Byla 2-1012-724/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, -

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, į.k.111882842, buveinė Lvovo g. 25, Vilnius, a.s. ( - ) Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos sk., ieškinį atsakovui E. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, -

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2005 m. liepos 25 d. atsakovas E. K. su pirminiu kreditoriumi UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 507350331, pagal kurią pradinis kreditorius nuosavybės teise įgijo ir atsakovui perdavė naudotis ir valdyti jo pasirinktas prekes, už kurias pradiniam kreditoriui atsakovas turėjo sumokėti daikto kainą, kredito palūkanas bei kitus mokesčius pagal sutartyje nustatytą įmokų grąžinimo grafiką. Atsakovui tinkamai nevykdant prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį, sutartis buvo nutraukta, o atsakovas pradiniam kreditoriui liko skolingas 1441,60 Lt. 2008 m. vasario 22 d. sudaryta Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi įsiskolinimo iš atsakovo reikalavimo teisė iš atsakovo priminio kreditoriaus UAB „Ūkio banko lizingas“ perleista ieškovui.

3Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo E. K. 1441,60 Lt skolos, 530,51 Lt delspinigių, visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 71,00 Lt žyminį mokestį, 5 % palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovui E. K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu būdu 2012 m. rugsėjo 20 d.

5Atsakovas gavęs teismo procesinius dokumentus iki nustatyto termino nepateikė teismui atsiliepimo į pareikštą ieškininį pareiškimą, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių.

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

8Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai.

9Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad UAB „Ūkio banko lizingas“ 2005 m. liepos 25 d. sudarė su atsakovu Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 50735031 pagal kurią UAB „Ūkio banko lizingas“ nuosavybės teise įgijo ir atsakovui perdavė naudotis ir valdyti jo pasirinktą prekę (elektrinę viryklę Indesit K6C51 WR), o atsakovas įsipareigojo už gautą prekę atsiskaityti sutartyse numatyta tvarka (b.l. 4-5).

10Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį 1441,60 Lt įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė. Iš 2008 m. vasario 22 d. Reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo sutarties Nr.1 nustatyta, kad ieškovas (pirkėjas) įgijo iš UAB ,,Ūkio banko lizingas“ (pardavėjo) reikalavimo teises į pradelstas gautinas sumas atsiradusias iš UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarytų rašytinių sutarčių su fiziniais asmenimis (skolininkais) (b.l. 6-7).

11Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.101 str. 1 d., 2 d. nuostatomis, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės.

12Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistina 1441,60 Lt skolos suma.

13Ieškovas prašo priteisti 530,51 Lt delspinigių už 184 dienas už sutarties nevykdymą laiku, skaičiuojant po 0,2 % delspinigių nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, delspinigių dydį grindžia sutarties nuostatomis.

14Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sumą.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.)“.

16Ieškovas prašomas priteisti 0,2 % delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną yra neprotingas ir aiškiai per didelis, nes sudaro 73,0 % metinių delspinigių. Be to, atsakovas yra fizinis asmuo, t.y. vartotojas, kuris sudarant sutartį, t.y. prisijungdamas prie standartinių sutarties sąlygų negalėjo įtakoti (derėtis dėl) delspinigių dydžio, todėl delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,1 % už kiekvieną praleistą mokėti dieną, tai sudaro 265,26 Lt arba 36,5 % metinių delspinigių, ir šis delspinigių dydis tikrai nebus mažesnis už minimalius kreditoriaus (ieškovo) patirtus nuostolius.

17Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str. ieškovui iš atsakovo priteistina 5 % metinių palūkanų nuo priteistos 1706,86 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. rugsėjo 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Ieškovas patyrė 71,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, todėl remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovės priteistina bylinėjimosi išlaidų dalis, proporcinga priteistai sumai. Teismas patenkino 86,55 % reikalavimų, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 60,59 Lt žyminio mokesčio (71,00 Lt × 86,55 % = 60,59 Lt). Tačiau Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad žyminis mokestis negali būti mažesnis kaip 50,00 Lt, o įvertinus Lietuvos Respublikos CPK 82 str. numatytą indeksavimą, žyminio mokesčio dydis negali būti mažesnis nei 71,00 Lt, todėl iš atsakovo priteistina 71,00 Lt žyminio mokesčio.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 - 289 str., -

Nutarė

20Ieškinį tenkinti dalinai.

21Priteisti iš atsakovo E. K. 1441,60 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt vieną Lt 60 ct) skolos, 265,26 Lt (du šimtus šešiasdešimt penkis Lt 26 ct) delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1706,86 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. rugsėjo 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną Lt 00 ct) žyminio mokesčio ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, kodas 111882842, naudai.

22Atsakovas E. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas, pareiškimo surašymo data ir duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą.

23Ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, rašytinio proceso... 2. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2005 m. liepos 25 d. atsakovas E. K. su... 3. Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo E. K. 1441,60 Lt skolos, 530,51... 4. Atsakovui E. K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 5. Atsakovas gavęs teismo procesinius dokumentus iki nustatyto termino nepateikė... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 9. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 10. Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį... 11. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis,... 12. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistina... 13. Ieškovas prašo priteisti 530,51 Lt delspinigių už 184 dienas už sutarties... 14. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda,... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 16. Ieškovas prašomas priteisti 0,2 % delspinigių dydis už kiekvieną... 17. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str. ieškovui iš atsakovo... 18. Ieškovas patyrė 71,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, todėl remiantis... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 - 289 str., -... 20. Ieškinį tenkinti dalinai.... 21. Priteisti iš atsakovo E. K. 1441,60 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus... 22. Atsakovas E. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 23. Ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy...