Byla e2-2184-798/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Montech“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, L. O., G. G., A. J., R. K

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Montech“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Montech“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, L. O., G. G., A. J., R. K..

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) ieškinio pareiškime prašė iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Montech“.
 2. Nurodė, kad atsakovė nuo 2014 m. lapkričio mėnesio nesilaiko valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokų mokėjimų tvarkos. 2016 m. balandžio 1 d. skola sudarė 7 921,7 Eur. Įmonėje dirba vienas apdraustasis, kuriam valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokos neskaičiuojamos, finansinės ataskaitos neteikiamos. Nuo 2014 m. gruodžio 18 d. kredito įstaigoms buvo pateikti nurodymai nurašyti lėšas iš atsakovo sąskaitų, tačiau paskutinį kartą 117,07 Eur buvo nuskaičiuota tik 2015 m. rugsėjo 18 d. Nuo 2014 m. liepos 21 d. iki 2016 m. balandžio 12 d. buvo priimti penki sprendimai dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, tačiau iki šiol antstolė skolos neišieškojo. 2015 m. gruodžio 8 d. atsakovės direktorius įsipareigojo skolą dengti dalimis, tačiau savo įsipareigojimų nevykdo. Įmonės vardu registruotas nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas areštuotas.
 3. Atsakovė UAB „Montech“ atsiliepime į pareiškimą prašė atsisakyti kelti bankroto bylą.
 4. Nurodė, kad įmonė moki: 2013 m. UAB „Montech“ gavo 235 644,98 Eur pelno, 2014 m. – 280 760,83 Eur, 2015 m. – 4 211 Eur, 2016 m. – 63 765 Eur. Atsakovės turto vertė yra 1 493 809 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro tik 358 026 Eur, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai, kuriems nėra suėjęs terminas, sudaro 217 424 Eur. Už suteiktas paslaugas visi klientai nėra atsiskaitę, nes darbai dar vykdomi. 2016 m. balandžio 27 d. duomenimis numatomos 471 820 Eur pajamos. 2014 m. rugsėjo 4 d. įmonė įsigijo butą ir žemės sklypo dalį ( - ), kurių vertė 231 696,01 Eur. Neneigė, jog kartais vėluoja sumokėti skolas, tačiau tai, atsakovės teigimu, dažniausi vyko dėl užsakovų pavėluotų atsiskaitymų ir veiklos sezoniškumo. Pripažino, kad turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau tvirtino, jog yra pajėgi toliau vykdyti savo veiklą, gauti pajamas ir atsiskaityti su kreditoriais, be to įmonė turi debitorinių skolų, kurių išieškojimas yra realus.
 5. Atsakovė UAB „Montech“ pateiktuose papildomuose paaiškinimuose nurodė, kad 2016 m. rugsėjo 15 d. atsakovė turėjo įsipareigojimų 364 595,89 Eur sumai, iš kurių 141 207,98 Eur – nepradelsti įsipareigojimai, 223 387,91 Eur – pradelsti įsipareigojimai. Pateikė 2016 m. rugsėjo 15 d. įmonės balansą, kurio duomenimis atsakovė turto turi 888 060 Eur sumai. Valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimas sumažėjo iki 89 858,61 Eur. Įmonės debitoriniai reikalavimai sudaro 549 164,69 Eur, iš kurių 371 535,20 Eur sumos mokėjimų terminai dar nėra suėję, o 177 629,49 Eur sumos mokėjimo terminai jau yra pradelsti, tačiau pažymėjo, kad visi atsakovės debitoriai yra veikiantys ir vykdantys veiklą verslo subjektai. Debitorė UAB „Timberia“ 49 999,99 Eur debitorinę skolą padengė natūra, t. y. 2016 m. sausio 11 d. būsimo patalpų / turto pirkimo–pardavimo sutartimi perleisdama UAB „Montech“ nekilnojamąjį turtą (būtą) ir patvirtinusi atsiskaitymą už ją.
 6. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) atsiliepime ieškinio pareiškimą palaikė ir prašė iškelti atsakovei UAB „Montech“ bankroto bylą, kadangi 2016 m. gegužės 3 d. duomenimis atsakovės mokestinės nepriemokos suma sudarė 218 367,07 Eur.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 10 d. nutartimi iškėlė UAB „Montech“ bankroto bylą, įmonės administratore paskyrė UAB „Kitoks sprendimas“.
