Byla 2-66-169/2013
Dėl skolos priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta Erlickienė, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Vilijai Rukšėnienei, dalyvaujant ieškovės atstovei Birutei Kusaitei, atsakovės atstovui Michailui Norbutui, trečiojo asmens atstovei N. Š.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ieškinį atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui Mažeikių Sodų g. 10-ojo namo savininkų bendrijai dėl skolos priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama iš atsakovės priteisti 53918,41 Lt skolos už atliktus darbus, 4281,12 Lt palūkanų už laiku neapmokėtus darbus, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovės atstovė B. Kusaitė teismo posėdyje ieškinį palaikė, nurodė, kad įsiskolinimas susidarė dėl to, kad atsakovė neapmokėjo PVM sąskaitos faktūros už atliktus rangos darbus, nepagrįstai paskaičiavo delspinigius ir taikė įskaitymą. Atsakovė nepagrįstai paskaičiavo delspinigius už sutarties įvykdymo termino praleidimą, kadangi terminas buvo praleistas dėl atsakovės kaltės. Viešojo pirkimo konkursas buvo paskelbtas 2010 m. kovo mėn., numatant, kad darbai turi būti atlikti iki 2010-11-30, o kartu su pirkimo dokumentais pateiktame veiklos grafike buvo numatytas 8 mėnesių darbų atlikimo terminas. Ieškovė, teikdama pasiūlymą, savo darbus išsiskirstė būtent per 8 mėnesius, tačiau užsitęsus pirkimo procedūroms, sutartis buvo pasirašyta tik 2012-07-02, o darbai buvo pradėti tik po 2010-07-20, t.y. savivaldybei pasirašius finansavimo ir administravimo sutartį. Dėl šių aplinkybių darbams atlikti ieškovei liko ne 8, o 4 mėnesiai. Be to, pradėjus darbus paaiškėjo aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti pasiūlymo teikimo metu, dėl to reikėjo atlikti papildomus darbus ir dėl to dar labiau padidėjo laiko sąnaudos. O taip pat dėl šaltesnės nei vidutiniškai žiemos nebuvo galima vykdyti lauko darbų, todėl darbų atlikimo terminas dar užsitęsė. Kad atsakovė pripažino, jog sutarties įvykdymas per 4 mėnesius neįmanomas, įrodo atsakovės kreipimesi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutarties pratęsimo nurodytos aplinkybės, kad pagal konkurso sąlygas darbų atlikimo terminas buvo 8 mėnesiai, o 2010-07-02 pasirašant sutartį darbų atlikimo terminas liko nepakeistas, t.y. 2010-11-30, todėl tikslinga pratęsti sutarties terminą, tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba termino pratęsti neleido. Atsakovė nepagrįstai paskaičiavo delspinigius nuo 2010-11-30, kadangi pagal sutartį delspinigius galėjo skaičiuoti tik nuo kovo mėnesio, skaičiuodama delspinigius nesilaikė 6 mėnesių senaties termino, o be to, iki 2010-11-30 ieškovė buvo atlikusi didžiąją dalį darbų, ir tai yra pagrindas delspinigių sumažinimui. Kadangi atsakovė netinkamai paskaičiavo delspinigius, ji negalėjo taikyti ir įskaitymo, nes įskaitymas galimas tik tada, kai reikalavimas yra aiškus.

6Atsakovė atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Atsakovės atstovas M. Norbutas teismo posėdyje nurodė, jog ieškovė sutarties pasirašymo metu žinojo, kad darbai turi būti atlikti iki 2010-11-30, dėl papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti, buvo sudaryta papildoma sutartis. Jau 2010 m. rugsėjo mėn. ieškovė buvo įspėta, kad ženkliai atsilieka nuo grafiko. Patvirtino, kad didžioji dalis darbų buvo atlikta iki numatytos datos. Nurodė, jog delspinigiai skaičiuojami nuo bendros sutarties sumos, tokia yra standartinė sutarties sąlyga. Pažymėjo, jog ieškovė galimai laiku kreipėsi į atsakovę dėl sutarties pratęsimo, bet kadangi pagal pirkimo dokumentus sutarties pratęsimas nebuvo įmanomas, Viešųjų pirkimų tarnyba ir neleido sutarties pratęsti. Atstovo nuomone ieškovė neatliko darbų iki 2010-11-30, todėl buvo paskaičiuoti ir įskaityti delspinigiai. Nurodė, jog atsakovės kaltės dėl to, kad praleistas sutarties įvykdymo terminas, nėra.

7Trečiojo asmens atstovė N. Š. teismo posėdyje nurodė, jog ieškovė darbus pradėjo tik 2010 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje. Ieškovės nurodomi lyginimo darbai, angokraščių didinimo darbai iš viso nebuvo atliekami. 2010 m. ruduo iki pat gruodžio mėnesio buvo sausas ir šiltas, todėl ieškovė galėjo dirbti ir lauko darbus. Dėl ieškovės vėlavimo namo gyventojai visą žiemą mokėjo už šildymą priklausomai nuo turimo buto ploto, nors jau 2010-11-30 turėjo būti įdiegta ir išbandyta individuali šilumos apskaita. Jos nuomone visą laiką ieškovė darbus atlikinėjo pavėluotai ir nekokybiškai.

