Byla e1-251-576/2020

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Nida Vigelienė, sekretoriaujant Jekaterinai Proskurinai, dalyvaujant prokurorui Dainiui Vilimui, kaltinamajam A. M. (A. M.), jo gynėjui advokatui Rimantui Prėskieniui, vertėjaujant Oksanai Jakšto,

2viešame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. M. (A. M.), gim. ( - ), a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lenkas, gyvenantis ( - ), turintis profesinį išsilavinimą, vedęs, dirba AB „( - )" ( - ), neteistas,

3kaltinamas padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 1992 straipsnio 2 dalyje.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5I. ĮRODYTA PRIPAŽINTOS NUSIKALSTAMOS VEIKOS APLINKYBĖS

6A. M. neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis, o būtent: jis pažeisdamas nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 2 punktą bei 2.1., 2.1.1., 2.1.3., 2.2. papunkčius, kurie nustato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, taip pat kontrabandinius tabako gaminius, 3 punktą, 3.1., 3.1.2. papunkčius, kurie nustato, kad fiziniams asmenims leidžiama laikyti ir gabenti nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis tabako gaminius, jeigu jie laiko įvežtus iš kitų valstybių, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares, į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija 10 pakelių cigarečių,

72020 m. vasario 11 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, nuo ( - ) geležinkelio stoties prieigų, paėmęs 1506 pakelius cigarečių „Fest“ pažymėtų Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais ir 1000 pakelių cigarečių „Premiere“, pažymėtų Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, juos nešė ir sudėjo į netoliese buvusį automobilį Audi 80 ir šiuo automobiliu cigaretes gabeno iki jam priklausančio garažo Nr. ( - ), esančio ( - ), bei atgabentas cigaretes sudėjęs į garaže esančią duobę joje laikė iki 2020 m. vasario 17 d., 12.30 val., kai šias cigaretes kratos metu aptiko ir paėmė Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai;

82020 m. vasario 17 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tęsdamas nusikalstamą veiką, taip pat su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis atvykęs, į ( - ), nuo ( - ) geležinkelio stoties prieigų vėl paėmė ir nešė 1998 pakelius cigarečių „Premiere“ pažymėtų Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais iki tol, kol 2020 m. vasario 17 d., 07.00 val., buvo sulaikytas valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Bendra sulaikytų cigarečių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą ir sudaro 15771,04 Eur.

9Šiais savo veiksmais A. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 1992 straipsnio 2 dalyje.

10II. BYLOJE IŠTIRTI ĮRODYMAI IR JŲ VERTINIMAS

11Kaltinamasis A. M. teisiamojo posėdžio metu parodė suprantantis, kuo yra kaltinamas, ir savo kaltę dėl jam inkriminuojamo nusikaltimo pripažino. Kaltinamasis parodė, kad maždaug sausio mėnesį gavo naują vizą ir nuvažiavo į Baltarusiją, ( - ) kaimą. Degalinėje sutiko seną draugą, su juo išsikalbėjo. Draugui pasakė, kad dirba ( - ), ir pokalbio metu draugas pasiūlė užsidirbti. Jis (A. M.) pasakė, kad jeigu ką, gali į jį kreiptis. Po 3 savaičių draugas į jį kreipėsi. Draugas jo adresą žinojo, nes jis (A. M.) jam buvo pasakęs. Draugas pasakė, kad turi būti susiruošęs. Maždaug 8 val. jie jau laukė jo automobilyje, prie namo. Pokalbio metu draugas paklausė, ar jis (A. M.) galėtų jam išnuomoti garažą, už ką pasiūlė 300 eurų, dar pasiūlė išnešti dėžes iš miško. Po to jie išnešė iš miško dėžes, atvežė į jo garažą ir sudėjo į duobę. Tą kartą draugas neatsiskaitė, pasakė, kad bus antra partija, po kurios jis atsiskaitys. Kalbėdamas apie antrą partiją, A. M. paaiškino, kad draugas atvažiavo iš vakaro, liepė laukti apie puse 7 ryto, pats išėjo iš namų apie 6.15 val. Važiavo tuo pačiu automobiliu. Vairuotojas juos išlaipino, nuvažiavo, o jie (draugas ir A. M.) nuėjo į mišką. Miške draugas parodė, kur buvo paslėptos dėžės. Jie paėmė dėžes ir nuėjo prie sutartos vietos, kur juos turėjo paimti. Tuo metu jį) sulaikė, o tas kitas asmuo pabėgo. Pats pabėgti negalėjo dėl sveikatos problemų. Jį sulaikė operatyviniai darbuotojai, po ko atliko kratą namuose, garaže. Paaiškino, kas jis viską parodė, kaip buvo. Taip pat paaiškino, kad žinojo, jog dėžėse yra cigaretės. Jos buvo supakuotos į juodą polietileną. Garaže viena iš dėžių buvo praplėšta ir matė, kaip sudėjo į maišus, ten buvo „Fest“ cigaretės. Sutiko, kad gabeno ir laikė kaltinime nurodytą kiekį cigarečių,, išskyrus 38 pakelių „Winston" ir 20 pakelių „Minsk" cigarečių. Dėl pastarųjų cigarečių jis paaiškino, kad tos cigaretės buvo jo garaže, jis jas pats pirko „Duty Free" parduotuvėje, kai grįždavo iš Minsko. Pats nerūko, jas kaip padėką duodavo žmonos broliui. Paaiškino, kad tas cigaretes per keletą kartą atvežė po 2 pakelius. Paaiškino, kad pareigūnams tai nurodė. Taip pat parodė, kad dar buvo cigarečių „Winston" blokas, kurį jam atvežė M., už kurį sumokėjo 20 Eur. Paaiškino, kad 38 pakelių „Winston“ ir 20 pakelių „Minsk“ nepripažino, gal ne taip suprato, kai tyrėjas jį apklausinėjo. Išvertus įtarimą į rusų kalbą pamatė, kad yra klaidą, nes tos cigaretes buvo jo garaže. Tyrėjas jį apklausinėjo rusų kalba. Paaiškino, kad antro įvykio buvusi cigarečių vieta nuo buvusios pirmo įvykio metu skyrėsi apie pusantro kilometro.

12Kaltinamajam A. M. teisiamojo posėdžio metu prisipažinus kaltu padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, davus paaiškinimus ir sutikus, kad kiti įrodymai byloje nebūtų tiriami, bei esant aiškioms nusikalstamos veikos padarymo aplinkybėms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 273 straipsniu, byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, todėl kiti bylos įrodymai, teisiamajame posėdyje prokurorui, kaltinamajam ir jo gynėjui pareiškus, kad jie sutinka su tokiu sutrumpintu įrodymų tyrimu, išvardinti BPK 290-291 straipsniuose nustatyta tvarka. Rašytine bylos medžiaga nustatyta:

13Kaltinamasis A. M. ikiteisminio tyrimo metu dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad supranta, kuo yra įtariamas, ir prisipažįsta padaręs nusikaltimą. Jis parodė, kad maždaug prieš tris savaites būnant Baltarusijoje, ( - ) gyvenvietėje esančioje degalinėje, atsitiktinai susitiko su asmeniu M. Z.. Šį asmenį šiek tiek pažįsta, nes tas asmuo yra iš ( - ) gyvenvietės Baltarusijoje, kur gyveno jo seneliai. Bendraujant, M. Z. paklausė, kur jis dirba. Jis atsakė, kad dirba ( - ) geležinkelio stotyje. Tuomet M. paklausė, ar jis norėtų papildomai užsidirbti. Sakė, kad reiks nuo traukinio vagonų nuiminėti pakuotes su cigaretėmis, kurios atvažiuos iš Baltarusijos. Sakė, kad pakuotės su cigaretėmis atvažiuoja prikabintos su magnetais prie vagonų. Jis atsakė, kad nesutinka nuiminėti pakuočių su cigaretėmis nuo traukinio vagonų, nes stoties teritorijoje visur yra kameros. Tuomet M. Z. pasiūlė, kad jis jau surinktų pakuotes su cigaretėmis, kurios jau bus nuimtos nuo traukinių ir nuvežtų jas pasaugoti į savo garažą. Su šiuo darbu jis sutiko. Sakė, kad už vieną tokį kartą, kai surinks cigaretes ir nuveš į savo garažą, M. Z. jam sumokės 300 eurų. 2020 m. vasario 11 d., apie 08.30 val., pas jį atvažiavo M. Z. ir sakė, kad reikia nuvažiuoti prie ( - ) geležinkelio stoties paimti cigarečių pakuotes. M. Z. buvo atvažiavęs su Audi 80, sedano tipo, sidabrinės spalvos automobiliu. Automobilis buvo su lietuviškais valstybiniais numeriais, kokie tiksliai neatsimena. Automobilį vairavo ne M. Z., o kažkoks kitas asmuo, kurio jis nepažįsta. Tai M. pažįstamas. Tuomet jie trise nuvažiavo link ( - ) geležinkelio stoties. Kur važiuoti, sakė M.. Būnant netoli ( - ) geležinkelio stoties, jis su M. nuėjo paimti dėžių su cigaretėmis. Iš kurios vietos reikėjo paimti, žinojo M.. Paėjus apie 50 metrų link geležinkelio bėgių, pastebėjo miške sudėtas dėžes, kurios buvo supakuotos į juodos spalvos celofaną. Jis tuomet kartu su M. paėmėme tas dėžes. Jis paėmė 4 dėžes, o M. 6 dėžes. Su šiomis dėžėmis paėjo apie 100 metrų iki tam tikros vietos, bet ne į tą pačią iš kur atėjo. Atėjus į tą vietą M. paskambino vairuotojui, kuris privažiavo prie jų su tuo pačiu Audi 80 automobiliu. Jie tuomet sudėjo dėžes su cigaretėmis į automobilį ir nuvažiavo į jo garažą Nr. ( - ), esantį prie jo namų ( - ). Atvykus į garažą, cigaretes sudėjo į garaže esančią duobę. Matė, kad dalis cigarečių buvo „Fest“. Iš viso turėjo būti apie 2500 pakelių cigarečių. Kai iškrovė cigaretes, M. jam pasakė, kad 2020 m. vasario 17 d., iš ryto, jie vėl atvažiuos pas jį, nes vėl atvažiuos traukinys, prie kurio bus prikabintos dėžės su cigaretėmis. Taip pat sakė, kad cigaretes iš garažo išsiveš 2020 m. vasario 17 d. 2020 m. vasario 17 d., apie 06.30 val., vėl pas jį atvažiavo M. su tuo pačiu vairuotoju kaip ir praeitą kartą. Atvažiavo su tuo pačiu Audi automobiliu. Atsisėdus į automobilį, vėl nuvažiavo link ( - ) geležinkelio stoties, bet jau važiavo į kitą vietą nei prieš tai. Atvykus iki tam tikros vietos, jis su M. išlipo iš automobilio ir nuėjo paimti cigarečių. Vairuotojas nuvažiavo kažkur toliau. Paėjus apie 30 metrų link geležinkelio bėgių, miške vėl surado dėžes su cigaretėmis ir jas paėmė. Iš viso buvo 8 pakuotės su cigaretėmis, kuriuose turėjo būti apie 2000 pakelių. Paėmus cigaretes, jas nešė į sutartą vietą, kur turėjo atvažiuoti pasiimti vairuotojas, bet nešant cigaretes privažiavo pareigūnai ir jį sulaikė. Matė, kad M. kažkur nubėgo, bet kur tiksliai, nežino. Jis irgi bandė šiek tiek bėgti, bet kadangi turi problemų su kojomis, tai toli nenubėgo. Galėtų parodyti tas vietas, kur juos išleisdavo vairuotojas ir kur jie paimdavo cigaretes. Jis nežino, kas nuo traukinių nuimdavo cigaretes. M. kontaktinių duomenų neturi, nes M. jam sakė, kad telefonu geriau nebendrauti ir sakė, kad kai reiks, M. pas jį atvažiuos, kadangi žino, kur jis gyvena. M. Z. yra apie 45 m. amžiaus, smulkaus kūno sudėjimo, neilgų tamsių plaukų. Galėtų jį atpažinti. Tas kitas asmuo, kuris būdavo kaip vairuotojas, tai jo amžius būtų apie 30 metų, vidutinio kūno sudėjimo, atpažinti galėtų. Už šiuos du kartus M. jam išviso turėjo sumokėti 600 eurų, bet dar nesumokėjo. Buvo sutarę, kad sumokės, kai visas cigaretes pasiims iš garažo. Pas jį garaže taip pat buvo cigaretės „Winston“ ir „Minsk 5 Superslims“, kurias jis pirkdavo Duty Free parduotuvėje, kai važiuodavo iš Baltarusijos į Lietuvą. Gailisi dėl savo poelgių (2 t., b. l. 112-114).

14Papildomai apklausiamas A. M. pasiliko prie anksčiau duotų parodymų, papildymų neturėjo. Nurodė, kad nuoširdžiai gailisi dėl savo veiksmų (2 t., b. l. 128).

15Liudytojas V. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis yra garažų masyvo, esančio ( - ), pirmininkas. Garažas Nr. ( - ) priklauso ( - ) šeimai, garažu dažniausiai naudojasi šios šeimos narys A. M. maždaug nuo 2002 m., kuris sumoka garažo mokesčius. Liudytojas nurodė nežinantis, kaip dažnai A. M. lankosi garaže ir ką jis ten veikia (1 t., b. l. 20-21).

16Liudytojas G. U. parodė, kad buvo tikrinta informacija apie tai, kad A. M. galimai disponuoja akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurias laiko garaže Nr. ( - ) esančiame garažų masyve šalia pastato esančio ( - ). Tikrinant informaciją, 2020 m. vasario 17 d., apie 7.00 val., kartu su vyr. tyrėju A. V. tarnybiniu automobiliu nuvyko į ( - ) geležinkelio stoties prieigas. Atvykus į ( - ) geležinkelio stoties prieigas, ( - ) gatvėje, jis išlipo iš automobilio ir nuėjo į mišką esantį šalia ( - ) geležinkelio stoties, link tos vietos kur galimai galėjo būti išneštos akcizinės prekės iš ( - ) geležinkelio stoties teritorijos. Nuėjus į tą vietą, nieko nebuvo pastebėta. A. tuo metu su automobiliu nuvažiavo į tą vietą, kur asmenys galėjo išnešti akcizines prekes – cigaretes. Judant mišku link A., išgirdo kaip mišku link jo juda du asmenys. Vienas iš asmenų judėjo link jo, tuomet jis sušuko „Stok, Valstybės sienos apsaugos tarnyba“, asmuo išgirdęs reikalavimą sustojo ir buvo sulaikytas. O kitas asmuo judėjo mišku toliau nuo jo link asfaltuoto kelio. Sulaikius asmenį, asmuo prisistatė esantis Lietuvos Respublikos pilietis A. M.. Po to, kai sulaikė asmenį, iš karto pranešė A. V.. Po sulaikymo A. M. parodė, kur numetė neštus ryšulius su cigaretėmis. Ryšuliai su cigaretėmis buvo maždaug 20 m. atstumu nuo sulaikyto asmens. Iš viso buvo 8 ryšuliai su cigaretėmis „Premier" su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais. Asmuo pripažino, kad nešė šiuos ryšulius ir juos paėmė tame pačiame miške. Taip pat asmuo nurodė, kad šių cigarečių gabenimą organizavo Baltarusijos Respublikos pilietis M., bet daugiau jokių šio asmens duomenų nenurodė. Taip pat sakė, kad asmuo kuris pasišalino, tai yra tas pats Baltarusijos Respublikos pilietis M.. Apsižiūrėjus įvykio vietą daugiau nieko nerasta ir kiti asmenys nesulaikyti. Po asmens sulaikymo buvo nuvykta į jo naudojamą garažą Nr. ( - ) esantį ( - ), ir ten atlikta krata bei rasta ir paimta akcizais apmokestinamų prekių – cigarečių (1 t., b. l. 29-30).

17Liudytojas A. V. parodė, kad buvo tikrinta informacija apie tai, kad A. M. galimai disponuoja akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurias laiko garaže Nr. ( - ) esančiame garažų masyve šalia pastato esančio ( - ). Tikrinant informaciją, 2020 m. vasario 17 d., apie 7.00 val., kartu su vyr. tyrėju G. U. tarnybiniu automobiliu nuvyko į ( - ) geležinkelio stoties prieigas. Atvykus į ( - ) geležinkelio stoties prieigas, ( - ) gatvėje, jis išleido iš automobilio G. U., jis nuėjo į mišką, esantį šalia geležinkelio bėgių. Jis tuo metu su automobiliu pavažiavo dar apie 500 m pagrindiniu keliu ir pasuko į palei mišką link geležinkelio bėgių. G. ėjo į tą pusę, kur buvo jis. Pasukęs nuo pagrindinio kelio jis pastatė automobilį ir išlipęs ėjo link geležinkelio bėgių susitikti su G.. Einant link geležinkelio bėgių, miške išgirdo duslų garsą, lyg kažkas būtų numesta ant žemės ir nubėgančių asmenų garsus. Po kelių minučių G. pranešė, kad sulaikė vieną asmenį. Apžiūrint vietą, kur buvo sulaikytas asmuo, buvo rasto dvi krūvos po 4 ryšulius su cigaretėmis „Premier“ su baltarusiškais akcizo ženklais. Buvo nustatytas, kad sulaikytas asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis A. M.. Apsižiūrėjus įvykio vietą daugiau nieko nerasta ir kiti asmenys nesulaikyti. Po asmens sulaikymo buvo nuvykta į jo naudojamą garažą Nr. ( - ) ir ten atlikta krata bei rasta ir paimta akcizais apmokestinamų prekių – cigarečių (1 t., b. l. 35-36).

18Pranešime apie pradėtą ikiteisminį tyrimą 2020 m. vasario 17 d. nurodyta, kad tikrinant informaciją dėl galimo akcizais apmokestintų prekių gabenimo 2020 m. vasario 17 d., apie 7.00 val., ( - ) geležinkelio stoties prieigose buvo sulaikytas A. M., bandantis pasišalinti nuo 8 cigarečių ryšulių „Premier“ su Baltarusijos Respublikos akcizų ženklais (1 t., b. l. 1-2).

19Tarnybiniame pranešime dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo 2020 m. vasario 17 d. nurodyta, kad 2020 m. vasario 17 d. gautas Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus tyrėjo M. K. tarnybinis pranešimas, kuriame nurodyta, kad Kriminalinės žvalgybos skyrius disponuoja informacija apie tai, kad A. M. galimai disponuoja akcizais apmokestinamomis prekėmis – cigaretėmis, kurias laiko garaže, esančiame ( - ) gale esančiuose garažų masyvuose. Tikrinant informaciją dėl galimo akcizais apmokestintų prekių gabenimo 2020 m. vasario 17 d., apie 7.00 val., ( - ) geležinkelio stoties prieigose buvo sulaikytas A. M., bandantis pasišalinti nuo 8 cigarečių ryšulių „Premier“ su Baltarusijos Respublikos akcizų ženklais (1 t., b. l. 7).

20Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus tyrėjo M. K. 2020 m. vasario 17 d. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad A. M. galimai disponuoja akcizais apmokestintomis prekėmis – cigaretėmis, kurias laiko garaže esančiame ( - ) gale esančiuose garažų masyvuose. Tikrinant informaciją dėl galimo akcizais apmokestintų prekių gabenimo 2020 m. vasario 17 d., apie 7.00 val., ( - ) geležinkelio stoties prieigose buvo sulaikytas A. M., bandantis pasišalinti nuo 8 cigarečių ryšulių „Premier“ su Baltarusijos Respublikos akcizų ženklais (1 t., b. l. 11).

21Iš 2020 m. vasario 17 d. įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūros vieta yra miškas šalia ( - ) geležinkelio stoties, artimiausias adresas (apie 70 metrų) ( - ). Miškelio pakraštyje (koordinatės ( - )) ant žemės guli keturi stačiakampio formos ryšuliai. Ryšuliai suvynioti į juodos spalvos polietileninę plėvelę, kai kur perrišti rudos spalvos lipnia juosta. Ryšuliai po du perrišti rudos spalvos medžiaginiais diržais su sagtimis. Ryšuliai yra apie 28 cm. pločio, 90 cm. ilgio ir 14 cm. aukščio. Prie ryšuliu primontuoti apvalūs magnetai. Vieno ryšulio kampe praplėsta polietileninė plėvelė ir viduje matyti cigarečių „Premier“ pakeliai su baltarusiškomis banderolėmis. Praplėšus ryšulius aptikta 1000 pakelių cigarečių „Premier“ su baltarusiškomis banderolėmis, kiekviename ryšulyje buvo po 250 pakelių. Einant pėsčiomis miško takeliu į šiaurės vakarus už 10 metrų (koordinatės ( - )) ant žemės guli tokie patys dar keturi stačiakampio formos ryšuliai. Šie ryšuliai tai pat suvynioti į juodos spalvos polietileninę plėvelę, kai kur perrišti rudos ir pilkos spalvų lipniomis juostomis. Ryšuliai po du perrišti rudos spalvos medžiaginiais diržais su sagtimis. Ryšuliai yra apie 28 cm. pločio, 90 cm. ilgio ir 14 cm. aukščio. Prie ryšulių primontuoti apvalūs magnetai. Vieno ryšulio kampe praplėšta polietileninė plėvelė ir viduje matyti cigarečių „Premier“ pakeliai su baltarusiškomis banderolėmis. Praplėšus ryšulius aptikta 998 pakelių cigarečių „Premier“ su baltarusiškomis banderolėmis, trijuose ryšuliuose buvo po 250 pakelių, o viename – 248 pakeliai. Abiejose vietose ryšuliuose viso aptikta 1998 pakelių cigarečių „Premier“ su baltarusiškomis banderolėmis (1 t., b. l. 13-18).

22Iš savanoriško daiktų dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad liudytojas V. M. pateikė puslapius iš jo pildomos knygos, kuriuose yra užfiksuota, kad garažo Nr. ( - ) savininkas A. M. 2016-2019 metais yra sumokėjęs kasmetinius mokesčius (1 t., b. l. 22-26).

23Iš kratos, atliktos garaže Nr. ( - ), kuris yra garažų masyve šalia pastato esančio ( - ), 2020 m. vasario 17 d. protokolo matyti, kad A. M. parodė seife laikomus 38 pakelius cigarečių „Winston“ be Baltarusijos Respublikos akcizo ženklų; 20 pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“ be Baltarusijos Respublikos akcizo ženklų; spintoje laikomus 15 butelių vyno (vieno butelio talpa 1 l), 5 butelius viskio (vienos butelio talpa 1 l). Buvo rasta ir paimta: 4 buteliai degtinės (vienos butelio talpa 1 l); 1506 pakeliai cigarečių „Fest“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais; 1000 pakelių cigarečių „Premier“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais; šautuvas; magnetai su metalinėmis plokštelėmis (8 vnt.); celofaniniai įpakavimai nuo cigarečių (1 t., b. l. 72-99).

24Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti 8 vnt. metalinių plokštelių su magnetais, kurios buvo rastos ir paimtos kratos metu garaže Nr. ( - ); celofaniniai įpakavimai nuo cigarečių dėžių, kurie buvo rasti ir paimti kratos metu garaže Nr. ( - ); 10 vnt. metalinių plokštelių su magnetais, kurios nuimtos nuo cigarečių įpakavimų, kurios buvo rastos ir paimtos 2020 m. vasario 17 d. įvykio vietos apžiūros metu Vilniuje, prie ( - ) geležinkelio stoties, miške. Nustatyta, kad 10 vnt. metalinių plokštelių yra tapačios garaže rastoms 8 plokštelėms su magnetais; taip pat apžiūrėtos 4 oranžinės spalvos medžiaginės juostos su metalinėmis sagtimis (1 t., b. l. 183-188).

25Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti 1998 pakeliai cigarečių „Premier“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, kurie rasti ir paimti įvykio vietos apžiūros metu Vilniuje, prie ( - ) geležinkelio stoties, miške. Apžiūrėti 8 juodos spalvos įpakavimai. Įpakavimai yra apvynioti juodos spalvos polietilenine plėvele. Ant įpakavimų su lipnia juosta yra priklijuotos metalinės plokštelės su magnetais. Iš viso ant visų pakuočių yra 10 metalinių plokštelių su magnetais. Įpakavimai yra surišti oranžinėmis juostomis su metalinėmis sagtimis po du. 7 pakuotės yra po 250 pakelių cigarečių „Premier“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais. Vienoje pakuotėje yra 248 pakeliai cigarečių „Premier“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais. Iš viso 8 pakuotėse yra 1998 pakeliai cigarečių „Premier“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais. Buvo apžiūrėti 1506 pakeliai cigarečių „Fest“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, kurie rasti ir paimti kratos metu garaže Nr. ( - ). Taip pat apžiūrėta 1000 pakelių cigarečių „Premier“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, rasti ir paimti atlikus kratą garaže Nr. ( - ). Apžiūrėti ir 20 pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“ be akcizo ženklų, rasti ir paimti atlikus kratą garaže Nr. ( - ). Ant kiekvieno bloko yra priklijuotas lipdukas, kuriame rusų kalba parašyta, kad šios prekės skirtos pardavinėti tik neapmuitinamoje parduotuvėje. Apžiūrėti 38 pakeliai cigarečių „Winston“ be akcizo ženklų, kurie rasti ir paimti atlikus kratą garaže Nr. ( - ). Ant kiekvieno pakelio yra priklijuotas lipdukas, kuriame, rusų kalba parašyta, kad šios prekės skirtos pardavinėti tik neapmuitinamoje parduotuvėje (1 t., b. l. 189-195).

26Vilniaus pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus vyresniojo tyrėjo D. K. 2020 m. vasario 18 d. nutarimu 1998 pakeliai cigarečių „Premier“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, 38 pakeliai cigarečių „Winston“ be akcizo ženklų, 20 pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“ be akcizo ženklų, 1506 pakeliai cigarečių „Fest“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, 1000 pakelių cigarečių „Premier“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, perduoti saugoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos Turto valdymo valdybos Vilniaus skyriui (1 t., b. l. 198-200).

27Vyriausiojo tyrėjo V. A. 2020 m. vasario 28 d. nutarimu kartu su kratų metu rastais ir paimtais alkoholiniais gėrimais celofaniniai įpakavimai nuo cigarečių dėžių, 8 vnt. magnetų su metalinėmis plokštelėmis, 10 vnt. magnetų su metalinėmis plokštelėmis bei 4 vnt. oranžinės spalvos medžiaginių juostų su metalinėmis sagtimis perduota saugoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos Turto valdymo valdybos Vilniaus skyriui (2 t., b. l. 18-21).

28Vilniaus apygardos prokuratūros 3-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Dainius Vilimas priėmė 2020 m. balandžio 22 d. nutarimą sunaikinti ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 02-5-00008-20 saugomus 2 998 pakelius cigarečių „Premier“, 38 pakelius cigarečių „Winston“, 20 pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“, 1 506 pakelių cigarečių „Fest“ (2 t., b. l. 5-6).

29Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus rašte dėl cigarečių muitinio įvertinimo yra nurodyta, kad 1998 pakelių cigarečių „Premier“ vertė su mokesčiais yra 6995,98 Eur, 38 pakelių cigarečių „Winston blue“ vertė yra 137,38 Eur, 20 pakelių cigarečių „Minsk 5 super slims“ vertė yra 70,20 Eur, 1506 pakelių cigarečių „Fest“ vertė yra 5273,06 Eur, 1000 pakelių cigarečių „Premier“ vertė yra 3502 Eur. Bendra cigarečių vertė yra 15978,62 Eur (2 t., b. l. 37-38).

30Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus D. M. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad Kriminalinės žvalgybos skyrius nedisponuoja jokia informacija apie 2020 m. vasario 17 d. nusikalstamoje veikoje galimai naudotą automobilį Audi 80 (sidabrinis sedanas) ir kartu buvusį M. Z. (gyvenantis Baltarusijos Respublikoje) ir kitą asmenį. Iš A. M. pateiktų duomenų nustatyti automobilio AUDI 80 (sidabrinis sedanas) valstybinius numerius, automobilio savininką, automobilio naudotoją ir asmenį M. Z. gyvenantį Baltarusijos Respublikoje bei kitą asmenį nėra galimybių (2 t., b. l. 84). Dėl BK 1992 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos

31BK 1992 straipsnio 2 dalyje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas pažeisdamas nustatytą tvarką įgijo, laikė, gabeno, siuntė, naudojo ar realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą. Šis nusikaltimas gali būti padaromas alternatyviais veiksmais: įgijimu, laikymu, gabenimu, siuntimu, naudojimu ar realizavimu akcizais apmokestinamų prekių. Taigi baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų atliktas bent vienas iš BK 1992 straipsnio 1 dalies dispozicijoje numatytų veiksmų. Šios nusikalstamos veikos sudėtis yra formalioji, veika laikoma baigta nuo jau nurodytų alternatyvių veiksmų ar bent vieno iš jų padarymo.

32Vertinant visus baudžiamojoje byloje ištirtus įrodymus tiek atskirai, tiek lyginant tarpusavyje, juos susiejant į vientisą loginę grandinę ir nė vienam įrodymų šaltiniui neteikiant išskirtinės reikšmės, konstatuotina, kad A. M. kaltė, padarius jam inkriminuotą nusikaltimą yra visiškai įrodyta, jo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 1992 straipsnio 2 dalį.

33Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 4-200 „Dėl fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ (toliau – Taisyklės) 2 punkte bei 2.1., 2.1.1., 2.1.3., 2.2. papunkčiuose numatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis (išskyrus šių Taisyklių 3 punkte nurodytus atvejus), taip pat kontrabandinius tabako gaminius. Taisyklių 3 punkte, 3.1., 3.1.2. papunkčiuose numatyta, kad fiziniams asmenims leidžiama laikyti ir gabenti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis nepaženklintus tabako gaminius, jeigu jie laiko įvežtus į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija 10 pakelių cigarečių, kai prekės įvežtos iš kitų valstybių, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares.

34Kaltinime nurodyta, kad A. M. pažeidė Taisyklių 2 ir 3 punktų reikalavimus tačiau matyti, kad buvo pažeisti Taisyklių 2. punkte bei 2.1., 2.1.1., 2.1.3., 2.2. papunkčiuose, taip pat 3. punkte, 3.1., 3.1.2. papunkčiuose numatyti reikalavimai. Prokuroras teisingai nurodė Taisyklėse numatytų reikalavimų nuostatas, tačiau netiksliai įvardijo punktus, atitinkamai kaltinimas šioje dalyje yra tikslinamas.

35Teismas turi teisę nuosprendį grįsti visais įrodymais, tiek surinktais ikiteisminio tyrimo metu, tiek naujais įrodymais, tačiau juos visus privalo ištirti ir patikrinti teisiamajame posėdyje BPK 271–292 straipsniuose nustatyta tvarka: apklausti asmenis, perskaityti kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo teisėjui arba pirmiau teisme (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-114-495/2020)

36A. M. kaltė visiškai įrodyta tiek jo paties duotais parodymais – jis visiškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką. Jo parodymus bei kaltinime nurodytas aplinkybes patvirtina ikiteisminio tyrimo metu apklaustų liudytojų G. U., A. V., V. M. parodymai, jo kaltė yra įrodyta ir kita rašytine baudžiamosios bylos medžiaga: tarnybiniais pranešimais, pranešimu apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, savanoriško daiktų dokumentų pateikimo protokolu, kratos protokolu, daiktų apžiūros protokolais.

37Vertinant, ar A. M. 2020 m. vasario 11 d. padarė kaltinime numatytus veiksmus, pažymėtina, kad faktines laikos ir vietos aplinkybes A. M. nurodė apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, o jais netikėti nėra pagrindo. Be to, faktinę vietos aplinkybę jis iš esmės patvirtino ir teisiamojo posėdžio metu, paaiškinęs, kad cigaretes paėmė miške, kad antro įvykio metu buvusi cigarečių vieta nuo pirmo įvykio metu buvusios cigarečių vietos skyrėsi apie pusantro kilometro. Tuo tarpu antro įvykio metu, t. y., jam nešant cigaretes mišku, jį sulaikė pareigūnas būtent miške, ( - ) geležinkelio stoties prieigose. Apklausiamas tiek teisiamojo posėdžio metu, tiek ikiteisminio tyrimo metu A. M. paaiškino, kad jis veikė kartu su M. Z., kad automobilį vairavo jam nepažįstamas asmuo, tačiau, baudžiamosios bylos duomenimis, pastarojo asmens ir asmens M. Z. nustatyti nėra galimybių (2 t., b. l. 84). Taigi pagrįstai nurodyta, kad kaltinamasis veikė kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis. Kad buvo paimti 1506 pakeliai cigarečių „Fest“, pažymėtų Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, ir 1000 pakelių cigarečių „Premiere“, pažymėtų Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, kad jie nunešti ir sudėti į netoliese buvusį automobilį Audi 80 ir šiuo automobiliu cigaretės buvo nugabentos iki kaltinamajam priklausančio garažo Nr. ( - ), esančio ( - ), bei atgabentos cigaretės sudėtos į garaže esančią duobę, po ko cigaretės buvo laikomos, kol buvo rastos pareigūnų, patvirtina tiek paties kaltinamojo duoti parodymai teisiamojo posėdžio metu, tiek jo parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu, tiek liudytojų, atlikusių garaže kratą parodymai, tiek kratos, atliktos garaže protokolas (nurodyta, kad garaže Nr. ( - ) rasta ir paimta 1506 pakeliai cigarečių „Fest“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, 1000 pakelių cigarečių „Premier“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, iš fotolentelės matyti, kad supakuotos cigaretės buvo sumestos į garažę esančią duobę (1 t., b. l. 72-99)), tiek liudytojo V. M. parodymai (jis parodė, kad garažas Nr. ( - ) priklauso M. šeimai, juo dažniausiai naudojasi A. M.), tiek savanoriško daiktų dokumentų pateikimo protokolas (matyti, kad garažo Nr. ( - ) savininkas A. M. 2016-2019 metais yra sumokėjęs kasmetinius mokesčius (1 t., b. l. 22-26)). Be kita ko, nors nustatyti automobilio AUDI 80 (sidabrinis sedanas) valstybinius numerius, automobilio savininką, automobilio naudotoją nėra galimybių (2 t., b. l. 84), tačiau neabejotina, kad tokio kiekio cigarečių nugabenimui į garažą, atsižvelgiant ir į atstumą, automobilis buvo būtinas. Akcizais apmokestinamų prekių gabenimu laikomas šių prekių pervežimas iš vienos vietos į kitą pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką bet kokia transporto rūšimi, bet kokiu būdu, taip pat nepriklausomai, kokioje transporto priemonės vietoje prekės yra sudėtos, jos paslėptas ar ne ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-207-449/2019). Akcizais apmokestinamų prekių laikymu pripažįstami bet kokie tyčiniai veiksmai, susiję su faktiniu akcizais apmokestinamų prekių buvimo kaltininko žinioje pažeidžiant teisės aktais nustatytą tokių prekių laikymo tvarką, nepriklausomai nuo jų turėjimo laiko trukmės, jų buvimo vietos. Laikymas gali pasireikšti prekių buvimu patalpose, slaptavietėse, kaltininko turėjimu jų savo žinioje, jei tai nesusiję su šių prekių gabenimu ir kt. Patalpomis pripažįstamos tiek negyvenamosios, tiek gyvenamosios patalpos, garažai, sandėliai ir pan. Laikymas yra trunkamoji veika (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-188-148/2017). Taigi neginčytinai nustatyta, kad A. M., paėmęs, nunešęs ir sudėjęs į automobilį, po ko nugabenęs į garažą ir sudėjęs į jame esančią duobę bei laikęs tol, kol surado pareigūnai Baltarusijos Respublikos banderolėmis pažymėtas cigaretes, t. y. pažeisdamas nustatytą tvarką gabeno bei laikė akcizais apmokestinamas prekes.

38Vertinant, ar A. M. 2020 m. vasario 17 d. padarė kaltinime numatytus veiksmus, pažymėtina, kad faktines laiko ir vietos aplinkybes A. M. nurodė apklausiamas tiek teisiamojo posėdžio, tiek ikiteisminio tyrimo metu. Be kita ko, laiko ir vietos aplinkybes patvirtina ir liudytojų – G. U. ir A. V., t. y. įvykio vietoje buvusių pareigūnų parodymai, taip pat įvykio vietos apžiūros protokolas (1 t., b. l. 13-18). Kad kaltinamasis veikė ne vienas, patvirtina jį sulaikiusio asmens - liudytojo G. U. parodymai (parodė, kad link jo judėjo 2 asmenys, vėliau, sulaikius kaltinamąjį, antras asmuo judėjo mišku toliau), bei liudytojo A. V. parodymai (parodė, kad girdėjo nubėgančių asmenų garsus, be to, G. U. jam paaiškino, kad sulaikė vieną asmenį). Taigi pagrįstai nurodyta, kad kaltinamasis veikė kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis. Kad A. M. paėmė ir nešė 1998 pakelius cigarečių „Premiere“ pažymėtų Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, iki tol, kol 2020 m. vasario 17 d., 07.00 val., buvo sulaikytas Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų, patvirtina tiek paties kaltinamojo parodymai, tiek liudytojų - pareigūnų parodymai, tiek daiktų apžiūros protokolas (apžiūrėti 8 pakuotėse buvę 998 pakeliai cigarečių „Premier“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais (1 t., b. l. 189-195)). Gabenimu yra laikomas akcizais apmokestinamų prekių pernešimas rankinėje ar kituose daiktuose, kaltininko drabužiuose ir kitokiais būdais (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-207-449/2019). Taigi neginčytinai nustatyta, kad A. M. paėmęs ir nešdamas cigaretes, pažymėtas Baltarusijos Respublikos banderolėmis, gabeno akcizais apmokestinamas prekes, pažeisdamas nustatytą tvarką. Gabenimu yra laikomas akcizais apmokestinamų prekių pernešimas rankinėje ar kituose daiktuose, kaltininko drabužiuose ir kitokiais būdais (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-207-449/2019).

39Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties BK straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jos visos yra jungiamos vieningos tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Tęstinės nusikalstamos veikos epizodus jungiančiai vieningai tyčiai paprastai būdinga tai, kad kaltininkas savo veiksmus suvokia kaip vientisą nusikalstamą veiką ir, darydamas pirmą veiką, jau turi susiformavusį (pradinį) sumanymą ir dėl kitos nusikalstamos veikos. Nustatant vieningą tyčią vertinamas ne tik kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką, bet ir išsiaiškinama, kaip jis suvokė ir įvertino savo daromų veikų pobūdį, kokios paskatos lėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekiama. Subjektyvieji nusikalstamos veikos požymiai, be nurodytų aplinkybių, nustatomi atsižvelgiant ir į išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, situaciją, kuriai esant šie veiksmai buvo padaryti, ir pan.

40Teismas, atsižvelgdamas į kaltinamojo teisiamojo posėdžio metu nurodytas aplinkybes bei aplinkybes, kurias jis nurodė apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, taip pat atsižvelgdamas į nusikalstamos veikos pobūdį bei trumpą laiko tarpą tarp abiejų veikų, daro išvadą, kad A. M. abi veikas padarė esant vieningai tyčiai. Kaltinamasis apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu itin išsamiai nurodė aplinkybes, susijusias su jo sutikimu daryti nusikalstamą veiką, t. y. nurodė, kad jam pasiūlė užsidirbti paimant ir laikant savo garaže cigaretes, po ko ir buvo padarytos abi veikos. Be to, teisiamojo posėdžio metu jis parodė, jog žinojo, kad dėžėse buvo cigaretės. Taigi jo tyčia gabenti ir laikyti cigaretes susiformavo ne po pirmosios veikos padarymo, tačiau dar prieš jos darymą. Nors pirmojo teisiamojo posėdžio metu paaiškėjo, kad kaltinamajam reikalingas vertėjas, o pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, kuriame yra išdėstytas jo parodymų turinys, jam buvo įteiktas lietuvių kalba, tačiau antrojo teisiamojo posėdžio metu jis paaiškino, kad gavo vertimą, taip pat nurodė, su kuo nesutinka. Tuo tarpu dėl savo parodymų turinio jis pastabų neturėjo, atitinkamai jie yra vertinami kartu su kitas įrodymais.

41Taigi išdėstytų įrodymų visuma patvirtina, kad A. M. padarė jam inkriminuojamą tęstinę nusikalstamą veiką, susidedančią iš dviejų epizodų.

42A. M., be kita ko, kaltinamas ir tuo, kad jis 2020 m. vasario 11 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, nuo Vilniaus r., ( - ) kaime, esančios ( - ) geležinkelio stoties prieigų, paėmęs 38 pakelius cigarečių „Winston“ nepažymėtų akcizo ženklais bei 20 pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“ nepažymėtų akcizo ženklais, juos nešė ir sudėjo į netoliese buvusį automobilį Audi 80 ir šiuo automobiliu cigaretes gabeno iki jam priklausančio garažo Nr. ( - ) esančio ( - ), bei atgabentas cigaretes sudėjęs į garaže esančią duobę joje laikė iki 2020 m. vasario 17 d., 12.30 val., kai šias cigaretes kratos metu aptiko ir paėmė Valstybės sienos apsaugo tarnybos pareigūnai. Visgi A. M. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad cigaretes įsigijo „Duty Free", 2020 m. vasario 17 d. apklausiamas įtariamuoju nurodė, kad kratos metu rastas cigaretes „Winston“ ir „Minsk 5 Superslims“ jis pirkdavo Duty Free parduotuvėje, kai važiuodavo iš Baltarusijos į Lietuvą (2 t., b. l. 112-114). Teisiamojo posėdžio metu prokuroras sutiko, kad aplinkybės, susijusios su 38 pakeliais cigarečių „Winston“ nepažymėtais akcizo ženklais bei 20 pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“ nepažymėtų akcizo ženklais, būtų šalinamos iš kaltinimo. Atsižvelgiant į tai, kad nėra jokių duomenų, kurie pagrįstų, jog 38 pakeliai cigarečių „Winston“ nepažymėti akcizo ženklais bei 20 pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“ nepažymėtų akcizo ženklais būtų buvę gabenami ir laikomi kaltinime nurodytomis aplinkybėmis, teismas šalina pastarąją aplinkybę. Be kita ko, iš baudžiamosios bylos duomenų matyti, kad A. M. nuo 2019 metų ne kartą lankėsi Baltarusijos Respublikoje, vien 2020 m. sausio mėnesį jis 3 kartus buvo išvykęs į Baltarusijos Respubliką per Šalčininkų pasienio kontrolės punktą (2 t., b. l. 135-139). Be to, iš asmens duomenyse esančios vizos kopijos matyti, kad Baltarusijos Respublikos viza A. M. buvo išduota 2019 m. gruodžio 18 d., ji galioja iki 2020 m. gruodžio 17 d. Taip pat pažymėtina, kad cigaretės, nepažymėtos akcizo ženklais, skiriasi nuo kitų cigarečių tiek pavadinimu, tiek kiekiu, tiek tuo, kad jos nėra pažymėtos Baltarusijos Respublikos banderolėmis, t. y. nėra tapačios kontrabandos būdu atgabentoms cigaretėms.

43Atsižvelgiant į tai, kad aplinkybės, susijusios su 38 pakeliais cigarečių „Winston“ bei 20 pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“, yra šalinamos iš kaltinimo, atitinkamai bendra sulaikytų cigarečių vertė (15978,62 Eur) yra mažinama 207,58 Eur suma (38 pakelių „Winston blue“ vertė yra 137,38 Eur, 20 pakelių cigarečių „Minsk 5 super slims“ vertė yra 70,20 Eur (2 t., b. l. 37-38)), ir nustatoma, kad bendra sulaikytų cigarečių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą ir sudaro 15771,04 Eur.

44BK 2 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką ir tik jeigu veikos padarymo metu iš jo galima buvo reikalauti įstatymus atitinkančio elgesio. BK 1992 straipsnyje numatyta nusikalstama veika gali būti padaroma tik tiesiogine tyčia. Kaltininkas suvokia, kad jis pažeidžia teisės aktuose nustatytą akcizais apmokestinamų prekių įgijimo, laikymo, gabenimo, siuntimo, naudojimo ar realizavimo tvarką ir nori taip veikti. BK 15 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas yra padarytas tiesiogine tyčia, jeigu jį darydamas asmuo suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti. Taigi šiuo atveju reikia nustatyti, ar A. M. suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti. Teismo vertinimu, baudžiamojoje byloje esantys įrodymai neginčytinai patvirtina, kad A. M. suvokė, kad, vienu atveju, gabendamas ir laikydamas akcizais apmokestinamas prekes, kitu atveju, gabendamas akcizais apmokestinamas prekes, pažeidžia nustatytą tvarką ir norėjo taip veikti. Tai patvirtina pats nusikalstamos veikos pobūdis - cigarečių paėmimas miške, jų gabenimas iki garažo ir jų sudėjimas garaže esančioje duobėje, patvirtina ir tai, kad tai nebuvo vienkartiniai veiksmai, be to, pats A. M. parodė, jog atsisakė paimti cigaretes nuo bėgių, nes ten filmuojama. Visa tai rodo, kad jis suvokė, jog jo veiksmai nėra teisėti, ir norėjo taip veikti. Atitinkamai nusikalstamą veiką jis padarė veikdamas tiesiogine tyčia.

45Minėtų įrodymų visetas patvirtina, kad A. M. 2020 m. vasario 11 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, nuo ( - ), ( - ) kaime, esančios ( - ) geležinkelio stoties prieigų, paėmęs 1506 pakelius cigarečių „Fest“ pažymėtų Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais ir 1000 pakelių cigarečių „Premiere“, pažymėtų Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, juos nešė ir sudėjo į netoliese buvusį automobilį Audi 80 ir šiuo automobiliu cigaretes gabeno iki jam priklausančio garažo Nr. ( - ), esančio ( - ), bei atgabentas cigaretes sudėjęs į garaže esančią duobę joje laikė iki 2020 m. vasario 17 d., 12.30 val., kai šias cigaretes kratos metu aptiko ir paėmė Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. 2020 m. vasario 17 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tęsdamas nusikalstamą veiką, taip pat su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis atvykęs, į ( - ) kaimą, nuo ( - ) geležinkelio stoties prieigų vėl paėmė ir nešė 1998 pakelius cigarečių „Premiere“ pažymėtų Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais iki tol, kol 2020 m. vasario 17 d., 07.00 val., buvo sulaikytas valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Bendra sulaikytų cigarečių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą ir sudaro 15771,04 Eur.

46III. SKIRTINA BAUSMĖ IR KITI KLAUSIMAI

47Bausmės skyrimas

48Už BK 1992 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą yra skiriama bauda arba laisvės atėmimas 8 metų.

49Skirdamas kaltininkui bausmę, teismas turi laikytis BK specialiosios dalies straipsnio, nustatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcijos ribų ir vadovautis bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, nustatytais BK 41, 54, 61 straipsniuose.

50A. M. padarė tęstinį nusikaltimą, kuris priskiriamas sunkiems nusikaltimams (BK 11 straipsnio 5 dalis). Nusikaltimas baigtas, padarytas tiesiogine tyčia, padarytas iš anksto planuojant, veikiant su kitais – ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, 2020 m. vasario 17 d. veika buvo nutraukta pareigūnų veiksmais. Vertinant jo asmenybę, pažymėtina, kad duomenų, jog būtų Priklausomybės ligų ir Psichiatrijos kabineto įskaitoje, nėra, neteistas (2 t., b. l. 131), administracine tvarka per 5 metus baustas 1 kartą (pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 137 straipsnio 3 dalį) už tai, kad 2020 m. vasario 17 d. pas jį buvo rasta naminės degtinės, paskirtą baudą jis sumokėjo kitą dieną po nutarimo administracinėje byloje priėmimo (2 t., b. l. 132-133), nuo 2019 m. gegužės 1d. dirba AB „( - )“ (1 t., b. l. 50, 68, 111, 131; 2 t., 134). Iš Sodros duomenų, prieinamų teismų informacinėje sistemoje „Liteko“, matyti, kad A. M. darbo užmokestis siekia nuo 1392,41 Eur (už 2020 m. kovo mėnesį) iki 2096,47 Eur (už 2020 m. balandžio mėnesį) per mėnesį. Atitinkamai daryti kategoriškos išvados, kad jo finansinė padėtis yra sunki, negalima. Be kita ko, jo sutuoktinė taip pat yra dirbanti (1 t., b. l. 112).

51Nustatyta jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, numatyta BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte. BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta baudžiamąją atsakomybę lengvinanti aplinkybė – kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. Sulaikytas pareigūno A. M. iš karto prisipažino, prisipažino ir apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, nurodė kad gailisi dėl savo poelgių (2 t., b. l. 112-114), taip pat ir papildomos apklausos metu (2 t., b. l. 128), todėl prokuroras pareiškimu kreipėsi į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis taip pat prisipažino ir gailėjosi dėl savo veiksmų. Tuo pačiu pažymėtina, kad kaltinamasis davė itin išsamius ir detalius parodymus, jų nekeitė tiek dėl 2020 m. vasario 11 d. epizodo, tiek dėl 2020 m. vasario 17 d. epizodo. Teismas laiko itin svarbiais jo parodymus duotus dėl 2020 m. vasario 11 d. epizodo, atsižvelgiant į tai, kad jie padėjo išaiškinti veikos padarymo sistemą.

52Tuo pačiu pažymėtina, kad bendra cigarečių vertė yra 15771,04 Eur, o tai yra gerokai daugiau nei 250 MGL, t. y. daugiau nei 300 MGL

53Kadangi sankcijoje yra numatytos alternatyvios bausmės (bauda ir terminuotas laisvės atėmimas), teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, sprendžia, kad bausmės tikslai bus pasiekti A. M. paskiriant baudą, jos dydį nustatant artimą minimaliam, t. y. 300 MGL (15 000 Eur). Pažymėtina, kad BK 47 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatyta, kad už sunkų nusikaltimą numatyta bauda nuo 150 iki 6 000 MGL dydžio.

54Baudžiamoji byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, todėl skiriama bauda sumažinama vienu trečdaliu, kaip tai numatyta BK 641 straipsnio 1 dalyje, ir nustatoma 200 MGL (10000 Eur) dydžio bauda.

55A. M. 2020 m. vasario 17 d., 07.00 val., buvo laikinai sulaikytas vadovaujantis BPK 140 straipsnio nustatyta tvarka (2 t., b. l. 87), 2020 m. vasario 18 d., 16.50 val., jis buvo paleistas (2 t., b. l. 90). Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi, į paskirtą bausmę įskaityti A. M. laiką išbūtą laikinajame sulaikyme nuo 2020 m. vasario 17 d., 07.00 val., iki 2020 m. vasario 18 d., 16.50 val., t. y. 2 paras, vieną sulaikymo dieną prilyginant 2 MGL (100 Eur) dydžio baudai. Atitinkamai 200 MGL yra mažinama 4 MGL (200 Eur) ir nustatoma galutinė bauda 196 MGL (9800 Eur).

56Prokuroro Dainiaus Vilimo 2020 m. balandžio 22 d. nutarimu, be kita ko, nutarta sunaikinti ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 02-5-00008-20 saugomus 38 pakelius cigarečių „Winston“, 20 pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“. Be kita ko, buvo prašoma pateikti sunaikinimą patvirtinančius dokumentus (2 t., b. l. 4). Baudžiamojoje byloje nėra cigarečių sunaikinimą patvirtinančių dokumentų, tačiau, kad cigaretės yra sunaikintos, prokuroras nurodė teisiamojo posėdžio metu. BPK 93 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įstatymų nustatytais atvejais savininkui atlyginama parduotų (perduotų) arba sunaikintų daiktų vertė. Atsižvelgiant į tai, kad minėtos cigaretės yra sunaikintos, tačiau A. M. jos turėtų būti grąžinamos, teismas, atsižvelgdamas į tai, bei į prokuroro bei gynėjo išdėstytą vienodą poziciją, sprendžia, kad 196 MGL bauda yra mažinama 207,58 Eur suma (38 pakelių „Winston blue“ vertė yra 137,38 Eur, 20 pakelių cigarečių „Minsk 5 super slims“ vertė yra 70,20 Eur (2 t., b. l. 37-38)), kas prilyginama 5 MGL ir galutinė bauda nustatoma 191 MGL bauda dydžio (9550 Eur).

57A. M. teisiamojo posėdžio metu prašė baudą išdėstyti 2 metams. Be to, jis, pasirašydamas 2020 m. birželio 18 d. pranešimą įtariamajam apie galimybę kreiptis į teisėją dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu, prašė pagal galimybes sumažinti baudą ir leisti ją sumokėti dalimis per 24 mėnesius (2 t., b. l. 141-142). Teismas, įvertinęs bendrą cigarečių vertę, paskirtos baudos dydį, A. M. turtinę padėtį, bei atsižvelgdamas į A. M. prašymą, nustato 12 mėnesių baudos sumokėjimo laikotarpį. Dėl kardomosios priemonės

58Vyriausiojo tyrėjo V. A. 2020 m. vasario 18 d. nutarimu A. M. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (2 t., b. l. 88). Paskirta kardomoji priemonė paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo. Nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti panaikintina. Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti

59Vilniaus apygardos prokuratūros 3-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Dainius Vilimas priėmė 2020 m. balandžio 22 d. nutarimą sunaikinti ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 02-5-00008-20 saugomus 2 998 pakelius cigarečių „Premier“, 38 pakelius cigarečių „Winston“, 20 pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“, 1 506 pakelių cigarečių „Fest“ (2 t., b. l. 5-6). Klausimas dėl sunaikintų 38 pakelių cigarečių „Winston“ ir 20 pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“ išspręstas dalyje dėl bausmės skyrimo, tuo tarpu pagrindo spręsti dėl 2 998 pakelių cigarečių „Premier“ bei 1 506 pakelių cigarečių „Fest“ nėra, kadangi jos taip pat yra sunaikintos, kaip nusikalstamos veikos rezultatas.

60Vyriausiojo tyrėjo V. A. 2020 m. vasario 28 d. nutarimu kartu su kratų metu rastais ir paimtais alkoholiniais gėrimais celofaniniai įpakavimai nuo cigarečių dėžių, 8 vnt. magnetų su metalinėmis plokštelėmis, 10 vnt. magnetų su metalinėmis plokštelėmis bei 4 vnt. oranžinės spalvos medžiaginių juostų su metalinėmis sagtimis perduota saugoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos Turto valdymo valdybos Vilniaus skyriui (2 t., b. l. 18-21). Atitinkamai celofaniniai įpakavimai nuo cigarečių dėžių, 8 vnt. magnetų su metalinėmis plokštelėmis, 10 vnt. magnetų su metalinėmis plokštelėmis bei 4 vnt. oranžinės spalvos medžiaginių juostų su metalinėmis sagtimis, kurie yra saugomi Valstybės sienos apsaugos tarnybos Turto valdymo valdybos Vilniaus skyriuje ir kurie buvo tiesiogiai panaudoti darant nusikalstamą veiką, nuosprendžiui įsiteisėjus konfiskuotini ir sunaikinami kaip menkaverčiai (BPK 94 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 4 punktas).

61Byloje (2 t., bylos nugarėlė) yra DVD diskas „02-5-00008-20 „Huawei P20“ duomenys.“. Iš jo apžiūros protokolo matyti, kad tyrimui reikšmingų duomenų nerasta (1 t., b. l. 175-176), tačiau, atsižvelgiant į tai, kad jis atitinka BPK 91 straipsnyje numatytus požymius, minėtas DVD diskas paliekamas prie baudžiamosios bylos medžiagos (BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų

62Vilniaus apygardos teismui buvo pateikta Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. pažyma dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurioje nurodyta valstybės naudai priteistina suma – 90,72 Eur už A. M. suteiktas valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą.

63Teisiamojo posėdžio, vykusio 2020 m. rugpjūčio 4 d., metu paaiškėjo, kad A. M. yra reikalingas vertėjas. Atitinkamai teisėja informavo proceso dalyvius, kad tokiu atveju yra būtinas gynėjo dalyvavimas. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis BPK 51 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu, kuriam esant gynėjo dalyvavimas yra būtinas, 2020 m. rugpjūčio 4 d. raštu buvo kreiptasi į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Vilniaus koordinatorių, prašant parinkti gynėją (2 t., b. l. 163). Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Vilniaus koordinatorius A. M. parinko gynėją advokatą Rimantą Prėskienį (2 t., b. l. 164-165). Atsižvelgiant į tai, 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi kaltinamajam A. M. buvo paskirtas gynėjas advokatas Rimantas Prėskienis (2 t., b. l. 166).

64Pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, priima sprendimą iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo, atsižvelgdamas į kaltinamojo turtinę padėtį, išskyrus šio Kodekso 51 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus atvejus (BPK 106 straipsnio 2 dalis).

65Teismas, atsižvelgdamas į nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodytas aplinkybes, į tai, kad gynėjo dalyvavimas procese įstatymiškai buvo būtinas, sprendžia, kad būtų netikslinga iš A. M. priteisti prašomas išlaidas. Teismo vertinimu, gynėjo būtiną dalyvavimą imperatyviai numato BPK, tai reiškia, kad asmuo neturi teisės rinktis, ar jam gintis pačiam, ar su gynėjo pagalba. Tuo tarpu teismas, siekdamas nepažeisti teisės į gynybą privalo užtikrinti gynėjo dalyvavimą, todėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų priteisimas iš A. M., nesuderinamas su jo teise į gynybą. Atitinkamai Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymas netenkinamas.

66Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytą ir vadovaudamasis BPK 304-305 bei 307 straipsniais ir 313 straipsnio 2-3 dalimis,

Nutarė

67A. M. (A. M.) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 1992 straipsnio 2 dalyje ir paskirti jam 300 MGL (15000 Eur) dydžio baudą.

68Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, baudą sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti 200 MGL (10000 Eur) dydžio baudą.

69Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi, į paskirtą bausmę įskaityti A. M. laiką išbūtą laikinajame sulaikyme nuo 2020 m. vasario 17 d., 07.00 val., iki 2020 m. vasario 18 d., 16.50 val., t. y. 2 paras, vieną sulaikymo dieną prilyginant 2 MGL (100 Eur) dydžio baudai. Atitinkamai 200 MGL yra mažinama 4 MGL (200 Eur) ir nustatoma bauda 196 MGL (9800 Eur).

70196 MGL dydžio baudą sumažinti 207,58 Eur (38 pakelių „Winston blue“ vertė yra 137,38 Eur, 20 pakelių cigarečių „Minsk 5 super slims“ vertė yra 70,20 Eur), kurie prilyginami 5 MGL baudai, ir galutinę baudą nustatyti 191 MGL dydžio (9550 – devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt Eur).

71A. M. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo. Nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti.

72Celofaninius įpakavimus nuo cigarečių dėžių, 8 vnt. magnetų su metalinėmis plokštelėmis, 10 vnt. magnetų su metalinėmis plokštelėmis bei 4 vnt. oranžinės spalvos medžiaginių juostų su metalinėmis sagtimis, kurie yra saugomi Valstybės sienos apsaugos tarnybos Turto valdymo valdybos Vilniaus skyriuje ir kurie buvo tiesiogiai panaudoti darant nusikalstamą veiką, nuosprendžiui įsiteisėjus konfiskuoti ir sunaikinti kaip menkaverčius (BPK 94 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 4 punktas).

73DVD diską „02-5-00008-20 „Huawei P20“ duomenys.“ palikti prie baudžiamosios bylos medžiagos (BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

74Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymo dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų priteisimo iš A. M. netenkinti.

75A. M. išaiškinti, kad paskirtoji bauda turi būti sumokėta per 12 (dvylika) mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, baudą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 6801. Įspėti A. M., kad nustatytu laiku nesumokėta arba nepervesta bauda bus išieškota priverstinai.

76Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Nida... 2. viešame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka... 3. kaltinamas padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. I. ĮRODYTA PRIPAŽINTOS NUSIKALSTAMOS VEIKOS APLINKYBĖS... 6. A. M. neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis, o būtent: jis... 7. 2020 m. vasario 11 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku,... 8. 2020 m. vasario 17 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku,... 9. Šiais savo veiksmais A. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 1992... 10. II. BYLOJE IŠTIRTI ĮRODYMAI IR JŲ VERTINIMAS... 11. Kaltinamasis A. M. teisiamojo posėdžio metu parodė suprantantis, kuo yra... 12. Kaltinamajam A. M. teisiamojo posėdžio metu prisipažinus kaltu padarius jam... 13. Kaltinamasis A. M. ikiteisminio tyrimo metu dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu... 14. Papildomai apklausiamas A. M. pasiliko prie anksčiau duotų parodymų,... 15. Liudytojas V. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis yra garažų masyvo,... 16. Liudytojas G. U. parodė, kad buvo tikrinta informacija apie tai, kad A. M.... 17. Liudytojas A. V. parodė, kad buvo tikrinta informacija apie tai, kad A. M.... 18. Pranešime apie pradėtą ikiteisminį tyrimą 2020 m. vasario 17 d. nurodyta,... 19. Tarnybiniame pranešime dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo 2020 m. vasario 17... 20. Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus tyrėjo M. K.... 21. Iš 2020 m. vasario 17 d. įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad... 22. Iš savanoriško daiktų dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad liudytojas... 23. Iš kratos, atliktos garaže Nr. ( - ), kuris yra garažų masyve šalia... 24. Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti 8 vnt. metalinių... 25. Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti 1998 pakeliai... 26. Vilniaus pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus vyresniojo tyrėjo D.... 27. Vyriausiojo tyrėjo V. A. 2020 m. vasario 28 d. nutarimu kartu su kratų metu... 28. Vilniaus apygardos prokuratūros 3-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus... 29. Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės... 30. Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus D. M.... 31. BK 1992 straipsnio 2 dalyje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas... 32. Vertinant visus baudžiamojoje byloje ištirtus įrodymus tiek atskirai, tiek... 33. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 4-200... 34. Kaltinime nurodyta, kad A. M. pažeidė Taisyklių 2 ir 3 punktų reikalavimus... 35. Teismas turi teisę nuosprendį grįsti visais įrodymais, tiek surinktais... 36. A. M. kaltė visiškai įrodyta tiek jo paties duotais parodymais – jis... 37. Vertinant, ar A. M. 2020 m. vasario 11 d. padarė kaltinime numatytus veiksmus,... 38. Vertinant, ar A. M. 2020 m. vasario 17 d. padarė kaltinime numatytus veiksmus,... 39. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tęstine pripažįstama tokia... 40. Teismas, atsižvelgdamas į kaltinamojo teisiamojo posėdžio metu nurodytas... 41. Taigi išdėstytų įrodymų visuma patvirtina, kad A. M. padarė jam... 42. A. M., be kita ko, kaltinamas ir tuo, kad jis 2020 m. vasario 11 d., tiksliai... 43. Atsižvelgiant į tai, kad aplinkybės, susijusios su 38 pakeliais cigarečių... 44. BK 2 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad asmuo atsako pagal baudžiamąjį... 45. Minėtų įrodymų visetas patvirtina, kad A. M. 2020 m. vasario 11 d.,... 46. III. SKIRTINA BAUSMĖ IR KITI KLAUSIMAI... 47. Bausmės skyrimas ... 48. Už BK 1992 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą yra skiriama... 49. Skirdamas kaltininkui bausmę, teismas turi laikytis BK specialiosios dalies... 50. A. M. padarė tęstinį nusikaltimą, kuris priskiriamas sunkiems nusikaltimams... 51. Nustatyta jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, numatyta BK 59 straipsnio 1... 52. Tuo pačiu pažymėtina, kad bendra cigarečių vertė yra 15771,04 Eur, o tai... 53. Kadangi sankcijoje yra numatytos alternatyvios bausmės (bauda ir terminuotas... 54. Baudžiamoji byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, todėl... 55. A. M. 2020 m. vasario 17 d., 07.00 val., buvo laikinai sulaikytas vadovaujantis... 56. Prokuroro Dainiaus Vilimo 2020 m. balandžio 22 d. nutarimu, be kita ko,... 57. A. M. teisiamojo posėdžio metu prašė baudą išdėstyti 2 metams. Be to,... 58. Vyriausiojo tyrėjo V. A. 2020 m. vasario 18 d. nutarimu A. M. paskirta... 59. Vilniaus apygardos prokuratūros 3-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus... 60. Vyriausiojo tyrėjo V. A. 2020 m. vasario 28 d. nutarimu kartu su kratų metu... 61. Byloje (2 t., bylos nugarėlė) yra DVD diskas „02-5-00008-20 „Huawei... 62. Vilniaus apygardos teismui buvo pateikta Valstybės garantuojamos teisinės... 63. Teisiamojo posėdžio, vykusio 2020 m. rugpjūčio 4 d., metu paaiškėjo, kad... 64. Pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, priima... 65. Teismas, atsižvelgdamas į nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodytas... 66. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytą ir vadovaudamasis BPK 304-305 bei 307... 67. A. M. (A. M.) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 1992... 68. Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, baudą sumažinti vienu trečdaliu ir... 69. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi, į paskirtą bausmę įskaityti A. M.... 70. 196 MGL dydžio baudą sumažinti 207,58 Eur (38 pakelių „Winston blue“... 71. A. M. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 72. Celofaninius įpakavimus nuo cigarečių dėžių, 8 vnt. magnetų su... 73. DVD diską „02-5-00008-20 „Huawei P20“ duomenys.“ palikti prie... 74. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymo dėl antrinės... 75. A. M. išaiškinti, kad paskirtoji bauda turi būti sumokėta per 12 (dvylika)... 76. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...