Byla 2A-244-264/2012
Dėl pažeistų teisių gynimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Aušros Baubienės (pirmininkė ir pranešėja), Evaldo Burzdiko ir Neringos Venckienei, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovui R. K., atsakovei Z. R. ir jos atstovei advokatei Kristinai Česnauskienei, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo R. K. ir atsakovės Z. R. apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. K. ieškinį atsakovei Z. R., tretieji asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM, UAB „Kauno vandenys“, dėl pažeistų teisių gynimo,

Nustatė

2I.Bylos esmė

3Ieškovas R. K. patikslintu ieškiniu (1 t., b. l. 165-171) prašė: 1. leisti ieškovui be atsakovės Z. R. sutikimo atlikti gyvenamojo namo ( - ), balkono, stogo ir antrojo aukšto lauko sienų remonto darbus; 2. įpareigoti atsakovę netrukdyti jam ir jo pasitelktiems rangovams atlikti gyvenamojo namo esančio ( - ), balkono, stogo virš ieškovui priklausančios palėpės dalies ir antrojo aukšto vakarinės sienos, kurios ilgis 10,60 m, ir pietinės sienos 2,50 m lauko remonto darbus pagal išduotą aprašą; 3. gyvenamojo namo remonto darbams atlikti ieškovui dviem metams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyti 1,5 m laikiną servitutą nuo gyvenamojo namo, ( - ), vakarinės sienos, kurios ilgis 10,60, m ir pietinės sienos 2,50 m žemės sklypo plane, pažymėtame indeksu „A“; 4. įpareigoti atsakovę sudaryti sąlygas ir netrukdyti ieškovui ir jo pasirinktiems rangovams persikelti vandens padavimo į ieškovo gyvenamąsias patalpas kraną, esantį I aukšte patalpoje 2-6, į ieškovo gyvenamąsias patalpas II aukšte, patalpą 1-7; 5. civilinės bylos dalį, kuria ieškovas prašo leisti jam be atsakovės sutikimo atlikti ūkinio pastato 2I1m remonto darbus, įpareigojant atsakovę netrukdyti R. K. ir jo pasitelktiems rangovams atlikti ūkinio pastato 2I1m remonto darbus, nutraukti, nes ieškovas šio reikalavimo atsisako. 2011-06-28 posėdžio metu ieškovas reikalavimo įpareigoti atsakovę sudaryti sąlygas ir netrukdyti ieškovui ir jo pasirinktiems rangovams persikelti vandens padavimo į ieškovo gyvenamąsias patalpas kraną, esantį I aukšte patalpoje 2-6, į ieškovo gyvenamąsias patalpas II aukšte, patalpą 1-7, taip pat atsisakė.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 4 d. sprendimu patikslintą ieškinį tenkino iš dalies; leido ieškovui R. K. be atsakovės Z. R. sutikimo atlikti gyvenamojo namo ( - ), balkono, stogo ir antrojo aukšto lauko sienų remonto darbus, kurie bus nurodyti paprastojo remonto apraše; bylos dalį dėl reikalavimų įpareigoti atsakovę sudaryti sąlygas ir netrukdyti ieškovui persikelti vandens padavimo kraną iš atsakovės patalpos 2-6, I aukšte, į ieškovo patalpą 1-7, II aukšte bei įpareigoti atsakovę leisti be jos sutikimo atlikti ūkinio pastato 2I1m remonto darbus, nutraukė; kitą patikslinto ieškinio dalį atmetė; priteisė ieškovui R. K. iš atsakovės Z. R. 517,5 Lt bylinėjimosi išlaidas; priteisė atsakovei Z. R. iš ieškovo R. K. 250 Lt bylinėjimosi išlaidas; priteisė valstybei iš ieškovo R. K. 25 Lt, iš atsakovės Z. R. 6 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas nustatė, kad ieškovas ir atsakovė yra žemės sklypo ir pastatų, esančių ( - ), bendraturčiai. Šalims nuosavybės teise priklauso po ½ dalį šiame žemės sklype esančio gyvenamojo namo, ieškovui dar priklauso ½ dalis ūkinio pastato 2I1m, kiemo rūsys 4I0b bei 315/729 dalys žemės sklypo. Atsakovei dar priklauso ½ dalis ūkinio pastato 2I1m, kiemo rūsys 3I0b ir 414/729 dalys žemės sklypo. Patalpų ir žemės sklypo naudojimosi tvarka nustatyta 1986-09-04 dovanojimo sutartyje. Ieškovas ketina atlikti gyvenamojo namo dalies, t. y. antrojo aukšto medinės fasado dalies, balkono ir savo dalies stogo paprastąjį remontą. 2011-08-17 Kauno m. savivaldybės administracijos statinio techninės priežiūros patikrinimo akte reikalaujama, jog būtų skubiai atlikti balkono remonto, rekonstrukcijos arba nugriovimo darbai. Ieškovas pateikė R. K. įmonės paruoštą paprastojo remonto darbų planą, kurio kai kuriuos projektus ruošė pats ieškovas, teismui pateikė Politechnikos instituto diplomą, kuriame nurodyta, jog jis baigęs šilumos, dujų tiekimo ir vėdinimo specialybę. Teismas nurodė, kad ieškovas iš Kauno m. savivaldybės Urbanistikos skyriaus turi gauti rašytinį pritarimą statinio projektui, tačiau tam turi pateikti bendraturtės sutikimą (LR Statybos įstatymo 23 str. 10 p., STR „Statinio statybos rūšys“ 18 p.). Tam, kad bendraturtis galėtų pareikšti savo poziciją dėl remonto darbus inicijuojančio kito bendraturčio būsimų veiksmų poveikio jo teisėms, statytojas turi atskleisti jam savo siekius. Pagal įstatymą reikalaujamas pateikti bendraturčių sutikimas reiškia ne abstraktų, o konkretizuotą bendraturčių sutikimą, t. y. sutikimas duodamas ne bendrai teisei į statybą įgyvendinti, bet konkretiems remonto darbams atlikti. Tinkamu bendraturčio – galimo statytojo – būsimo remonto planų atskleidimu kitiems bendraturčiams teismų praktikoje pripažįstamas tinkamo projektinio pasiūlymo (tokio, kuris leistų matyti pagrindinių sprendinių idėją) pateikimas. R. K. įmonės ruoštą remonto darbų aprašymą ieškovas pateikė tik teismui, užvesdamas bylą. Ieškovo rašyti raštai atsakovei nėra informatyvūs ir išsamūs, iš jų negalima spręsti apie ieškovo ketinamų vykdyti remonto darbų mastą, apimtį ir pobūdį bei įvertinti, ar ketinamas vykdyti remontas nepažeis atsakovės teisių, todėl teismas konstatavo, jog pats ieškovas netinkamai įvykdė pareigą iki bylos užvedimo kreiptis į bendraturtę dėl sutikimo gavimo ir nepateikė jai visos informacijos, kurią ji turėjo teisę gauti. Pagrindinis ginčas kilo dėl balkono, nes ieškovas nepaaiškino, kaip jį ketina remontuoti. Teisminio bylos nagrinėjimo metu atsakovė patvirtino, jog jei ieškovas remontuos balkoną kaip žada, jos teisės nebus pažeistos. Atsakovė pripažino, kad remonto darbų atlikimas jos teisių nepažeis, bet notarinio sutikimo nepateikė, todėl teismas ieškovo reikalavimą dėl remonto darbų atlikimo be atsakovės sutikimo tenkino. Dėl atsakovės įpareigojimo netrukdyti ieškovui atlikti remonto darbus ir dėl laikinojo servituto remonto darbams atlikti nustatymo teismas nurodė, kad ieškovas norėjo pradėti remonto darbus, neturėdamas bendraturtės sutikimo, t. y. jis pats netinkamai realizavo savo nuosavybės teisę, todėl atsakovė turėjo teisę nesutikti, kad ieškovas juos pradėtų, ir neleisti naudotis jai priklausančia žemės sklypo dalimi. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad servitutas teismo sprendimu gali būti nustatytas tik tokiu atveju, kai jis yra objektyviai būtinas. Šiuo atveju yra nustatyta naudojimosi žemės sklypu tvarka, kuri gali būti pakeista. Byloje nėra duomenų, jog atsakovė ateityje ketintų trukdyti ieškovui atlikti remonto darbus ir neleistų naudotis savo žemės sklypo dalimi, kai ji jau bus susipažinusi su ieškovo pateiktu remonto darbų aprašymu, todėl šiuos ieškinio reikalavimus teismas atmetė. Teismas bylos dalį dėl atsakovės įpareigojimo sudaryti sąlygas ir netrukdyti ieškovui persikelti vandens padavimo į ieškovo gyv. patalpas kraną, esantį atsakovės patalpoje 2-6, I aukšte, į ieškovo patalpą 1-7, II aukšte, bei dėl atsakovės įpareigojimo leisti be sutikimo atlikti ūkinio pastato 2I1m remonto darbus ir netrukdyti juos atlikti, nutraukė, kadangi ieškovas atsisakė nuo šių ieškinio reikalavimų.

