Byla B2-665-440/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Antėjos valda“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius (toliau – VSDFV Šiaulių skyrius) kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Antėjos valda“, juridinio asmens kodas 302344323. Nurodė, kad 2017 m. vasario 22 d. duomenimis atsakovė yra skolinga VSDFV biudžetui 11 434,07 Eur sumą, iš kurios 10 950,56 Eur yra valstybinio socialinio draudimo įmokos ir 483,51 Eur valstybinio socialinio draudimo delspinigiai. Nors ieškovas informavo atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei atsakovė nepadengs viso įsiskolinimo, tačiau atsakovė skolos nesumokėjo. Ieškovo manymu, atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (1 t., b. l. 1–2).
 2. Atsakovė UAB „Antėjos valda“ per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad nesutinka su ieškiniu. Pripažino, kad įmonė susiduria su finansiniais sunkumais, nes dėl prastų gamtinių sąlygų 2016 m. žemės ūkio veikla buvo nuostolinga. Paaiškino, kad įmonė privalo sumokėti 20 397,36 Eur PVM mokesčių už iš bankrutuojančių ūkininkų Vaitekūnų nupirktą turtą, todėl įmonė paėmė paskolą iš Pakruojo ūkininkų kredito unijos, bet Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) papildomai apskaičiavo PVM mokestį už automobilius parduotus į trečiąsias šalis. Nurodė, kad įmonė yra sudariusi susitarimą su vienu didžiausių kreditorių – žemės ūkio bendrija „Artojas“, darbo užmokestis darbuotojams yra mokamas (darbo užmokesčio įsiskolinimo įmonė neturi), be to, 2015 m ir 2016 m. balanse įmonės turtas viršijo įsiskolinimus. Nurodė, kad atsakovė deda pastangas siekdama atsiskaityti su ieškove, t. y. kreipėsi į ieškovą dėl taikos sutarties sudarymo, akcininkė UAB „VERSLO VALSTIJA“ ketina sumokėti 10 950,56 Eur ieškovui dengiant atsakovės įsiskolinimą. Įmonė vykdo veiklą, yra pasėjusi žieminius pasėlius, iš kurių planuoja gauti pajamas (1 t., b. l. 68).
 3. Ieškovas VSDFV Šiaulių skyrius, susipažinęs su atsakovės UAB „Antėjos valda“ atsiliepimu į ieškinį, nurodė, kad nesutinka sudaryti taikos sutarties atsakovės sąlygomis, todėl palaiko ieškinį ir prašo iškelti atsakovei bankroto bylą (1 t., b. l. 82).
 4. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartimi iškelta bankroto byla atsakovei UAB „Antėjos valda“, bankroto administratoriumi paskirta UAB „EMODUS“, sąrašo eilės Nr. B-JA117 (1 t., b. l. 91–96).
 5. 2017 m. gegužės 8 d. teisme gautas atsakovės UAB „Antėjos valda“ atskirasis skundas, kuriuo prašoma panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartį iškelta bankroto byla atsakovei UAB „Antėjos valda“. Nurodė, kad atsakovė kartu su atsiliepimu pateikė teismui visus, duomenis, kuriuos teismas buvo įpareigojęs pateikti vertinant įmonės (ne)mokumą, t. y. balansą, kreditorių ir debitorių sąrašą. Nors atsakovė pripažino, kad šiuo metu susiduria su finansiniais sunkumais, tačiau įmonė susitarė su didžiausiais įmonės kreditoriais dėl skolos grąžinimo, įmokų mokėjimo atidėjimo, todėl nepagrįstai teismas vertino, kad visi kreditorių sąraše nurodyti kreditoriniai įsipareigojimai yra pradelsti. Teismas, neturėdamas visų duomenų apie įmonės finansinę padėtį, nepagrįstai pripažino, kad įmonė yra nemoki remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu (1 t., b. l. 107–113). Kartu su skundu pateikė duomenis apie UAB „Kapitalo garantas“ suteiktos paskolos grąžinimo terimo pratęsimą, UAB „Šiaurės prekybos kompanija“ pranešimus dėl skolos grąžinimo termino atidėjimo, 2017 m. vasario 20 d. sutartį dėl skolos mokėjimo bei mokėjimo kvitus.
 6. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gegužės 10 d. nutartimi tenkintas UAB „Antėjos valda“ atskirasis skundas, panaikinta Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Antėjos valda“ (1 t., b. l. 134–137).
 7. Atsakovė UAB „Antėjos valda“ pateikė papildomus duomenis apie įmonei priklausančio turto vertę, taip pat sutartis dėl skolos grąžinimo termino pratęsimo, skolos perkėlimo ir kitus duomenis, susijusius su atsakovės finansinės padėties nustatymu (1 t., b. l. 148–187, 2 t., b. l. 1–14).

5Atsisakytina iškelti bankroto bylą.

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę įmonės kreditorius (kreditoriai). Nagrinėjamu atveju dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Antėjos valda“ kreipėsi jos kreditorius VSDFV Šiaulių skyrius, t. y. asmuo, kuriam įstatymas suteikia teisę inicijuoti bankroto bylą.
 2. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, pagal kurios nuostatas bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi, kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų, įstatyme yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).
 3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įmonės (ne)mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Taip pat sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, būtina išanalizuoti tam reikšmingas bylos aplinkybes: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorių skolų, kokio dydžio šios skolos lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2184-798/2016).
 4. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „Antėjos valda“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2009 m. gegužės 28 d., kasmet teikia finansinės atskaitomybės dokumentus registrui (b. l. 30–34).
 5. 2015 m. finansinių metų balanse nurodoma, kad UAB „Antėjos valda“ turėjo 499 034 Eur vertės turto, kurį sudarė 210 993 Eur vertės ilgalaikis turtas, 20 072 Eur biologinis turtas ir 267 969 Eur trumpalaikis turtas. Ilgalaikį turtą sudarė 55 161 Eur vertės nematerialusis turtas (teisė į žemės nuomą), 132 547 Eur vertės materialusis turtas ir 23 285 Eur vertės finansinis turtas, t. y. 289 Eur vertės privalomas ir 22 996 Eur vertės papildomas pajus Pakruojo ūkininkų kredito unijoje. Visą biologinį turtą sudarė 20 072 Eur vertės pasėliai. Trumpalaikį turtą sudarė 73 972 Eur vertės atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 193 936 Eur per vienerius metus gautinos lėšos bei 61 Eur pinigai ir jų ekvivalentas. Mokėtinos sumos sudarė 399 749 Eur sumą, iš kurių 161 569 Eur yra po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai, 238 180 Eur yra per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Iš 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad pastaruosius kelis metus įmonė veikė pelningai, t. y. ataskaitiniais metai įmonė gavo 3 773 Eur grynojo pelno, o praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu – 2 651 Eur (1 t., b. l. 35–43).
 6. Iš 2016 m. balanso matyti, kad UAB „Antėjos valda“ turėjo 337 954 Eur vertės turto, t. y. 114 178 Eur ilgalaikis turtas, 27 975 Eur biologinis turtas – pasėliai ir 195 801 Eur trumpalaikis turtas. Ilgalaikį turtą sudarė 55 161 Eur vertės nematerialusis turtas (teisė į žemės nuomą), 35 732 Eur vertės materialusis turtas ir 23 285 Eur vertės finansinis turtas. Trumpalaikį turtą sudarė 12 678 Eur vertės atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 182 830 Eur per vienerius metus gautinos lėšos bei 293 Eur pinigai ir jų ekvivalentas. Mokėtinos sumos sudarė 348 844 Eur sumą, iš kurių 49 614 Eur yra po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai, 299 230 Eur yra per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. 2016 m. finansiniais metais įmonė gavo 15 789 Eur grynojo pelno (1 t., b. l. 70–76).
 7. Iš atsakovės pateikto 2017 m. sausio – gegužės mėn. balanso matyti, kad UAB „Antėjos valda“ turėjo 354 689 Eur vertės turto, t. y. 152 674 Eur ilgalaikis turtas, 202 015 Eur trumpalaikis turtas. Trumpalaikį turtą sudarė 33 495 Eur vertės atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 168 520 Eur per vienerius metus gautinos lėšos. Mokėtinos sumos sudarė Eur sumą, iš kurių 238 645 Eur yra po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai, 55 982 Eur yra per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (1 t., b. l. 180). Iš ilgalaikio turto žiniaraščio matyti, kad šios rūšies turto vertė 2017 m. gegužės 18 d. buvo 92 560,57 Eur (1 t., b. l. 169–170), taip pat turėjo kito 8 080,15 Eur vertės turto (1 t., b. l. 171, 172).
 8. Atsakovė UAB „Antėjos valda“ pateikė debitorių sąrašus 2016 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. vasario 28 d., iš kurių matyti, kad įmonė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo 18 skolininkų. Nors teismui pateiktuose skolų įmonei inventorizavimo aprašuose nėra aiškiai išskirtas, kuris dokumentas atspindi 2016 m. gruodžio 31 dienos ir 2017 m. vasario 28 dienos duomenis, tačiau įvertinus jų turinį (pavyzdžiui, Telia Lietuva, AB atsirado tik 2017 m. vasario 1 d. susijungus kelioms įmonės), darytina išvada, kad aprašas, kuriame minima Telia Lietuva, AB atspindi 2017 m. vasario 28 d. duomenis. Taigi 2016 m. pabaigoje pradelstų įsipareigojimų suma buvo 206 116,15 Eur, o 2017 m. vasario 28 d. – 182 808,94 Eur (1 t., b. l. 73–76), taigi per kelis pirmuosius 2017 m. metų mėnesius atsakovės įsiskolinimai buvo sumažinti daugiau nei 11 procentų. Tuo tarpu 2017 m. gegužės 12 d. UAB „Antėjos valda“ turėjo skolų, kurių bendra suma yra 294 627 Eur, iš jų pradelsti įsipareigojimai sudarė tik 55 982,44 Eur sumą (1 t., b. l. 181–183).
 9. Iš teismui pateiktų sutarčių matyti, kad atsakovė susitarė su vienomis didžiausių įmonės kreditorių UAB „Kapitalo garantas“, UAB „Šiaurės prekybos kompanija“, dėl skolos grąžinimo termino atsiėjimo vėlesniam laikui, pavyzdžiui, UAB „Šiaurės prekybos kompanija“ nurodė, kad atsakovė turi 95 470,34 Eur dydžio skolą grąžinti per trejus metus pradedant nuo 2018 m. liepos mėn., o 14 742,60 Eur skolos mokėjimo terminas atidėtas iki 2018 m. rugsėjo 30 d., UAB „Pakruojo agrochemija“ sutiko 43 240,37 Eur skolos grąžinimo terminą atidėti iki 2018 m. spalio 30 d. (1 t., b. l. 124, 125, 126, 131, 153–168), taigi iš viso yra atidėtas 174 306,74 Eur skolos mokėjimas.
 10. Pažymėtina, kad atsakovė UAB „Antėjos valda“ 2017 m. gegužės 12 d. turėjo 168 520,07 Eur dydžio debitorinį reikalavimą (1 t. b.l. 183), pavyzdžiui, už 2017 m. deklaruotus pasėlius jai buvo paskaičiuota 11 846,65 Eur dydžio tiesioginė išmoka, kuri dar nėra išmokėta (1 t., b. l. 1175, 176–177), su kai kuriais įmonės skolininkais yra sudarytis susitarimai dėl skolos grąžinimo tvarkos (1 t., b. l. 167, 168), todėl nėra pagrindo manyti, kad atsakovė neturi galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti.
 11. VĮ Registrų centras duomenimis atsakovei UAB „Antėjos valda“ nuosavybės teise priklauso trys nekilnojamojo turto objektai, t. y. vandentiekio bokštas, esantis ( - ) (1 t., b. l. 44–45), sandėlis, esantis ( - ) (1 t., b. l. 46–47), gyvulių laikymo stovykla, esantis ( - ) (1 t., b. l. 48–49). Be to, atsakovė nuomojasi žemės sklypus iš kitų asmenų, o mokėjimo kvitai patvirtina, kad atsakovė moka jiems nuomos mokestį (1 t., b. l. 132, 161).
 12. Iš viešai skelbiamų duomenų www.rekvizitai.lt matyti, kad įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius mažėja: t. y. 2016 m. spalio 1 d. įmonėje dirbo 13 darbuotojų, 2016 m. spalio 25 d. – 7 darbuotojai, o nuo 2016 m. gruodžio 3 d. įmonėje dirba 3 darbuotojai (1 t., b. l. 56), nors darbuotojų skaičius per nurodytą laikotarpį sumažėjo net 77 procentais, tačiau atsakovė ir toliau vykdo veiklą, pasėjo pasėlius. Iš pasėlių užpajamavimo akto matyti, kad iki 2016 m. gruodžio 30 d. atsakovė buvo pasėjusi 5,38 ha žieminių rapsų, 23,35 ha žieminių kviečių ir 28,32 ha palikta pūdymui vasarinėms kultūroms (1 t., b. l. 77), o 2017 m. gegužės 9 d. pasėlių inventorizacijos akte nurodoma, kad pasėta 77,08 ha žieminių kviečių 4,45 ha vasarinių žirnių, 3,11 ha žieminių rapsų ir dar 24,10 ha paruošta sėjai (pūdymas) (1 t., b. l. 174), taigi atsakovės naudojamų žemės sklypų plotas padvigubėjo, t. y. išaugo nuo 57,05 ha iki 108,75 ha.
 13. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu yra buvo registruotos šešios transporto priemonės, dvi iš jų įregistruotos, t. y, AUDI A6 AVANT, valstybins numeris ( - ), ir AUDI 100 AVANT, valstybinis numeris ( - ), dar dvi yra išregistruotos 2014 m. pasibaigus eksploatavimui, viena 2011 m. išregistruota, nes ji neturi techninės apžiūros ir (ar) draudimo, o kita – 2012 m. parduota kitam asmeniui (1 t., b. l. 50). Iš 2017 m. kovo 27 d. turto vertės nustatymo pažymos matyti, kad įmonei priklauso žemės ūkio technika, kurios bendra rinkos vertė yra 140 000 Eur (1 t., b. l. 178–179). Iš atsakovės pateiktų duomenų matyti, kad atsakovė pardavė jai priklausančią transporto priemonę už 14 520 Eur, o pirkėja įsipareigojo pinigus tiesiogiai pervesti VSDFV dengiant atsakovės UAB „Antėjos valda“ įsiskolinimą VSDFV biudžetui (1 t., b. l. 173).
 14. Ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus pateikti duomenys patvirtina, kad 2016 m. vasario 4 d. atsakovės skola buvo 3 398,12 Eur (1 t., b. l. 10, 11), 2017 m. sausio 4 d. – 11 113,64 Eur (b. l. 3–4), 2017 m. vasario 22 d. – 11 434,07 Eur (1 t., b. l. 1–2, 5–7), o viešai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešai skelbiami duomenys patvirtina, kad 2017 m. balandžio 5 d. atsakovės skola buvo 11 505,55 Eur (http://draudejai.sodra.lt, 1 t., b. l. 59), o 2017 m. balandžio 20 d. – 11 817,45 Eur, o 2017 m. gegužės 29 d. – 11 969,60 Eur, taigi UAB „Antėjos valda“ įsiskolinimas VSDFV biudžetui vis auga. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) nurodė, kad atsakovė yra skolinga valstybės biudžetams 60 330,32 Eur, t. y. 2 536,00 Eur gyventojų pajamų mokesčio, 127,70 Eur gyventojų pajamų mokesčio delspinigių, 51 965,45 Eur pridėtinės vertės mokesčio, 3 795,47 Eur pridėtinės vertės mokesčio delspinigių, 1 905,12 Eur pridėtinės vertės mokesčio baudą ir 0,58 Eur žemės mokesčio delspinigių (1 t., b. l. 141–142). Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra nagrinėjama bylų, kuriose UAB „Antėjos valda“ būtų reiškiami turtiniai reikalavimai dėl skolos priteisimo
 15. Bankroto bylų nagrinėjimas turi viešąjį interesą iš verslo rinkos pašalinti būtent realiai nemokias įmones, kuo efektyviau apginti kreditorių, o taip pat paties skolininko interesus – užkirsti kelią tolesniam tokios įmonės skolų didėjimui. Nors atsakovė turi finansinių sunkumų, tačiau ji deda pastangas sumažinti skolas ir tęsti veikla, t. y. susitarė su didžiausiais įmonės kreditoriais dėl skolos grąžinimo termino atidėjimo ir tokiu būdu sumažino įsiskolinimą trimis ketvirtadaliais. Įvertinus byloje esančius duomenis darytina išvada, kad atsakovės UAB „Antėjos valda“ pradelsti įsipareigojimai, kurių vykdymo terminas yra suėjęs, sudaro 86 143,33 Eur, t. y. 55 982,44 Eur pradelstų įsipareigojimų suma – 30 782,86 Eur suvestinėje nurodyto įsiskolinimo VMI suma + 60 330,32 Eur VMI kreditorinis reikalavimas – 11 356,17 Eur suvestinėje nurodyto įsiskolinimo ieškovui VSDFV Šiaulių skyriui suma + 11 969,60 Eur skola ieškovui VSDFV Šiaulių skyriui. Aktualiausiais, t. y. 2017 m. gegužės mėn. balanso duomenimis, atsakovei UAB „Antėjos valda“ priklausančio turto vertė yra 354 689 Eur. Taigi pradelsti įmonės įsipareigojimai, kurių mokėjimo terminai suėję, sudarytu apie 24 procentus įmonės turto. Be to, atsakovė ir toliau vykdo ūkinę – komercinę veiklą, įmonei nuosavybės teise priklauso trys žemės sklypai, kelios transporto priemonės, 140 000 Eur vertės žemės ūkio technika, ji nuomojasi iš kitų asmenų žemės sklypus, todėl iš viso valdo 108,75 ha ploto žemės sklypus, kuriuose pasėjo pasėlius ar laukus ruošia sėjai, taigi nuėmus derlių ateityje tikėtina gaus pajamų, kurios galės būti skiriamos patenkinti kreditorių reikalavimus, taigi manytina, kad atsakovė yra pajėgi toliau vykdyti veiklą, net ir turėdama įsiskolinimų valstybės bei VSDFV biudžetui.
 16. Pažymėtina, kad Kasacinis teismas yra nuosekliai išplėtojęs įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktiką (CPK 185 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad civilinis procesas grindžiamas rungimosi ir šalių lygiateisiškumo principais, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 straipsniai). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalykų konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą.
 17. Teismas įvertinęs papildomai pateiktus duomenis, visumą aplinkybių daro išvadą, kad nors atsakovė turi finansinių sunkumų, tačiau ji deda pastangas sumažinti skolas ir tęsti veiklą, todėl kaip minėta yra pagrindo tikėti, kad atsakovė yra pajėgi toliau vykdyti veiklą. Konkrečiu atveju atsižvelgiant į byloje esančius duomenis nėra pagrindo neabejotinai konstatuoti, kad atsakovė UAB „Antėjos valda“ negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, vykdyti prisiimtų įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas), todėl atsisakytina iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Antėjos valda“ (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi teismas

Nutarė

7Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Antėjos valda“, juridinio asmens kodas 302344323, buveinės adresas Pakruojo r. sav., Padauguvos k. 3.

8Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

9Įsiteisėjusią nutartį išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos ir Lietuvos antstolių rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai