Byla 2-7748-1031/2017
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Ernestas Šukys,

2sekretoriaujant Sigitai Batulevičienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Manirentos servisas“ atstovams advokatui Justinui Jarusevičiui ir direktoriui S. K., atsakovui ūkininkui M. K. ir jo atstovei advokatei Vilmai Volkovienei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Manirentos servisas“ ieškinį atsakovui ūkininkui M. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Manirentos servisas“ pateikė ieškinį atsakovui ūkininkui M. K., kuriuo prašė iš atsakovo priteisti 2563,84 Eur skolą už ieškovo atliktus darbus. Ieškovas ieškinyje nurodė ir jo atstovai teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovas vykdo veiklą teleskopinių krautuvų ir medžio apdirbimo mašinų serviso srityje, t.y. vykdo teleskopinių Manitou krautuvų ir kitos technikos remontą bei garantinį aptarnavimą.

6Ieškovas pažymėjo, kad 2017 m. vasario 1 d. gavo atsakovo užsakymą krautuvo Manitou MT732, serijinis ( - ), remonto darbams atlikti. Atlikęs remonto darbus, ieškovas perdavė krautuvą atsakovui ir už remonto darbus išrašė 2017 m. vasario 28 d. PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 100. Jokių pastabų ar nusiskundimų dėl atlikto remonto ar darbų kainos ieškovas iš atsakovo negavo. Nepaisant tinkamai ir kokybiškai atliktų darbų fakto, atsakovas iki šiol vengia atsiskaityti su ieškovu. Ieškovas ne kartą žodžiu ir raštu ragino atsakovą atsiskaityti su ieškovu, tačiau atsakovas 2017-05-29 raštu net atsisako pripažinti patį remonto faktą.

7Ieškovas vertina, kad tarp šalių yra susiklostę rangos teisiniai santykiai. Pagal rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą terminą atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal užsakovo užduotį, o užsakovo - priimti darbų rezultatą ir sumokėti. Ieškovo vertinimu, jis savo įsipareigojimus pagal atsakovo užsakymą atliko laiku ir tinkamai, tuo tarpu atsakovas pažeidė savo pareigą priimti atliktus darbus ir atsiskaityti.

8Ieškovo vertinimu, atsakovas savo nesąžiningais veiksmais siekia išvengti prievolės sumokėti už UAB „Manirentos servisas“ atliktus remonto darbus.

9Atsakovas ūkininkas M. K. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsakovas procesiniuose dokumentuose, taip pat kartu su atstove teismo posėdyje nurodė, kad ieškinys yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes rangos santykių tarp šalių nebuvo – atsakovas su ieškovu nėra ir nebuvo sudaręs ir pasirašęs rangos sutarties, nėra ir nebuvo pateikęs darbų užduoties, nėra ir nebuvo priėmęs darbų rezultato. Atsakovas pažymėjo, kad darbų jis neužsakė, dėl jų nesitarė, darbų atsakovas nepriėmė, sąskaitos taip pat nepriėmė, todėl jam nėra pareigos apmokėti pagal šią sąskaitą. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas, sutikdamas, kad darbai galimai ir galėjo būti padaryti, pažymėjo, kad darbai galėjo būti padaryti pagal krautuvo nuomininko (tuo metu krautuvą atsakovas buvo išnuomojęs UAB „Manirenta“) užsakymą. Taip pat atsakovas nurodė, kad ieškovas sąskaitoje nurodytus darbus galimai atliko ir savo paties iniciatyva, žinodamas, jog atsakovas yra mokus klientas, kuris sąskaitas anksčiau apmokėdavo, todėl dabar reikalauja iš jo priteisti sąskaitoje nurodytą sumą.

10Ieškinys tenkintinas.