6III. Ieškovo ir atsakovės apeliacinių skundų bei atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

7Atsakovė Z. R. apeliaciniu skundu (2 t., b. l. 23-27) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. sprendimo dalį dėl leidimo atlikti remonto darbus be bendraturtės Z. R. sutikimo ir 517,5 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš Z. R., kaip neteisėtą ir nepagrįstą ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą, kuriuo R. K. ieškinio reikalavimus atmesti arba palikti nenagrinėtus; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantė nurodo, kad teismo sprendimas priimtas netinkamai aiškinant, pažeidžiant procesines ir materialines teisės normas, reglamentuojančias statybos darbų ir jų šalių tarpusavio teisinius santykius. Teismas neobjektyviai, nevisapusiškai ir netinkamai nustatė bylos aplinkybes, pažeidė įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, padarė išvadas, priešingas esantiems bylos įrodymams. Teismas nepagrįstai patenkino ieškovo reikalavimą dėl remonto darbų atlikimo be atsakovės sutikimo. Pats teismas byloje konstatavo, kad R. K. netinkamai vykdė savo kaip bendraturčio pareigą tinkamai informuoti atsakovę apie ketinamus atlikti remonto darbus ir tokiu būdu pažeidė ikiteisminę ginčų sprendimo procedūrą. Iki bylos iškėlimo nebuvo pateiktas projektas, nebuvo atsakovei paaiškinta, kokie darbai bus atliekami. Iš šių aplinkybių darytina išvada, kad nors teismas pripažino R. K. netinkamą elgesį, tačiau visgi atsakomybę perkėlė Z. R., dėl ko ji patyrė nepatogumus ir išlaidas dėl bylinėjimosi. Sprendimas prieštaringas, neaiškus, todėl neatitinka įstatymo reikalavimų. Teismas, pažeisdamas CK 1.5 str. numatytus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, padarė priešingą išvadą byloje nustatytoms aplinkybėms, t. y. kad atsakovė su ketinamais atlikti darbais ir jų projektu galėjo susipažinti ir juos įvertinti jau bylos nagrinėjimo metu, t. y. teisminėje stadijoje. Teismas taip pat nevertino ir nepasisakė dėl ieškovo pateikto projekto prieštaringumo, nes R. K. teismui pateikė gyvenamojo namo dalies paprastojo remonto projektą, nors ir pats byloje teigė, kad žada keisti balkono konstrukcijas, o tai pagal Statybos techninius reglamentus ir LR Statybos įstatymą 2 str. atitinka kapitalinio remonto sąvoką. Liko neįvertintos akivaizdžios aplinkybės, kad jei R. K. būtų pateikęs atsakovei tinkamus dokumentus, kurie patvirtintų, kad balkonas bus tinkamai sutvirtintas, kapitališkai remontuojamas taip, kad nepažeis bendraturtės teisių, saugių gyvenimo sąlygų ar pan., tokiu atveju atsakovė būtų turėjusi pareigą ir pagrindą svarstyti sutikimo davimo ar nedavimo klausimą. Būtent paprastajam remontui jokių kito bendraturčio sutikimų nereikia. Šioje byloje ieškovas ir buvo pateikęs dokumentus paprastajam remontui, todėl teismas neturėjo pagrindo pripažinti, kad Z. R. sutikimas reikalingas. Teismas taip pat neteisingai vertino, kad paprastojo namo projektas yra ruoštas ne tik R. K. įmonės, bet atskiros projekto dalys yra ruoštos ir paties ieškovo. Nors ieškovas teismui pateikė Politechnikos instituto diplomą, tačiau šio diplomo turėjimas nesuteikia R. K. teisės pasiruošti pačiam sau namo projektą. Minėtas diplomas neatitinka architekto diplomui ir šiai specialybei keliamų reikalavimų. Be to, R. K. neturi kvalifikacijos atestato, kuriuo jam būtų suteikta teisė ruošti tokio pobūdžio statinių projektus, todėl ieškinio reikalavimas dėl balkono buvo neįrodytas ir privalėjo būti paliktas nenagrinėtas arba atmestas. Savivaldybės raštas patvirtino, kad balkonas yra avarinės būklės. Esant tokiai situacijai galimas tik tokio balkono nugriovimas, o ne paprastojo remonto atlikimas. Minėtas rašytinis įrodymas tik patvirtino teisme išaiškėjusią situaciją, kad negalimas paprastas remontas ir jis neišspręs avarinio statinio grėsmės aplinkai, sveikatai, turtui problemos. Teismas ieškovui davė leidimą be atsakovės sutikimo atlikti savo namo fasadinių sienų dalių ir stogo remontą, nors šie klausimai apskritai ikiteismine tvarka nebuvo spręsti ir apie šių namo dalių remontą Z. R. sužinojo tik bylos nagrinėjimo metu, tokiems darbams jokių prieštaravimų nei žodžiu, nei raštu nėra išreiškusi, o be to, ir jos oficialaus sutikimo nereikia. Iš bylos medžiagos akivaizdu, kad atsakovas buvo neapsisprendęs dėl ieškinio reikalavimų, vienų atsisakė pats, kiti buvo atmesti teismo kaip neįmanomi įgyvendinti. Taigi darytina išvada, kad iš atsakovės neteisėtai yra priteistos 517, 5 Lt bylinėjimosi išlaidos. Skaičiuojant išlaidų proporciją privalu įvertinti ir ieškovo atsisakytų reikalavimų bylos eigoje, nes nuo jų Z. R. privalėjo gintis, teikti atsiliepimus, atstovauti teisme su advokate.

8Ieškovas R. K. apeliaciniu skundu (2 t., b. l. 32-36) prašo: panaikinti teismo sprendimo dalį, kurioje buvo atmestas ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovę Z. R. netrukdyti ieškovui ir jo pasitelktiems rangovams atlikti gyvenamojo namo lA2m, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), balkono, stogo ir antrojo aukšto lauko sienų remonto darbus, kurie bus nurodyti statinių paprastojo remonto apraše, gavus Kauno miesto savivaldybės administracijos privalomą rašytinį pritarimą, ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – patenkinti ieškovo ieškinyje išdėstytą reikalavimą – įpareigoti atsakovę netrukdyti ieškovui ir jo pasitelktiems rangovams atlikti gyvenamojo namo lA2m, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), balkono, stogo ir antrojo aukšto lauko sienų remonto darbus, kurie bus nurodyti statinių paprastojo remonto apraše, gavus Kauno miesto savivaldybės administracijos privalomą rašytinį pritarimą; panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovo reikalavimas nustatyti 1,5 metro laikiną servitutą nuo gyvenamojo namo, esančio ( - ), vakarinės sienos, kurios ilgis 10,60 m, ir pietinės sienos 2,50 m, žemės sklypo plane, pažymėtame indeksu „A“, ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – nustatyti laikiną servitutą, nustatant 1,5 metro laikiną servitutą nuo gyvenamojo namo, esančio ( - ), vakarinės sienos, kurios ilgis 10,60 m, ir pietinės sienos 2,50 m, žemės sklypo plane, pažymėtame indeksu „A“;

