Byla 2-633-758/2011
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “General Financing”, buveinė ( - ), Vilnius, įm.k. ( - ), a.s. ( - ), AB DnB NORD banke, banko kodas ( - ), atsakovei L. V., a.k. ( - ), gyv. ( - ), Visagine, dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB “General Financing” savo ieškinyje prašo teismo priteisti 1603,38 Lt mokėtinų įmokų pagal kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr.1, 488,56 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės L. V., bei priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 123 str. numatytu būdu 2011-04-20.

5Atsakovė gavusi procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str.).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai.

8Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovė pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

9Iškovas su atsakove 2010-07-01 sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr.1, pagal kurį ieškovas suteikė 1691,92 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2011-07-01. Atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau įsipareigojimų nesilaikė, nei karto įmokų nemokėjo, todėl atsakovei daugiau kaip 60 dienų nemokant įmokų (sutarties 6.4.1 p.), ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti mokėtinas įmokas, delspinigius, bylinėjimosi išlaidas.

10Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama. Šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai, sutarties nevykdymu laikomas įvykdymo termino praleidimas. Atsakovė pažeidė šių straipsnių nuostatas, netinkamai vykdė sutartyje numatytas sąlygas, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 1 p., 2 p.), todėl, atsiradus atsakovės atžvilgiu sutartinei civilinei atsakomybei (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d.), ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant įsiskolinimo sumą teismine tvarka, todėl iš atsakovės priteistina 1603,38 Lt mokėtinų įmokų.

11Ieškovas prašo priteisti 488,56 Lt delspinigius, skaičiuojamus nuo neigiamo balanso pagal 0,5 % dienos normą, delspinigių dydį grindžia sutarties nuostatomis ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007.

12Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mežesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sumą.

13Ieškovo minimoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.)“.

14Ieškovas prašomas priteisti po 0,5 % delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną yra neprotingas ir aiškiai per didelis, nes sudaro 182,5 % metinių delspinigių. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra vartojimo kreditų teikimas ir įvertinus ieškovo prisiimamą riziką dėl sutarties nevykdymo, delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,1 % už kiekvieną praleistą mokėti dieną, tai sudaro 97,71 Lt arba 36,5 % metinių delspinigių, ir šis delspinigių dydis tikrai nebus mažesnis už minimalius kreditoriaus (ieškovo) patirtus nuostolius.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-04-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos valstybei ir bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

17Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo reikalavimai patenkinti 81,32 % (1701,09 Lt : 2091,94 Lt × 100 % = 81,32 %), todėl ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos taikant koeficientą 0,8132.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

19Ieškinį tenkinti dalinai.

20Priteisti iš atsakovės L. V. 1603,38 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus tris Lt 38 ct) mokėtinų įmokų, 97,71 Lt (devyniasdešimt septynis Lt 71 ct) delspinigių, 5,00 % metinių palūkanų už priteistą 1701,09 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-04-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 54,48 Lt (penkiasdešimt keturis Lt 48 ct) žyminio mokesčio UAB “General Financing” naudai.

21Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovės L. V. – 6,20 Lt (šešis Lt 20 ct), iš ieškovo UAB „General Financing“ – 1,43 Lt (vieną Lt 43 ct).

22Sprendimas už akių atsakovės L. V. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas UAB „General Financing“ per 30 dienų šį sprendimą gali skūsti Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB “General Financing” savo ieškinyje prašo teismo priteisti... 4. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 123... 5. Atsakovė gavusi procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 8. Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovė pareikštam ieškiniui... 9. Iškovas su atsakove 2010-07-01 sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - )... 10. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės... 11. Ieškovas prašo priteisti 488,56 Lt delspinigius, skaičiuojamus nuo neigiamo... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda,... 13. Ieškovo minimoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje... 14. Ieškovas prašomas priteisti po 0,5 % delspinigių dydis už kiekvieną... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo... 16. Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš... 17. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2d., 285 – 287 str.... 19. Ieškinį tenkinti dalinai.... 20. Priteisti iš atsakovės L. V. 1603,38 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus... 21. Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovės L. V. – 6,20 Lt... 22. Sprendimas už akių atsakovės L. V. apeliacine ir kasacine tvarka... 23. Ieškovas UAB „General Financing“ per 30 dienų šį sprendimą gali...