8Liudytojas R. G. teismo posėdyje parodė, kad dalyvaudami viešajame pirkime buvo numatę darbus atlikti per 8 mėnesius, tačiau labai užsitęsė pirkimo procedūra, todėl darbus galėjo pradėti tik rugpjūčio mėnesį. Iki šalčių atliko beveik visus pagrindinius darbus, tada 3-4 mėnesius dėl oro sąlygų nedirbo, o pavasarį užbaigė darbus. Kita priežastis, dėl ko užsitęsė darbai, tai papildomi darbai, kurių nebuvo galima numatyti pasiūlymo pateikimo metu, t.y. fasado lyginimo, angokraščių pjovimo darbai ir kt.

9Liudytojas D. B. teismo posėdyje parodė, kad visi atlikti statybos darbai yra fiksuojami statybos darbų žurnale. Nurodė, jog sienos apšiltinimas apima ir sienos išlyginimą, jei nukrypimai nėra didesni nei numatyta reglamente. Ar šiame objekte buvo atliekamas sienų išlyginimas nepamena, patvirtino, kad buvo kilę problemų dėl angokraščių. Nurodė, kad ieškovė vėlavo atlikti darbus, darbų pradžia vėlavo mėnesį ar net daugiau, o pablogėjus oro sąlygoms neužbaigti darbai buvo stabdomi, nes būtų buvę pažeisti technologijos procesai. Nurodė, jog įvertinti sienos nelygumus buvo galima prieš teikiant pasiūlymą.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Byloje nustatyta, kad ieškovė dalyvavo atsakovės organizuotame supaprastintame ribotame konkurse dėl projekto „Daugiabučio namo, esančio Sodų g. 10, Mažeikiuose modernizavimas“ darbų pirkimo, ieškovės pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir tuo pagrindu 2010-07-02 ieškovė su atsakove pasirašė Rangos darbų sutartį Nr. MS-469 (1 t., 23–24 b.l.). Konkurso sąlygų 9 punkte buvo numatyta, kad darbai turi būti atlikti iki 2010-11-30 (1 t., 81 b.l.). Pagal Rangos darbų sutarties Nr. MS-469 bendrųjų sąlygų 5 p. rangovas darbus pradeda atskiru užsakovo nurodymu, užsakovui pasirašius finansavimo ir administravimo sutartį (1 t., 26 b.l.). Mažeikių rajono savivaldybės administracija finansavimo ir administravimo sutartį pasirašė 2010-07-29 (2 t., 7–22 b.l.). Ieškovė, kaip matyti iš teismui pateiktų statybos darbų žurnalų, darbus pradėjo 2010-08-02. 2010-11-16 ieškovė kreipėsi į atsakovę su prašymu pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2011-06-01, kuriame nurodė nuo ieškovės nepriklausančias priežastis, dėl ko termino pratęsimas būtinas (1 t. 34 b.l.). Atsakovė 2010-11-30 kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl termino pratęsimo, kuriai persiuntė ir ieškovės pateiktą prašymą su termino pratęsimo priežastimis (1 t., 102 b.l.). 2010-12-01 atsakovė informavo ieškovę apie kreipimąsi į Viešųjų pirkimų tarnybą bei nurodė, jog nepratęsus darbų atlikimo termino bus skaičiuojami sutartyje numatyti delspinigiai (1 t. 103 b.l.). 2010-12-06 ieškovė kreipėsi į atsakovę su raštu dėl papildomų darbų atlikimo, kuriame nurodė, kad būtina atlikti darbus, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, todėl prašė sudaryti papildomą susitarimą dėl nurodytų darbų, numatant jiems papildomą finansavimą (1 t., 36–39 b.l.). 2011-05-20 šalys pasirašė rangos sutartį Nr. MS-339 dėl papildomų modernizavimo darbų, kurių kaina 9001,18 Lt (1 t., 31–33 b.l.). 2011-01-10 Mažeikių rajono savivaldybės administracija gavo Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymą į prašymą dėl darbų atlikimo termino pratęsimo, kuriame nurodyta, jog Viešųjų pirkimų tarnyba neturi pagrindo sutikti, kad būtų pakeistas darbų atlikimo terminas (1 t., 42 b.l.). 2011-02-07 atsakovė apie tai informavo ieškovę bei priminė, kad bus skaičiuojami delspinigiai (1 t., 41 b.l.). 2011-02-23 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-318, kuris iš dalies pakeistas 2011-03-23 įsakymu Nr. A1-509, buhalterinės apskaitos skyriui pavesta paskaičiuoti delspinigius pagal 2010-07-02 rangos sutartį ir išrašyti sąskaitą faktūrą, o esant rangovui mokėtinoms sumoms, išskaičiuoti delspinigius iš sumų, mokėtinų rangovui (1 t., 111–112 b.l.). Remiantis minėtais įsakymais 2011-02-28 ir 2011-05-31 išrašytos delspinigių PVM sąskaitos faktūros, iš viso 53918,41 Lt sumai (1 t., 105–110 b.l.). 2011-05-31 ieškovė pateikė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą už 2011 m. gegužės mėn. atliktus darbus 55731,97 Lt sumai (1 t., 43 b.l.). 2011-06-30 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1304 buhalterinės apskaitos skyriui pavesta atlikti 53918,41 Lt iš ieškovės gautinų delspinigių įskaitymą iš mokėtinos 55731,97 Lt sumos, likusią 1813,56 Lt dalį pervesti į ieškovės sąskaitą (1 t., 114 b.l.). 2011-06-29 atsakovė informavo ieškovę apie delspinigių įskaitymą (1 t. 48 b.l.).

12Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Statybos rangos sutartis sudaroma įmonių, pastatų, gyvenamųjų namų ir kitokių statinių statybai ar rekonstrukcijai, taip pat montavimo, paleidimo ar kitokiems darbams atlikti (CK 6.681 straipsnio 1 ir 2 dalys). Statybos, projektavimo ar tyrinėjimo darbai, taip pat architektūrinė ir inžinerinė veikla bei su ja susijusios konsultacijos valstybės ar savivaldybių reikmėms, kurie finansuojami iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, vykdomi pagal rangos sutartis, sudaromas konkurso tvarka (CK 6.705 straipsnis). Vadovaujantis CK 6.706 straipsniu bei Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsniu, jeigu rangos sutartis buvo sudaryta konkurso tvarka, sutarties turinys nustatomas pagal paskelbtas konkurso sąlygas, konkurso metu pateiktus rangovo, laimėjusio konkursą, pasiūlymus, be to, sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Pirkimo sutarties sąlygos negali būti keičiamos ir sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

13Dėl darbų atlikimo termino

14Ieškovė iš esmės neginčijo, kad praleido darbų atlikimo terminą, tačiau nurodė, kad pagal atsakovės kartu su pirkimo dokumentais pateiktą įkainotą veiklos grafiką darbai turėjo būti atlikti per 8 mėnesius, būtent per tokį laikotarpį ieškovė ir planavo atlikti darbus, tačiau užsitęsus viešojo pirkimo procedūrai darbams atlikti jiems liko tik 4 mėnesiai.

15Pagal supaprastinto riboto konkurso dėl projekto „Daugiabučio namo, esančio Sodų g. 10, Mažeikiuose modernizavimas“ darbų pirkimo, sąlygų 9 punktą daugiabučio namo modernizavimo darbai turėjo būti atlikti iki 2010-11-30, statybos užbaigimo dokumentai buvo pasirašyti tik 2011-06-17.

16CK 6.652 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog rangos sutartyje nustatoma darbų pradžia ir pabaiga. Tarp šalių pasirašytos Rangos darbų sutarties bendrųjų sąlygų 1 punkte yra apibrėžtos sąvokos: „pradžia – darbų pradžios data, kurią patvirtina užsakovas arba kuri nurodyta Įkainotame veiklos grafike, kurį pateikia rangovas ir patvirtina užsakovas“ ir „užbaigimo data – tai darbų užbaigimo data, kurios kalendorinis terminas apskaičiuojamas Rangovo kainos pasiūlyme nurodytą darbų atlikimo trukmę pridėjus prie Kainos pasiūlyme nurodyto termino <...> arba kuri nurodyta Įkainotame veiklos grafike, kurį parengė Rangovas ir patvirtino Užsakovas“.

17Nei viena iš šalių teismui nepateikė nei Kainos pasiūlymų, nei Įkainoto veiklos grafiko, iš kurių būtų matyti, kad šalys susitarė dėl 8 mėnesių darbų atlikimo termino. Išanalizavus tarp šalių pasirašytą Rangos darbų sutartį ir jos priedus matyti, kad nei bendrosiose, nei papildomose sutarties sąlygose joks kitas darbų atlikimo terminas nei numatytas supaprastinto riboto konkurso sąlygų 9 punkte, t.y. atlikti darbus iki 2010-11-30, nėra. Vadinasi pagal 2010-07-02 Rangos darbų sutartį ieškovė buvo įsipareigojusi atlikti darbus iki 2010-11-30, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė.

18Dėl atsakovės kaltės dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo

19CK 6.259 straipsnyje numatyta, jog jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl abiejų šalių kaltės, skolininko atsakomybė gali būti sumažinta arba jis gali būti visiškai atleistas nuo atsakomybės. Ši taisyklė taikoma ir tais atvejais, kai kreditorius tyčia ar dėl neatsargumo prisidėjo prie prievolės neįvykdymo ar dėl netinkamo jos įvykdymo padarytų nuostolių padidėjimo. Statybos rangos sutarties šalims dėl šios sutarties specifiškumo įstatymas numato bendradarbiavimo pareigą, t.y. jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą (CK 6.691 straipsnis).

20Ieškovės atstovė teigė, kad sutarties įvykdymo terminas buvo praleistas dėl atsakovės kaltės. Kad terminas buvo praleistas dėl atsakovės kaltės, ieškovė grindė toliau nurodytomis aplinkybėmis, kurias būtina išanalizuoti, siekiant nustatyti, ar sutarties įvykdymo terminas iš tiesų buvo praleistas dėl atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos neatsargumo/kaltės ar bendradarbiavimo pareigos nevykdymo.

21Ieškovės atstovė nurodė, jog ieškovė darbus pradėjo visu mėnesiu vėliau, nes pagal 2010-07-02 Rangos sutartį darbus galėjo pradėti atsakovei pasirašius finansavimo ir administravimo sutartį, o ši buvo pasirašyta tik 2010-07-29.