9sprendimo dalį dėl bylinėjimosi ir teismo išlaidų priteisimo panaikinti ir priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovės ieškovo naudai 4500 Lt dydžio bylinėjimosi bei teismo išlaidas. Apeliantas nurodo, kad teismas sprendimo motyvuojamoje dalyje visiškai nepasisako dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovę netrukdyti ieškovui ir jo pasitelktiems rangovams atlikti gyvenamojo namo balkono, stogo ir antrojo aukšto lauko sienų remonto darbus ir nenurodo pagrindo, kuriuo remiantis šis reikalavimas yra atmestas. Teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl laikinojo servituto nustatymo remonto darbams atlikti, neįsigilino, kam ir kodėl servitutas reikalingas, be to, neatsakė į klausimą, kaip prieiti be stelažų statymo prie namo II-o aukšto sienų, nepažeidžiat atsakovės teisių ir interesų, nes minėtos sienos yra atsakovei priklausančioje žemės sklypo valdoje („A“). Žodžiais atsakovė nebendrauja, į laiškus neatsako, o dabar ir visai jų nepriima, tad neaišku, kokia forma galima būtų bendrauti ir kaip informuoti atsakovę apie ieškovo ketinimus. Atsakovė sudaro konfliktines situacijas, dėl tokio atsakovės elgesio buvo ne kartą kreiptasi į policiją. Negalima numatyti visų remonto darbų, būtinų atlikti darant remontą, nes namas yra senas, jo medinė dalis remontuota seniai, t. y. pakeistos senos susidėvėjusios medinės lentelės ir apkalta naujomis medinėmis dailylentėmis 1986 metais po dovanojimo sutarties sudarymo, po to buvo atliekami tik kosmetiniai remonto darbai (padažymai, kelių lentelių keitimas), o dabar reikia keisti medines, atmosferos paveiktas dailylentes plastikinėmis. Anuomet nei vienam buvusiam bendraturčiui nekilo klausimas nei dėl laikino servituto, nebuvo reikalingas bendraturčių sutikimas, kiekvienas remontuodavosi sau priklausančią dalį ir nekildavo jokių konfliktų. Konfliktai prasidėjo R. šeimai nusipirkus B. K. priklausiusią gyvenamojo namo bei žemės sklypo dalį. Teismas, priimdamas sprendimą, neįvertino, kad paprastojo remonto minėtiems darbams atlikti ieškovas bus priverstas patekti į atsakovei priklausančio žemės sklypo dalį, kuri ribojasi su gyvenamuoju namu, todėl buvo pagrindas nustatyti laikiną servitutą namo remonto darbams atlikti. Balkonas, stogo dalis ir kitos lauko sienos bus remontuojamos iš tos namo pusės, kurioje ieškovas ir atsakovė (bendraturčiai) naudojasi bendro naudojimo sklypo teritorija („C“) pagal nustatytą naudojimosi tvarką, kurioje servitutas nereikalingas, su tuo sutinka ir atsakovė. Teismas peržengė ieškinio nagrinėjimo ribas, išaiškindamas, kokiu būdu šalys turi naudotis savo bendrąja daline nuosavybe, nors toks reikalavimas byloje nebuvo pareikštas, nepaaiškindamas, kodėl atsisako pritaikyti laikiną ir proporcingą siekiamam tikslui priemonę, reikalingą remonto darbams vykdyti. Teismas neteisingai paskirstė ir priteisė bylinėjimosi išlaidas byloje. Teismo išvada, kad ieškinyje patenkintas tik vienas reikalavimas iš penkių, neatitinka tikrovės. Nuo vieno reikalavimo buvo atsisakyta dar iki perėjimo prie teisminių ginčių, taigi teismas iš esmės nagrinėjo tik keturis, o ne penkis reikalavimus, todėl teismas sumažino priteistinas iš atsakovės teismo išlaidas neproporcingai. Be to, teismas, priimdamas sprendimą, supainiojo bylinėjimosi, teismo ir atstovavimo teisme išlaidas. Atsakovė priešieškinio šioje byloje nepareiškė ir teismas jo nepatenkino. Ieškovas byloje sumokėjo žyminius mokesčius ir turėjo 4500 Lt advokato atstovavimo išlaidas. Teismas neįvertino, kad bylos nagrinėjimas tęsėsi beveik metus, iš viso buvo 5 parengiamieji posėdžiai ir teismo procesas, atsakovė bei jos atstovė procesą vilkino. Ieškovo atstovė turėjo važiuoti iš kito miesto, todėl vien jos kelionės išlaidos sudaro 650 Lt. Teismas ne kartą įpareigojo ieškovą tikslinti ieškinio reikalavimus, o tai, jo manymu, nebuvo būtina, nes byla praktiškai buvo išnagrinėta patenkinus pirmojo ieškinio reikalavimą. Už konsultacijas ir ieškinio surašymą ieškovas sumokėjo 2000 Lt, vėliau už kiekvieną patikslinimą – po 200 Lt. Tai neviršija rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatyto dydžio. Už kiekvieną posėdį advokatei mokėjo po 250 Lt. Teismas, sumažindamas advokato išlaidas, neatsižvelgė į išpūstą bylos sudėtingumą, proceso trukmę, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, būtinybę advokatui vykti į kitą vietovę, negu yra registruota advokato darbo vieta. Teismas taip pat neįvertino, kad ieškovas vieno reikalavimo (dėl ūkinio pastato 21 lm) atsisakė, todėl, vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, turėjo spręsti dalies žyminio mokesčio grąžinimo klausimą ir šioje dalyje nemažinti bylinėjimosi išlaidų vadovaujantis CPK 94 straipsnio 1 dalimi.