 2. Teismas iš atsakovės 2015 m., 2016 m. balandžio 27 d. ir 2016 m. rugsėjo 15 d. balansų ir pelno (nuostolių) ataskaitų duomenų nustatė, jog tiek pradelsti, tiek visi įmonės įsipareigojimai neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taip pat teismas iš byloje esančių duomenų nustatė, jog atsakovė ilgą laiką nesugeba atsiskaityti su kreditoriais: atsakovės skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui siekia 19 763,11 Eur, nors dar kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo metu įmonės VSD įmokų skola siekė 7 921,7 Eur; skolos apmokėjimo terminas VSDFV valdybai suėjo 2015 m. sausio 2 d.; 2016 m. gegužės 3 d. duomenimis mokestinės nepriemokos suma VMI sudarė 218 367,07 Eur, o 2016 m. rugsėjo 15 d. duomenimis – 89 858,61 Eur, tačiau skolos apmokėjimo terminas suėjo 2014 m. rugpjūčio 31 d., t. y. daugiau kaip prieš du metus; atsakovė su kai kuriais kreditoriais neatsiskaito nuo 2014 m. vasario–kovo mėnesių, t. y. terminas padengti skolas viršytas daugiau kaip du su puse metų. Atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog atsakovė negali vykdyti įsipareigojimų. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju įmonė vėluoja išmokėti ir darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, kas yra savarankiškas pagrindas iškelti bankroto bylą. Pagal Darbo ginčų komisijos priimtus sprendimus dėl su darbo užmokesčiu susijusių sumų priteisimo, atsakovė buvusiems darbuotojams L. O., G. G., A. J., ir R. K. liko skolinga 23 251,86 Eur sumą. Teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės patvirtina, jog nors pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, tačiau atsakovė vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas bei įmonė ilgą laiką nevykdo prisiimtų įsipareigojimų (neatsiskaito su VMI bei VSDFV), kas paneigia atsakovės argumentus, jog įmonės veikla yra sėkminga ir tik kartais vėluoja apmokėti skolas.
 3. Teismas, įvertinęs byloje dalyvaujančių asmenų pateiktus duomenis, atsakovės turto struktūrą ir pradelstų įsipareigojimų kreditoriams mastą, taip pat atsižvelgęs į tai, kad atsakovė nemoka darbuotojams su darbo užmokesčiu susijusių išmokų, taip pat atsakovė negali atsiskaityti su kreditoriais ilgą laiką bei nėra duomenų, jog galės atsiskaityti artimiausiu metu, sprendė, kad atsakovė atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nustatytas sąlygas. Todėl teismo nustatytos aplinkybės sudarė teismui pagrindą pareiškimą tenkinti ir iškelti UAB „Montech“ bankroto bylą.
 4. Administratoriaus kandidatūrą teismas parinko naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Kadangi minėta kompiuterinė programa atrinko bankroto administratorės UAB „Kitoks sprendimas“ kandidatūrą ir teismas neturėjo duomenų, kurie keltų abejonių dėl šios administratorės paskyrimo, sprendė UAB „Kitoks sprendimas“ skirti administruoti bankrutuojančią UAB „Montech“.
 5. Atsakovės UAB „Montech“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui teismas pritaikė areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai
 1. Atskirajame skunde atsakovė UAB „Montech“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Montech“ atmesti.
 2. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:
  1. Atsakovės skola VSDFV biudžetui yra 19 763,11 Eur, kuri, palyginus su atsakovės turtu (888 060 Eur) sudaro 2,2 proc. viso atsakovės turto. Atsakovė skolą VSDFV pripažįsta ir jos neginčija. Teigia, kad visos skolos padengti negali dėl apyvartinių lėšų trūkumo. Pažymėjo, jog VSDFV yra davusi bankams pavedimus nurašyti nuo atsakovės sąskaitos skolos sumą, todėl šis įsiskolinimas bus padengtas iš atsakovės gautų įplaukų į banko sąskaitas.
  2. Nors Darbo ginčų komisija ir yra priėmusi sprendimus dėl su darbo užmokesčiu susijusių sumų priteisimo buvusiems atsakovės darbuotojams L. O., G. G., A. J. ir R. K., tačiau šie asmenys nėra kreipęsi dėl šių sprendimų priverstinio vykdymo, kadangi atsakovė su jais susitarė dėl galimo mokėjimų vėlavimo. Be to 22 981,86 Eur įsiskolinimas buvusiems darbuotojams sudaro tik 2,6 proc. viso atsakovės turimo turto.