22Kaip paaiškino atsakovės atstovas Rangos sutarties pasirašymas su ieškove užtruko dėl pretenzijų, kurias konkurse dalyvavę tiekėjai galėjo teikti pagal supaprastinto riboto konkurso sąlygų 77, 78.1, 82 ir kt. punktus, o finansavimo ir administravimo sutartis ir taip buvo pasirašyta gana greitai, nes tokių sutarčių pasirašymas kartais užtrunka iki 3 mėnesių. Teismui nėra pateikta jokių įrodymų, kad Rangos sutartis su ieškove buvo pasirašyta tik 2010-07-02, o finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta tik 2010-07-29 dėl atsakovės neveikimo – šalys abipusiu susitarimu pasirašė Rangos darbų sutartį, kurioje darbų pradžią susiejo ne su konkrečia data, o su administravimo ir finansavimo sutarties pasirašymu, todėl, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė yra juridinis asmuo, ne pirmą kartą dalyvaujantis viešųjų pirkimų konkurse, į ieškovės statybos direktoriaus R. G. paaiškinimus, kad remiantis ankstesne patirtimi buvo tikimasi, kad pirkimo procedūros bus baigtos anksčiau, spręstina, jog ieškovė, dalyvaudama konkurse ir teikdama pasiūlymą, buvo pakankamai informuota apie viešųjų pirkimų procedūras, turėjo įvertinti galimą procedūrų trukmę ir tai, ar užsitęsus pirkimo procedūrai galės įvykdyti sutartį iki konkurso sąlygose nurodyto termino, t.y. 2010-11-30. Todėl atsakomybė už tai, kad darbai buvo pradėti praėjus mėnesiui po Rangos sutarties pasirašymo, negali būti perkelta atsakovei.

23Ieškovės atstovė taip pat nurodė, kad pradėjus vykdyti sutartį paaiškėjo, kad reikia atlikti sutartyje neaptartus darbus, kurių pasiūlymo pateikimo metu nebuvo galima numatyti, t.y. papildomai reikėjo išlyginti daugiau nei 2000 kv. m fasado sienos; dėl nelygiai sumontuotų balkonų plokščių, balkonų aliuminio konstrukcijos buvo užsakomos pagal vienetinius užsakymus, kas pailgino jų gamybą; apie 30 proc. langų gyventojai buvo pasikeitę patys, todėl reikėjo didinti langų angas, kad būtų galima apšiltinti angokraščius reikiamu vatos sluoksniu; darbus trukdė nepalankios orų sąlygos, nes dažnai lijo ir ilgėjo cementinių mišinių džiūvimo laikas.

24Pagal Rangos darbų sutarties 1.4 punktą ieškovė įsipareigojo atlikti 3364,00 kv. m fasadinių šienų šiltinimą. Ieškovės atstovės teigimu sienų šiltinimas apima sienų išlyginimą kainos prasme, tačiau neapima darbo sąnaudų/laiko prasme. Nurodė, jog rengiantis pateikti pasiūlymą remiantis atsakovės pateikta darbų sąmata, kurioje sienų lyginimas nebuvo numatytas, ieškovės darbuotojai apžiūrėjo objektą, tačiau vizualiai nebuvo galima nustatyti, kad sienos yra tokios nelygios ir jų išlyginimui reikės papildomų laiko sąnaudų. Liudytojas D. B., vykdantis techninę statybos darbų priežiūrą, paaiškino, kad sienos šiltinimas apima ir sienos išlyginimą, nes apšiltinimas neišlyginus prieštarautų statybos reglamentui (2 t., b.l. 56). Taip pat nurodė, jog dirbant šiame objekte buvo kilęs ginčas dėl sienų lyginimo, nes sienų lyginimas nebuvo įtrauktas į sąmatą, tačiau dar kartą pažymėjo, kad išlyginimas yra dalis sienos šiltinimo, todėl ieškovė, apžiūrėjusi vizualiai, turėjo įsivertinti būsimus sienos lyginimo darbus, jeigu sienų nelygumai nėra didesni nei numatoma reglamente.

25Iš teismui pateiktų dokumentų, t.y. išrašo iš darbų kiekių žiniaraščių „Fasadų šiltinimas ir apdaila“, darbų aprašymo pagal sutartinius įkainius matyti, kad sienų lyginimas šiuose dokumentuose nėra išskirtas, statybos darbų žurnaluose fiksuota, jog sienų lyginimo darbai buvo atliekami, tačiau, vertindamas ar sienų lyginimas buvo papildomas darbas, dėl kurio pailgėjo sutarties vykdymo terminas, teismas atsižvelgia į liudytojo D. B., kuris yra šios srities specialistas, parodymus apie tai, kad sienų lyginimo darbai yra sienų šiltinimo dalis. Ieškovės atstovės paaiškinimai apie tai, kad sienų lyginimas įeina į sienų šiltinimo kainą, tačiau neįeina į laiko sąnaudas, atmestini kaip nepagrįsti, nes tai nepatvirtinta jokiais objektyviais ir leistinais įrodymais. Teismui nėra pateikta jokių įrodymų, kad sienų nelygumai buvo itin dideli ir neatitiko statybos reglamentuose numatytų galimų nukrypimų, juolab, kad tokie dideli nelygumai, tikėtina, turėjo būti matomi vizualiai. Atsižvelgiant į tai, bei į tai, kad pagal Rangos darbų sutarties papildomų sąlygų 4 punktą rizika, susijusi su pastato techninių duomenų paklaidomis, tenka rangovui, Teismas sprendžia, kad ieškovė turėjo ir galėjo įvertinti būsimus sienų lyginimo darbus bei šiems darbams reikalingą papildomą laiką.

26Teismui nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių tai, kad dėl nelygiai sumontuotų balkonų plokščių balkonų aliuminio konstrukcijos buvo užsakomos pagal individualius išmatavimus ir dėl to pailgėjo jų gamybos terminas, todėl ši aplinkybė laikytina neįrodyta.

27Kita ieškovės atstovės nurodyta aplinkybė, kad dalis gyventojų buvo susidėję savo langus ir dėl to buvo būtina didinti langų angas, kad būtų galima apšiltinti angokraščius reikiamu vatos sluoksniu, atsižvelgiant į tai, kad pagal teismui pateiktus statybos darbų žurnalus, buvo atlikti tik 8 vnt. angokraščių kampų nudaužymo darbų, bei į tai, kad rizika dėl pastato techninių duomenų paklaidų tenka ieškovei, taip pat nepripažintina nuo ieškovės nepriklausančia aplinkybe, dėl kurios pailgėjo darbų laikas.

28Aplinkybe, kurios ieškovė negalėjo numatyti, nepripažintinos ir oro sąlygos. Darbus ieškovė pradėjo vasarą, o pagal konkurso sąlygas turėjo baigti iki žiemos sezono pradžios, vadinasi, teikdama pasiūlymą ieškovė žinojo, kad darbai bus atliekami rudenį, kuris dažnai būna lietingas, neretai lapkričio mėnesį jau būna šalnų, taigi turėjo įvertinti, kad dėl oro sąlygų tam tikrų darbų trukmė pailgės (pvz. cemento mišinių džiūvimo laikas), kai kurių atlikti bus negalima. Ieškovės pateikta pažyma apie tai, kad 2010-2011 metų žiemos sezono vidutinė oro temperatūra buvo žemesnė 2 laipsniais nei standartinė klimato norma (2 t., 6 b.l.), neįrodo, kad dėl ypatingų oro sąlygų užsitęsė darbai, nes, kaip nurodė tiek ieškovės atstovė, tiek liudytojas D. B., tam tikrų darbų apskritai negalima atlikti žiemos sezono metu dėl techninių priežasčių.

29Ieškovė atsakovės kaltę taip pat grindžia tuo, kad ji 2010-11-16 matydama, kad nespės atlikti darbų iki nustatyto termino kreipėsi į atsakovę dėl darbų atlikimo termino pratęsimo, tačiau ji uždelsė kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą ir ši nesutiko leisti pratęsti termino, nes buvo kreiptasi jau pasibaigus terminui. Ieškovės atstovė teigė, kad atsakovė, kreipdamasi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl termino pratęsimo, nurodė, kad rangovo nurodytų aplinkybių nebuvo galima numatyti ir įvertinti vykdant konkursą, todėl, atsakovės nuomone, pakeitus pirkimo sutarties sąlygas, nebus pažeisti viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, vadinasi pripažino, kad sutarties per tokį trumpą terminą nebuvo galima įvykdyti. Pažymėtina, kad atsakovės prašyme Viešųjų pirkimų tarnybai yra nurodyta, kad terminą būtina pratęsti dėl rangovo nuomone nuo jos nepriklausančių aplinkybių. Mažeikių rajono savivaldybė rašte prašė pripažinti rangovo nurodytas aplinkybes objektyviomis ir leisti pratęsti darbų terminą, tačiau niekaip neišreiškė pritarimo, kad rangovo nurodytos aplinkybės yra pagrindas termino pratęsimui. Teismas sprendžia, kad atsakovė, kreipdamasi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl termino pratęsimo, įgyvendino Rangos sutarties šalių pareigą bendradarbiauti (CK 6.691 straipsnis), nes teismui nėra pateikta jokių įrodymų, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracija delsė pateikti prašymą Viešųjų pirkimų tarnybai. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Kaip matyti, Mažeikių rajono savivaldybės administracija yra saistoma Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimų, kuris nagrinėjamu atveju buvo neigiamas, t.y. Viešųjų pirkimų tarnyba nusprendė, kad rangovo nurodytos priežastys nėra objektyvios ir tokios, dėl kurių galėtų būti pratęstas darbų atlikimo terminas, be to, sutarties pratęsimo galimybė nebuvo numatyta ir konkurso sąlygose. Tai, kad prašymas dėl sutikimo pakeisti sutarties sąlygas buvo pateiktas tarnybai jau suėjus sutarties įvykdymo terminui, nurodyta kaip papildoma, bet ne pagrindinė priežastis, dėl kurios atsisakyta leisti pakeisti sutarties sąlygas. Atsižvelgiant į išdėstytą, šis ieškovės argumentas dėl atsakovės kaltės taip pat laikytinas nepagrįstu.

30Ieškovės teigimu, atsakovės kaltė taip pat pasireiškia tuo, kad ieškovė turėjo atlikti papildomus darbus, dėl kurių ji 2010-12-06 kreipėsi į atsakovę, tačiau sutartis dėl papildomų darbų pasirašyta tik 2011-05-20, atitinkamai iki šio termino ieškovė negalėjo atlikti tų papildomų darbų.

31Pažymėtina, kad ieškovė dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo kreipėsi į atsakovę tik 2010-12-06, t.y. jau suėjus sutarties įvykdymo terminui, todėl atsižvelgiant į tai, kad pagal ieškovės atstovės ir liudytojų paaiškinimus žiemos metu ir taip darbai negalėjo būti atliekami, pagal Rangos sutartį Nr. MS-339 papildomų modernizavimo darbų vertė yra tik 9001,18 Lt, konstatuotina, jog šie papildomi darbai niekaip neįtakojo sutartyje numatyto termino praleidimo.

32Išanalizavus visas ieškovės nurodytas aplinkybes, kuriomis ji grindžia atsakovės kaltę dėl sutarties termino praleidimo, konstatuotina, jog dalis šių aplinkybių yra tokios, kurias UAB „LitCon“, būdama verslo subjektu, dalyvaudama konkurse, žinojo, arba turėjo žinoti ir numatyti teikdama pasiūlymą, o kita dalis neturėjo įtakos termino praleidimui arba susiklostė ne dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos kaltės ar neatsargumo, todėl pagrindo pripažinti, kad Mažeikių rajono savivaldybė dėl neatsargumo/ kaltės ar bendradarbiavimo pareigos pažeidimo prisidėjo prie sutarties įvykdymo termino praleidimo nėra.

33Dėl delspinigių dydžio ir įskaitymo

34Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Šalys gali sutartyje numatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Tuo atveju, kai nustatytos netesybos yra neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, netesybos gali būti sumažintos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

35Byloje nustatyta, kad ieškovė su atsakove Rangos darbų sutarties bendrųjų sąlygų 15 punkte buvo susitarę, jog rangovas moka užsakovui 0,02 proc. delspinigius bendros Sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant nuo reikalaujamos darbų užbaigimo datos. Šalys taip pat susitarė, kad užsakovas gali išskaičiuoti delspinigių sumas iš sumų, mokėtinų rangovui. Ieškovei praleidus 2010-11-30 sutarties įvykdymo terminą, atsakovė nuo 2010-12-01 iki 2011-05-04 (paskutinių darbų atlikimo) paskaičiavo 53918,41 Lt delspinigių (1 t., 105–110 b.l.).

36Ieškovė nesutiko su paskaičiuotų delspinigių dydžiu bei įskaitymu. Nurodė, jog delspinigiai gali būti skaičiuojami už 6 mėnesius atgal nuo tada, kai buvo atliktas įskaitymas 2011-06-29, taigi atsakovė delspinigius galėjo skaičiuoti tik už sausio–balandžio mėnesius. Be to, delspinigius galėjo pradėti skaičiuoti tik nuo 2011 m. kovo mėn., nes pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 15 punktą užbaigimo data turėjo būti skaičiuojama 7 mėnesiai nuo darbų pradžios 2010 m. rugpjūčio mėn. O taip pat nurodė, kad didžioji dalis darbų, kai buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai, jau buvo atlikta, todėl yra pagrindas šiuos delspinigius sumažinti. Kadangi atsakovė vienašališkai neteisingai paskaičiavo delspinigius, tikslus priešpriešinis reikalavimas nebuvo žinomas, ji negalėjo taikyti ir įskaitymo.

37Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų išieškojimo (CK 1.124 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

38Nagrinėjamu atveju atsakovė paskaičiavo delspinigius už laikotarpį nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo 2010-12-01 iki prievolės įvykdymo 2011-05-04 ir taikė įskaitymo institutą. Pažymėtina, jog ieškinio senaties terminas suprantamas kaip laikas, per kurį asmuo gali priverstinai, t.y. valstybės padedamas, apginti savo pažeistas teises, o šiuo atveju Mažeikių rajono savivaldybė nesikreipė į teismą, nepateikė ieškinio, o įgyvendino savo teises kitu LR CK numatytu būdu, todėl ieškinio senaties terminas čia netaikytinas.

39Nepagrįstu laikytinas ir ieškovės argumentas, kad delspinigiai galėjo būti skaičiuojami nuo 2011 m. vasario mėn. Kaip minėta anksčiau, nei viena šalis jokių dokumentų, patvirtinančių, kad sutarties įvykdymo terminas buvo kitas nei konkurso sąlygų 9 punkte numatyta 2010-11-30 data ir kad buvo nustatytas 7 ar 8 mėnesių terminas, skaičiuotinas nuo darbų pradžios, nepateikė. Vadinasi, atsakovė pagrįstai delspinigius skaičiavo nuo 2010-12-01.

40Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pa-reikalavimo momentą. CK 6.131 straipsnio 1 dalis numato, kad įskaitymui pakanka vienos prie-volės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Tai reiškia, kad įskaitymas yra vienašalis sandoris, kuriam užtenka vienos šalies valios, apie kurią turi būti informuota kita šalis. Pagal kasacinio teismo praktiką įskaitymui būtinos įstatyme numatytos šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pvz., šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (LAT 2006-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2010-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010).

41Šioje byloje ieškovė turėjo reikalavimo teisę į atlyginimą už atliktus darbus, o atsakovė į delspinigius, šalių reikalavimai buvo priešpriešiniai, vienarūšiai (piniginiai), galiojantys, vykdytini bei pakankamai apibrėžti. Nors ieškovė nesutiko, kad reikalavimas dėl delspinigių buvo apibrėžtas, teismas su šiuo argumentu nesutinka, kadangi delspinigiai buvo tinkamai paskaičiuoti, buvo išrašytos delspinigių PVM sąskaitos – faktūros, todėl vien ta aplinkybė, kad ieškovė nesutinka su delspinigių suma, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog reikalavimas neapibrėžtas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė buvo informuota apie delspinigių įskaitymą, šalys Rangos darbų sutarties bendrųjų sąlygų 15 p. buvo susitarę, kad užsakovas gali išskaičiuoti delspinigių sumas iš rangovui mokėtinų sumų, teismas konstatuoja, jog atsakovė turėjo teisę pasinaudoti įskaitymu.

42CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad teismas gali mažinti netesybas (delspinigius) ir tuo atveju, jei toje pačioje byloje yra reikalavimo juos sumokėti įskaitymas.

43Šalys Rangos darbų sutarties bendrųjų sąlygų 15 punktu susitarė, kad delspinigiai skaičiuojami nuo bendros sutarties sumos, kuri nurodyta rangos darbų sutarties 1 punkte, t.y. 1739308,37 Lt. Būtent nuo šios sumos atsakovė ir paskaičiavo delspinigius. Kaip matyti iš pateiktų pažymų apie atliktų darbų vertę 2010 m. gruodžio mėn. – 2011 gegužės mėn. ir PVM sąskaitų – faktūrų ieškovė iki sutartyje numatyto termino, t.y. 2010-11-30 buvo atlikusi didžiąją dalį darbų, o nuo 2010-12 iki 2011-05 atliktų darbų vertė sudaro tik 302730,61 Lt. Suskaičiavus procentine išraiška išeina, kad ieškovė iki 2010-11-30 buvo įvykdžiusi 83 proc. sutarties, vadinasi likusi neįvykdyta darbų dalis 17 proc. Kad iki sutartyje numatyto termino buvo įvykdyta didžioji darbų dalis patvirtino ir atsakovės atstovas.

44Vertindamas, ar yra pagrindas mažinti delspinigių dydį, teismas atsižvelgia į tai, kad abi šalys yra juridiniai asmenys, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes, savo nuožiūra suformuluoti susitarimo dėl netesybų sąlygas, dydį, santykį su nuostoliais, skaičiavimo tvarką ir pan., tačiau šiuo atveju buvo pasirašyta sutartis su, kaip nurodė atsakovės atstovas, standartine sąlyga dėl delspinigių skaičiavimo, taip pat į tai, kad iki sutarties termino neįvykdytų darbų dalis sudaro tik 17 proc., ir konstatuoja, jog yra pagrindas sumažinti delspinigių dydį.

45Spręsdamas dėl to, kokiu mastu sumažinti delspinigius, teismas atsižvelgia į trečiojo asmens atstovės parodymus apie patirtus nepatogumus dėl to, kad sutartis nebuvo laiku įvykdyta, todėl delspinigių suma mažintina ne iki sumos, skaičiuotinos nuo neatliktų darbų vertės, o iki 0,01 proc. mažintina sutartimi nustatytų 0,02 proc. delspinigių norma. Vadinasi, ieškovės atsakovei mokėtinų delspinigių suma sudaro 26959,20 Lt. Kadangi atsakovė įskaitė 53918,41 Lt delspinigių, sumažinus ieškovės mokėtinus delspinigius 26959,20 Lt, tokia suma laikytina atsakovės skola ieškovei pagal PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 00088289 už 2011 m. gegužės mėn. atliktus darbus. Todėl ieškinį tenkinant iš dalies ieškovei iš atsakovės priteistina 26959,20 Lt skola.

46Ieškovė taip pat prašė priteisti palūkanas už laiku neapmokėtą PVM sąskaitą – faktūrą nuo 2011-05-31 iki 2012-09-12 bei nurodė, jog palūkanos už šį laikotarpį sudaro 4281,12 Lt.

47LR CK 6.210 straipsnis numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, kai abi sutarties šalys yra verslininkai, privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas.

48Rangos darbų sutarties bendrųjų sąlygų 10 punkte šalys susitarė, kad užsakovas įsipareigoja už paslaugas atsiskaityti pagal pateiktas sąskaitas – faktūras ir paslaugų priėmimo – perdavimo aktus per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo į projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nurodytą projekto sąskaitą. Mokėjimo prašymus Įgyvendinančiajai institucijai užsakovas pateikia per 5 dienas nuo Rangovo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos ir neatsako už Įgyvendinančiosios institucijos sugaištą laiką mokėjimo prašymui nagrinėti ir mokėjimams atlikti. Mokėjimus namo savininkų lėšomis užsakovas atlieka per 10 dienų nuo rangovo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Atsakovės neapmokėta PVM sąskaita – faktūra išrašyta 2011-05-31, nurodytas apmokėjimo terminas 2011-06-30. Kadangi iš PVM sąskaitos – faktūros negalima nustatyti, kokiomis lėšomis turėjo būti apmokėta ši sąskaita, laikytina, kad PVM sąskaita – faktūra turėjo būti apmokėta iki joje nurodytos datos, t.y. 2011-06-30 ir tai suponuoja, jog palūkanos už termino praleidimą skaičiuotinos nuo 2011-07-01.

49Nustačius, kad atsakovės skola ieškovei pagal PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 00088289 yra 26959,20 Lt, už vėlavimą sumokėti šią sumą skaičiuotinos palūkanos nuo 2011-07-01 iki 2012-09-12, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos palūkanos sudaro 1940,94 Lt.

50Ieškovei iš atsakovės taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2012-09-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

51Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (LR CPK 93 straipsnis). Ieškinį patenkinus iš dalies bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 1746,00 Lt žyminis mokestis. Ieškinį patenkinus 49,65 proc., 867 Lt žyminio mokesčio priteistina ieškovei iš atsakovės.

52Be to, nagrinėjant bylą susidarė 16,52 Lt pašto išlaidų, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Ieškinį patenkinus iš dalies, 8,20 Lt pašto išlaidų priteistina iš atsakovės proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ir 8,32 Lt iš ieškovės proporcingai atmestų reikalavimų daliai į valstybės biudžetą (LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

53Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, teismas

Nutarė

54ieškinį tenkinti iš dalies.

55Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“ iš atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos:

56- 26959,20 Lt (dvidešimt šešis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt devynis litus 20 ct) skolos;

57- 1940,94 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus keturiasdešimt litų 94 ct) palūkanų;

58- 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-09-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

59- 867,00 Lt (aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis litus 00 ct) žyminio mokesčio.

60Priteisti pašto išlaidų į valstybės biudžetą:

618,32 Lt (aštuoni litai 32 ct) iš uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“,

628,20 Lt (aštuonis litai 20 ct) iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos.

63Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama iš atsakovės priteisti... 5. Ieškovės atstovė B. Kusaitė teismo posėdyje ieškinį palaikė, nurodė,... 6. Atsakovė atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Atsakovės atstovas... 7. Trečiojo asmens atstovė N. Š. teismo posėdyje nurodė, jog ieškovė darbus... 8. Liudytojas R. G. teismo posėdyje parodė, kad dalyvaudami viešajame pirkime... 9. Liudytojas D. B. teismo posėdyje parodė, kad visi atlikti statybos darbai yra... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Byloje nustatyta, kad ieškovė dalyvavo atsakovės organizuotame... 12. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnio 1... 13. Dėl darbų atlikimo termino... 14. Ieškovė iš esmės neginčijo, kad praleido darbų atlikimo terminą, tačiau... 15. Pagal supaprastinto riboto konkurso dėl projekto „Daugiabučio namo,... 16. CK 6.652 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog rangos sutartyje nustatoma darbų... 17. Nei viena iš šalių teismui nepateikė nei Kainos pasiūlymų, nei Įkainoto... 18. Dėl atsakovės kaltės dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo... 19. CK 6.259 straipsnyje numatyta, jog jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai... 20. Ieškovės atstovė teigė, kad sutarties įvykdymo terminas buvo praleistas... 21. Ieškovės atstovė nurodė, jog ieškovė darbus pradėjo visu mėnesiu... 22. Kaip paaiškino atsakovės atstovas Rangos sutarties pasirašymas su ieškove... 23. Ieškovės atstovė taip pat nurodė, kad pradėjus vykdyti sutartį... 24. Pagal Rangos darbų sutarties 1.4 punktą ieškovė įsipareigojo atlikti... 25. Iš teismui pateiktų dokumentų, t.y. išrašo iš darbų kiekių... 26. Teismui nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių tai, kad dėl... 27. Kita ieškovės atstovės nurodyta aplinkybė, kad dalis gyventojų buvo... 28. Aplinkybe, kurios ieškovė negalėjo numatyti, nepripažintinos ir oro... 29. Ieškovė atsakovės kaltę taip pat grindžia tuo, kad ji 2010-11-16 matydama,... 30. Ieškovės teigimu, atsakovės kaltė taip pat pasireiškia tuo, kad ieškovė... 31. Pažymėtina, kad ieškovė dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo... 32. Išanalizavus visas ieškovės nurodytas aplinkybes, kuriomis ji grindžia... 33. Dėl delspinigių dydžio ir įskaitymo... 34. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1... 35. Byloje nustatyta, kad ieškovė su atsakove Rangos darbų sutarties bendrųjų... 36. Ieškovė nesutiko su paskaičiuotų delspinigių dydžiu bei įskaitymu.... 37. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo... 38. Nagrinėjamu atveju atsakovė paskaičiavo delspinigius už laikotarpį nuo... 39. Nepagrįstu laikytinas ir ieškovės argumentas, kad delspinigiai galėjo būti... 40. Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 41. Šioje byloje ieškovė turėjo reikalavimo teisę į atlyginimą už atliktus... 42. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jeigu... 43. Šalys Rangos darbų sutarties bendrųjų sąlygų 15 punktu susitarė, kad... 44. Vertindamas, ar yra pagrindas mažinti delspinigių dydį, teismas atsižvelgia... 45. Spręsdamas dėl to, kokiu mastu sumažinti delspinigius, teismas atsižvelgia... 46. Ieškovė taip pat prašė priteisti palūkanas už laiku neapmokėtą PVM... 47. LR CK 6.210 straipsnis numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę... 48. Rangos darbų sutarties bendrųjų sąlygų 10 punkte šalys susitarė, kad... 49. Nustačius, kad atsakovės skola ieškovei pagal PVM sąskaitą – faktūrą... 50. Ieškovei iš atsakovės taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės... 51. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 52. Be to, nagrinėjant bylą susidarė 16,52 Lt pašto išlaidų, kurios buvo... 53. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270... 54. ieškinį tenkinti iš dalies.... 55. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“ iš atsakovės... 56. - 26959,20 Lt (dvidešimt šešis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt... 57. - 1940,94 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus keturiasdešimt litų 94 ct)... 58. - 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme... 59. - 867,00 Lt (aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis litus 00 ct) žyminio... 60. Priteisti pašto išlaidų į valstybės biudžetą:... 61. 8,32 Lt (aštuoni litai 32 ct) iš uždarosios akcinės bendrovės... 62. 8,20 Lt (aštuonis litai 20 ct) iš Mažeikių rajono savivaldybės... 63. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...