10Ieškovas R. K. atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą (2 t., b. l. 40-41) prašo skundą atmesti.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinių skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinių skundų ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teisėjų kolegija nenustatė.

13Patikrinęs apeliacinių skundų faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro išvadą, kad ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, atsakovės apeliacinis skundas atmestinas.

14Byloje yra kilęs ginčas dėl bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo objekto paprastojo remonto darbų atlikimo.

15Neginčytina, kad daikto savininko turima nuosavybės teisė reiškia savininko teisę savo nuožiūra, tačiau nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, valdyti daiktą, juo naudotis ir disponuoti. Kai daiktas priklauso keliems asmenims bendrosios dalinės nuosavybės teise, bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama visų bendraturčių bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis). Susitarimą dėl bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo bendraturčiai paprastai pasiekia bendradarbiaudami, kooperuodamiesi, laisva valia derindami savo interesus ir veikdami pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Bendraturčiams nesusitarus, nepriklausomai nuo nesutarimo priežasčių, daikto valdymo, naudojimosi ir disponavimo juo tvarka gali būti nustatoma teismo pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį.

16Taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad kitiems bendraturčiams neleidžiama ginčyti bendraturčio siekiamos įgyvendinti ar apginti įstatymo suteiktos teisės, susijusios su bendru daiktu. Tokiu atveju bendraturčiai gali ginčyti ne teisę kaip tokią, bet jos įgyvendinimo būdą ar sąlygas, bei įrodinėti, kad besikreipusio į teismą bendraturčio pasirinktas teisės įgyvendinimo būdas ar sąlygos pažeistų jų teises ar teisėtus interesus į bendrą daiktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1064/2003, 2004 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2004, 2009 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2009 ir kt.).

17Dėl atsakovės apeliacinio skundo.

18Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais bei išvadomis, kurių pagrindu patenkintas ieškinio 1-as reikalavimas, dėl kurio atsakovė pateikė apeliacinį skundą, nesutikdama su įrodymų vertinimu bei apylinkės teismo išvadomis.

19Jau vien faktas, kad ieškovas kreipėsi į teismą rodo, kad bendraturtė, t. y. atsakovė, nėra davusi sutikimo siekiančiam gauti gyvenamojo namo paprastojo remonto aprašą (balkono, stogo dangos virš ieškovui priklausančių patalpų ir antrojo aukšto lauko sienų remonto darbams) bendraturčiui – ieškovui, ir tai reiškia bendraturčių nesutarimo dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto valdymo atsiradimą.

20Apeliantė nurodo, kad ikiteismine tvarka ieškovas į ją nesikreipė dėl tokio sutikimo gavimo, o sutikimą būtų davusi, jei būtų pateikta tinkama dokumentacija dėl norimų atlikti darbų, stogo ir sienų paprastajam remontui jos sutikimo nereikia, o balkono būklė avarinė, todėl jį reikia nugriauti arba jam reikalingas kapitalinis remontas. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais argumentais. Šios kategorijos bylose išankstinė bylos sprendimo ne teisme tvarka įstatymu nėra numatyta.

21Šalys yra bendraturčiai, todėl turtas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos ir kt. pagal CK 4.82 str. 1 d. priklauso bendraturčiams bendrosios dalinės nuosavybės teise. Pagal STR „Statinio statybos rūšys“ 18 p. statinio bendrojo naudojimo objektų paprastojo remonto darbai gali būti vykdomi tik gavus bendraturčio sutikimą. Iš byloje esančių ieškovo pareiškimų atsakovei (1 t., b. l. 44-46, 114-116), Šančių-Panemunės policijos nuovadai (1 t., b. l. 46, 117), atsakovės pozicijos, išreikštos atsiliepime į ieškinį bei apeliaciniame skunde, bei išsakytos bylos nagrinėjimo metu (1 t., b. l. 134-135, 148-151, 182-185, 2 t. b. l. 12-13) matyti, kad šalys tarpusavyje nesutaria, atsakovė dėl ieškovui priklausančio stogo dalies, sienų bei balkono remonto darbų notarine tvarka patvirtinto sutikimo nedavė. Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 6. 7 p. – balkonas yra fasado elementas, o pagal 12 p., 12.4 p., 12.8 p., 12.9 p. statinio paprastajam remontui priskirtini : fasadų ar stogo dangos ar apdailos keitimas, pastatų ar jų dalių apšiltinimas fasado elementų keitimas. Teisėjų kolegija atmeta atsakovės argumentus, jog pagal ieškovo pateikto paprastojo remonto projektą ir jame numatyti darbai nepašalins gresiančio sugriūti balkono avarinės būklės, nes kaip minėta, balkono kaip fasado elemento keitimas priskiriamas prie statinio paprastojo remonto.

22Atmestini apeliantės argumentai dėl teisminiam nagrinėjimui ieškovo pateikto R. K. įmonės projektinio pasiūlymo netinkamumo. Paprastojo remonto atlikimui projektas nereikalingas. Teisminiam nagrinėjimui pateiktame R. K. įmonės projektiniame pasiūlyme išvardinti remonto darbai (sienų šiltinimas, apkalimas dailylentėmis, virš ieškovui priklausančios namo dalies stogo dangos keitimas į profiliuotų skardos lakštų dangą, balkono konstrukcijų keitimas ir kt.). Pateiktas dokumentas informatyvus ir pakankamas. Nors projektavo pats ieškovas, tačiau projektas patvirtintas R. K., turinčio kvalifikacijos atestatą tokiems darbams atlikti. Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį bei pobūdį, aplinkai bei visuomenės interesams jokių neigiamų pasekmių nesukels. Atsakovės teiginiai dėl balkono medinių konstrukcijų netvirtumo nepatvirtinti jokiais rašytiniais įrodymais. Atsakovė nepateikė specialistų išvadų, kitų patikimų duomenų, patvirtinančių, kad ieškovo numatyti atlikti jam priklausančios gyvenamojo namo dalies remonto darbai pablogins iki tol buvusias bendraturtės gyvenimo ir veiklos sąlygas. Konstatuotina, kad atsakovės nesutikimas protingais motyvais nepagrįstas ir kitam bendraturčiui trukdantis įgyvendinti teisę į statybą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje pateiktus įrodymus, daro išvadą, jog atsakovė neįrodė savo teisių pažeidimo (CPK 178 straipsnis).

23Apeliaciniame skunde apeliantė nenurodo. kuo pasireiškė teismo sprendimo prieštaringumas ir kas jame neaišku. Apeliantės nurodomi apylinkės teismo motyvai, kad ieškovas pažeidė ikiteisminę ginčų sprendimo procedūrą, šalintini, nes tokia ikiteisminė tvarka nėra privaloma. Bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad tarp bendraturčių kilęs ginčas, ir atsakovė iki bylos išnagrinėjimo teisme pabaigos sutikimo nedavė, todėl ieškinio 1-as reikalavimas yra pagrįstas, teismo sprendimas atitinka jo turiniui keliamus reikalavimus (CPK 270 str.)

24Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovės apeliacinio skundo argumentais naikinti ar keisti skundžiamo sprendimo dalį, kuriuo patenkintas ieškinio 1-as reikalavimas, nėra pagrindo.

25Dėl ieškovo apeliacinio skundo.

26Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su apelianto argumentais dėl atmesto ieškinio 3 p. reikalavimo dėl laikino servituto nustatymo.

27Apylinkės teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl laikinojo servituto nustatymo remonto darbams atlikti, netinkamai vertino faktines bylos aplinkybės bei įrodymus, todėl ši sprendimo dalis keistina

28Pagrindinė teismo funkcija ir pareiga, taip pat galutinis tikslas yra išspręsti šalių ginčą iš esmės (CPK 2 str.). Jį spręsdamas teismas nustatytiems bylos faktams ir šalis siejantiems materialiniams teisiniams santykiams taiko konkrečias materialiosios teisės normas. Teismo sprendimu užtikrinamas materialiosios teisės normų įgyvendinimas ir jų taikymas konkrečiomis sąlygomis materialinių teisinių santykių subjektams.

29Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, kad servituto būtinumas turi būti objektyvus, įrodytas ir vienintelis būdas išspręsti daikto savininko interesų įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. C. v. A. C., bylos Nr. 3K-3-469/2007; 2009 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ŽŪK „Naujieji Berniūnai“ ir kt. v. J. S., bylos Nr. 3K-3-157/2009; kt.).

30Ieškinio 3-asis reikalavimas turės įtakos ieškovo teisių įgyvendinimui, bus teisinis apibrėžtumas. Iš bylos aplinkybių matyti, kad gyvenamojo namo patalpų ir žemės sklypo naudojimosi tvarka nustatyta tarp ankstesnių savininkų išliko ieškovui pagal 1986-09-04 dovanojimo, o atsakovei – pagal 2007-09-24 mainų sutartis. Namų valdos žemės sklypo ribų plane (2005-10-27 pažymėtame kadastro žemėlapyje VĮ Registrų centro Kauno filiale) žemės sklypo dalimi, pažymėta raide „A“ – 284 kv. m ploto, naudojasi atsakovė. Pagal nustatytą naudojimosi tvarką šioje žemės sklypo dalyje, pažymėtoje raide „A“, apie gyvenamąjį namą nėra paliktas būtinas priėjimas (namo priežiūrai, priešgaisrinei tarnybai). Todėl ieškovui įgyvendinti teisę atlikti remonto darbus be stelažų pastatymo prie namo 2-ojo aukšto sienų, stogo, nepatekus į atsakovės naudojamą žemės sklypo dalį, nepažeidžiant atsakovės teisių ir interesų, neįmanomas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškinio 3-ias reikalavimas dėl laikino servituto nustatymo pagrįstas, todėl turėjo būti patenkintas (CPK 178 str., CK4. 126 str.). Ieškovo prašomas 2 metų terminas, įvertinant jo numatytų atlikti darbų apimtį, yra neproporcingas ir aiškiai per ilgas, todėl remonto darbams atlikti laikinas servitutas nustatytinas 1 metų laikotarpiui.

31Teisėjų kolegija konstatuoja, jog ši sprendimo dalis keistina dėl procesinių bei materialinių teisės normų netinkamo pritaikymo (CPK 329 str. 1 d., 330 str.). Sprendimo dalis, kuria atmestas ieškinio reikalavimas dėl laikino servituto nustatymo, naikintina ir reikalavimas tenkintinas iš dalies – gyvenamojo namo ( - ), remonto darbams atlikti R. K. vieneriems metams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatytinas laikinas servitutas 1,5 m pločio nuo gyvenamojo namo, ( - ), vakarinės sienos, kurios ilgis 10,60 m, ir pietinės sienos 2,50 m ilgio žemės sklypo plane, pažymėtame indeksu „A“, kuriuo naudojasi Z. R. (pagal namų valdos žemės sklypo ribų planą, 2005-10-27 pažymėtą kadastro žemėlapyje VĮ Registrų centro Kauno filiale).

32Atmestini ieškovo apeliacinio skundo argumentai dėl 3 p. ieškinio reikalavimo – dėl atsakovės įpareigojimo netrukdyti ieškovui atlikti remonto darbus.

33Teisėjų kolegija sutinka su šios dalies apylinkės teismo motyvais bei išvadomis, jog ieškovas, be bendraturtės sutikimo ketinęs pradėti remontą, pats netinkamai realizavo savo nuosavybės teisę. Apeliantas šio reikalavimo neįrodė, todėl ši sprendimo dalis paliktina nepakeista.

34Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.

35Iš dalies patenkinus ieškovo apeliacinį skundą, perskirstytinos pirmosios instancijos teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d., 98 str.).

36Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme sudaro: 372 Lt (1 t., b. l. 8, 57, 105) žyminis mokestis ir 4500 Lt advokato atstovavimo išlaidos (2 t. ,b. l. 6), o atsakovė turėjo 500 Lt advokato atstovavimo išlaidas (už atsiliepimo į ieškinį parengimą bei atstovavimą) (1 t., b. l. 77, 133). Ieškovas ieškinį tikslino 4 kartus (1 t., b. l. 89-95, 106-112, 158-159, 165-171). Pateikti teismui procesinius dokumentus, atitinkančius jų formai ir turiniui keliamus įstatymų reikalavimus ( CPK 111 str., 135 str.), yra šalies pareiga, todėl ieškovo patirtos išlaidos už ieškinio parengimą ir jo patikslinimus laikytinos vieno procesinio dokumento parengimo išlaidomis, ieškovo advokatė dalyvavo 5 posėdžiuose (trukmė – 8 val.). Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, apimtį, posėdžių trukmę bei Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalius dydžius, pagrįstomis laikytinos 2560 Lt (1600 Lt už ieškinio parengimą, 8 val. x 120 Lt). Apylinkės teisme išnagrinėti 1-3 ieškinio reikalavimai tarpusavyje susiję, nes ieškovas siekia įgyvendinti teisę atlikti gyvenamojo namo remonto darbus, todėl mokėtinas žyminis mokestis kaip už 1 neturtinio pobūdžio reikalavimą ieškinio pateikimo dieną buvo 135 Lt (CPK 80 str. 1 d. 2 p. red. galioj. iki 2011-10-01).

37Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (40 proc.) (iš 5 reikalavimų patenkinti 2 reikalavimai, 1 atmestas, 2 atsisakė), ieškovui kompensuotinos 1024 Lt advokatės pagalbos išlaidos bei 91 Lt žyminio mokesčio, iš viso 1115 Lt. Todėl skundžiamu teismo sprendimu ieškovui R. K. iš atsakovės Z. R. priteistos 517,5 Lt bylinėjimosi išlaidos padidintinos iki 1115 Lt;

38Ieškovo apeliacinio skundo argumentai dėl jo turėtų pernelyg didelių (4500 Lt) advokatės pagalbos išlaidų dėl atsakovės bei jos atstovės kaltės vilkinant procesą bei dėl to, jog jo atstovė turėjo važinėti iš kito miesto, nesudaro pagrindo nukrypti nuo CPK 93 str. 1, 2, 3 str. nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių. Vertinant bylos eigą bei trukmę nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, nėra pagrindo išvadai, jog atsakovės bei jos atstovės procesinis elgesys buvo netinkamas. Ieškovo pasirinkta jį atstovauti advokatė iš kito miesto yra jo paties pasirinkimas, už tai priešinga šalis neturi atsakyti. Pažymėtina ir tai, kad atsižvelgiant į atsakovės turėtas advokatės pagalbos išlaidas (500 Lt) pirmosios instancijos teisme, pripažintina, kad ieškovo išlaidos yra neproporcingos ir aiškiai per didelės.

39Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, kad iš jos nepagrįstai priteistos 517, 5 Lt bylinėjimosi išlaidos ieškovui, tačiau su šiais argumentais teisėjų kolegija nesutinka, nes tarp šalių bylinėjimosi išlaidos paskirstomos atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų proporcingumą (CPK 93 str.).

40Proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (50 proc.) šalims paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas pateikė kvitą apie 139 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą už apeliacinį skundą (2 t. b. l. 31). Atsakovė pateikė kvitus apie jos turėtas bylinėjimosi išlaidas: 140 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą bei 300 Lt advokato pagalbos išlaidos (už apeliacinio skundo parengimą bei atstovavimą) (2 t., b. l. 29-30).

41Iš atsakovės ieškovui priteistinos 70 Lt žyminio mokesčio išlaidos. Netenkinus atsakovės apeliacinio skundo, iš ieškovo jai nepriteistinos žyminio mokesčio išlaidos, proporcingai atmestų ieškovo apeliacinio skundo reikalavimų daliai (50 proc.) už advokatės atstovavimą apeliacinės instancijos teismo posėdyje ( trukmė 1 val. – 120 Lt) priteistinos 60 Lt bylinėjimosi išlaidos.

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

43Atsakovės apeliacinį skundą atmesti.

44Ieškovo apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

45Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. sprendimą pakeisti taip:

46panaikinti sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinio reikalavimas dėl laikino servituto nustatymo, ir šį reikalavimą tenkinti iš dalies: gyvenamojo namo ( - ), remonto darbams atlikti R. K. vieneriems metams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyti laikiną servitutą 1,5 m pločio nuo gyvenamojo namo, ( - ), vakarinės sienos, kurios ilgis 10,60 m ir pietinės sienos 2,50 m ilgio žemės sklypo plane, pažymėtame indeksu „A“, kuriuo naudojasi Z. R. (pagal namų valdos žemės sklypo ribų planą 2005-10-27 pažymėtą kadastro žemėlapyje VĮ Registrų centro Kauno filiale).

47Ieškovui R. K. iš atsakovės Z. R. priteistas 517,5 Lt bylinėjimosi išlaidas padidinti iki 1115 Lt. (vieno tūkstančio šimto penkiolikos litų). Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

48Iš Z. R., a.k. ( - ) gyv. ( - ), priteisti 70 Lt (septyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidas R. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ).

49Iš R. K. priteisti 60 Lt (šešiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidas Z. R..

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.Bylos esmė... 3. Ieškovas R. K. patikslintu ieškiniu (1 t., b. l. 165-171) prašė: 1. leisti... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 4 d. sprendimu patikslintą... 6. III. Ieškovo ir atsakovės apeliacinių skundų bei atsiliepimo į apeliacinį... 7. Atsakovė Z. R. apeliaciniu skundu (2 t., b. l. 23-27) prašo panaikinti Kauno... 8. Ieškovas R. K. apeliaciniu skundu (2 t., b. l. 32-36) prašo: panaikinti... 9. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi ir teismo išlaidų priteisimo panaikinti ir... 10. Ieškovas R. K. atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą (2 t., b. l.... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinių skundų ribų,... 13. Patikrinęs apeliacinių skundų faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro... 14. Byloje yra kilęs ginčas dėl bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo... 15. Neginčytina, kad daikto savininko turima nuosavybės teisė reiškia savininko... 16. Taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad kitiems... 17. Dėl atsakovės apeliacinio skundo.... 18. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais bei... 19. Jau vien faktas, kad ieškovas kreipėsi į teismą rodo, kad bendraturtė, t.... 20. Apeliantė nurodo, kad ikiteismine tvarka ieškovas į ją nesikreipė dėl... 21. Šalys yra bendraturčiai, todėl turtas valdomas, juo naudojamasi ir... 22. Atmestini apeliantės argumentai dėl teisminiam nagrinėjimui ieškovo... 23. Apeliaciniame skunde apeliantė nenurodo. kuo pasireiškė teismo sprendimo... 24. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovės apeliacinio skundo argumentais naikinti... 25. Dėl ieškovo apeliacinio skundo.... 26. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su apelianto argumentais dėl atmesto... 27. Apylinkės teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl laikinojo servituto... 28. Pagrindinė teismo funkcija ir pareiga, taip pat galutinis tikslas yra... 29. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, kad servituto... 30. Ieškinio 3-asis reikalavimas turės įtakos ieškovo teisių įgyvendinimui,... 31. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog ši sprendimo dalis keistina dėl... 32. Atmestini ieškovo apeliacinio skundo argumentai dėl 3 p. ieškinio... 33. Teisėjų kolegija sutinka su šios dalies apylinkės teismo motyvais bei... 34. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.... 35. Iš dalies patenkinus ieškovo apeliacinį skundą, perskirstytinos pirmosios... 36. Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme sudaro:... 37. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (40 proc.) (iš 5 reikalavimų... 38. Ieškovo apeliacinio skundo argumentai dėl jo turėtų pernelyg didelių (4500... 39. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, kad iš jos nepagrįstai priteistos 517,... 40. Proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (50 proc.) šalims... 41. Iš atsakovės ieškovui priteistinos 70 Lt žyminio mokesčio išlaidos.... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 43. Atsakovės apeliacinį skundą atmesti.... 44. Ieškovo apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 45. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. sprendimą pakeisti taip:... 46. panaikinti sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinio reikalavimas dėl laikino... 47. Ieškovui R. K. iš atsakovės Z. R. priteistas 517,5 Lt bylinėjimosi... 48. Iš Z. R., a.k. ( - ) gyv. ( - ), priteisti 70 Lt (septyniasdešimt litų)... 49. Iš R. K. priteisti 60 Lt (šešiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidas Z....