  3. Skolą VMI sudaro 38 886,56 Eur pelno mokestis, 37 028,45 Eur pridėtinės vertės mokestis bei 13 943,60 Eur kitos mokestinės prievolės bei delspinigiai, todėl šios sumos bus patikslintos, kai bus priimtos atsakovės pelno mokesčio ir PVM deklaracijos. Taip pat pažymi, jog VMI įsiskolinimas sudaro 10,1 proc. viso atsakovės turimo turto.
  4. Sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog atsakovė turi neįvykdytų finansinių įsipareigojimų kreditoriams, tačiau nesutinka su teismo vertinimu, kad 2016 m. rugsėjo 15 d. finansinės atskaitomybės ataskaitoje nurodyta 236 818 Eur mokėtinų įsipareigojimų suma yra pradelsti įmonės įsipareigojimai.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja VSDFV Vilniaus skyrius prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.
 4. Nurodo, jog atsakovė nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad padengti įsiskolinimą. Antstolė skolos priverstine tvarka iš atsakovės taip pat neišieškojo. Atsakovės finansinė padėtis blogėja, skola VSDFV didėja, šiuo metu įmonėje dirba vienas darbuotojas (vadovas). Nuo 2016 m. kovo mėnesio draudėja neteikė VSDFV Vilniaus skyriui finansinių ataskaitų, nenurodė kokią veiką vykdo ir kur veiklą vykdo bei iš kokių šaltinių gali atsiskaityti su kreditore VSDFV Vilniaus skyriumi.

5Teismas

konstatuoja:

6IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7Dėl UAB „Montech“ bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo

 1. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 20 d. nutartimi iškėlė UAB „Montech“ bankroto bylą, įmonės administratore paskyrė V. J.. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 20 d. nutartį ir perdavė klausimą dėl bankroto bylos UAB „Montech“ iškėlimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Vilniaus apygardos teismas skundžiama nutartimi iškėlė UAB „Montech“ bankroto bylą.
 2. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.
 3. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB „Montech“ 2015 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, įmonės turtas sudarė 1 151 056 Eur, iš jo 231 696 Eur ilgalaikis turtas ir 919 360 Eur trumpalaikis, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė iš viso 566 438 Eur, iš jų 349 014 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai ir 217 424 Eur po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Atsakovės 2015 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, per 2015 m. atsakovė gavo 4 211 Eur pelno. UAB „Montech“ 2016 m. balandžio 27 d. balanso duomenimis, atsakovės turtas sudarė 1 493 809 Eur, iš kurio 288 896 Eur ilgalaikis ir 1 204 913 Eur trumpalaikis, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 575 450 Eur, iš jų 358 026 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai bei 217 424 Eur po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Atsakovės 2016 m. balandžio 27 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, įmonė gavo 63 765 Eur pelno. UAB „Montech“ 2016 m. rugsėjo 15 d. balanso duomenimis, atsakovės turtas sudarė 888 060 Eur, kurį sudaro 288 896 Eur ilgalaikis turtas ir 599 164 Eur trumpalaikis turtas, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 364 464 Eur, iš kurių 236 818 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai ir 127 778 Eur po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Taigi, atsakovės pateikto paskutinio, aktualaus 2016 m. rugsėjo 15 d. balanso duomenimis, atsakovės turtas sudaro 888 060 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė viso 364 464 Eur sumą, iš kurios 236 818 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Todėl formaliai įvertinus apeliantės mokumą pagal 2016 m. rugsėjo 15 d. balanso duomenis, spręstina, jog UAB „Montech“ 236 818 Eur trumpalaikiai įsipareigojimai neviršija 1/2 įmonės balanse esančio turto vertės (888 060 Eur), todėl įmonės lyg ir formaliai negalima pripažinti nemokia. Tačiau, atsižvelgus į aplinkybę, kad UAB „Montech“ paskutinį kartą savo finansinės atskaitomybės dokumentus VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui pateikė tik už 2014 m., tai pat į tai, jog klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl (ne) mokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, nagrinėjamojoje byloje turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014).
