jos netinkamai atliktas paslaugas, t. y. ypatingai ilgą vėlavimą, kuris matyti iš ieškovo paties pateiktų dokumentų, jos pasiūlytų krovinio pervežimo sutarčių projektų, kur aiškiai matyti krovinio priėmimo ir pristatymo datos, bei krovinio gabenimo važtaraščių, iš kurių matyti realios krovinio pristatymo datos, o taip pat elektroninio susirašinėjimo laiškų, kurių ieškovas tikėtinai sąmoningai nepateikė teismui. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 8 procentų dydžio metines palūkanas, pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, tačiau šioje byloje šis įstatymas netaikytinas dėl sekančių priežasčių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2001-06-15 priėmė nutarimą Nr. 31 kurio 36 p. nurodė, kad ieškovas gali pareikalauti sumokėti palūkanas nuo kompensacijos už krovinio praradimą ar sugadinimą sumos. Palūkanų konkretų 5 metinių procentų dydį nustato CMR konvencija. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo tos dienos, kai vežėjui raštu yra pateikiama pretenzija, o jeigu tokios nebuvo, - nuo ieškinio pareiškimo dienos (CMR konvencijos 27 str.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Pagal CMR konvencijos 41 str. šalių susitarimas dėl kitokios palūkanų normos turi būti pripažintas negaliojančiu, taip pat negaliojančiomis turi būti pripažintos ir sutartyje numatytos baudos ir delspinigiai. Tuo atveju, jei šalys susitarė dėl didesnės palūkanų normos arba ieškovas reikalauja taikyti didesnę palūkanų normą, teismas turi taikyti 5 procentų metinių palūkanų normą. Jei šalys sutartyje nurodė mažesnę palūkanų normą, bet teisminio nagrinėjimo metu ieškovas reikalauja taikyti 5 procentų normą, teismas turi taikyti palūkanų normą, nurodytą CMR konvencijoje. Todėl ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo iki ieškinio teismui pateikimo yra nepagrįstas, o palūkanos, skaičiuotinos nuo ieškinio teismui pateikimo dienos, skaičiuotinos 5 procentų dydžio. Prašo taikyti 5 procentų palūkanų normą, ieškovo ieškinio reikalavimus dėl palūkanų iki ieškinio pateikimo ir skolos priteisimo atmesti bei priteisti iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti visiškai. Iš esmės pakartojo ieškinyje nurodytas aplinkybes.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Ieškovo atstovo paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2017-12-19 d. ir 2018-01-17 d. tarp ieškovo UAB „Multitransportas“ ir atsakovo UAB „Eganta“ buvo sudarytos Krovinio pervežimo sutartys Nr. 1712-0581 ir 1801-0018, kuriomis ieškovas įsipareigojo nugabenti atsakovo krovinius į sutartą paskirties vietą, o atsakovas už suteiktas paslaugas įsipareigojo su ieškovu tinkamai atsiskaityti. Ieškovas pagal sutartis savo įsipareigojimus įvykdė, atsakovas dėl suteiktų paslaugų jokių pretenzijų nereiškė. Atsakovas neginčija, kad ieškovas suteikė vežimo paslaugas atsakovui, ką patvirtina paties atsakovo pateikti į bylą prieštaravimai dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 16 d. priimto teismo įsakymo bei atsiliepimas į ieškinį. Kad vežimo paslaugos buvo suteiktos patvirtina ir pį bylą pateikti krovinių važtaraščiai. Ieškovui tinkamai įvykdžius pagal sutartis savo įsipareigojimus, suteiktoms paslaugoms apmokėti atsakovu buvo išrašytos šios PVM sąskaitos-faktūros: 2018-01-02 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. MT1801001 - 683,65 Eur sumai; 2018-01-29 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. MT1801024 - 179,08 Eur sumai. PVM sąskaitos faktūros turėjo būti apmokėtos atitinkamai iki 2018-02-01 d. ir 2018-02-28 d. imtinai. PVM sąskaitos-faktūros nėra apmokėtos iki šiol, o pagal jas nepadengta skolos suma sudaro 862,73 Eur. PVM sąskaitas-faktūras Nr. MT180101 ir MT1801024, išrašytas 683,65 bei 179,08 Eur sumoms, ką patvirtina ir pačiose PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti jų apmokėjimo terminai, atsakovas privalėjo apmokėti atitinkamai iki 2018-02-01 d. ir 2018-02-28 d. imtinai.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai plėtojamoje praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais konstatuota, kad sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 straipsnio 2, 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka. CPK 185 straipsnis įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus vertina teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010). Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu, pagal kurį išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Taigi įrodinėjimas civiliniame procese turi savo specifiką ir pagal įtvirtintą teisinį reguliavimą bei susiformavusią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų nėra absoliučiai jokių abejonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2002 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002; etc.).

10Aukščiau minėta, kad tarp šalių nėra ginčo dėl aplinkybių, jog vežimo paslaugos atsakovui buvo suteiktos. Ginčas tarp šalių kilo dėl to, ar buvo šalių susitarimas dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas dydžio. Teismui pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2017 m. gruodžio 19 d. sutartis dėl krovinio vežimo Nr. 1712-0581 bei 2018 m. sausio 17 d. krovinio pervežimo sutartis Nr. 1801-0018 atsakovui buvo pateiktos, todėl teismas daro išvadą, kad šių sutarčių sąlygos atsakovui buvo žinomos. Kadangi atsakovas krovinius pervežimui perdavė, kroviniai buvo nuvežti ir perduoti gavėjams, teismas daro išvadą, jog su sutarčių sąlygomis atsakovas sutiko. Iš pateiktų rašytinių įrodymų taip pat nustatyta, kad atlikus krovinių pervežimą, atsakovui buvo pateiktos apmokėjimui sąskaitos-faktūros. Teismui nepateikta jokių įrodymų, kad atsakovas reiškė ieškovui kokias nors pretenzijas dėl įvykdytų pervežimų. Atsakovas taip pat nepateikė teismui jokių įrodymų, kad už krovinių pervežimą reikalaujamos sumos yra nepagrįstos ir akivaizdžiai per didelės (CPK 178 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Iš aukščiau išdėstyto teismas daro išvadą, kad reikalavimas dėl 862,73 Eur skolos priteisimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

11Ieškovas, vadovaudamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu prašo iš atsakovo priteisti 8 procentų dydžio palūkanas už uždelstą atsiskaityti laiką, o būtent: 22,58 Eur palūkanų už laikotarpį iki 2018-06-06, t. y. iki kreipimosi į teismą dėl skolos iš atsakovo priteisimo. Nors CMR konvencija taikytina tiek siuntėjo ieškiniams vežėjui, tiek ir vežėjo ieškiniams dėl atlygio už vežimą, Konvencija detaliai reglamentuoja atsakomybės už krovinio praradimą, jo sugadinimą ar pavėluotą pristatymą dydį, bet ji nereglamentuoja atlyginimo vežėjui už pervežimą dydžio, jo nustatymo tvarkos bei atsiskaitymo santykių. Todėl tai reguliuoja nacionaliniai įstatymai. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo tikslas – nustatyti atsiskaitymo terminus už pagal komercines sutartis perduotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, nustatyti palūkanų už pavėluotus mokėjimus dydį, jų skaičiavimo tvarką ir kreditoriaus teises, kai sumokama pavėluotai. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad įstatymas taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai. Šis įstatymas netaikomas: 1) sandoriams su vartotojais, perkančiais prekes, paslaugas ar darbus nesusijusiems su verslu ar profesija savo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti; 2) palūkanoms, susijusioms su mokėjimais pagal Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymą ir Lietuvos Respublikos čekių įstatymą; 3) palūkanoms, susijusioms su mokėjimais nuostoliams atlyginti, taip pat su draudimo įmonių mokamomis draudimo išmokomis; 4) mokėjimams, kai skolininkui iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir kai skolininkui vykdomos bankroto procedūros ne teismo tvarka; 5) žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartims, kurių vykdymą nustato Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Šiame įstatyme nustatytos palūkanos skaičiuojamos už kiekvieną sumokėti praleistą dieną nuo nesumokėtos mokėtinos sumos. Ieškovas teisingai nurodo, kad atsakovui pareiga atsiskaityti su ieškovu atsirado 2018 m. pirmąjį pusmetį, todėl apskaičiuojant palūkanas, taikoma 2018-01-01 galiojusi 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Kadangi 2018-01-01 d. Europos centrinio banko refinansavimo operacijoms buvo taikytina 0 proc. dydžio palūkanų norma, ją padidinus 8 procentiniais punktais, gautųsi, kad už atsakovo pradelstas ieškovui sumokėti sumas skaičiuotinos 8,00 proc. dydžio palūkanos. Iš to teismas daro išvadą, kad ieškovas pagrįstai prašo iš atsakovo priteisti palūkanas vadovaujantis specialiuoju įstatymu, todėl ieškovo reikalavimas iš atsakovo priteisti 22,58 Eur palūkanas yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 1 d., 6.261 str., Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas).

12LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CPK 6.210 str. 2 d. nustatyta, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kaip minėta aukščiau, ieškovas pagrįstai prašo iš atsakovo priteisti palūkanas vadovaujantis specialiuoju įstatymu. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 9 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos nuo įsiskolinimo dydžio yra pagrįstas ir tenkintinas. Kadangi CK 6.37 str. 4 d. nustatyta, kad palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos, iš atsakovo ieškovui priteistinos 8 procentų dydžio palūkanos už priteistą 862,73 Eur sumą.

13Ieškinį patenkintus visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinas sumokėtas žyminis mokestis – 20,00 Eur ir 290,00 Eur už advokato teisines paslaugas (CPK 93 str., 98 str.).

14Ieškinį patenkinus visiškai, atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo nepriteisiamos.

15Iš atsakovo valstybei priteistinos 7,17 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

16Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; etc.). Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

17Vadovaudamasis LR CPK 259, 263, 265, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

18Ieškinį patenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo UAB „Eganta“, į. k. 304260151, ieškovui UAB „Multitransportas“, į. k. 302646962, 862,73 Eur (aštuoni šimtai šešiasdešimt du eurai 73 ct) skolos už suteiktas paslaugas, 22,58 Eur (dvidešimt du eurai 58 ct) palūkanų, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 862,73 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. lapkričio 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti iš atsakovo UAB „Eganta“, į. k. 304260151, ieškovui UAB „Multitransportas“, į. k. 302646962, 20,00 Eur (dvidešimt eurų) žyminį mokestį ir 290,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt eurų) už advokato teisines paslaugas.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Eganta“, į. k. 304260151, 7,17 Eur (septyni eurai 17 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsakovui išaiškinti, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas privaloma sumokėti pavedimu į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (kodas 188728721) pajamų surenkamąsias sąskaitas: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000, ir mokėjimo kvitą pateikti teismui (raštinei).

22Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilnius, Laisvės pr. 79A 2018 m. lapkričio mėn. 23 d.... 2. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 4. Ieškinyje nurodoma, kad 2017-12-19 ir 2018-01-17 tarp ieškovo ir Atsakovo... 5. Atsakovas pateiktame atsiliepime nurodo, jog ieškovas nutyli, kad aukščiau... 6. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti visiškai.... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Ieškovo atstovo paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad... 9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai plėtojamoje praktikoje... 10. Aukščiau minėta, kad tarp šalių nėra ginčo dėl aplinkybių, jog vežimo... 11. Ieškovas, vadovaudamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius,... 12. LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 13. Ieškinį patenkintus visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinas sumokėtas... 14. Ieškinį patenkinus visiškai, atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos iš... 15. Iš atsakovo valstybei priteistinos 7,17 Eur dydžio išlaidos, susijusios su... 16. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 17. Vadovaudamasis LR CPK 259, 263, 265, 268, 270 straipsniais, teismas... 18. Ieškinį patenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo UAB „Eganta“, į. k. 304260151, ieškovui UAB... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „Eganta“, į. k. 304260151, ieškovui UAB... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Eganta“, į. k. 304260151, 7,17 Eur (septyni... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...