11Teismas nustatė tokias reikšmingas nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes: ieškovas atsakovui 2017 m. vasario 28 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą MS Nr. 100 už atliktus krautuvo Manitou MT732 remonto darbus (tomas 1, 5 b.l.). ir pateikė ją apmokėti atsakovui. Ieškovas darbus atliko pagal ieškovo atstovo užpildytą užsakymą serviso paslaugoms (tomas 1, 4 b.l.). Atsakovui pateiktos sąskaitos neapmokėjus ieškovas pateikė pranešimą dėl sąskaitos apmokėjimo (tomas 1, 6 b.l.). Atsakovas atsakydamas į šį pranešimą nurodė, kad nėra duomenų, jog darbai buvo užsakyti ir atlikti, o sąskaitos pateikimas suteiktų paslaugų fakto neįrodo. Teismas taip pat nustatė, kad atsakovas ieškovo nurodomų paslaugų suteikimo metu buvo krautuvo Manitou MT732, tapatumo numeris ( - ), valstybinis numeris ( - ), savininkas (tomas 1, 21 b.l.). Vėliau atsakovas krautuvą pardavė.

12Teismas taip pat nustatė, kad iki minėtos sąskaitos pateikimo ieškovas bent tris kartus atsakovui teikė remonto ir serviso paslaugas – 2016 m. gruodžio 28 d. sąskaita (tomas 1, 64 b.l.), 2016 m. lapkričio 30 d. sąskaita (tomas 1, 69 b.l.), 2016 m. lapkričio 16 d. sąskaita (tomas 1, 75 b.l.). Užduotys šiems darbams atlikti buvo pateiktos žodžiu, rašytinės formos priėmimo-perdavimo aktai nepildomi, sąskaitas atsakovas apmokėjo. Atsakovas ir ieškovo atstovas direktorius S. K. bendradarbiavo ir anksčiau ieškovo atstovui dirbant kitoje įmonėje.

13Bylos nagrinėjimo metu taip pat buvo nustatyta, kad pagal 2016-11-25 sutartį (170-172 b.l.) atsakovas krautuvą laikotarpiui nuo 2016-11-26 iki 2016-12-23 buvo išnuomavęs UAB „Manirenta“, o ši bendrovė tam pačiam laikotarpiui krautuvą išnuomojo (pernuomojo) UAB „Alvenos statybinė technika“. 2017 m. balandžio 9 d. atsakovas krautuvą išnuomojo kitam ūkininkui D. S. (tomas 1, 176-182 b.l.). Konstatuojant faktines aplinkybes kartu su ieškovu krautuvą apžiūrėjęs specialistas nurodė, kad darbai nurodyti ieškovo išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje MS Nr. 100 buvo iš esmės atlikti, tačiau apžiūros metu krautuve buvo sumontuotas kitas, nei ieškovas nurodo, hidraulinis cilindras. Taip pat ieškovo prašymu buvo gauti duomenys apie ieškovo išrašytos PVM sąskaitos faktūros (2017 m. vasario 28 d. Nr. 100) įtraukimą į atsakovo apskaitą, PVM sąskaitų faktūrų apyvartos žiniaraščiai (tomas 1, 141-149 b.l.) ir PVM deklaracijos (tomas 1, 128-137 b.l.). Teismas iš šių duomenų nenustatė, kad ieškovo atsakovui išrašyta minėta PVM sąskaita faktūra būtų įtraukta į atsakovo apskaitą.

14Dėl šalis siejančio teisinio santykio kvalifikavimo.

15Teismas, vertindamas ieškovo ieškinio elementus – pagrindą ir dalyką, kad ieškovas atliko krautuvo remonto darbus pagal atsakovo užsakymą ir tuos darbus perdavė, sprendžia šalis siejantį teisinį santykį kvalifikuoti kaip rangos teisinį santykį. Tokios pozicijos iš esmės laikosi ir kasacinės instancijos teismas transporto priemonės remonto santykius laikydamas rangos teisiniais santykiais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-225/2013). Teismas nagrinėdamas bylą taiko bendrąsias rangos teisinius santykius reglamentuojančių normų nuostatas (CK XXXIII Skyrius, Pirmas skirsnis), taip pat sandorių sudarymą bei sutarčių sudarymą ir jų aiškinimą reglamentuojančias normas. Vertinant tai, kad atsakovas yra ūkininkas – specialus komercinių teisinių santykių dalyvis, krautuvą naudojo pajamoms uždirbti, teismas laiko, kad vartojimo rangos reguliavimas nagrinėjamojoje byloje netaikytinas.

16CK 6.644 straipsnio 1 dalis nurodo, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti.