 4. Iš viešai skelbiamos www.rekvizitai.lt informacijos nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad UAB „Montech“ skola 2016 m. lapkričio 25 d. pradžioje VSDFV sudarė 20 734,50 Eur. 2016 m. rugsėjo 29 d. VMI pažymos duomenimis, UAB „Montech“ pradelsta skola VMI sudarė 89 858,61 Eur. Darbo ginčų komisijos 2016 m. kovo 15 d., 2016 m. kovo 15 d., 2016 m. kovo 22 d. ir 2016 m. kovo 22 d. sprendimų pagrindu atsakovė buvusiems darbuotojams L. O., G. G., A. J., ir R. K. skolinga 23 251,86 Eur sumą. 2016 m. rugsėjo 15 d. UAB „Montech“ kreditorių sąrašo duomenimis, 2016 m. gruodžio 7 dienai nepradelsti atsakovės įsipareigojimai sudarė 6 229,98 Eur, o pradelsti – 229 617,89 Eur (+ padidėjusi kreditorės VSDFV skola nuo 19 718,92 Eur iki 20 734,50 Eur), t. y. atsakovės pradelstų įsipareigojimų sumos padidėjo. Įvertinus nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog nagrinėjamojoje byloje pradelsti kreditorių finansiniai reikalavimai viso sudaro 253 885,33 Eur (23 251,86 Eur + 230 633,47 Eur). Todėl apeliantės argumentas, kad balanse nurodytos trumpalaikių įsipareigojimų 236 818 Eur sumos negalima laikyti pradelstais atsakovės įsipareigojimais kreditoriams, atmestinas kaip nepagrįstas.
 5. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo įsiteisėjusiu 2016 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu, priimtu administracinėje byloje Nr. I-3651-535/2016, buvo atmestas pareiškėjos UAB „Montech“ skundas dėl VMI 2015 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. (17.26-30)RES-122814 „Išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų“. Taigi, apeliantė neteikė VMI už 2015 m. kovo–balandžio mėn. mokestinį laikotarpį PVM deklaracijų (forma FR0600), informuojančių apie jos PVM apmokestinamąją veiklą, todėl Inspekcija, nustačiusi, kad pareiškėja ekonominės veiklos, taip pat ir įsigijimų iš kitų ES valstybių narių nevykdo, nuo 2015 m. gegužės 30 d. UAB ,,Montech“ išregistravo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu šios aplinkybės patvirtina, kad UAB ,,Montech“ nuo 2015 m. pradėjo nevykdyti anksčiau pradėtos ekonominės veiklos. Taip pat aplinkybę, kad apeliantės ūkinė-komercinė veikla iš esmės nevyksta patvirtina ir tai, kad 2015 m. sausio 20 dienai UAB ,,Montech“ dirbo šeši darbuotojai, o nuo 2016 m. kovo 25 d. liko tik vienas darbuotojas – vadovas. Be to keturiems buvusiems darbuotojams apeliantė nesumokėjo išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais.
 6. Dėl atskirojo skundo argumento, kad UAB „Montech“ susitarė su buvusiais darbuotojais dėl mokėjimų pagal Darbo ginčų komisijos sprendimus vėlavimo, pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismui šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų nepateikta (CPK 12, 178 straipsniai). Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, L. O., G. G., A. J. ir R. K. atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė, todėl jų pozicija dėl apeliantės nurodytų argumentų nežinoma. Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Deklaratyvūs teiginiai nepagrindžia aplinkybių, jog UAB „Montech“ susitarė su buvusiais darbuotojais dėl galimo mokėjimų vėlavimo bei turi realias finansines galimybes vykdyti savo 22 981,86 Eur įsipareigojimus pirmos eilės kreditoriams (buvusiems darbuotojams). Nesavalaikis darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas įmonės darbuotojams, kaip teisingai akcentavo pirmos instancijos teismas, sudaro savarankišką pagrindą bankroto bylos atsakovei iškėlimui (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).
 7. Teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). 2016 m. rugsėjo 15 d. UAB „Montech“ debitorių sąrašo duomenimis, iš bendros 549 164,69 Eur debitorių finansinių skolų sumos 289 678,69 Eur suma yra pradelstos debitorių skolos ir debitorės Green Energy LTD nepradelsta 259 486 Eur dydžio skola. Apeliantės paaiškinimais, debitorė UAB „Timberia“ 49 999,99 Eur skolą sumokėjo natūra, t. y. 2016 m. sausio 11 d. būsimo patalpų / turto pirkimo–pardavimo sutartimi UAB „Timberia“ perleido UAB „Montech“ statomas patalpas daugiabučiame name, esančiame Fabijoniškių g. 5C, B korpuse, o 2016 m vasario 4 d. trišalio susitarimu UAB „Montech“ sumokėjo UAB „Timberia“ 49 999,99 Eur pagal minėtą turto pirkimo–pradavimo sutartį. Teismo vertinimu, tokiu būdu UAB „Timberia“ ir apeliantė galimai įskaitė tarpusavio skolas. Taip, vertinant debitorių sąrašo duomenis, jog debitorės „Nemenčinės statyba“ pradelsta skola nuo 2013 m. lapkričio 25 d., kitų debitorių skolos pradelstos nuo 2016 m. spalio 31 d. ir vieno debitoriaus – nuo 2016 m. lapkričio 25 d. Patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis matyti, kad UAB „Montech“, siekdama gerinti savo turtinę padėtį, nuo 2013 m. pabaigos iki šiol skolininkams (debitoriams, kurių skolų terminai suėję) CPK nustatyta tvarka nebuvo pareiškusi jokių reikalavimų. Taip pat labai abejotinai vertinamos apeliantės realios galimybės išieškoti 289 678,69 Eur skolą iš debitorės Green Energy LTD, kuri yra užsienio juridinis asmuo, registruota Libano Respublikoje. Todėl iš apeliantės 2016 m. rugsėjo 15 d. balanse nurodytos visos 888 060,00 Eur turto vertės minusuotinos jos debitoriniame sąraše nurodytos 499 165,69 Eur skolos, išskyrus debitorės UAB „Timberia“ finansinį reikalavimą (549 164,69 Eur – UAB „Timberia“ 49 999 Eur), kadangi įmonė faktiškai šiomis sumomis nedisponuoja ir byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių šių skolų realias išsiieškojimo ir jų grąžinimo įmonei galimybes.
 8. Patikrinus VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro ir kadastro duomenis nustatyta, jog UAB „Montech“ nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), bei žemės sklypo dalis, ( - ). Iš teismų informacinės sistemos nustatyta (c. b. Nr. 2YT-12887-861/2016), jog antstolis Irmantas Gaidelis vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-5048-734/2015 dėl 6 982,25 Eur skolos ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „Montech“ išieškotojo UAB „Reklamos ir leidybos centras“; vykdomojoje byloje antstolis patvarkymu skyrė turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę skolininko UAB „Montech“ nekilnojamam turtui – 18/3647 dalims 0,3647 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir patalpai – butui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), ekspertizę pavedė atlikti nekilnojamojo turto vertinimo ekspertui. Taigi, iš šio turto jau vykdomas išieškojimas apeliantės kreditorių naudai. Kito turto, į kurį gali būti nukreipti pirmosios eilės kreditorių (darbuotojų) ir antros eilės kreditorių VSDFV ir VMI reikalavimai, UAB „Montech“ neturi. Priešingų įrodymų apeliacinės instancijos teismui nepateikta (CPK 178 straipsnis).
 9. Bankroto bylų nagrinėjimas turi viešąjį interesą iš verslo rinkos pašalinti būtent realiai nemokias įmones, kuo efektyviau apginti kreditorių, o taip pat paties skolininko interesus – užkirsti kelią tolesniam tokios įmonės skolų didėjimui. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, jog apeliantė turi ilgai besitęsiančių finansinių sunkumų, kadangi įsiskolinimai valstybės biudžetui ir socialinio draudimo fondui didėja, taip pat byloje nėra patikimų ir objektyvių duomenų bei įrodymų, kurie pagrįstų UAB „Montech“ veiklos realumą, pelningumą ir pajėgumą ją ateityje tęsti, gerinant finansinius rodiklius arba apeliantė turi pakankamai likvidaus turto, iš kurio gali būti patenkinti kreditorių reikalavimai, taip pat atsižvelgus į tai, jog yra savarankiškas pagrindas įmonei kelti bankroto bylą dėl vėlavimo išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su juo susijusius mokėjimus (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas), daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (337 straipsnio 1 dalies 1punktas).
 10. Akcentuotina dar ir tai, kad nustačius, kad įmonė eilę metu nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant 1/2 balansinės turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010; 2011 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2011).
 11. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog įmonė pajėgi vykdyti prievoles, bankroto byla bet kurioje stadijoje gali būti nutraukta ĮBĮ 27 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Taigi, atsakovei pavykus sėkmingai ir operatyviai išsiieškoti skolas iš debitorių ar suradus investuotojų, kurių pagalba atsakovas būtų pajėgus atsiskaityti ir atsiskaitytų su kreditoriais, galėtų būti sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos nutraukimo ĮBĮ 27 straipsnio pagrindu.

8Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

9Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai