Byla 2-941/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo, kurioje patvirtinta šalių taikos sutartis

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d. nutarties, kuria nuspręsta išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. B2-3438-264/2011, pagal pareiškėjo „Ramirent Baltic AS“ pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Skirnuva“ dėl bankroto bylos iškėlimo, kurioje patvirtinta šalių taikos sutartis.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl vykdomojo rašto išdavimo pagrįstumo, teismui patvirtinus šalių taikos sutartį ir vienai iš šalių nevykdant šios sutarties sąlygų.

5Pareiškėjas „Ramirent Baltic“ AS kreipėsi į teismą pareiškimu, prašydamas atsakovui UAB „Skirnuva“ iškelti bankroto bylą. Šalys 2011-11-21 pateikė teismui prašymą patvirtinti taikos sutartį, joje nurodytomis sąlygomis. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 29 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-3438-264/2011 patvirtino šalių taikos sutartį, civilinę bylą nutraukė ir panaikino Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartimi atsakovo turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

6Pareiškėjas „Ramirent Baltic AS“ 2011-12-21 teismui pateikė prašymą išduoti vykdomąjį raštą šioje byloje, nes atsakovas UAB „Skirnuva“ neįvykdė visų teismo patvirtintos taikos sutarties sąlygų – negrąžino 248 345,22 Lt iš 418 345,22 Lt skolos. Nurodė, kad atsakovas taip pat nėra įvykdęs taikos sutarties 10 punkto sąlygos – teismui panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, ne vėliau kaip per 7 dienas ieškovui pirminiu įkeitimu įkeisti jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – butą, esantį (duomenys neskelbtini.

7Atsakovas teismui pateikė prašymą, pakeisti teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutartimi patvirtintų taikos sutarties sąlygų vykdymo tvarką – leisti likusį 248 345, 22 Lt įsiskolinimą pareiškėjui sumokėti iki 2012-06-20, mokant šią skolos dalį kas mėnesį dalimis - iki 2012-02-20 sumokėti 50 000 Lt; iki 2012-03-20 sumokėti 50 000 Lt; iki 2012-04-20 sumokėti 50 000 Lt; iki 2012-05-20 sumokėti 50 000 Lt; iki 2012-06-20 sumokėti 48 345, 22 Lt (2 t., 51-52 b. l.). Prašyme nurodė, kad atsakovas yra vykdanti veiklą ir gaunanti pajamas įmonė, tačiau taikos sutarties sąlygų negali įvykdyti dėl biudžetinių įstaigų įsiskolinimo atsakovui.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 30 d. nutartimi pareiškėjo „Ramirent Baltic AS“ prašymą - išduoti vykdomąjį raštą dėl 248 345,22 skolos išieškojimo, patenkino, o atsakovo UAB „Skirnuva“ prašymą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutartimi patvirtintų taikos sutarties sąlygų pakeitimo, atmetė. Teismas nustatė, kad 2011-11-10 atsakovo skola ieškovui sudarė 418 345, 22 Lt. Atsakovas 2011-11-12 įvykdė teismo patvirtintos taikos sutarties 2, 3 punktų sąlygas ir sumokėjo pareiškėjui 150 000 Lt, tačiau sutarties 4 punkto sąlygą – sumokėti pareiškėjui 75 000 Lt iki 2011-11-25, įvykdė tik iš dalies ir 2011-11-29 bei 2011-12-06 mokėjimo pavedimais sumokėjo tik 20 000 Lt. Taikos sutarties 5-8 punktų sąlygos – pilnai atsiskaityti su pareiškėju iki 2011-12-30, atsakovas neįvykdė, taip pat neįvykdė taikos sutarties 10 punkto sąlygos, kuria atsakovas buvo įsipareigojęs, panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, ne vėliau kaip per 7 dienas, ieškovui pirminiu įkeitimu įkeisti atsakovui nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ). Teismo nuomone, atsakovo argumentai ir pateikti rašytiniai įrodymai dėl kitų įmonių debitorinių įsiskolinimų, nėra pagrindas išvadai, kad jis yra pajėgus atsiskaityti su ieškovu prašomomis sąlygomis, tai yra iki 2012-06-20, išdėstant mokėjimus per 5 mėnesius, nes nepateikė duomenų apie turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pradelstus įsipareigojimus kitiems kreditoriams, valstybei, neužtikrino taikos sutarties pagal 10 punkto sąlygas. Teismo vertinimu, atsakovo prašymas dėl vykdymo tvarkos pakeitimo, išdėstant skolos grąžinimą 5 mėnesiams, negali būti tenkintinas, nes jo siūlomi sutarties įvykdymo pakeitimai dėl jau minėtų priežasčių nebus užtikrinti ir tokius atveju, jam ilgą laiką naudojantis šiomis lėšomis, bus pažeisti jo kreditoriaus interesai.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Skirnuva“ prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartį pakeisti – leisti atsakovui likusį 248 345, 22 Lt įsiskolinimą pareiškėjui sumokėti iki 2012-06-20, atsakovo nurodomomis dalimis (2 t., 95-96 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas neįvertino atsakovo nurodomų aplinkybių, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Atsakovas yra veikianti ir gaunanti pajamas įmonė, pripažįsta savo skolą pareiškėjui, ketina ją vykdyti, tačiau dėl 3 227 398 Lt biudžetinių įmonių atsakovui įsiskolinimo, atsakovas negalėjo laiku įvykdyti pareiškėjui savo įsipareigojimų. Išdavus vykdomąjį raštą ir areštavus atsakovo turtą, UAB „Skirnuva“ neturės galimybės atsiskaityti su darbuotojais, valstybės biudžetu ir kitais kreditoriais, todėl patirs neigiamus padarinius.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas „Ramirent Baltic AS“ prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

141. Atsakovo teiginiai apie sėkmingai vykdomą veiklą yra deklaratyvus, nes Turto arešto registro duomenimis, atsakovo turtas yra areštuotas 2 132 027,08 Lt sumai, 2012-02-20 atsakovo skola VSDFV sudarė 190 807,57 Lt. Pareiškėjo nuomone, atsakovas yra nemokus, todėl yra pagrindas išduoti vykdomąjį raštą.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Pagal nagrinėjamo atsakovo UAB „Skirnuva“ atskirojo skundo argumentus apeliacijos dalyką sudaro minimo vykdomojo rašto išdavimo vienai iš šalių nevykdant šios sutarties sąlygų, pagrįstumo klausimas, o taip pat atsisakymo pakeisti taikos sutarties sąlygų vykdymo tvarką teisėtumas.

17Kasacinis teismas, aiškindamas taikos sutarties sampratą (CK 6.983 straipsnis), yra nurodęs, kad taikos sutartis – tai ginčo šalių tarpusavio kompromisas, susitarimas, kuriuo jos, atsisakydamos tam tikrų oponuojančių argumentų, nustato abipusiškai priimtinas jų ginčo sprendimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje J. S. v. Z. J., S. J., kt., bylos Nr. 3K-3-108/2010 ir kt.). Teismo sprendimu patvirtinta taikos sutartis įgyja res judicata galią, CK 6.189 straipsnio prasme, šalims turi įstatymo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas. Pagal CPK 646 straipsnio 3 dalį, jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies, kuris, ištyrus šalių nurodytas aplinkybes, pateiktus įrodymus apie sutarties sąlygų vykdymą yra išduodamas arba atsisakoma jį išduoti. Spręsdamas šį klausimą, teismas gali pakeisti sutartyje numatytų sąlygų vykdymo tvarką nekeisdamas šalių susitarimo esmės.

18Nagrinėjamu atveju taikos sutartimi šalys nustatė skolos grąžinimo terminus ir jos užtikrinimą atsakovo turto įkeitimu. Bylos duomenys liudija, kad pareiškėjo prašymo išduoti vykdomąjį raštą pateikimo ir nagrinėjimo metu, apeliantas nebuvo įvykdęs taikos sutarties dalies ir iki 2011-12-30 negrąžino 248 345,22 Lt skolos dalies, iš 418 345,22 Lt, taip pat neįvykdė taikos sutarties 10 punkto sąlygos ieškovui pirminiu įkeitimu įkeisti nuosavybės teise priklausantį butą nekilnojamąjį turtą. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismui, atsakovas, pripažindamas skolą ir prašydamas pakeisti teismo patvirtintų taikos sutarties sąlygų vykdymo tvarką nurodo, kad bendrovė vykdo veiklą, gauna pajamas, ir ketina skolą grąžinti.

19Nagrinėdama šiuos apelianto UAB „Skirnuva“ argumentus, teisėjų kolegija nustatė, kad pagal Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, jam dėl skolų priteisimo, dėl bankroto bylos iškėlimo ir kt. 2011 m. iš viso buvo inicijuota 40 civilinių bylų, o tai liudija, kad bendrovės turtinė padėtis buvo sunki, ir pareiškėjo abejonės dėl jos realios galimybės gera valia grąžinti likusią skolos dalį yra pagrįstos. Be to, atsakovas, kaip buvo numatyta šalių taikos sutarties 10 punkte, taikos sutarties įvykdymo neužtikrino savo turto įkeitimu, o tai leidžia abejoti ir atsakovo sąžiningumu. Kaip minėta, apeliantas taikos sutarties nevykdymą nustatytais terminais motyvuoja savo debitorių laiku nevykdomu prievolių, tačiau nagrinėjamu atveju ši aplinkybė neturi teisinės reikšmės, nes savo pažeistas teises, kaip kreditorius, jis taip pat turi galimybę ginti įstatymų nustatyta tvarka. Remdamasi nurodytais argumentais bei atsižvelgdama į vykdomųjų raštų išdavimo tvarką reglamentuojančias įstatymo nuostatas, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, gavęs pareiškėjo rašytinį prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo minėtoje civilinėje byloje, ir nustatęs, kad ji nevykdoma, neturėjo teisinio pagrindo netenkinti pareiškėjo prašymo dėl vykdomojo rašto išdavimo bei patenkinti atsakovo prašymą dėl taikos sutarties sąlygų vykdymo tvarkos pakeitimo, todėl šiuo atveju, nėra pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 straipsnis 1 dalis, 330 straipsnis).

20Pažymėtina, kad Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Kauno apygardos teismas 2012 m. birželio 21 d. nutartimi atsakovui UAB „Skirnuva“ yra iškėlęs restruktūrizavimo bylą (civilinė byla Nr. B2-1992-173/2012) ir ši nutartis yra įsiteisėjusi, todėl pareiškėjo skolos išieškojimas vykdytinas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka (CPK 1 straipsnio 1 dalis, ĮRĮ 1 straipsnio 5 dalis).

21Vadovaujantis išdėstytu, teisėjų kolegija pirmosios instancijos skundžiamą nutartį palieka nepakeistą.

22Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl vykdomojo rašto išdavimo... 5. Pareiškėjas „Ramirent Baltic“ AS kreipėsi į teismą pareiškimu,... 6. Pareiškėjas „Ramirent Baltic AS“ 2011-12-21 teismui pateikė prašymą... 7. Atsakovas teismui pateikė prašymą, pakeisti teismo 2011 m. lapkričio 29 d.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 30 d. nutartimi pareiškėjo „Ramirent... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Skirnuva“ prašo Kauno apygardos teismo... 12. 1. Teismas neįvertino atsakovo nurodomų aplinkybių, todėl priėmė... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas „Ramirent Baltic AS“... 14. 1. Atsakovo teiginiai apie sėkmingai vykdomą veiklą yra deklaratyvus, nes... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Pagal nagrinėjamo atsakovo UAB „Skirnuva“ atskirojo skundo argumentus... 17. Kasacinis teismas, aiškindamas taikos sutarties sampratą (CK 6.983... 18. Nagrinėjamu atveju taikos sutartimi šalys nustatė skolos grąžinimo... 19. Nagrinėdama šiuos apelianto UAB „Skirnuva“ argumentus, teisėjų kolegija... 20. Pažymėtina, kad Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Kauno... 21. Vadovaujantis išdėstytu, teisėjų kolegija pirmosios instancijos... 22. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartį palikti nepakeistą....