17Rangos sutartyje reikšmingos trys aplinkybių grupės – aplinkybės, susijusios su užsakovo užduotimi; aplinkybės, susijusios su darbų (užduoties) atlikimu ir aplinkybės, susijusios su darbų rezultato perdavimo ir jo priėmimu. Nagrinėjamojoje byloje iš esmės kilo ginčas, ar atsakovas ieškovui pateikė užsakymą darbams atlikti. Atsakovas pažymėjo, kad nėra duomenų rašytinių ar kitokių, kad sąskaitoje nurodytus darbus jis būtų užsakęs.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija civilinėje byloje Nr. 3K-3-225/2013, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl užsakymo pagal rangos sutartį sudarymo yra nurodžiusi, kad rangos sutarties samprata įtvirtinta CK 6.644 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Įstatymas nenustato remonto darbų rangos sutarčiai privalomos rašytinės formos, todėl ji, kaip sandorio šalių valia, gali būti išreikšta (sudaryta) žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma (pvz., konkliudentiniais veiksmais), kai iš asmens elgesio matyti jo valia sudaryti sandorį (CK 1.64 straipsnio 1 dalis, 1.71 straipsnis). Asmens valia gali būti numanoma atsižvelgiant į konkrečias sandorio sudarymo aplinkybes (CK 1.64 straipsnio 2 dalis). Tai reiškia, kad, svarbu nustatyti sandoryje dalyvavusių asmenų faktinius veiksmus ir juos tinkamai kvalifikuoti. Jų pagrindu turi būti nustatyta asmens valia ir siekis sudaryti arba nesudaryti sutartį. Pagal bendrąją CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatytą taisyklę sutarties aiškinimui svarbu faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybė v. UAB „Artapolas“, bylos Nr. 3K-3-323/2010; kt.). Teismas minėtoje nutartyje taip pat yra nurodęs, kad netgi ir asmuo, kuriam atsirado nauda, yra reikšminga aplinkybė vertinant rangos santykių buvimą ar jo nebūvimą.

19Teismas sutinka su atsakovo pozicija ir tokią aplinkybę teismas nustatė, kad atsakovas rašytinės formos užsakymo ieškovui nepateikė, taip pat atsakovas tiesiogiai nedalyvavo ieškovo atstovui pildant užsakymą serviso paslaugoms suteikti. Tačiau teismas laiko, kad byloje yra pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad tarp šalių susiklostė realūs rangos teisiniai santykiai – atsakovas su ieškovu dėl rangos darbų tarėsi, darbų apimtis ir kaina jam buvo žinoma, o nereikšdamas nesutikimo atsakomas su tokias darbais sutiko – juos užsakė.

20Teismas, apžiūrėjęs ieškovo atstovo S. K. išmanųjį įrenginį (mobilųjį telefoną) ir vertindamas pateiktus byloje susirašinėjamus su atsakovu Viber programoje nustatė, kad ieškovo atstovas atsakovui per E. S. (UAB „Manirenta“ vadovą ir atsakovo svainį, kurio Viber kontaktą turėjo E. S., o S. K. tuo metu neturėjo) 2017 m. vasario 8 d. (tomas 1, 68, 71, 73, 74, 80 b.l.) perdavė kokie krautuvo gedimai buvo nustatyti nusiųsdamas nuotraukas. Taip pat atsakovas buvo informuotas ir dėl darbų kainos. Atsakovas, atsakydamas į pateiktą informaciją nurodė „nenumauti jam paskutinių triusikų“, taip pat nurodė, kad su S. (teismo vertinimu S. K.) jis jau kalbėjo. Teismas vertindamas šias aplinkybes laiko, kad atsakovas su ieškovu kalbėdamas telefonu susitarė, kokie darbai turi būti atlikti, atsakovui buvo žinoma šių darbų kaina ir atlikimo sąlygos, atsakovas tik paprašė atliekant darbus atlikti kuo mažesniais kaštais taupant jo pinigus.

21Teismas atmeta atsakovo samprotavimus, kad pateiktuose susirašinėjimuose galimai yra pakeistos sąvokos, žodžiai ar datos. Nors atsakovas tokias abejones nurodė, joms pagrįsti jokių įrodymų nepateikė. Pateikti susirašinėjimai patvirtinti ieškovo advokato, apžiūrėjus E. S. mobilųjį įrenginį, iš esmės ta pati informacija apie gedimus yra ir ieškovo atstovo S. K. telefone. Teismas atmeta atsakovo samprotavimus ir tuo pagrindu, kad apžiūrėjus paties atsakovo telefoną nustatyta, kad atsakovas visus susirašinėjimus su E. S. yra pašalinęs (ištrynęs). Taigi, teismas daro išvadą, kad šalys žodžiu (kaip ir visais atvejais iki tol) dėl remonto darbų ir kitų sąlygų susitarė. Susitarimą taip pat patvirtina ir atsakovo konkliudentiniai veiksmai - prašymas darbus atliekant taupyti jo resursus.

22Teismas atmeta atsakovo samprotavimus, kad darbai galimai buvo užsakyti nuomininko UAB „Manirenta“, nes jokie byloje esantys duomenys tokių samprotavimų nepagrindžia. Teismas nustatė, kad darbų atlikimo metu, t.y. 2017 m. vasario mėnesį, minėta 2016 m. lapkričio 25 d. sudaryta nuomos sutartis buvo pasibaigusi 2016 m. gruodžio 23 d. Jokių duomenų, kad sutartis būtų pratęsta, byloje nėra. Teismas tokią išvadą daro vertindamas dvi aplinkybes. Pirma, kaip matyti iš sutarties priedo (tomas 1, 172 b.l.) krautuvo nuomos kaina vienam mėnesiui yra 1000 Eur. Tuo atveju, jeigu nuomos satykiai būtų nepasibaigę sutartyje nurodytą dieną (2016 m. gruodžio 23 d.), kaip tai nurodo atsakovas, atsakovas ir toliau UAB „Manirenta“ išrašytų pateiktų PVM sąskaitas faktūras už nuomą apmokėti. Tačiau tokių duomenų, kad sąskaitos buvo išrašomos ir po minėtos datos, byloje nėra. Todėl laikytina, kad nuomos santykių nuo minėtos datos nebuvo. Antra, atsakovas laiko, kad krautuvas buvo ne jo, o nuomininko žinioje, nes byloje yra priėmimo perdavimo-aktas, kuriuo jis (atsakovas) perdavė krautuvą nuomininkui (tomas 1, 173 b.l.), tačiau nėra akto, kuriuo krautuvas buvo jam grąžintas. Teismas nagrinėjamos bylos kontekste laiko, kad krautuvas atsakovui buvo grąžintas ir nesant minėto akto. Tokią išvadą teismas daro vertindamas paties atsakovo elgesį, nes nesant minėto akto atsakovas krautuvą 2017 m. balandžio 9 d. (tomas 1, 176-182 b.l.) pats išnuomavo kitam ūkininkui. Vadinasi, atsakovui krautuvas buvo grąžintas ir be minėto akto. Teismo vertinimu, atsakovui krautuvas buvo grąžintas pasibaigus nuomos sutarčiai - laikantis nuomos sutarties sąlygų - į sutartyje nurodytą vietą, t.y. ieškovo vykdomos veiklos vietą, nes būtent iš ieškovo veiklos vietos parengtas krautuvas ir buvo išnuomotas. Paties atsakovo valia ir žinia krautuvas buvo pristatytas į ieškovo veiklos vietą ( - ).

23Teismas daro išvadą, kad sąskaitoje nurodyti darbai buvo atlikti, įvertinus konstatuotas faktines aplinkybes ir specialisto apžiūrą, apžiūros vaizdo fiksaciją (tomas 1, 117 – 140 b.l.). Nors apžiūros metu ir pats ieškovo atstovas bei specialistas konstatavo, kad krautuve apžiūros metu buvo sumontuotas kitas hidraulinis cilindras, sutiktina su pozicija, kad krautuvas ir toliau buvo eksploatuojamas, o vėliau ir parduotas, todėl galima situacija, kad šis mechanizmas galėjo būti pakeistas ir po ieškovo atlikto remonto. Teismas vertindamas šias aplinkybes laiko, kad labiau tikėtina, kad visi sąskaitoje nurodyti remonto darbai buvo atlikti. Darbų kainos ir atsarginių dalių kainos lyginant su tokias pačias paslaugas teikiančių įmonių kainomis (tomas 1, 92, 93 b.l.) yra ir protingos, ir adekvačios.

