Byla 2-3065-1025/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja A. M.,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankroto administratorės MB „Penktas šansas“ ieškinį atsakovui M. J. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 3000,00 Eur žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jam įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos CPK 123 str. 1 d.). Ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 285 str. 1 d.).

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas visiškai.

8Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatytos šios faktinės bylos aplinkybės, kad atsakovas nuo 2008-03-03 buvo M. J. individualios įmonės „Grafo namai“ vadovas (b. l. 36). 2017-05-05 Kauno apygardos teismo nutartimi M. J. individualiai įmonei „Grafo namai“ iškelta bankroto byla ir paskirta bankroto administratorė ieškovė MB „Penktas šansas“, M. J. individualios įmonės „Grafo namai“ vadovas įpareigotas per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti jai įmonės turtą pagal balansą ir kitus dokumentus (b. l. 9-11). Nutartis įsiteisėjo 2017-05-16. Bankroto administratorė 2017-05-25 visais žinomais adresais siuntė pranešimus vadovui M. J. dėl M. J. individualios įmonės „Grafo namai“ dokumentų ir turto perdavimo, tačiau dokumentai liko neįteikti (b. l. 13-18). 2017-08-11 Kauno apygardos teismas nutartimi patvirtino bankrutuojančios M. J. individualios įmonės „Grafo namai“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą (b. l.19-25). 2017-08-21 Kauno apygardos teismas nutartimi nutarė taikyti bankrutuojančiai M. J. individualiai įmonei „Grafo namai“ supaprastintą bankroto procesą, nutaris įsiteisėjo 2017-08-30 (b. l. 26-28). Bankroto administratorė Kauno apygardos teismui 2017-09-04 pateikė prašymą, kuriuo prašė priimti nutartį pripažinti bankrutavusią M. J. individualią įmonę „Grafo namai“ ir likviduoti dėl bankroto, taikyti supaprastintą bankroto procedūrą dešimčiai mėnesių, patvirtinti 5000 Eur administravimo sąmatą (1200,00 Eur ūkio išlaidoms, 300,00 Eur buhalterinei apskaitai, 3200,00 Eur atlyginimas administratoriui, 300,00 Eurarchyvo sutvarkymui) ( b. l. 29). 2017-09-15 Kauno apygardos teismas prašymą tenkino iš dalies ir patviritno 3000,00 Eur administravimo sąmatą, iš jų nustatant 1140,00 Eur atlyginimą administratoriui, visam bankroto procesui iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, nutartis įsiteisėjo 2017-09-26 (b. l. 30-33). Bankroto administratorius kreipėsi į atsakovą M. J., prašydamas apmokėti administravimo išlaidas, tačiau prašymas neįsiteikė (b. l. 34-35).

10Įmonės administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, o tai reiškia, kad įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais (CK 2.87 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2010). Be to, įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai organizuoti įmonės kasdienę veiklą, veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (ABĮ 19 str. 8 d., 37 str. 12 d.; CK 2.82 str. 3 d., 2.87 str. 1-3 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo visiškai atlyginti padarytą žalą juridiniam asmeniui, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.).

11ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia ĮBĮ prasme. Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 str. 4 d.). ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalis nustato, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų, turėtų ir apmokėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą.

12Atsakovas, būdamas įmonės vadovu ir žinodamas, jog įmonė yra nemokumo būsenoje, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonei iškėlus bankroto bylą atsakovas neperdavė įmonės turto bankroto administratoriui, todėl nėra galimybės patenkinti kreditorių reikalavimų bei padengti administravimo išlaidų. Jeigu atsakovas būtų kreipęsis į teismą, nelaukdamas, kol įmonėje faktiškai neliks turto, administravimo išlaidos būtų apmokėtos iš lėšų, gautų pardavus įmonės turtą. Jeigu atsakovas būtų kreipęsis dėl bankroto bylos iškėlimo esant situacijai, kai įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti, jis būtų įpareigotas įmokėti į depozitą pinigų sumą, reikalingą administravimo išlaidoms padengti, ir administravimo išlaidos irgi būtų apmokėtos. Taigi nagrinėjamu atveju tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (neapmokėtų administravimo išlaidų) yra priežastinis ryšys, nes būtent atsakovo, kaip įmonės vadovo, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas sąlygojo situaciją, kai įmonė negali įvykdyti įsipareigojimo sumokėti administratorei jai priklausančio atlyginimo ir jos patirtų bankroto administravimo išlaidų.

13Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą ir formaliai įvertinus nustatytas faktines bylos aplinkybes, darytina išvada, jog yra pagrindas iš atsakovo ieškovei priteisti 3000 Eur administravimo išlaidų (Lietuvos Respublikos CK 2.82 str. 3 d., 2.87 str. 7 d., 6.246-6.249 str.).

14Kadangi atsakovas pažeidė piniginės prievolės įvykdymo terminą, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos, tai yra nuo 3000 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018-01-29 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

15Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas (Lietuvos Respublikos CPK 83 str.). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą (Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 1 d.). Ieškinį tenkinus, iš atsakovo priteistinas 90,00 Eur žyminis mokestis valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 8 p., 93 str.).

16Sprendimą įvykdžius, panaikintinos Klaipėdos apylinkės teismo 2018-01-29 nutartimi atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės (Lietuvos Respublikos CPK 150 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo M. J., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 3000,00 Eur administravimo išlaidų, nuo šios sumos 5 procentus metinių palūkanų nuo 2018-01-29 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ieškovei bankroto administratorei MB „Penktas šansas“, įmonės kodas 304099424, Žalgirio g. 47, Radviliškis.

20Priteisti iš atsakovo M. J., asmens kodas ( - ) 90,00 Eur žyminio mokesčio valstybei. Informuoti atsakovą, kad bylinėjimosi išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą, įmokos kodas 5660. Kvitą apie sumokėtas bylinėjimosi išlaidas yra būtina pateikti teismui.

21Sprendimą įvykdžius, panaikinti 2018-01-29 atsakovo turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

22Atsakovas M. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė bankroto administratorė MB „Penktas šansas“ per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja A. M.,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 3000,00 Eur žalos... 5. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jam... 6. Teismas... 7. ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatytos šios faktinės bylos... 10. Įmonės administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi... 11. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga... 12. Atsakovas, būdamas įmonės vadovu ir žinodamas, jog įmonė yra nemokumo... 13. Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą ir formaliai įvertinus... 14. Kadangi atsakovas pažeidė piniginės prievolės įvykdymo terminą, ieškovui... 15. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas (Lietuvos Respublikos... 16. Sprendimą įvykdžius, panaikintinos Klaipėdos apylinkės teismo 2018-01-29... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo M. J., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 3000,00 Eur... 20. Priteisti iš atsakovo M. J., asmens kodas ( - ) 90,00 Eur žyminio mokesčio... 21. Sprendimą įvykdžius, panaikinti 2018-01-29 atsakovo turtui taikytas... 22. Atsakovas M. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 23. Ieškovė bankroto administratorė MB „Penktas šansas“ per 20 dienų nuo...