24Teismas, vertindamas, kad darbai buvo atlikti tinkamai, sprendžia, jog buvo atlikti tie darbai, dėl kurių šalys ir buvo susitarusios, tokiu būdu atmetant atsakovo samprotavimus, kad ieškovas darbus atliko savo paties iniciatyva siekdamas iš atsakovo pasipelnyti. Kaip matyti iš foto nuotraukų, darytų krautuvui esant pas ieškovą (tomas 1, 95, 96 b.l.), krautuvas yra su aiškiais išoriniais kėbulo defektais - subraižytas ir aplankstytas. Tokie patys, t.y. nepašalinti defektai, yra ir po ieškovo remonto krautuvą pardavus (tomas 1, 140 b.l., video įrašas). Tuo atveju, jeigu ieškovas būtų siekęs pasipelnyti iš atsakovo, greičiausiai, būtų atlikęs maksimalius remonto darbus siekdamas maksimalaus pasipelnymo. Tai, kad kai kurie defektai nebuvo šalinami, patvirtina, kad dėl jo tartasi nebuvo ir buvo remontuojami tie agregatai ir mazgai, dėl kurių šalys buvo susitarusios.

25Teismas daro išvadą, kad atsakovui darbo rezultatai buvo perduoti, o atsakovas juos priėmė. Kokie krautuvo gedimai bus šalinami atsakovui buvo žinoma – jis gavo nuotraukas, telefonu tarėsi su ieškovo atstovu. Atsakovui kaip rūpestingam ir apdairiam asmeniui, turinčiam bent keletą tokių krautuvų, buvo suprantama ir žinoma, kad su nurodytais mazgų gedimais krautuvas negali būti toliau naudojamas pagal paskirtį. Gavus ieškovo PVM sąskaitą faktūrą tapo žinoma ir suprantama (vertinant ir ankstesnę šalių bendradarbiavimo praktiką), kad darbai yra atlikti. Atsakovas jokių pretenzijų ieškovui nepareiškė. Tai, kad atsakovas krautuvą pasiėmė netrukus po to, kai jis buvo sutaisytas ir išnuomavo jį ūkininkui D. S. patvirtina, kad krautuvas jau buvo veikiantis ir tinkamas naudoti, apie padarytą remontą atsakovas negalėjo nežinoti. Atsakovui buvo pateikta sąskaita, kurioje nurodyti atlikti darbai, pasiimdamas sutaisytą krautuvą iš ieškovo ir jį išnuomodamas, nepareikšdamas jokių pretenzijų dėl atliktų darbų atsakovas, rangos teisinių santykių kontekste, ieškovo atliktus darbus priėmė. Rangovui darbus perdavus, o užsakovui juos priėmus, šiuo atveju konkliudentiniu veiksmu - sutaisyto daikto pasiėmimu ir pretenzijų nereiškimu, užsakovui atsiranda pareiga atsiskaityti su rangovu (CK 6.654 straipsnis).

26Civilinio proceso teisėje apie tam tikrų aplinkybių (faktų) egzistavimą ar neegzistavimą teismas sprendžia remdamasis tikimybiniu pusiausvyros principu. Jeigu pateikti įrodymai teismui leidžia padaryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikri faktai egzistavo negu neegzistavo, teismas šiuos faktus pripažįsta nustatytais. Teismui nustatyti tam tikrų faktų ar aplinkybių egzistavimą reikia pašalinti pagrįstą abejonę ir tik tokią abejonę pašalinus galima tokius faktus pripažinti patvirtintais.

27Teismas, vertindamas tai, kad atsakovą ir ieškovo atstovą S. K. sieja ilgalaikiai bendradarbiavimo santykiai (S. K. dirbant kitoje bendrovėje, o vėliau tapus ieškovo vadovu), kurių metu remonto užsakymai buvo teikiami žodžiu, o darbai priimami konkliudentiniais veiksmais - suremontuotą krautuvą faktiškai pasiimant, vertinant tai, jog ir šiuo atveju šalys dėl esamų gedimų bendradarbiavo siunčiant sugedusių (remontuotinų) mechanizmo mazgų nuotraukas taip pat bendravo telefonu, vertinant tai, kad paties atsakovo valia atsakovo krautuvas buvo pristatytas ieškovui, vertinant tai, kad protingas ir atsakingas asmuo, veikiantis pagal bonus pater familias principą, ypač tas, kurio kasdienė esminė komercinė veikla yra remonto paslaugų teikimas, neatlikinėtų remonto darbų, dėl kurių nebūtų susitaręs, atsižvelgdamas į civilinėje teisėje taikomą turinio viršenybės prieš formą principą, vertindamas visumą byloje nustatytų aplinkybių, teismas savo vidiniu įsitikinimu sprendžia, kad labiau yra tikėtina, jog šalis sieja rangos teisiniai santykiai, t.y. labiau tikėtina, kad šalys dėl remonto darbų susitarė, labiau tikėtina, kad ieškovas visus darbus atliko tinkamai ir labiau tikėtina, kad ieškovas atliktus darbus perdavė, o atsakovas šiuos darbus priėmė. Teismas tokias išvadas daro ir dėl to, kad 2017 m. gegužės mėnesį atsakovas susirašinėjant paprašytas apmokėti už atliktus darbus (po to kai jau suremontuotą krautuvą išnuomojo D. S.) gegužės 15 d. ir 23 d. neneigė nei skolos, nei atliktų darbų, nei darbų rezultato pasiėmimo. Toks atsakovo elgesys, teismo vertinimu, parodo, jog jis turėjo valią sudaryti šį sandorį ir savo veiksmais sandoryje dalyvavo – sandorį vykdydamas (sudarydamas sąlygas, kad krautuvas būtų pas ieškovą).

28Teismas, vertindamas nustatytas aplinkybes, remdamasis minėtomis teisės normomis bei vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu bylos aplinkybių ištyrimu, sprendžia, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir įrodytas, todėl sprendžia ieškovo naudai iš atsakovo priteisti sumą už atliktus krautuvo remonto darbus – 2563,84 Eur.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų.

30Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai atmestų ir patenkintų reikalavimų santykiui (CPK 93 straipsnio 2 dalis). CPK 93 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad teismas gali nukrypti nuo šių bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. CPK 98 straipsnis nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Be to, prašomų priteisti atstovavimo išlaidų sumas teismas turi vertinti ir pagal Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 patvirtintas redakcijas dėl maksimalaus tokių sumų dydžio. Išlaidos nustatomos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes.

31Ieškovo išlaidas sudaro: žyminis mokestis už ieškinį – 79,92 Eur (tomas 1, 3 b.l.), atstovavimo išlaidos ir kitos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos. Patenkinus ieškinį teismas priteisia ieškovui jo sumokėtą žyminį mokestį.

32Ieškovas bylos nagrinėjimo metu pateikė tris patirtų bylinėjimosi išlaidų apskaičiavimus (tomas 1, b.l. 84, 150 ir tomas 2, b.l. 4-7).

33Pagal 2017 m. rugsėjo 20 d. apskaičiavimą išlaidos sudaro 986 Eur, pagal 2017 m. spalio 17 d. – 1033,59 Eur, o pagal 2017 m. lapkričio 7 d. – 1089 Eur. Viso ieškovo prašomų išlaidų suma yra 3090,59 Eur.

34Teismas priteisia tas išlaidas, kurias pripažįsta pagrįstomis, taip pat vertina, ar bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijoje numatytų dydžių. Vadovaujantis Teisingumo ministro įsakymu patvirtintomis Rekomendacijomis maksimalus dydis advokato pagalbos išlaidoms apmokėti apskaičiuojamas taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Pagal ieškovo teikiamas sąskaitas ir suteiktų teisinių paslaugų ataskaitas 968 Eur sumai sąskaita išrašyta 2017 m. rugpjūčio 13 d. (84 b.l.). 2017 m. pirmojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – 817,60 Eur. Teismas taiko tokį koeficientą.

35Pagal 2017 m. rugsėjo 20 d. apskaičiavimą (84 b.l., tomas 1) ieškovas patyrė 100 Eur išlaidų, susijusių su advokato komunikavimu su ekspertu ir antstoliu, 200 Eur išlaidų, susijusių su advokato komunikavimu su atsakovu, ir 500 Eur išlaidų, susijusių su atstovo vykimu ir dalyvavimu teismo posėdyje. Šioje stadijoje ieškovo atstovas atsakovui parengė tris elektroninius laiškus, susijusius su duomenų rinkimu, todėl teismas taiko 0,1 koeficientą už vieną valandą pagal Rekomendacijos 8.19 punktą, tačiau teismas laiko, kad trims elektroniniams laiškams parašyti kvalifikuotam advokatui nėra reikalingos dvi valandos ir laiko, pagrįstas laikas turėtų būti viena valanda. Už komunikavimą su atsakovu teismas iš 200 Eur (242 Eur su PVM) pagrįstomis pripažįsta 81,76 Eur išlaidas ir jas sprendžia priteisti. Byloje nėra duomenų, kad ieškovo atstovas komunikavo su antstoliu ar ekspertu, susirašinėjimą vykdė pats ieškovas, o ne jo atstovas, todėl teismas sprendžia nepriteisti 100 Eur ir PVM bylinėjimosi išlaidų. Pagal Rekomendacijos 8.19 punktą viena teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valanda, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu – 0,1 koeficiento. Pirmasis parengiamasis posėdis įvyko 2017 m. rugsėjo 25 d., jo trukmė nepilna valanda, todėl teismas pagrįstomis išlaidomis už šį posėdį pripažįsta 81,76 Eur (817,60 Eur x 0,1 x 1 val.). Pagal 2017 m. rugpjūčio 13 d. sąskaitą pagrįstomis išlaidomis teismas pripažįsta 81,76 Eur už bendravimą su atsakovų ir 81,76 Eur už dalyvavimą pirmame parengiamajame posėdyje (viso 163,53 Eur).

36Pagal 2017 m. spalio 17 d. prašymą (150 b.l., tomas 1) teismas pagrįstomis pripažįsta išlaidas, susijusias su faktinių aplinkybių konstatavimu – 120 Eur, kuro sąnaudos į A. – 33,70 Eur, ieškovo išlaidos už kurą – 52,38 Eur. Teismas pažymi, kad apskaičiavime nurodoma, kad dvi tos pačios posėdžio datos (6 ir 7 punktai), todėl teismas išlaidas priteisia pagal vieną 6 punktą, kuriame pateiktas detalus apskaičiavimas, vertindamas, kad ieškovas dviem automobiliais į minėtus 2017 m. rugsėjo 25 d. ir spalio 18 d. posėdžius nevyko. Teismas laiko, jog prašymui dėl PVM deklaracijų išreikalavimo kvalifikuotam advokatui parengti 5 valandos nėra reikalingos, todėl už šį reikalavimą teismas priteisia 81,76 Eur (817,60 Eur x 0,1 x 1 val.). 2017 m. spalio 18 d. posėdis truko 1 val., todėl su advokato pasirengimu pagal pateiktą prašymą sprendžia priteisti už 3 valandas 245,28 Eur (817,60 Eur x 0,1 x 3 val.). Teismas pagal šį prašymą priteisia 533,12 Eur bylinėjimosi išlaidų.

37Pagal 2017 m. lapkričio 7 d. prašymą (7 b.l., tomas 2) teismas sprendžia priteisti ieškovo išlaidas sumokėtas išlaidas UAB „Transporto mokslinis tiriamasis centras“ – 484 Eur, ir už 5 pasirengimo ir atstovavimo teismo posėdyje valandas 408,80 Eur (817,60 Eur x 0,1 x 5 val.), viso 892,80 Eur.

38Likusias ieškovo išlaidas teismas pripažįsta nepagrįstomis ir jų sprendžia nepriteisti. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ataskaitose nurodomas ir vykimas į teismo posėdžius, pažymi, jog minėtos Rekomendacijos 3 punktas nurodo, kad advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę negu registruota advokato darbo vieta turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tokių duomenų nepateikus teismas tokių išlaidų nepriteisia.

39Dėl pirmiau pasakytų motyvų teismas ieškovo prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų 3090,59 Eur sumą mažina ir tenkindamas ieškinį ieškovui iš atsakovo priteisia tik pagrįstomis teismo pripažintas bylinėjimosi išlaidas - 1669,37 Eur (79,92 Eur + 892,80 Eur + 533,12 Eur + 163,53 Eur).

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263-267 straipsniais, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

41Ieškinį tenkinti.

42Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Manirentos servisas“, juridinio asmens kodas 304398960, iš atsakovo ūkininko M. K., asmens kodas ( - ) 2563,84 Eur (du tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt tris eurus ir 84 ct) už atliktus darbus ir 1669,37 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus šešiasdešimt devynis eurus ir 37 ct) bylinėjimosi išlaidų.

43Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Ernestas Šukys,... 2. sekretoriaujant Sigitai Batulevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Manirentos servisas“ atstovams advokatui Justinui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 5. Ieškovas UAB „Manirentos servisas“ pateikė ieškinį atsakovui ūkininkui... 6. Ieškovas pažymėjo, kad 2017 m. vasario 1 d. gavo atsakovo užsakymą... 7. Ieškovas vertina, kad tarp šalių yra susiklostę rangos teisiniai santykiai.... 8. Ieškovo vertinimu, atsakovas savo nesąžiningais veiksmais siekia išvengti... 9. Atsakovas ūkininkas M. K. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 10. Ieškinys tenkintinas. ... 11. Teismas nustatė tokias reikšmingas nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes:... 12. Teismas taip pat nustatė, kad iki minėtos sąskaitos pateikimo ieškovas bent... 13. Bylos nagrinėjimo metu taip pat buvo nustatyta, kad pagal 2016-11-25 sutartį... 14. Dėl šalis siejančio teisinio santykio kvalifikavimo. ... 15. Teismas, vertindamas ieškovo ieškinio elementus – pagrindą ir dalyką, kad... 16. CK 6.644 straipsnio 1 dalis nurodo, kad rangos sutartimi viena šalis... 17. Rangos sutartyje reikšmingos trys aplinkybių grupės – aplinkybės,... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija civilinėje byloje Nr.... 19. Teismas sutinka su atsakovo pozicija ir tokią aplinkybę teismas nustatė, kad... 20. Teismas, apžiūrėjęs ieškovo atstovo S. K. išmanųjį įrenginį... 21. Teismas atmeta atsakovo samprotavimus, kad pateiktuose susirašinėjimuose... 22. Teismas atmeta atsakovo samprotavimus, kad darbai galimai buvo užsakyti... 23. Teismas daro išvadą, kad sąskaitoje nurodyti darbai buvo atlikti, įvertinus... 24. Teismas, vertindamas, kad darbai buvo atlikti tinkamai, sprendžia, jog buvo... 25. Teismas daro išvadą, kad atsakovui darbo rezultatai buvo perduoti, o... 26. Civilinio proceso teisėje apie tam tikrų aplinkybių (faktų) egzistavimą ar... 27. Teismas, vertindamas tai, kad atsakovą ir ieškovo atstovą S. K. sieja... 28. Teismas, vertindamas nustatytas aplinkybes, remdamasis minėtomis teisės... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų. ... 30. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai atmestų ir patenkintų... 31. Ieškovo išlaidas sudaro: žyminis mokestis už ieškinį – 79,92 Eur (tomas... 32. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu pateikė tris patirtų bylinėjimosi... 33. Pagal 2017 m. rugsėjo 20 d. apskaičiavimą išlaidos sudaro 986 Eur, pagal... 34. Teismas priteisia tas išlaidas, kurias pripažįsta pagrįstomis, taip pat... 35. Pagal 2017 m. rugsėjo 20 d. apskaičiavimą (84 b.l., tomas 1) ieškovas... 36. Pagal 2017 m. spalio 17 d. prašymą (150 b.l., tomas 1) teismas pagrįstomis... 37. Pagal 2017 m. lapkričio 7 d. prašymą (7 b.l., tomas 2) teismas sprendžia... 38. Likusias ieškovo išlaidas teismas pripažįsta nepagrįstomis ir jų... 39. Dėl pirmiau pasakytų motyvų teismas ieškovo prašomų priteisti... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 41. Ieškinį tenkinti.... 42. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Manirentos servisas“,... 43. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...